En astronomie, un amas globulaire est un amas stellaire très dense, contenant typiquement une centaine de milliers d'étoiles distribuées dans une sphère dont la taille varie de 20 à quelques centaines d'années-lumière. Leur densité est ainsi nettement plus élevée que celle des amas ouverts. Les étoiles de ces amas sont généralement des géantes rouges.On compte 150 amas globulaires dans notre Galaxie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En astronomie, un amas globulaire est un amas stellaire très dense, contenant typiquement une centaine de milliers d'étoiles distribuées dans une sphère dont la taille varie de 20 à quelques centaines d'années-lumière. Leur densité est ainsi nettement plus élevée que celle des amas ouverts. Les étoiles de ces amas sont généralement des géantes rouges.On compte 150 amas globulaires dans notre Galaxie. Mais il en existe sans doute d'autres, indétectables car masqués par le centre galactique.Les amas globulaires font partie du halo galactique, ils orbitent autour du centre galactique à une distance variant de 1 à 100 kiloparsecs[réf. nécessaire] (voir article de Halton C. Arp, Globular Clusters, dans Galactic Structure, 1965, p. 401). C'est par leur étude que Harlow Shapley, en 1918, a pu déterminer la position du Soleil au sein de la Galaxie. Comme les amas globulaires contiennent les étoiles les plus âgées d'une galaxie, ils contribuent également de façon importante à l'étude de l'évolution des étoiles et des galaxies.
 • Un cúmul globular és un grup esfèric d'estrelles velles (cúmul d'estrelles) que orbita entorn d'una galàxia com si fos un satèl·lit. L'òrbita que ocupen és generalment un volum esfèric o el·líptic, també en el cas de les galàxies espirals (les estrelles de les quals estan confinades en un disc).
 • Podrobnější informace naleznete v článku hvězdokupa.Kulové hvězdokupy jsou kulovité koncentrace hvězd, jejichž průměr se pohybuje řádově v desítkách světelných let a které obsahují statisíce až miliony hvězd. Kulové hvězdokupy jsou velmi staré, nejméně 10 miliard let a pravděpodobně vznikly v době, kdy se galaxie právě vytvářely. Jsou rozptýleny ve sférickém halu obklopujícím naší Galaxii. Oběžná doba se pohybuje v řádech stovek milionů let.
 • A gömbhalmaz csillagok gömb alakú csoportja, amely 10 000-től 50 millióig terjedő számú tagot tartalmazhat, meglehetősen kicsi, mintegy 50 parszek átmérőjű területen. A csillagok a központ felé olyan erősen összesűrűsödnek, hogy nagy távcsövekkel sem lehet őket szétválasztani, ebből a nagy sűrűségből eredő gravitáció az, ami összetartja gömbhalmazokat. A gömbhalmazok abban különböznek a nyílthalmazoktól, hogy bennük sokkal nagyobb az átlagos csillagsűrűség. A gömbhalmazokban az egy köbparszekre jutó csillagok száma tízszerese a nyílthalmazok csillagsűrűségének.Legismertebb képviselőjük a Herkules csillagképben található Messier 13. A Tejútrendszer mintegy 150 ismert gömbhalmazt tartalmaz, amelyek néhány kivételtől eltekintve kizárólag idős, ún. II. populációs, 10 milliárd évesnél idősebb csillagokból állnak, közöttük nagy számban vannak különféle változócsillagok; elsősorban RR Lyrae típusúak, valamint hosszú periódusú cefeidák (W Virginis típusú változócsillagok) és RV Tauri típusúak is. A legfényesebb gömbhalmaz az ω Centauri, amely csak a déli égboltról figyelhető meg, szabad szemmel is látható objektum.Számos galaxisban (főleg a nagy tömegű, elliptikus galaxisokban) két gömbhalmaztípus különböztethető meg; magas- illetve alacsony fémtartalmú csillagokból állók. (A csillagászatban a héliumnál nehezebb elemeket – mint a lítium és a szén – nevezik fémeknek). A Tejútrendszerben a fémszegény gömbhalmazok a galaxist körülvevő haloban, míg a fémben gazdagok a Tejútrendszer magjában találhatók meg.A látványosabb gömbhalmazok listája megtalálható a Messier-katalógusban.A gömbhalmazok keletkezésére több elmélet létezik. Általában feltételezik, hogy közepükön 103-104 naptömegű fekete lyuk van. Ütköző galaxisok nyomán is keletkeznek gömbhalmazok, ez megfigyelhető.Galaxisunkban a gömbhalmazok nagyjából egyenletesen oszlanak el a galaktikus halóban, egy nagyobb gömb mentén a galaxis középpontja körül. 1917-ben Harlow Shapley csillagász becslést tudott adni a Nap távolságára a Galaxis középpontjától a gömbhalmazok eloszlása alapján. Ezt megelőzően a Nap helyzetének meghatározására nem találtak használható módszert.
 • 구상 성단(球狀星團)은 은하를 중심으로 궤도를 가진 구형을 이룬 별들의 집단이다. 구상성단은 매우 단단하게 중력에 의해 묶여있기 때문에 구모양을 하고 있고 상대적으로 중심쪽에서 별들의 밀도가 높다. 이러한 구상성단이란 이름은 라틴어로 작은 구체를 의미하는 'gloubulus'에서부터 비롯되었다. 구상성단은 때때로 간단하게 작은 구체라고 알려졌다.은하 헤일로에서 찾은 구상성단들은 은하의 원반에서 발견되는 덜 밀집된 별무리와 산개성단들 보다 더 오래되고 상당히 많은 별들을 포함한다. 구상 성단은 매우 흔하다. 일반적으로 우리은하에 158개 정도가 있는데 약 10~20개는 아직 발견되지 않았다. 큰 은하계에는 더 많은 수의 구상 성단이 있다. 예를 들어, 안드로메다 은하계에는 500개가 있을 가능성이 있다. M87과 같은 몇몇 거대한 타원 은하는 1만 개 정도의 구상 성단으로 이루어진 것들도 있다. 이러한 구상성단들은 40kpc(약 131,000광년) 혹은 그 이상으로 은하 밖에서 큰 반지름으로 궤도를 돈다. 은하군에서 충분한 질량을 가진 모든 은하들은 결합된 구상성단들의 그룹을 가지고 있고 조사된 대부분의 큰 은하들은 구상성단 군을 소유하고 있는 것이 발견되어 왔다. 궁수자리 왜성과 큰개자리 왜성의 은하들은 그들에게 연합된 plomar12와 같은 구상성단을 우리은하에게로 주고있는 과정인 것으로 나타났다. 이것은 우리은하가 얼마나 많은 구상성단들을 획득하였는지를 논증할 수 있다.구상성단들이 은하에서 몇몇의 처음 생긴 별들을 포함할지라도, 은하의 진화에서 그들의 발단과 역할은 여전히 불분명하다. 구상성단들이 왜소타원은하들과 다르다는 것과 분리된 은하라기 보다 기원은하에서 별의 생성에 한 부분으로 여기듯이 형성되었다는 것은 분명하게 나타난다. 그러나 최근 천문학자들의 추측은 구상성단과 왜소타원은하들은 분명하게 분리된 것이 아닐지도 모르고 별개의 형태라고 제안한다.
 • Gugus bola adalah kumpulan bintang yang berbentuk bola mengorbit inti galaksi sebagai satelit. Gugus bola sangat erat terikat oleh gravitasi, yang membuatnya berbentuk bulat dan kepadatan bintang yang relatif tinggi terhadap pusat galaksi. Nama kategori gugus bintang ini berasal dari bahasa Latin globulus-bola kecil.
 • Ein Kugelsternhaufen (kurz auch Kugelhaufen) ist eine enge, kugelförmige Ansammlung sehr vieler Sterne, die untereinander gravitativ gebunden sind. Typische Größen sind einige 100.000 Sterne. Gegenseitige Bahnveränderungen sind im dicht bevölkerten Zentrum häufig, was die sphärische Gestalt zur Folge hat. Kugelsternhaufen sind ihrerseits gravitativ an Galaxien gebunden, in deren Halo sie sich weiträumig bewegen. Sie bestehen vorwiegend aus alten, roten Sternen, die nur wenige schwere Elemente enthalten („Metallarmut“). Dies unterscheidet sie deutlich von offenen Sternhaufen, die zu den jüngsten Bildungen in Galaxien gehören.Kugelsternhaufen kommen häufig vor. Im Halo der Milchstraße wurden bereits rund 150 von ihnen gefunden und man schätzt, dass noch 10–20 weitere unentdeckt sind. Im Halo großer Galaxien können sich wesentlich mehr Kugelhaufen befinden, wie beispielsweise im Halo der Andromedagalaxie, wo es rund 500 sind. Die Halos riesiger elliptischer Galaxien wie M87 können sogar 10.000 enthalten. Diese Kugelsternhaufen umkreisen die Galaxie in einer Entfernung von 40 Kiloparsec (rund 131.000 Lichtjahre) oder mehr.In der Lokalen Gruppe haben alle größeren, massereichen Galaxien ein Halo-System von Kugelsternhaufen. Die Sagittarius-Zwerggalaxie und die Canis-Major-Zwerggalaxie scheinen gerade ihre Kugelsternhaufen (wie z. B. Palomar 12) der Milchstraße zu übergeben. Dies zeigt, wie Galaxien ihre Kugelsternhaufen erhalten haben können.Die Sterne solcher Haufen – sogenannte extreme Population-II-Sterne – sind alle ungefähr gleich alt und zeigen keine Spektrallinien von schwereren Elementen. Diese Spektren bedeuten ein hohes Sternalter, da sich die schweren Elemente erst im Laufe der Jahrmilliarden z. B. durch Supernovae bilden. Alte Sterne, die im frühen Universum entstanden sind, können in ihren Hüllen kaum solche Elemente enthalten. Junge Sterne, insbesondere Population-I-Sterne, sind hingegen „recycelt“: sie wurden aus Material geformt, das z. T. bereits in älteren Sternen zu schweren Elementen geschmolzen wurde (siehe auch Abschnitt Metallvorkommen).Obwohl die Sterne in Kugelsternhaufen zu den ersten gehörten, die sich in Galaxien bildeten, sind ihre Ursprünge und ihre Rolle in der galaktischen Evolution immer noch unklar. Inzwischen geht man davon aus, dass sich Kugelsternhaufen signifikant von elliptischen Zwerggalaxien unterscheiden und sich eher als Teil einer Galaxie gebildet haben denn als einzelne separate Galaxie.Im Halo einiger elliptischer Galaxien können auch sehr junge Kugelsternhaufen beobachtet werden. Von diesen Galaxien nimmt man an, dass sie aus der Verschmelzung von zwei oder mehr Ursprungsgalaxien entstanden sind. Solche Kollisionen lösen eine Welle der Sternentstehung aus (starburst), bei der nach neuesten Erkenntnissen auch wieder Kugelsternhaufen gebildet werden können, so dass mehrere Generationen von Kugelsternhaufen im Halo einer derartigen Galaxie zu finden sind.
 • Küresel yıldız kümesi, küre biçiminde olan ve bir gökada merkezi etrafında uydu olarak yörüngede bulunan yıldız topluluğudur. Açık yıldız kümelerinin aksine, merkezleri daha yoğun olmanın yanı sıra, içerdikleri yıldızlar da daha yaşlıdırlar.
 • A globular cluster is a spherical collection of stars that orbits a galactic core as a satellite. Globular clusters are very tightly bound by gravity, which gives them their spherical shapes and relatively high stellar densities toward their centers. The name of this category of star cluster is derived from the Latin globulus—a small sphere. A globular cluster is sometimes known more simply as a globular.Globular clusters, which are found in the halo of a galaxy, contain considerably more stars and are much older than the less dense galactic, or open clusters, which are found in the disk. Globular clusters are fairly common; there are about 150 to 158 currently known globular clusters in the Milky Way, with perhaps 10 to 20 more still undiscovered. Large galaxies can have more: Andromeda, for instance, may have as many as 500. Some giant elliptical galaxies, particularly those at the centers of galaxy clusters, such as M87, have as many as 13,000 globular clusters. These globular clusters orbit the galaxy out to large radii, 40 kiloparsecs (approximately 131,000 light-years) or more.Every galaxy of sufficient mass in the Local Group has an associated group of globular clusters, and almost every large galaxy surveyed has been found to possess a system of globular clusters. The Sagittarius Dwarf galaxy and the disputed Canis Major Dwarf galaxy appear to be in the process of donating their associated globular clusters (such as Palomar 12) to the Milky Way. This demonstrates how many of this galaxy's globular clusters might have been acquired in the past.Although it appears that globular clusters contain some of the first stars to be produced in the galaxy, their origins and their role in galactic evolution are still unclear. It does appear clear that globular clusters are significantly different from dwarf elliptical galaxies and were formed as part of the star formation of the parent galaxy rather than as a separate galaxy. However, recent conjectures by astronomers suggest that globular clusters and dwarf spheroidals may not be clearly separate and distinct types of objects.
 • Шарово́е звёздное скопле́ние (англ. globular cluster) — звёздное скопление, содержащее большое число звёзд, тесно связанное гравитацией и обращающееся вокруг галактического центра в качестве спутника. В отличие от рассеянных звёздных скоплений, которые располагаются в галактическом диске, шаровые находятся в гало; они значительно старше, содержат гораздо больше звёзд, обладают симметричной сферической формой и характеризуются увеличением концентрации звёзд к центру скопления. Пространственные концентрации звёзд в центральных областях шаровых скоплений составляют 100—1000 звёзд на кубический парсек, средние расстояния между соседними звёздами составляют 3—4,6 трлн км; для сравнения — в окрестностях Солнца пространственная концентрация звёзд составляет ≈0,13 пк−3, то есть звёздная плотность у нас в 700—7000 раз меньше. Количество звёзд в шаровых скоплениях ≈104—106. Диаметры шаровых скоплений составляют 20—60 пк, массы — 104—106 солнечных. Шаровые скопления — довольно распространённые объекты: на начало 2011 года в Млечном Пути их открыто 157, ещё около 10—20 являются кандидатами в шаровые. В более крупных галактиках их может быть больше: так, например, в Туманности Андромеды их количество может достигать 500. В некоторых гигантских эллиптических галактиках, особенно тех, которые находятся в центре галактических скоплений, — таких как M 87, может быть до 13 000 шаровых скоплений. Такие скопления обращаются возле галактики по большим орбитам, радиусом порядка 40 кпк (примерно 131 000 св. лет) или больше.Каждая галактика достаточной массы в окрестностях Млечного Пути связана с группой шаровых скоплений; выяснилось также, что они есть в почти каждой изученной крупной галактике. Карликовая галактика в Стрельце и карликовая галактика в Большом Псе, по всей видимости, находятся в стадии «передачи» своих шаровых скоплений (например, Palomar 12) Млечному Пути. Множество шаровых скоплений в прошлом могли быть приобретены нашей Галактикой именно таким образом.Шаровые скопления содержат некоторые из самых ранних звёзд, появившихся в галактике, однако происхождение и роль этих объектов в галактической эволюции до сих пор не ясна. Почти точно установлено, что шаровые скопления существенно отличаются от карликовых эллиптических галактик, то есть они являются одним из продуктов звездообразования «родной» галактики, а не образовались из других присоединившихся галактик. Однако недавно учёными было выдвинуто предположение, что шаровые скопления и карликовые сфероидальные галактики могут оказаться не совсем чётко разграниченными и различными объектами.
 • Gromada kulista – zazwyczaj sferycznie symetryczne zgrupowanie powiązanych grawitacyjnie gwiazd z wyraźną, silną ich koncentracją w kierunku centrum (niektórzy wyróżniają morfologiczną podklasę gromad eliptycznych). Gromady kuliste zwykle liczą od stu tysięcy do miliona gwiazd, natomiast ich średnice (np. wyznaczane z prędkości radialnych gwiazd obserwowanych na brzegach gromady, rozmiarów kątowych i odległości) zawierają się w przedziale od 6 do 70 parseków. Odkrycie pierwszej gromady kulistej przypisuje się Johannowi Abrahamowi Ihlemu, który obserwując w 1665 roku Saturna w gwiazdozbiorze Strzelca, odnalazł znajdującą się obok gromadę M22.Jedną z najbardziej znanych gromad kulistych jest M13 znajdująca się w Herkulesie, którą można zobaczyć gołym okiem. Najjaśniejsza gromada kulista to omega Centauri o jasności 3,7m. Znajduje się w odległości około 16 tysięcy lat świetlnych i można ją zobaczyć na niebie południowym w gwiazdozbiorze Centaura. Inne to np. M22 (w gwiazdozbiorze Strzelca), M3 (w Psach Gończych). Obecnie znanych jest około 160 gromad kulistych w naszej Galaktyce, z których jedna czwarta powstała w innych galaktykach. Szacuje się, że Droga Mleczna zawiera nie więcej niż 200 gromad kulistych. W gromadach kulistych obserwuje się gwiazdy olbrzymy i nadolbrzymy, jak również gwiazdy zmienne typu RR Lyrae, które pozwoliły m.in. na wyznaczenie odległości do gromad kulistych (2-120 kpc dla Galaktyki), ale to nie jest jedyna metoda wyznaczania odległości.W przeciwieństwie do innych gwiazd krążących samodzielnie wokół jądra galaktyki gwiazdy w gromadach kulistych krążą wokół wspólnego środka ciężkości gromady. Niektóre z nich mają orbity kołowe, a inne krążą po wydłużonych orbitach, zahaczających o peryferia gromady. Ponieważ gwiazdy jednej gromady oddziałują ze sobą grawitacyjnie, prędkość orbitalna lżejszych gwiazd rośnie a one same migrują w stronę krawędzi gromady. Ten sam proces powoduje, że cięższe gwiazdy tracą prędkość orbitalną i gromadzą się na orbitach położonych bliżej jądra. Takie sortowanie gwiazd lżejszych i cięższych prowadzi do powstania gęstszego i wyraźnie zaznaczonego jądra gromady. Skutkiem tego zagęszczania w jednej piątej spośród wszystkich znanych gromad kulistych Drogi Mlecznej nastąpił proces zapaści jądra (ang. core collapse). Efektem tego zjawiska w takich gromadach jest gromadzenie się jeszcze większej ilości gwiazd w pobliżu jądra gromady przez co obserwujemy wyraźny wzrost jasności wraz ze zbliżaniem się do centrum gromady.Gromady kuliste charakteryzuje jednorodne rozmieszczenie w Galaktyce (wykorzystując tą własność Harlow Shapley jako pierwszy oszacował odległość Słońca do centrum Galaktyki na 8 kpc), geometrycznie wchodzą w skład halo Galaktycznego. Są składową tak zwanej II populacji gwiazdowej (starej i ubogiej w ciężkie pierwiastki, czyli są mało metaliczne).Na szczególną uwagę zasługuje wiek gromad kulistych. Obecnie najmłodsza znana gromada w Galaktyce ma około 6,4 miliarda lat (Palomar 12), a najstarsze - 12,5 miliarda lat. Razem ze zgrubieniem centralnym są najstarszymi składnikami Galaktyki.Obserwuje się je także w innych galaktykach (np. w M87 doliczono się ich około tysiąca) i nie wyklucza się gromad, które mogą być niezwiązane z żadną z galaktyk.
 • Een bolvormige sterrenhoop (of bolhoop) is een bolvormige groep sterren die rond een sterrenstelsel draait (zoals een satelliet). Bolhopen hangen goed aaneen door zwaartekracht – vandaar hun typische bolvorm – en zijn zeer dicht (relatief gezien) in de buurt van hun kern. Hierdoor komen sterren soms heel dicht bij elkaar. Enkele zeer exotische stersoorten (blauwe achterblijvers, milliseconde-pulsars en lichte röntgendubbelsterren (LMXB's)) komen veel meer voor in bolvormige sterrenhopen. Bolvormige sterrenhopen bestaan meestal uit honderdduizenden oude sterren, vergelijkbaar met het centrum van een spiraalstelsel, maar beperkt tot een volume van slechts enkele kubieke parsecs.
 • Aglomerado globular é a denominação dada a um tipo de aglomerado estelar cujo formato aparente é esférico e cujo interior é muito denso e rico em estrelas antigas, podendo, inclusive, ter até um milhão de estrelas, mantidas juntas pela ação da gravidade. Geralmente localizam-se longe do plano galáctico e, às vezes, muito além disso, no distante espaço intergaláctico.O tamanho médio aproximado de um aglomerado globular é de 100 anos-luz. A grande maioria desses aglomerados se formaram há mais ou menos 13 bilhões de anos e possuem portanto algumas das estrelas mais velhas já catalogadas. Lá existe uma grande quantidade de anãs vermelhas, que possuem poucos elementos pesados, pois foram formadas antes de tais elementos serem gerados nas explosões das supernovas.Alguns poucos aglomerados globulares brilhantes, como Omega Centauri e M13, aparecem como formas estranhas a olho nu. Se vivêssemos em um planeta situado num aglomerado globular não existiria noite, tamanho é o brilho e o número de estrelas próximas uma das outras que existem nesse tipo de aglomerado.Alguns aglomerados globulares bastante conhecidos: 47 Tucanae M13 M15 M22 NGC 6522 NGC 6397 Omega Centauri
 • Un ammasso globulare (detto anche ammasso chiuso o ammasso di alone) è un insieme sferoidale di stelle che orbita come un satellite intorno al centro di una galassia. Gli ammassi globulari sono sorretti al loro interno da una forte gravità, che dà loro il tipico aspetto sferico e mantiene al loro centro una densità di stelle relativamente molto elevata. Il nome di questa categoria di oggetti deriva dal latino globus, che significa "globo", "sfera". Talvolta ci si riferisce a questi oggetti semplicemente con l'appellativo globulare.Gli ammassi globulari sono in genere composti da centinaia di migliaia di stelle vecchie, le stesse che compongono il nucleo, noto come bulge, di una galassia spirale, ma confinate in pochi parsec cubici. Gli ammassi globulari sono piuttosto numerosi: se ne conoscono 158 attorno alla Via Lattea, con forse altri 10-20 da scoprire, essendo nascosti all'osservazione da Terra dalle polveri interstellari che oscurano la vista in direzione del centro galattico; pare che le galassie più grandi possano averne un numero nettamente superiore (la Galassia di Andromeda potrebbe averne fino a 500). Alcune galassie ellittiche giganti (come M87) ne contano fino a 10.000. Questi oggetti sono considerati parte dell'alone delle galassie, orbitando attorno ai centri di queste a distanze fino a 40 Kiloparsec (circa 130.000 anni luce) o più.Ogni galassia del Gruppo Locale con massa sufficientemente grande ha associato un suo gruppo di ammassi globulari, mentre ogni grande galassia possiede un sistema esteso di questi oggetti. La Galassia Nana Ellittica del Sagittario e quella del Cane Maggiore sono in via di collisione ed assorbimento con la Via Lattea, donando così alla nostra Galassia i loro ammassi globulari associati (come Palomar 12). Ciò dimostra come molti degli ammassi globulari osservati nella nostra e in altre galassie possano essere appartenuti ad altre galassie "cannibalizzate".L'alta densità stellare degli ammassi globulari fa sì che le interazioni tra stelle e le collisioni mancate siano relativamente frequenti. Il loro centro presenta caratteristiche ideali per la formazione di oggetti peculiari, come le stelle vagabonde blu (ritenute il risultato della fusione di due stelle) o pulsar veloci con periodi di millisecondi, tutti fenomeni presumibilmente risultanti dall'interazione tra più stelle.
 • Кълбовиден (още сферичен) звезден куп е кълбовидно струпване на звезди, които се въртят по орбита около центъра на галактическо ядро. Звездите в купа са силно свързани чрез мощно гравитационно взаимодействие, което обуславя формата и относително високата звездна плътност към центъра на купа. Кълбовидните звездни купове, които населяват халото на галактиката, са значително по-стари от разсеяните звездни купове, които населяват галактичната равнина. Звездите от звездните купове вероятно са образувани в най-ранната епоха след Големия взрив, което ги прави важен източник на информация за младата Вселена. Структура на кълбовидните звездни купове условно се дели на ядро и корона.Кълбовидните звездни купове са сравнително често срещани обекти в Млечния път. В нашата галактика са известни около 150 кълбовидни звездни купа, има предположения за още около 10-20. Големите галактики, обикновено, съдържат по-голям брой: например Андромеда съдържа вероятно около 500 кълбовидни звездни купа. Някои гигантски елиптични галактики, като M87, вероятно съдържат до 10 000 кълбовидни купа.
 • 球状星団(きゅうじょうせいだん、Globular Cluster )は恒星が互いの重力で球形に集まった天体。銀河の周りを軌道運動している。球状星団は重力的に非常に強く束縛されており、そのために形状は球対称となり、中心核に向かって非常に密度が高くなっている。
 • Un cúmulo globular (globular cluster, en inglés) es un tipo de cúmulo estelar que consiste en una agrupación de 100.000 a 1.000.000 de estrellas viejas (es decir, de Población II), gravitacionalmente ligadas, con distribución aproximadamente esférica y que orbita en torno a una galaxia de manera similar a un satélite. Son estas estrellas viejas las que le dan a los cúmulos globulares su típico color dorado, sólo visible por medio de la fotografía en color.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 16926 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8801 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108647114 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En astronomie, un amas globulaire est un amas stellaire très dense, contenant typiquement une centaine de milliers d'étoiles distribuées dans une sphère dont la taille varie de 20 à quelques centaines d'années-lumière. Leur densité est ainsi nettement plus élevée que celle des amas ouverts. Les étoiles de ces amas sont généralement des géantes rouges.On compte 150 amas globulaires dans notre Galaxie.
 • Un cúmul globular és un grup esfèric d'estrelles velles (cúmul d'estrelles) que orbita entorn d'una galàxia com si fos un satèl·lit. L'òrbita que ocupen és generalment un volum esfèric o el·líptic, també en el cas de les galàxies espirals (les estrelles de les quals estan confinades en un disc).
 • Podrobnější informace naleznete v článku hvězdokupa.Kulové hvězdokupy jsou kulovité koncentrace hvězd, jejichž průměr se pohybuje řádově v desítkách světelných let a které obsahují statisíce až miliony hvězd. Kulové hvězdokupy jsou velmi staré, nejméně 10 miliard let a pravděpodobně vznikly v době, kdy se galaxie právě vytvářely. Jsou rozptýleny ve sférickém halu obklopujícím naší Galaxii. Oběžná doba se pohybuje v řádech stovek milionů let.
 • Gugus bola adalah kumpulan bintang yang berbentuk bola mengorbit inti galaksi sebagai satelit. Gugus bola sangat erat terikat oleh gravitasi, yang membuatnya berbentuk bulat dan kepadatan bintang yang relatif tinggi terhadap pusat galaksi. Nama kategori gugus bintang ini berasal dari bahasa Latin globulus-bola kecil.
 • Küresel yıldız kümesi, küre biçiminde olan ve bir gökada merkezi etrafında uydu olarak yörüngede bulunan yıldız topluluğudur. Açık yıldız kümelerinin aksine, merkezleri daha yoğun olmanın yanı sıra, içerdikleri yıldızlar da daha yaşlıdırlar.
 • 球状星団(きゅうじょうせいだん、Globular Cluster )は恒星が互いの重力で球形に集まった天体。銀河の周りを軌道運動している。球状星団は重力的に非常に強く束縛されており、そのために形状は球対称となり、中心核に向かって非常に密度が高くなっている。
 • Un cúmulo globular (globular cluster, en inglés) es un tipo de cúmulo estelar que consiste en una agrupación de 100.000 a 1.000.000 de estrellas viejas (es decir, de Población II), gravitacionalmente ligadas, con distribución aproximadamente esférica y que orbita en torno a una galaxia de manera similar a un satélite. Son estas estrellas viejas las que le dan a los cúmulos globulares su típico color dorado, sólo visible por medio de la fotografía en color.
 • Gromada kulista – zazwyczaj sferycznie symetryczne zgrupowanie powiązanych grawitacyjnie gwiazd z wyraźną, silną ich koncentracją w kierunku centrum (niektórzy wyróżniają morfologiczną podklasę gromad eliptycznych). Gromady kuliste zwykle liczą od stu tysięcy do miliona gwiazd, natomiast ich średnice (np. wyznaczane z prędkości radialnych gwiazd obserwowanych na brzegach gromady, rozmiarów kątowych i odległości) zawierają się w przedziale od 6 do 70 parseków.
 • A globular cluster is a spherical collection of stars that orbits a galactic core as a satellite. Globular clusters are very tightly bound by gravity, which gives them their spherical shapes and relatively high stellar densities toward their centers. The name of this category of star cluster is derived from the Latin globulus—a small sphere.
 • 구상 성단(球狀星團)은 은하를 중심으로 궤도를 가진 구형을 이룬 별들의 집단이다. 구상성단은 매우 단단하게 중력에 의해 묶여있기 때문에 구모양을 하고 있고 상대적으로 중심쪽에서 별들의 밀도가 높다. 이러한 구상성단이란 이름은 라틴어로 작은 구체를 의미하는 'gloubulus'에서부터 비롯되었다. 구상성단은 때때로 간단하게 작은 구체라고 알려졌다.은하 헤일로에서 찾은 구상성단들은 은하의 원반에서 발견되는 덜 밀집된 별무리와 산개성단들 보다 더 오래되고 상당히 많은 별들을 포함한다. 구상 성단은 매우 흔하다. 일반적으로 우리은하에 158개 정도가 있는데 약 10~20개는 아직 발견되지 않았다. 큰 은하계에는 더 많은 수의 구상 성단이 있다. 예를 들어, 안드로메다 은하계에는 500개가 있을 가능성이 있다. M87과 같은 몇몇 거대한 타원 은하는 1만 개 정도의 구상 성단으로 이루어진 것들도 있다.
 • Кълбовиден (още сферичен) звезден куп е кълбовидно струпване на звезди, които се въртят по орбита около центъра на галактическо ядро. Звездите в купа са силно свързани чрез мощно гравитационно взаимодействие, което обуславя формата и относително високата звездна плътност към центъра на купа. Кълбовидните звездни купове, които населяват халото на галактиката, са значително по-стари от разсеяните звездни купове, които населяват галактичната равнина.
 • A gömbhalmaz csillagok gömb alakú csoportja, amely 10 000-től 50 millióig terjedő számú tagot tartalmazhat, meglehetősen kicsi, mintegy 50 parszek átmérőjű területen. A csillagok a központ felé olyan erősen összesűrűsödnek, hogy nagy távcsövekkel sem lehet őket szétválasztani, ebből a nagy sűrűségből eredő gravitáció az, ami összetartja gömbhalmazokat. A gömbhalmazok abban különböznek a nyílthalmazoktól, hogy bennük sokkal nagyobb az átlagos csillagsűrűség.
 • Ein Kugelsternhaufen (kurz auch Kugelhaufen) ist eine enge, kugelförmige Ansammlung sehr vieler Sterne, die untereinander gravitativ gebunden sind. Typische Größen sind einige 100.000 Sterne. Gegenseitige Bahnveränderungen sind im dicht bevölkerten Zentrum häufig, was die sphärische Gestalt zur Folge hat. Kugelsternhaufen sind ihrerseits gravitativ an Galaxien gebunden, in deren Halo sie sich weiträumig bewegen.
 • Een bolvormige sterrenhoop (of bolhoop) is een bolvormige groep sterren die rond een sterrenstelsel draait (zoals een satelliet). Bolhopen hangen goed aaneen door zwaartekracht – vandaar hun typische bolvorm – en zijn zeer dicht (relatief gezien) in de buurt van hun kern. Hierdoor komen sterren soms heel dicht bij elkaar. Enkele zeer exotische stersoorten (blauwe achterblijvers, milliseconde-pulsars en lichte röntgendubbelsterren (LMXB's)) komen veel meer voor in bolvormige sterrenhopen.
 • Шарово́е звёздное скопле́ние (англ. globular cluster) — звёздное скопление, содержащее большое число звёзд, тесно связанное гравитацией и обращающееся вокруг галактического центра в качестве спутника. В отличие от рассеянных звёздных скоплений, которые располагаются в галактическом диске, шаровые находятся в гало; они значительно старше, содержат гораздо больше звёзд, обладают симметричной сферической формой и характеризуются увеличением концентрации звёзд к центру скопления.
 • Un ammasso globulare (detto anche ammasso chiuso o ammasso di alone) è un insieme sferoidale di stelle che orbita come un satellite intorno al centro di una galassia. Gli ammassi globulari sono sorretti al loro interno da una forte gravità, che dà loro il tipico aspetto sferico e mantiene al loro centro una densità di stelle relativamente molto elevata. Il nome di questa categoria di oggetti deriva dal latino globus, che significa "globo", "sfera".
 • Aglomerado globular é a denominação dada a um tipo de aglomerado estelar cujo formato aparente é esférico e cujo interior é muito denso e rico em estrelas antigas, podendo, inclusive, ter até um milhão de estrelas, mantidas juntas pela ação da gravidade. Geralmente localizam-se longe do plano galáctico e, às vezes, muito além disso, no distante espaço intergaláctico.O tamanho médio aproximado de um aglomerado globular é de 100 anos-luz.
rdfs:label
 • Amas globulaire
 • Aglomerado globular
 • Ammasso globulare
 • Bolvormige sterrenhoop
 • Cúmul globular
 • Cúmulo globular
 • Globular cluster
 • Gromada kulista
 • Gugus bola
 • Gömbhalmaz
 • Kugelsternhaufen
 • Kulová hvězdokupa
 • Küresel yıldız kümesi
 • Кълбовиден звезден куп
 • Шаровое звёздное скопление
 • 球状星団
 • 구상성단
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of