Les Antigonides sont une dynastie hellénistique fondée par le diadoque Antigone le Borgne au IVe siècle av. J.-C. Les Antigonides ont donné six rois à la Macédoine et finissent par être éliminés en 168 av. J.-C. à l'issue des Guerres de Macédoine contre la République romaine.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Antigonides sont une dynastie hellénistique fondée par le diadoque Antigone le Borgne au IVe siècle av. J.-C. Les Antigonides ont donné six rois à la Macédoine et finissent par être éliminés en 168 av. J.-C. à l'issue des Guerres de Macédoine contre la République romaine.
 • Antygonidzi – dynastia macedońska wywodząca się od jednego z diadochów, Antygona Jednookiego, władająca Macedonią w okresie hellenistycznym. Jej zmierzch wiązał się z podbiciem Macedonii przez Rzymian i utworzeniem z niej rzymskiej prowincji. Antygon I Jednooki (Antigonos Monophthalmos) 306 p.n.e. - 301 p.n.e. Demetriusz I Poliorketes (Demetrios Poliorketes) 306 p.n.e. - 283 p.n.e. (razem z ojcem do 301 p.n.e.) Antygon II Gonatas (Antigonos Gonatas) 283 p.n.e. - 239 p.n.e. Demetriusz II Antygonida (Demetrios) 239 p.n.e. - 229 p.n.e. Antygon III Doson (Antigonos Doson) 229 p.n.e. - 221 p.n.e. Filip V (Philippos) 221 p.n.e. - 179 p.n.e. Perseusz (Perseus) 179 p.n.e. - 168 p.n.e. Andriskos (Andriskos) 149 p.n.e. - 148 p.n.e.
 • A dinastia antigónida foi uma dinastia de reis helênicos que descendiam de Antígono Monoftalmo, general de Alexandre, o Grande.Sucedendo a dinastia antipátrida em uma grande parte da Macedónia, Antígono governou sobre a Ásia Menor e o norte da Síria. Sua tentativa de tomar todo o antigo império de Alexandre levou-o à derrota e à morte na Batalha de Ipso, em 301 AC. Seu filho, Demétrio I da Macedónia (Demétrio Poliorcetes) sobreviveu à batalha e conseguiu retomar a Macedónia poucos anos depois, mas perdeu seu trono, morrendo na prisão. Depois de um período de confusão, o filho de Demétrio, Antígono Gónatas restabeleceu o controle da família sobre o velho Reino da Macedónia, bem como sobre a maioria das cidades-Estado gregas em 276 a.C.Foi uma das três dinastias formadas pelos generais de Alexandre. As outras foram: a dinastia selêucida e a dinastia ptolemaica. A dinastia antigónida terminou com a dominação da região pelo Império Romano depois da Batalha de Pidna, em 168 a.C.. Os membros da dinastia foram:Antígono MonoftalmoDemétrio I da MacedóniaAntígono GónatasDemétrio II da MacedóniaAntígono III DosonFilipe V da MacedóniaPerseu da Macedónia
 • Después de la muerte de Alejandro Magno (356−323 a. C.), sus generales se repartieron el imperio, siendo protagonistas durante veinte años de grandes luchas y peleas por obtener el poder. Fueron los llamados diádocos (‘sucesores’ o ‘herederos’). Después de estos antiguos generales, gobernaron los llamados epígonos (‘los nacidos después’ o sucesores). La lucha entre ellos para obtener el poder y la hegemonía duró casi cincuenta años, hasta el 281 a. C., en que murió el último de los diádocos, Seleuco I Nikátor.Los protagonistas de los primeros tiempos fueron los comandantes Pérdicas y Meleagro, con sus intrigas y maniobras. También el gran general Antígono Monoftalmos, Antípatros (o Antípater, el último general que quedaba de la época de Filipo II), y más tarde los hijos de ambos Demetrio Poliorcetes y Casandro de Macedonia.El vasto imperio de Alejandro Magno quedó dividido a su muerte de la siguiente manera: Asia para Antígono I Monóftalmos. Era el que tenía más poder y más extensión de tierras. Sus sucesores darían lugar posteriormente a la dinastía Antigónida en Macedonia. Egipto para Ptolomeo, cuya dinastía fue la más estable de todas (dinastía Ptolemaica). Tracia y Asia Menor para Lisímaco. Babilonia y Siria para Seleuco (dinastía seléucida). Se entendía por Siria a una enorme extensión de tierras que llegaban hasta las fronteras con la India. Grecia, y Macedonia para Casandro, hijo del veterano general Antípatro.
 • Antigoniden is de naam van het Macedonische koningshuis gesticht door Antigonos I Monophthalmos, een der diadochen van Alexander de Grote. Antigonos Monophthalmos werd in 311 v.Chr. nominaal rijksregent van het Macedonische Rijk, maar zijn machtsbereik omvatte slechts een deel van Klein-Azië en Mesopotamië. Hij trachtte Alexanders rijk over te nemen onder zijn dynastie, en daartoe vochten hij en zijn zoon Demetrios Poliorketes de nodige oorlogen uit tegen de andere diadochen. In 306 v.Chr. riepen zij zich allebei uit tot koning over het hele rijk, waarmee de Antigonidische dynastie een feit werd, hoewel de andere diadochen hen niet erkenden en bleven bestrijden. In de slag bij Ipsos werden ze verslagen, waarbij Antigonos sneuvelde en Demetrios moest vluchten, wat voorgoed een einde maakte aan het Macedonische Rijk. Na een stormachtige baan wist Demetrios een machtsbasis op te bouwen in Macedonië en de Griekse poleis, en werd in 294 v.Chr. koning. Door een bondgenootschap van Pyrrhus van Epirus en Lysimachus werd hij in 288 verdreven, maar zijn zoon herkreeg de troon in 277 en zette de dynastie voort die pas in 168 v.Chr. ophield te bestaan met de inval van de Romeinen.
 • The Antigonid dynasty (/ænˈtɪɡɵnɪd/; Greek: Δυναστεία των Αντιγονιδών) was a dynasty of Hellenistic kings descended from Alexander the Great's general Antigonus I Monophthalmus ("the One-eyed").
 • Антигониди (на гръцки: Δυναστεία των Αντιγονιδών, Antigoniden) е древномакедонска царска династия, чиито представители са потомци на Антигон I Монофталм (Еднооки), пълководец на Александър Македонски.Наследявайки владенията на Антипатридите в по-голямата част от Македония, Антигон I Монофталм се опитва да възстанови единството на империята на Александър Македонски, но среща острата съпротива на останалите диадохи и е разбит в битката при Ипс, Фригия, през 301 пр.н.е. Антигон I загива в битката, но синът му Деметрий I Полиоркет успява да се спаси и няколко години по-късно налага властта си над по-голямата част от Македония, но завършва живота си като пленник в двора на Селевк I Никатор. След период на междуособици през 276 пр.н.е. синът на Деметрий I — Антигон II Гонат възвръща контрола на династията над по-голямата част от Старото царство, както и над повечето гръцки полиси. Последният представител на династията — Персей се прочува като борец за гръцката независимост от Рим, но в крайна сметка през 168 пр.н.е. при Пидна войските му са разбити от римските легиони начело с Луций Емилий Павел.
 • 안티고노스 왕조는 알렉산드로스 대왕의 부장이었던 안티고노스 1세 모노프탈모스가 창시한 헬레니즘 시대의 디아도코이 왕조였다.
 • La dinastia antigònida va ser una nissaga de reis macedonis descendents d'Antígon I el borni (Monophtalmus), general d'Alexandre el Gran. Antígon governava la majoria de l'Àsia Menor i el nord de Síria. Els seus intents de controlar la totalitat de l'imperi d'Alexandre van acabar amb la seva derrota i mort a la batalla d'Ipsos el 301 aC.El fill d'Antígon i Estratonice, Demetri I Poliorcetes, va sobreviure la batalla i va aconseguir d'obtenir el control de Macedònia uns anys després, però acabà perdent el tron i morint a la presó. Després d'un període de confusió, el fill de Demetri Antígon II Gònates va aconseguir restablir el control de la dinastia sobre l'antic regne de Macedònia, i sobre la majoria de les polis gregues, vers el 276 aC.L'imperi antigònida va ser un dels tres dominis fundats per generals d'Alexandre, juntament amb l'Imperi Selèucida i l'Imperi Ptolemaic. La dinastia antigònida va acabar amb la conquesta romana de la regió després de la batalla de Pidna.Els membres de la dinastia antigònida van ser: Antígon el borni Demetri I Poliorcetes (294 aC-287 aC) Antígon II Gònates (276 aC-239 aC) Demetri II (239 aC-229 aC) Antígon III Dosó (229 aC - 221 aC) Filip V (221 aC-179 aC) Perseu (179 aC-168 aC)Andriscos pretenia ser el fill bastard de Perseu.Les relacions de família amb altres dinasties són complexes. Demetri Poliorcetes es va casar dues vegades: La primera amb Fila, filla d'Antípater i va tenir una filla, Estratonice La segona amb Ptolemais, filla de Ptolemeu I Sòter, amb la que va tenir a Antígon II Gònates i a Demetri de Cirene (pare d'Antígon III Dosó)Estratonice, filla de Poliorcetes, es va casar també dues vegades. La primera amb Seleuc I Nicàtor (casat anteriorment amb Apamea) i la segona amb Antíoc I Sòter (fill de Seleuc i d'Apamea). Del seu primer matrimoni amb Seleuc va tenir a File o Fila, que es va casar amb Antígon II Gònates i van ser els pares de Demetri II de Macedònia. Del segon matrimoni va continuar la dinastia selèucida.
 • Antigonovci byla makedonská královská dynastie založená Antigonem I. Monofthalmem („Jednookým“), jenž byl Alexandrovým generálem a jednou z nejvýraznějších postav válek diadochů. Antigonovci ovládali od roku 294 př. n. l. (s krátkým přerušením v letech 287 až 276 př. n. l.) Makedonii a velkou část Řecka. V letech následujících po Alexandrově smrti vytvořil Antigonos I. velkou říši s jádrem v Malé Asii. Jeho pokusy ovládnout celé území Alexandrovy říše ale skončily jeho porážkou a smrtí v bitvě u Ipsu v roce 301 př. n. l. Antigonův syn Démétrios I. Poliorkétés vyvázl z bitvy a dokázal se zmocnit Makedonie, avšak po několika letech byl poražen a nakonec zemřel v zajetí. Teprve Monofthalmův vnuk Antigonos II. Gonatás se dokázal trvale prosadit v zápase o makedonský trůn a zajistil tak pro sebe a své následovníky makedonský královský titul. Za Filipa V. dosáhla Makedonie kolem roku 200 př. n. l. hegemonie nad většinou Řecka. S Antigonovci soupeřící řecké státy se však obrátily o pomoc k Římanům, kterým tak umožnily osudovým způsobem zasáhnout do dějin Makedonie. V roce 168 př. n. l. podlehl král Perseus římským legiím v bitvě u Pydny, čímž bylo panování Antigonovců v Makedonii ukončeno.Trvalým cílem antigonovské politiky bylo vytvoření a udržení makedonské hegemonie v Řecku. Makedonci disponovali zřejmě nejlepším vojskem ze všech helénistických říši vzešlých z válek diadochů, které se přesto ukázalo nedostačujícím ke splnění jejich nadmíru ambiciózních plánů. Uzavření spojenectví Filipa V. s Hannibalem v roce 215 př. n. l. se ukázalo být závažným rozhodnutím, neboť Makedonie se tak dostala do konfliktu s Římany, kteří se na počátku 2. století př. n. l. vyvinuli v dominantní mocnost východního Středomoří.
 • Als Antigoniden werden die Nachfahren des Diadochen Antigonos I. Monophthalmos bezeichnet, die ab 294 v. Chr. (mit einer Unterbrechung von 287 bis 276 v. Chr.) Makedonien und Teile Griechenlands beherrschten. Antigonos I. errichtete ein kurzlebiges Großreich, das sein Sohn Demetrios I. Poliorketes nach der Schlacht von Ipsos wieder verlor. Erst sein Enkel Antigonos II. Gonatas konnte sich und seinen Nachfolgern den makedonischen Thron sichern. Unter Philipp V. hatte Makedonien um 200 v. Chr. eine Hegemonie über weite Teile Griechenlands errungen, lag aber im Streit mit mehreren Kleinstaaten. So kam es zum folgenschweren Eingreifen des Römischen Reiches. 168 v. Chr. unterlag König Perseus von Makedonien im Kampf gegen die römischen Legionen bei Pydna. Damit war das Ende der Herrschaft der Antigoniden gekommen.Das Ziel der antigonidischen Politik war die Errichtung einer Hegemonie über Griechenland und (wenn möglich) über Teile der Ägäis. Makedonien verfügte über das wohl beste Heer aller Diadochenreiche, wenn es auch nicht stark genug für die hoch gesteckten Ziele war. Als verhängnisvoll erwies sich das Bündnis Philipps V. mit Hannibal (215 v. Chr.), das Makedonien die Feindschaft Roms einbrachte, welches sich zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. zudem als Protektoratsmacht im östlichen Mittelmeerraum etablierte.
 • アンティゴノス朝Δυναστεία των Αντιγονιδώνアンティゴノス朝の位置紀元前218年のアンティゴノス朝の版図(青)アンティゴノス朝(ギリシア語: Δυναστεία των Αντιγονιδών、紀元前306年 - 紀元前168年)は、アレクサンドロス大王のディアドコイ(後継者)の一人、アンティゴノス1世モノフタルモス(隻眼王)の子孫がギリシャマケドニア地方に築いた、ペラを首都とする王国。アンティゴノス朝マケドニアまたは、マケドニア王国と表記される事もある。
 • Антигониды (греч. Δυναστεία των Αντιγονιδών) — династия правителей Македонии в 277—166 годах до н. э.
 • Antigonos Hanedanı (Yunanca: Δυναστεία των Αντιγονιδών), Milattan Önce 306-168 arasında Makedonya'da hüküm süren hanedan.Antigonos Hanedanı, Büyük İskender'in komutanlarından I. Antigonos Monophtalmos'un oğlu I. Demetrios'un, Kassandros'un Atina valisi Phaleronlu Demetrios'u devirmesi, Kıbrıs'ı fethetmesi, böylece de I. Antigonos'un Babil dışında tüm Ortadoğu, Ege ve Akdeniz'de denetimi ele geçirmesiyle kuruldu. Bu bölgelerden toplanan ordular, MÖ 306'da I. Antigonos'u kral ilan etti.Antigonos'un İpsos’ta yapılan savaş sonucunda ölümünden sonra tahta Demetrios geçti. Demetrios'un oğlu II. Antigonos Gonatas, Galatyalı işgalcileri Makedonya'dan sürerek krallığı güçlendirdi. Gonatas, MÖ 240'larda öldüğünde, ardında güçlü ve kalıcı bir yönetim bıraktı. Gonatas'ın oğlu II. Demetrios'un (MÖ 239-229) Akhaia ve Aitolia birlikleriyle tutuştuğu savaş ölümüne değin sürdü ve Makedonya'yı güçten düşürdü. Demetrios öldüğünde, veliahtı V. Philippos henüz çocuk yaştaydı. Philippos'un vasisi Antigonos Doson, bu karışıklık ortamında III. Antigonos adıyla tahta çıktı. Yunanların üstüne yürüyen Doson, Sparta kralı III. Kleomenes'i MÖ 222'de Sellasia'da yenilgiye uğratarak Helen Birliği'ni kurdu. Kendisi de birliğin başına geçti. MÖ 221'de Doson öldüğünde, iç istikrar yeniden kurulmuş, Makedonya, Gonatas'ın hükümdarlığındaki sonraki en güçlü konumunu kazanmıştı.Makedonya, V. Philippos yönetiminde önce Roma'yla savaştı (MÖ 215). Roma'nın gücünü çok eksik hesaplayan Philippos, MÖ 197'de Kynoskephalai'de yenildi ve egemenliğini Makedonya'yla sınırlayan bir barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Parçalanmış olan Helen Birliği'nin yerini, eski Makedonya bölgelerinde kurulan çeşitli birlikler aldı. En önemlisi, eski güç dengesinin bozulması ile Roma, Doğu Akdeniz'deki belirleyici güç durumuna geldi.Philippos'tan sonra MÖ 179-168 arasında hüküm süren Perseos, Roma'ya karşı Yunanlıların özgürlüğünü savundu. Ama Perseos'un tüm güçlerini değerlendirememesi, MÖ 168'de Makedonya'daki Pydna'da yenilmesine yol açtı. Bu olay, hanedanın sonunu getirdi.
 • La dinastia antigonide (306 - 168 a.C.) fu una dinastia di re macedoni, il cui capostipite fu il generale di Alessandro Magno, Antigono I Monoftalmo. Il regno di Antigono si espandeva sull'Asia Minore e sulla Siria settentrionale, ma i suoi tentativi di ottenere il controllo dell'impero di Alessandro lo portarono alla sconfitta ed alla morte nella battaglia di Ipso nel 301 a.C. Il figlio di Antigono Demetrio I Poliorcete sopravvisse alla battaglia e in breve prese possesso della Grecia e della Macedonia, prima di morire in prigione dopo aver perso il trono. Dopo un periodo confuso il figlio di Demetrio, Antigono II Gonata riuscì a stabilire il controllo sull'antico regno di Macedonia e su gran parte delle città-Stato greche dopo la morte di Pirro. Il mondo ellenistico rimase così sistemato sotto le tre dinastie degli Antigonidi in Grecia e Macedonia, dei Seleucidi in Asia e dei Tolomei in Egitto. In seguito parte dell'Anatolia entrò a far parte della nuova dinastia Attalide, con capitale Pergamo. La dinastia antigonide ebbe fine quando il dominio dell'area passò nelle mani di Roma dopo la battaglia di Pidna del 168 a.C. I membri della dinastia antigonide furono:Antigono I Monoftalmo (306 a.C. - 301 a.C.)Demetrio I Poliorcete (294 a.C. - 287 a.C.)Antigono II Gonata (276 a.C. - 239 a.C.)Demetrio II Etolico (239 a.C. - 229 a.C.)Antigono III Dosone (229 a.C. - 221 a.C.)Filippo V (221 a.C. - 179 a.C.)Perseo (179 a.C. - 168 a.C.)
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Antigonides__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:mapCaption
 • Les royaumes hellénistiques vers-275
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 309480 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10960 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 198 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109339619 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 277 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 168 (xsd:integer)
prop-fr:capitale
prop-fr:evt
prop-fr:evt1Date
 • 294 (xsd:integer)
prop-fr:evt2Date
 • 277 (xsd:integer)
prop-fr:evt3Date
 • 205 (xsd:integer)
prop-fr:evt4Date
 • 197 (xsd:integer)
prop-fr:evt5Date
 • 168 (xsd:integer)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:légende
 • Les royaumes hellénistiques vers -275
prop-fr:nomFrançais
 • Royaume antigonide
prop-fr:p
prop-fr:p1Drapeau
 • Vergiasun.svg
prop-fr:s
prop-fr:s1Drapeau
 • SPQRomani.svg
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Antigonides sont une dynastie hellénistique fondée par le diadoque Antigone le Borgne au IVe siècle av. J.-C. Les Antigonides ont donné six rois à la Macédoine et finissent par être éliminés en 168 av. J.-C. à l'issue des Guerres de Macédoine contre la République romaine.
 • The Antigonid dynasty (/ænˈtɪɡɵnɪd/; Greek: Δυναστεία των Αντιγονιδών) was a dynasty of Hellenistic kings descended from Alexander the Great's general Antigonus I Monophthalmus ("the One-eyed").
 • 안티고노스 왕조는 알렉산드로스 대왕의 부장이었던 안티고노스 1세 모노프탈모스가 창시한 헬레니즘 시대의 디아도코이 왕조였다.
 • アンティゴノス朝Δυναστεία των Αντιγονιδώνアンティゴノス朝の位置紀元前218年のアンティゴノス朝の版図(青)アンティゴノス朝(ギリシア語: Δυναστεία των Αντιγονιδών、紀元前306年 - 紀元前168年)は、アレクサンドロス大王のディアドコイ(後継者)の一人、アンティゴノス1世モノフタルモス(隻眼王)の子孫がギリシャマケドニア地方に築いた、ペラを首都とする王国。アンティゴノス朝マケドニアまたは、マケドニア王国と表記される事もある。
 • Антигониды (греч. Δυναστεία των Αντιγονιδών) — династия правителей Македонии в 277—166 годах до н. э.
 • La dinastia antigonide (306 - 168 a.C.) fu una dinastia di re macedoni, il cui capostipite fu il generale di Alessandro Magno, Antigono I Monoftalmo. Il regno di Antigono si espandeva sull'Asia Minore e sulla Siria settentrionale, ma i suoi tentativi di ottenere il controllo dell'impero di Alessandro lo portarono alla sconfitta ed alla morte nella battaglia di Ipso nel 301 a.C.
 • Antigonovci byla makedonská královská dynastie založená Antigonem I. Monofthalmem („Jednookým“), jenž byl Alexandrovým generálem a jednou z nejvýraznějších postav válek diadochů. Antigonovci ovládali od roku 294 př. n. l. (s krátkým přerušením v letech 287 až 276 př. n. l.) Makedonii a velkou část Řecka. V letech následujících po Alexandrově smrti vytvořil Antigonos I. velkou říši s jádrem v Malé Asii.
 • Антигониди (на гръцки: Δυναστεία των Αντιγονιδών, Antigoniden) е древномакедонска царска династия, чиито представители са потомци на Антигон I Монофталм (Еднооки), пълководец на Александър Македонски.Наследявайки владенията на Антипатридите в по-голямата част от Македония, Антигон I Монофталм се опитва да възстанови единството на империята на Александър Македонски, но среща острата съпротива на останалите диадохи и е разбит в битката при Ипс, Фригия, през 301 пр.н.е.
 • A dinastia antigónida foi uma dinastia de reis helênicos que descendiam de Antígono Monoftalmo, general de Alexandre, o Grande.Sucedendo a dinastia antipátrida em uma grande parte da Macedónia, Antígono governou sobre a Ásia Menor e o norte da Síria. Sua tentativa de tomar todo o antigo império de Alexandre levou-o à derrota e à morte na Batalha de Ipso, em 301 AC.
 • Antygonidzi – dynastia macedońska wywodząca się od jednego z diadochów, Antygona Jednookiego, władająca Macedonią w okresie hellenistycznym. Jej zmierzch wiązał się z podbiciem Macedonii przez Rzymian i utworzeniem z niej rzymskiej prowincji. Antygon I Jednooki (Antigonos Monophthalmos) 306 p.n.e. - 301 p.n.e. Demetriusz I Poliorketes (Demetrios Poliorketes) 306 p.n.e. - 283 p.n.e. (razem z ojcem do 301 p.n.e.) Antygon II Gonatas (Antigonos Gonatas) 283 p.n.e. - 239 p.n.e.
 • Antigoniden is de naam van het Macedonische koningshuis gesticht door Antigonos I Monophthalmos, een der diadochen van Alexander de Grote. Antigonos Monophthalmos werd in 311 v.Chr. nominaal rijksregent van het Macedonische Rijk, maar zijn machtsbereik omvatte slechts een deel van Klein-Azië en Mesopotamië. Hij trachtte Alexanders rijk over te nemen onder zijn dynastie, en daartoe vochten hij en zijn zoon Demetrios Poliorketes de nodige oorlogen uit tegen de andere diadochen. In 306 v.Chr.
 • La dinastia antigònida va ser una nissaga de reis macedonis descendents d'Antígon I el borni (Monophtalmus), general d'Alexandre el Gran. Antígon governava la majoria de l'Àsia Menor i el nord de Síria.
 • Als Antigoniden werden die Nachfahren des Diadochen Antigonos I. Monophthalmos bezeichnet, die ab 294 v. Chr. (mit einer Unterbrechung von 287 bis 276 v. Chr.) Makedonien und Teile Griechenlands beherrschten. Antigonos I. errichtete ein kurzlebiges Großreich, das sein Sohn Demetrios I. Poliorketes nach der Schlacht von Ipsos wieder verlor. Erst sein Enkel Antigonos II. Gonatas konnte sich und seinen Nachfolgern den makedonischen Thron sichern. Unter Philipp V. hatte Makedonien um 200 v. Chr.
 • Después de la muerte de Alejandro Magno (356−323 a. C.), sus generales se repartieron el imperio, siendo protagonistas durante veinte años de grandes luchas y peleas por obtener el poder. Fueron los llamados diádocos (‘sucesores’ o ‘herederos’). Después de estos antiguos generales, gobernaron los llamados epígonos (‘los nacidos después’ o sucesores). La lucha entre ellos para obtener el poder y la hegemonía duró casi cincuenta años, hasta el 281 a.
 • Antigonos Hanedanı (Yunanca: Δυναστεία των Αντιγονιδών), Milattan Önce 306-168 arasında Makedonya'da hüküm süren hanedan.Antigonos Hanedanı, Büyük İskender'in komutanlarından I. Antigonos Monophtalmos'un oğlu I. Demetrios'un, Kassandros'un Atina valisi Phaleronlu Demetrios'u devirmesi, Kıbrıs'ı fethetmesi, böylece de I. Antigonos'un Babil dışında tüm Ortadoğu, Ege ve Akdeniz'de denetimi ele geçirmesiyle kuruldu. Bu bölgelerden toplanan ordular, MÖ 306'da I.
rdfs:label
 • Antigonides
 • Antigonid dynasty
 • Antigoniden
 • Antigoniden
 • Antigonos Hanedanı
 • Antigonovci
 • Antygonidzi
 • Dinastia antigonide
 • Dinastia antigònida
 • Dinastia antigónida
 • Dinastía antigónida
 • Антигониди
 • Династия Антигонидов
 • アンティゴノス朝
 • 안티고노스 왕조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Royaume antigonide
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:dynastie of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of