Les amarantes ou amaranthes (Amaranthus) sont des plantes annuelles de la famille des Amaranthacées appartenant au genre Amaranthus, dont certaines espèces sont cultivées comme plantes potagères, pour leurs feuilles comestibles à la manière des épinards ou pour leurs graines, et parfois comme plantes ornementales pour leur floraison en épis spectaculaires.Certaines espèces sont des mauvaises herbes communes dans les champs cultivés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les amarantes ou amaranthes (Amaranthus) sont des plantes annuelles de la famille des Amaranthacées appartenant au genre Amaranthus, dont certaines espèces sont cultivées comme plantes potagères, pour leurs feuilles comestibles à la manière des épinards ou pour leurs graines, et parfois comme plantes ornementales pour leur floraison en épis spectaculaires.Certaines espèces sont des mauvaises herbes communes dans les champs cultivés. L'amarante s'est fait connaître du grand public lors de l'apparition, en Géorgie (États-Unis), d'une population résistante à l'herbicide Roundup. La plante s'y est adaptée et s'est multipliée dans les champs traités avec l'herbicide Roundup par une plus grande capacité de résistance. Lors de la découverte de cette population, l'hypothèse (contestée par certains articles scientifiques coécrits avec les semenciers) d'un transfert horizontal de gènes depuis les maïs OGM résistant à l’herbicide s'est répandue dans la presse et les blogues,,. En fait, la résistance serait due une amplification génique, la multiplication du gène de l'enzyme cible du glyphosate, l'EPSPS (5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase).
 • 아마란스(영어: amaranth, Amaranthus L.)는 한 해, 또는 짧은 기간의 여러해살이의 속으로, 범존종(en)에 속한다. 중심자목 비름과의 한 속이다. 미상꽃차례와 같은 취산꽃차례의 꽃이 여름이나 가을에 핀다.이 용어는 "시들지 않는"을 뜻하는 그리스어 낱말 ἀμάραντος(아마란토스)와 꽃을 뜻하는 ἄνθος(안토스)가 합쳐져서 생긴 데에서 유래한다.
 • Bayam (Amaranthus spp.) merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting.
 • Rod Laskavec (Amaranthus sp.) zahrnuje více než 60 druhů, kulturní formy patří mezi jednoleté rostliny. Pro produkci semen jsou nejvíce využívány druhy Amaranthus hypochondriacus L., Amaranthus caudatus L. a Amaranthus cruentus L. (Michalová, 2001). V Asii a Africe se pěstují jako listová zelenina jiné druhy (Moudrý a Strašil, 1996). Pochází ze Střední Ameriky, byl pěstován Aztéky a Inky již před třemi tisíciletími. Podle svého využití se řadí, stejně jako pohanka, k pseudoobilovinám (Dostálek a kol., 2000). Laskavec patří do skupiny rostlin s C4 cyklem, které mají velkou rychlost fotosyntézy, ekonomičtěji využívají světelnou energii při fixaci CO2, mají sníženou fotorespiraci a dosahují vysoké hodnoty fotosyntetické produkce, tedy i tvorby biomasy. Kromě širokého potravinářského využití zrna i mouky lze laskavec uplatnit i jako krmivo pro hospodářská zvířata. Senáž je kvalitou blízká vojtěškové. Vzrůstné formy jsou využitelné jako zelené hnojení, energetické plodiny (produkce sušiny biomasy je přes 20t/ha) i pro výrobu papíru, některé druhy zase poskytují surovinu pro produkci barviv a kosmetických přípravků (Moudrý a Strašil, 1996).Patří k teplomilným rostlinám. V našich podmínkách mu vyhovují humózní, hlubší a střední půdy, nížinné, teplé a sušší klima. Podle Dostálka a kol. (2000) nesnáší utužení a zamokření. Autoři Moudrý a Strašil (1996) naopak uvádějí vedle odolnosti vůči zasolení i odolnost k zamokření. Není náročný na předplodinu, nevhodné jsou pozemky zaplevelené merlíky, lebedami nebo planým laskavcem, se kterým se může křížit. Spontánními mezidruhovými kříženci laskavců se zabývali Lanta a Havránek (2001). Potvrdili nutnost účinné izolace v semenářských porostech.Laskavec dobře reaguje na organické hnojení. K rychlému růstu a vytvoření velkého množství biomasy potřebuje dostatek živin. Příprava půdy má udržet vláhu a potlačit plevele, proto se opakovaně vláčí. Vysévá se do půdy prohřáté na 10-12 °C přibližně ve stejné době, kdy se sejí fazole nebo kukuřice. Drobná semena komplikují výsev. Číselné agrotechnické hodnoty jsou uvedeny v tabulce. V době vzcházení je laskavec citlivý na nedostatek vláhy. Při výsevu do nevyhřáté a zamokřené půdy napadají mladé rostliny choroby. Laskavec je citlivý na zaplevelení počátkem vegetace, proto se do zapojení porostu meziřádkově kultivuje plečkou.Sklizeň je druhé kritické období v pěstování laskavce. V době zralosti semen má rostlina vysoký obsah vody, což ztěžuje sklizeň. Vhodná je desikace prvními mrazy a neprodlená sklizeň, aby se snížily ztráty výpadem zrna. Další ztráty vznikají při vlhnutí květenství během podzimních dešťů. Po sklizni se zrno dočistí a vysuší na vlhkost 10-12%. Mlátička se seřizuje asi jako při sklizni máku (Dostálek a kol., 2000). Pro produkci osiva je nutné důsledné ničení plevelných laskavců (Moudrý a Strašil, 1996).
 • Щир, още Амарант или Куча лобода (Amaranthus), е вид растение от род Amaranthus.Произходът на едно от наименованията му (амарант) е от Древна Гърция, където означава „неугасващото“, неувяхващото цвете. Според някои твърдения помага срещу любовни мъки . Според латинската и гръцката митология Амарантът помага и срещу физически рани, душевни терзания, болка и вскякави други човешки мъки, и никога не увяхва, защото е магическо. В повечето митове цветето е тъмночервено, с големи красиви цветове, открива се много, много рядко и то само на лунна светлина. Само човек с много чиста душа и сърце може да намери амарант, защото той е свещен.
 • Amaranthus è un genere di erbe della famiglia delle Amaranthaceae.
 • Amaranthus generoa amaranto izenarekin ezagutzen diren hainbat espezie barne hartzen dituen belarren talde kosmopolita bat da. Egun itxura guztietako 60 espezie inguru ezagutzen dira. Genero honetako kideen ezaugarri eta erabilerak oso hurbilekoa duen Celosia generoaren antzekoak dira. Talde honetako zenbait espezie belar txartzat hartzen diren arren, erabilera asko dauzkate barazki gisa, sasizereal gisa eta apaindura gisa.Izena grezieratik datorkio: amarantos, (Αμάρανθος or Αμάραντος), "zimeltzen ez dena".
 • Amaranthus, collectively known as amaranth,[citation needed] is a cosmopolitan genus of annual or short-lived perennial plants. Catkin-like cymes of densely packed flowers grow in summer or autumn. Approximately 60 species are recognized, with inflorescences and foliage ranging from purple and red to green or gold. Members of this genus share many characteristics and uses with members of the closely related genus Celosia.Although several species are often considered weeds, people around the world value amaranths as leaf vegetables, cereals, and ornamental plants."Amaranth" derives from Greek ἀμάραντος (amarantos), "unfading," with the Greek word for "flower," ἄνθος (anthos), factoring into the word's development as "amaranth." The more accurate "amarant" is an archaic variant.
 • Szarłat (Amaranthus) – rodzaj roślin należących do rodziny szarłatowatych. Obejmuje ok. 100 gatunków rozprzestrzenionych na całym niemal świecie, ale rodzaj najbardziej zróżnicowany w tropikalnej i subtropikalnej Azji i Ameryce. Wiele gatunków szarłatu to rośliny jadalne, przy czym u jednych spożywane są nasiona (np. A. caudatus, A. hybridus), u innych młode pędy (np. A. tricolor).
 • Амара́нт, или щири́ца (лат. Amaránthus) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия. Относится к семейству Амарантовые. Известно около 55—65 видов, которые произрастают в тёплых и умеренных областях.Некоторые виды амаранта (амарант запрокинутый, Amaranthus blitum и другие) — широко распространённые сорняки. Такие виды, как Amaranthus caudatus, Amaranthus paniculatus и другие, являются древнейшими зерновыми культурами и разводятся в некоторых странах. В ряде стран (особенно в Восточной Азии) амарант (Amaranthus gangeticus, Amaranthus mangostanus и другие виды) культивируется как овощное растение. Виды с насыщенно окрашенными листьями и свисающими соцветиями (Amaranthus caudatus, Amaranthus hypochondriacus и другие) используются в декоративных целях.
 • Amarant (Amaranthus), auch Fuchsschwanz genannt, manchmal auch Amaranth geschrieben, ist eine Pflanzengattung der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae).Genutzt werden vor allem die feinkörnigen, an Hirse erinnernden Samen des Garten-Fuchsschwanzes (Amaranthus caudatus), in der Andenregion bis heute unter dem Namen Kiwicha bekannt.
 • A disznóparéj vagy amaránt (Amaranthus) a szegfűvirágúak (Caryophyllales) rendjébe tartozó disznóparéjfélék (Amaranthaceae) családjának névadó nemzetsége. A világ számos részén elterjedt. Körülbelül 100 faj tartozik ide. Ezek a fajok sok szempontból hasonlítanak a celózia (Celosia) nemzetség fajaira. A legtöbb disznóparéj egyéves növény.A növény tudományos neve a görög amarantos (Αμάρανθος vagy Αμάραντος) szóból származik, melyek jelentése: ami sose hervad, vagy a nem hervadó (virág).
 • Amarant (Amaranthus) is een geslacht van eenjarige, kruidachtige planten uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het geslacht komt met zo'n zestig soorten wijdverspreid voor van gematigde tot tropische streken. Tot het geslacht behoren verscheidene sier- en voedselgewassen.
 • Amaranto (Amaranthus) é um gênero botânico da família Amaranthaceae. Várias espécies são conhecidas pelos nomes de bredo ou caruru. Compreende cerca de 70 espécies, das quais cerca de 40 são nativas das Américas. Ele inclui pelo menos 17 espécies com folhas comestíveis.
 • アマランサス(学名: Amaranthus)はヒユ科ヒユ属(アマランサス属)の総称。アマランス。ヒユ(莧、A. tricolor)の仲間であるが、形態は多様である。和名に「ケイトウ(鶏頭)」を含む種も多いが、ケイトウ (Celosia argentea) は同科別属である。ギリシャ語の Αμάρανθος(アマラントス、(花が)しおれることがない)が語源である。
 • Amarant (Amaranthus) és un gènere de plantes amb flor dins la família de les amarantàcies.
 • Los amarantos (del griego ἀμάραντος, que no se marchita; lat. Amarantus), son un género de hierbas pertenecientes a la familia Amaranthaceae. Ampliamente distribuido por la mayor parte de las regiones templadas y tropicales. Varias de ellas se cultivan como verduras, cereales o plantas ornamentales.[cita requerida] Como ejemplo de su distribución y hábitat véase la descripción de la especie Amaranthus caudatus. Aunque persiste algo de confusión sobre su exacta taxonomía, comprende 386 especies descritas y de estas, solo 103 aceptadas.Los miembros de este género comparten muchas características y usos con los miembros del género Celosia, estrechamente emparentado. El amaranto es muy resistente a los climas fríos y secos, incluso crece en suelos pobres y húmedos en zonas muy tropicales y con lluvias muy frecuentes (aprox. 980 mm). Además tiene un alto nivel alimenticio, lo cual lo hace una excelente alternativa para regiones con dificultades para la siembra de otro tipo de cereales.[cita requerida]China es uno de los mayores productores de amaranto. Las hojas de esta planta son muy parecidas a las de las espinacas. Es tradicional su uso en recetas culinarias de Asia, América y África.[cita requerida]
 • Amaranthus, Amaranthaceae familyasından yaklaşık altmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsi. Celosia (horozibiği) cinsi ile yakın akraba olan bu cins birçok ortak özelliğe sahiptir.Birçok türü ot sayılsa da dünyanın birçok yerinde yaprakları sebze kendisi süs bitkisi ve tohumları da tahıl sayılır. Rengârenk çiçeklerinden boya yapılabilir. Çabuk üreyen ve bakım gerektirmeyen, kolay hasta olmayan dayanıklı bir bitkidir. Hem yaprakları hem de siyah benekli küçük sarı tohumları yenebildiği gibi, kurutulan tohumları öğütülerek ekmek yapımında kullanılabilir. Azteklerin başlıca tahıllarından olan Amaranth bol liflidir ve yüksek protein içerir.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 109224 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10270 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 54 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108457817 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:ala
 • 81 (xsd:integer)
 • 574 (xsd:integer)
prop-fr:amidon
 • 55.100000 (xsd:double)
prop-fr:ara
 • 90 (xsd:integer)
prop-fr:arg
 • 1314 (xsd:integer)
prop-fr:asp
 • 1233 (xsd:integer)
prop-fr:b
 • 0.190000 (xsd:double)
 • 0.800000 (xsd:double)
 • 1.200000 (xsd:double)
prop-fr:beh
 • 41 (xsd:integer)
prop-fr:calcium
 • 214 (xsd:integer)
prop-fr:calorie
 • 365 (xsd:integer)
prop-fr:cendre
 • 3.250000 (xsd:double)
prop-fr:cuivre
 • 1.600000 (xsd:double)
prop-fr:cys
 • 310 (xsd:integer)
prop-fr:eau
 • 11.100000 (xsd:double)
prop-fr:fer
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:glu
 • 2363 (xsd:integer)
prop-fr:glucide
 • 56.800000 (xsd:double)
prop-fr:gly
 • 1110 (xsd:integer)
prop-fr:his
 • 396 (xsd:integer)
prop-fr:iso
 • 557 (xsd:integer)
prop-fr:joule
 • 1540 (xsd:integer)
prop-fr:la
 • 4031 (xsd:integer)
prop-fr:leu
 • 866 (xsd:integer)
prop-fr:lipide
 • 8.810000 (xsd:double)
prop-fr:lys
 • 847 (xsd:integer)
prop-fr:magnésium
 • 308 (xsd:integer)
prop-fr:manganèse
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:mar
 • 70 (xsd:integer)
prop-fr:met
 • 314 (xsd:integer)
prop-fr:myr
 • 8 (xsd:integer)
prop-fr:nickel
 • 0.160000 (xsd:double)
prop-fr:olé
 • 2143 (xsd:integer)
prop-fr:omega
 • 81 (xsd:integer)
 • 2143 (xsd:integer)
 • 4031 (xsd:integer)
prop-fr:pal
 • 1679 (xsd:integer)
prop-fr:phe
 • 6410 (xsd:integer)
prop-fr:phosphore
 • 582 (xsd:integer)
prop-fr:potassium
 • 484 (xsd:integer)
prop-fr:pro
 • 604 (xsd:integer)
prop-fr:protide
 • 15.800000 (xsd:double)
prop-fr:saturé
 • 2138 (xsd:integer)
prop-fr:ser
 • 890 (xsd:integer)
prop-fr:sodium
 • 26 (xsd:integer)
prop-fr:source
 • Souci, Fachmann, Kraut : La composition des aliments. Tableaux des valeurs nutritives, 7ème édition, 2008, MedPharm Scientific Publishers / Taylor & Francis, ISBN 978-3-8047-5038-8
prop-fr:ste
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:sucre
 • 1.470000 (xsd:double)
prop-fr:thr
 • 561 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Amarante, graines
prop-fr:try
 • 196 (xsd:integer)
prop-fr:tyr
 • 533 (xsd:integer)
prop-fr:val
 • 633 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:zinc
 • 3.700000 (xsd:double)
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les amarantes ou amaranthes (Amaranthus) sont des plantes annuelles de la famille des Amaranthacées appartenant au genre Amaranthus, dont certaines espèces sont cultivées comme plantes potagères, pour leurs feuilles comestibles à la manière des épinards ou pour leurs graines, et parfois comme plantes ornementales pour leur floraison en épis spectaculaires.Certaines espèces sont des mauvaises herbes communes dans les champs cultivés.
 • 아마란스(영어: amaranth, Amaranthus L.)는 한 해, 또는 짧은 기간의 여러해살이의 속으로, 범존종(en)에 속한다. 중심자목 비름과의 한 속이다. 미상꽃차례와 같은 취산꽃차례의 꽃이 여름이나 가을에 핀다.이 용어는 "시들지 않는"을 뜻하는 그리스어 낱말 ἀμάραντος(아마란토스)와 꽃을 뜻하는 ἄνθος(안토스)가 합쳐져서 생긴 데에서 유래한다.
 • Bayam (Amaranthus spp.) merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting.
 • Amaranthus è un genere di erbe della famiglia delle Amaranthaceae.
 • Szarłat (Amaranthus) – rodzaj roślin należących do rodziny szarłatowatych. Obejmuje ok. 100 gatunków rozprzestrzenionych na całym niemal świecie, ale rodzaj najbardziej zróżnicowany w tropikalnej i subtropikalnej Azji i Ameryce. Wiele gatunków szarłatu to rośliny jadalne, przy czym u jednych spożywane są nasiona (np. A. caudatus, A. hybridus), u innych młode pędy (np. A. tricolor).
 • Amarant (Amaranthus), auch Fuchsschwanz genannt, manchmal auch Amaranth geschrieben, ist eine Pflanzengattung der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae).Genutzt werden vor allem die feinkörnigen, an Hirse erinnernden Samen des Garten-Fuchsschwanzes (Amaranthus caudatus), in der Andenregion bis heute unter dem Namen Kiwicha bekannt.
 • A disznóparéj vagy amaránt (Amaranthus) a szegfűvirágúak (Caryophyllales) rendjébe tartozó disznóparéjfélék (Amaranthaceae) családjának névadó nemzetsége. A világ számos részén elterjedt. Körülbelül 100 faj tartozik ide. Ezek a fajok sok szempontból hasonlítanak a celózia (Celosia) nemzetség fajaira. A legtöbb disznóparéj egyéves növény.A növény tudományos neve a görög amarantos (Αμάρανθος vagy Αμάραντος) szóból származik, melyek jelentése: ami sose hervad, vagy a nem hervadó (virág).
 • Amarant (Amaranthus) is een geslacht van eenjarige, kruidachtige planten uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het geslacht komt met zo'n zestig soorten wijdverspreid voor van gematigde tot tropische streken. Tot het geslacht behoren verscheidene sier- en voedselgewassen.
 • Amaranto (Amaranthus) é um gênero botânico da família Amaranthaceae. Várias espécies são conhecidas pelos nomes de bredo ou caruru. Compreende cerca de 70 espécies, das quais cerca de 40 são nativas das Américas. Ele inclui pelo menos 17 espécies com folhas comestíveis.
 • アマランサス(学名: Amaranthus)はヒユ科ヒユ属(アマランサス属)の総称。アマランス。ヒユ(莧、A. tricolor)の仲間であるが、形態は多様である。和名に「ケイトウ(鶏頭)」を含む種も多いが、ケイトウ (Celosia argentea) は同科別属である。ギリシャ語の Αμάρανθος(アマラントス、(花が)しおれることがない)が語源である。
 • Amarant (Amaranthus) és un gènere de plantes amb flor dins la família de les amarantàcies.
 • Amaranthus, Amaranthaceae familyasından yaklaşık altmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsi. Celosia (horozibiği) cinsi ile yakın akraba olan bu cins birçok ortak özelliğe sahiptir.Birçok türü ot sayılsa da dünyanın birçok yerinde yaprakları sebze kendisi süs bitkisi ve tohumları da tahıl sayılır. Rengârenk çiçeklerinden boya yapılabilir.
 • Амара́нт, или щири́ца (лат. Amaránthus) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия. Относится к семейству Амарантовые. Известно около 55—65 видов, которые произрастают в тёплых и умеренных областях.Некоторые виды амаранта (амарант запрокинутый, Amaranthus blitum и другие) — широко распространённые сорняки.
 • Amaranthus generoa amaranto izenarekin ezagutzen diren hainbat espezie barne hartzen dituen belarren talde kosmopolita bat da. Egun itxura guztietako 60 espezie inguru ezagutzen dira. Genero honetako kideen ezaugarri eta erabilerak oso hurbilekoa duen Celosia generoaren antzekoak dira.
 • Rod Laskavec (Amaranthus sp.) zahrnuje více než 60 druhů, kulturní formy patří mezi jednoleté rostliny. Pro produkci semen jsou nejvíce využívány druhy Amaranthus hypochondriacus L., Amaranthus caudatus L. a Amaranthus cruentus L. (Michalová, 2001). V Asii a Africe se pěstují jako listová zelenina jiné druhy (Moudrý a Strašil, 1996). Pochází ze Střední Ameriky, byl pěstován Aztéky a Inky již před třemi tisíciletími.
 • Los amarantos (del griego ἀμάραντος, que no se marchita; lat. Amarantus), son un género de hierbas pertenecientes a la familia Amaranthaceae. Ampliamente distribuido por la mayor parte de las regiones templadas y tropicales. Varias de ellas se cultivan como verduras, cereales o plantas ornamentales.[cita requerida] Como ejemplo de su distribución y hábitat véase la descripción de la especie Amaranthus caudatus.
 • Amaranthus, collectively known as amaranth,[citation needed] is a cosmopolitan genus of annual or short-lived perennial plants. Catkin-like cymes of densely packed flowers grow in summer or autumn. Approximately 60 species are recognized, with inflorescences and foliage ranging from purple and red to green or gold.
 • Щир, още Амарант или Куча лобода (Amaranthus), е вид растение от род Amaranthus.Произходът на едно от наименованията му (амарант) е от Древна Гърция, където означава „неугасващото“, неувяхващото цвете. Според някои твърдения помага срещу любовни мъки . Според латинската и гръцката митология Амарантът помага и срещу физически рани, душевни терзания, болка и вскякави други човешки мъки, и никога не увяхва, защото е магическо.
rdfs:label
 • Amarante (plante)
 • Amarant
 • Amarant (Pflanzengattung)
 • Amarant (geslacht)
 • Amaranth
 • Amaranthus
 • Amaranthus
 • Amaranthus
 • Amaranto
 • Amaranto
 • Bayam
 • Disznóparéj
 • Laskavec
 • Szarłat
 • Амарант
 • Щир
 • アマランサス
 • 아마란스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of