Une année-lumière, symbole al, au pluriel des années-lumière, anciennement année de lumière,, est une unité de distance utilisée en astronomie.Une année-lumière est égale à la distance que parcourt la lumière dans le vide pendant une année julienne, soit environ 9 461 milliards de kilomètres (soit encore, en ordre de grandeur, environ 10 000 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 1016 mètres ou 10 Pm).↑ Dictionnaire de l'Académie française, neuvième édition, entrée année.↑ Ce pluriel porte toujours la trace de l'ancienne locution.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une année-lumière, symbole al, au pluriel des années-lumière, anciennement année de lumière,, est une unité de distance utilisée en astronomie.Une année-lumière est égale à la distance que parcourt la lumière dans le vide pendant une année julienne, soit environ 9 461 milliards de kilomètres (soit encore, en ordre de grandeur, environ 10 000 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 1016 mètres ou 10 Pm).
 • Un any llum és una unitat de longitud que s'usa en la divulgació per indicar distàncies astronòmiques, com la distància entre estels i galàxies.Un any llum equival a la distància que la llum recorre en un any, que és aproximadament de 9,46 bilions de quilòmetres, això és, 9,46 × 1015 metres. Més exactament, un any de llum (o any llum, abreujat al) es defineix com la distància que recorre un fotó, in vacuo i sense la influència de cap camp gravitatori o electromagnètic, en un any julià (365,25 dies o 31.557.600 segons). Atès que la velocitat de la llum en el buit és de 299.792.458 m/s, un any llum és aproximadament igual a 9,46 × 1015 m = 9,46 petàmetres. L'any llum s'usa, principalment, en la divulgació de l'astronomia. Els professionals d'aquesta ciència, en canvi, fan servir el parsec i el seu múltiple, el megaparsec, o també la unitat astronòmica, tal com recomana la UAI. El parsec es defineix com la distància a la qual un objecte es desplaça un segon d'arc de peraltatge quan l'observador es desplaça una unitat astronòmica perpendicularment a la línia de visió de l'observador; equival aproximadament a 3,26 anys-llum. La unitat corresponent del mes-llum és aproximadament una dotzena part d'un any-llum, i també s'utilitza ocasionalment per a mesures aproximades.
 • Světelný rok (značka jednotky ly, z angl. light year) je jednotka vzdálenosti, používaná hlavně v astronomii. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo ve vakuu urazí za jeden juliánský rok. Ze známé rychlosti světla c lze spočítat, že1 ly = 9 460 730 472 580 800 m ≈ 9,46 × 1015 m .Světelný rok není jednotkou času. Používá se pro vyjadřování vzdálenosti v astronomii, pro názornost především v populární literatuře, např. pro popis vzdálenosti hvězd. V odborné literatuře se dává přednost o něco větší jednotce parsek:1 pc ≈ 3,2617 až 3,2619 lyPro kratší vzdálenosti se používá astronomická jednotka:63 241 AU ≈ 1 lyDále se používají obdobné menší jednotky: světelná sekunda, světelná minuta apod. Tyto jednotky udávají vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 sekundu, minutu apod. Jednotka lμs (lightmikrosecond neboli lmiks) se pak v převodu na metry - lμs = 299,792458 m - přibližuje nám známým délkám a dklμs (decilightmikrosecond neboli decilmiks) se rovná 29,9792458 m).Pomocí předpon SI se dají tvořit i mnohem větší jednotky vzdáleností. 1 kly označuje tisíc světelných let, 1 Mly pak milion.
 • Светово́й год (св. г., ly) — внесистемная единица длины, равная расстоянию, проходимому светом за один год.Более точно, по определению Международного астрономического союза (МАС) световой год равен расстоянию, которое свет проходит в вакууме, не испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год (равный по определению 365,25 стандартных суток по 86 400 секунд СИ, или 31 557 600 секунд). Именно это определение рекомендовано для использования в научно-популярной литературе. В профессиональной литературе для выражения больших расстояний вместо светового года обычно используются парсеки и кратные единицы (кило- и мегапарсеки).Ранее (до 1984 года) световым годом называлось расстояние, проходимое светом за один тропический год, отнесённый к эпохе 1900,0. Новое определение отличается от старого примерно на 0,002 %. Так как данная единица расстояния не используется для высокоточных измерений, практического различия между старым и новым определениями нет.
 • A fényév a távolság csillagászatban használatos mértékegysége: egy fényév az a távolság, amelyet a fény légüres térben egy év alatt megtesz. Az idő mértékegységeinek analógiájaként beszélhetünk a fényév töredékeiről: fényóráról (amennyi utat a fény egy óra alatt megtesz), fénypercről (a fény egy perc alatt megtett útja) és fénymásodpercről (a fény egy másodperc alatt megtett útja).
 • Ano-luz (símbolo: ly, do inglês light-year) é uma medida de comprimento, com valor aproximado de 10 trilhões de quilômetros (1016 metros, perto de 6 trilhões de milhas). Conforme a definição da União Astronômica Internacional (UAI), um ano-luz é a distância que a luz atravessa no vácuo em um Ano Juliano. A medida ‘’Ano-luz’’ geralmente é usada para mensurar distâncias de estrelas e outras distâncias na escala intergaláctica, especialmente nas publicações populares ou não especializadas na área de ciência. A unidade de medida preferida pelos astrônomos é o parsec, pois esta pode ser mais facilmente derivada e comparada com dados da observação.
 • Işık yılı, (sembol: IY, İng. light year (ly)), ışığın bir yılda boşlukta aldığı mesafedir. Astronomik birim'e kıyasla büyük bir uzunluk birimidir, bu sebeple genellikle yıldızlar arası mesafeleri ölçmekte kullanılır. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), yıl birimi olarak Jülyen yılı'nın kullanılmasını önermektedir. Buna göre bir Jülyen yılı 365,25 gün ya da 31.557.600 saniyedir.
 • 광년(光年, light-year)은 천문학에서 사용하는 거리의 단위이다. 기호는 ly(light year)이다. 국제천문연맹이 내린 정의에 따르면 1 광년은, 진공 상태에서 1 율리우스년 동안 빛이 이동한 거리를 뜻한다.광년은 항성까지의 거리나 은하 규모의 거리를 측정하기 위해 사용되며, 특히 아마추어 과학자들이나 비전문 과학 출판물 등에서 많이 쓰인다. 천체 측정학에서는 같은 용도로 파섹을 쓰는데, 그 이유는 이것이 관측한 자료로부터 도출해내기도, 비교하기도 쉽기 때문이다.적당한 규모를 맞추기 위해 때로는 광년의 12분의 1 크기인 광월 단위가 쓰이기도 한다.
 • Rok świetlny – jednostka odległości stosowana wastronomii. Jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (365,25 dnia, 31 557 600 sekund).W przeliczeniu na inne jednostki:1 rok świetlny = 0,3066 pc = 63241 j.a. = 9,4607·1015 mW szacunkowych obliczeniach przyjmowana jest zazwyczaj wartość przybliżona ≈ 9,5 biliona km.
 • 光年(こうねん、英語: light-year)は、主として天文学で用いられる距離(長さ)の単位であり、約9.5兆キロメートル、正確には 9 460 730 472 580 800 m である。1981年まではSI併用単位であった。
 • Tahun cahaya - TC (bahasa Inggris:light year, ly) adalah satuan panjang yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam satu tahun melewati ruang hampa udara. Istilah tahun yang digunakan untuk perhitungan adalah tahun Julian yang mempunyai 365,25 hari atau 31.557.600 detik. Kadang kala rata-rata tahun tropis 31.556.925,9747 detik digunakan. Karena cahaya menempuh kecepatan 299.792.458 meter per detik (ms-1) dalam ruang hampa udara, maka dengan menggunakan tahun Julian, satu tahun cahaya sama dengan 9.460.730.472.580,8 kilometer, atau sering dibulatkan menjadi 1012 kilometer.
 • A light-year (symbol: ly), sometimes written light year or lightyear, is a unit of length used in astronomy, though it is sometimes mistaken for a unit of time. It is equal to just under 10 trillion kilometres (or about 6 trillion miles). As defined by the International Astronomical Union (IAU), a light-year is the distance that light travels in vacuum in one Julian year.The light-year is most often used when expressing distances to stars and other distances on a galactic scale, especially in non-specialist and popular science publications. The unit usually used in professional astrometry is the parsec (symbol: pc, approximately 3.26 light-years; the distance at which one astronomical unit subtends an angle of one second of arc).
 • Un año luz es una unidad de distancia. Equivale aproximadamente a 9,46 × 1012 km (9 460 730 472 580,8 km, más exactamente).Es calculada como la longitud que recorre la luz en un año. Más formalmente, un año luz es la distancia que recorrería un fotón en el vacío durante un año juliano (365,25 días de 86 400 s) a la velocidad de la luz (299 792 458 m/s), a una distancia infinita de cualquier campo gravitacional o campo magnético.Un año luz es una unidad de longitud (es una medida de la longitud del espaciotiempo absoluto einsteniano). En campos especializados y científicos, se prefiere el pársec (unos 3,26 años luz) y sus múltiplos para las distancias astronómicas, mientras que el año luz sigue siendo habitual en ciencia popular y divulgación. También hay unidades de longitud basadas en otros períodos, como el segundo luz y el minuto luz, utilizadas especialmente para describir distancias dentro del Sistema Solar; pero también se suelen restringir a trabajos de divulgación, ya que en contextos especializados se prefiere la unidad astronómica (unos 8,32 minutos luz).Carece de símbolo, aunque en inglés es frecuente ver la abreviatura l. y. o ly (light year), y en español a. l. o al.
 • Een lichtjaar, symbool lj, (Engels: light-year, symbool: ly) is een lengtemaat die wordt gebruikt in de astronomie. Een lichtjaar is de afstand die licht in vacuüm aflegt in een periode van één jaar volgens de aardse kalender. Een lichtjaar is dus geen eenheid van tijd, zoals de naam suggereert.Om precies te zijn is een lichtjaar gedefinieerd als de afstand die een foton zou afleggen in vrije ruimte, oneindig ver weg van elk zwaartekrachtsveld en magnetisch veld in één juliaans jaar (365,25 dagen van elk 86 400 seconden).Doordat de lichtsnelheid in vacuüm per definitie exact gelijk is aan 299 792 458 m/s is een lichtjaar exact gelijk aan 9 460 730 472 580 800 meter, dus afgerond 9,46 biljoen kilometer.Een lichtjaar is ook ongeveer gelijk aan 63 241 astronomische eenheden (AE).Het lichtjaar wordt vaak gebruikt om de afstand tot sterren, sterrenstelsels en andere objecten in het heelal aan te duiden. In de astronomie wordt voor zulke afstanden echter vaker de parsec gebruikt, die gedefinieerd is als de afstand op welke een object een parallax van één boogseconde genereert als het geobserveerde object zich één astronomische eenheid zou verplaatsen loodrecht op de zichtlijn van de waarnemer. Een parsec is ongeveer gelijk aan 3,26 lichtjaar. De voorkeur wordt gegeven aan de parsec omdat deze gemakkelijker kan worden afgeleid uit en vergeleken met gegevens uit observaties. Bij het algemene publiek buiten wetenschappelijke kringen wordt de eenheid lichtjaar echter vaker gebruikt.Eenheden gerelateerd aan het lichtjaar zijn het lichtuur, de lichtminuut en lichtseconde, de afstand die het licht aflegt in vacuüm in respectievelijk een uur, een minuut en een seconde. Een lichtminuut is gelijk aan 17 987 547 480 meter, ofwel circa 18 miljoen kilometer. Een lichtseconde is (per definitie) 299 792 458 m.
 • Argi-urtea argiak urte batean egindako distantzia da: gutxi gora behera 9.46 × 1012 km.Zehatzago, argi-urtea fotoi batek hutsean eta inolako eremu magnetiko edo grabitatoriorik gabe, juliotar urte batean (365.25 egun, 86400 segundokoa bakoitza) egiten duen distantzia da. Argiaren abiadura hutsean 299.792.458 m/s-koa denez, argi-urtea zehazki 9.460.730 472.580.800 m dira. Argi-urte bat 63.241 unitate astronomiko (UA) ere dira. Zenbaitatu: Argiak 8 minutu behar ditu Eguzkitik Lurrera heltzeko Izarrik gertuena, Proxima Centauri, guregandik 4.22 argi-urtera dago Esne Bideak, gure galaxiak, 100.000 argi-urteko diametroa du
 • Светлинна година (символ ly) е единица за дължина, представляваща разстоянието, което светлината изминава за една година във вакуум. Официално под "година" се разбира юлианската година, която се равнява на 365 дни и 6 часа. Използва се в астрономията за измерване на разстояния от порядъка на тези между звездите и галактиките. Една светлинна година е еквивалентна на 9.46053x1012 km или 63 240 AU. 3,26 светлинни години се равняват на един парсек (pc). За сравнение, светлината изминава разстоянието от Слънцето до Земята за 8 мин и 20 сек.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7286 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6965 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 54 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110266657 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une année-lumière, symbole al, au pluriel des années-lumière, anciennement année de lumière,, est une unité de distance utilisée en astronomie.Une année-lumière est égale à la distance que parcourt la lumière dans le vide pendant une année julienne, soit environ 9 461 milliards de kilomètres (soit encore, en ordre de grandeur, environ 10 000 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 1016 mètres ou 10 Pm).↑ Dictionnaire de l'Académie française, neuvième édition, entrée année.↑ Ce pluriel porte toujours la trace de l'ancienne locution.
 • A fényév a távolság csillagászatban használatos mértékegysége: egy fényév az a távolság, amelyet a fény légüres térben egy év alatt megtesz. Az idő mértékegységeinek analógiájaként beszélhetünk a fényév töredékeiről: fényóráról (amennyi utat a fény egy óra alatt megtesz), fénypercről (a fény egy perc alatt megtett útja) és fénymásodpercről (a fény egy másodperc alatt megtett útja).
 • Işık yılı, (sembol: IY, İng. light year (ly)), ışığın bir yılda boşlukta aldığı mesafedir. Astronomik birim'e kıyasla büyük bir uzunluk birimidir, bu sebeple genellikle yıldızlar arası mesafeleri ölçmekte kullanılır. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), yıl birimi olarak Jülyen yılı'nın kullanılmasını önermektedir. Buna göre bir Jülyen yılı 365,25 gün ya da 31.557.600 saniyedir.
 • 광년(光年, light-year)은 천문학에서 사용하는 거리의 단위이다. 기호는 ly(light year)이다. 국제천문연맹이 내린 정의에 따르면 1 광년은, 진공 상태에서 1 율리우스년 동안 빛이 이동한 거리를 뜻한다.광년은 항성까지의 거리나 은하 규모의 거리를 측정하기 위해 사용되며, 특히 아마추어 과학자들이나 비전문 과학 출판물 등에서 많이 쓰인다. 천체 측정학에서는 같은 용도로 파섹을 쓰는데, 그 이유는 이것이 관측한 자료로부터 도출해내기도, 비교하기도 쉽기 때문이다.적당한 규모를 맞추기 위해 때로는 광년의 12분의 1 크기인 광월 단위가 쓰이기도 한다.
 • Rok świetlny – jednostka odległości stosowana wastronomii. Jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (365,25 dnia, 31 557 600 sekund).W przeliczeniu na inne jednostki:1 rok świetlny = 0,3066 pc = 63241 j.a. = 9,4607·1015 mW szacunkowych obliczeniach przyjmowana jest zazwyczaj wartość przybliżona ≈ 9,5 biliona km.
 • 光年(こうねん、英語: light-year)は、主として天文学で用いられる距離(長さ)の単位であり、約9.5兆キロメートル、正確には 9 460 730 472 580 800 m である。1981年まではSI併用単位であった。
 • Tahun cahaya - TC (bahasa Inggris:light year, ly) adalah satuan panjang yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam satu tahun melewati ruang hampa udara. Istilah tahun yang digunakan untuk perhitungan adalah tahun Julian yang mempunyai 365,25 hari atau 31.557.600 detik. Kadang kala rata-rata tahun tropis 31.556.925,9747 detik digunakan.
 • Un año luz es una unidad de distancia. Equivale aproximadamente a 9,46 × 1012 km (9 460 730 472 580,8 km, más exactamente).Es calculada como la longitud que recorre la luz en un año.
 • Argi-urtea argiak urte batean egindako distantzia da: gutxi gora behera 9.46 × 1012 km.Zehatzago, argi-urtea fotoi batek hutsean eta inolako eremu magnetiko edo grabitatoriorik gabe, juliotar urte batean (365.25 egun, 86400 segundokoa bakoitza) egiten duen distantzia da. Argiaren abiadura hutsean 299.792.458 m/s-koa denez, argi-urtea zehazki 9.460.730 472.580.800 m dira. Argi-urte bat 63.241 unitate astronomiko (UA) ere dira.
 • Ano-luz (símbolo: ly, do inglês light-year) é uma medida de comprimento, com valor aproximado de 10 trilhões de quilômetros (1016 metros, perto de 6 trilhões de milhas). Conforme a definição da União Astronômica Internacional (UAI), um ano-luz é a distância que a luz atravessa no vácuo em um Ano Juliano.
 • Светлинна година (символ ly) е единица за дължина, представляваща разстоянието, което светлината изминава за една година във вакуум. Официално под "година" се разбира юлианската година, която се равнява на 365 дни и 6 часа. Използва се в астрономията за измерване на разстояния от порядъка на тези между звездите и галактиките. Една светлинна година е еквивалентна на 9.46053x1012 km или 63 240 AU. 3,26 светлинни години се равняват на един парсек (pc).
 • A light-year (symbol: ly), sometimes written light year or lightyear, is a unit of length used in astronomy, though it is sometimes mistaken for a unit of time. It is equal to just under 10 trillion kilometres (or about 6 trillion miles).
 • Светово́й год (св. г., ly) — внесистемная единица длины, равная расстоянию, проходимому светом за один год.Более точно, по определению Международного астрономического союза (МАС) световой год равен расстоянию, которое свет проходит в вакууме, не испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год (равный по определению 365,25 стандартных суток по 86 400 секунд СИ, или 31 557 600 секунд). Именно это определение рекомендовано для использования в научно-популярной литературе.
 • Un any llum és una unitat de longitud que s'usa en la divulgació per indicar distàncies astronòmiques, com la distància entre estels i galàxies.Un any llum equival a la distància que la llum recorre en un any, que és aproximadament de 9,46 bilions de quilòmetres, això és, 9,46 × 1015 metres.
 • Een lichtjaar, symbool lj, (Engels: light-year, symbool: ly) is een lengtemaat die wordt gebruikt in de astronomie. Een lichtjaar is de afstand die licht in vacuüm aflegt in een periode van één jaar volgens de aardse kalender.
 • Světelný rok (značka jednotky ly, z angl. light year) je jednotka vzdálenosti, používaná hlavně v astronomii. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo ve vakuu urazí za jeden juliánský rok. Ze známé rychlosti světla c lze spočítat, že1 ly = 9 460 730 472 580 800 m ≈ 9,46 × 1015 m .Světelný rok není jednotkou času. Používá se pro vyjadřování vzdálenosti v astronomii, pro názornost především v populární literatuře, např. pro popis vzdálenosti hvězd.
rdfs:label
 • Année-lumière
 • Anno luce
 • Ano-luz
 • Any llum
 • Argi-urte
 • Año luz
 • Fényév
 • Işık yılı
 • Lichtjaar
 • Lichtjahr
 • Light-year
 • Rok świetlny
 • Světelný rok
 • Tahun cahaya
 • Светлинна година
 • Световой год
 • 光年
 • 광년
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of