Anurâdhapura fut la capitale du Sri Lanka du IVe siècle av. J.-C. jusqu'aux alentours du Xe siècle apr. J.-C..Elle fut fondée par le Devanampiya Tissa (Devanompiyatissa).La cité comporte trois ensembles monastiques : le Mahavihara, IIIe siècle av. J.-C. l'Abhayagirivihara, IIe siècle av. J.-C. le Jetanavihara, IIIe siècle apr. J.-C.Le site d'Anurâdhapura est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.↑ The Princeton dictionary of buddhism par Robart E.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Anurâdhapura fut la capitale du Sri Lanka du IVe siècle av. J.-C. jusqu'aux alentours du Xe siècle apr. J.-C..Elle fut fondée par le Devanampiya Tissa (Devanompiyatissa).La cité comporte trois ensembles monastiques : le Mahavihara, IIIe siècle av. J.-C. l'Abhayagirivihara, IIe siècle av. J.-C. le Jetanavihara, IIIe siècle apr. J.-C.Le site d'Anurâdhapura est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
 • 8.314812980.4149319Anuradhapura (Singhalesisch: අනුරාධපුරය Anurādhapuraya [anuˈraːd̪əˌpurəjə], Tamil: அனுராதபுரம் Aṉurātapuram [ˈanuraːd̪əpurʌm]) ist die Hauptstadt der Nord-Zentralprovinz von Sri Lanka. Sie war über tausend Jahre lang Zentrum verschiedener singhalesischer Königsdynastien.In der Nähe Anuradhapuras liegt Mihintale, die Wiege des singhalesischen Theravada-Buddhismus. Das historische Anuradhapura, dessen Gründung um 400 v. Chr. angesetzt wird, ist auch heute noch Pilgerziel für viele Buddhisten ebenso wie eine bedeutende archäologische Ausgrabungsstätte. Die moderne Stadt Anuradhapura befindet sich einige Kilometer entfernt, da die ursprüngliche Stadt 993 nach einer Invasion durch die Chola-Dynastie geplündert und zerstört wurde.
 • Anurādhapura, (අනුරාධපුර in lingua singalese), è una delle antiche capitali dello Sri Lanka, famosa nel mondo per le sue rovine ottimamente conservate delle antiche civiltà locali. La civiltà che si sviluppò attorno a questa città era una delle principali dell'Asia e del mondo intero. Attualmente la città appartiene ai Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, si trova 205 km a nord dell'attuale capitale Colombo, nella Provincia Centro Settentrionale dello Sri Lanka, sulle pendici dello storico Malvathu Oya. Fondata nel quarto secolo a.C., fu capitale del Regno di Anurādhapura fino all'inizio dell'undicesimo secolo. In questo periodo rimase uno dei centri politici più stabili dell'Asia meridionale. Fu anche una città ricca che conobbe una cultura unica ed una grande civiltà. Attualmente l'antica città, consacrata dal mondo buddhista e circondata da monasteri che ricoprono un'area di oltre 40 km², è uno dei principali siti archeologici del mondo.Questa città è anche un punto di riferimento per l'induismo.Secondo la leggenda, infatti, Anurādhapura sarebbe la favolosa capitale del re Asura Ravana, uno dei protagonisti del libro religioso induista Ramayana.
 • Anuradhapura (අනුරාධපුර Zingalieraz, அனுராதபுரம் Tamileraz), Sri Lankako antzinako hiriburuetako bat da, Lankan zibilizazioaren aztarnen egoera onarengatik ezaguna dena. Hiria, orain UNESCO-ko Munduko Hondarea izendatua, Sri Lankako hiriburu den Kolonbotik 205 km iparraldera kokatzen da, Ipar Zentroko Probintzian hain zuzen ere. Kristo aurretiko 4. mendetik 11. mendera arte Sri Lankako hiriburua izan zen. Denbora tarte hontan Asiako hegoaldeko zentro politiko eta hiri egonkorrenetariko bat bezala mantendu zen. Aintzinako hiria, budistek sakratua kontsideratzen dutena, monasterioz inguraturik dago 40 km²-ko azalera osatuaz.
 • Anuradhapura (අනුරාධපුර en cingalés) es una de las capitales más antiguas de Sri Lanka, conocida por sus ruinas muy bien conservadas. La civilización que se desarrolló en torno a esta ciudad fue una de las mayores de Asia. Se encuentra a 205 km al norte de la capital comercial Colombo, en el distrito de Anuradhapura, en la provincia Central del Norte, Sri Lanka.En la actualidad está considerada por la Unesco, desde el año 1982, como Patrimonio de la Humanidad. Abarca un área protegida de 4.000 ha. Fundada en el siglo IV a. C. fue la capital del reino de Anuradhapura hasta el comienzo del siglo IX. Durante este periodo fue uno de los centros de poder político más estables y duraderos del Asia meridional. En la actualidad esta antigua ciudad, sagrada para el budismo, cuyos monasterios circundantes cubren un área de más de 40 km², es uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo.
 • Anuradhapura é uma cidade no Sri Lanka, capital da província do Centro-Norte. É uma das antigas capitais do Sri Lanka, famosa pelas suas bem-preservadas ruínas da civilização lanká. Foi declarada Património Mundial da UNESCO em 2006.Fundada no século IV a.C., foi a capital do reino de Anuradhapura até o princípio do século XI. Durante este período permaneceu um dos mais estáveis e duradouros centros do poder político e da vida urbana na Ásia Meridional. A antiga cidade, considerada sagrada para o mundo budista, é atualmente rodeada de mosteiros cobrindo uma área de mais de 40 km². Anuradhapura é também importante na lenda hindu como a capital do rei asura Ravana no Ramayana.As ruínas de Anuradhapura são constituidas por vários edifícios, nos quais se incluem: Sri Maha Bodhi, uma figueira sagrada; Lovamahapaya, o palácio; Abhayagiri Dagaba; Isurumuniya e Sela Cetiya, templos budistas; Magul Uyana, uns jardins; as grutas de Vessagiri; Rathna Prasadaya, um arranha-céus; o palácio da rainha; as stupas de Dakkhina, Lankarama, Mirisaveti, Jetavanaramaya, Thuparamaya, Ruwanwelisaya e Naka Vihara; o vihara de Kiribath Vehera; o Kuttam Pokuna, um tanque; as estátuas de Samadhi e Toluwila, entre outros.
 • 아누라다푸라(싱할라어: අනුරාධපුර, தமிழ்: அனுராதபுரம்)는 기원전 5세기부터 약 1,000년간 스리랑카의 수도였던 고대 도시이다.2,000년 이상된 불교 사원인 투파라마 다고바(Thuparamaya dagoba)에는 고타마 붓다의 뼈가 모셔져 있다. 가장 큰 불교 사원으로 제타바나 다고바(Jetavana dagoba)가 있으며, 1,600개의 기둥이 있는 로바마하파야(Lovamahapaya) 7층 궁과 세계에서 가장 아름다운 부처 조각으로 평가받는 사마디부다 상(Samadhi Statue), 이수루무니야의 연인들이라는 조각이 일품인 이수루무니야 사원(Isurumuniya), 그 밖의 박물관 등 많은 유적지와 관광지가 산재해 있다.
 • Anuradhapura (අනුරාධපුරය in Sinhala) is a major city in Sri Lanka. It is the capital city of North Central Province, Sri Lanka and the capital of Anuradhapura District. Anuradhapura is one of the ancient capitals of Sri Lanka, famous for its well-preserved ruins of ancient Sri Lankan civilization. It was 1st capital of the Kingdom of Rajarata after Tambapanni and Upatissa Nuwara.The city, now a UNESCO World Heritage Site, was the center of Theravada Buddhism for many centuries. The city lies 205 km north of the current capital Colombo in Sri Lanka's North Central Province, on the banks of the historic Malvathu Oya. It is one of the oldest continuously inhabited cities in the world and one of the eight World Heritage Sites of Sri Lanka.It is believed that from the 4th century BC, it was the capital of the Sinhalese until the beginning of the 11th century AD. During this period it remained one of the most stable and durable centers of political power and urban life in South Asia. The ancient city, considered sacred to the Buddhist world, is today surrounded by monasteries covering an area of over sixteen square miles (40 km²).
 • Анурадхапура — город в Шри-Ланке, столица Северо-Центральной провинции. Население около 63 тысяч человек (2011). Расположен на реке Аруви. Состоит из «старого города» (англ. Old City), в котором расположена археологическая зона и несколько храмов, и «нового города», отделённого рекой, в котором находятся жилые кварталы и туристская зона. Переселение в новый город было предпринято в 1950-е годы правительством с целью охраны археологических памятников.
 • Anuradhapura - miasto na Sri Lance, położone 250 km na północny wschód od stolicy Kolombo.Anuradhapura to historyczna stolica syngaleskiego buddyjskiego państwa, które rozwijało się w okresie III wiek p.n.e.–XI wiek n.e.. Według legendy początek miastu miała dać mniszka buddyjska Sanghamitta przywożąc i ofiarując królowi Sri Lanki Devanampiyatissowi gałąź ze świętego drzewa Bodhi pod którym miał medytować i doznać oświecenia Budda. Po upadku synagleskiego państwa zostało opuszczone i odkryte ponownie przez brytyjską ekspedycję w 1820 roku.Ważne centrum buddyzmu - historyczne święte miasto, gdzie do dziś rośnie szczep drzewa Bodhi, pod którym Budda według tradycji osiągnął oświecenie.Wśród ruin tego starożytnego miasta zachowało się kilka buddyjskich świątyń, pałaców oraz dom jałmużny. Anuradhapura została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.=== Przypisy ===
 • アヌラーダプラ(シンハラ語: අනුරාධපුර、タミル語: அனுராதபுரம்、英語: Anuradhapura)は、スリランカ北中部州にある古都である。北中部州の州都であり、アヌラーダプラ県の県都でもある。1982年、ユネスコの世界遺産に登録された。
 • Anuradhapura je starobylé město na Srí Lance, jehož počátky sahají až do 4. století př. n. l.. Po nějaké době se na dlouhá století stalo toto město centrem politického i náboženského života celého ostrova. Ve městě se nachází množství buddhistických klášterů a nejrůznějších pozůstatků starověkých budov, což z něj činí významnou srílanskou archeologickou lokalitu. Od roku 1982 je Anuradhapura součástí světového dědictví UNESCO.
 • Anuradhapura (Singalees: Anurādhapura; Tamil: Anurātapuram) is de hoofdstad van de Noordelijke Centrale Provincie op Sri Lanka en van het gelijknamige district Anuradhapura. De stad ligt op 205 km van Colombo.De stad staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is een heilige stad voor het boeddhisme omdat een loot van de Boom der Verlichting, de vijgenboom waaronder de Boeddha zijn Verlichting vond, in de 3e eeuw v.Chr. door Sanghamitta - die een orde van Boeddhistische nonnen stichtte - naar Anuradhapura gebracht werd. De stad is een belangrijk pelgrimsoord. Er zijn vier grote stoepa's van aarde en baksteen gebouwd ter bescherming van Boeddhistische relikwieën. De koepels bereiken een hoogte van 80 meter.De stad werd in de 4e eeuw v.Chr. gesticht en was eeuwenlang (van 377 v.Chr. tot 1017 na Chr.) de hoofdstad van de Ceylonese koningen.Volgens de oudste Boeddhistische kroniek (Mahavansa) werd de stad volgens een goed uitgewerkt stadsplan gebouwd met speciale wijken bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen en standen. Na de invasie van 993 werd de druk van de indringers uit Zuid-India te groot. Ondanks zware strijd moest de stad uiteindelijk opgegeven worden en werd door de jungle opgeslokt.
dbpedia-owl:activeYearsStartYear
 • 1982-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:areaTotal
 • 40000000.000000 (xsd:double)
dbpedia-owl:criteria
 • (ii) (iii) (vi)
dbpedia-owl:id
 • 200
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 97528 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2620 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 16 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109595175 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1982 (xsd:integer)
prop-fr:id
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:latitude
 • 8.333333 (xsd:double)
prop-fr:legende
 • Grand temple
prop-fr:longitude
 • 80.383333 (xsd:double)
prop-fr:nom
 • Ville sainte d'Anuradhapura
prop-fr:région
 • Asie et Pacifique
prop-fr:subdivision
 • District d'Anuradhapura
prop-fr:superficie
 • 4000.0
prop-fr:tailleimage
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • culturel
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
georss:point
 • 8.333333333333334 80.38333333333334
rdf:type
rdfs:comment
 • Anurâdhapura fut la capitale du Sri Lanka du IVe siècle av. J.-C. jusqu'aux alentours du Xe siècle apr. J.-C..Elle fut fondée par le Devanampiya Tissa (Devanompiyatissa).La cité comporte trois ensembles monastiques : le Mahavihara, IIIe siècle av. J.-C. l'Abhayagirivihara, IIe siècle av. J.-C. le Jetanavihara, IIIe siècle apr. J.-C.Le site d'Anurâdhapura est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.↑ The Princeton dictionary of buddhism par Robart E.
 • 아누라다푸라(싱할라어: අනුරාධපුර, தமிழ்: அனுராதபுரம்)는 기원전 5세기부터 약 1,000년간 스리랑카의 수도였던 고대 도시이다.2,000년 이상된 불교 사원인 투파라마 다고바(Thuparamaya dagoba)에는 고타마 붓다의 뼈가 모셔져 있다. 가장 큰 불교 사원으로 제타바나 다고바(Jetavana dagoba)가 있으며, 1,600개의 기둥이 있는 로바마하파야(Lovamahapaya) 7층 궁과 세계에서 가장 아름다운 부처 조각으로 평가받는 사마디부다 상(Samadhi Statue), 이수루무니야의 연인들이라는 조각이 일품인 이수루무니야 사원(Isurumuniya), 그 밖의 박물관 등 많은 유적지와 관광지가 산재해 있다.
 • Анурадхапура — город в Шри-Ланке, столица Северо-Центральной провинции. Население около 63 тысяч человек (2011). Расположен на реке Аруви. Состоит из «старого города» (англ. Old City), в котором расположена археологическая зона и несколько храмов, и «нового города», отделённого рекой, в котором находятся жилые кварталы и туристская зона. Переселение в новый город было предпринято в 1950-е годы правительством с целью охраны археологических памятников.
 • アヌラーダプラ(シンハラ語: අනුරාධපුර、タミル語: அனுராதபுரம்、英語: Anuradhapura)は、スリランカ北中部州にある古都である。北中部州の州都であり、アヌラーダプラ県の県都でもある。1982年、ユネスコの世界遺産に登録された。
 • Anuradhapura je starobylé město na Srí Lance, jehož počátky sahají až do 4. století př. n. l.. Po nějaké době se na dlouhá století stalo toto město centrem politického i náboženského života celého ostrova. Ve městě se nachází množství buddhistických klášterů a nejrůznějších pozůstatků starověkých budov, což z něj činí významnou srílanskou archeologickou lokalitu. Od roku 1982 je Anuradhapura součástí světového dědictví UNESCO.
 • Anuradhapura - miasto na Sri Lance, położone 250 km na północny wschód od stolicy Kolombo.Anuradhapura to historyczna stolica syngaleskiego buddyjskiego państwa, które rozwijało się w okresie III wiek p.n.e.–XI wiek n.e.. Według legendy początek miastu miała dać mniszka buddyjska Sanghamitta przywożąc i ofiarując królowi Sri Lanki Devanampiyatissowi gałąź ze świętego drzewa Bodhi pod którym miał medytować i doznać oświecenia Budda.
 • Anuradhapura (Singalees: Anurādhapura; Tamil: Anurātapuram) is de hoofdstad van de Noordelijke Centrale Provincie op Sri Lanka en van het gelijknamige district Anuradhapura. De stad ligt op 205 km van Colombo.De stad staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is een heilige stad voor het boeddhisme omdat een loot van de Boom der Verlichting, de vijgenboom waaronder de Boeddha zijn Verlichting vond, in de 3e eeuw v.Chr.
 • Anurādhapura, (අනුරාධපුර in lingua singalese), è una delle antiche capitali dello Sri Lanka, famosa nel mondo per le sue rovine ottimamente conservate delle antiche civiltà locali. La civiltà che si sviluppò attorno a questa città era una delle principali dell'Asia e del mondo intero.
 • 8.314812980.4149319Anuradhapura (Singhalesisch: අනුරාධපුරය Anurādhapuraya [anuˈraːd̪əˌpurəjə], Tamil: அனுராதபுரம் Aṉurātapuram [ˈanuraːd̪əpurʌm]) ist die Hauptstadt der Nord-Zentralprovinz von Sri Lanka. Sie war über tausend Jahre lang Zentrum verschiedener singhalesischer Königsdynastien.In der Nähe Anuradhapuras liegt Mihintale, die Wiege des singhalesischen Theravada-Buddhismus. Das historische Anuradhapura, dessen Gründung um 400 v. Chr.
 • Anuradhapura (අනුරාධපුර Zingalieraz, அனுராதபுரம் Tamileraz), Sri Lankako antzinako hiriburuetako bat da, Lankan zibilizazioaren aztarnen egoera onarengatik ezaguna dena. Hiria, orain UNESCO-ko Munduko Hondarea izendatua, Sri Lankako hiriburu den Kolonbotik 205 km iparraldera kokatzen da, Ipar Zentroko Probintzian hain zuzen ere. Kristo aurretiko 4. mendetik 11. mendera arte Sri Lankako hiriburua izan zen.
 • Anuradhapura (අනුරාධපුර en cingalés) es una de las capitales más antiguas de Sri Lanka, conocida por sus ruinas muy bien conservadas. La civilización que se desarrolló en torno a esta ciudad fue una de las mayores de Asia. Se encuentra a 205 km al norte de la capital comercial Colombo, en el distrito de Anuradhapura, en la provincia Central del Norte, Sri Lanka.En la actualidad está considerada por la Unesco, desde el año 1982, como Patrimonio de la Humanidad.
 • Anuradhapura (අනුරාධපුරය in Sinhala) is a major city in Sri Lanka. It is the capital city of North Central Province, Sri Lanka and the capital of Anuradhapura District. Anuradhapura is one of the ancient capitals of Sri Lanka, famous for its well-preserved ruins of ancient Sri Lankan civilization. It was 1st capital of the Kingdom of Rajarata after Tambapanni and Upatissa Nuwara.The city, now a UNESCO World Heritage Site, was the center of Theravada Buddhism for many centuries.
 • Anuradhapura é uma cidade no Sri Lanka, capital da província do Centro-Norte. É uma das antigas capitais do Sri Lanka, famosa pelas suas bem-preservadas ruínas da civilização lanká. Foi declarada Património Mundial da UNESCO em 2006.Fundada no século IV a.C., foi a capital do reino de Anuradhapura até o princípio do século XI. Durante este período permaneceu um dos mais estáveis e duradouros centros do poder político e da vida urbana na Ásia Meridional.
rdfs:label
 • Anurâdhapura
 • Anuradhapura
 • Anuradhapura
 • Anuradhapura
 • Anuradhapura
 • Anuradhapura
 • Anuradhapura
 • Anuradhapura
 • Anuradhapura (stad)
 • Anurādhapura
 • Анурадхапура
 • アヌラーダプラ
 • 아누라다푸라
owl:sameAs
geo:lat
 • 8.333333 (xsd:float)
geo:long
 • 80.383331 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Ville sainte d'Anuradhapura
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of