André-Marie Ampère est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français, né le 20 janvier 1775 à Lyon et mort le 10 juin 1836 à Marseille. Il a été membre de l'Académie des sciences, professeur à l'École polytechnique et au Collège de France.Autodidacte, Ampère contribue au développement des mathématiques en les introduisant en physique. Il fait d'importantes découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • André-Marie Ampère est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français, né le 20 janvier 1775 à Lyon et mort le 10 juin 1836 à Marseille. Il a été membre de l'Académie des sciences, professeur à l'École polytechnique et au Collège de France.Autodidacte, Ampère contribue au développement des mathématiques en les introduisant en physique. Il fait d'importantes découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme. Il en édifie les fondements théoriques et découvre les bases de l'électronique de la matière. Il est également l'inventeur de nombreux dispositifs et appareils tels que le solénoïde, le télégraphe électrique et l'électroaimant.Ampère est considéré comme le précurseur de la mathématisation de la physique, et comme l'un des derniers savants universels. Il est le créateur du vocabulaire de l'électricité — il invente les termes de courant et de tension — et son nom a été donné à l'unité internationale de l'intensité du courant électrique : l'ampère. Il fait également partie des soixante-douze savants dont le nom est inscrit sur la tour Eiffel.
 • André-Marie Ampère (Lyon, 20 de janeiro de 1775 — Marselha, 10 de junho de 1836) foi um físico, filósofo, cientista e matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo do electromagnetismo.
 • 앙드레마리 앙페르(프랑스어: André-Marie Ampère, 1775년 1월 20일 ~ 1836년 6월 10일)는 프랑스의 물리학자이다. 전기·자기의 연구에 몰두하여 근대 전기학의 기초를 세웠다. 전류를 측정하는 데 쓰이는 단위 암페어는 앙페르의 이름에서 온 것이다.
 • André-Marie Ampère (Poleymieux-au-Mont-d'Or, 22 gennaio 1775 – Marsiglia, 10 giugno 1836) è stato un fisico francese.L'unità di misura della corrente elettrica, l'ampere, porta il suo nome (che è anche stato inciso sulla Torre Eiffel).
 • André-Marie Ampère (Lyon, Frantzia, 1775eko urtarrilaren 20a - Marseilla, Frantzia, 1836ko ekainaren 10a) fisikari eta matematikari frantziarra zen, elektromagnetismoaren aurkitzaile nagusietako bat. Hainbat gailu ere asmatu zituen, hala nola solenoidea, telegrafo elektrikoa eta elektroimana.Nazioarteko Unitate Sistemaren korronte elektrikoaren Anpere unitatea bere omenez da.
 • André Marie Ampère (ur. 20 stycznia 1775 w Lyonie, zm. 10 czerwca 1836 w Marsylii, pochowany na Cmentarzu Montmartre w Paryżu) − francuski fizyk i matematyk, zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu, tercjarz franciszkański.Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano amper.Urodził się 20 stycznia 1775 w zamożnej rodzinie w Lyonie. Dzieciństwo spędził na wsi w Poleymieux, 10 km od Lyonu. W jego rodzinnym domu znajduje się obecnie muzeum. Swoją pierwszą rozprawę naukową, poświęconą krzywym stożkowym, napisał w wieku trzynastu lat.W młodości udzielał korepetycji z matematyki i fizyki, był także nauczycielem w l'École Centrale w Bourg-en-Bresse, a następnie w liceum w Lyonie (obecnie Lycée Ampere).Podczas rewolucji francuskiej jego ojciec przebywał w Lyonie, który w tym okresie był w opozycji do wydarzeń w Paryżu. Gdy rewolucjoniści – po dwumiesięcznym oblężeniu – zdobyli miasto, ojciec Ampèrea został skazany na śmierć i zgilotynowany. Był to szok dla uczonego, tak że przez kolejnych 18 miesięcy nie mógł się zajmować w ogóle nauką.W 1786 poznał Julię Carron, z którą się ożenił w 1799. Z tego związku urodził się jego jedyny syn, Jean Jacques Ampère, późniejszy francuski filolog i historyk literatury. Żona zmarła pięć lat po ślubie co bardzo pogłębiło religijność Ampère, który często czytał Biblię i pisma Ojców Kościoła.Następnie prowadził badania naukowe w dziedzinie matematyki. W ich wyniku napisał traktat zatytułowany Considérations sur la théorie mathématique du jeu (Rozważania o matematycznej teorii gier), który przedstawił w paryskim Instytucie Nauk w r. 1803.W 1804 roku wyjechał do Paryża. Nie miał żadnego formalnego wykształcenia, miał jednak doskonałą reputację zarówno jako nauczyciel matematyki, jak i matematyk–badacz. Został więc zatrudniony w École Polytechnique, najpierw jako wykładowca matematyki (répétiteur – zazwyczaj osoba z tytułem co najmniej doktora, asystująca kierownikowi katedry), a od r. 1808 jako profesor. Stanowisko profesora dzielił z Cauchym. W roku 1808 został nominowany (przez Napoleona) inspektorem generalnym francuskich wyższych uczelni (inspecteur général de l'université française).Profesorem École Politechnique był do roku 1826, kiedy to w uznaniu dla ogromnego, wartościowego dorobku naukowego otrzymał katedrę fizyki w prestiżowym Collège de France. Kierował nią aż do śmierci. Po roku 1826 roku wykładał również filozofię na Faculté des Lettres. Zmarł 10 czerwca 1836 w Marsylii na zapalenie płuc.Mimo że znany jest głównie jako fizyk, to był przede wszystkim matematykiem. W tej dyscyplinie prowadził wykłady i większość badań. Między innymi rozwijał teorię równań różniczkowych cząstkowych, opracowując ich klasyfikację. Prowadził również badania w dziedzinie chemii (odkrył fluor, niezależnie od Avogadro sformułował prawo o identyczności liczby cząsteczek każdego gazu pod tym samym ciśnieniem i w tej samej objętości. Opracował klasyfikację pierwiastków). W dziedzinie fizyki pracował nad teorią światła, opublikował pracę o refrakcji. Jest autorem wydanej pośmiertnie obszernej pracy "Szkice z filozofii nauki, czyli przedstawienie analityczne ogólnej klasyfikacji wszelkiej wiedzy ludzkiej" ("Essai sur la philosophie des sciences, ou exposition analytique d'une classification naturelle de toutes les connaissances humaines")Za największe dokonanie Ampère'a uważany jest jego wkład do rozwoju nauki o elektryczności i magnetyzmie.Ampère odkrył, że magnetyzm jest wynikiem przepływu prądu i że właściwości magnesów stałych należy tłumaczyć występującymi w nich wirowymi prądami elektrycznymi. Postawił wynikającą z tej koncepcji magnetyzmu hipotezę, że prąd płynący przez cewkę złożoną z nawiniętych na walcu zwojów miedzianego drutu powinien wykazywać takie same właściwości jak magnes stały. Zbudował taką cewkę i na drodze doświadczalnej potwierdził swoje przypuszczenie. Opisał matematycznie ilościowe zależności pomiędzy zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi. Najbardziej znanym twierdzeniem jego teorii jest tzw. prawo Ampère'a mówiące o tym, że całka liniowa wektora gęstości strumienia magnetycznego obliczana po krzywej zamkniętej jest proporcjonalna do wypadkowego prądu otoczonego tą krzywą. Wyprowadzone przez Ampère'a formuły stosowane są do dziś tak w nauce, jak i w technice.Zaproponował utrzymujący się do dnia dzisiejszego podział nauki o elektryczności na dwa działy: elektrostatykę i elektrodynamikę. Sformułował podstawy teoretyczne elektrodynamiki.Najważniejsza praca Ampère'a o elektryczności i magnetyzmie, zwieńczająca jego dokonania w tej dziedzinie, została opublikowana w r. 1826. Nosi ona tytuł "Traktat o matematycznej teorii zjawisk elektrodynamicznych opartej wyłącznie na eksperymentach" ("Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l'expérience"). Pisząc o niej Maxwell porównał w 1879 Ampère'a z Newtonem. Samą pracę określił jako "jedno z najbłyskotliwszych osiągnięć nauki. Całość, teoria i eksperymenty wyglądają jak gdyby w pełni dojrzałe i kompletne wyskoczyły z głowy tego 'Newtona elektryki'. Jest doskonała w formie i nieskazitelna w precyzji, a składa się z formuł, z których można wywieść wszystkie zjawiska elektrodynamiki i które muszą na zawsze pozostać jej kardynalnymi tezami."Do końca życia Ampère'a zaproponowana przez niego teoria była przez część fizyków kwestionowana. Za prawdziwą i obowiązującą została uznana dopiero później.Na Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Elektryków zwołanym do Paryża w 1881 najważniejszą jednostkę elektryczną późniejszego układu SI, jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano nazwiskiem Ampère'a.Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 27 czerwca 1985 podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 1986 Rokiem Ampère'a, a dzień 10 czerwca, dniem śmierci uczonego Dniem Elektryka na całym świecie. W uchwale tej expressis verbis stwierdzono, że "wielka elektrotechnika zaczęła się od prac Ampère'a w latach 1820-1826".Jego nazwisko pojawiło się na liście 72 nazwisk na wieży Eiffla.== Przypisy ==
 • André Marie Ampère (20 Ocak 1775 - 10 Haziran 1836), Fransız fizikçi ve matematikçi. Elektromanyetizmayı ilk bulan kişiler arasında gösterilir. Elektrik akımı birimi Amper onun adına ithafen verilmiştir.Ampere Lyon'da doğdu. Babası ona Latince öğretmek istiyordu ancak matematiğe olan ilgisini ve yatkınlığını görünce bundan vazgeçti. Ancak Ampere, Latincesini, Euler ve Bernoulli'nin konularını izleyip uzmanlaşacak derecede ilerletti.Fransız Devrimi sırasında, Ampère'in babası Lyon'da güvende olacağını düşünerek orada kalmaya devam etti. Fakat ihtilalcilerin şehri ele geçirmesinden sonra idam edilmiştir. Babasının ölümü Ampère üzerinde derin bir etki bırakmıştır.1799'da Julie Carron ile evlendi. 1796'yı izleyen yıllarda Lyon'da özel matematik, kimya ve dil dersleri verdi. 1801'de bir fizik ve kimya profesörü olarak Bourg'a taşındı. Hasta eşini ve küçük oğlunu (Jean Jacques Ampère) Lyon'da bıraktı. Eşi 1804'te öldü. Aynı yıl Ampere, Lyon Lisesi'nde matematik profesörü oldu.1809'da Paris Politeknik okulunda matematik profesörü olarak göreve başladı ve bilimsel çalışmalarını sürdürdü. 1814'de enstitü üyeliğine kabul edildi. Elektrik ile manyetizma arasındaki ilişki ve dolayısıyla elektromanyetizma bilimi (kendi deyişiyle "elektrodinamik") ile çok yakından ilgileniyordu. 11 Eylül 1820'de Örsted'in, Volta akımına maruz kalan bir iğnenin manyetikleştiğini keşfettiğini öğrendi. Aynı ayın 18'inde akademiye bu ilişkili kavramlar hakkında oldukça açıklayıcı bir makale sundu. Aynı gün akım taşıyan paralel tellerin üzerinden geçen akımın yönüne göre tellerin, birbirini iteceklerini veya çekeceklerini ispat etmiştir.Yalnızca elektromanyetizma kavramını açıklayan matematik teorileri oluşturmakla kalmadı ve pek çok yenilerini de öne sürdü. Marsilya'da ölmüş olup mezarı Paris'tedir. Ölümünden 45 yıl kadar sonra matematikçiler tarafından resmen tanınmıştır.
 • André-Marie Ampère (Poleymieux-au-Mont-d'Or, 22 januari 1775 – Marseille, 10 juni 1836) was een Frans natuur- en wiskundige die algemeen wordt beschouwd als een van de ontdekkers van het elektromagnetisme.
 • Андре-Мари Ампер (на френски: André-Marie Ampère) е знаменит френски физик, математик и естествоизпитател, считан за един от основните откриватели на електромагнетизма. В негова чест единицата за сила на тока е наречена ампер. Той пръв изследва взаимодействията между електрически ток и магнитно поле и формулира основните им закони. Той изказва и разработва теоретично хипотезата, че намагнитването на желязото се дължи на молекулни токове, която и днес, макар и изменена, остава в сила. През 1820 г. предлага електромагнитните явления да се използват за предаване на сигнали.Изследванията на Ампер имат връзка и с други науки като математика, химия, философия, ботаника.
 • André-Marie Ampère (Lyon, 20 de enero de 1775 - Marsella, 10 de junio de 1836), fue un matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico y, junto a François Arago, el electroimán. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. El amperio (en francés ampère) se llama así en su honor.
 • André-Marie Ampère FRS (Poleymieux-lès-Mont-d'Or, prop de Lió, 20 de gener de 1775 – Marsella, 10 de juny de 1836) fou un físic i matemàtic francès.A la casa familiar de Poleymieux-au-Mont-d'Or, a prop de Lió, Ampère va llegir i estudiar l'Encyclopedie de d'Alembert i Diderot. El 1801 va ocupar la càtedra de física i química a l'Escola Central de Bourg-en-Bresse i el 1804 va ser nomenat professor del liceu de Lió (avui Lycée Ampère).A partir de 1809 va començar la seva reeixida carrera: va ser nomenat professor de l'Escola Politècnica de París, ciutat on es trasllada, el 1814 va ser triat membre de l'Acadèmia de Ciències de França i el 1819 professor de Filosofia a la Facultat de Lletres de París. El 1822 va establir els principis de l'electrodinàmica i descobrí les accions mútues entre conductors travessats per corrents elèctriques. El 1827 va publicar la seva Théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l'expérience, on va exposar la seva famosa llei, avui coneguda com a llei d'Ampère.
 • André-Marie Ampère (lahir 20 Januari 1775 – meninggal 10 Juni 1836 pada umur 61 tahun) adalah fisikawan dan ilmuwan Perancis yang serba bisa yang juga merupakan salah satu pelopor di bidang listrik dinamis (elektrodinamika). Ia lahir di Polèmièux-au-Mont-d’Or dekat dengan kota Lyon. Ampere merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan alat untuk mengamati bahwa dua batang konduktor yang diletakkan berdampingan dan keduanya mengalirkan listrik searah akan saling tarik menarik dan jika berlawanan arah akan saling tolak menolak (elektromagnetisme).Wikidata: {{#property:P373}}
 • André-Marie Ampère (20 January 1775 – 10 June 1836) was a French physicist and mathematician who is generally regarded as one of the main founders of the science of classical electromagnetism, which he referred to as "electrodynamics". The SI unit of measurement of electric current, the ampere, is named after him.
 • André-Marie Ampère (Lyon, 1775. január 20. – Marseille, 1836. június 10.) francia fizikus, kémikus, matematikus. Nevét őrzi az áramerősség SI-mértékegysége, az amper. Egyike azon 72 tudósnak, akiknek neve szerepel az Eiffel-torony oldalán.
 • アンドレ=マリ・アンペール(André-Marie Ampère, 1775年1月20日 - 1836年6月10日)は、フランスの物理学者、数学者。電磁気学の創始者の一人。アンペールの法則を発見した。電流のSI単位の アンペアはアンペールの名にちなんでいる。
 • André-Marie Ampère (* 20. Januar 1775 in Lyon, Frankreich; † 10. Juni 1836 in Marseille) war ein französischer Physiker und Mathematiker. Nach ihm ist die internationale Einheit der Stromstärke Ampere benannt.
 • André Marie Ampère (20. ledna 1775 Poleymieux – 10. června 1836 Marseille) byl francouzský matematik a fyzik, který proslul zejména svými pracemi z oblasti magnetismu a elektrodynamiky.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1775-01-20 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:birthYear
 • 1775-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:bnfId
 • 12050947m
dbpedia-owl:deathDate
 • 1836-06-10 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:deathYear
 • 1836-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:domain
dbpedia-owl:institution
dbpedia-owl:knownFor
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:sudocId
 • 028694171
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Gravure de 1825 parAmbroise Tardieu.
dbpedia-owl:viafId
 • 41858701
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 68373 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18433 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 136 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111011072 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:bnf
 • 12050947m
prop-fr:champs
prop-fr:commons
 • André-Marie Ampère
prop-fr:couleur
 • #ffffff
 • #FFECB2
prop-fr:dateDeDécès
 • 1836-06-10 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1775-01-20 (xsd:date)
prop-fr:institutions
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • Gravure de 1825 par Ambroise Tardieu.
prop-fr:nationalité
 • Française
prop-fr:nom
 • Chaire de physique générale et expérimentale du Collège de France
 • André-Marie Ampère
 • Répétiteur d'analyse et mécanique I de l’École polytechnique
 • Professeur d'analyse et mécanique I de l’École polytechnique
prop-fr:paysDeDécès
prop-fr:paysDeNaissance
prop-fr:renomméPour
prop-fr:signature
 • André-Marie Ampère signature.svg
prop-fr:sudoc
 • 28694171 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 41858701 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • André-Marie Ampère
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-85-803043
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • André-Marie Ampère est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français, né le 20 janvier 1775 à Lyon et mort le 10 juin 1836 à Marseille. Il a été membre de l'Académie des sciences, professeur à l'École polytechnique et au Collège de France.Autodidacte, Ampère contribue au développement des mathématiques en les introduisant en physique. Il fait d'importantes découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme.
 • André-Marie Ampère (Lyon, 20 de janeiro de 1775 — Marselha, 10 de junho de 1836) foi um físico, filósofo, cientista e matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo do electromagnetismo.
 • 앙드레마리 앙페르(프랑스어: André-Marie Ampère, 1775년 1월 20일 ~ 1836년 6월 10일)는 프랑스의 물리학자이다. 전기·자기의 연구에 몰두하여 근대 전기학의 기초를 세웠다. 전류를 측정하는 데 쓰이는 단위 암페어는 앙페르의 이름에서 온 것이다.
 • André-Marie Ampère (Poleymieux-au-Mont-d'Or, 22 gennaio 1775 – Marsiglia, 10 giugno 1836) è stato un fisico francese.L'unità di misura della corrente elettrica, l'ampere, porta il suo nome (che è anche stato inciso sulla Torre Eiffel).
 • André-Marie Ampère (Lyon, Frantzia, 1775eko urtarrilaren 20a - Marseilla, Frantzia, 1836ko ekainaren 10a) fisikari eta matematikari frantziarra zen, elektromagnetismoaren aurkitzaile nagusietako bat. Hainbat gailu ere asmatu zituen, hala nola solenoidea, telegrafo elektrikoa eta elektroimana.Nazioarteko Unitate Sistemaren korronte elektrikoaren Anpere unitatea bere omenez da.
 • André-Marie Ampère (Poleymieux-au-Mont-d'Or, 22 januari 1775 – Marseille, 10 juni 1836) was een Frans natuur- en wiskundige die algemeen wordt beschouwd als een van de ontdekkers van het elektromagnetisme.
 • André-Marie Ampère (Lyon, 20 de enero de 1775 - Marsella, 10 de junio de 1836), fue un matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico y, junto a François Arago, el electroimán. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. El amperio (en francés ampère) se llama así en su honor.
 • André-Marie Ampère (20 January 1775 – 10 June 1836) was a French physicist and mathematician who is generally regarded as one of the main founders of the science of classical electromagnetism, which he referred to as "electrodynamics". The SI unit of measurement of electric current, the ampere, is named after him.
 • André-Marie Ampère (Lyon, 1775. január 20. – Marseille, 1836. június 10.) francia fizikus, kémikus, matematikus. Nevét őrzi az áramerősség SI-mértékegysége, az amper. Egyike azon 72 tudósnak, akiknek neve szerepel az Eiffel-torony oldalán.
 • アンドレ=マリ・アンペール(André-Marie Ampère, 1775年1月20日 - 1836年6月10日)は、フランスの物理学者、数学者。電磁気学の創始者の一人。アンペールの法則を発見した。電流のSI単位の アンペアはアンペールの名にちなんでいる。
 • André-Marie Ampère (* 20. Januar 1775 in Lyon, Frankreich; † 10. Juni 1836 in Marseille) war ein französischer Physiker und Mathematiker. Nach ihm ist die internationale Einheit der Stromstärke Ampere benannt.
 • André Marie Ampère (20. ledna 1775 Poleymieux – 10. června 1836 Marseille) byl francouzský matematik a fyzik, který proslul zejména svými pracemi z oblasti magnetismu a elektrodynamiky.
 • Андре-Мари Ампер (на френски: André-Marie Ampère) е знаменит френски физик, математик и естествоизпитател, считан за един от основните откриватели на електромагнетизма. В негова чест единицата за сила на тока е наречена ампер. Той пръв изследва взаимодействията между електрически ток и магнитно поле и формулира основните им закони. Той изказва и разработва теоретично хипотезата, че намагнитването на желязото се дължи на молекулни токове, която и днес, макар и изменена, остава в сила.
 • André Marie Ampère (20 Ocak 1775 - 10 Haziran 1836), Fransız fizikçi ve matematikçi. Elektromanyetizmayı ilk bulan kişiler arasında gösterilir. Elektrik akımı birimi Amper onun adına ithafen verilmiştir.Ampere Lyon'da doğdu. Babası ona Latince öğretmek istiyordu ancak matematiğe olan ilgisini ve yatkınlığını görünce bundan vazgeçti.
 • André Marie Ampère (ur. 20 stycznia 1775 w Lyonie, zm. 10 czerwca 1836 w Marsylii, pochowany na Cmentarzu Montmartre w Paryżu) − francuski fizyk i matematyk, zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu, tercjarz franciszkański.Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano amper.Urodził się 20 stycznia 1775 w zamożnej rodzinie w Lyonie. Dzieciństwo spędził na wsi w Poleymieux, 10 km od Lyonu. W jego rodzinnym domu znajduje się obecnie muzeum.
 • André-Marie Ampère FRS (Poleymieux-lès-Mont-d'Or, prop de Lió, 20 de gener de 1775 – Marsella, 10 de juny de 1836) fou un físic i matemàtic francès.A la casa familiar de Poleymieux-au-Mont-d'Or, a prop de Lió, Ampère va llegir i estudiar l'Encyclopedie de d'Alembert i Diderot.
 • André-Marie Ampère (lahir 20 Januari 1775 – meninggal 10 Juni 1836 pada umur 61 tahun) adalah fisikawan dan ilmuwan Perancis yang serba bisa yang juga merupakan salah satu pelopor di bidang listrik dinamis (elektrodinamika). Ia lahir di Polèmièux-au-Mont-d’Or dekat dengan kota Lyon.
rdfs:label
 • André-Marie Ampère
 • Andre Marie Ampere
 • André Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • André-Marie Ampère
 • Ампер, Андре-Мари
 • Андре-Мари Ампер
 • アンドレ=マリ・アンペール
 • 앙드레마리 앙페르
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • André-Marie Ampère
is dbpedia-owl:family of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:designVerso of
is prop-fr:famille of
is prop-fr:éponyme of
is foaf:primaryTopic of