L'anabaptisme est le courant chrétien évangélique qui prône un baptême volontaire et conscient. Le mot vient du grec ecclésiastique anabaptizein signifiant « baptiser à nouveau ». Cette pensée est un point essentiel de la Réforme radicale.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'anabaptisme est le courant chrétien évangélique qui prône un baptême volontaire et conscient. Le mot vient du grec ecclésiastique anabaptizein signifiant « baptiser à nouveau ». Cette pensée est un point essentiel de la Réforme radicale. Le terme a pris historiquement un sens politique, dans le sens où ce mouvement s'opposa au pouvoir politique et religieux en place en Rhénanie (théocratie de Münster) et dans le canton de Berne au XVIe siècle.Aujourd'hui l'anabaptisme est ce qui permet de catégoriser une église comme « chrétienne évangélique ».
 • Anabaptistler Radikal Reform yanlısı Hıristiyanlara verilen addır. Özellikle 16. yüzyıl Avrupa'sındaki Amişler, Hutteritler ve Mennonitler bu gruba girmektedir.Anabaptistler yüzük takmak, yemin etmek, devlet memuru olmak gibi Hıristiyanlığın normal ögelerini reddederler. Bu inançları yüzünden Avrupa'da hem Protestanlar hem de Katolikler tarafından dışlanmışlardır. Bazıları ABD'ye göç ederek Ohio, Pensilvanya gibi eyaletlerde yerleşmişlerdir. Bu göçmenlerin soyundan gelen bazı gruplar günümüzde dahi bu inançlarını devam ettirmektedirler.
 • Anabaptis (bahasa Yunani: ανα βαπτιζω - dibaptis kembali) adalah orang Kristen yang dimasukkan ke dalam kategori Reformasi Radikal. Mereka tidak memiliki suatu organisasi yang resmi dan memiliki berbagai-bagai variasi. Sepanjang sejarah ada banyak kelompok Kristen yang disebut sebagai Anabaptis, namun istilah Anabaptis khususnya menunjuk kepada kelompok Anabaptis pada abad ke-16 di Eropa. Saat ini dari kelompok abad ke-16 tersebut yang masih tertinggal adalah kaum Amish, Hutterit, Mennonit, Gereja Persaudaraan, Persaudaraan Kristen, dan beberapa variasi Gereja Baptis Jerman lainnya. Baptisan orang percaya merupakan salah satu ciri utama kepercayaan kaum Anabaptis, dan mereka menolak baptisan untuk anak bayi oleh orang tua mereka. Kepercayaan ini ditentang keras oleh kelompok Kristen Protestan lainnya pada periode itu, oleh sebab itu anggota kelompok ini dianiaya dan banyak yang dihukum mati selama abad ke-16 hingga abad ke-17.
 • Анабаптисты или перекрещенцы (от греч. ανα — «опять, вновь» и греч. βαπτιζω — «крещение», то есть «вновь крещёные») — такое название от своих противников получили участники радикального религиозного движения эпохи Реформации (XVI столетие) в основном в Германии, Швейцарии, Нидерландах. Сами анабаптисты предпочитали называть себя Täufer (крещёные, крещенцы), подчёркивая крещение как сознательный выбор. Движение было крайне неоднородным и варьировалось от близости к общепризнанной протестантской традиции Магистерской Реформации и даже католицизма у одних представителей, до весьма странных, порой радикально-сектантских проявлений у других. Проблема неоднородности усугубляется тем, что анабаптистами нередко называют все группы, составлявшие движение Радикальной Реформации (анабаптисты, спиритуалисты, социниане и другие), хотя историки, особенно в последнее время, предпочитают их различать.Основным признаком движения стал призыв к повторному крещению в сознательном возрасте. Представители радикальной части анабаптистов (многие из которых придерживались коммунистической идеи общности имущества, а некоторые и общности женщин) приняли участие в Крестьянской войне в 1524—1525, образовали Мюнстерскую коммуну 1534—1535, и в конце концов были уничтожены. Другая часть занимала более умеренные позиции, придерживалась пацифизма (Гребель, Симонс, Марпек) или даже сотрудничала с местными властями (Губмайер). Она сохранилась до настоящего времени в форме общин меннонитов, гуттеритов и амишей. Идеи умеренных анабаптистов оказали влияние на формирование общин английских баптистов в Нидерландах в XVI веке.
 • Anabaptismoa Alemaniako doktrina protestantea, Thomas Münzerren inguruan osatu zena 1521 aldera. Ebanjelioaren irakurketa estu bati loturik, ezinbestekoa zen, anabaptisten iritziz, kristau helduek bigarren bataioa egin zezaten. Erreforma gizartean ere burutu zedila eskatzen zuten. Martin Lutherren aurkari gogorrak ziren, Laborarien Gerra piztu eta bultzatu zuten anabaptistek, baina suntsitu egin zituzten 1525ean. Bizirik iraun zutenek Münster hartu eta «Siongo erreinu» komunitarioa sortu zuten (1532-1535, Jean Leydekoa); amore eman ondoren, ordea, izugarrizko zapalkuntza jasan behar izan zuten. Erlijioari dagokionez, menonitak eta bautistak dira mugimendu anabaptistaren nolabaiteko ondorengoak.
 • Täufer (früher auch Wiedertäufer oder Anabaptisten genannt) sind Anhänger einer radikalreformatorisch-christlichen Bewegung, die im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts in verschiedenen Teilen Europas entstanden ist und die nicht selten als der linke Flügel der Reformation bezeichnet wird. Täuferische Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften gibt es bis heute.Wichtige Konzepte der frühen Täufer waren die Nachfolge Christi, die Kirche als Bruderschaft und die Gewaltlosigkeit. Ihr Denken und Verhalten begründeten sie ganz aus der wortgetreuen Auslegung des Neuen Testamentes (sola scriptura), was auch in ihrem Sakramentsverständnis (Gläubigentaufe, Abendmahl) zum Ausdruck kam. Hinzu kamen Forderungen nach Glaubensfreiheit (Toleranz), nach Trennung von Kirche und Staat, nach Gütergemeinschaft und nach Absonderung (Gemeinschaft der Gläubigen). Die genannten Konzepte und Glaubenshaltungen bzw. -praxen waren und sind in den einzelnen Gruppierungen der Täuferbewegung unterschiedlich stark ausgeprägt und akzentuiert. Insgesamt war die Bewegung der Täufer heftigen Verfolgungen durch die Obrigkeit und die Amtskirchen ausgesetzt.Die Täuferbewegung besteht heute in Form der Mennoniten, Hutterer und Amischen fort. Zum Teil werden auch die pietistisch-täuferischen Schwarzenau Brethren hinzugezählt. Auch andere evangelische Freikirchen berufen sich in Teilen auf die Tradition der reformatorischen Täufer.
 • Az anabaptizmus a legelterjedtebb osztályozás szerint a reformáció – jelentőségét tekintve (a lutheránus és a kálvinista után) – harmadik, bizonyos értelemben legradikálisabb ága. Az irányzat neve a görög ana és baptidzó szavak összetételéből származik, és „újrakeresztelő”-t jelent – eredetileg az irányzathoz tartozók gúnyneve volt legismertebb tanításukról és gyakorlatukról, a felnőttkeresztségről (a gyermekkeresztséget érvénytelennek tartották). Ők saját magukat többnyire egyszerűen „testvérek”-nek nevezték.Az ellenségeik által rájuk ragasztott és ma is általánosan használt anabaptista elnevezésük alapvetően hibásnak tekinthető, hiszen nem az újrakeresztelés szükségét hirdették, hanem a gyermekkeresztség ellen tiltakoztak. Hitük szerint a gyermekeknek előbb méltóvá kell válniuk a keresztségre, tudatosan kell vállalniuk mindazt, amit a keresztség jelent. Tehát nem újra kell keresztelni, hanem csak akkor kell keresztelni, amikor a gyermek a rendszeres valláserkölcsi nevelés révén erre már megérett. Ennek az elvnek értelmében keresztelték újra azokat a felnőtteket is, akik a mozgalomhoz már érett korukban csatlakoztak. E mozgalom vallásos ideológiájának sarokpontja a minden egyes tagjára vonatkozó tudatosan vállalt, fokozott erkölcsi felelősség volt. Ennek megfelelően mi a továbbiakban az Anabaptista elnevezést felnőttkeresztelő értelemben használjuk. Az anabaptista megnevezés nem jelentett és ma sem szükségszerűen utal az így nevezett csoportok szervezetére, csoportok közötti akármilyen egységre, sem lelki értelemben, hitgyakorlatokban, vagy legtöbb esetben még bármilyen formális kapcsolatra sem.Manapság a 16. századi európai vallási mozgalom leszármazottjai, mint a hutteriták, mennoniták és ámisok képviselik e gondolati tartalmat, bár a korai angol felnőttkeresztelők is – a megnevezés általánosan elfogadott értelmében – egyértelműen anabaptistáknak tekinthetők. Ezenfelül az eredeti mozgalomtól függetlenül a modern világ sok kis vallási csoportja is egyértelműen anabaptistáknak tekinthető, amennyiben ők is újrakeresztelnek még felnőtteket is, akik bemerítkezés helyett valamilyen más formában voltak megkeresztelve, vagy hitük szerint nem volt kifejlődve az az értelmük, ami korábbi keresztségüket az új közösségük elfogadhatónak tarthatna. E vallási közösségekre általában jellemző, hogy a társadalomtól és más felekezetektől is viszonylag (nem minden esetben fizikailag is elkülönülve) elhatárolják magukat és ennek köszönhetően, közösségi tudatuk nagyon kifejlődhet, s egymással meglehetősen közvetlen, személyes lelki kapcsolatban élhetnek.A késő középkori anabaptizmus mozgalomnak köszönhetőek a sokak által ma is értékelt következő eszmék: Vallásszabadság (az állam és egyház szétválasztása) Egyetemes papság (közbenjáró papsági hierarchia nélküli, Istennel való közvetlen kapcsolat) A Biblia, mint a hit és gyakorlat egyedüli mércéje Szertartások a szentségek helyett elve.
 • El anabaptismo es una de las corrientes existentes dentro del cristianismo.El nombre anabaptista (del prefijo ana-, ‘de nuevo’, y el griego βαπτιστής, el que bautiza) se refiere a “rebautizar” o “bautizar de nuevo”. Dicho nombre les fue impuesto a los anabaptistas por sus detractores, pues los primeros consideran inválido el bautismo infantil. Los anabaptistas abogan por el bautismo de creyentes (de acuerdo con su interpretación de Marcos 16:16) adultos, pues por una parte consideran que los niños son salvos (según Mateo 18:2-4) y por otra parte consideran al bautismo como símbolo de fe, la cual no manifiesta un bebé.En la actualidad hay en el mundo más de 2 millones de anabaptistas de las denominaciones menonita, huterita, amish y la Iglesia de los Hermanos.
 • Anabaptists (from Neo-Latin anabaptista, from the Greek ἀναβαπτισμός: ἀνά- "over again" and βαπτισμός "baptism") are Christians of the Radical Reformation of 16th century Europe. Although some consider the Anabaptist movement to be an offshoot of Protestantism, others see it as a distinct movement. The Amish, Hutterites, and Mennonites are direct descendants of the movement. Brethren, Bruderhof, and the Apostolic Christian Church are later developments in Anabaptist groups.The name Anabaptist is derived from the Greek term anabaptista, or "one who baptizes over again." This name was given them by their enemies in reference to the practice of "re-baptizing" converts who "already had been baptized" as infants. Anabaptists required that baptismal candidates be able to make their own confessions of faith and so rejected baptism of infants. The early members of this movement did not accept the name "Anabaptist", claiming that since infant baptism was unscriptural and null and void, the baptizing of believers was not a "re-baptism" but in fact the first baptism for them. Balthasar Hübmaier wrote:I have never taught Anabaptism. ...But the right baptism of Christ, which is preceded by teaching and oral confession of faith, I teach, and say that infant baptism is a robbery of the right baptism of Christ...As a result of their views on the nature of baptism and other issues, Anabaptists were heavily persecuted during the 16th century and into the 17th by both Magisterial Protestants and Roman Catholics.While most Anabaptists adhered to a literal interpretation of the Sermon on the Mount, which precluded taking oaths, participating in military actions, and participating in civil government, some who practiced re-baptism felt otherwise. They were thus technically Anabaptists, even though conservative Amish, Mennonites, and Hutterites and some historians tend to consider them as outside of true Anabaptism. Conrad Grebel wrote in a letter to Thomas Müntzer in 1524:True Christian believers are sheep among wolves, sheep for the slaughter... Neither do they use worldly sword or war, since all killing has ceased with them...
 • Анабаптизъм (от гръцки ανα, „отново“ +βαπτιζω, „кръщавам“) е крайно реформаторско течение в християнството, което датира от XVI век. Групи, произлизащи от Schwarzenau Brethren (често наричани германски баптисти) обикновено са считани за анабаптисти, поради почти идентичните доктрини и практики. Но анабаптистите не бива да бъдат бъркани с баптистите. Анабаптистите отхвърлят носенето на сватбени халки, изричането на оброци и участието в държавното управление. Те се придържат към буквалното тълкуване на Проповедта на планината и кредобаптизъм, откъдето е получено и името анабаптизъм, защото кредобаптизмът е обявен за ерес от всички по-важни християнски деноминации. В резултат на това анабаптистите са жестоко преследвани през XVI и XVII век от римските католици и протестантите.
 • アナバプテスト(英語: Anabaptist、再洗礼派、さいせんれいは)は、キリスト教において宗教改革時代にフルドリッヒ・ツヴィングリの弟子たちから分派した教派。英語の"Anabaptist"は語源でいうと、Anaはギリシャ語の ανα ana(again, twice)に、baptistは同じくギリシャ語の βαπτιζω baptiso(baptize)に由来する。"re-baptizers"すなわち再洗礼派と訳された。ただし、この系統のうち現代ランドマーク・バプテストはバプテスマのヨハネと初代教会から続く正統性を主張している。「バプテスト教会」も参照
 • 재세례파(再洗禮派) 또는 재침례파(再浸禮派, Anabaptist, 그리스어: Αναβαπτιστές)는 16세기 종교개혁 당시 급진적 개혁을 따른 개신교 종파를 가리킨다. 그 사상을 이어받고 있는 현대의 교파들로는 아미시파, 후터라이트, 메노나이트 등이 있다. 전 세계적으로 120여만 명의 교인들이 있으며, 대한민국에도 재세례파(재침례파) 교회가 한 곳 있다. 이 문서에서 재세례파라 함은 주로 16세기 급진적 종교개혁자들을 가리킨다. 이들은 유아세례뿐만 아니라 로마 가톨릭교회에서 받은 세례도 무효이기 때문에 그런 사람들은 다시 세례를 받아야 한다고 주장했고, 여기서 그 이름이 유래한다. 유아 세례를 반대하는 교파들은 침례교도 역시 마찬가지이나 그렇다고 해서 그것을 무효라고 주장하지 않는다. 대다수 기독교 교파에서는 세례가 죄의 용서와 구원의 의미가 있기 때문에 사람이 일생 한 번만 받는 것이라고 가르친다. 그러나 재세례파는 이에 반대한 것이다.
 • Anabaptisme (Grieks ανα (opnieuw, dubbel) + βαπτιζω (dopen), dus "herdopen") is een kerkelijke stroming daterend uit de tijd van de Reformatie. Zij verschilt van andere reformatorische bewegingen doordat zij stelt dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden. Omdat iedereen al als kind was gedoopt betekende het voorbehouden van de doop aan volwassenen dat men opnieuw gedoopt moest worden, daarom worden zij ook wel wederdopers genoemd. Zelf geven zij de voorkeur aan de aanduiding dopers.De termen anabaptisten en wederdopers worden met name gebruikt voor de revolutionaire fase van de doperse beweging. Deze had haar hoogtepunt rond 1534 met het rijk van Jan van Leiden in Münster. Hierna kwam het grootste deel van de doperse beweging onder leiding van Menno Simons in rustiger vaarwater. Tot zijn volgelingen, die internationaal als mennonieten worden aangeduid, behoren uiteenlopende groepen als de progressieve doopsgezinden in Nederland en de conservatieve amish.Het anabaptisme beïnvloedde de dooppraktijk van het baptisme, de evangelische kerken en de pinkstergemeenten. De doperse opvatting dat de christelijke gemeenten onafhankelijk van de staat dienden te zijn liep vooruit op de moderne scheiding van kerk en staat.
 • Els anabaptistes van ser una denominació cristiana protestant que va sorgir el segle XVI durant el moviment de la Reforma Protestant. Els anabaptistes compartien la doctrina bàsica del protestantisme, però diferien principalment en la doctrina del baptisme. Els anabaptistes creien que el baptisme només es podia realitzar en creients adults que ja tenien la capacitat d'entendre el seu significat com a representació de la mort al pecat i la vida en Crist. Per això, van considerar que el baptisme infantil era invàlid (el nen no tenia el coneixement de l'acte del baptisme ni havia pres la decisió de creure en el sacrifici de Crist), i per això calia que es bategessin una altra vegada.La doctrina del baptisme adult ha estat comuna al llarg de la història del cristianisme, abans i després de la reforma protestant, i moltes denominacions protestants practiquen el baptisme adult. Però, els anabaptistes van ser la primera família protestant a proposar aquesta doctrina després de l'hegemonia doctrinal catòlica del baptisme infantil.
 • Anabaptistas ou Anabatista ("re-batizadores", do grego ανα (novamente) + βαπτιζω (baptizar); em alemão: Wiedertäufer) são cristãos sectários do Anabatismo, a chamada "ala radical" da Reforma Protestante. Os Anabatistas não formavam um único grupo ou igreja, pois havia diversos grupos chamados genericamente de "anabatistas" com crenças e práticas diferentes e divergentes. Eles foram assim chamados porque os convertidos eram baptizados apenas na idade adulta, por isso, eles re-baptizavam todos os seus prosélitos que já tivessem sido baptizados quando crianças, pois criam que o verdadeiro baptismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Desta forma os anabatistas desconsideravam tanto o batismo católico quanto o batismo dos protestantes luteranos, reformados e anglicanos.
 • Novokřtěnectví (Anabaptismus) je jedno z mnoha reformních křesťanských náboženských hnutí vzniklých v 16. století. Anabaptisté se považují za příslušníky tzv. radikální reformace.Ačkoliv zdaleka nebylo jednotné, lze vysledovat společné znaky jednotlivých skupin. U zrodu hnutí stáli tři muži : curyšský katolický kněz Hulderich Zwingli (který se ale za krátký čas od tohoto hnutí distancoval), Conrad Grebel a Felix Manz. Tito pánové se spolu s několika dalšími sešli v roce 1522 v Curychu a diskutovali zejména o náboženství. Společně dospěli k závěru, že křtění dětí je bezvýznamné – shodli se na tom, že člověk má být křtěn až ve chvíli, kdy je plně schopen uvědomit si závažnost aktu.Grebel a Manz poté provedli rozbor Nového zákona a začali usilovat o aktivní reformu na základě svých poznatků. V té době už s nimi Hulderich Zwingli přestal souhlasit a postupně se od nich začal distancovat. O tři roky později, v lednu 1525, už s nimi dokonce přímo diskutoval před curyšským koncilem. Na konci této disputace koncil rozhodl, že Grebel a Manz jsou přílišní radikálové a jejich činnost by v žádném případě neměla být nijak podporována. Grebela a Manze to neodradilo a brzy na svou stranu získali i kněze Jiřího Blaurocka, který souhlasil s jejich náboženskými názory. Během jednoho ze svých společných setkání, kdy diskutovali o možných a potřebných změnách církve, vyslovil Blaurock požadavek na „znovupokřtění“. Grebel ho pokřtil a vzápětí byl spolu s Manzem také pokřtěn. V tento den, 21. ledna 1525, se zrodilo novokřtěnství neboli anabaptismus.Brzy se ke Grebelovi a Manzovi začali připojovat další lidé. Téměř vzápětí také začala perzekuce ze strany státu. Felix Manz byl popraven v lednu 1527 v Curychu utopením; stal se tak prvním novokřtěneckým mučedníkem. Další členové anabaptistického hnutí byli upáleni na hranici. Navzdory perzekuci ale začalo toto nové reformační hnutí velmi rychle narůstat. Ježto bylo slovo anabaptista v té době hanlivé, tedy nařčením z kacířství, byla tato skupina reformačních radikalů původně známa jako „švýcarští bratří.“
 • Anabaptyzm (z gr. anabaptizein – "na nowo chrzcić"), nowochrzczeńcy – radykalny nurt w reformacji XVI w.Anabaptyści byli zróżnicowanym ruchem. Łączyło ich odrzucanie chrztu dzieci (który ich zdaniem chrztem nie był) oraz pogląd o konieczności zasadniczej zmiany życia społecznego w celu powrotu do ideałów pierwotnego chrześcijaństwa. Kult religijny anabaptystów odznaczał się prostotą – zrezygnowali z przedmiotów kultu (obrazy, ołtarze, budynki sakralne).
 • L'anabattismo (da non confondere col successivo battismo), in greco ανα (di nuovo) +βαπτιζω (battesimo), ovvero battezzati di nuovo, in tedesco Täufer, Wiedertäufer, è un movimento religioso di matrice cristiana nato in Europa nel XVI secolo, nell'ambito delle Riforma protestante. Il loro nome è tra altri, Fratelli in Cristo e talvolta Chiesa di Dio.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 53474 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14516 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 136 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110133859 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2001 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 2020400669 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Luther Blissett
prop-fr:nom
 • Blissett
prop-fr:pages
 • 743 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Luther
prop-fr:titre
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Seuil
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'anabaptisme est le courant chrétien évangélique qui prône un baptême volontaire et conscient. Le mot vient du grec ecclésiastique anabaptizein signifiant « baptiser à nouveau ». Cette pensée est un point essentiel de la Réforme radicale.
 • アナバプテスト(英語: Anabaptist、再洗礼派、さいせんれいは)は、キリスト教において宗教改革時代にフルドリッヒ・ツヴィングリの弟子たちから分派した教派。英語の"Anabaptist"は語源でいうと、Anaはギリシャ語の ανα ana(again, twice)に、baptistは同じくギリシャ語の βαπτιζω baptiso(baptize)に由来する。"re-baptizers"すなわち再洗礼派と訳された。ただし、この系統のうち現代ランドマーク・バプテストはバプテスマのヨハネと初代教会から続く正統性を主張している。「バプテスト教会」も参照
 • 재세례파(再洗禮派) 또는 재침례파(再浸禮派, Anabaptist, 그리스어: Αναβαπτιστές)는 16세기 종교개혁 당시 급진적 개혁을 따른 개신교 종파를 가리킨다. 그 사상을 이어받고 있는 현대의 교파들로는 아미시파, 후터라이트, 메노나이트 등이 있다. 전 세계적으로 120여만 명의 교인들이 있으며, 대한민국에도 재세례파(재침례파) 교회가 한 곳 있다. 이 문서에서 재세례파라 함은 주로 16세기 급진적 종교개혁자들을 가리킨다. 이들은 유아세례뿐만 아니라 로마 가톨릭교회에서 받은 세례도 무효이기 때문에 그런 사람들은 다시 세례를 받아야 한다고 주장했고, 여기서 그 이름이 유래한다. 유아 세례를 반대하는 교파들은 침례교도 역시 마찬가지이나 그렇다고 해서 그것을 무효라고 주장하지 않는다. 대다수 기독교 교파에서는 세례가 죄의 용서와 구원의 의미가 있기 때문에 사람이 일생 한 번만 받는 것이라고 가르친다. 그러나 재세례파는 이에 반대한 것이다.
 • Anabaptyzm (z gr. anabaptizein – "na nowo chrzcić"), nowochrzczeńcy – radykalny nurt w reformacji XVI w.Anabaptyści byli zróżnicowanym ruchem. Łączyło ich odrzucanie chrztu dzieci (który ich zdaniem chrztem nie był) oraz pogląd o konieczności zasadniczej zmiany życia społecznego w celu powrotu do ideałów pierwotnego chrześcijaństwa. Kult religijny anabaptystów odznaczał się prostotą – zrezygnowali z przedmiotów kultu (obrazy, ołtarze, budynki sakralne).
 • L'anabattismo (da non confondere col successivo battismo), in greco ανα (di nuovo) +βαπτιζω (battesimo), ovvero battezzati di nuovo, in tedesco Täufer, Wiedertäufer, è un movimento religioso di matrice cristiana nato in Europa nel XVI secolo, nell'ambito delle Riforma protestante. Il loro nome è tra altri, Fratelli in Cristo e talvolta Chiesa di Dio.
 • Anabaptistas ou Anabatista ("re-batizadores", do grego ανα (novamente) + βαπτιζω (baptizar); em alemão: Wiedertäufer) são cristãos sectários do Anabatismo, a chamada "ala radical" da Reforma Protestante. Os Anabatistas não formavam um único grupo ou igreja, pois havia diversos grupos chamados genericamente de "anabatistas" com crenças e práticas diferentes e divergentes.
 • Anabaptis (bahasa Yunani: ανα βαπτιζω - dibaptis kembali) adalah orang Kristen yang dimasukkan ke dalam kategori Reformasi Radikal. Mereka tidak memiliki suatu organisasi yang resmi dan memiliki berbagai-bagai variasi. Sepanjang sejarah ada banyak kelompok Kristen yang disebut sebagai Anabaptis, namun istilah Anabaptis khususnya menunjuk kepada kelompok Anabaptis pada abad ke-16 di Eropa.
 • Anabaptistler Radikal Reform yanlısı Hıristiyanlara verilen addır. Özellikle 16. yüzyıl Avrupa'sındaki Amişler, Hutteritler ve Mennonitler bu gruba girmektedir.Anabaptistler yüzük takmak, yemin etmek, devlet memuru olmak gibi Hıristiyanlığın normal ögelerini reddederler. Bu inançları yüzünden Avrupa'da hem Protestanlar hem de Katolikler tarafından dışlanmışlardır. Bazıları ABD'ye göç ederek Ohio, Pensilvanya gibi eyaletlerde yerleşmişlerdir.
 • Anabaptists (from Neo-Latin anabaptista, from the Greek ἀναβαπτισμός: ἀνά- "over again" and βαπτισμός "baptism") are Christians of the Radical Reformation of 16th century Europe. Although some consider the Anabaptist movement to be an offshoot of Protestantism, others see it as a distinct movement. The Amish, Hutterites, and Mennonites are direct descendants of the movement.
 • Anabaptismoa Alemaniako doktrina protestantea, Thomas Münzerren inguruan osatu zena 1521 aldera. Ebanjelioaren irakurketa estu bati loturik, ezinbestekoa zen, anabaptisten iritziz, kristau helduek bigarren bataioa egin zezaten. Erreforma gizartean ere burutu zedila eskatzen zuten. Martin Lutherren aurkari gogorrak ziren, Laborarien Gerra piztu eta bultzatu zuten anabaptistek, baina suntsitu egin zituzten 1525ean.
 • Els anabaptistes van ser una denominació cristiana protestant que va sorgir el segle XVI durant el moviment de la Reforma Protestant. Els anabaptistes compartien la doctrina bàsica del protestantisme, però diferien principalment en la doctrina del baptisme. Els anabaptistes creien que el baptisme només es podia realitzar en creients adults que ja tenien la capacitat d'entendre el seu significat com a representació de la mort al pecat i la vida en Crist.
 • Az anabaptizmus a legelterjedtebb osztályozás szerint a reformáció – jelentőségét tekintve (a lutheránus és a kálvinista után) – harmadik, bizonyos értelemben legradikálisabb ága. Az irányzat neve a görög ana és baptidzó szavak összetételéből származik, és „újrakeresztelő”-t jelent – eredetileg az irányzathoz tartozók gúnyneve volt legismertebb tanításukról és gyakorlatukról, a felnőttkeresztségről (a gyermekkeresztséget érvénytelennek tartották).
 • Анабаптисты или перекрещенцы (от греч. ανα — «опять, вновь» и греч. βαπτιζω — «крещение», то есть «вновь крещёные») — такое название от своих противников получили участники радикального религиозного движения эпохи Реформации (XVI столетие) в основном в Германии, Швейцарии, Нидерландах. Сами анабаптисты предпочитали называть себя Täufer (крещёные, крещенцы), подчёркивая крещение как сознательный выбор.
 • Täufer (früher auch Wiedertäufer oder Anabaptisten genannt) sind Anhänger einer radikalreformatorisch-christlichen Bewegung, die im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts in verschiedenen Teilen Europas entstanden ist und die nicht selten als der linke Flügel der Reformation bezeichnet wird. Täuferische Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften gibt es bis heute.Wichtige Konzepte der frühen Täufer waren die Nachfolge Christi, die Kirche als Bruderschaft und die Gewaltlosigkeit.
 • Novokřtěnectví (Anabaptismus) je jedno z mnoha reformních křesťanských náboženských hnutí vzniklých v 16. století. Anabaptisté se považují za příslušníky tzv. radikální reformace.Ačkoliv zdaleka nebylo jednotné, lze vysledovat společné znaky jednotlivých skupin. U zrodu hnutí stáli tři muži : curyšský katolický kněz Hulderich Zwingli (který se ale za krátký čas od tohoto hnutí distancoval), Conrad Grebel a Felix Manz.
 • Анабаптизъм (от гръцки ανα, „отново“ +βαπτιζω, „кръщавам“) е крайно реформаторско течение в християнството, което датира от XVI век. Групи, произлизащи от Schwarzenau Brethren (често наричани германски баптисти) обикновено са считани за анабаптисти, поради почти идентичните доктрини и практики. Но анабаптистите не бива да бъдат бъркани с баптистите. Анабаптистите отхвърлят носенето на сватбени халки, изричането на оброци и участието в държавното управление.
 • El anabaptismo es una de las corrientes existentes dentro del cristianismo.El nombre anabaptista (del prefijo ana-, ‘de nuevo’, y el griego βαπτιστής, el que bautiza) se refiere a “rebautizar” o “bautizar de nuevo”. Dicho nombre les fue impuesto a los anabaptistas por sus detractores, pues los primeros consideran inválido el bautismo infantil.
 • Anabaptisme (Grieks ανα (opnieuw, dubbel) + βαπτιζω (dopen), dus "herdopen") is een kerkelijke stroming daterend uit de tijd van de Reformatie. Zij verschilt van andere reformatorische bewegingen doordat zij stelt dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden. Omdat iedereen al als kind was gedoopt betekende het voorbehouden van de doop aan volwassenen dat men opnieuw gedoopt moest worden, daarom worden zij ook wel wederdopers genoemd.
rdfs:label
 • Anabaptisme
 • Anabaptis
 • Anabaptisme
 • Anabaptisme
 • Anabaptismo
 • Anabaptismo
 • Anabaptist
 • Anabaptists
 • Anabaptizmus
 • Anabaptyzm
 • Anabatista
 • Anabattismo
 • Novokřtěnectví
 • Täufer
 • Анабаптизъм
 • Анабаптисты
 • アナバプテスト
 • 재세례파
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:courant of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of