L’Anabase (du grec ancien ἀνάϐασις / anábasis, « l'ascension, la montée dans le Haut Pays ») est l'œuvre la plus célèbre de l'Athénien Xénophon. Elle raconte le périple des Dix Mille, mercenaires grecs engagés par Cyrus le Jeune dans sa lutte contre son frère Artaxerxès II, puis leur retraite vers l'Hellespont.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Anabase (du grec ancien ἀνάϐασις / anábasis, « l'ascension, la montée dans le Haut Pays ») est l'œuvre la plus célèbre de l'Athénien Xénophon. Elle raconte le périple des Dix Mille, mercenaires grecs engagés par Cyrus le Jeune dans sa lutte contre son frère Artaxerxès II, puis leur retraite vers l'Hellespont.
 • «Анабасис» (др.-греч. Ἀνάβασις), или «Отступление десяти тысяч», — главное сочинение Ксенофонта, в котором он описал отступление десяти тысяч греческих наёмников-гоплитов из Месопотамии на север к Трапезу после злополучной для них битвы при Кунаксе (401 год до н. э.).
 • Anabasis (starořecky Ἀνάβασις – pochod vzhůru, t.j. od pobřeží) je nejznámější dílo starořeckého vojáka a spisovatele Xenofóna. Popisuje výpravu řeckých žoldnéřů ve službách Kýra Mladšího do Malé Asie a zejména jejich strastiplný návrat zpět po Kýrově smrti. Xenofón se výpravy osobně účastnil a v ústupové části byl zvolen jedním z velitelů.Jedná se o klasické dílo světové literatury, původní starořecký text je navíc doporučován k četbě studentům starořečtiny pro svou přímočarost. Na základě tohoto díla se navíc rozšířilo slovo anabáze do mnoha jazyků s posunutým významem obtížné a dlouhé cesty. Z hlediska jazykového je přitom nepřesný i původní název díla: Cesta pod Kýrovým velením do nitra Malé Asie sice byla cestou od pobřeží, ale jádrem díla je popis cesty zpět k pobřeží, pro které měli Řekové slovo κατάβασις – katabasis, pochod dolů.
 • Anabasis veya Onbinlerin Dönüşü Hellen tarihçi Ksenophon’un ünlü düzyazı yapıtı. Ksenofon tarafından MÖ 400 yıllarında kaleme alınmış olan kitapta anlatılanlar üzerine çok sayıda kitap yazılmıştır.
 • Anabasis (/əˈnæbəsɪs/; Ancient Greek: Ἀνάβασις, [anábasis]; "An Ascent"/"Going Up") is the most famous work, in seven books, of the Greek professional soldier and writer Xenophon. The journey it narrates is his best known accomplishment and "one of the great adventures in human history," as Will Durant expressed the common assessment.
 • La Anábasis o Expedición de los Diez Mil (también La retirada de los Diez Mil o La marcha de los Diez Mil; en griego clásico Κύρου Ανάβασις, que significa «subida o marcha tierra adentro de Ciro») es un relato del historiador griego Jenofonte, un discípulo de Sócrates que participó como aventurero y posteriormente como comandante en la expedición.
 • Anabaza (gr. Ἀνάβασις Anabasis) – dzieło Ksenofonta. Występuje również pod tytułem Wyprawa Cyrusa.Opisuje brawurowy powrót greckiego wojska najemnego spod Kunaksy w Babilonii do Grecji.Tytuł pochodzi od greckiego słowa ἀναβαίνω anabaino (idę w górę), którym Grecy jako naród żeglarzyokreślali oddalanie się od brzegu morza (tytuł odpowiada raczej początkowej części, w której opisanyjest marsz od Sardes w kierunku Babilonu).Anabaza to jeden z pierwszych znanych pamiętników wojennych. Ksenofont opisuje w nim losy 10 tysięcy (stąd często nazywana wyprawą dziesięciu tysięcy) najemników greckich w służbie satrapy perskiego Cyrusa Młodszego podczas wyprawy przeciwko jego bratu, królowi Persji Artakserksesowi II Mnemonowi. Opisane wydarzenia przypadają na lata 401–399 p.n.e.W rozstrzygającym starciu pod Kunaksą oddziały greckie zwyciężyły na swoim odcinku, ale cała bitwa skończyła się przegraną i śmiercią Cyrusa. Pozbawieni naczelnego wodza Grecy znaleźli się w nieznanym sobie wrogim kraju bez zaopatrzenia i daleko od Grecji. Ponadto wódz perski Tissafernes podstępnie zwabił i zamordował wszystkich wyższych dowódców greckich. W takiej sytuacji Grecy zorganizowali się na nowo, wybrali nowych dowódców (wśród nich był Ksenofont) i ruszyli w drogę powrotną. Ich trasa wiodła wzdłuż rzeki Tygrys na północ, gdzie po pięciu miesiącach dotarlido greckiej kolonii Trapezunt (obecnie Trabzon w Turcji) nad brzegami Morza Czarnego. Następnie drogą morską dotarli do Chryzopola (obecnie Skutari) naprzeciw Bizancjum. Podczas drogi powrotnej Grecy byli tropieni przez Persów i atakowani przez barbarzyńskie plemiona, wielokrotnie musieli wykazywać się swoim męstwem i kunsztem wojennym.Ksenofont opisuje życie codzienne i zwyczaje żołnierzy stanowiących zbieraninę najemników z różnych części Hellady, m.in. wiece żołnierskie, na których były podejmowane wspólnie decyzje, co do dalszego losu. Dzieło stanowi też źródło informacji o ludach, z którymi przyszło im się zetknąć. Prawdopodobnie są w nim po raz pierwszy wspomniani przodkowie dzisiejszych Kurdów (jako Karduchowie).Pierwsza publikacja miała miejsce przed rokiem 380 p.n.e. Początkowo Ksenofont nieprzyznawał się do napisania Anabazy, przypisując je fikcyjnemu autorowi. W całej książce występuje zawsze w trzeciej osobie. Tekst nie jest całkowicie bezstronny, można odczuć skłonność autora do uwydatniania swoich zasług jako dowódcy.
 • Anabasia edo Hamar Milen Espedizioa (Hamar Milen Erretiratzea eta Hamar Milen Martxa ere bai) (greziera klasikoz Ἀνάβασις, "barnerako espedizioa" esan nahi du), Xenofonte historialari greziarrak idatzitako istorio bat da, Sokratesen ikaslea, benetako gertaeran parte hartu zuena.
 • „Анабазис“ така са озаглавени две антични произведения - съчиненението на Ксенофонт, описващо участието на гръцки наемници във вътрешните междуособици на Персия и Тракия, и съчинението на Ариан, описващо похода на Александър Велики срещу Персийското царство.„Анабазис“ на Ксенофонт - описание на похода на Десетте хилядиСъчинението „Анабазис“ на древногръцкия автор Ксенофонт, подобно на „Записки за Галската война“ на Гай Юлий Цезар и „За Юдейската война“ на Йосиф Флавий, може да бъде причислено към малобройния набор антични произведения, създадени от непосредствен участник в събитията, които се описват. Роден в аристократично атинско семейство около 430 г. пр. Хр., получил добро за времето си образование, ученик на Сократ, за когото оставил доста полезни спомени, през 401 г. Ксенофонт се присъединява към опълчение от повече от 13 хиляди гръцки наемници, които се вливат в събраната от сатрапа на Лидия, Фригия и Велика Кападокия принц Кир Млади армия заради междуособна битка с неговия брат - персийския цар Артаксеркс II. Походът завършва неуспешно - Кир загива в битка в областта Кунакса до Вавилон (на тези събития, както и на личността на самия Кир е посветена първата книга на "Анабазис"). След нелепата гибел на предводителя на гръцките войски Клеарх, Ксенофонт, който по това време е бил избран за един от стратезите на гръцката армия, оглавява "отстъплението" (на гръцки ανάβασις) на елините, чието описание става съдържание на останалите шест книги на "Анабазис". Повествованието в творбата се води в трето лице. Това е много характерен за античните текстове способ да не се подчертава авторово присъствие в съчинението. Дори Ксенофонт умишлено подчертава този факт - в друго свое съчинение - "Гръцка история", той цитира части от "Анабазис" и приписва неговото авторство на някой си Темистоген от Сиракуза, лице, което, по всяка вероятност, е измислено. Тази мистификация е била разобличена още в антични времена - Плутарх в своето съчинение "За славата на атиняните" с категоричност оспорва "авторството" на Темистоген и приписва творбата на Ксенофонт.Едновременно с изложените драматични събития по време на похода историческа стойност на труда на Ксенофонт придават пространните описания на природните и икономическите условия на областите, през които минава пътят на войниците, а също на бита, религията и културата на народите, които ги населяват. В този смисъл, заради приноса си към историята на Северна Месопотамия, Мала Азия и Южен Кавказ „Анабазис“ на Ксенофонт може да бъде съпоставен с „Германия“ на Тацит по отношение на историческото развитие на Централна Европа и със "Записките" на Цезар, когато става дума за историята на западноевропейската част на континента.
 • 『アナバシス』は古代ギリシアの軍人・著述家であるクセノポンの著作。アナバシス(古代ギリシャ語 : Ἀνάβασις)とは、ギリシア語で「上り」という意味。クセノポンがペルシア王の子キュロスが雇ったギリシア傭兵に参加した時の顛末を記した書物である。
 • Anábase (em grego: Ἀνάβασις, transl. Anábasis, lit. "subida", "ascenso") é a obra mais famosa do historiador e soldado profissional grego antigo Xenofonte. Composta em sete livros, narra a jornada épica descrita pelo historiador americano Will Durant como "uma das maiores aventuras na história humana".O termo grego Anábase refere-se a uma expedição desde a costa para o interior de um território. Na realidade, apenas o Livro I dos sete que a obra contém respeita estritamente este título. Os livros II a IV abordam a marcha desde o campo de batalha de Cunaxa até ao mar, correspondendo ao termo grego Catábase, sendo que os restantes três livros narram a marcha ao longo da costa desde Trapezunte até à zona do Helesponto (Parábase).
 • L'Anàbasi (en grec clàssic Ἀνάβασις , literalment "marxa terra endins"), també coneguda com «La retirada dels deu mil», és l'obra principal de l'historiador grec atenenc Xenofont. La narració està escrita en tercera persona de la que Xenofont intenta donar-hi un toc d'imparcialitat i té una alt interès històric. Té un estil senzill i fàcil de llegir i inclús emotiu en alguns apartats. L'obra relata l'expedició dels mercenaris grecs al servei de Cir el Jove contra el seu germà Artaxerxes II de Pèrsia. L'objectiu de l'expedició només era conegut pel general Clearc d'Esparta encara que la resta ho sospitava; oficialment era una expedició contra els písides, però aviat les forces van sobrepassar aquesta regió i van arribar a Cilícia i d'allà a Síria, van creuar l'Eufrates i van trobar l'exèrcit reial persa a la plana de Cunaxa a uns 60 km de Babilònia (401 aC).En la batalla va morir Cir el Jove; els mercenaris grecs es van haver de retirar; el sàtrapa Tisafernes va agafar per traïció a Clearc i altres generals grecs, i Xenofont va passar a ser un dels caps de l'expedició. Els grecs es van retirar pel Tigris, Armènia, i van aconseguir arribar a la colònia grega de Trebisonda. Des d'allà en vaixell van anar a Cotiora i Crisòpolis, a l'altra costat de Bizanci; els grecs necessitaven diners i subministraments i una part va entrar al servei de Seutes II rei dels odrisis (el grup dirigit per Xenofont), i van tenir dificultat per cobrar el que se'ls havia promès. Xenofont descriu els territoris pels que van passar, i els costums dels pobles, especialment els tracis. El general espartà Timbró, en guerra contra els sàtrapes Tisafernes i Farnabazos II, va convidar als grecs a unir-se al seu exèrcit (399 aC) i Xenofont explica com va participar en el saqueig de la propietat del persa Asidates, mercès al qual va fer alguns diners. Desterrat d'Atenes, va seguir amb Timbró i amb el seu successor Dercil·lides i després amb Agesilau fins que fou cridat a Esparta el 394 aC. A la tornada va lluitar amb els espartans a Coronea, i després es va establir a Scillos a Èlide, prop d'Olímpia, de la que l'Anàbasi dóna una descripció i on es va retrobar amb la seva segona dona Filèsia i els seus fills.
 • Anabaszisz (görög írással Aνάβασις) a görög hadvezér és történetíró Xenophón egyik leghíresebb műve, amely teljes terjedelmében fennmaradt.A történet az ifjabb Kürosz sikertelen hadjáratáról szól bátyja, II. Artaxerxész perzsa nagykirály ellen, illetve zömben görög zsoldoscsapata, a Tízezrek híressé vált vándorlásáról. A hadjáratban és a vándorlásban Xenophón maga is részt vett, sőt a vándorlás közben a Tízezrek egyik vezetője volt. Önmagáról egyes szám harmadik személyben beszélt, a történetmondás új módszerét honosítva meg. A hadjárat azért lett sikertelen, mert ugyan - Xenophón szerint a görög zsoldosoknak köszönhetően - Kr. e. 401-ben a trónkövetelő Kürosz megnyerte a kunaxai csatát Babilon közelében, de ő maga életét vesztette az ütközetben és ezzel a hadjárat elvesztette értelmét. Tisszaphernész satrapa ráadásul hitszegően megölette Klearkhosz spártai hadvezért és a görögök vezetői közül a legtöbbet. A sereg, nem kis részben Xenophón rábeszélésének engedve, úgy döntött, hogy nem hisz a perzsák szavának és nem adja meg magát, hanem a rövidebbnek és biztonságosabbank gondolt úton, észak felé elhagyja a perzsák birodalmát. A Fekete-tenger délkeleti partjaira vezető útján a sereg teljesen magára volt hagyatva Anatólia fennsíkja ellenséges területein, kapcsolatuk nem volt az anyafölddel és utánpótlásuk sem, csak amit út közben tudtak elvenni, vagy -ha piacot nyitottak nekik és pénzük is volt - vásárolni. A hosszú, veszélyes és fáradságos vonulás után a tízezrek a Madur hegyről pillantották meg a tengert. Ekkor hangzott el a híres örömkiáltás: "thalatta, thalatta" („a tenger, a tenger”). Még ezután is sokáig tartott és sok viszontagságot követelt, hogy hazaérjenek, innen viszont már hajóval hírnököt küldhettek, hogy segítséget kérjenek a hazai földről.Az Anabasziszban Xenophón tanácsadójaként feltűnik Szókratész is és kiderül, hogy nagy tisztelője volt a delphoi jóshelynek.
 • L'Anabasi (in greco antico Aνάβασις, traslitterato in Anàbasis, "spedizione verso l'interno") è la più celebre opera dello storiografo greco Senofonte, risalente al IV secolo a.C.
 • De Anabasis (Oudgrieks: Ἀνάβασις) is het verslag, bestaande uit zeven boeken, dat Xenophon schreef in 398 v.Chr. over zijn tocht door Perzië. Hij ging als waarnemer mee op een expeditie die door Cyrus was ondernomen om zijn broer van de troon te stoten. Letterlijk betekent Anabasis "de tocht naar het binnenland" maar het wordt ook wel eens "de tocht van de tienduizend" genoemd, omdat het ging over tienduizend Griekse huursoldaten, die Cyrus hielpen de macht te grijpen.Uiteindelijk wint Cyrus tegen zijn broer in de Slag bij Cunaxa in Mesopotamië in de buurt van Babylon. Hij sneuvelt echter, zodat het Griekse leger - dat op zijn vleugel overwon - aan de genade van Artaxerxes II is overgeleverd. De Griekse officieren worden tijdens onderhandelingen verraderlijk gevangengenomen en geëxecuteerd, waardoor het leger verdwaald achterblijft, honderden kilometers van huis. Uiteindelijk wordt Xenophon gekozen als aanvoerder en hij slaagt erin om de Grieken thuis te brengen, maar velen sneuvelen onderweg in gevechten met wilde bergstammen of raken verdwaald in sneeuwstormen.Hoewel Xenophon een uitgebreid verslag geeft over de reis, en beschrijvingen over volkeren, landen, zeden en gewoontes, en het treffen van de legers, dient men zich te realiseren dat Cyrus de broodheer van Xenophon was. Daardoor zal deze de gebeurtenissen meer gekleurd weergegeven hebben dan bijvoorbeeld Plutarchus, die een zeer objectief verslag schreef, hoewel een hele tijd na dato. Een ander subjectief element is dat Xenophon steeds de militaire zwakte van de Aziatische volkeren beklemtoont, iets dat wel gezien is als een propagandistische aansporing tot een panhelleense aanvalsoorlog richting Perzië. Alexander de Grote had een exemplaar van de Anabasis bij zich tijdens zijn verovering van het Perzische Rijk.Binnen de zeven boeken wordt de Anabasis opgevolgd door de Katabasis, hetgeen "de tocht uit het binnenland" betekent. Een zeer beroemde scène daaruit is die waar de Grieken huilend van geluk de zee met Thálassa! Thálassa! begroeten als ze de laatste bergrug overwonnen hebben.De boeken V-VII worden ook soms de parabasis (vervolg) genoemd omdat hier het leger zich opgesplitst heeft. Dit eindigt met de aankomst van Xenophon in PergamonDe historicus Dan Sleigh heeft op basis van deze Anabasis het boek 'Afstande' in het Afrikaans geschreven. In het Nederlands werd dit vertaald als 'De Lange Tocht'.
 • Anabasis (griech. ἀνάβασις „Hinaufmarsch“ [von der Küste ins Landesinnere]) ist der Titel mehrerer aus der griechischen Antike überlieferter Schriften. Die bekannteste Anabasis ist die Xenophons Beschreibung des Feldzuges des jüngeren Kyros gegen Artaxerxes II. Xenophon schildert vor allem die Rückführung der etwa 10.000 griechischen Soldaten nach der militärisch zwar gewonnenen, aber durch den Tod des Kyros hinfällig gewordenen Schlacht bei Kunaxa 401 v. Chr. Anabasis heißen auch die sieben Bücher des Arrian von Nikomedeia, der unter Hadrian hoher römischer Verwaltungsbeamter und zuletzt Statthalter in Kappadokien war. Seine Darstellung der Feldzüge Alexanders des Großen gilt als die sachlichste antike Alexandergeschichte. Auch der Feldzug von Antiochos III. in die „oberen Provinzen“ Parthien und Baktrien (siehe auch Satrapien) in den Jahren 212–204 v. Chr. wurde als Anabasis bekannt.
 • 아나바시스(Anabasis)는 고대 그리스의 군인이자 작가인 크세노폰의 저작(전7권)이다. 페르시아의 아케메네스 제국 다리우스 2세의 아들인 키루스(Cyrus the Younger)는 그의 형 아르타크세르크세스 2세와 왕위를 다투기 위해 그리스 용병을 고용하였다. 전투에서 키루스가 전사하자 그리스 용병 부대는 크세노폰의 지휘 하에 흑해 연안으로 나와 그리스로 귀환한다. 크세노폰은 이 때의 이야기를 아나바시스에 기록하였다.
 • Anabasis (Yunani: Ἀνάβασις, bermakna "naik") adalah karya paling terkenal dari penulis dan prajurit Yunani kuno, Xenofon. Buku ini menceritakan pertempuran yang dilalui Xenofon ketika dia bersama sepuluh ribu tentara bayaran Yunani yang disewa oleh Cyrus berusaha mengkudeta penguasa Persia saat itu, Artaxerxes II. Cyrus sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 367948 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3875 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 32 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108026845 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’Anabase (du grec ancien ἀνάϐασις / anábasis, « l'ascension, la montée dans le Haut Pays ») est l'œuvre la plus célèbre de l'Athénien Xénophon. Elle raconte le périple des Dix Mille, mercenaires grecs engagés par Cyrus le Jeune dans sa lutte contre son frère Artaxerxès II, puis leur retraite vers l'Hellespont.
 • «Анабасис» (др.-греч. Ἀνάβασις), или «Отступление десяти тысяч», — главное сочинение Ксенофонта, в котором он описал отступление десяти тысяч греческих наёмников-гоплитов из Месопотамии на север к Трапезу после злополучной для них битвы при Кунаксе (401 год до н. э.).
 • Anabasis veya Onbinlerin Dönüşü Hellen tarihçi Ksenophon’un ünlü düzyazı yapıtı. Ksenofon tarafından MÖ 400 yıllarında kaleme alınmış olan kitapta anlatılanlar üzerine çok sayıda kitap yazılmıştır.
 • Anabasis (/əˈnæbəsɪs/; Ancient Greek: Ἀνάβασις, [anábasis]; "An Ascent"/"Going Up") is the most famous work, in seven books, of the Greek professional soldier and writer Xenophon. The journey it narrates is his best known accomplishment and "one of the great adventures in human history," as Will Durant expressed the common assessment.
 • La Anábasis o Expedición de los Diez Mil (también La retirada de los Diez Mil o La marcha de los Diez Mil; en griego clásico Κύρου Ανάβασις, que significa «subida o marcha tierra adentro de Ciro») es un relato del historiador griego Jenofonte, un discípulo de Sócrates que participó como aventurero y posteriormente como comandante en la expedición.
 • Anabasia edo Hamar Milen Espedizioa (Hamar Milen Erretiratzea eta Hamar Milen Martxa ere bai) (greziera klasikoz Ἀνάβασις, "barnerako espedizioa" esan nahi du), Xenofonte historialari greziarrak idatzitako istorio bat da, Sokratesen ikaslea, benetako gertaeran parte hartu zuena.
 • 『アナバシス』は古代ギリシアの軍人・著述家であるクセノポンの著作。アナバシス(古代ギリシャ語 : Ἀνάβασις)とは、ギリシア語で「上り」という意味。クセノポンがペルシア王の子キュロスが雇ったギリシア傭兵に参加した時の顛末を記した書物である。
 • L'Anabasi (in greco antico Aνάβασις, traslitterato in Anàbasis, "spedizione verso l'interno") è la più celebre opera dello storiografo greco Senofonte, risalente al IV secolo a.C.
 • 아나바시스(Anabasis)는 고대 그리스의 군인이자 작가인 크세노폰의 저작(전7권)이다. 페르시아의 아케메네스 제국 다리우스 2세의 아들인 키루스(Cyrus the Younger)는 그의 형 아르타크세르크세스 2세와 왕위를 다투기 위해 그리스 용병을 고용하였다. 전투에서 키루스가 전사하자 그리스 용병 부대는 크세노폰의 지휘 하에 흑해 연안으로 나와 그리스로 귀환한다. 크세노폰은 이 때의 이야기를 아나바시스에 기록하였다.
 • Anabasis (Yunani: Ἀνάβασις, bermakna "naik") adalah karya paling terkenal dari penulis dan prajurit Yunani kuno, Xenofon. Buku ini menceritakan pertempuran yang dilalui Xenofon ketika dia bersama sepuluh ribu tentara bayaran Yunani yang disewa oleh Cyrus berusaha mengkudeta penguasa Persia saat itu, Artaxerxes II. Cyrus sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut.
 • Anabaszisz (görög írással Aνάβασις) a görög hadvezér és történetíró Xenophón egyik leghíresebb műve, amely teljes terjedelmében fennmaradt.A történet az ifjabb Kürosz sikertelen hadjáratáról szól bátyja, II. Artaxerxész perzsa nagykirály ellen, illetve zömben görög zsoldoscsapata, a Tízezrek híressé vált vándorlásáról. A hadjáratban és a vándorlásban Xenophón maga is részt vett, sőt a vándorlás közben a Tízezrek egyik vezetője volt.
 • Anabaza (gr. Ἀνάβασις Anabasis) – dzieło Ksenofonta. Występuje również pod tytułem Wyprawa Cyrusa.Opisuje brawurowy powrót greckiego wojska najemnego spod Kunaksy w Babilonii do Grecji.Tytuł pochodzi od greckiego słowa ἀναβαίνω anabaino (idę w górę), którym Grecy jako naród żeglarzyokreślali oddalanie się od brzegu morza (tytuł odpowiada raczej początkowej części, w której opisanyjest marsz od Sardes w kierunku Babilonu).Anabaza to jeden z pierwszych znanych pamiętników wojennych.
 • L'Anàbasi (en grec clàssic Ἀνάβασις , literalment "marxa terra endins"), també coneguda com «La retirada dels deu mil», és l'obra principal de l'historiador grec atenenc Xenofont. La narració està escrita en tercera persona de la que Xenofont intenta donar-hi un toc d'imparcialitat i té una alt interès històric. Té un estil senzill i fàcil de llegir i inclús emotiu en alguns apartats.
 • Anabasis (starořecky Ἀνάβασις – pochod vzhůru, t.j. od pobřeží) je nejznámější dílo starořeckého vojáka a spisovatele Xenofóna. Popisuje výpravu řeckých žoldnéřů ve službách Kýra Mladšího do Malé Asie a zejména jejich strastiplný návrat zpět po Kýrově smrti. Xenofón se výpravy osobně účastnil a v ústupové části byl zvolen jedním z velitelů.Jedná se o klasické dílo světové literatury, původní starořecký text je navíc doporučován k četbě studentům starořečtiny pro svou přímočarost.
 • „Анабазис“ така са озаглавени две антични произведения - съчиненението на Ксенофонт, описващо участието на гръцки наемници във вътрешните междуособици на Персия и Тракия, и съчинението на Ариан, описващо похода на Александър Велики срещу Персийското царство.„Анабазис“ на Ксенофонт - описание на похода на Десетте хилядиСъчинението „Анабазис“ на древногръцкия автор Ксенофонт, подобно на „Записки за Галската война“ на Гай Юлий Цезар и „За Юдейската война“ на Йосиф Флавий, може да бъде причислено към малобройния набор антични произведения, създадени от непосредствен участник в събитията, които се описват.
 • Anabasis (griech. ἀνάβασις „Hinaufmarsch“ [von der Küste ins Landesinnere]) ist der Titel mehrerer aus der griechischen Antike überlieferter Schriften. Die bekannteste Anabasis ist die Xenophons Beschreibung des Feldzuges des jüngeren Kyros gegen Artaxerxes II. Xenophon schildert vor allem die Rückführung der etwa 10.000 griechischen Soldaten nach der militärisch zwar gewonnenen, aber durch den Tod des Kyros hinfällig gewordenen Schlacht bei Kunaxa 401 v. Chr.
 • De Anabasis (Oudgrieks: Ἀνάβασις) is het verslag, bestaande uit zeven boeken, dat Xenophon schreef in 398 v.Chr. over zijn tocht door Perzië. Hij ging als waarnemer mee op een expeditie die door Cyrus was ondernomen om zijn broer van de troon te stoten.
 • Anábase (em grego: Ἀνάβασις, transl. Anábasis, lit. "subida", "ascenso") é a obra mais famosa do historiador e soldado profissional grego antigo Xenofonte. Composta em sete livros, narra a jornada épica descrita pelo historiador americano Will Durant como "uma das maiores aventuras na história humana".O termo grego Anábase refere-se a uma expedição desde a costa para o interior de um território. Na realidade, apenas o Livro I dos sete que a obra contém respeita estritamente este título.
rdfs:label
 • Anabase (Xénophon)
 • Anabasi (Senofonte)
 • Anabasia
 • Anabasis
 • Anabasis
 • Anabasis
 • Anabasis
 • Anabasis (Xenophon)
 • Anabasis (Xenophon)
 • Anabaszisz (Xenophón)
 • Anabaza
 • Anàbasi
 • Anábase
 • Anábasis de Jenofonte
 • Анабазис
 • Анабасис Кира
 • アナバシス
 • 아나바시스 (크세노폰)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of