Le mot anesthésie provient du grec (αισθησις : faculté de percevoir par les sens) combiné à l'alpha (α) privatif et du nu (ν) euphonique. L'anesthésie peut viser un membre, une région ou l'organisme entier (anesthésie générale). L'anesthésie est la suppression des sensations (et en particulier la sensation de douleur). Elle vise à permettre une procédure médicale qui autrement serait trop douloureuse.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mot anesthésie provient du grec (αισθησις : faculté de percevoir par les sens) combiné à l'alpha (α) privatif et du nu (ν) euphonique. L'anesthésie peut viser un membre, une région ou l'organisme entier (anesthésie générale). L'anesthésie est la suppression des sensations (et en particulier la sensation de douleur). Elle vise à permettre une procédure médicale qui autrement serait trop douloureuse. L'anesthésie loco-régionale est aussi pratiquée dans les cas de douleurs chroniques.Le domaine de la médecine qui étudie et pratique l'anesthésie est l'anesthésiologie. Cette spécialité médicale est récente, et elle a révolutionné la médecine en permettant une chirurgie de qualité. L'utilisation de techniques d'anesthésie modernes est un des piliers de la récupération rapide après chirurgie qui réduit les complications et permet au patient de retrouver plus rapidement ses moyens et son autonomie.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Anestesia pertzepzioa blokeatzeko teknika da, mina kentzea barne, eta kirurgia-ebakuntzak egin baino lehen erabiltzen da (dena den, gaur egun erditze-unerako ere askotan erabiltzen da anestesia –epidurala–, Mendebaldeko gizartean batik bat). Teknika-mota handi bi bereizten dira, oro har: alde batetik tokiko anestesia edo gorputzaren leku jakin batean ezartzen dena, eta bestetik anestesia orokorra edo pertzepzioa erabat ezabatzen duena behin-behinean.Aldi batekoa edo kronikoa izan daiteke; elementu berezi baten bidez edo gaitz baten ondorioz sortzen da anestesia. Ebakuntzetan erabili ohi dira anestesia sortzeko asmatu diren konposatu kimiko artifizialak. Bi eratakoak izaten dira: nerbio-sistema zentralean eragiten duena, anestesia orokorra, eta sentiberatasunaren berri hartzen duten nerbioetan eragiten duena, gorputzaren atal bateko anestesia. Lehen motakoak gorputz osoan eragiten du, eta oharmena ere galdu egiten da. Bi eratako anestesia orokorrak erabiltzen dira: usaindu egiten dira batzuk, eta ziztatu, berriz, besteak. Lau aldi bereizten dira era horretako anestesiak erabiliz gero: lehenik, minarekiko sentiberatasuna galtzen da; bigarrenik, ameskeriak sorrarazten ditu; hirugarrenik, loa ekartzen du, eta minarekiko sentiberatasuna kendu; eta, azkenik, gelditu egiten du arnasketa ere.Gorputzaren atal bateko anestesian, aldiz, ez da oharmena galtzen. Era horretako anestesiaren barruan, hainbat mota daude, anestesian erabiltzen den substantziaren eta haren erabileraren arabera. Antzina kokaina erabiltzen hasi ziren anestesiko lokal moduan, baina, arriskutsua denez, baztertuta geratu da, eta beste substantzia batzuen bidez lortu dira anestesiko sintetikoak; adibidez, nobokaina. Anestesian espezialista direnek erabakitzen dute une bakoitzean zer motatako anestesia den komenigarria.
 • Анестезия (на латински: anaesthesia) е дума от гръцки произход и означава безчувственост (към допир, натиск, температура, в това число и болка). Днес с този термин се означава съвкупност от действия за обезболяване в медицинската практика за извършване на болезнени оперативни, лечебни и диагностични процедури.Анестезията бива: 1. Обща анестезия - при нея се използват медикаменти (анестетици), с които се потиска функцията на централната нервна система (ЦНС), при което пациентът загубва съзнание (заспива).2. Регионална - при нея в различни части на тялото се инжектират медикаменти (локални анестетици), които временно прекъсват предаването на нервните импулси от оперативната зона към мозъка.Съществуват и други видове анестезия, които не се прилагат рутинно, защото не винаги са възпроизводими и обезболяването при тях невинаги е достатъчно за извършване на съответната манипулация. Такива са: електроанестезия, хипноанестезия и акупунктурна анестезия.Обща анестезия:1.1. Обща инхалационна анестезия - при нея анестезията се постига чрез подаване на газова смес, съдържаща кислород и анестетик. Инхалационните анестетици са газове - двуазотен окис (райски газ) и течни лелтливи органични халогенизирани въглеводороди, които се изпаряват и се подават към газовата смес. Такива са: диетилов етер (не се използва вече), халотан, изофлоран, севофлоран.В зависимост от начина на подаване на анестетиците се дели на:1.1.1 - маскова - газовата смес се подава посредством лицева маска.1.1.2 - интубационна - при нея в дихателните пътища на пациента се поставя тръба за подаване на газовата смес и за свързване на пациента към анестезиологичния апарат.1.1.2.1 - ендотрахеална - тръбата е поставена в трахеята1.1.2.2 - ендобронхеална - извършва се чрез различни тръби с помощта на които газовата смес се подава в главните бронхи (най- често тръба на Карленс). Този тип анестезия се използва в случаите, когато се отваря гръден кош или операции с пневмоторакс.1.2. Обща венозна анестезияКласификацията на венозната анестезия се извършва в зависимост от групата на медикамента, който ползваме.. Бива следните видове:1.2.1 - Барбитурова - използват се препаратите: Thiopental, Brevital, Hexobarbital и други (тио- и окси- барбитурати)1.2.2 - Бензодиазепинова - тук се ползват препарати от тази група: Diazepam, Midazolam (Dormicum), Flunitrazepam (Rohypnol) и др.1.2.3 - Опиоидна - тук медикаментите са от опиоиди - Morphin, Fentanyl, Petidin (Lydol) и др.1.2.4 - Оксибутирова - тук има само един медикамент - Гамаоксимаслена киселина (Gammaoxybutirat)1.2.5 - Епонтолова - с основен представител Epontol (Sombrevin) 1.2.6 - Стероидна - с основен представител Propofol (Diprivan, Profol, Propofol Lypuro и др)- това е шлагерът в съвременната венозна анестезия.1.2.7 - Кетаминова - тук препаратът е Ketamin (Ketalar, Ketanest, Calypsol) Този препарат е производен на медикамента LSD. Предизвуква т.нар. дисоциативна анестезия.1.2.8 - Етомидатова - препаратът е Etomidat (Radenarcon)1.3. Обща балансирана анестезияПри балансираната анестезия се използват различни съчетания от венозни анестетици, газови смеси, съдържащи кислород, двуазотен окис и халогенизиран въглеводород (халотан, изофлуран или севофлоран) и мускулни релаксанти. Тези комбинации позволяват да се избегнат страничните ефекти на всеки един медикамент, чрез използване на няколко медикамента в по- малки дози. Така действияата им се потенцират взаимно за постигане на добро ниво на анестезия, както и за бързо събуждане, тъй, като относително малките дози на тези медикаменти бързо се елиминират.Вида, дозата и съчетанието на анестетиците при балансираната анестезия се определят от анестезиолога, съобразно вида на операцияата, продължителността и, възрастта на пациента и придружаващите му заболявания.2. Регионалната анестезия бива:2.1 Контактна - използват се препарати с много ниска температура на изпарение, които при допир с кожата я охлаждат. Ниската температура действа обезболяващо. Такъв препарат е Chloraethyl. Контактна анестезия се получава и при контакт на анестетик с лигавиците. Такива са Dicain за обезболяване при накапване в очите, особено при "осветяване", Lidocain Spree 10% - ползва се в УНГ практиката и т.н.2.2 Инфилтративна - локалният анестетик се инжектира (инфилтрира) в зоната на оперативното поле, като така прекъсва болевите импулси на ниво рецептори.2.3 Нервни блокове - локалния анестетик се инжектира около нерва, който инервира оперативната зона. Нервните блокове са много, в зависимост кой нерв се блокира.2.4 Спинална анестезия - при нея анестетикът се инжектира в спиналното пространство. Там се намират спиналните нерви. При тази анестезия се получава ниво на обезболяване - използва се в урологияата, гинекологияата, съдовата хирургия на долните крайници и при операции в долната половина на корема.2.5 Епидурална - (Сегментна анестезия) - при нея анестетикът се въвежда извън твърдата мозъчна обвивка (dura mater) в т. нар. епидурално пространство. При тази анестезия се блокират един или повече сегмента на гръбначния мозък.2.5.1 Епидурална едноактна - при нея еднократно се инжектира анестетикът в епидуралното пространство.2.5.2 Епидурална продължителна - при нея се поставя специален катетър в епидуралното пространство и през него може да се добавя анестетик, колкото е необходимо. Тази анестезия може да обезболява пациента и в следоперативния период дни наред.
 • Az anesztézia (a görög αν-, an-, "nélkül"; és αἴσθησις, aisthēsis, "érzés", magyarul érzéstelenítés, érzéketlenség) olyan állapot, amelyben az érzékelés részben vagy teljesen blokkolva van, a külvilág felől érkező ingereket az idegrendszer nem dolgozza fel. Az anesztézia leggyakrabban valamilyen gyógyszer által kiváltott, megfordítható emlékezet- vagy eszméletvesztés, a teljes testfelületen vagy annak egy részén bekövetkező érzéketlenség, az izomreflexek elvesztése vagy ezen hatások összessége. Az anesztézia lehetővé teszi, hogy a betegeken műtétet vagy valamilyen más beavatkozást hajtsanak végre anélkül, hogy a beteget fájdalomnak vagy stressznek tennék ki. A már korábban létező anesthesia angol szót 1846-ban id. Oliver Wendell Holmes amerikai orvos javasolta az érzéstelenítés során bekövetkező állapot, illetve magának a folyamatnak a megnevezésére.Az anesztézia lehet lokális, regionális vagy általános (a teljes testre kiterjedő). A lokális anesztézia az érzékelést a test egy meghatározott részén blokkolja, pl. a fogak körül vagy a bőrfelület egy részén. A regionális anesztézia már egy egész testrészt érinthet, elsősorban a testrész és a gerincvelő közötti kapcsolat blokkolásával. Az általános anesztézia során az érzékelést az agyban blokkolják, és ezáltal az egész testre kiterjed.Az anesztéziát végrehajtó szakorvos az aneszteziológus.
 • Anestezi, (Yunanca ek an-, "-siz, -sız anlamında" ve aesthētos,"hissetmek") genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hâle gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Anestezi yaratan maddelere anestezikler, ilgilenen uzmanlık dalına ise anestezibilim (anesteziyoloji) denir.Anestezi, duyumsama yokluğudur. Genel Anestezi, geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır. Alman tıbbında ve Türkiye’de bazı insanlar arasında Genel Anestezi deyimi yerine “Narkoz” da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.
 • L'anestèsia (del grec ἀναισθησία, que significa insensibilitat) és la pèrdua reversible de totes les sensacions induïda per drogues. L'anestèsia permet que els pacients se sotmetin a procediments quirúrgics sense experimentar neguit i dolor. L'anestèsia general es caracteritza per produir: amnèsia: evitant la formació de memòria analgèsia: evitant la sensació conscient del dolor relaxació muscular: evitant els moviments involuntaris o el to muscular supressió dels reflexesLes característiques ideals d’un anestèsic són: potència, selecció, baix grau de toxicitat, reversibilitat, rapidesa, duració suficient, independència a canvis de pH, intolerància i sense al·lèrgies associades. Amb l’ús d’anestèsics es perden els següents tipus de sensibilitat: dolor, fred, calor, tacte, pressió i motilitat. Els instruments principals per a realitzar l’anestèsia local són l’agulla, el carpule i la xeringa.
 • Anestesia, indica genericamente l'abolizione della sensibilità, della coscienza e del dolore, associato a rilassamento muscolare. L'anestesiologia è quindi quella branca della medicina che si occupa di annullare la sensibilità dolorifica e la coscienza durante un intervento di chirurgia o durante una procedura invasiva. La parola fu inventata dal medico e poeta Oliver Wendell Holmes, che la mutuò dal greco ἀναισθησία ("mancanza della facoltà di sentire", per via dell'alfa privativo). Il termine può anche indicare un sintomo di molte malattie nervose (vedi Anestesia organica).L'anestesia generale viene realizzata mediante farmaci "anestetici" e che inducono un stato di narcosi, ovvero una condizione di perdita di coscienza in cui possono essere alterate in varia misura anche le funzioni vegetative. I farmaci che inducono la narcosi possono essere somministrati dall'Anestesista principalmente per due vie: quella iniettiva (nello specifico quella endovenosa) e quella inalatoria.Gli scopi dell'anestesia sono: la soppressione dello stato di coscienza (ipnosi), l'abolizione del dolore (analgesia), il rilassamento dei muscoli (miorisoluzione), l'abolizione del ricordo (amnesia) e la riduzione delle complicazioni legate allo stress chirurgico.L'anestesia viene divisa in tre fasi: pre-operatoria (preparazione), intra-operatoria (somministrazione dei farmaci anestetici e monitoraggio) e post-operatoria (risveglio e recupero delle funzioni vitali).È indispensabile in ogni tipo di chirurgia, in quanto consente ai pazienti di essere sottoposti ad interventi e ad altre procedure (TAC, endoscopia) senza dolore, ansia e proteggendo l'organismo dal trauma dell'intervento stesso. I progressi della chirurgia maggiore sono dovuti principalmente ai progressi della moderna anestesia. Infatti essa permette di poter anestetizzare, oggigiorno, praticamente qualsiasi tipo di paziente: qualunque sia la sua condizione di salute ed i rischi connessi.
 • Anestezie (z řeckého αν- + αἲσθησις = bez vnímání) představuje umělé uspání pacienta (celková anestezie), nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální anestezie) za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku a poskytnuti lepší péče.
 • La anestesia (del gr. ἀναισθησία, que significa "insensibilidad") es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo y sea con o sin compromiso de conciencia.La anestesia general se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de reflejos.La anestesiología es la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas u otros procesos que puedan resultar molestos o dolorosos (endoscopia, radiología intervencionista, etc.). Asimismo, tiene a su cargo el tratamiento del dolor agudo o crónico de causa extraquirúrgica. Ejemplos de estos últimos son la analgesia durante el trabajo de parto y el alivio del dolor en pacientes con cáncer. La especialidad recibe el nombre de anestesiología y reanimación, dado que abarca el tratamiento del paciente crítico en distintas áreas como lo son la recuperación postoperatoria y la emergencia, así como el cuidado del paciente crítico en las unidades de cuidados intensivos o de reanimación postoperatoria. La especialidad médica de la medicina intensiva es un brazo más de la anestesiología.
 • Znieczulenie, anestezja (gr. αν- an- “bez” + αἲσθησις aisthesis “zmysłu”) – zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego. W przeciwieństwie do analgezji blokuje przewodzenie wszystkich impulsów w obie strony.Specjalność lekarska zajmująca się znieczuleniami to anestezjologia.
 • Anesthesia, or anaesthesia (from Greek ἀν-, an-, "without"; and αἴσθησις, aisthēsis, "sensation"), is a temporary state that causes unconsciousness, loss of memory, lack of pain and muscle relaxation.Anesthesia is a unique intervention, in that it does not offer any particular benefit, rather it allows others to do things that might be beneficial. The best anesthetic, therefore is the one with the lowest risk to the patient that still achieves the end points required to complete the procedure. A general anesthetic will cause a person to sleep but the body can still mount a fight-or-flight (stress) response to surgical stimulation leading to a harmful condition called shock. Muscles will also contract under anesthetic making surgical procedures impossible. Since the needs of anesthesia are multifaceted, so are the end points which are traditionally described as hypnosis (medically meaning unconsciousness and amnesia), analgesia and muscle relaxation. To reach multiple end points one or more drugs are commonly used (such as general anesthetics, hypnotics, sedatives, paralytics, narcotics and analgesics) each of which serves a specific purpose in creating a safe anesthetic.The types of anesthesia are broadly classified into general anesthesia, sedation and regional anesthesia. General anesthesia refers to the suppression of activity in the central nervous system, resulting in unconsciousness and total lack of sensation. Sedation (or dissociative anesthesia) uses agents that inhibit transmission of nerve impulses between higher and lower centers of the brain inhibiting anxiety and the creation of long-term memories. Regional anesthesia renders a larger area of the body insensate by blocking transmission of nerve impulses between a part of the body and the spinal cord. It is divided into peripheral and central blockades. Peripheral blockade inhibits sensory perception within a specific location on the body, such as when a tooth is "numbed" or when a nerve block is given to stop sensation from an entire limb. Central blockades place the local anesthetic around the spinal cord (such as with spinal and epidural anesthesia) removing sensation to any area below the level of the block.There are both major and minor risks of anesthesia. Examples of major risks include death, heart attack and pulmonary embolism whereas minor risks can include postoperative nausea and vomiting and readmission to hospital. The likelihood of a complication occurring is proportional to the relative risk of a variety of factors related to the patient's health, the complexity of the surgery being performed and the type of anesthetic. Of these factors, the person's health prior to surgery (stratified by the ASA physical status classification system) has the greatest bearing on the probability of a complication occurring. Patient's typically wake within minutes of an anesthetic being terminated and regain their senses within hours. An exception being a condition called long-term post-operative cognitive dysfunction. It is characterized by persistent confusion lasting weeks or months and is more common in those undergoing cardiac surgery and in the elderly.The first public demonstration of general anesthesia was in 1842 by a Boston dentist named William T.G. Morton at the Massachusetts General Hospital. Dr. Morton gave an ether anesthetic for the removal of a neck tumor by surgeon John Collins Warren (the first editor of the New England Journal of Medicine and dean of Harvard Medical School). About a decade later, cocaine was introduced as the first viable local anesthetic. It wasn't until the 1930s that Dr. Harvey Cushing tied the stress response to higher mortality rates and began using local anesthetic for hernia repairs in addition to general anesthesia.
 • Anästhesie (altgr. ἀν- an- ,ohne‘ und αἴσϑησις aisthesis ,Wahrnehmung, Empfindung‘) ist in der Medizin ein Zustand der Empfindungslosigkeit zum Zweck einer operativen oder diagnostischen Maßnahme und zugleich das medizinische Verfahren, um diesen herbeizuführen.Die Anästhesie als medizinische Fachdisziplin ist ein Teilgebiet der Anästhesiologie, zu dem auch die Gebiete Intensivmedizin und Schmerztherapie sowie teilweise die Notfallmedizin und Palliativmedizin hinzugerechnet werden.Meistens ist die Durchführung der Anästhesie einem ärztlichen Mitarbeiter der Fachdisziplin Anästhesiologie vorbehalten. In Deutschland gilt der sog. Facharztstandard, d. h. die Durchführung obliegt einem Facharzt für Anästhesiologie. Wird die Anästhesie durch einen nicht fachärztlichen Kollegen (Anästhesist) durchgeführt, so steht dieser unter Aufsicht eines ihn anleitenden Fach- oder Oberarztes. In der Regel steht dem Anästhesisten eine Fachpflegekraft für Anästhesie und Intensivmedizin zur Seite, die oft über eine anerkannte Weiterbildung in Anästhesie und Intensivmedizin verfügt.
 • 麻酔(ますい、元の用字は痲酔)とは、薬物などによって人為的に疼痛をはじめとする感覚をなくすことである。これにより、手術を受けることができ、また、耐え難い苦痛を取り除くことができる。麻酔は通常、局所の感覚のみを失わせる局所麻酔と全身に作用する全身麻酔がある。
 • Anestesia (do grego antigo αν-, an-, "ausência"; e αἲσθησις, aisthēsis, "sensação") tradicionalmente significa a condição de ter a sensibilidade (incluindo a dor) bloqueada ou temporariamente removida. Isso permite que os pacientes passem por cirurgias e outros procedimentos sem a angústia e a dor que experienciariam de outra maneira. A palavra foi cunhada por Sr. Oliver Wendell Holmes em 1846. Outra definição é uma "ausência de consciência reversível", seja uma ausência total de consciência (e.g., uma anestesia geral) ou uma ausência de consciência de uma parte do corpo como causam uma anestesia axial ou outro bloqueio de nervo. Anestesia é um estado farmacologicamente induzido de amnesia, analgesia, perda de responsividade, perda de reflexos musculares esqueléticos e diminuída resposta a estresse.
 • 마취통증의학과(anesthesiology)는 수술에 대한 전신 마취, 부위 마취, 진정 시행, 수술 외 처치에 필요한 진정이나 마취를 하는 학과이다. 한국에서는 마취통증의학과라고 의료법에 명시되어 있다. 하지만 영어로는 마취학(anesthesiology)과 통증 관리(pain management) 부분으로 따로 나뉜다.
 • Anestesi (pembiusan; berasal dari bahasa Yunani an-"tidak, tanpa" dan aesthētos, "persepsi, kemampuan untuk merasa"), secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendel Holmes Sr pada tahun 1846.
 • Anesthesie (van het Griekse άναισθησία, "geen gewaarwording") is het proces om de waarneming van pijn en andere negatieve gevoelens te blokkeren. Dit stelt patiënten in staat om chirurgische en andere pijnlijke procedures te ondergaan zonder dat hen verdere schade wordt aangedaan. De medisch specialisten die zich in het beleid van verdovingsmiddelen specialiseren, worden anesthesisten of anesthesiologen genoemd en hun specialisme heet anesthesiologie.Uit opgravingen blijkt dat reeds in de 12e eeuw in een Augustijnenklooster in Soutra (Schotland), verdoving werd gebruikt tijdens operaties. Hiertoe werden verdovende kruiden gebruikt. Pas na de kruistochten raakten moderne technieken, zoals verdoving door morfine, bekend. Hoogstwaarschijnlijk hadden de Arabieren deze kennis op hun beurt gehaald bij de Chinezen.Er zijn verscheidene vormen van anesthesie: algehele anesthesie of narcose met dampvormige anesthetica of intraveneuze anesthetica; regionale anesthesie — met verlies van gevoel en vaak beweging in een groter gebied van het lichaam, zoals een arm, been of het onderlichaam, door selectieve blokkade van delen van het ruggenmerg of de zenuwbundels die het “gebied” innerveren, dat wil zeggen, de zenuwen die voor de gewaarwording van pijn in de betreffende lichaamsregio instaan, blokkeren; lokale anesthesie — met verlies van gevoel in een klein deel van het lichaam door plaatselijke toediening van een lokaal anestheticum zoals bij het hechten van een wondje of het trekken van een kies.Daarnaast onderscheidt men nog het roesje.In deze tabel staan de meest voorkomende anesthesievormen.Een overzicht van anesthetica staat hieronder:
 • Анестези́я (греч. ἀναισθησία — без чувства) — уменьшение чувствительности тела или его части вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей среде и собственном состоянии.Анестезия возникает при нарушении восприятия или передачи чувствительного нервного импульса на разном уровне: поражение чувствительных рецепторов; поражение чувствительных нервов; поражение головного мозга, нарушающее восприятие нервных импульсов; психические заболевания, мешающие правильно интерпретировать информацию, которую головной мозг принял от чувствительных рецепторов, например истерия.В зависимости от вида чувстительности, который нарушен, анестезия бывает: полная анестезия (блок всех видов чувствительности) частичная анестезия (блок определенного вида чувствительности) отсутствие ощущения боли — анальгезия отсутствие температурной чувствительности — терманестезия отсутствие тактильной чувствительности отсутствие ощущения местоположения тела в пространстве отсутствие вкусовых ощущений — агевзия отсутствие обоняния — аносмияЕсли нарушения зрения, слуха или определения местоположения тела в пространстве вызваны повреждением соответствующих рецепторов — то их изучением занимаются такие науки как офтальмология и отоларингология. Если анестезия произошла из-за повреждения остальных видов рецепторов или нарушения связей между нервными клетками — ее изучает неврология. Анестезию, вызванную психическими расстройствами изучает психиатрия.Вопросами хронической боли занимается алгология, а специально вызываемой в медицине анестезией — анестезиология.В анестезиологии с помощью анестезирующих средств проводится обезболивание при проведении хирургических операций и других болезненных медицинских манипуляций.Искусственная анестезия используется с 1847 года: в этом году Джеймс Симпсон открыл хлороформ.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 133959 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27336 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110601717 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le mot anesthésie provient du grec (αισθησις : faculté de percevoir par les sens) combiné à l'alpha (α) privatif et du nu (ν) euphonique. L'anesthésie peut viser un membre, une région ou l'organisme entier (anesthésie générale). L'anesthésie est la suppression des sensations (et en particulier la sensation de douleur). Elle vise à permettre une procédure médicale qui autrement serait trop douloureuse.
 • Anestezie (z řeckého αν- + αἲσθησις = bez vnímání) představuje umělé uspání pacienta (celková anestezie), nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální anestezie) za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku a poskytnuti lepší péče.
 • 麻酔(ますい、元の用字は痲酔)とは、薬物などによって人為的に疼痛をはじめとする感覚をなくすことである。これにより、手術を受けることができ、また、耐え難い苦痛を取り除くことができる。麻酔は通常、局所の感覚のみを失わせる局所麻酔と全身に作用する全身麻酔がある。
 • 마취통증의학과(anesthesiology)는 수술에 대한 전신 마취, 부위 마취, 진정 시행, 수술 외 처치에 필요한 진정이나 마취를 하는 학과이다. 한국에서는 마취통증의학과라고 의료법에 명시되어 있다. 하지만 영어로는 마취학(anesthesiology)과 통증 관리(pain management) 부분으로 따로 나뉜다.
 • Anestesi (pembiusan; berasal dari bahasa Yunani an-"tidak, tanpa" dan aesthētos, "persepsi, kemampuan untuk merasa"), secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendel Holmes Sr pada tahun 1846.
 • Anestesia (do grego antigo αν-, an-, "ausência"; e αἲσθησις, aisthēsis, "sensação") tradicionalmente significa a condição de ter a sensibilidade (incluindo a dor) bloqueada ou temporariamente removida. Isso permite que os pacientes passem por cirurgias e outros procedimentos sem a angústia e a dor que experienciariam de outra maneira. A palavra foi cunhada por Sr. Oliver Wendell Holmes em 1846.
 • Anesthesie (van het Griekse άναισθησία, "geen gewaarwording") is het proces om de waarneming van pijn en andere negatieve gevoelens te blokkeren. Dit stelt patiënten in staat om chirurgische en andere pijnlijke procedures te ondergaan zonder dat hen verdere schade wordt aangedaan.
 • L'anestèsia (del grec ἀναισθησία, que significa insensibilitat) és la pèrdua reversible de totes les sensacions induïda per drogues. L'anestèsia permet que els pacients se sotmetin a procediments quirúrgics sense experimentar neguit i dolor.
 • Anesthesia, or anaesthesia (from Greek ἀν-, an-, "without"; and αἴσθησις, aisthēsis, "sensation"), is a temporary state that causes unconsciousness, loss of memory, lack of pain and muscle relaxation.Anesthesia is a unique intervention, in that it does not offer any particular benefit, rather it allows others to do things that might be beneficial. The best anesthetic, therefore is the one with the lowest risk to the patient that still achieves the end points required to complete the procedure.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Anestesia pertzepzioa blokeatzeko teknika da, mina kentzea barne, eta kirurgia-ebakuntzak egin baino lehen erabiltzen da (dena den, gaur egun erditze-unerako ere askotan erabiltzen da anestesia –epidurala–, Mendebaldeko gizartean batik bat).
 • Az anesztézia (a görög αν-, an-, "nélkül"; és αἴσθησις, aisthēsis, "érzés", magyarul érzéstelenítés, érzéketlenség) olyan állapot, amelyben az érzékelés részben vagy teljesen blokkolva van, a külvilág felől érkező ingereket az idegrendszer nem dolgozza fel. Az anesztézia leggyakrabban valamilyen gyógyszer által kiváltott, megfordítható emlékezet- vagy eszméletvesztés, a teljes testfelületen vagy annak egy részén bekövetkező érzéketlenség, az izomreflexek elvesztése vagy ezen hatások összessége.
 • Znieczulenie, anestezja (gr. αν- an- “bez” + αἲσθησις aisthesis “zmysłu”) – zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego.
 • Anästhesie (altgr.
 • La anestesia (del gr.
 • Anestesia, indica genericamente l'abolizione della sensibilità, della coscienza e del dolore, associato a rilassamento muscolare. L'anestesiologia è quindi quella branca della medicina che si occupa di annullare la sensibilità dolorifica e la coscienza durante un intervento di chirurgia o durante una procedura invasiva. La parola fu inventata dal medico e poeta Oliver Wendell Holmes, che la mutuò dal greco ἀναισθησία ("mancanza della facoltà di sentire", per via dell'alfa privativo).
 • Анестези́я (греч.
 • Анестезия (на латински: anaesthesia) е дума от гръцки произход и означава безчувственост (към допир, натиск, температура, в това число и болка). Днес с този термин се означава съвкупност от действия за обезболяване в медицинската практика за извършване на болезнени оперативни, лечебни и диагностични процедури.Анестезията бива: 1.
 • Anestezi, (Yunanca ek an-, "-siz, -sız anlamında" ve aesthētos,"hissetmek") genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hâle gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Anestezi yaratan maddelere anestezikler, ilgilenen uzmanlık dalına ise anestezibilim (anesteziyoloji) denir.Anestezi, duyumsama yokluğudur. Genel Anestezi, geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır.
rdfs:label
 • Anesthésie
 • Anestesi
 • Anestesia
 • Anestesia
 • Anestesia
 • Anestesia (medikuntza)
 • Anestezi
 • Anestezie
 • Anesthesia
 • Anesthesie
 • Anestèsia
 • Anesztézia
 • Anästhesie
 • Znieczulenie
 • Анестезия
 • Анестезия
 • 麻酔
 • 마취통증의학과
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:renomméPour of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of