Les Apophtegmes des Pères du désert (Apophtegma Patrum ou Apophthegmata Patrum en latin, « Paroles des Pères ») sont un ensemble de préceptes, d'anecdotes et de paroles, attribués aux ermites et aux moines qui peuplèrent les déserts égyptiens au IVe siècle. Les apophtegmes illustrent la vie spirituelle, l'éthique et les principes ascétiques et monastiques des Pères du désert.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Apophtegmes des Pères du désert (Apophtegma Patrum ou Apophthegmata Patrum en latin, « Paroles des Pères ») sont un ensemble de préceptes, d'anecdotes et de paroles, attribués aux ermites et aux moines qui peuplèrent les déserts égyptiens au IVe siècle. Les apophtegmes illustrent la vie spirituelle, l'éthique et les principes ascétiques et monastiques des Pères du désert. Transmis oralement en copte, ils furent mis par écrit aux IVe et Ve siècles et compilés en grec dans la première moitié du Ve siècle par Pallade dans son Histoire lausiaque et Théodoret dans son Histoire religieuse. Rufin proposa une traduction latine des apophtegmes dans son Histoire des moines d'Égypte. Les recueils connurent un grand succès et furent traduits dans presque toutes les langues de l'Église ancienne et médiévale, notamment en copte, arménien, amharique et syriaque. Ces textes, qui sont considérés comme un classique de la littérature chrétienne des premiers siècles, nourrirent la spiritualité monastique du christianisme médiéval oriental et occidental.
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni (gr. apofthegmata ton pateron, logoi ton geronton; łac. apophtegmata lub sententiae patrum, verba lub dicta seniorum) – zbiory sentencji i budujących przykładów z życia znanych mnichów i ascetów.Najważniejszy z zachowanych zbiorów powstał na początku VI wieku w Egipcie; jest to zbiór grecki zawierający ułożone alfabetycznie imiona słynnych ascetów z IV i V wieku, a przy każdym z imion "powiedzenia" (logoi) oraz "czyny" (erga, praxeis). Autor – nieznany z imienia egipski mnich – wykorzystał do tworzenia tego zbioru dawniejsze kolekcje oraz tradycję ustną. Przypuszczalnie część "powiedzeń" i "czynów" zaczerpnął z dostępnych mu pism. Zbiór ten ma dużą wartość historyczną.Apoftegmaty odegrały dużą rolę w kształtowaniu się pierwotnego monastycyzmu oraz ideałów mniszej ascezy i pobożności.
 • The Apophthegmata Patrum (lit. Sayings of the Fathers) (Latin: Apophthegmata Patrum Aegyptiorum Greek: ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων γερόντων, ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, τὸ γεροντικόν) is the name given to various collections popularly known as of Sayings of the Desert Fathers, consisting of stories and sayings attributed to the Desert Fathers and Desert Mothers from approximately the 5th century AD.The collections consist of wisdom stories describing the spiritual practices and experiences of early Christian hermits living in the desert of Egypt. They are typically in the form of a conversation between a younger monk and his spiritual father, or as advice given to visitors. Beginning as an oral tradition in the Coptic language, they were only later written down as Greek text. The stories were extremely popular among early Christian monks, and appeared in various forms and collections.The original sayings were passed down from monk to monk, though in their current version most simply describe the stories in the form of "Abba X said...." The early Desert Fathers and Desert Mothers also received many visitors seeking counseling, typically by asking "Give me a word, abba" or "Speak a word, amma, how can I be saved?" Some of the sayings are responses to those seeking guidance.Many notable Desert Fathers are mentioned in the collections, including Anthony the Great, Abba Arsenius, Abba Poemen, Abba Macarius of Egypt, and Abba Moses the Black. The sayings also include those of three different ammas, or Desert Mothers, most notably Syncletica of Alexandria. Sayings of the Desert Fathers influenced many notable theologians, including Saint Jerome and Saint Augustine.
 • «Apophthegmata Patrum» (лат. Apophthegmata Patrum Aegyptiorum, греч. ἀποφθέϒματα τῶν ἁϒίων ϒερόντων, ἀποφθέϒματα τῶν πατέρων, τὸ ϒεροντικόν — Изречения египетских отцов, Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов; греч. apo, от; phtheggomai, говорить, сказывать; pater, отец) — агиографический памятник, сборник изречений отцов-пустынников раннего христианства. Создан предположительно в V веке или в IV—VI веках, .Сборник содержит высказывания, афоризмы, истории, назидательные поучения касающиеся духовной жизни, аскетических и монашеских принципов, этики, и приписываемые первым христианским отшельникам и монахам, подвизавшимся в Египетской пустыне, а также на Синайском полуострове и в Палестине.Тексты «Apophthegmata Patrum» сохранились на латинском и греческом языках. Кроме того, имеются различные варианты сборника на других языках христианского Востока (коптском, сирийском, грузинском, армянском, арабском, эфиопском (геэз) и других).Последующие переводы текстов сборника оказали существенное влияние на развитие монашества и стали весьма популярными в странах христианской традиции. Отмечено и влияние этого произведения на развитие старчества на Руси. Сделанные с греческого языка славянские переводы текстов «Apophthegmata Patrum» вошли в состав различных патериков.
 • Die Apophthegmata Patrum (Gerontikon, Alphabetikon) sind eine Sammlung von kurzen Redewendungen, die angeblich von den ersten christlichen Mönchen Ägyptens, den so genannten Wüstenvätern, stammen sollen. Die meisten Sprüche werden Mönchen des 4. und 5. Jahrhunderts zugeordnet, z. B. Poimen, Makarius oder Antonius.Die Sammlung entstand spätestens am Ende des 5. Jahrhunderts. Durch die Schrift Unterredungen mit den Vätern des Johannes Cassianus war sie bereits Benedikt (um 480–547) bekannt. Wie einer ihrer Untertitel besagt, sind die Sprüche bzw. die Begebenheiten der Altväter nach dem (griechischen) Alphabet geordnet.Die Apophthegmata wurden ursprünglich entweder koptisch oder griechisch abgefasst. Sie wurden laufend bearbeitet, ergänzt und in andere Sprachen übersetzt. Deswegen finden sich in den Übersetzungen auch andere Versionen und weitere Aussprüche von denselben Wüstenvätern. Aufgrund ihrer Gleichförmigkeit und vollendeten Form ist nicht davon auszugehen, dass die niedergeschriebenen Sätze wörtlich dem entsprechen, was die Wüstenväter tatsächlich gesagt haben.Manche von den dort erhaltenen Aussprüchen ähneln den Koan, das sind kurze Sentenzen, die von japanischen Zenmeistern gemacht wurden.
 • Az Apophthegmata Patrum (latin: Apophthegmata Patrum Aegyptiorum, görög: ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων γερόντων, ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, τὸ γεροντικόν) szentenciagyűjtemény, amelybe a szerzetes atyák történeteit és mondásait gyűjtötték össze az 5. század környékén.A gyűjtemény bölcs történeteket tartalmaz az egyiptomi sivatagban élő korai keresztény remeték spirituális gyakorlatairól és tapasztalatairól. Általában párbeszédek formában írták egy fiatal szerzetes és spirituális atyja között, vagy látogatóknak adott tanácsok formájában. Eredetileg kopt nyelven született, csak később öntötték írott formába görög nyelven. A történetek népszerűen voltak a korai keresztény szerzetesek körében és számos formában és gyűjteményben jelentek meg.A görög ábécé szerint rendszerezett gyűjtemény és a latin Apophthegmata Patrumot alkotó Verba Seniorum és Aegyptiorum Patrum Sententiae egymáshoz való viszonya nem tisztázott. A latin gyűjteményhez feltehetőleg köze van a későbbi I. Pelagius pápának, aki III. János pápa szubdiakónusa volt. A Verba seniorumot bedolgozták a Vitae Patrumba. Nem kizárt, hogy a gyűjtemény első összeállítója Euagriosz Pontikosz volt.A legkorábbi időpont, amikor írásos formába öntötték, a 4. század vége. Két 5. századi változata, a Collection Monastica című etióp gyűjtemény és Ézsaiás Ascetica című munkája azt mutatják, hogyan lett a szóbeli hagyományból írásbeli gyűjtemény.
 • 아포프테그마타 파트룸(라틴어: Apophthegmata Patrum Aegyptiorum, 그리스어: ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων γερόντων, ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, τὸ γεροντικόν)은 대략 5세기 경부터 사막의 교부들에 기인하는 이야기들과 격언들을 포함하는 사막 교부들의 금언집(영어: Sayings of the Desert Fathers)의 다양한 모음집들에 붙혀진 이름이다.그 모음집들은 이집트의 사막에서 생활하는 기독교의 초기 은수자들의 영적인 실천과 경험들을 기술한 지혜의 이야기들로 구성된다. 그것들은 일반적으로 젊은 수사와 그의 영적인 아버지 사이의 또는 방문자들에게 해주는 조언으로서의 대화의 형식을 띈다. 콥트어의 구전으로 시작된 그것들은 후에 그리스 문언으로만 쓰여져 내려왔다. 그 이야기들은 기독교의 초기 수사들에게 매우 인기있었고, 여러 양식들과 모음집들에서 나타났다.그것들의 현재판에는 그 이야기들이 "아빠스 누구가 말하기를..."의 형식으로 서술되었을지라도, 본래의 금언들은 수사에서 수사를 통해서 전해져 내려왔다. 초기의 사막 교부들과 사막 교모들도 "아빠스님, 한 말씀 해주십시오." 또는 "암마스님, 한 말씀 하시죠. 어떻게 하면 제가 구원받을 수 있겠습니까?"라고 묻는 전형적으로 상담을 원하는 많은 방문객들을 받았다. 금언들의 일부는 지도를 바라는 이들에 대한 응답이었다. 에티오피아에서의 금언들의 개략적인 형식은 그 금언들의 더 긴전달과 그것들이 전해져 내려오는 길을 보여준다. 가장 초기의 기술된 양식은 4세기의 것이다. 5세기부터의 두 개의 판들인 에티오피아의 금언모음집(Collection Monastica)과 아빠스 이사야의 수덕(Ascetica of Abba Isaiah)은 어떻게 구전이 기술된 모음집들이 되었는지를 보여준다.대 안토니우스와 아빠스 아르세니우스, 아빠스 포에멘, 이집트의 아빠스 마카리우스 그리고 아빠스 강도 모세를 포함하는 사막의 저명한 많은 교부들과 교모들이 이 모음집들에 언급되었다. 그 금언들은 세 명의 다른 암마스 또는 사막 교모들과 의한 것들도 포함되는데, 그들 중 가장 저명한 사람은 알렉산드리아의 신클레티카이다. 사막 교부들의 금언집은 히에로니무스와 아우구스티누스를 포함하는 저명한 많은 신학자들에게 영향을 주었다.펠라기우스와 부제 요한은 아주 초기의 그 금언집들의 라틴어 번역본들을 저술하였는데, 그것들은 교부들의 생애(Vitae Patrum)의 5부와 6부가 되었고 1615년에 로스와이데에 의해 편집되었다. 브라가의 마르티뇨는 약 555년 경에 두미움의 파스카시우스에의한 더 광범위한 번역본에 이어서 그 금언들의 일부를 아주 초기의 그리스어의 라틴어로의 번역본으로 기술했다. 그 저서는 그리스어 원본의 1/5 정도만을 수록하고 있을지 모른다. 사막 교부들의 금언집은 더 최근에 베네딕다 와르드에 의해서 서문과 함께 번역되어오고 있다.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1548820 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10212 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 86 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110396313 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Apophtegmes des Pères du désert (Apophtegma Patrum ou Apophthegmata Patrum en latin, « Paroles des Pères ») sont un ensemble de préceptes, d'anecdotes et de paroles, attribués aux ermites et aux moines qui peuplèrent les déserts égyptiens au IVe siècle. Les apophtegmes illustrent la vie spirituelle, l'éthique et les principes ascétiques et monastiques des Pères du désert.
 • The Apophthegmata Patrum (lit.
 • Die Apophthegmata Patrum (Gerontikon, Alphabetikon) sind eine Sammlung von kurzen Redewendungen, die angeblich von den ersten christlichen Mönchen Ägyptens, den so genannten Wüstenvätern, stammen sollen. Die meisten Sprüche werden Mönchen des 4. und 5. Jahrhunderts zugeordnet, z. B. Poimen, Makarius oder Antonius.Die Sammlung entstand spätestens am Ende des 5. Jahrhunderts. Durch die Schrift Unterredungen mit den Vätern des Johannes Cassianus war sie bereits Benedikt (um 480–547) bekannt.
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni (gr. apofthegmata ton pateron, logoi ton geronton; łac. apophtegmata lub sententiae patrum, verba lub dicta seniorum) – zbiory sentencji i budujących przykładów z życia znanych mnichów i ascetów.Najważniejszy z zachowanych zbiorów powstał na początku VI wieku w Egipcie; jest to zbiór grecki zawierający ułożone alfabetycznie imiona słynnych ascetów z IV i V wieku, a przy każdym z imion "powiedzenia" (logoi) oraz "czyny" (erga, praxeis).
 • 아포프테그마타 파트룸(라틴어: Apophthegmata Patrum Aegyptiorum, 그리스어: ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων γερόντων, ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, τὸ γεροντικόν)은 대략 5세기 경부터 사막의 교부들에 기인하는 이야기들과 격언들을 포함하는 사막 교부들의 금언집(영어: Sayings of the Desert Fathers)의 다양한 모음집들에 붙혀진 이름이다.그 모음집들은 이집트의 사막에서 생활하는 기독교의 초기 은수자들의 영적인 실천과 경험들을 기술한 지혜의 이야기들로 구성된다. 그것들은 일반적으로 젊은 수사와 그의 영적인 아버지 사이의 또는 방문자들에게 해주는 조언으로서의 대화의 형식을 띈다. 콥트어의 구전으로 시작된 그것들은 후에 그리스 문언으로만 쓰여져 내려왔다.
 • Az Apophthegmata Patrum (latin: Apophthegmata Patrum Aegyptiorum, görög: ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων γερόντων, ἀποφθέγματα τῶν πατέρων, τὸ γεροντικόν) szentenciagyűjtemény, amelybe a szerzetes atyák történeteit és mondásait gyűjtötték össze az 5. század környékén.A gyűjtemény bölcs történeteket tartalmaz az egyiptomi sivatagban élő korai keresztény remeték spirituális gyakorlatairól és tapasztalatairól.
 • «Apophthegmata Patrum» (лат. Apophthegmata Patrum Aegyptiorum, греч. ἀποφθέϒματα τῶν ἁϒίων ϒερόντων, ἀποφθέϒματα τῶν πατέρων, τὸ ϒεροντικόν — Изречения египетских отцов, Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов; греч. apo, от; phtheggomai, говорить, сказывать; pater, отец) — агиографический памятник, сборник изречений отцов-пустынников раннего христианства.
rdfs:label
 • Apophtegmes des Pères du désert
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni
 • Apophthegmata Patrum
 • Apophthegmata Patrum
 • Apophthegmata Patrum
 • Apophthegmata Patrum
 • 아포프테그마타 파트룸
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of