L'Ancien Régime est le nom donné à la période de l'histoire de France désignant les deux siècles antérieurs à la Révolution française (1789 ou 1792 si on considère la proclamation de la Première République), puisqu'Alexis de Tocqueville dans son ouvrage L'Ancien Régime et la Révolution (1856) et la plupart des historiens du XIXe siècle font débuter cette période aux règnes de la Maison de Bourbon avec l'accession au trône de France d'Henri IV en 1589.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Ancien Régime est le nom donné à la période de l'histoire de France désignant les deux siècles antérieurs à la Révolution française (1789 ou 1792 si on considère la proclamation de la Première République), puisqu'Alexis de Tocqueville dans son ouvrage L'Ancien Régime et la Révolution (1856) et la plupart des historiens du XIXe siècle font débuter cette période aux règnes de la Maison de Bourbon avec l'accession au trône de France d'Henri IV en 1589. La notion d'ancien fait opposition au nouveau régime mis en place à la Révolution, et fait donc référence au régime politique de la monarchie absolue précédant celle-ci, régime qui atteindra son apogée lors du règne de Louis XIV entre 1661 et 1715. Cependant, le terme de « monarchie absolue » n'englobe pas la totalité de l'histoire de la monarchie française.Cette période couvre aussi en grande partie celle dite « époque moderne » (ou « temps modernes ») que les historiens français font débuter à la fin du Moyen Âge dont la date est généralement placée en 1453 (chute de Constantinople) ou en 1492 (découverte des Amériques par Christophe Colomb).En Suisse, l'Ancien Régime désigne la période entre la conquête du Pays de Vaud par Berne en 1536 et l'invasion française de 1798 et l'avènement de la République helvétique.
 • L'antic règim va ser un terme que els revolucionaris francesos van emprar per designar pejorativament el sistema de govern anterior a la Revolució Francesa de 1789, la monarquia absoluta de Lluís XVI, i que es va aplicar també a la resta de les monarquies europees amb un funcionament similar; posteriorment, ha esdevingut un concepte historiogràfic aplicat a diversos països de l'Europa moderna.El període de vigència de l'Antic Règim, pràcticament, coincideix amb l'etapa històrica de l'edat moderna i, a Espanya, culmina amb la construcció de l'estat liberal durant el segle XIX.
 • Met het ancien régime (Frans voor oud bestuur) wordt het door het Huis Bourbon op absolutistische wijze geregeerde Frankrijk, van vóór de Franse Revolutie van 1789 bedoeld. Met de term 'ancien régime' wordt daarnaast ook de periode bedoeld uit de Europese geschiedenis die begint aan het einde van de middeleeuwen en eindigt met de Franse Revolutie. Als dusdanig is het een substituut voor 'Vroegmoderne Tijd', een periode in de Europese geschiedenis die loopt van ca. 1450 tot ca. 1800.In Nederland en België wordt met ancien régime doorgaans de institutionele organisatie bedoeld die na de Franse invasie van 1794-1795 en de uitroeping van de Bataafse Republiek werd opgeheven. Deze administratieve en rechterlijke instellingen vonden hun wortels veelal in het feodalisme van de middeleeuwen, hoewel reeds belangrijke hervormingen waren doorgevoerd in de 18e eeuw (meer bepaald tijdens de Oostenrijkse periode in de Zuidelijke Nederlanden).
 • Antzinako Erregimena frantziar iraultzaileek, gutxiesgarritzat, 1789ko Frantziako Iraultzaren aurreko gobernuari (Luis XVI.a Frantziakoaren monarkia absolutua) jarri zioten izena da; erregimen bera zuten gainerako europar monarkiak izendatzeko ere erabiltzen da. Antzinako Erregimenari kontrajarri zitzaion Erregimen Berria (Espainian, Erregimen Liberala).Izen hau, Aro Modernoarekin ia guztiz bat datorren garai bat izendatzeko ere erabiltzen da.
 • Az ancien régime francia kifejezés, jelentése: a régi rendszer. Szűkebb értelemben a francia forradalmat megelőző abszolút kormányzás időszakának, tágabban a polgári rendszert megelőző, hűbéri kötöttségekkel teli világ elnevezése.
 • Ста́рый поря́док (также Старый режим; Дореволюционная Франция; фр. Ancien Régime, Ансьен Режим) — политический и социально-экономический режим, существовавший во Франции приблизительно с конца XVI — начала XVII вв. до Великой Французской революции. Как пишет французский историк П. Губер, «Монархия Старого порядка родилась в гражданских войнах, которые привели Францию к краху во второй половине XVI в.». Однако некоторые его черты возникли ещё ранее, в XV—XVI вв. Особенности Старого порядка во многом предопределили Великую Французскую революцию и её характер:Французская революция останется лишь темным местом для тех, кто не захочет видеть ничего, кроме неё; свет, способный её прояснить, надо искать во времени, которое ей предшествовало. Без четкого представления о старом обществе, его законах, его пороках, его убожестве и величии, никогда не станет понятно, что же делали французы в течение шестидесяти лет, последовавших за его падением… А. Токвиль
 • Ancien Régime, (Eski Rejim) Fransa'da, I. François'nın hükümdarlık dönemiyle (1515-1547) başladığı kabul edilen ve Fransız Devrimi'ne (17 Haziran 1789'da Ulusal Meclis'in ilanı ile 4 Ağustos 1789'da ayrıcalıkların kaldırılması) kadar süren dönemi kapsayan siyasal, iktisadi ve toplumsal rejim."Ancien Régime" deyimi, uzun süre yalnızca, Fransız Devrimi'yle yıkılan, krallık mutlakiyetiyle ve ayrıcalıkların varlığıyla simgelenen Fransız monarşisinin siyasal ve toplumsal kurumlarını belirtmek için kullanıldı. Bu kurumlar, hukuksal bakımdan doğal eşitsizlikler üstüne kurulu bir toplum düzeninin temellerini oluşturuyordu.Çağdaş tarih biliminin gelişimi Ancien Régime'in incelenmesine başka bir boyut getirdi ve şunları ortaya çıkardı:Ancien Régime'e özgü bir iktisadi yaşam vardır: bu düzen tarıma öncelik veren yapısıyla, konjonktürleri ve dalgalanmalarıyla, kıtlıklarıyla, teknik eksiklikleriyle, sınırlı değişimleriyle ve kendi ürünlerini kendisinin tüketmesiyle pazar ekonomisinin tam anlamıyla karşıtıdır. Bu düzene son veren devrim, demiryolları yasasıyla (1842) başladı ve İkinci İmparatorluk döneminde (1853-1870) büyük sanayiyle, mevduat bankalarıyla, anonim şirketlerle doruk noktasına ulaştı.Ancien Régime'e özgü bir nüfus yapısı vardır: kendine özgü bir doğurganlık ve ölüm oranıyla, iktisadi konjonktüre duyarlığıyla belirgindir. Özgürleştirici devrim XVIII. yy.'ın hemen başlarında kendini duyurdu; bu yüzyılda 1750'den sonra büyük veba salgınları olmadı ve doğum kontrolü yavaş yavaş yaygınlaştı.Ancien Régime'e özgü bir zihniyet ve kültür vardır: bilgisizliğiyle, inançlarıyla, dilleriyle Fransızlar'ı birbirinden kopuk ve birbirine yabancı "halklar" durumuna getiren bir zihniyet ve kültürdür bu. "Fransa devletinin ve tahtının" dini olan Katoliklik, kralın tüm sadık tebasının diniydi. XVI. Louis'nin hükümdarlık döneminde dinsel hoşgörüsüzlük ortadan kalkmaya başladıysa da, dil birliği çok daha sonra, François Guizot'nun (1833) ve özellikle Jules Ferry'nin (1880-1882) eğitim yasalarıyla gerçekleşti.
 • The Ancien Régime (French pronunciation: ​[ɑ̃.sjɛ̃ ʁeˈʒim], Old or Former Regime) was the monarchic, aristocratic, social and political system established in the Kingdom of France from approximately the 15th century until the later 18th century ("early modern France") under the late Valois and Bourbon dynasties. The administrative and social structures of the Ancien Régime were the result of years of state-building, legislative acts (like the Ordinance of Villers-Cotterêts), internal conflicts and civil wars, but they remained a confusing patchwork of local privilege and historic differences until the French Revolution ended the system.Much of the medieval political centralization of France had been lost in the Hundred Years' War, and the Valois Dynasty's attempts at re-establishing control over the scattered political centres of the country were hindered by the Wars of Religion. Much of the reigns of Henry IV, Louis XIII and the early years of Louis XIV were focused on administrative centralisation. Despite, however, the notion of "absolute monarchy" (typified by the king's right to issue lettres de cachet) and the efforts by the kings to create a centralized state, Ancien Régime France remained a country of systemic irregularities: administrative (including taxation), legal, judicial, and ecclesiastic divisions and prerogatives frequently overlapped, while the French nobility struggled to maintain their own rights in the matters of local government and justice, and powerful internal conflicts (like the Fronde) protested against this centralization.The need for centralization in this period was directly linked to the question of royal finances and the ability to wage war. The internal conflicts and dynastic crises of the 16th and 17th centuries (the Wars of Religion, the conflict with the Habsburgs) and the territorial expansion of France in the 17th century demanded great sums which needed to be raised through taxes, such as the taille and the gabelle and by contributions of men and service from the nobility.One key to this centralization was the replacing of personal "clientele" systems organized around the king and other nobles by institutional systems around the state. The creation of the Intendants—representatives of royal power in the provinces—did much to undermine local control by regional nobles. The same was true of the greater reliance shown by the royal court on the "noblesse de robe" as judges and royal counselors. The creation of regional parlements had initially the same goal of facilitating the introduction of royal power into newly assimilated territories, but as the parlements gained in self-assurance, they began to be sources of disunity.
 • 앙시앵 레짐(Ancien Régime)은 1789년 프랑스 혁명 전의 절대 군주 정체를 가리키며, 구체제(舊體制)라고도 부른다. 앙시앵 레짐 하에서 정부의 구성과 사회가 조직된 방식은 중세의 그것과 별다른 것이 없었다. 앙시앵 레짐의 가장 큰 특징은 군주가 막강한 권력을 가진다는 것이다. 프랑스 혁명으로 탄생한 새로운 체제와 비교해 이전 제도의 낡은 특징을 일컫는 때도 있으며, 또한 어떤 정치적·사회적인 현상으로 타도·변역하려는 무리가 그 대상을 이르기도 한다. 이 구체제에서 전 인구의 2%인 제1신분(성직자)과 제2신분(귀족)은 세금 면제의 혜택을 받으며 연금 수령, 관직 독점, 토지의 약 30%를 소유하지만, 전 인구의 98%인 제3신분(시민 계급, 농민, 노동자)는 혜택은커녕 많은 세금만 부담하게 된다. 혁명 전의 프랑스에서의 특권계급은 농민에 대해서 여러 가지 권리를 가지고 있었다. 프랑스의 농민은 농노 신분에서 해방되어 자영농민화되고 있었으나, 영주권(領住權)은 여전히 강하게 남아서 현물 지대 외에 여러 가지 의무 부담을 강요당하고 있었다. 그들의 대부분은 관습적으로 경작권을 인정받고 있는 데 불과하고, 토지의 상속 · 양도에 있어서는 많은 허가료를 지불하지 않으면 안 되었다. 영주는 농민에게 반강제로 수차(水車), 빵구이 가마 등을 사용하게 하여 사용료를 징수했다. 기타 도로세 · 교량세 · 운반 부역 등이 과해졌다. 농민은 다시 교회에 대해서 10분의 1세를 지불하고, 11세기에는 다시 새로운 국세가 부과되는 상태에 있었다.이로 인해 시민 계급은 이러한 구제도의 모순을 날카롭게 비판하기 시작했으며, 이것이 나아가 혁명으로 전개되었다.
 • アンシャン・レジーム(仏: Ancien régime)とは、フランス革命以前のブルボン朝、特に16~18世紀の絶対王政期のフランスの社会・政治体制をさしている。アレクシス・ド・トクヴィルが『アンシャン・レジームと革命』、イポリット・テーヌが『近代フランスの起源』を著した事によって歴史用語として定着した。日本語では、旧体制、旧秩序、旧制度などと訳語があてられる。転じて、(フランス以外での)旧体制を指す比喩としても用いられる。
 • Ancien régime (fr. stare rządy) – nazwa absolutystycznego systemu społeczno-politycznego, który istniał we Francji za panowania dynastii Walezjuszów i Burbonów (XIV–XVIII wiek). Określenie ancien régime w czasie rewolucji francuskiej stało się synonimem rządów przedrewolucyjnych. Rewolucjoniści nie rozróżniali tu okresu, gdy panowało feudalne rozdrobnienie władzy (do XVII w.) i okresu absolutyzmu królewskiego (do 1789), ponieważ ich wyobrażenie o przeszłości było uproszczone. Fakt, że monarchia absolutna dążyła zaś do wyrównywania klas społecznych, podobnie jak potem uczyniła to rewolucja, lecz już innymi metodami, podkreślił dopiero Alexis de Tocqueville w połowie XIX wieku.
 • Rezim Ancien (pengucapan bahasa Perancis: [ɑ̃sjɛ̃ ʁeʒim]) adalah suatu sistem aristokratik di Prancis di bawah pemerintahan dinasti Valois dan Bourbon pada abad ke-14 sampai abad ke-18. Rezim ini digulingkan oleh Revolusi Prancis.
 • La locuzione ancien régime (in italiano "Antico Regime") derivante dalla lingua francese viene utilizzata inizialmente dai rivoluzionari francesi per designare, con connotazioni peggiorative, il sistema di governo che precedette la Rivoluzione francese del 1789, cioè la monarchia assoluta dei Valois e dei Borbone. Venne usata per estensione alle altre monarchie europee che mostravano sistemi di governo simili o assimilabili, e venne sostituito successivamente da quello di Nouveau Régime (in Spagna, Régimen Liberal), usato in chiara contrapposizione al precedente.
 • Старият ред, срещан още и като Стария режим, Дореволюционна Франция и Ансиен режим (на френски: Ancien Régime), е политически и социално-икономически режим, който съществува във Франция от края на XVI - началото на XVII до т.нар. Велика Френска революция. Периодът се характеризира с абсолютната монархия като форма на държавно управление на страната. Преди този период е сключен френско-османски алианс, осигураващ спокойствие в борбата на френската корона за испанското наследство. Периодът се свързва с разцвет на класицизма, довел след себе си до Просвещението с началото на енциклопедизма.
 • Antiguo Régimen (en francés: Ancien régime) fue el término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar peyorativamente al sistema de gobierno anterior a la Revolución francesa de 1789 (la monarquía absoluta de Luis XVI), y que se aplicó también al resto de las monarquías europeas cuyo régimen era similar. El término opuesto a este fue el de Nuevo Régimen (en España, Régimen Liberal).También puede aplicarse como equivalente a una época que, prácticamente, coincidiría con lo que se conoce como Edad Moderna.
 • Ancien Régime (französisch für „frühere Regierungsform“, „alter Staat“) bezeichnet ursprünglich und im engeren Sinn die Regierungsform der Bourbonen in Frankreich; im weiteren Sinn die Frühe Neuzeit in ganz Europa vor der Französischen Revolution von 1789 bzw. vor den Napoleonischen Kriegen. Oftmals wird der Begriff mit Absolutismus gleichgesetzt.
 • O Antigo Regime, em língua francesa Ancien Régime, refere-se originalmente ao sistema social e político aristocrático estabelecido na França, sob as dinastias de Valois e Bourbon, entre os séculos XVI e XVIII. Trata-se principalmente de um regime centralizado e absolutista, em que o poder era concentrado nas mãos do rei.As estruturas sociais e administrativas do Antigo Regime foram resultado de anos de “construção” estatal, atos legislativos, conflitos e guerras internas, mas, tais circunstâncias permaneceram como uma mistura confusa de privilégios locais e disparidades históricas até que, a Revolução Francesa põe fim ao regime. Durante o Antigo Regime a sociedade francesa encontrava-se dividida em três ordens, estamentos ou estados: O (Primeiro Estado), representado pelo clero (bispos, abades, padres, frades e monges); O (Segundo Estado), representado pela nobreza e a família real; e O (Terceiro Estado), que representava a burguesia, os camponeses - ou seja, o restante da população e os trabalhadores urbanos. Muito da centralização política medieval da França se perdeu na Guerra dos Cem Anos, e a dinastia Valois se esforçava para restabelecer o controle sobre os “centros” políticos dispersos do país que estava prejudicado pelas Guerras Religiosas, que devastaram a França no século XVI e que opôs os católicos e protestantes. Muitos dos reinos de Henrique IV, Luís XIII e os primeiros anos de Luís XIV foram focados na centralização do poder administrativo. Cada estado, que compunha a sociedade francesa da época, tinha direito a um voto nas decisões das assembleias (Estados Gerais). Essa divisão era considerada injusta, pois a nobreza e o clero, que nesse sistema tinham direito a um voto cada, compunham na verdade um só grupo, já que, na época, o Estado era vinculado à Igreja Católica.Apesar de, contudo, a noção de “Monarquia Absoluta” (tipificada pelo direito dos reis de emitir cartas que continham uma ordem expressa representando o desejo do monarca) e os esforços dos reis a fim de criar um Estado centralizado, o Antigo Regime francês permaneceu como um campo cheio de irregularidades: administrativas (incluindo a arrecadação de impostos), legais, judiciais, e com relação às divisões eclesiásticas, que frequentemente eram sobrepostas às outras esferas sociais, visto que naquela época a Igreja exercia um papel fundamental no âmbito da manutenção do poder absoluto e da manipulação social. Diante de tais repressões e abusos por parte do monarca, a nobreza francesa lutava para manter seus próprios direitos no que dizia respeito ao governo local e a justiça, ao passo que, fortes conflitos internos estavam sendo gerados contra a centralização.A necessidade de centralização no referido período está diretamente ligada à questão do tesouro real e à realização de guerras. Os conflitos internos e a crises das dinastias dos séculos XVI e XVII, juntamente com a expansão territorial francesa durante o século XVII demandavam uma grande quantidade de verba a fim de bancar tais feituras, com isso, tem-se uma necessidade da cobrança de altos impostos, como o taille (imposto cobrado do campesinato francês com referência à quantidade de terras mantidas por cada casa no campo) e o gabelle (imposto referente ao sal), além de contribuições diretas de nobres de serviços vindos da mesma classe.Um aspecto fundamental que contribuiu para a centralização do poder na França foi a substituição da “clientela” pessoal do rei (sistema organizado em volta do rei composto principalmente por nobres) pelos institutos estatais em volta do Estado. A criação dos Intendências – representações do poder real em cada província – possibilitou um eficiente enfraquecimento dos controles locais nas mãos dos nobres de cada província. A criação dos parlamentos regionais teve no inicio o mesmo objetivo de facilitar a introdução do poder real nas províncias recém incorporadas ao reino, mas como os parlamentos começaram a ganhar “auto confiança”, passaram a ser o começo da desunião. Esse estilo de governo marcou a Europa na Idade Moderna. Na esfera política, era caracterizado pelo absolutismo, ou seja, uma monarquia absolutista, na qual o soberano concentrava em suas mãos os modernos poderes executivos, legislativo e judicial; na economia, vigorava o mercantilismo, marcado pelo acúmulo de capital realizado pelas nações. Outros "antigos regimes" em outros países europeus tiveram origens semelhantes, mas nem todos terminaram do mesmo modo: alguns evoluíram para monarquias constitucionais, enquanto outros foram derrubados por guerras e revoluções.
 • Ancien régime (fr. starý režim) označuje společenské a politické uspořádání ve Francii přibližně od 15. století (případně až od vlády Ludvíka XIV. v 17. století, což závisí na tom, kde je hledán počátek francouzského absolutismu) až do roku 1789. V původním smyslu představuje 'ancien régime' všechny 'staré principy', které měly být odstraněny událostmi následujícími po roku 1789, tedy Velkou francouzskou revolucí. Byla to zejména absolutistické monarchie (určitým symbolem moci panovníka se staly lettres de cachet) a vůbec zastaralý systém vztahů (někdy se v souvislosti s revolucí zmiňuje vítězství „buržoazie“ nad „feudalismem“), ovšem Alexis de Tocqueville, který výraz 'ancien régime' zpopularizoval knihou Starý režim a revoluce, tvrdil, že 'revoluce vlastně pouze nahradila panovníka, jinak zbytek režimu zůstal při starém'. V průběhu času se pojem poněkud rozšířil a může označovat mocenský řád a státní zřízení silných evropských států, které v průběhu 17. a 18. století (kromě konstitučních monarchií typu Britského impéria) stály na nikým neomezené moci panovníka, a kde také od konce 18. století docházelo (v souvislosti s francouzskými událostmi) k určitým politickým a společenským změnám. Vlivem kolonialismu a imperialismu se částečně tento trend přenášel i na jiné kontinenty.
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 24441 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4528 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 54 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108097515 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:nom
 • Période de l'histoire de France
prop-fr:période
 • - s
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'Ancien Régime est le nom donné à la période de l'histoire de France désignant les deux siècles antérieurs à la Révolution française (1789 ou 1792 si on considère la proclamation de la Première République), puisqu'Alexis de Tocqueville dans son ouvrage L'Ancien Régime et la Révolution (1856) et la plupart des historiens du XIXe siècle font débuter cette période aux règnes de la Maison de Bourbon avec l'accession au trône de France d'Henri IV en 1589.
 • L'antic règim va ser un terme que els revolucionaris francesos van emprar per designar pejorativament el sistema de govern anterior a la Revolució Francesa de 1789, la monarquia absoluta de Lluís XVI, i que es va aplicar també a la resta de les monarquies europees amb un funcionament similar; posteriorment, ha esdevingut un concepte historiogràfic aplicat a diversos països de l'Europa moderna.El període de vigència de l'Antic Règim, pràcticament, coincideix amb l'etapa històrica de l'edat moderna i, a Espanya, culmina amb la construcció de l'estat liberal durant el segle XIX.
 • Antzinako Erregimena frantziar iraultzaileek, gutxiesgarritzat, 1789ko Frantziako Iraultzaren aurreko gobernuari (Luis XVI.a Frantziakoaren monarkia absolutua) jarri zioten izena da; erregimen bera zuten gainerako europar monarkiak izendatzeko ere erabiltzen da. Antzinako Erregimenari kontrajarri zitzaion Erregimen Berria (Espainian, Erregimen Liberala).Izen hau, Aro Modernoarekin ia guztiz bat datorren garai bat izendatzeko ere erabiltzen da.
 • Az ancien régime francia kifejezés, jelentése: a régi rendszer. Szűkebb értelemben a francia forradalmat megelőző abszolút kormányzás időszakának, tágabban a polgári rendszert megelőző, hűbéri kötöttségekkel teli világ elnevezése.
 • アンシャン・レジーム(仏: Ancien régime)とは、フランス革命以前のブルボン朝、特に16~18世紀の絶対王政期のフランスの社会・政治体制をさしている。アレクシス・ド・トクヴィルが『アンシャン・レジームと革命』、イポリット・テーヌが『近代フランスの起源』を著した事によって歴史用語として定着した。日本語では、旧体制、旧秩序、旧制度などと訳語があてられる。転じて、(フランス以外での)旧体制を指す比喩としても用いられる。
 • Rezim Ancien (pengucapan bahasa Perancis: [ɑ̃sjɛ̃ ʁeʒim]) adalah suatu sistem aristokratik di Prancis di bawah pemerintahan dinasti Valois dan Bourbon pada abad ke-14 sampai abad ke-18. Rezim ini digulingkan oleh Revolusi Prancis.
 • Ancien Régime (französisch für „frühere Regierungsform“, „alter Staat“) bezeichnet ursprünglich und im engeren Sinn die Regierungsform der Bourbonen in Frankreich; im weiteren Sinn die Frühe Neuzeit in ganz Europa vor der Französischen Revolution von 1789 bzw. vor den Napoleonischen Kriegen. Oftmals wird der Begriff mit Absolutismus gleichgesetzt.
 • Ста́рый поря́док (также Старый режим; Дореволюционная Франция; фр. Ancien Régime, Ансьен Режим) — политический и социально-экономический режим, существовавший во Франции приблизительно с конца XVI — начала XVII вв. до Великой Французской революции. Как пишет французский историк П. Губер, «Монархия Старого порядка родилась в гражданских войнах, которые привели Францию к краху во второй половине XVI в.». Однако некоторые его черты возникли ещё ранее, в XV—XVI вв.
 • La locuzione ancien régime (in italiano "Antico Regime") derivante dalla lingua francese viene utilizzata inizialmente dai rivoluzionari francesi per designare, con connotazioni peggiorative, il sistema di governo che precedette la Rivoluzione francese del 1789, cioè la monarchia assoluta dei Valois e dei Borbone.
 • Ancien régime (fr. stare rządy) – nazwa absolutystycznego systemu społeczno-politycznego, który istniał we Francji za panowania dynastii Walezjuszów i Burbonów (XIV–XVIII wiek). Określenie ancien régime w czasie rewolucji francuskiej stało się synonimem rządów przedrewolucyjnych. Rewolucjoniści nie rozróżniali tu okresu, gdy panowało feudalne rozdrobnienie władzy (do XVII w.) i okresu absolutyzmu królewskiego (do 1789), ponieważ ich wyobrażenie o przeszłości było uproszczone.
 • Antiguo Régimen (en francés: Ancien régime) fue el término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar peyorativamente al sistema de gobierno anterior a la Revolución francesa de 1789 (la monarquía absoluta de Luis XVI), y que se aplicó también al resto de las monarquías europeas cuyo régimen era similar.
 • Ancien Régime, (Eski Rejim) Fransa'da, I.
 • 앙시앵 레짐(Ancien Régime)은 1789년 프랑스 혁명 전의 절대 군주 정체를 가리키며, 구체제(舊體制)라고도 부른다. 앙시앵 레짐 하에서 정부의 구성과 사회가 조직된 방식은 중세의 그것과 별다른 것이 없었다. 앙시앵 레짐의 가장 큰 특징은 군주가 막강한 권력을 가진다는 것이다. 프랑스 혁명으로 탄생한 새로운 체제와 비교해 이전 제도의 낡은 특징을 일컫는 때도 있으며, 또한 어떤 정치적·사회적인 현상으로 타도·변역하려는 무리가 그 대상을 이르기도 한다. 이 구체제에서 전 인구의 2%인 제1신분(성직자)과 제2신분(귀족)은 세금 면제의 혜택을 받으며 연금 수령, 관직 독점, 토지의 약 30%를 소유하지만, 전 인구의 98%인 제3신분(시민 계급, 농민, 노동자)는 혜택은커녕 많은 세금만 부담하게 된다. 혁명 전의 프랑스에서의 특권계급은 농민에 대해서 여러 가지 권리를 가지고 있었다.
 • Старият ред, срещан още и като Стария режим, Дореволюционна Франция и Ансиен режим (на френски: Ancien Régime), е политически и социално-икономически режим, който съществува във Франция от края на XVI - началото на XVII до т.нар. Велика Френска революция. Периодът се характеризира с абсолютната монархия като форма на държавно управление на страната. Преди този период е сключен френско-османски алианс, осигураващ спокойствие в борбата на френската корона за испанското наследство.
 • Met het ancien régime (Frans voor oud bestuur) wordt het door het Huis Bourbon op absolutistische wijze geregeerde Frankrijk, van vóór de Franse Revolutie van 1789 bedoeld. Met de term 'ancien régime' wordt daarnaast ook de periode bedoeld uit de Europese geschiedenis die begint aan het einde van de middeleeuwen en eindigt met de Franse Revolutie. Als dusdanig is het een substituut voor 'Vroegmoderne Tijd', een periode in de Europese geschiedenis die loopt van ca. 1450 tot ca.
 • The Ancien Régime (French pronunciation: ​[ɑ̃.sjɛ̃ ʁeˈʒim], Old or Former Regime) was the monarchic, aristocratic, social and political system established in the Kingdom of France from approximately the 15th century until the later 18th century ("early modern France") under the late Valois and Bourbon dynasties.
 • O Antigo Regime, em língua francesa Ancien Régime, refere-se originalmente ao sistema social e político aristocrático estabelecido na França, sob as dinastias de Valois e Bourbon, entre os séculos XVI e XVIII.
 • Ancien régime (fr. starý režim) označuje společenské a politické uspořádání ve Francii přibližně od 15. století (případně až od vlády Ludvíka XIV. v 17. století, což závisí na tom, kde je hledán počátek francouzského absolutismu) až do roku 1789. V původním smyslu představuje 'ancien régime' všechny 'staré principy', které měly být odstraněny událostmi následujícími po roku 1789, tedy Velkou francouzskou revolucí.
rdfs:label
 • Ancien Régime
 • Ancien Régime
 • Ancien Régime
 • Ancien Régime
 • Ancien Régime
 • Ancien régime
 • Ancien régime
 • Ancien régime
 • Ancien régime
 • Antic règim
 • Antigo Regime
 • Antiguo Régimen
 • Antzinako Erregimena
 • Rezim Ancien
 • Стар ред
 • Старый порядок
 • アンシャン・レジーム
 • 앙시앵 레짐
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:architecturalStyle of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:locationCity of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:style of
is foaf:primaryTopic of