L'anesthésie générale, ou AG, est un acte médical dont l'objectif principal est la suspension temporaire et réversible de la conscience et de la sensibilité douloureuse, obtenue à l’aide de médicaments (drogues anesthésiques) administrés par voie intraveineuse et/ou inhalés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'anesthésie générale, ou AG, est un acte médical dont l'objectif principal est la suspension temporaire et réversible de la conscience et de la sensibilité douloureuse, obtenue à l’aide de médicaments (drogues anesthésiques) administrés par voie intraveineuse et/ou inhalés. À cet objectif essentiel, permettant la réalisation sans mémorisation et sans douleur des interventions chirurgicales et de certains examens invasifs, s'associe la nécessité d'une surveillance continue et souvent d'un contrôle artificiel (physique et/ou pharmacologique) des fonctions vitales : respiration (fréquence et volumes respiratoires, oxymétrie), hémodynamique (fréquence et rythme cardiaques, pression artérielle), thermorégulation, tonus musculaire.En raison des spécificités de l'approche technique, physiopathologique et pharmacologique du patient anesthésié et de l’impératif de sécurité qui entourent cet acte à toutes les étapes, la pratique médicale de l'anesthésie n'est légalement possible en France que par un médecin anesthésiste-réanimateur (décret du 5 décembre 1994) .
 • Нарко́з (др.-греч. νάρκωσις — онемение, оцепенение; синонимы: общее обезболивание, общая анестезия) — искусственно вызванное обратимое состояние торможения центральной нервной системы, при котором возникает сон, потеря сознания и памяти (амнезия), расслабление скелетных мышц, снижение или отключение некоторых рефлексов, а также пропадает болевая чувствительность (наступает общее обезболивание). Всё это возникает при введении одного или нескольких общих анестетиков, оптимальная доза и комбинация которых подбирается врачом-анестезиологом с учётом индивидуальных особенностей конкретного пациента и в зависимости от типа медицинской процедуры.Состояние наркоза характеризуется обратимым угнетением ЦНС с выключением сознания, подавлением чувствительности (в первую очередь, болевой) и рефлекторных реакций, снижением тонуса скелетных мышц. Средства для наркоза угнетают межнейронную (синаптическую) передачу возбуждения в ЦНС. При этом нарушается передача афферентных импульсов, изменяются корково–подкорковые взаимоотношения, функция промежуточного, среднего, спинного мозга и с нарушением синаптической передачи, и обусловливает развитие наркоза. Синаптическое образование разных уровней ЦНС и различной морфофункциональной организации неодинаково чувствительный к средствам для наркоза. Этим объясняется стадийность действия средств для наркоза.
 • Znieczulenie ogólne — kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej. Od czasu wprowadzenia eteru popularnie nazywane narkozą (nazwa historyczna). Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji ośrodków podtrzymujących życie (np. ośrodka oddechowego odpowiadającego za regularne oddychanie). W stan taki wprowadza się pacjentów przed bardzo bolesnymi zabiegami, np.: operacje chirurgiczne, nastawianie złamanych kości, usuwanie zębów i niektóre zabiegi diagnostyczne. Substancje służące do wprowadzania człowieka w stan znieczulenia ogólnego nazywa się anestetykami, a specjalność lekarska zajmująca się znieczuleniami to anestezjologia.Elementy składowe znieczulenia ogólnego to: zniesienie świadomości (hypnosis) zniesienie bólu (analgesia) zwiotczenie mięśni szkieletowych (relaxatio) zniesienie odruchów (areflexia)Stan wyłączenia wszystkich 4 czynności ustroju nazywamy anestezją.Istotnym, choć nie przez wszystkich autorów uznawanym elementem anestezji jest niepamięć wsteczna (amnesia).Etapy znieczulenia ogólnego to: premedykacja farmakologiczna - okres przygotowania pacjenta do zabiegu przed podaniem właściwego środka znieczulającego. W czasie premedykacji często podaje się pacjentowi leki uspokajające, neuroleptyki lub inne leki ułatwiające zniesienie stresu związanego z operacją i przygotowujące pacjenta do zabiegu. W okresie tym stosuje się również odpowiednią, zależną od rodzaju zabiegu, dietę. wprowadzenie (indukcja) - okres od rozpoczęcia podawania anestetyku do uśnięcia pacjenta. W zależności od drogi podania leków wyróżnia się cztery rodzaje indukcji: wziewną dożylną domięśniową doodbytniczą.Można też podawać kilka anestetyków jednocześnie, różnymi drogami (indukcja mieszana). podtrzymanie (kondukcja) - polega na podawaniu kolejnych dawek leków znieczulających, przeciwbólowych i rozluźniających tak, aby pacjent pozostawał w stanie znieczulenia przez wymagany danym zabiegiem czas. zakończenie znieczulenia (wybudzenie) - przebiega bez ingerencji lekarza lub dzięki podaniu substancji będących odtrutką wobec zastosowanych wcześniej anestetyków. W okresie wybudzania (jak i całego czasu pozostawania w stanie narkozy) pacjent powinien być stale pod opieką lekarską, gdyż użyte leki znieczulające mogą nadal wywierać swoje efekty niepożądane.Podczas znieczulenia ogólnego istnieje ryzyko tzw. świadomości śródoperacyjnej (zob. świadoma narkoza) - niezamierzonej świadomości podczas operacji.
 • General anaesthesia (or general anesthesia) is a medically induced coma and loss of protective reflexes resulting from the administration of one or more general anaesthetic agents. A variety of medications may be administered, with the overall aim of ensuring sleep, amnesia, analgesia, relaxation of skeletal muscles, and loss of control of reflexes of the autonomic nervous system. The optimal combination of these agents for any given patient and procedure is typically selected by an anaesthesiologist or another provider such as an anaesthesiologist assistant or nurse anaesthetist, in consultation with the patient and the medical or dental practitioner performing the operative procedure.
 • L'anestesia generale o narcosi è uno stato farmacologicamente indotto, temporaneo e reversibile, di ipnosi, analgesia e miorisoluzione. Il fine dell'anestesia è indurre temporaneamente la perdita totale della coscienza, con soppressione di ogni tipo di sensibilità; le sue maggiori applicazioni riguardano la chirurgia.Oggi potremmo definire come anestesia generale nell' Uomo una condizione di coma reversibile, indotto artificialmente, atta a consentire lo svolgimento anche dei più complessi atti chirurgici passando attraverso alcune fasi che sono la sedazione, l’ipnosi, l’analgesia ed il rilassamento completo (SIAR, dalle iniziali delle qattro fasi).Poiché ogni fase è raggiungibile attraverso l’uso di farmaci ad hoc e considerato che alcuni di questi farmaci si potenziano vicendevolmente, l’ Anestesia Generale coinvolge concetti matematici e quindi è il frutto di un calcolo combinatorio complesso per la scelta dei tempi di somministrazione e sequenza, della posologia, della farmacocinetica.Per la sola variabile relativa ai farmaci somministrati in vena, e loro posologia, possiamo stabilire un protocollo “ siar' “(peraltro tipico dell' anestesia integrata o "blended") per la dose medio-minima efficace, e pure uno “SIAR” per la massima. Possiamo, anche ipotizzare innumerevoli scelte che il nostro cervello può praticare tenendo conto della eventuale aggiunta, nelle anestesie bilanciate, di anestetici gassosi (N2O e/o alogenati) più tantissime condizioni cliniche relative al soggetto da trattare, all’ambiente ospedaliero, alle capacità chirurgiche degli operatori, ecc.Valga l’esempio di un protocollo per un piccolo intervento in cui l’ansietà del paziente si associa alla necessità di un ottimo rilasciamento, che va scelto tra le variabili dei dosaggi SiaR a ED% idonei agli scopi prefissati.I protocolli possono essere dell’ordine di diverse decine di centinaia, sicché l’esperto anestesiologo può benissimo paragonarsi ad un’artista che con pochi colori riesce a creare un’opera d’arte e alla fine dell’atto chirurgico potrà avere un paziente perfettamente “compos sui” e senza dolore post-operatorio (D. Di Piazza).
 • 全身麻酔(ぜんしんますい、英: General anesthesia)は、麻酔方法の一つ。中枢神経に薬物を作用させ、無痛、意識の喪失・健忘、筋弛緩、有害反射の予防、の4つを満たす状態にすることで患者の肉体的・精神的苦痛を取り除く。局所麻酔との大きな違いは意識消失の有無である。全身麻酔下では患者は苦痛を訴えることができないので、麻酔科医が注意深くモニターする必要がある。全身麻酔の大きな魅力はあらゆる部位の手術に用いることができることである。また、麻酔の目的として鎮静(意識消失)、筋弛緩、鎮痛、有害な副交感神経反射の抑制があげられるが、全身麻酔は基本的にはこれらの条件を全て満たす。
 • Narkoz (Eski Yunanca νάρκωσις, nárkōsis - günümüzde νάρκωση, nárkosi), kimyasal maddelerle sağlanan, kontrollü yapay uyku. İlk uygulamasına dair bilgiler M.Ö. 1200 yıllarında Antik Yunanistan'a kadar uzanmasına karşın bilimsel anlamda kullanımı 19'ncı yüzyılın ikinci yarısından itibaren olmuştur. Horace Wells, William Thomas Green Morton, John Snow ve James Young Simpson isimli araştırmacılar narkozun gelişimine önemli katkıda bulunmuşlardır.
 • Algehele anesthesie, of narcose, is die vorm van anesthesie waarbij de patiënt het bewustzijn verliest. Bij de algemene anesthesie worden middelen toegediend die het bewustzijn onderdrukken.
 • Die Allgemeinanästhesie oder Narkose ist eine Form der Anästhesie, deren Ziel es ist, Bewusstsein und Schmerzempfindung des Patienten auszuschalten, um diagnostische oder therapeutische Eingriffe (Operationen) durchführen zu können und sowohl für den Patienten als auch für den Arzt optimale Voraussetzungen dafür schaffen. Dazu werden ein oder mehrere Narkosemittel (Allgemeinanästhetika) verabreicht, die im zentralen Nervensystem wirken, unter Umständen auch Wirkstoffe zur Entspannung der Skelettmuskulatur. Der Patient ist dabei nicht erweckbar, im Unterschied zu Lokal- und Regionalanästhesieverfahren, bei denen die Schmerzausschaltung über die Blockade von Nervenfasern nur einzelne Regionen des Körpers umfasst.Die Allgemeinanästhesie wird meist unter geplanten Umständen im Rahmen einer Operation durchgeführt, wird jedoch auch bei interventionellen Eingriffen sowie bei Eingriffen in der Veterinärmedizin eingesetzt. Bei der endotrachealen Intubation beim Atemwegsmanagement in der Notfall- und Intensivmedizin kann ebenfalls eine Narkose eingesetzt werden, zur Fortführung der Beatmungstherapie ist anschließend eine Sedierung ausreichend.In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden erstmals Allgemeinanästhesien im heutigen Sinne durchgeführt, aber erst durch die Entwicklung von modernen Narkosegeräten, Methoden der Atemwegssicherung, gut steuerbaren Anästhetika und technische Überwachungsverfahren sowie die Etablierung des Fachgebietes der Anästhesiologie, Ausbildung von spezialisierten Fachärzten und Entwicklung von Richtlinien und Algorithmen erreichte die Allgemeinanästhesie ihren Status als risikoarmes Routineverfahren, das schmerzhafte Eingriffe in die Körperintegrität in heutigem Ausmaß und Verbreitung erst ermöglicht. Eine Narkose ist wie eine Operation auch ein ärztlicher Eingriff in die Körperintegrität, der eine entsprechende Vorbereitung und Aufklärung des Patienten und dessen informierte Einwilligung erfordert.
 • Anestesia orokorra anestesiko orokorrak diren farmakoen bidez lortutako pertzepzioaren erabateko galera da. Gaixoa egoera honetara heltzeko farmako desberdinen konbinaketak egitea beharrezkoa da, pertzepzio eza, amnesia eta analgesia lortu behar baitira. Horretarako anestesistak kasu bakoitzean teknika eta prozedura egokienak aukeratuko ditu.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1310568 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13677 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 84 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107993985 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'anesthésie générale, ou AG, est un acte médical dont l'objectif principal est la suspension temporaire et réversible de la conscience et de la sensibilité douloureuse, obtenue à l’aide de médicaments (drogues anesthésiques) administrés par voie intraveineuse et/ou inhalés.
 • 全身麻酔(ぜんしんますい、英: General anesthesia)は、麻酔方法の一つ。中枢神経に薬物を作用させ、無痛、意識の喪失・健忘、筋弛緩、有害反射の予防、の4つを満たす状態にすることで患者の肉体的・精神的苦痛を取り除く。局所麻酔との大きな違いは意識消失の有無である。全身麻酔下では患者は苦痛を訴えることができないので、麻酔科医が注意深くモニターする必要がある。全身麻酔の大きな魅力はあらゆる部位の手術に用いることができることである。また、麻酔の目的として鎮静(意識消失)、筋弛緩、鎮痛、有害な副交感神経反射の抑制があげられるが、全身麻酔は基本的にはこれらの条件を全て満たす。
 • Narkoz (Eski Yunanca νάρκωσις, nárkōsis - günümüzde νάρκωση, nárkosi), kimyasal maddelerle sağlanan, kontrollü yapay uyku. İlk uygulamasına dair bilgiler M.Ö. 1200 yıllarında Antik Yunanistan'a kadar uzanmasına karşın bilimsel anlamda kullanımı 19'ncı yüzyılın ikinci yarısından itibaren olmuştur. Horace Wells, William Thomas Green Morton, John Snow ve James Young Simpson isimli araştırmacılar narkozun gelişimine önemli katkıda bulunmuşlardır.
 • Algehele anesthesie, of narcose, is die vorm van anesthesie waarbij de patiënt het bewustzijn verliest. Bij de algemene anesthesie worden middelen toegediend die het bewustzijn onderdrukken.
 • Anestesia orokorra anestesiko orokorrak diren farmakoen bidez lortutako pertzepzioaren erabateko galera da. Gaixoa egoera honetara heltzeko farmako desberdinen konbinaketak egitea beharrezkoa da, pertzepzio eza, amnesia eta analgesia lortu behar baitira. Horretarako anestesistak kasu bakoitzean teknika eta prozedura egokienak aukeratuko ditu.
 • Znieczulenie ogólne — kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej. Od czasu wprowadzenia eteru popularnie nazywane narkozą (nazwa historyczna). Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji ośrodków podtrzymujących życie (np. ośrodka oddechowego odpowiadającego za regularne oddychanie).
 • Нарко́з (др.-греч. νάρκωσις — онемение, оцепенение; синонимы: общее обезболивание, общая анестезия) — искусственно вызванное обратимое состояние торможения центральной нервной системы, при котором возникает сон, потеря сознания и памяти (амнезия), расслабление скелетных мышц, снижение или отключение некоторых рефлексов, а также пропадает болевая чувствительность (наступает общее обезболивание).
 • L'anestesia generale o narcosi è uno stato farmacologicamente indotto, temporaneo e reversibile, di ipnosi, analgesia e miorisoluzione.
 • General anaesthesia (or general anesthesia) is a medically induced coma and loss of protective reflexes resulting from the administration of one or more general anaesthetic agents. A variety of medications may be administered, with the overall aim of ensuring sleep, amnesia, analgesia, relaxation of skeletal muscles, and loss of control of reflexes of the autonomic nervous system.
 • Die Allgemeinanästhesie oder Narkose ist eine Form der Anästhesie, deren Ziel es ist, Bewusstsein und Schmerzempfindung des Patienten auszuschalten, um diagnostische oder therapeutische Eingriffe (Operationen) durchführen zu können und sowohl für den Patienten als auch für den Arzt optimale Voraussetzungen dafür schaffen.
rdfs:label
 • Anesthésie générale
 • Algehele anesthesie
 • Anestesia generale
 • Anestesia orokor
 • General anaesthesia
 • Narkose
 • Narkoz
 • Znieczulenie ogólne
 • Наркоз
 • 全身麻酔
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classetherapeutique of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of