En biologie, les antigènes des leucocytes humains (en abrégé, HLA, de l'anglais human leukocyte antigen) sont le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) chez l'humain. Les antigènes des leucocytes humains sont des molécules à la surface des cellules qui permettent l'identification par le système immunitaire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En biologie, les antigènes des leucocytes humains (en abrégé, HLA, de l'anglais human leukocyte antigen) sont le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) chez l'humain. Les antigènes des leucocytes humains sont des molécules à la surface des cellules qui permettent l'identification par le système immunitaire. Ces protéines sont nommées « molécules du CMH ».Les cellules d'un organisme portent un marqueur à leur surface qui leur permet d'être reconnues comme appartenant à ce même organisme, c'est le CMH de classe I. Parmi toutes les cellules de l'organisme, seul le globule rouge ne possède pas CMH de classe I, mais des marqueurs mineurs, les agglutinogènes.Certains leucocytes (globules blancs) comme les monocytes dans le sang ou les macrophages dans les tissus, possèdent en plus une molécule de présentation d'éléments extérieurs au corps (ou antigènes), c'est le CMH de classe II.En génétique, HLA désigne plutôt le groupe de gènes correspondant, on parle du système HLA (situé sur le bras court du chromosome 6).
 • Giza antigeno leukozitarioak (HLA laburtuta, ingelesetik "Human leukocyte antigen") gizakiaren zelula mintzetan dagoen antigeno-multzoa da, ehunen zeluletan zein odoleko leukozitoetan agertzen dena. Berezkoa eta kanpokoa bereizten laguntzen dio immunitate-sistemari, eta T linfozitoei laguntzen die erantzun immunea garatzen.Ehunen zeluletan dauden antigeno hauek zeregin oso garrantzitsua jokatzen dute ehun edo organo transplanteetan, errefusaren erantzuleak baitira. Izan ere, transplante batek arrakasta izan dezan ezinbestekoa da emailearen eta hartzailearen HLA sistema ahalik eta berdinenak izatea, hots, zelulen mintzetan dauden antigenoek ezberdintasun gutxi izatea. Zenbait transplantetan (hezur-muinarena, esaterako) garrantzi handikoa da egon beharreko antzekotasun hori, eta transplantea burutu aurretik HLAren bateragarritasun-ikerketa egiten da.
 • L'antigen leucocitari humà (HLA) és el nom que rep en humans el complex d'histocompatibilitat principal (MHC) s'anomena sistema de Aquest gran locus conté un gran nombre de gens relacionats amb les funcions del sistema immunitari en humans. Aquest grup de gens es troben al cromosoma 6, i codifiquen la síntesi de proteïnes presentadores d'antigen de la superfície cel·lular i d'altres gens. Els gens HLA són la versió humana dels gens MHC que són presents en gairebé tots els vertebrats (i d'aquí que aquests siguin els gens més estudiat del MHC). Les proteïnes la informació de les quals es troba en certs gens també s'anomenen antígens a causa que es van descobrir com a factors en trasplantaments d'òrgans. El complex major HLA són elements essencials per a la funció immunitària. Cada tipus d'antigen desenvolupa una funció determinada:Els antígens HLA equivalents a la classe I (A, B i C) del MHC presenten pèptids des de dins la cèl·lula (inclosos pèptids virals si n'hi ha). Aquests pèptids són produïts a partir de proteïnes digerides que són torcejades als proteosomes. Normalment els pèptids són petits polímers de 9 aminoàcids de longitud aproximadament. Els antígens forans ataquen les cèl·lules T-killers (també anomenades CD8 positives o cèl·lules citotòxiques T) que destrossen cèl·lules.Els antígens HLA equivalents als de la classe II del MHC (DP, DM, DOA,DOB, DQ i DR) presenten antígens per fora de la cèl·lula als limfòcits T. Aquests antígens determinats estimulen les cèl·lules T-helpers perquè es multipliquin. Posteriorment, aquestes cèl·lules T-helpers estimulen la producció d'anticossos per a aquest antigen específic. Els antígens propis són suprimits pels les cèl·lules T supressores. Els antígens HLA equivalents als components codificats de la classe III del MHC del sistema del complement.El complex HLA té altres funcions. És important en la defensa contra malalties i pot ser la causa del rebuig en trasplantaments. Aquest complex pot protegir contra càncers o no fer-ho ( si a la baixa per una infecció). L'HLA pot intervenir en les malalties autoimmunitàries (com per exemple la diabetis tipus I o la malaltia celíaca). Per altra banda, en la reproducció l'HLA pot estar relacionat amb l'olor dels individus i pot estar relacionat en la selecció de parella.A banda dels gens que codifiquen el 6 antígens principals, hi ha un gran nombre de gens, molts dels quals es troben involucrats en la funció immunitària, localitzats al complex HLA. La diversitat en l'HLA de la població humana és un element a tenir en compte en la defensa envers malalties, i, com a conseqüència, la probabilitat que dos individus sense lligams familiars tinguin les molècules d'HLA idèntiques en tots els locus és molt baixa. Històricament, els gens HLA eren identificats com a conseqüència de si el trasplantament d'òrgans entre individus d'HLA similars tenia bon resultat o no.
 • Humaan leukocytenantigen (HLA, Human Leukocyte Antigen) zijn antigenen die aanwezig zijn op alle lichaamscellen, behalve op de rode bloedcellen. De naam humaan leukocytenantigen werd ontleend aan de witte bloedcellen (leukocyten), omdat deze antigenen op die cellen als eerste ontdekt werden. Later bleek dat alle lichaamscellen HLA aan hun oppervlakte vertonen, behalve de rode bloedcellen.HLA is de menselijke variant van het MHC en onder andere belangrijk bij de bepaling of een persoon als donor of ontvanger kan optreden voor een orgaan van een ander - de HLA-antigenen mogen hiervoor niet te veel verschillen. In de praktijk worden echter toch vaak organen met een ander HLA getransplanteerd omdat maat en beschikbaarheid zwaarder wegen (met andere woorden: het duurt te lang om op een perfecte HLA-match te wachten). Wel wordt geprobeerd het HLA-type van donor en ontvanger zo veel mogelijk af te laten stemmen, omdat dit de kans op langdurig succes van de transplantatie enorm vergroot. Bij een niet-perfecte HLA-match worden immunosuppressiva voorgeschreven om afstoting tegen te gaan (dit is dus eigenlijk altijd zo).Daarnaast is van veel ziekten aangetoond dat het hebben van een bepaald HLA-type de kans op het ontwikkelen van die ziekte groter of kleiner maakt. Dragers van bepaalde HLA-typen zijn dan onder- of oververtegenwoordigd onder de lijders aan deze ziekte. Dit geldt bijvoorbeeld voor HLA-B27 en de Ziekte van Bechterew. Omdat het HLA-type erfelijk is, krijgt een dergelijke ziekte daardoor een duidelijke erfelijke component.Van HLA-genen is bekend dat ze van invloed zijn op de natuurlijk aanwezige darm en huidflora, en zodoende effect hebben op de lichaamsgeur die een persoon verspreidt. Individuen met een overeenkomstige HLA set vinden de lichaamsgeur van de ander minder aantrekkelijk dan personen met een afwijkende HLA set. Zodoende wordt de partnervorming met iemand met een afwijkende HLA set bevorderd, wat de kans op nakomelingen met een gevarieerde mix aan HLA-typen (en dus een beter afweersysteem) garandeert.
 • O sistema antígeno leucocitário humano, ou HLA (do inglês: Human leukocyte antigen), é o nome do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) humano. Situa-se no braço curto do Cromossoma 6.
 • Das humane Leukozytenantigen-System (HLA-System, HL-Antigene, engl. Human Leukocyte Antigen) ist eine Gruppe menschlicher Gene, die für die Funktion des Immunsystems zentral sind. Das System kommt unter dem Namen Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC von engl. Major Histocompatibility Complex) bei allen Wirbeltieren vor. Bei Menschen wird der MHC als HLA-System bezeichnet. Weitere Synonyme sind Histo-Kompatibilitäts-Antigen und Transplantations-Antigen.
 • Человеческие лейкоцитарные антигены, Система генов тканевой совместимости человека (англ. HLA, Human Leucocyte Antigens) — группа антигенов гистосовместимости, главный комплекс гистосовместимости (далее MHC) у людей. Представлены более, чем 150 антигенами. Локус, расположенный на 6-й хромосоме содержит большое количество генов, связанных с иммунной системой человека. Этими генами кодируются в том числе и антигенпредставляющие белки, расположенные на поверхности клетки. Гены HLA являются человеческой версией генов MHC многих позвоночных (на них проводилось множество исследований MHC генов).
 • ヒト白血球型抗原(ヒトはっけっきゅうがたこうげん、Human Leukocyte Antigen; HLA)とはヒトの主要組織適合遺伝子複合体のことである。白血球の血液型と言えるものであり、一般的に血液型というとA,O,AB,B型といった赤血球の型を指すが、HLA型は白血球の型を示している。ただし、白血球以外にもHLAは存在するため、現在ではヒト白血球型抗原の名称で呼ばれることはほとんどなく、HLAと略して呼ばれる。
 • The human leukocyte antigen (HLA) system is the name of the loci of genes that encode for major histocompatibility complex (MHC) in humans. The super-locus contains a large number of genes related to immune system function in humans. This group of genes resides on chromosome 6, and encodes cell-surface antigen-presenting proteins and has many other functions. The HLA genes are the human versions of the MHC genes that are found in most vertebrates (and thus are the most studied of the MHC genes). The proteins encoded by certain genes are also known as antigens, as a result of their historic discovery as factors in organ transplants. The major HLAs are essential elements for immune function. Different classes have different functions:HLAs corresponding to MHC class I (A, B, and C) present peptides from inside the cell (including viral peptides if present). These peptides are produced from digested proteins that are broken down in the proteasomes. In general, these particular peptides are small polymers, about 9 amino acids in length.[citation needed] Foreign antigens presented by MHC class I attract killer T-cells (also called CD8 positive- or cytotoxic T-cells) that destroy cells.HLAs corresponding to MHC class II (DP, DM, DOA, DOB, DQ, and DR) present antigens from outside of the cell to T-lymphocytes. These particular antigens stimulate the multiplication of T-helper cells, which in turn stimulate antibody-producing B-cells to produce antibodies to that specific antigen. Self-antigens are suppressed by suppressor T-cells.HLAs corresponding to MHC class III encode components of the complement system.HLAs have other roles. They are important in disease defense. They are the major cause of organ transplant rejections. They may protect against or fail to protect (if down-regulated by an infection) against cancers. Mutations in HLA may be linked to autoimmune disease (examples: type I diabetes, coeliac disease). HLA may also be related to people's perception of the odor of other people, and may be involved in mate selection, as at least one study found a lower-than-expected rate of HLA similarity between spouses in an isolated community.Aside from the genes encoding the 6 major antigen-presenting proteins, there are a large number of other genes, many involved in immune function, located on the HLA complex. Diversity of HLAs in the human population is one aspect of disease defense, and, as a result, the chance of two unrelated individuals with identical HLA molecules on all loci is very low. HLA genes have historically been identified as a result of the ability to successfully transplant organs between HLA-similar individuals.
 • Los antígenos leucocitarios humanos —abreviados HLA (acrónimo inglés de Human leukocyte antigen)— son antígenos formados por moléculas que se encuentran en la superficie de casi todas las células de los tejidos de un individuo, y también en los glóbulos blancos (o leucocitos) de la sangre.Básicamente, HLA es el MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) que poseemos los seres humanos. Posee algunas diferencias con el MHC de otros seres vivos, aunque ambos poseen la misma función orgánica:
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 490728 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6224 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 45 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105762034 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En biologie, les antigènes des leucocytes humains (en abrégé, HLA, de l'anglais human leukocyte antigen) sont le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) chez l'humain. Les antigènes des leucocytes humains sont des molécules à la surface des cellules qui permettent l'identification par le système immunitaire.
 • O sistema antígeno leucocitário humano, ou HLA (do inglês: Human leukocyte antigen), é o nome do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) humano. Situa-se no braço curto do Cromossoma 6.
 • Das humane Leukozytenantigen-System (HLA-System, HL-Antigene, engl. Human Leukocyte Antigen) ist eine Gruppe menschlicher Gene, die für die Funktion des Immunsystems zentral sind. Das System kommt unter dem Namen Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC von engl. Major Histocompatibility Complex) bei allen Wirbeltieren vor. Bei Menschen wird der MHC als HLA-System bezeichnet. Weitere Synonyme sind Histo-Kompatibilitäts-Antigen und Transplantations-Antigen.
 • ヒト白血球型抗原(ヒトはっけっきゅうがたこうげん、Human Leukocyte Antigen; HLA)とはヒトの主要組織適合遺伝子複合体のことである。白血球の血液型と言えるものであり、一般的に血液型というとA,O,AB,B型といった赤血球の型を指すが、HLA型は白血球の型を示している。ただし、白血球以外にもHLAは存在するため、現在ではヒト白血球型抗原の名称で呼ばれることはほとんどなく、HLAと略して呼ばれる。
 • Los antígenos leucocitarios humanos —abreviados HLA (acrónimo inglés de Human leukocyte antigen)— son antígenos formados por moléculas que se encuentran en la superficie de casi todas las células de los tejidos de un individuo, y también en los glóbulos blancos (o leucocitos) de la sangre.Básicamente, HLA es el MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) que poseemos los seres humanos. Posee algunas diferencias con el MHC de otros seres vivos, aunque ambos poseen la misma función orgánica:
 • Humaan leukocytenantigen (HLA, Human Leukocyte Antigen) zijn antigenen die aanwezig zijn op alle lichaamscellen, behalve op de rode bloedcellen. De naam humaan leukocytenantigen werd ontleend aan de witte bloedcellen (leukocyten), omdat deze antigenen op die cellen als eerste ontdekt werden.
 • The human leukocyte antigen (HLA) system is the name of the loci of genes that encode for major histocompatibility complex (MHC) in humans. The super-locus contains a large number of genes related to immune system function in humans. This group of genes resides on chromosome 6, and encodes cell-surface antigen-presenting proteins and has many other functions.
 • L'antigen leucocitari humà (HLA) és el nom que rep en humans el complex d'histocompatibilitat principal (MHC) s'anomena sistema de Aquest gran locus conté un gran nombre de gens relacionats amb les funcions del sistema immunitari en humans. Aquest grup de gens es troben al cromosoma 6, i codifiquen la síntesi de proteïnes presentadores d'antigen de la superfície cel·lular i d'altres gens.
 • Giza antigeno leukozitarioak (HLA laburtuta, ingelesetik "Human leukocyte antigen") gizakiaren zelula mintzetan dagoen antigeno-multzoa da, ehunen zeluletan zein odoleko leukozitoetan agertzen dena. Berezkoa eta kanpokoa bereizten laguntzen dio immunitate-sistemari, eta T linfozitoei laguntzen die erantzun immunea garatzen.Ehunen zeluletan dauden antigeno hauek zeregin oso garrantzitsua jokatzen dute ehun edo organo transplanteetan, errefusaren erantzuleak baitira.
 • Человеческие лейкоцитарные антигены, Система генов тканевой совместимости человека (англ. HLA, Human Leucocyte Antigens) — группа антигенов гистосовместимости, главный комплекс гистосовместимости (далее MHC) у людей. Представлены более, чем 150 антигенами. Локус, расположенный на 6-й хромосоме содержит большое количество генов, связанных с иммунной системой человека. Этими генами кодируются в том числе и антигенпредставляющие белки, расположенные на поверхности клетки.
rdfs:label
 • Antigène HLA
 • Antigen leucocitari humà
 • Antígeno leucocitário humano
 • Antígenos leucocitarios humanos
 • Giza antigeno leukozitario
 • Humaan leukocytenantigeen
 • Human Leukocyte Antigen
 • Human leukocyte antigen
 • ヒト白血球型抗原
 • Человеческий лейкоцитарный антиген
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of