Une analogie est un processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes natures ou classes. Dans le discours, une analogie explicite est une comparaison, tandis qu'une analogie implicite est une métaphore. La comparaison entre 2 routes tortueuses n'est pas une analogie, car ce sont 2 objets de même type : c'est une simple ressemblance.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une analogie est un processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes natures ou classes. Dans le discours, une analogie explicite est une comparaison, tandis qu'une analogie implicite est une métaphore. La comparaison entre 2 routes tortueuses n'est pas une analogie, car ce sont 2 objets de même type : c'est une simple ressemblance. En revanche, dire qu'une route serpente est une analogie : on repère ici la similitude entre 2 choses de type différent.En grec, ἀναλογία (analogia) signifie proportion. Le terme désigne ainsi à l'origine une similitude ou une égalité de rapports entre des choses distinctes, selon les définitions d'Aristote et d'Euclide. De là, au sens figuré, on est passé à une similitude de forme, une ressemblance schématique.
 • Аналогия (от гръцки analogía, „сходство“, „еднаквост“, „съпоставяне“) в най-общ смисъл означава сходство, подобие между предмети, явления, образи. Това е и когнитивният процес по пренасяне на информация за един конкретен субект по отношение на друг.По-конкретно терминът се използва в литературата, където означава стилистичен похват, използван за установяване на сходства между неявни, но сродни по някой важен признак понятия или явления. Елементи на свързване по сходство има и при сравнението (при което се съпоставят тъждествени понятия или явления), и при метафората, и при паралела. Отличителното на аналогията е, че при нея двете художествени представи са различно развити, като едната се пояснява чрез другата.С думата още се означава и средство в литературната критика за установяване на типологически сходства между литературни типажи и произведения в различните страни и епохи.Аналогията играе значима роля във възприятията, запаметяването, общуването, креативността, решаването на задачи, взимането на решения. Използва се не само в литературен, но и всякакъв друг контекст. Известна е мисълта на полския математик Стефан Банах: „Математикът е човек, който умее да намира аналогия между твърденията; по-добрият математик умее да вижда аналогии между доказателствата, а най-добрият — умее да съзира аналогии между теориите. Можем да допуснем, че математикът на всички математици е онзи, който може да открива аналогии между аналогиите.“
 • Een analogie kan worden omschreven als een overeenkomst tussen twee objecten, begrippen, enzovoort. We onderscheiden de volgende typen:verbale analogienon-verbalenumeriekegeometrischeEen standaardanalogie heeft altijd de vorm: A staat tot B, zoals C staat tot D.In psychologische testen is het een vaak terugkerend onderdeel om de capaciteit tot (abstract) redeneren van een proefpersoon te onderzoeken. In het voorbeeld wordt dan één (soms twee) van de vier termen (A,B,C of D) weggelaten. De proefpersoon moet dit dan aannvullen, dikwijls door te kiezen uit 4 of 5 alternatieven.Voorbeelden: ... staat tot voet, zoals handschoen staat tot hand. 64 staat tot 8 zoals ... staat tot 4. 60 staat tot driehoek, zoals 90 staat tot ... ... staat tot Frankrijk zoals Berlijn staat tot ...
 • 類推(るいすい)は類比(るいひ)、アナロジー(Analogy)ともいい、特定の事物に基づく情報を、他の特定の事物へ、それらの間の何らかの類似に基づいて適用する認知過程である。ドイツ語のAnalogieはギリシャ語のἀναλογίαからの外来語だが、そのギリシャ語での意味は「反ロゴス」である。類推は、問題解決、意思決定、記憶、説明(メタファーなどの修辞技法)、科学理論の形成、芸術家の創意創造作業などにおいて非常に重要な過程であるが、論理的誤謬を含む場合が高く、論証力としては弱い論理である。(科学的な新概念の形成過程は、チャールズ・パースによるアブダクション理論として区別される場合が多い)異なる事象に対し類推することで、共通性を見出す言語的作業が比喩である。言語学では、言語自体に対する類推が言語の変化の大きな要因とされる。
 • Analoji; iki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir (çıkarım). Astronomi, antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalınan bilgi dallarında kullanılan bir problem çözme/sonuca ulaşma yöntemidir. Ulaşılan sonuçlar, gözlem ve deneyle kanıtlanmadıkça ihtimaliyet düzeyinde kalır.Analojide (benzetme) ilişkinin muhakeme edilmesi gerektiren analoji türüdür. Basit bir dille açıklamak gerekirse a:b=c:d ifadesinde belirtilen (kuş:tüy=köpek:?) ilişkinin kurulmasını gerektirir. Yapısal teoride benzerliğin kurulması benzerliğin anlaşılmasını sağlayan kurallarla ilgilidir. Temsil edilen bilginin sözdizimi kuralları bu kurallara bağlıdır. Soyutlanmış yüklemler yerine, üst düzey ilişkilerin kullanılarak yapıldığı planlamalar tercih edilir. Pragmatik teori ise analojiyi, amacı doğrultusunda ele alır. Amaç bilinmeyenin bilinenler ile benzeştirme yoluyla anlaşılır kılınmasıdır.Pragmatik teoride ana etken bir kaynaktan hedefe doğru planlanırken bilginin amacı (anlaşılır olması)dır. Analoji faklı planlamalar gerektirebilir. Bu nedenle kaynak analogtan hedef analoga transfer edilen şeyin ne olduğu çeşitli faktörlerle belirlenir. Örneğin deprem oluşumu yaydaki gerilimin boşalması ile şu şekilde anlatılır; Hedef kavramının tanıtılması (deprem) Benzer kavramın incelenmesi (ok ve yay) Hedef ve benzer kavram ile ilgili açıklayıcı tanımlamanın yapılması (toprak ve ip) Benzerliğin ayrıntısının çıkarılması (enerji) Sonucun çıkarılması (toprakta oluşan gerilim enerjisi Analoji yapılırken benzerliğin uymayan yönünün belirtilmesi gereklidir.DEPREM - OK-YAYFay hattı - YayToprak - Yayın İpiGerilim Enerjisi - Ok
 • Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi dimana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada. Contohnya pada kata dewa-dewi, putra-putri, pemuda-pemudi, dan karyawan-karyawati.
 • Analogia bi sistema edo gehiagoren arteko korrelazioa da, oro har. Horrela ulerturik, analogia proportzioaren antzekoa da. Beste modu batera esanik, gauza desberdinei predikatu bera atxikitzea da, baina ez era unibokoan. Bi elementuren arteko antzekotasun ez ausazko gisa hautematen dena.Hizkuntzalaritzaren arloan, funtzio berbera betetzen duten edo elkarren artean nolabaiteko parekotasuna duten hizkuntza-elementuen arteko antzekotasun formalari deritzo analogia. Adibidez, esan daiteke astronomia eta astrologia hitzen artean badagoela analogia bat, senidetasun etimologiko bat dagoelako bi izenen artean. Hala ere, analogia ez da identitatea; ez dira, beraz, nahastu behar.Beste diziplina batzuetan ere baliatzen da analogia kontzeptua: logikan, zuzenbidean, antropologian, informatikan, biologian, fisikan.
 • Analogy (from Greek ἀναλογία, analogia, "proportion") is a cognitive process of transferring information or meaning from a particular subject (the analogue or source) to another particular subject (the target), or a linguistic expression corresponding to such a process. In a narrower sense, analogy is an inference or an argument from one particular to another particular, as opposed to deduction, induction, and abduction, where at least one of the premises or the conclusion is general. The word analogy can also refer to the relation between the source and the target themselves, which is often, though not necessarily, a similarity, as in the biological notion of analogy.Analogy plays a significant role in problem solving such as, decision making, perception, memory, creativity, emotion, explanation and communication. It lies behind basic tasks such as the identification of places, objects and people, for example, in face perception and facial recognition systems. It has been argued that analogy is "the core of cognition". Specific analogical language comprises exemplification, comparisons, metaphors, similes, allegories, and parables, but not metonymy. Phrases like and so on, and the like, as if, and the very word like also rely on an analogical understanding by the receiver of a message including them. Analogy is important not only in ordinary language and common sense (where proverbs and idioms give many examples of its application) but also in science, philosophy and the humanities. The concepts of association, comparison, correspondence, mathematical and morphological homology, homomorphism, iconicity, isomorphism, metaphor, resemblance, and similarity are closely related to analogy. In cognitive linguistics, the notion of conceptual metaphor may be equivalent to that of analogy.Analogy has been studied and discussed since classical antiquity by philosophers, scientists and lawyers. The last few decades have shown a renewed interest in analogy, most notably in cognitive science.
 • Der Analogismus oder Analogieschluss (griechisch αναλογισμός, von Analogie) ist eine Schlussfolgerung aufgrund der Analogie zwischen zwei Objekten nach dem Muster: A hat Ähnlichkeit mit B . B hat die Eigenschaft C . Also hat auch A die Eigenschaft C .Objekte können dabei Wesen, Dinge oder Phänomene sein, die Ähnlichkeit kann in anderen Eigenschaften, Symptomen, Strukturen, Relationen und Funktionen bestehen.Dieses Schlussverfahren wird auch bezeichnet als Schluss per analogiam ( lat. ratiocinatio per analogiam). Dem Analogieschluss wird häufig Beweiskraft zugebilligt (die jedoch bestenfalls nur bedingt gegeben ist) und er wird dann als Analogiebeweis bezeichnet.Zwei grundlegende Arten von Analogieschlüssen ergeben sich aus der Unterscheidung zwischen struktureller und funktioneller Analogie.
 • Analogia (gr. ἀναλογία – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech. Pojęcie analogii jest szeroko stosowane w filozofii, prawie, matematyce, statystyce itd.Rozumowaniu per analogiam przypisuje się w nauce głównie funkcję heurystyczną, to znaczy uważa się je za środek do wynajdowania nowych pomysłów i rozwiązań (hipotez naukowych). Odmawia natomiast funkcji dowodowej. W niektórych jednak dziedzinach – jak filozofia czy nauki prawne – ten rodzaj rozumowania służy nie tylko do stawiania wstępnych wniosków, ale jest zarazem pełnowartościowym sposobem na ich udowodnienie.Niektórzy uważają, że metoda wnioskowania w drodze analogii jest czymś wpisanym w umysł człowieka i ten posługuje się nim na co dzień, często sobie tego nawet nie uświadamiając. Tak porównywanie różnych spraw celem podjęcia decyzji życiowych, wydania wyroku sądowego czy oszacowania wartości nieruchomości są tradycyjną domeną analogii. Bardziej kontrowersyjnym zastosowaniem analogii są tezy dotyczące sposobów w jaki ludzie dokonują percepcji. Mianowicie można założyć iż posługiwanie się ogólnymi pojęciami języka zawsze wymagać będzie porównania obiektów (desygnatów), jakie spotykamy w rzeczywistości z jakimś idealnym wyobrażeniem odpowiadającym danemu pojęciu.
 • Analogia (do grego αναλογία – analogia, "proporção") é um processo cognitivo de transferência de informação ou significado de um sujeito particular (fonte) para outro sujeito particular (alvo), e também pode significar uma expressão linguística, correspondendo a este processo, igualmente conhecido por comparação. Num sentido mais específico, analogia é uma inferência ou um argumento de um particular para outro particular, em oposição à dedução, indução e abdução, nas quais pelo menos uma das premissas ou conclusão é geral. A palavra analogia também pode se referir à relação entre fonte e alvo, que pode ser, não necessariamente, uma similitude, como na noção biológica de analogia.As analogias têm uma forma de expressão própria que segue o modelo: A está para B, assim como C está para D. Por exemplo, diz-se que: "Os patins estão para o patinador, assim como os esquis estão para o esquiador", ou seja, a relação que os patins estabelecem com o patinador é idêntica à relação que os esquis estabelecem com o esquiador. Normalmente, as analogias são fluidas e uma análise mais detalhada poderá revelar algumas imperfeições na comparação, afinal, esquiar e patinar são atividades parecidas, mas não são exatamente iguais.
 • Analogie (řec. αναλογία, podobnost, přiměřenost, srovnání) je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat. O věcech obtížně uchopitelných se často uvažuje a usuzuje na základě analogie (podobnosti) s věcmi známými. Analogický znamená podobný, obdobný.
 • 유추(類推)는 유비(類比) 또는 아날로지(Analogy)라고도 하며, 연역 · 귀납과는 다른 특수한 것으로부터 특수한 것을 이끄는 추리를 말한다.두 개의 특수한 대상에서 어떤 징표가 일치하고 있기 때문에 다른 징표도 일치하고 있음을 추정한다. 유추는 개연적인 결론밖에 주지 않으나 과학적 가설을 세울 때에 중요한 역할을 다할 때가 있다.
 • Una analogia (del grec αναλογíα ana, reiteració o comparació i logos, raó) expressa una comparació o relació entre diverses raons o conceptes; aquesta relació s'expressa per comparació entre éssers físics (objectes, etc.) i/o experiències o altres conceptes abstractes, mitjançant l'apreciació i l'assenyalament de característiques generals i particulars, i la generació de conductes o raonaments basant-se en l'existència de les seves semblances.A més, ampliant-ne el seu significat, l'analogia estudia el nombre i categories de les paraules, amb les quals es formen les preposicions, i els accidents que hi poden ocórrer.
 • Analogía, del griego αναλογíα (ana -reiteración o comparación- y logos, razón), significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando características generales y particulares, generando razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos, aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que está claramente establecida en el otro.En el aspecto lógico, apunta a la representación que logramos formarnos de la cosa, como objeto en la conciencia; y, como representación, como objeto lógico del pensamiento, recibe de este ciertas propiedades como la abstracción, la universalidad, etc., que permite comparar un objeto con otros, en sus semejanzas y en sus diferencias. Habilidad del pensamiento que, mediante la observación, la comparación y las conexiones entre cosas diversas según la presencia de una propiedad, nos permite incorporar datos nuevos a los conocimientos que hemos adquirido anteriormente, y nos permiten comprender mejor la información sobre una problemática.La analogía permite una forma inductiva de argumentar que asevera que si dos o más entidades son semejantes en uno o más aspectos, entonces lo más probable es que también existan entre ellos más semejanzas. Una analogía permite la deducción de un término desconocido a partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos conocidos.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 115811 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17660 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110249103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • analogie
prop-fr:wiktionaryTitre
 • Analogie
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une analogie est un processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes natures ou classes. Dans le discours, une analogie explicite est une comparaison, tandis qu'une analogie implicite est une métaphore. La comparaison entre 2 routes tortueuses n'est pas une analogie, car ce sont 2 objets de même type : c'est une simple ressemblance.
 • 類推(るいすい)は類比(るいひ)、アナロジー(Analogy)ともいい、特定の事物に基づく情報を、他の特定の事物へ、それらの間の何らかの類似に基づいて適用する認知過程である。ドイツ語のAnalogieはギリシャ語のἀναλογίαからの外来語だが、そのギリシャ語での意味は「反ロゴス」である。類推は、問題解決、意思決定、記憶、説明(メタファーなどの修辞技法)、科学理論の形成、芸術家の創意創造作業などにおいて非常に重要な過程であるが、論理的誤謬を含む場合が高く、論証力としては弱い論理である。(科学的な新概念の形成過程は、チャールズ・パースによるアブダクション理論として区別される場合が多い)異なる事象に対し類推することで、共通性を見出す言語的作業が比喩である。言語学では、言語自体に対する類推が言語の変化の大きな要因とされる。
 • Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi dimana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada. Contohnya pada kata dewa-dewi, putra-putri, pemuda-pemudi, dan karyawan-karyawati.
 • Analogie (řec. αναλογία, podobnost, přiměřenost, srovnání) je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat. O věcech obtížně uchopitelných se často uvažuje a usuzuje na základě analogie (podobnosti) s věcmi známými. Analogický znamená podobný, obdobný.
 • 유추(類推)는 유비(類比) 또는 아날로지(Analogy)라고도 하며, 연역 · 귀납과는 다른 특수한 것으로부터 특수한 것을 이끄는 추리를 말한다.두 개의 특수한 대상에서 어떤 징표가 일치하고 있기 때문에 다른 징표도 일치하고 있음을 추정한다. 유추는 개연적인 결론밖에 주지 않으나 과학적 가설을 세울 때에 중요한 역할을 다할 때가 있다.
 • Una analogia (del grec αναλογíα ana, reiteració o comparació i logos, raó) expressa una comparació o relació entre diverses raons o conceptes; aquesta relació s'expressa per comparació entre éssers físics (objectes, etc.) i/o experiències o altres conceptes abstractes, mitjançant l'apreciació i l'assenyalament de característiques generals i particulars, i la generació de conductes o raonaments basant-se en l'existència de les seves semblances.A més, ampliant-ne el seu significat, l'analogia estudia el nombre i categories de les paraules, amb les quals es formen les preposicions, i els accidents que hi poden ocórrer.
 • Analogy (from Greek ἀναλογία, analogia, "proportion") is a cognitive process of transferring information or meaning from a particular subject (the analogue or source) to another particular subject (the target), or a linguistic expression corresponding to such a process. In a narrower sense, analogy is an inference or an argument from one particular to another particular, as opposed to deduction, induction, and abduction, where at least one of the premises or the conclusion is general.
 • Analogia (do grego αναλογία – analogia, "proporção") é um processo cognitivo de transferência de informação ou significado de um sujeito particular (fonte) para outro sujeito particular (alvo), e também pode significar uma expressão linguística, correspondendo a este processo, igualmente conhecido por comparação.
 • Analogia (gr. ἀναλογία – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech.
 • Analogía, del griego αναλογíα (ana -reiteración o comparación- y logos, razón), significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando características generales y particulares, generando razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos, aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que está claramente establecida en el otro.En el aspecto lógico, apunta a la representación que logramos formarnos de la cosa, como objeto en la conciencia; y, como representación, como objeto lógico del pensamiento, recibe de este ciertas propiedades como la abstracción, la universalidad, etc., que permite comparar un objeto con otros, en sus semejanzas y en sus diferencias.
 • Analogia bi sistema edo gehiagoren arteko korrelazioa da, oro har. Horrela ulerturik, analogia proportzioaren antzekoa da. Beste modu batera esanik, gauza desberdinei predikatu bera atxikitzea da, baina ez era unibokoan. Bi elementuren arteko antzekotasun ez ausazko gisa hautematen dena.Hizkuntzalaritzaren arloan, funtzio berbera betetzen duten edo elkarren artean nolabaiteko parekotasuna duten hizkuntza-elementuen arteko antzekotasun formalari deritzo analogia.
 • Der Analogismus oder Analogieschluss (griechisch αναλογισμός, von Analogie) ist eine Schlussfolgerung aufgrund der Analogie zwischen zwei Objekten nach dem Muster: A hat Ähnlichkeit mit B . B hat die Eigenschaft C . Also hat auch A die Eigenschaft C .Objekte können dabei Wesen, Dinge oder Phänomene sein, die Ähnlichkeit kann in anderen Eigenschaften, Symptomen, Strukturen, Relationen und Funktionen bestehen.Dieses Schlussverfahren wird auch bezeichnet als Schluss per analogiam ( lat.
 • Analoji; iki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir (çıkarım). Astronomi, antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalınan bilgi dallarında kullanılan bir problem çözme/sonuca ulaşma yöntemidir.
 • Een analogie kan worden omschreven als een overeenkomst tussen twee objecten, begrippen, enzovoort. We onderscheiden de volgende typen:verbale analogienon-verbalenumeriekegeometrischeEen standaardanalogie heeft altijd de vorm: A staat tot B, zoals C staat tot D.In psychologische testen is het een vaak terugkerend onderdeel om de capaciteit tot (abstract) redeneren van een proefpersoon te onderzoeken. In het voorbeeld wordt dan één (soms twee) van de vier termen (A,B,C of D) weggelaten.
 • Аналогия (от гръцки analogía, „сходство“, „еднаквост“, „съпоставяне“) в най-общ смисъл означава сходство, подобие между предмети, явления, образи. Това е и когнитивният процес по пренасяне на информация за един конкретен субект по отношение на друг.По-конкретно терминът се използва в литературата, където означава стилистичен похват, използван за установяване на сходства между неявни, но сродни по някой важен признак понятия или явления.
rdfs:label
 • Analogie
 • Analogi
 • Analogia
 • Analogia
 • Analogia
 • Analogia
 • Analogie
 • Analogie (psychologie)
 • Analogismus
 • Analogy
 • Analogía
 • Analoji
 • Аналогия
 • Аналогия
 • 類推
 • 유추
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:notableIdea of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:mere of
is foaf:primaryTopic of