Un androïde désigne ce qui est de forme humaine, étymologiquement ce « qui ressemble à un homme ».En science-fiction, un androïde est un robot construit à l'image d'un être humain (stricto sensu, andr désigne l'homme au sens masculin, mais même si humanoïde est parfois utilisé en alternance avec androïde, on n'hésite pas à parler d'androïde pour un robot à l'image d'une femme — quoique gynoïde soit quelquefois employé. Le terme anthropoïde étant préférable, car neutre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un androïde désigne ce qui est de forme humaine, étymologiquement ce « qui ressemble à un homme ».En science-fiction, un androïde est un robot construit à l'image d'un être humain (stricto sensu, andr désigne l'homme au sens masculin, mais même si humanoïde est parfois utilisé en alternance avec androïde, on n'hésite pas à parler d'androïde pour un robot à l'image d'une femme — quoique gynoïde soit quelquefois employé. Le terme anthropoïde étant préférable, car neutre. Mais seul "androïde" évoque spontanément l'image d'une machine alors que les autres termes ne font pas clairement la distinctions par rapport aux extra-terrestres anthropomorphes). Le mot droïde dérive de ce terme.Un androïde est à distinguer d'un cyborg qui est un organisme dont on a (re)construit l'organisation en fonction des logiques du vivant, généralement représenté par une créature qui mêle des parties vivantes et mécaniques.
 • Android adalah robot yang dibuat menyerupai manusia, baik secara tampilan maupun tingkah laku. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "andr-" yang berarti "laki-laki", dan akhiran "-eides", yang berarti "dari spesies; menyerupai" (dari "eidos": spesies).
 • Een androïde is een, kunstmatig gemaakte, op een mens gelijkende entiteit.In tegenstelling tot de meer specifieke termen als robot (een mechanisch wezen) en een cyborg (een wezen dat gedeeltelijk bestaat uit organische en mechanische onderdelen) wordt de term androïde in de literatuur en andere media gebruikt voor een aantal verschillende typen kunstmatig gemaakte wezens die vooral veel lijken op een mens. Met de term androïde kan dan ook een van de volgende wezens worden bedoeld: een humanoïde robot een cyborg een kunstmatig, voornamelijk organisch, wezen een ledenpop van hout, waarvan de leden bewogen kunnen worden.De term androïde is afgeleid uit een samenstelling van de griekse woorden ανδρος (andros, man of mens) en ειδος (eidos, van de soort, van het ras, gelijkend op). Een androïde is dus een wezen dat lijkt op een mens, maar het niet is. In het dagelijks gebruik is een androïde echter een robotisch wezen, een mechanische en mogelijk elektrische entiteit met een lichaam dat lijkt op een mens.De menselijke vorm is bepaald niet ideaal voor een robot. Menselijke lichamen zijn inherent instabiel en een androïde die niet omvalt en wel goed stuurbaar is, is dus moeilijk te bouwen. Daar echter onze leefomgeving over het algemeen ingericht is om door mensen gebruikt te worden, ligt het toch voor de hand robots in menselijke vorm te gieten als men die in de leefomgeving wil gebruiken. Ook blijkt de mens zich prettiger te voelen bij interactie met een mens-achtig wezen dan met bijvoorbeeld een computerscherm. Derhalve wordt door vooraanstaande robot-laboratoria zoals die van het MIT en verschillende instituten in Japan gewerkt aan androïden.
 • An android is a robot or synthetic organism designed to look and act like a human, especially one with a body having a flesh-like resemblance. Until recently, androids have largely remained within the domain of science fiction, frequently seen in film and television. However, advancements in robot technology have allowed the design of functional and realistic humanoid robots.
 • Az android olyan robot vagy szintetikus élőlény, ami az ember formáját és viselkedését utánozza. A szó az görög ανδρός szóból, ami az ανήρ anēr (férfi) birtokos esete, továbbá az -eides utótagból („fajból való”, az eidos, faj szóból) származik. A kifejezést először Albertus Magnus használta 1270-ben, népszerűvé azonban a francia író, Villiers tette, 1886-os regényében (L'Ève future, „A jövendő Éva”), bár maga az „android” szó már 1863-as amerikai szabadalmakban is megjelenik, automata, miniatűr, emberszerű játékokra utalva.Az androidok napjainkig leginkább csak a sci-fi területén léteznek, bár humanoid robotok ma is vannak.
 • Un androide a la ciència-ficció és un robot amb aparença externa i funcions que recorden el cos humà. Tècnicament es parla d'un robot humanoid.Algunes empreses del sector de la robòtica han desenvolupat alguns robots amb forma que pot recordar més o menys a la humana amb finalitats comercials, per la seva espectacularitat. En els últims anys, també com a estratègia de màrqueting, de vegades s'anomenen androides a robots humanoids quan el terme va dirigit a un públic profà. El robot humanoid Asimo és un exemple de mecanisme creat sense dissimul per a ús publicitari.Alguns robots humanoids molt realistes són per exemple els de la sèrie Geminoid, desenvolupats per l'empresa Kokoro al Japó. Fora de la ficció, una aparença totalment humana no és sinònim de cap capacitat intel·lectual especial, de fet molts robots superen amb escreix les habilitats intel·lectuals i físiques d'Asimo i els Geminoid.
 • L'androide è un essere artificiale, un robot, con sembianze umane, presente soprattutto nell'immaginario fantascientifico. In taluni casi l'androide può risultare indistinguibile dall'essere umano. Differisce dal cyborg, il quale è costituito da parti biologiche oltre che artificiali.Il termine deriva da ἀνδρός andrós, il genitivo del greco antico ανήρ anēr, che significa "uomo", e il suffisso -οειδής -oidēs, da -ειδής -eidēs, usato per significare "della specie; simile", da εἶδος eidos "aspetto". Il termine è menzionato per la prima volta da Alberto Magno nel 1270 e fu reso popolare dallo scrittore francese Villiers nel suo romanzo del 1886 Eva futura; il termine "android" appariva comunque nei brevetti statunitensi già nel 1863 in riferimento ad automi giocattolo in miniatura con fattezze umane.Il corrispettivo femminile del termine androide è l'assai poco frequente ginoide, dal greco γυνή ghinē donna.
 • 안드로이드 (Android, 인간형 로봇)는 모습과 행동이 인간을 닮은 로봇이다. 그리스어 ανήρ(anēr, man)의 파생 단어인 ανδρός를 어원으로 하며, 원 뜻은 "인간형"이다. 영어 "man"이 남성만을 뜻하기도 하므로 여성형 안드로이드는 가이노이드(Gynoid, gyneka + ~oid), 페미노이드(female+android)라 부르기도 한다. 안드로이드에 대한 최초의 개념은 1270년 알베르투스 마그누스에게까지 거슬러 올라가며, 1886년 프랑스의 작가 오귀스트 드 비예르 드 빌라당의 소설 《미래의 이브》에 등장하여 널리 알려지게 되었다. 또한 전통적으로 소설이나 SF의 영향에 의해 기계 로봇보다는 원형질로 배양해 피부와 장기조직까지 진짜 사람과 유사하게 만든 인조인간을 지칭하는 개념으로 많이 사용되었다. 외형만 인간과 닮은 형태를 취하는 휴머노이드 로봇을 포괄하는 개념이다.오늘날 안드로이드는 많은 과학 소설과 영화의 소재가 되고 있다. 또한 몇몇 나라와 회사가 인간형 로봇을 만들기도 하였다.
 • Андроидът представлява робот или синтетичен организъм, който е направен да наподобява човешки образ. Думата идва от гръцкото andr-, означаващо „човек, мъж“ и наставката -eides, означавала „сходен; подобен“ (от eidos, „видове“). Думата дроид, робот от Междузвездни войни, е производна на тази дума.Андроидите присъстват широко в областта на научната фантастика, често са срещани в киното и телевизията. Съвременната роботика позволява създаването на най-разнообразни релистично изглеждащи хуманоидни роботи.
 • A palavra androide serve para designar qualquer ser que tenha a forma de um homem, em contraponto à palavra ginoide que serve para designar seres de forma feminina.Entretanto, por seu uso em várias obras de ficção científica, o termo passou a ser usado mais específicamente para descrever robôs com aparência humana. O mesmo não ocorreu com o termo ginoide, sendo muito poucos os livros e filmes a usarem esse termo para descrever robôs com aparência de mulher. Assim, o termo androide acaba sendo usado também para descrever os robôs de forma feminina.O famoso escritor de ficção científica Isaac Asimov criou vários personagens androides, entre eles Dors Venabilis (Prelúdio da Fundação), Daneel Olivaw (Os Robôs do Amanhecer) e Andrew (do conto O Homem Bicentenário). Talvez a obra que mais tenha popularizado o termo tenha sido o filme Blade Runner: O Caçador de Androides, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford. O filme é baseado num livro do escritor de ficção científica Philip K. Dick. No mangá e anime Dragon Ball, de Akira Toriyama, também aparecem androides, que são os androides 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o 21, também conhecido como Cell. Em Star Trek: The Next Generation, há um androide semi-humano chamado Data, que possui inteligência artificial, porém não ainda emoções.
 • 人造人間(じんぞうにんげん)は人型ロボットなど人間を模した機械や人工生命体の総称。SFフィクション作品、漫画・映画・小説などで取り扱われることが多い。
 • Androide es la denominación que se le da a un robot u organismo sintético antropomorfo que, además de imitar la apariencia humana, imita algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. Es un término mencionado por primera vez por Alberto Magno en 1270 y popularizado por el autor francés Auguste Villiers en su novela de 1886 L'Ève future. Etimológicamente "androide" se refiere a los robots humanoides de fisionomía masculina, a los robots de apariencia femenina se les llama ocasionalmente ginoides, principalmente en las obras de ciencia ficción, aunque en el lenguaje coloquial el término androide suele usarse para ambos casos o se emplea el término (robot) "antropoide".
 • Андро́ид (от греч. корня ἀνδρ- слова ἀνήρ — «человек, мужчина» и суффикса -oid — от греч. слова εἶδος — «подобие») — человекоподобный. В современном значении обычно подразумевается робот.
 • Android, eski Yunanca insan kelimesinden türetilmiş olup insansı gibi bir anlam ifade eder. Zeki canlı varlıklar tarafından yapılmış insansı makinelere verilen addır.Bilim kurgu yapıtlarında sıkça karşılaşılır. Mekanik temelli olanlarına robot ya da cyborg da denir. Android, günümüzde sıklıkla organik unsurların da kullanıldığı robot biçimini adlandırmakta kullanılır.Bu terimi ilk kez Fransız bilim kurgu yazarı Mathias Villiers de l'Isle-Adam, Yarın'ın Havva'sı adlı eserinde, insana benzer robot Hadaly için kullanmıştır.
 • Android (stgr. ἀνήρ aner, dop. ἀνδρός andros – mężczyzna, istota ludzka εἶδος eidos postać, kształt, wygląd, rodzaj) – robot humanoid, czyli mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania, którego kształt przypomina ludzkie ciało.Androidy są postaciami występującymi w literaturze i filmie science-fiction. Android posiadający cechy kobiece nazywany jest fembotem.
 • Androide, auch Android, (von griechisch ἀνήρ aner „Mann“, „Mensch“ und εἶδος eidos „Aussehen“, „Gestalt“ → „menschenähnlich“) ist die Bezeichnung für einen Roboter, der einem Menschen täuschend ähnlich sieht und sich menschenähnlich verhält. Ein Androide ist somit ein spezieller humanoider Roboter. Ein humanoider Roboter in Form einer Frau wird gelegentlich auch Gynoid(e) (gr.: γυνή gyne „Frau“) genannt.
 • Android je člověku podobný robot. Android je stroj, jehož účelem je vypadat, chovat se, pracovat, popřípadě myslet podobně jako člověk.Název „Android“ pochází z řeckých výrazů výrazů andros (muž, člověk) a -eides (stejného druhu, podobný).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 20885 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 34511 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 180 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110864395 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Alan Mackworth
 • John F. Canny
 • John M Hollerbach
 • Matthew T Mason
 • Peter Norvig
 • R. Peter Bonasso
 • Randy Goebel
 • Robin Murphy
 • Stuart J. Russell
 • Timothy L Johnson
 • Tomas Lozano-Perez
prop-fr:collection
 • Addison-Wesley series in electrical and computer engineering
 • Intelligent robots and autonomous agents
 • Prentice Hall series in artificial intelligence
 • The MIT Press Series in Artificial Intelligence
 • MIT electrical engineering and computer science series
prop-fr:etAl.
 • oui
prop-fr:fr
 • Enon
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 71422749 (xsd:integer)
 • 9780071422741 (xsd:double)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • en
prop-fr:lieu
 • New York
 • Cambridge, Mass
 • Cambridge, Mass. New York
 • Menlo Park, Calif
 • New York, N.Y
 • Reading, Mass
 • Upper Saddle River, N.J
 • Wellesley, Mass
prop-fr:nom
 • Poole
 • Brady
 • Russell
 • Williams
 • Craig
 • Horn
 • Arkin
 • Asada
 • Everett
 • Kortenkamp
 • Slotine
prop-fr:oclc
 • 12422405 (xsd:integer)
 • 18780971 (xsd:integer)
 • 32394474 (xsd:integer)
 • 247007925 (xsd:integer)
 • 475963224 (xsd:integer)
 • 803816919 (xsd:integer)
 • 806499551 (xsd:integer)
 • 832379634 (xsd:integer)
 • 849085431 (xsd:integer)
 • 856763746 (xsd:integer)
 • 859626943 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 174 (xsd:integer)
 • 211 (xsd:integer)
 • 266 (xsd:integer)
 • 390 (xsd:integer)
 • 450 (xsd:integer)
 • 491 (xsd:integer)
 • 509 (xsd:integer)
 • 528 (xsd:integer)
 • 558 (xsd:integer)
 • 585 (xsd:integer)
 • 1080 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • R
 • David
 • H. R.
 • John
 • Karl
 • Michael
 • Berthold
 • Haruhiko
 • Jean-Jacques E.
 • Ronald C.
prop-fr:texte
 • Enon
prop-fr:titre
 • Artificial intelligence : a modern approach
 • Behavior-based robotics
 • Build your own humanoid robot
 • Computational intelligence : a logical approach
 • Introduction to robotics : mechanics and control
 • Robot analysis and control
 • Robot motion : planning and control
 • Robot tactile sensing
 • Robot vision
 • Sensors for mobile robots : theory and application
 • Artificial intelligence and mobile robots : case studies of successful robot systems
prop-fr:trad
 • Enon
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
 • Addison-Wesley
 • McGraw-Hill
 • Prentice Hall
 • A.K. Peters
 • AAAI Press MIT Press
 • J. Wiley
 • MIT Press
 • MIT Press McGraw-Hill
 • Prentice Hall/Pearson Education
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un androïde désigne ce qui est de forme humaine, étymologiquement ce « qui ressemble à un homme ».En science-fiction, un androïde est un robot construit à l'image d'un être humain (stricto sensu, andr désigne l'homme au sens masculin, mais même si humanoïde est parfois utilisé en alternance avec androïde, on n'hésite pas à parler d'androïde pour un robot à l'image d'une femme — quoique gynoïde soit quelquefois employé. Le terme anthropoïde étant préférable, car neutre.
 • Android adalah robot yang dibuat menyerupai manusia, baik secara tampilan maupun tingkah laku. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "andr-" yang berarti "laki-laki", dan akhiran "-eides", yang berarti "dari spesies; menyerupai" (dari "eidos": spesies).
 • An android is a robot or synthetic organism designed to look and act like a human, especially one with a body having a flesh-like resemblance. Until recently, androids have largely remained within the domain of science fiction, frequently seen in film and television. However, advancements in robot technology have allowed the design of functional and realistic humanoid robots.
 • 人造人間(じんぞうにんげん)は人型ロボットなど人間を模した機械や人工生命体の総称。SFフィクション作品、漫画・映画・小説などで取り扱われることが多い。
 • Андро́ид (от греч. корня ἀνδρ- слова ἀνήρ — «человек, мужчина» и суффикса -oid — от греч. слова εἶδος — «подобие») — человекоподобный. В современном значении обычно подразумевается робот.
 • Android (stgr. ἀνήρ aner, dop. ἀνδρός andros – mężczyzna, istota ludzka εἶδος eidos postać, kształt, wygląd, rodzaj) – robot humanoid, czyli mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania, którego kształt przypomina ludzkie ciało.Androidy są postaciami występującymi w literaturze i filmie science-fiction. Android posiadający cechy kobiece nazywany jest fembotem.
 • Androide, auch Android, (von griechisch ἀνήρ aner „Mann“, „Mensch“ und εἶδος eidos „Aussehen“, „Gestalt“ → „menschenähnlich“) ist die Bezeichnung für einen Roboter, der einem Menschen täuschend ähnlich sieht und sich menschenähnlich verhält. Ein Androide ist somit ein spezieller humanoider Roboter. Ein humanoider Roboter in Form einer Frau wird gelegentlich auch Gynoid(e) (gr.: γυνή gyne „Frau“) genannt.
 • Android je člověku podobný robot. Android je stroj, jehož účelem je vypadat, chovat se, pracovat, popřípadě myslet podobně jako člověk.Název „Android“ pochází z řeckých výrazů výrazů andros (muž, člověk) a -eides (stejného druhu, podobný).
 • Un androide a la ciència-ficció és un robot amb aparença externa i funcions que recorden el cos humà. Tècnicament es parla d'un robot humanoid.Algunes empreses del sector de la robòtica han desenvolupat alguns robots amb forma que pot recordar més o menys a la humana amb finalitats comercials, per la seva espectacularitat. En els últims anys, també com a estratègia de màrqueting, de vegades s'anomenen androides a robots humanoids quan el terme va dirigit a un públic profà.
 • Андроидът представлява робот или синтетичен организъм, който е направен да наподобява човешки образ. Думата идва от гръцкото andr-, означаващо „човек, мъж“ и наставката -eides, означавала „сходен; подобен“ (от eidos, „видове“). Думата дроид, робот от Междузвездни войни, е производна на тази дума.Андроидите присъстват широко в областта на научната фантастика, често са срещани в киното и телевизията.
 • Android, eski Yunanca insan kelimesinden türetilmiş olup insansı gibi bir anlam ifade eder. Zeki canlı varlıklar tarafından yapılmış insansı makinelere verilen addır.Bilim kurgu yapıtlarında sıkça karşılaşılır. Mekanik temelli olanlarına robot ya da cyborg da denir.
 • Az android olyan robot vagy szintetikus élőlény, ami az ember formáját és viselkedését utánozza. A szó az görög ανδρός szóból, ami az ανήρ anēr (férfi) birtokos esete, továbbá az -eides utótagból („fajból való”, az eidos, faj szóból) származik.
 • Een androïde is een, kunstmatig gemaakte, op een mens gelijkende entiteit.In tegenstelling tot de meer specifieke termen als robot (een mechanisch wezen) en een cyborg (een wezen dat gedeeltelijk bestaat uit organische en mechanische onderdelen) wordt de term androïde in de literatuur en andere media gebruikt voor een aantal verschillende typen kunstmatig gemaakte wezens die vooral veel lijken op een mens.
 • L'androide è un essere artificiale, un robot, con sembianze umane, presente soprattutto nell'immaginario fantascientifico. In taluni casi l'androide può risultare indistinguibile dall'essere umano.
 • 안드로이드 (Android, 인간형 로봇)는 모습과 행동이 인간을 닮은 로봇이다. 그리스어 ανήρ(anēr, man)의 파생 단어인 ανδρός를 어원으로 하며, 원 뜻은 "인간형"이다. 영어 "man"이 남성만을 뜻하기도 하므로 여성형 안드로이드는 가이노이드(Gynoid, gyneka + ~oid), 페미노이드(female+android)라 부르기도 한다. 안드로이드에 대한 최초의 개념은 1270년 알베르투스 마그누스에게까지 거슬러 올라가며, 1886년 프랑스의 작가 오귀스트 드 비예르 드 빌라당의 소설 《미래의 이브》에 등장하여 널리 알려지게 되었다. 또한 전통적으로 소설이나 SF의 영향에 의해 기계 로봇보다는 원형질로 배양해 피부와 장기조직까지 진짜 사람과 유사하게 만든 인조인간을 지칭하는 개념으로 많이 사용되었다. 외형만 인간과 닮은 형태를 취하는 휴머노이드 로봇을 포괄하는 개념이다.오늘날 안드로이드는 많은 과학 소설과 영화의 소재가 되고 있다.
 • Androide es la denominación que se le da a un robot u organismo sintético antropomorfo que, además de imitar la apariencia humana, imita algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. Es un término mencionado por primera vez por Alberto Magno en 1270 y popularizado por el autor francés Auguste Villiers en su novela de 1886 L'Ève future.
 • A palavra androide serve para designar qualquer ser que tenha a forma de um homem, em contraponto à palavra ginoide que serve para designar seres de forma feminina.Entretanto, por seu uso em várias obras de ficção científica, o termo passou a ser usado mais específicamente para descrever robôs com aparência humana. O mesmo não ocorreu com o termo ginoide, sendo muito poucos os livros e filmes a usarem esse termo para descrever robôs com aparência de mulher.
rdfs:label
 • Androïde
 • Android
 • Android
 • Android (bilim kurgu)
 • Android (robot)
 • Android (robot)
 • Android (robot)
 • Androide
 • Androide
 • Androide
 • Androide
 • Androide
 • Androïde
 • Андроид
 • Андроид
 • 人造人間
 • 안드로이드 (로봇)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:species of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:espèce of
is foaf:primaryTopic of