Les Annélides sont des animaux protostomiens métamérisés vermiformes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Annélides sont des animaux protostomiens métamérisés vermiformes. Ils vivent essentiellement dans l'eau (eau de mer comme la gravette ou eau douce comme la sangsue) même si certaines espèces comme les lombrics vivent dans le sol.Les trois grandes classes sont : les Polychètes qui ont un développement post-embryonnaire indirect avec larve (trochophore) et métamorphose, et dont le corps est recouvert de nombreuses soies (ex : gravette et arénicole), les Oligochètes, recouverts de soies moins abondantes (ex : lombric), les Achètes, non recouverts de soies (ex : sangsues).Oligochètes et Achètes peuvent être regroupés dans la catégorie des Clitellates qui ont un développement post-embryonnaire direct.Certains annélides polychètes (les syllidiens) sont capables de réaliser une reproduction asexuée en se clivant en deux et en régénérant les parties manquantes.De nombreux annélides clitellates sont hermaphrodites (vers de terre, sangsues).Certains annélides de la zone de balancement des marées ont une vie tubicole : dans des tubes calcaires (spirorbe, Pomatoceros) ou membraneux (spirographe, sabelle), parfois recouverts de grains de sable agglomérés (Lanice conchilega). D'autres creusent de simples galeries dans le sable comme l'arénicole Arenicola marina dont l'hémoglobine pourrait être utilisée comme substitut sanguin humain. Ce mode de vie les protège de la dessiccation à marée basse.On suppose aujourd'hui que, du fait de la structure de ses sclérites, l'animal burgessien Wiwaxia était un annélide fossile.
 • Anelidoak (frantsesez: annelés, "eraztuna dutenak") animalia filum nagusi bat dira.
 • Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen, dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah, seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah satu milimeter sampai tiga meter. Filum ini dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea.
 • Die Ringelwürmer (Annelida) oder auch Gliederwürmer bilden aufgrund ihres eigenständigen Bauplans einen Stamm innerhalb der Stammgruppe der Lophotrochozoen (Lophotrochozoa), die zu den Urmündern (Protostomia) gehören. Ringelwürmer werden in zwei Klassen eingeteilt: Vielborster (Polychaeta) und Gürtelwürmer (Clitellata), die sich in Wenigborster (Oligochaeta) und Egel (Hirudinea) aufteilen. Insgesamt gibt es etwa 18.000 verschiedene Arten. Die größten bekannten Arten sind der in Australien beheimatete Riesenregenwurm Megascolides australis, der eine Länge von bis zu 3 Metern erreichen kann, sowie der Meereswurm Eunice aphroditois mit einer ähnlichen Länge und bis zu 1000 Einzelsegmenten. Die kleinsten Arten leben im Grundwasser und in der Sandlückenfauna und erreichen Längen von 300 Mikrometern (Gattung Diurodrilus), die Zwergmännchen der Art Dinophilus gyrociliatus werden sogar nur 50 Mikrometer lang.
 • 環形動物(かんけいどうぶつ)とは、環形動物門(学名: Annelida)に属する動物の総称である。ミミズ、ゴカイ、ヒルなどが環形動物に属する。陸上、海中、淡水中と広い範囲に生息しており、体長は 0.5mm 程度から 3m に達するものまで多岐にわたる。
 • Os anelídeos (Annelida, do latim annelus, pequeno anel + ida, sufixo plural) são um filo de animais portadores de metâmeros, segmentados, o qual inclui as minhocas, poliquetas e sanguessugas. Existem mais de 200.000 espécies destes animais em praticamente todos os ecossistemas, terrestres, marinhos e de água doce. Encontram-se anelídeos com tamanhos de menos de um milímetro até mais de 5 metros.
 • Прешленести (Annelida) са типът най-сложно организирани червеи. Тялото им е с билатерална симетрия, най-често с плоска коремна и изпъкнала гръбна страна, съставено от голям брой сегменти. Тялото е сегментирано външно и вътрешно, което улеснява движението. Тези трипластни животни притежават нервна, кръвоносна, храносмилателна и отделителна система. Имат същинска телесна празнина — образувание на мезодермата. Тялото може да се представи като две тръби една в друга. Външната е стената на тялото, а вътрешната — мускулно-смилателен канал. Последният е разпределен на предно черво (уста, гълтач, хранопровод), средно черво (гуша, стомах) и задно черво, което завършва с анус. Друг характерен белег е затворената кръвоносна система. Състои се от гръбен и коремен кръвоносен съд, свързани с пулсиращи съдове. За отделителната система, важен елемент са метанефридиите, които извличат непотребните вещества от телесната течност и кръвта. Нервната система е ганглийна от тип нервна верига. Дишането става с цялата повърхност на кожата. Този тип животни имат разделнополови и хермафродитни видове.Размерите им варират от няколко см до няколко метра, най-често няколко десетки см. В границите на типа има добре изразена тенденция към цефализация (формиране на глава). Първият, несъщински сегмент на тялото, който има различен произход от останалите (простомиум), носи устен отвор. Заедно с другите 2-3 първи сегмента формират структура, която можем да наречем глава. В края на тялото се намира сегмент, който също има различен произход, (пигидиум), върху който се намира аналният отвор. При част от представителите на типа всички останали сегменти могат да имат еднакво, или сходно устройство, еднакви, или сходни размери и т.н. Това са представителите на типа, при които се наблюдава хомономна сегментаця на тялото. При друга част от представителите на типа отделни сегменти имат различни размери и устройство – червеи с хетерономна сегментация. При една голяма част от представителите на 1 външен морфологичен сегмент отговаря и 1 анатомичен вътрешен такъв. Тогава говорим за същинска (истинска) сегментация на тялото. При други на няколко морфологични външни сегмента отговаря 1 вътрешен – лъжлива сегментация.Прешленестите червеи имат кожно-мускулен мех, който е формиран от покривен епител. При част от представителите той излъчва към повърхността на тялото тънък кутикулярен слой. Най-често този епител съдържа голям брой жлезисти клетки, както и клетки натоварени с пигменти, които придават определен характерен цвят на определени участъци, или на цялото тяло.Под покривния епител се разполагат 2 мускулни пласта. Непосредствено под епитела се разполага пласт от мускулни влакна, чийто тела са ориентирани перпендекулярно на надлъжната ос на тялото (пръстеновидно разположени). Под този пласт има слой от надължно ориентирани мускулни влакна, най-често групирани от съединителна тъкан, формиращи елхоподобни структури.Принадлежат към групата Целомата. Телесната празнина има покривен епител – целотел, който формира соматоплевра и спланхноплевра. Наличие на целоматна течност, която служи за резервоар, в който първоначално се изхвърлят отпадните продукти, служи за доузряване на половите продукти и т.н.Друга характерна особеност при тази най-висша група червеи е неколкократното повтаряне на едни и същи части по дължина на тялото – метамерия.Прешленестите червеи имат добре развите ганглийна нервна система от тип нервна верига. Има добре развити осезателни структури, 3-делна храносмилателна система. Най-често с нов тип отделителна система – метанефридиален тип. Развита кръвоносна система. Развитието при повечето е пряко, изключение – многочетинестите червеи, които имат непряко развитие.Тип Прешленести червеи-кутикула-същинска телесна празнина (вторична)-поява на затворен тип кръвоносна система-поява на дихателна система (чрез хриле,но само при водните обитатели от типа)-отделяне чрез метанефриди-верижно ганглийна нервна система-хермафродити-пряко развитие-телескопично движениеПрешленестите червеи живеят в сладка, или солена вода, или влажна почва. Според устройството си представителите се разделят на три класа: Многочетинести червеи (Полихети) — живеят пред, на или около морското дъно. При тях се появяват първите дихателни органи в еволюцията-хриле. Също така само те имат двигателни органи-параподи. Малочетинести червеи (Олигохети) — живеят във влажна почва или тиня (дъждовен червей). Пиявици↑
 • 환형동물(環形動物)은 환형동물문에 속하는 동물의 총칭이다. 환형동물의 몸은 가늘고 길며 좌우대칭을 이룬다. 머리 부분과 꼬리 부분을 제외하고는 일반적으로 같은 구조의 체절(환절)로 이루어져 있으며, 몸 표면은 키틴질의 엷은 막으로 싸여 있고, 섬모는 없다. 절지동물과 관계가 깊으나 분화 정도가 낮고, 발생과 몸의 구조는 연체동물과 가깝다. 대부분 바다·민물·육상의 흙 속에 살며, 전 세계에 약 9,200종 가량이 알려져 있다. 원시환충강 · 다모강 · 빈모강 · 거머리강 · 개불강 · 흡구충강의 6강으로 분류되는데, 그 중 다모강의 종류가 가장 많아 환형동물의 대부분을 차지한다.
 • Halkalı solucanlar (Annelida) Polymera olarak da bilinir. Segmentleri dıştan belirgin olarak görülen bir omurgasız hayvanlar şubesidir. Deniz, tatlı su ve karalarda yaşarlar. Vücut uzun ve segmentlidir. Vücut segmentler septum adı verilen bölmelerle birbirlerinden ayrılmıştır. Baş bölgesine prostomium, posterioruca ise pigidium adı verilir. Prostomium ile pigidium birer segment değildirler. En yaşlı segment başın hemen arkasındaki segmenttir. Çeşitli organlar her segmentte tekrarlanır. Protostome grubuna dahillerdir. Gerçek sölom bulunur. Sölomları şizosöl (Schizocoelous) tiptir. Boşaltım organları segmental sıralanmış nefridium’lardır. Vücudun ön ve arka uçlarındaki birkaç segment hariç, her segmentte bir çift nefridium bulunur. Vücut yüzeyi ince esnek kutikula ile kaplıdır. Bazılarında kitinden kıllar bulunur. İp merdiven sinir sistemi gelişmiştir. Prostomiumun sırt tarafında iki loplu bir beyin gangliyonu vardır. Duyu organları kimyasal duyu organları ve gözlerden ibarettir. Kapalı dolaşım sistemi bulunur. Annelidler hermafrodit hayvanlardır. Gonadları gayet basit yapılıdır. Rejenerasyon özellikleri çok iyi gelişmiştir. 9 bin türü bulunur. Bir kısmı mikroskobiktir.Annelida'da vücut planı
 • The annelids (also called "ringed worms"), formally called Annelida or earth worm (from Latin anellus "little ring"), are a large phylum of segmented worms, with over 17,000 modern species including ragworms, earthworms and leeches. They are found in marine environments from tidal zones to hydrothermal vents, in freshwater, and in moist terrestrial environments. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate organisms. They have parapodia for locomotion. Although most textbooks still use the traditional division into polychaetes (almost all marine), oligochaetes (which include earthworms) and leech-like species, research since 1997 has radically changed this scheme, viewing leeches as a sub-group of oligochaetes and oligochaetes as a sub-group of polychaetes. In addition, the Pogonophora, Echiura and Sipuncula, previously regarded as separate phyla, are now regarded as sub-groups of polychaetes. Annelids are considered members of the Lophotrochozoa, a "super-phylum" of protostomes that also includes molluscs, brachiopods, flatworms and nemerteans.The basic annelid form consists of two segments, each of which has the same sets of organs and, in most polychaetes, a pair of parapodia that many species use for locomotion. Septa separate the segments of many species, but are poorly defined or absent in some, and Echiura and Sipuncula show no obvious signs of segmentation. In species with well-developed septa, the blood circulates entirely within blood vessels, and the vessels in segments near the front ends of these species are often built up with muscles to act as hearts. The septa of these species also enable them to change the shapes of individual segments, which facilitates movement by peristalsis ("ripples" that pass along the body) or by undulations that improve the effectiveness of the parapodia. In species with incomplete septa or none, the blood circulates through the main body cavity without any kind of pump, and there is a wide range of locomotory techniques – some burrowing species turn their pharynges inside out to drag themselves through the sediment.Although many species can reproduce asexually and use similar mechanisms to regenerate after severe injuries, sexual reproduction is the normal method in species whose reproduction has been studied. The minority of living polychaetes whose reproduction and lifecycles are known produce trochophore larvae, which live as plankton and then sink and metamorphose into miniature adults. Oligochaetes are full hermaphrodites and produce a ring-like cocoon round their bodies, in which the eggs and hatchlings are nourished until they are ready to emerge.Earthworms support terrestrial food chains both as prey and by aerating and enriching soil. The burrowing of marine polychaetes, which may constitute up to a third of all species in near-shore environments, encourages the development of ecosystems by enabling water and oxygen to penetrate the sea floor. In addition to improving soil fertility, annelids serve humans as food and as bait. Scientists observe annelids to monitor the quality of marine and fresh water. Although blood-letting is no longer in favor with doctors, some leech species are regarded as endangered species because they have been over-harvested for this purpose in the last few centuries. Ragworms' jaws are now being studied by engineers as they offer an exceptional combination of lightness and strength.Since annelids are soft-bodied, their fossils are rare – mostly jaws and the mineralized tubes that some of the species secreted. Although some late Ediacaran fossils may represent annelids, the oldest known fossil that is identified with confidence comes from about 518 million years ago in the early Cambrian period. Fossils of most modern mobile polychaete groups appeared by the end of the Carboniferous, about 299 million years ago. Scientists disagree about whether some body fossils from the mid Ordovician, about 472 to 461 million years ago, are the remains of oligochaetes, and the earliest certain fossils of the group appear in the Tertiary period, which began 65 million years ago.
 • Pierścienice (Annelida) – typ zwierząt bezkręgowych o wydłużonym ciele złożonym z szeregu pierścieni. Są jednym z głównych typów zwierząt pierwoustych. Zaliczane do lofotrochorowców (Lophotrochozoa). Żyją w wodach morskich i śródlądowych oraz w glebie i ściółce – na całym świecie. Występują wśród nich formy wolno żyjące, pasożytnicze i komensalne. Jedne są saprofagami, inne filtratorami, a jeszcze inne drapieżnikami. Odgrywają ważną rolę w użyźnianiu gleb i osadów dennych, a gatunki lądowe w procesach mineralizacji substancji organicznej.Opisano ponad 17 000 współcześnie żyjących gatunków pierścienic. W Polsce odnotowano ponad 300.
 • Gli Anellidi (Annelida Lamarck, 1809) sono il più importante phylum di elminti metamerici.
 • De ringwormen of gelede wormen (Annelida; van het Latijnse annellus "ring") zijn een grote stam van het dierenrijk, waartoe de gesegmenteerde wormen behoren. Er zijn ongeveer 15.000 soorten, waaronder de bekende regenwormen en bloedzuigers. Ringwormen komen voornamelijk voor in natte omgevingen; er zijn land-, zoetwater- en in het bijzonder vele zoutwatersoorten. Sommige ringwormen leven als parasiet. In lengte variëren ze van minder dan een millimeter tot 3 meter lang.Ook het goudkammetje en de driehoekige kalkkokerworm die langs de Belgische en Nederlandse kust voorkomen, behoren tot deze stam.De Annelida behoren tot de superstam Lophotrochozoa of Spiralia binnen de stamgroep Protostomia van het onderrijk Metazoa.
 • A gyűrűsférgek (Annelida) az állatok egyik törzse.
 • Los anélidos (Annelida, del latín annellum, "anillo" y del griego ίδες ides, "miembro de un grupo") son un gran filo de animales invertebrados protóstomos de aspecto vermiforme y cuerpo segmentado en anillos.El cuerpo de los anélidos está compuesto por numerosos metámeros o anillos similares entre sí. La anatomía interna de los anélidos refleja también la externa, con repetición de diversos órganos en cada metámero.Se han descrito más de 16.700 especies, que incluyen los gusanos marinos poliquetos, las lombrices de tierra y las sanguijuelas. Se encuentran en la mayoría de los ambientes húmedos, sobre todo en el mar, pero también en agua dulce, e incluso hay especies terrestres. Su longitud va desde menos de un milímetro hasta más de 3 metros.En el lenguaje popular se suele reunir a varios grupos de invertebrados bajo el nombre de "gusanos", término sin ningún valor taxonómico; muchas de las semejanzas entre estos filos de gusanos son convergencias evolutivas sin ningún valor filogenético. No todos los gusanos son anélidos. Existen diversos invertebrados con el cuerpo blando, alargado y cilíndrico que no pertenecen al grupo de los anélidos. Es el caso de los nematodos o los platelmintos, y de algunos artrópodos, como el ciempiés o las orugas que dan lugar a las mariposas.
 • Ко́льчатые черви, кольчецы́, или аннели́ды (лат. Annelida, от annelus — колечко) — тип беспозвоночных из группы первичноротых (Protostomia). Включают многощетинковых и малощетинковых червей, пиявок и мизостомид. Тип насчитывает около 18 тысяч видов, обитающих в морских и пресных водах и в толще почвы. Некоторые виды пиявок перешли к наземному образу жизни в тропическом лесу. Одни из наиболее известных представителей — дождевые черви.
 • Kroužkovci (Annelida) jsou jeden z kmenů živočišné říše. Jejich typickým znakem je stejnocenné článkování (tzv. homonomní segmentace) těla. Vnější členění odpovídá členění vnitřnímu. Tělní články mají shodný vzhled s výjimkou prvního (hmatový prstík = prostomium) a posledního. Dravé plovoucí formy mají ve přední části soustředěné smyslové orgány. Poslední tělní články srůstají a tvoří konečný článek (pygidium). Vylučovací, rozmnožovací a nervová soustava se opakují v každém tělním článku. Soustava cévní a trávicí prochází celým tělem.Je známo asi 16 500 druhů.
 • Els anèl·lids (Annelida) constitueixen un gran fílum de cucs segmentats en anells, que comprèn més de 17.000 espècies vivents, que inclouen, entre d'altres, els poliquets, els cucs de terra i les sangoneres. Es troben en ambients marins des de les zones intermareals fins a les fonts hidrotermals, a l'aigua dolça, i a entorns terrestres humits. Tot i que la majoria de llibres de text utilitzen la divisió tradicional de poliquets (quasi tots marins), oligoquets (que inclouen els cucs de terra) i les espècies similars a sangoneres, la recerca des de l'any 1997 ha canviat radicalment aquest esquema, considerant les sangoneres com a subgrup dels oligoquets i els oligoquets com a sub-grup dels poliquets. A més a més, els grups dels pogonòfors, equiürs i sipúnculs, prèviament considerats com a un fílum separat, ara es consideren subgrups dels poliquets. Els anèl·lids es consideren membres dels lofotrocozous, un "súper-fílum" de protòstoms que també inclou als mol·luscs, braquiòpodes, platihelmints i nemertins.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2700038 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5038 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 70 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110879819 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
 • Antoine Morin
prop-fr:commons
 • Category:Annelida
prop-fr:titre
 • Les Annélides
prop-fr:url
 • http://simulium.bio.uottawa.ca/bio2525/Notes/Les_Annelides.htm
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikispecies
 • Annelida
prop-fr:éditeur
 • Université d'Ottawa
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Annélides sont des animaux protostomiens métamérisés vermiformes.
 • Anelidoak (frantsesez: annelés, "eraztuna dutenak") animalia filum nagusi bat dira.
 • Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen, dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah, seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah satu milimeter sampai tiga meter. Filum ini dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea.
 • 環形動物(かんけいどうぶつ)とは、環形動物門(学名: Annelida)に属する動物の総称である。ミミズ、ゴカイ、ヒルなどが環形動物に属する。陸上、海中、淡水中と広い範囲に生息しており、体長は 0.5mm 程度から 3m に達するものまで多岐にわたる。
 • Os anelídeos (Annelida, do latim annelus, pequeno anel + ida, sufixo plural) são um filo de animais portadores de metâmeros, segmentados, o qual inclui as minhocas, poliquetas e sanguessugas. Existem mais de 200.000 espécies destes animais em praticamente todos os ecossistemas, terrestres, marinhos e de água doce. Encontram-se anelídeos com tamanhos de menos de um milímetro até mais de 5 metros.
 • 환형동물(環形動物)은 환형동물문에 속하는 동물의 총칭이다. 환형동물의 몸은 가늘고 길며 좌우대칭을 이룬다. 머리 부분과 꼬리 부분을 제외하고는 일반적으로 같은 구조의 체절(환절)로 이루어져 있으며, 몸 표면은 키틴질의 엷은 막으로 싸여 있고, 섬모는 없다. 절지동물과 관계가 깊으나 분화 정도가 낮고, 발생과 몸의 구조는 연체동물과 가깝다. 대부분 바다·민물·육상의 흙 속에 살며, 전 세계에 약 9,200종 가량이 알려져 있다. 원시환충강 · 다모강 · 빈모강 · 거머리강 · 개불강 · 흡구충강의 6강으로 분류되는데, 그 중 다모강의 종류가 가장 많아 환형동물의 대부분을 차지한다.
 • Gli Anellidi (Annelida Lamarck, 1809) sono il più importante phylum di elminti metamerici.
 • A gyűrűsférgek (Annelida) az állatok egyik törzse.
 • Ко́льчатые черви, кольчецы́, или аннели́ды (лат. Annelida, от annelus — колечко) — тип беспозвоночных из группы первичноротых (Protostomia). Включают многощетинковых и малощетинковых червей, пиявок и мизостомид. Тип насчитывает около 18 тысяч видов, обитающих в морских и пресных водах и в толще почвы. Некоторые виды пиявок перешли к наземному образу жизни в тропическом лесу. Одни из наиболее известных представителей — дождевые черви.
 • Pierścienice (Annelida) – typ zwierząt bezkręgowych o wydłużonym ciele złożonym z szeregu pierścieni. Są jednym z głównych typów zwierząt pierwoustych. Zaliczane do lofotrochorowców (Lophotrochozoa). Żyją w wodach morskich i śródlądowych oraz w glebie i ściółce – na całym świecie. Występują wśród nich formy wolno żyjące, pasożytnicze i komensalne. Jedne są saprofagami, inne filtratorami, a jeszcze inne drapieżnikami.
 • Die Ringelwürmer (Annelida) oder auch Gliederwürmer bilden aufgrund ihres eigenständigen Bauplans einen Stamm innerhalb der Stammgruppe der Lophotrochozoen (Lophotrochozoa), die zu den Urmündern (Protostomia) gehören. Ringelwürmer werden in zwei Klassen eingeteilt: Vielborster (Polychaeta) und Gürtelwürmer (Clitellata), die sich in Wenigborster (Oligochaeta) und Egel (Hirudinea) aufteilen. Insgesamt gibt es etwa 18.000 verschiedene Arten.
 • De ringwormen of gelede wormen (Annelida; van het Latijnse annellus "ring") zijn een grote stam van het dierenrijk, waartoe de gesegmenteerde wormen behoren. Er zijn ongeveer 15.000 soorten, waaronder de bekende regenwormen en bloedzuigers. Ringwormen komen voornamelijk voor in natte omgevingen; er zijn land-, zoetwater- en in het bijzonder vele zoutwatersoorten. Sommige ringwormen leven als parasiet.
 • Los anélidos (Annelida, del latín annellum, "anillo" y del griego ίδες ides, "miembro de un grupo") son un gran filo de animales invertebrados protóstomos de aspecto vermiforme y cuerpo segmentado en anillos.El cuerpo de los anélidos está compuesto por numerosos metámeros o anillos similares entre sí.
 • Halkalı solucanlar (Annelida) Polymera olarak da bilinir. Segmentleri dıştan belirgin olarak görülen bir omurgasız hayvanlar şubesidir. Deniz, tatlı su ve karalarda yaşarlar. Vücut uzun ve segmentlidir. Vücut segmentler septum adı verilen bölmelerle birbirlerinden ayrılmıştır. Baş bölgesine prostomium, posterioruca ise pigidium adı verilir. Prostomium ile pigidium birer segment değildirler. En yaşlı segment başın hemen arkasındaki segmenttir. Çeşitli organlar her segmentte tekrarlanır.
 • Els anèl·lids (Annelida) constitueixen un gran fílum de cucs segmentats en anells, que comprèn més de 17.000 espècies vivents, que inclouen, entre d'altres, els poliquets, els cucs de terra i les sangoneres. Es troben en ambients marins des de les zones intermareals fins a les fonts hidrotermals, a l'aigua dolça, i a entorns terrestres humits.
 • Kroužkovci (Annelida) jsou jeden z kmenů živočišné říše. Jejich typickým znakem je stejnocenné článkování (tzv. homonomní segmentace) těla. Vnější členění odpovídá členění vnitřnímu. Tělní články mají shodný vzhled s výjimkou prvního (hmatový prstík = prostomium) a posledního. Dravé plovoucí formy mají ve přední části soustředěné smyslové orgány. Poslední tělní články srůstají a tvoří konečný článek (pygidium). Vylučovací, rozmnožovací a nervová soustava se opakují v každém tělním článku.
 • Прешленести (Annelida) са типът най-сложно организирани червеи. Тялото им е с билатерална симетрия, най-често с плоска коремна и изпъкнала гръбна страна, съставено от голям брой сегменти. Тялото е сегментирано външно и вътрешно, което улеснява движението. Тези трипластни животни притежават нервна, кръвоносна, храносмилателна и отделителна система. Имат същинска телесна празнина — образувание на мезодермата. Тялото може да се представи като две тръби една в друга.
 • The annelids (also called "ringed worms"), formally called Annelida or earth worm (from Latin anellus "little ring"), are a large phylum of segmented worms, with over 17,000 modern species including ragworms, earthworms and leeches. They are found in marine environments from tidal zones to hydrothermal vents, in freshwater, and in moist terrestrial environments. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate organisms. They have parapodia for locomotion.
rdfs:label
 • Annelida
 • Anelídeo
 • Annelid
 • Annelida
 • Annelida
 • Annelida
 • Annelida
 • Anèl·lid
 • Gyűrűsférgek
 • Halkalı solucanlar
 • Kroužkovci
 • Pierścienice
 • Ringelwürmer
 • Ringwormen
 • Кольчатые черви
 • Прешленести червеи
 • 環形動物
 • 환형동물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of