Apôtre est issu du grec Απόστολος Apostolos qui désigne couramment un « envoyé » chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci ou les lettres la décrivant. Dans la Bible grecque des Septante, ce mot est appliqué à des personnes (1R 14,6) ; il traduit l’hébreu shaliah, « envoyé plénipotentiaire ».Le Nouveau Testament emploie plusieurs fois le mot « apôtre ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Apôtre est issu du grec Απόστολος Apostolos qui désigne couramment un « envoyé » chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci ou les lettres la décrivant. Dans la Bible grecque des Septante, ce mot est appliqué à des personnes (1R 14,6) ; il traduit l’hébreu shaliah, « envoyé plénipotentiaire ».Le Nouveau Testament emploie plusieurs fois le mot « apôtre ». Il s’applique à plusieurs catégories de personnes bien distinctes : les témoins de la Résurrection de Jésus, envoyés pour annoncer cet événement ; un des ministères de l’Église primitive ; deux fois dans les évangiles (Mt 10,2 et Lc 6,13) : le groupe des Douze choisis par Jésus, d'abord pour les envoyer (Mt 10, 5-42), enfin « pour être avec lui » et pour signifier symboliquement le peuple de la fin des temps (Mt 19, 28).Paul, qui ne fait pas partie des Douze Apôtres, est surnommé l'« Apôtre, » sans autre précision, ou encore l'« apôtre des Gentils ».Dans la langue française courante, le mot désigne un des douze disciples de Jésus-Christ. Dans le vocabulaire liturgique, le mot « Apôtre » ou « l’Apôtre » désigne la lecture de l’Épître néotestamentaire ou des Actes des Apôtres qui précède généralement celle de la péricope évangélique[réf. nécessaire]Dans le vocabulaire familier, « apôtre » désigne une personne qui va écouter aveuglément son maître à penser et qui propage activement ses idées. Cette image fait référence aux apôtres de Jésus. Par dérivation de sens, dans la fable de Jean de La Fontaine Le corbeau et le renard, le corbeau est un véritable apôtre.
 • 사도(使徒, Apostolus)라는 말은 '파견된 자', '사자'라는 뜻의 히브리어 샬리아(shaliach)에서 유래하고, 그리스어의 아포스톨로스(apostolos)의 동의어이다. 사도의 자격은 성육신하여 역사인물로 살아간 예수 그리스도, 즉 역사적 예수를 만났고, 그분의 가르침을 배운 사람이기 때문에, 복음서에서는 예수의 직제자 12명을 사도라고 부른다(마가/마르코 3:16-19). 하지만 이스카리옷 유다가 그리스도를 배반한 후 자살하여 사도직을 버리자, 사도들은 '예수께서 활동하실때 우리와 같이 있던 사람' 중 하나인 마티아에게 사도직의 부름을 주었다(사도행전 1:21-26). 이후 성령강림주일에 탄생한 교회(사도행전 2:1-47)를 탄압하던 파울로스(사울)가 예수 그리스도를 만났다고 말하여 자신의 사도로서의 권위를 주장하였다(고린토인들에게 보낸 첫째 편지 15:10). 그래서 대다수의 기독교에서는 바울로를 넓은 의미에서의 사도로 인정하며, 그의 회심을 정교회와 천주교의 교회력에서 성 바오로 사도의 회심 축일로 기념한다.흔히 사도는 12명으로 알려져 있지만, 마태/마태오 복음서와 마르코 복음서에서는 같고, 루카 복음서에서는 다르게 나타난다. 루카 복음서에서는 마태오와 마르코에 나온 다대오 대신 야고보의 아들 유다를 사도로 기록한다. 이 야고보의 아들 유다는 루카 복음서와 요한복음서에서 각각 언급되고, 사도행전에서도 언급되는 인물이다.
 • Апостолите (от гръцки απόστολος, „пратеник“) са персонажи в християнството, учениците на Иисус Христос, избрани да проповядват новото учение. Разделят се на основните ученици (Дванадесетте свети апостоли, т.е. тези които пряко от него са получили учението му) и останалите (Седемдесетте апостоли - отново преки ученици, но не от най-близкия кръг) и на апостоли, които са приели учението на Христос опорсредствено - чрез други апостоли (Тимотей, Тит), или по чудесен път (Апостол Павел).Имат общи празници (събори), съответно събор на дванадесетте и на седемдесетте апостоли.
 • Ein Apostel (von altgriechisch: ἀπόστολος apóstolos „Gesandter, Sendbote“) ist im Verständnis der christlichen Tradition jemand, der von Jesus Christus direkt als „Gesandter“ beauftragt worden ist. Von Aposteln berichtet wird in der Bibel, insbesondere in den Evangelien und in der Apostelgeschichte.
 • Apostoluak Jesus Nazaretekoak Elizaren gidaritzan jarritako hamabi jarraitzaileak dira, kristautasunaren arabera. Izena bera antzinako grezieratik dator (ἀπόστολος (apostolos), euskaraz bidalia esan nahi du).Jesusek 12 hauek aukeratu zituen apostolu izateko: Petri Andres (aurrekoaren anaia) Jakue (Zebedeoren semea) Joan (aurrekoaren anaia) Filipe Bartolome Mateo Tomas Jakue Alfeorena Simon Zelotea Juda Tadeo Juda Iskariote.12 gizon aukeratuta, Israel zaharreko 12 leinuak ordezkatu nahi izan zituela uste da. 12 zenbaki sinbolikoa da Biblian, beste askorekin batera (hiru, zazpi, berrogei...).Juda Iskariote ez beste guztiak Galileakoak ziren, Jesus bezala. Apostolu hauek Jesusen ageriko bizitzan parte hartu zuten, eta beraiekin izan zen Azken Afarian. Iskariotek Jesus saldu zuen Ostegun Santuan, eta heriotzara zigortua izan zela jakitean, damuturik, bere buruaz beste egin zuen. Jesusen piztueraren ondoren apostoluek Matias aukeratu zuten saltzailearen ordezko.Bibliaren ikuspegi fundamentalistak hiru baldintza jartzen ditu apostolu izateko: Jesusek berak aukeratua izatea. Jesus pertsonalki ezagutzea. Jesusen piztueraren lekuko izatea.Definizio honek baditu bere zailtasunak. Izan ere, Juda Iskariotek ez zuen Jesus berpiztua ezagutu, nahiz eta Itun Berrian apostolu izena ematen zaion. Bestalde, Matiasek eta Paulok (azken hau "jentilen apostolua" izendatzen da Elizan) ez dakigu Jesusen ageriko bizitza jarraitu zuten edo ez. Itun Berrian beste zenbait kristau ere izendatzen dira apostolu: Bernabe, Timoteo, Silas, Tito, Androniko, Junias... Elizak apostolu izena eman die santu batzuei, besteak beste, Xabierko Frantziskori Indietako Apostolu izena ezarri zion.
 • Apostoł (gr. apostolos = wysłannik) – nazwa używana w Nowym Testamencie najczęściej na określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa powołanych przez niego osobiście i „wysłanych” do głoszenia jego nauk. Samo pojęcie występuje też w Nowym Testamencie na określenie innych osób.
 • Keduabelas Rasul (Bahasa Yunani: Ἀπόστολος, apostolos) adalah orang-orang yang, menurut Injil-Injil Sinoptik dan tradisi-tradisi Kristiani, dipilih dari antara murid-murid Yesus untuk suatu misi. Menurut Bauer lexicon, Kamus Alkitab Perjanjian Baru Yunani-Inggris Walter Bauer: "...Yudaisme mempunyai jabatan yang dikenal sebagai rasul (שליח)".Injil Markus menyebutkan bahwa Yesus pertama-tama mengutus keduabelas orang tersebut pergi berdua-dua (Markus 6:7-13, bdk. Matius 10:5-42, Lukas 9:1-6), ke kota-kota di Galilea. Menurut Injil, awalnya mereka ditugasi menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat, serta dalam Injil Matius membangkitkan orang mati, namun menurut beberapa sarjana "membangkitkan orang mati" adalah metafora dari menyembuhkan orang-orang yang sakit secara siritual dan dengan demikian menyingkirkan perilaku yang buruk. Mereka juga diperintahkan untuk: "jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju." Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima mereka, maka mereka harus keluar dari situ dan mengebaskan debu dari kaki mereka, suatu sikap yang dianggap beberapa sarjana sebagai tindakan merendahkan (Miller 26). Membawa tongkat (Matius dan Lukas menulis bahkan sebatang tongkat pun jangan) kadang-kadang dijadikan alasan mengapa para uskup menggunakan tongkat jabatan, dalam denominasi-denominasi yang melestarikan suksesi apostolik. Selanjutnya dalam narasi-narasi Injil, kedua belas rasul dikisahkan diutus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia, tanpa membeda-bedakan apakah orang Yahudi ataukah bangsa-bangsa lain. Meskipun para rasul digambarkan sebagai orang-orang Yahudi Galilea, dan 10 dari nama-nama mereka berasal dari Bahasa Aram, namun 4 nama lain yang berasal dari Bahasa Yunani menunjukkan latar belakang mereka yang lebih metropolis. Bahwasanya kedua belas rasul dan orang-orang terdekat Yesus semuanya adalah orang-orang Kristiani Yahudi dengan jelas ditunjukkan dalam pernyataan Yesus bahwa misinya ditujukan bagi orang-orang yang berasal dari rumah Israel (Matius 15:24) dan dengan fakta bahwa sesudah kematian Yesus barulah para rasul sepakat dengan Paulus bahwa ajaran Injil oleh diberitakan pula kepada bangsa-bangsa lain yang tak bersunat (Kisah Para Rasul 1:4-8, 10:1-11:18, 15:1-31, Galatia 2:7-9).
 • Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium. V uzším slova smyslu se jím rozumí Dvanáct Ježíšových učedníků, které „ustanovil, aby byli s ním, aby je posílal kázat s mocí vyhánět zlé duchy“ (Mk 3,14-15).Podle učení katolické a pravoslavné církve je na dvanácti Ježíšových apoštolech (coby symbolu obnovy dvanácti izraelských kmenů) založena církev. Proto je pro tyto církve důležitá apoštolská posloupnost čili doslova fyzické pojítko mezi současnými biskupy a Dvanácti.
 • En la tradició cristiana, els dotze apòstols (en grec απόστολος, apostolos, que significa enviat o emissari) foren dotze homes jueus escollits d'entre els deixebles, i enviats per Jesús de Natzaret a predicar l'evangeli als jueus, i després de la seva resurrecció als gentils arreu del món. Tret dels evangelis bíblics i de la tradició cristiana, però, no hi ha prou evidència de la seva existència.
 • Apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik. A szó a görög απόστολος szóból ered, melynek jelentése: küldött. A görög aposztolosz szó pedig az apostello igéből ered, melynek jelentése kiküldeni. Az apostolokról elsősorban a Bibliában, különösen az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk.
 • Een apostel (van het Griekse woord ἀπόστολος, apóstolos "gezondene") is iemand die gezonden wordt om een boodschap over te brengen. De term wordt in de christelijke traditie met name gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden.
 • Na tradição cristã, os apóstolos, também chamados de discípulos de Jesus, foram os judeus enviados (como indicado pela palavra grega ἀπόστολος, apóstolos) por Jesus para pregar o Evangelho, inicialmente apenas aos judeus e depois também aos gentios, em todo o mundo antigo. Eram em total doze pessoas. Segundo o Evangelho de Lucas, "Ele chamou para si os seus discípulos, e deles escolheu doze, a quem ele chamou de apóstolos" (Lucas 6:13).Vemos, entretanto, que, logo após a ressurreição de Jesus, outros homens foram comissionados (enviados) como apóstolos da igreja cristã, ultrapassando o número inicial dos 12 apóstolos.O termo apóstolo é designado para um trabalho específico dentro da estrutura de cargos da igreja. Prioritáriamente, este serviço seria o de expandir a mensagem do evangelho para novas localidades, organizando a vida cristã entre os fiéis. A função é responsável pela fundamentação de questões doutrinárias, em consonância com os ensinamentos de Deus.
 • Апо́столы, ед. ч. апо́стол (др.-греч. ἀπόστολος — посол, от глаг. посылать др.-греч. ἀποστέλλω) — ученики и последователи Иисуса Христа.В узком смысле термин апостол относится к двенадцати непосредственным ученикам Христа (Мф. 10:2—4; Лк. 6:13—15); в более широком — также и к 70 ближайшим сподвижникам Его Церкви, называемым также апостолами от семидесяти.
 • Havârî (Yunanca: Απόστολος, Apostolos - Elçi), İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği oniki yardımcısı ve öğrencisinden her biri. Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan Kanonik İncillerden Matta ve Yuhanna İncilleri havariler tarafından yazılmıştır.
 • Gli apostoli di Gesù Cristo (dal greco απόστολος, apóstolo: 'inviato'), come descritto nel Nuovo Testamento, sono i dodici costituiti da Gesù. A questi dodici, tradizionalmente si aggiunge Paolo di Tarso (Gal 2,8) e anche Barnaba.
 • 使徒(しと)とは、狭義にはイエス・キリストの12人の高弟を指すが、それに近い弟子(パウロ、七十門徒など)にもこの語が用いられることがある。広義には、重要な役割を果たしたキリスト教の宣教者(「遣わされた者」)および、その宣教者の称号。原語のギリシア語はαπόστολος (apostolos)で、「派遣された者」が原義である。転じて「使者」「使節」をも指す。このギリシア語は、キリスト教文書以外にも出てくるものだが、キリスト教文書の邦訳の際だけ「使徒」という専門語を当てて訳すため、両者の単語間には齟齬がある。この点では、他の西洋語も、ギリシア語の形を踏襲しているものの、事情はさして変わらない(羅: apostolus、仏: apôtre、独: apostel、英: apostleなど)。なお、「使徒」という訳語は、漢訳聖書から継いだものである。また、イスラム教においては、ラスール(rasūl, رسول)という語が同じく「使者」の意であり、キリスト教の使徒と似た意味に用いられて、訳語として「apostle」や「使徒」があてられている。
 • En la religión cristiana los apóstoles (griego: Απόστολος, ‘enviado’)? son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar (cf. Mc 3 13). El término apóstol ha devenido, por extensión, una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa, e incluso a los individuos que diseminan ideas sociales y políticas.
 • According to the Bible's New Testament, the Apostles are the primary disciples of Jesus of Nazareth, the central figure in Christianity. During the life and ministry of Jesus in the first century AD, the apostles were his closest followers and became the primary teachers of the gospel message of Jesus. The word "apostle" derives from the Ancient Greek word ἀπόστολος (apóstólos), meaning "messenger" or "envoy" that was formed from the prefix ἀπό- (apó-, "from") and root στέλλω (stéllō, "I send", "I depart"). Often the word "disciple" is used interchangeably with "apostle" – for instance the Gospel of John makes no distinction between the two terms. In modern usage, prominent missionaries are identified as apostles – a practice which stems from the Latin equivalent of apostle, missio, the source of the English word "missionary".While Christian tradition often refers to the apostles as being twelve in number, the count is ambiguous. Each of the four canonical gospel discusses certain narrative events in the ministry of Christ differently. Different gospel writers give different names for the same individual, and apostles mentioned in one gospel are not mentioned in another. The commissioning of the Twelve Apostles during the ministry of Jesus is recorded in the Synoptic Gospels. After his resurrection, Jesus sent eleven of them (minus Judas Iscariot, who by then had died) by the Great Commission to spread his teachings to all nations—an event referred to as the "Dispersion of the Apostles." There is also an Eastern Christian tradition derived from the Gospel of Luke of there being as many as Seventy Apostles during the time of Jesus' ministry. Prominent figures in early Christianity were often called apostles even though their ministry or mission came after the life of Jesus.The period of Early Christianity during the lifetimes of the apostles is called the Apostolic Age. During the first century, the apostles established churches throughout the territories of the Roman Empire and according to tradition through the Middle East, Africa, India, and modern-day Ukraine. The apostle Paul, previously a Jew named Saul of Tarsus, is considered the "the apostle of the Gentiles", for his missions to spread the gospel message after his conversion. Although not one of the apostles commissioned during the life of Jesus, Paul claimed a special commission from the resurrected Jesus. In his writings, the epistles to Christian churches established throughout the Levant (many by Paul himself) that constitute the bulk of the New Testament, Paul did not restrict the term "apostle" to the Twelve, and often refers to his mentor Barnabas as an apostle. The restricted usage appears in Revelation.By the second century AD, association with the apostles was esteemed as evidence of authority and such churches are known as Apostolic Sees. Paul's epistles were accepted as scripture, and two of the four gospels were associated with apostles, as were other New Testament works. Various Christian texts, such as the Didache and the Apostolic Constitutions, were attributed to the apostles. Bishops traced their lines of succession back to individual apostles, who were said to have dispersed from Jerusalem and established churches across great territories. Christian bishops have traditionally claimed authority deriving, by apostolic succession, from the Twelve. Early Church Fathers who came to be associated with apostles, such as Pope Clement I with Peter the Apostle, are referred to as Apostolic Fathers. The Apostles' Creed, popular in the West, was said to have been composed by the apostles themselves. The Twelve Apostles are also called the Twelve Disciples. Several Christian and local traditions honour major missionaries as apostles—for example, Saint Patrick (AD 373–463) as "Apostle of Ireland" or Saint Boniface (680–755) as "Apostle to the Germans".
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4567744 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19457 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 143 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110216613 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Apostles
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • apôtre
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Apôtre est issu du grec Απόστολος Apostolos qui désigne couramment un « envoyé » chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci ou les lettres la décrivant. Dans la Bible grecque des Septante, ce mot est appliqué à des personnes (1R 14,6) ; il traduit l’hébreu shaliah, « envoyé plénipotentiaire ».Le Nouveau Testament emploie plusieurs fois le mot « apôtre ».
 • Ein Apostel (von altgriechisch: ἀπόστολος apóstolos „Gesandter, Sendbote“) ist im Verständnis der christlichen Tradition jemand, der von Jesus Christus direkt als „Gesandter“ beauftragt worden ist. Von Aposteln berichtet wird in der Bibel, insbesondere in den Evangelien und in der Apostelgeschichte.
 • Apostoł (gr. apostolos = wysłannik) – nazwa używana w Nowym Testamencie najczęściej na określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa powołanych przez niego osobiście i „wysłanych” do głoszenia jego nauk. Samo pojęcie występuje też w Nowym Testamencie na określenie innych osób.
 • En la tradició cristiana, els dotze apòstols (en grec απόστολος, apostolos, que significa enviat o emissari) foren dotze homes jueus escollits d'entre els deixebles, i enviats per Jesús de Natzaret a predicar l'evangeli als jueus, i després de la seva resurrecció als gentils arreu del món. Tret dels evangelis bíblics i de la tradició cristiana, però, no hi ha prou evidència de la seva existència.
 • Apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik. A szó a görög απόστολος szóból ered, melynek jelentése: küldött. A görög aposztolosz szó pedig az apostello igéből ered, melynek jelentése kiküldeni. Az apostolokról elsősorban a Bibliában, különösen az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk.
 • Een apostel (van het Griekse woord ἀπόστολος, apóstolos "gezondene") is iemand die gezonden wordt om een boodschap over te brengen. De term wordt in de christelijke traditie met name gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden.
 • Апо́столы, ед. ч. апо́стол (др.-греч. ἀπόστολος — посол, от глаг. посылать др.-греч. ἀποστέλλω) — ученики и последователи Иисуса Христа.В узком смысле термин апостол относится к двенадцати непосредственным ученикам Христа (Мф. 10:2—4; Лк. 6:13—15); в более широком — также и к 70 ближайшим сподвижникам Его Церкви, называемым также апостолами от семидесяти.
 • Havârî (Yunanca: Απόστολος, Apostolos - Elçi), İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği oniki yardımcısı ve öğrencisinden her biri. Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan Kanonik İncillerden Matta ve Yuhanna İncilleri havariler tarafından yazılmıştır.
 • Gli apostoli di Gesù Cristo (dal greco απόστολος, apóstolo: 'inviato'), come descritto nel Nuovo Testamento, sono i dodici costituiti da Gesù. A questi dodici, tradizionalmente si aggiunge Paolo di Tarso (Gal 2,8) e anche Barnaba.
 • 使徒(しと)とは、狭義にはイエス・キリストの12人の高弟を指すが、それに近い弟子(パウロ、七十門徒など)にもこの語が用いられることがある。広義には、重要な役割を果たしたキリスト教の宣教者(「遣わされた者」)および、その宣教者の称号。原語のギリシア語はαπόστολος (apostolos)で、「派遣された者」が原義である。転じて「使者」「使節」をも指す。このギリシア語は、キリスト教文書以外にも出てくるものだが、キリスト教文書の邦訳の際だけ「使徒」という専門語を当てて訳すため、両者の単語間には齟齬がある。この点では、他の西洋語も、ギリシア語の形を踏襲しているものの、事情はさして変わらない(羅: apostolus、仏: apôtre、独: apostel、英: apostleなど)。なお、「使徒」という訳語は、漢訳聖書から継いだものである。また、イスラム教においては、ラスール(rasūl, رسول)という語が同じく「使者」の意であり、キリスト教の使徒と似た意味に用いられて、訳語として「apostle」や「使徒」があてられている。
 • En la religión cristiana los apóstoles (griego: Απόστολος, ‘enviado’)? son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar (cf. Mc 3 13). El término apóstol ha devenido, por extensión, una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa, e incluso a los individuos que diseminan ideas sociales y políticas.
 • According to the Bible's New Testament, the Apostles are the primary disciples of Jesus of Nazareth, the central figure in Christianity. During the life and ministry of Jesus in the first century AD, the apostles were his closest followers and became the primary teachers of the gospel message of Jesus.
 • Apostoluak Jesus Nazaretekoak Elizaren gidaritzan jarritako hamabi jarraitzaileak dira, kristautasunaren arabera.
 • 사도(使徒, Apostolus)라는 말은 '파견된 자', '사자'라는 뜻의 히브리어 샬리아(shaliach)에서 유래하고, 그리스어의 아포스톨로스(apostolos)의 동의어이다. 사도의 자격은 성육신하여 역사인물로 살아간 예수 그리스도, 즉 역사적 예수를 만났고, 그분의 가르침을 배운 사람이기 때문에, 복음서에서는 예수의 직제자 12명을 사도라고 부른다(마가/마르코 3:16-19). 하지만 이스카리옷 유다가 그리스도를 배반한 후 자살하여 사도직을 버리자, 사도들은 '예수께서 활동하실때 우리와 같이 있던 사람' 중 하나인 마티아에게 사도직의 부름을 주었다(사도행전 1:21-26). 이후 성령강림주일에 탄생한 교회(사도행전 2:1-47)를 탄압하던 파울로스(사울)가 예수 그리스도를 만났다고 말하여 자신의 사도로서의 권위를 주장하였다(고린토인들에게 보낸 첫째 편지 15:10).
 • Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium. V uzším slova smyslu se jím rozumí Dvanáct Ježíšových učedníků, které „ustanovil, aby byli s ním, aby je posílal kázat s mocí vyhánět zlé duchy“ (Mk 3,14-15).Podle učení katolické a pravoslavné církve je na dvanácti Ježíšových apoštolech (coby symbolu obnovy dvanácti izraelských kmenů) založena církev.
 • Na tradição cristã, os apóstolos, também chamados de discípulos de Jesus, foram os judeus enviados (como indicado pela palavra grega ἀπόστολος, apóstolos) por Jesus para pregar o Evangelho, inicialmente apenas aos judeus e depois também aos gentios, em todo o mundo antigo. Eram em total doze pessoas.
 • Keduabelas Rasul (Bahasa Yunani: Ἀπόστολος, apostolos) adalah orang-orang yang, menurut Injil-Injil Sinoptik dan tradisi-tradisi Kristiani, dipilih dari antara murid-murid Yesus untuk suatu misi. Menurut Bauer lexicon, Kamus Alkitab Perjanjian Baru Yunani-Inggris Walter Bauer: "...Yudaisme mempunyai jabatan yang dikenal sebagai rasul (שליח)".Injil Markus menyebutkan bahwa Yesus pertama-tama mengutus keduabelas orang tersebut pergi berdua-dua (Markus 6:7-13, bdk.
 • Апостолите (от гръцки απόστολος, „пратеник“) са персонажи в християнството, учениците на Иисус Христос, избрани да проповядват новото учение. Разделят се на основните ученици (Дванадесетте свети апостоли, т.е.
rdfs:label
 • Apôtre
 • Apostel
 • Apostel
 • Apostle (Christian)
 • Apostol
 • Apostolo
 • Apostolu
 • Apostoł
 • Apoštol
 • Apòstol
 • Apóstol
 • Apóstolo
 • Havari
 • Keduabelas Rasul
 • Апостол
 • Апостолы
 • 使徒
 • 사도
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of