Les Amérindiens, ou Indiens d'Amérique (parfois; par erreur, Indiens tout court, les Indiens étant les habitants de l'Inde), ou encore Américains natifs, comme revendiqué par certaines peuplades, sont les habitants d'Amérique avant la colonisation européenne des Amériques.↑ 1,00, 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,06, 1,07, 1,08, 1,09, 1,10, 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18 et 1,19 Courrier International, Hors-série Fiers d'être indiens, juin-juillet-août 2007, p.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Amérindiens, ou Indiens d'Amérique (parfois; par erreur, Indiens tout court, les Indiens étant les habitants de l'Inde), ou encore Américains natifs, comme revendiqué par certaines peuplades, sont les habitants d'Amérique avant la colonisation européenne des Amériques.
 • Indiánoknak az amerikai kontinens bennszülött népeit nevezzük. Jelenleg az amerikai kontinens lakosságának egy tetemes, de kisebb részét képezik. Elnevezésük Amerika középkori újra-felfedezésével és egy tévedéssel kapcsolatos, nevezetesen, hogy Kolumbusz Kristóf azt hitte, hogy Indiát érte el, amikor a mai Dominikában partot ért.Amerikában bennszülött amerikai (angolul Native American), és az Első Nemzetek (First Nations) neveken is emlegetik őket. Más neveik: amerikai indiánok, amerindek, vörös indiánok. Az angol nyelvben az indian szó indiánt és indiait egyaránt jelenthet, így az angol szó alakjában őrzi Kolumbusz tévedését, a magyar nyelvben azonban a két jelentés két szóalakra vált szét. Az újvilági bevándorlási elmélet szerint az emberek Beringián, a mai Bering-szoros helyén valamikor elnyúló földhídon keresztül vándoroltak be Eurázsiából Amerikába. A legkésőbbi időpont, amikor ez megtörténhetett, valamikor 12 ezer évvel ezelőtt volt, a legkorábbi időpont vitatott. Ezek a korai paleoamerikaiak gyorsan szétterjedtek Amerikában és kulturálisan elkülönülő törzsek és nemzetek százaira váltak szét. Ezzel szemben áll ama tény, hogy Szibéria és Amerika között ma sem lehetetlen a jégen történő átkelés. Kolumbusz tévedése alapján az Amerikába érkező európaiak ezeket a népeket az indián gyűjtőnév alá sorolták. A bennszülöttek számára ebben az időben nem létezett e népek közös fogalma, de az utóbbi két évszázadban mégis kialakult az indián identitástudat, bár újabban nő ezzel a felfogással szemben az ellenkezés a bennszülöttek leszármazottai közt, különösen Kanadában.A bennszülött amerikai népek kultúrája, életmódja már az európai hódítás előtt nagyon változatos volt. Egyesek vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak, mások mezőgazdasággal és vízkultúrával foglalkoztak, máig maradandó örökséget hagyva maguk után. Egyes társadalmaik erősen a mezőgazdaságtól függtek, mások életmódja a földművelés, vadászat és gyűjtögetés keverékére épült. Egyes régiókban a bennszülött népek monumentális épületeket emeltek, nagy, jól szervezett városokat hoztak létre. Társadalmaikat egyes főnökök uralta területek, államok, sőt hatalmas birodalmak jellemezték.Az amerikai kontinens sok területét ma is bennszülött amerikaiak népesítik be. Egyes országok nagy bennszülött populációval rendelkeznek, mint Bolívia, Peru, Paraguay, Mexikó, Guatemala, Kolumbia és Ecuador. Amerikában legalább ezer bennszülött nyelvet beszélnek, ezek közül néhányat, mint a kecsua, a guaraní, a maja és a nahuatl több millióan. A legtöbb bennszülött nép a keletről bevándorolt népek életmódját vette át, de helyenként változó mértékben sokan megőriztek régi vallási, társadalmi és életmódbeli hagyományokat. Léteznek olyan bennszülött népek, amelyek viszonylagos elszigeteltségben, ősi életmódjukat őrizve élnek, sőt valószínűleg olyanok is, akik még mind a mai napig a modern civilizációtól teljesen elzárva élnek.
 • Indiáni představují původní obyvatelstvo amerického kontinentu (výjimku tvoří Eskymáci a Aleuti na severu). Označení jako první použil Kryštof Kolumbus v domnění, že se plavbou na západ přes Atlantik dostal k východnímu břehu Indie.Předchůdci indiánů přišli do Ameriky patrně v jediné migrační vlně okolo 12–13 tisíc let př. n. l., kdy probíhající doba ledová způsobila výrazný pokles hladiny oceánů, a tak mezi Sibiří a Severní Amerikou místo Beringovy úžiny existovala tzv. Beringova šíje. Předchůdci indiánů pak následovali migrující lovnou zvěř na nový kontinent.
 • Con l'espressione Nativi Americani si intende indicare i popoli indigeni delle Americhe che abitavano il continente prima della colonizzazione europea e i loro odierni discendenti.L'etnonimo utilizzato per indicare i Nativi Americani non è univoco ed è spesso oggetto di discussione. Nei paesi di lingua spagnola dell'America Latina si usa prevalentemente il termine Indios mentre negli Stati Uniti d'America, e nei paesi occidentali più in generale, si usa l'espressione Indiani d'America benché ormai non sia più considerata un'espressione politicamente corretta.L'uso del termine Indiano si deve a Cristoforo Colombo che, in cerca di una rotta che consentisse di raggiungere l'Asia attraversando l'oceano Atlantico, credette di aver raggiunto le Indie Orientali, ignaro invece di aver scoperto un nuovo continente.Secondo l'ipotesi scientifica più accreditata, 13000 anni fa l'uomo sarebbe migrato dall'Eurasia verso l'America attraverso la Beringia, una lingua di terra che all'epoca univa i due continenti. Questi uomini si sarebbero poi spostati più a sud fino ad abitare tutto il continente e diversificandosi in migliaia di etnie e tribù differenti.In Centro e Sud America i nativi americani si organizzarono in grandiose civiltà come i Maya e gli Aztechi nell'odierno Messico e gli Inca sulla cordigliera delle Ande, mentre in Nord America i nativi americani erano prevalentemente popolazioni nomadi o seminomadi.Molte aree del continente sono ancora popolate da nativi americani; specialmente in America Latina dove, insieme ai mestizos, costituiscono la maggioranza della popolazione. Negli Stati Uniti d'America e in Canada i nativi americani, invece, sono soltanto un'esigua minoranza.Ancora oggi nelle Americhe si parlano almeno un migliaio di lingue indigene diverse. Alcune fra queste, come ad esempio il Quechua, l'Aymara, il Guaraní, le lingue Maya e il Nahuatl, sono parlate da milioni di persone. Molti mantengono, inoltre, pratiche ed usanze culturali di vario grado, incluse pratiche religiose, organizzazione sociale e pratiche di sussistenza. Alcuni popoli indigeni vivono ancora in uno stato di relativo isolamento dalle società moderne e altre addirittura non sono mai entrate in contatto con esse o con l'uomo occidentale.
 • アメリカ州の先住民(アメリカしゅうのせんじゅうみんぞく、カナダ英語: Fist Nation、アメリカ英語: Native Americans、スペイン語: Indígenas de América、ポルトガル語: Índio, indígena)は、ヴァイキングやクリストファー・コロンブスによるアメリカ本土への到達以前からアメリカ州に住んでいる諸民族を指す。
 • Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.
 • Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Columbus, die in 1492 dacht in Indië beland te zijn (het was zijn bedoeling om in westelijke richting de Atlantische Oceaan over te reizen en zo in Indië te komen), noemde de bewoners indios - indianen.
 • Indianer ist die im Deutschen verbreitete Sammelbezeichnung für die indigenen Völker Amerikas, ausgenommen die Inuit und andere Völker der arktischen Gebiete sowie der amerikanischen Pazifikinseln. Die Vorfahren der Indianer haben Amerika in frühgeschichtlicher Zeit von Asien aus besiedelt und haben dort eine Vielzahl von Kulturen und Sprachen entwickelt. Indianer ist eine Fremdbezeichnung durch die Kolonialisten, eine entsprechende Selbstbezeichnung der weit über zweitausend Gruppen besteht nicht. Allerdings gibt es übergreifende Begriffe in Kanada, in den USA sowie im ehemals spanischen und im portugiesischen Teil Amerikas.Die Vorfahren der heutigen Indianer entwickelten zunächst die mitgebrachte Jäger- und Sammlerkultur fort, lebten bald überwiegend von Landsäugetieren wie Bisons, Karibus und Guanacos oder von Vögeln wie Nandus. Sie befuhren aber auch bereits kurz nach der letzten Eiszeit den Pazifik entlang der Küste. Keramik, Ackerbau (wie der vor 4000 v. Chr. einsetzende Anbau von Kürbissen) und abgestufte Formen der Sesshaftigkeit sowie sehr früher Fernhandel kennzeichneten die Kulturen im Norden des Kontinents, während im Süden regional Bewässerungswirtschaft zu höheren Erträgen und vor 3000 v. Chr. zu städtischen Kulturen führte, die nach Norden bis an den Mississippi und in den Süden Kanadas reichten. Daneben existierten weiterhin Wildbeuterkulturen, die die Landschaft in großem Ausmaß nutzten und veränderten.Innerhalb weniger Jahrzehnte vernichteten iberische Eroberer die Großreiche Mittel- und Südamerikas. Noch zerstörerischer wirkten sich allerdings die von den Europäern unbewusst eingeschleppten Krankheiten aus, die ganze Regionen entvölkerten. In Nordamerika gerieten die Indianer ab 1600 nach und nach in die Minderheit, da ihre Zahl rapide abnahm, während die der Zugewanderten zunahm. Dieser Prozess dauerte bis in das 19. und frühe 20. Jahrhundert an. Nur in einigen Gebieten, wie in Bolivien und im Süden Mexikos befinden sich Indianer in der Mehrheit. Die meisten Staaten versuchten durch gezielte Assimilationspolitik – vor allem durch Einweisung der Kinder in Internate und durch Versuche, die Indianer zu Bauern zu machen – die als minderwertig betrachteten Kulturen auszulöschen, und lösten damit die Politik von Verdrängung, Absonderung in Reservaten, Zwangsumsiedlung und Segregation partiell ab, ohne sie ganz aufzugeben.Heute stellt für ihre Kulturen, die oftmals stark an ihre natürliche Umgebung gebunden sind, vor allem die Politik der industriellen Nutzung sowie der Ausbeutung von Bodenschätzen eine Gefahr dar. Die Traumatisierungsfolgen sind lange unterschätzt oder ignoriert worden. Seit Ende des 20. Jahrhunderts haben sich Kirchen und einige Regierungen für Misshandlungen und Kulturvernichtung entschuldigt, in Bolivien regiert eine von einem Indio geführte Partei. Zudem erlangen sie Partizipationsmöglichkeiten und Fertigkeiten, um vertragliche und politische Rechte durchzusetzen.
 • The indigenous peoples of the Americas are the pre-Columbian inhabitants of North and South America and their descendants. Pueblos indígenas (indigenous peoples) is a common term in Spanish-speaking countries. Aborigen (aboriginal/native) is used in Argentina, whereas "Amerindian" is used in Guyana but not commonly in other countries. Indigenous peoples are commonly known in Canada as Aboriginal peoples, which include First Nations, Inuit, and Métis peoples. Indigenous peoples of the United States are commonly known as Native Americans or American Indians, and Alaskan Natives.According to the prevailing New World migration model, migrations of humans from Eurasia to the Americas took place via Beringia, a land bridge which connected the two continents across what is now the Bering Strait. The majority of authorities agree that the earliest migration via Beringia took place at least 13,500 years ago, with disputed evidence that people had migrated into the Americas much earlier, up to 40,000 years ago.[citation needed] These early Paleo-Indians spread throughout the Americas, diversifying into many hundreds of culturally distinct nations and tribes. According to the oral histories of many of the indigenous peoples of the Americas, they have been living there since their genesis, described by a wide range of traditional creation accounts.Application of the term "Indian" originated with Christopher Columbus, who, in his search for Asia, thought that he had arrived in the East Indies. The Americas came to be known as the "West Indies", a name still used to refer to the Caribbean. This led to the names "Indies" and "Indian", which implied some kind of racial or cultural unity among the aboriginal peoples of the Americas. This unifying concept, codified in law, religion, and politics, was not originally accepted by indigenous peoples but has been embraced by many over the last two centuries. Even though the term "Indian" does not include the Aleuts, Inuit, or Yupik peoples, these groups are considered indigenous peoples of the Americas.Although some indigenous peoples of the Americas were traditionally hunter-gatherers—and many, especially in Amazonia, still are—many groups practiced aquaculture and agriculture. The impact of their agricultural endowment to the world is a testament to their time and work in reshaping and cultivating the flora indigenous to the Americas. Although some societies depended heavily on agriculture, others practiced a mix of farming, hunting, and gathering. In some regions the indigenous peoples created monumental architecture, large-scale organized cities, chiefdoms, states, and empires.Many parts of the Americas are still populated by indigenous Americans; some countries have sizable populations, especially Belize, Bolivia, Colombia, Ecuador, Greenland, Guatemala, Mexico, and Peru. At least a thousand different indigenous languages are spoken in the Americas. Some, such as Quechua languages, Aymara, Guaraní, Mayan languages, and Nahuatl, count their speakers in millions. Many also maintain aspects of indigenous cultural practices to varying degrees, including religion, social organization, and subsistence practices. Some indigenous peoples still live in relative isolation from Western society, and a few are still counted as uncontacted peoples.
 • Índio, indígena ou nativo americano são nomes dados aos habitantes humanos da América antes da chegada dos europeus, e os seus descendentes atuais. A hipótese mais aceite para a sua origem é que os primeiros habitantes da América tenham vindo da Ásia atravessando a pé o Estreito de Bering, no final da idade do gelo, há 12 mil anos.O termo "índio" provém do facto de que Cristóvão Colombo, quando chegou à América, estava convencido de que tinha chegado à Índia, haja vista que o gentílico espanhol para a pessoa nativa da Índia é indio (índio), e dessa maneira chamou os povos indígenas que ali encontrou. Por essa razão também, ainda hoje se refere às ilhas do Caribe como Índias Ocidentais.Mais tarde, estes povos foram considerados uma raça distinta e também foram apelidados de peles vermelhas. O termo ameríndio é usado para designar os nativos do continente americano, em substituição às palavras "índios", "indígenas" e outras consideradas preconceituosas.Na América do Norte, estes povos são também conhecidos pelas expressões povos aborígenes, índios americanos, primeiras nações (principalmente no Canadá), nativos do Alasca ou povos indígenas da América. No entanto, os esquimós (inuit, yupik e aleutas) e os métis (mestiços) do Canadá, que têm uma cultura e genética diferente dos restantes, nem sempre são considerados naqueles grupos.Estes termos compreendem um grande número de distintas tribos, estados e grupos étnicos, muitos dos quais vivendo como comunidades com um estatuto político.
 • Amerika yerlileri, Avrupalılar'ın gelişinden önce Amerika kıtasında yaşayan Eskimo-Aleut halkları ile Kızılderilileri kapsayan ortak ad. Bazıları bu adı İngilizce Amerindian terimin karşılığı olarak yalnızca Kızılderililer için kullanır ve Eskimo-Aleut halklarını dahil etmez. Alaska ve Kanada gibi hem Eskimo hem de Kızılderili nüfus barındıran yörelerde Amerika yerlisi adı her ikisi için kullanılırken, Kıta ABD'sinden Arjantin'e kadar Eskimo barındırmayan diğer yörelerde yalnızca Kızılderili anlamındadır.ABD Nüfus Sayım Dairesi (United States Census Bureau) ülkedeki yerlileri American Indian and Alaska Native adı altında topluca ele alır ve American Indian («Amerikan Hintlisi») terimiyle Kıta ABDsi'ndeki yerliler (ki hepsi de Kızılderilidir) kastedilirken, Alaska Native («Alaska Yerlisi») terimi Alaska'daki yerlilerin tamamı (Aleutlar, Alaska Eskimoları, Alaska Kızılderilileri) için kullanılır.Kanada'da aboriginal peoples («yerli halklar») olarak adlandırılır ve hem Kanada Eskimolarını (Inuit), hem Kanada Kızılderililerini (First Nations), hem de melez Métisleri nitelendirir. Kanada'da Indian («Kızılderili») adı "aşağılayıcı" (pejorative) bulunduğu için resmî olarak fazla kullanılmaz. Kanada'da Indian adı resmi olarak yalnızca Hintliler için kullanılır.Amerika yerlilerinin sınıflandırılması kültür bölgelerine, coğrafyası ve dillerine göre ayrı ayrı sınıflandırılır. Antropologlar genellikle akışkan sınırlı kültür bölgeleri olarak sınıflandırma eğilimindedirler. Bu kültür bölgeleri şu anki sınırlara göre değil, yerlilerin Amerika'nın keşif sürecinde Avrupalılarca karşılaştığı 15. yüzyıl başlarındaki konumları baz alınarak düzenlenir.Amerika yerli dilleri, üç ana filum olarak, Eskimo ile Aleutların konuştuğu Eskimo-Aleut dilleri, Kızılderili Na-Dene halklarının konuştuğu Na-Dene dilleri ile bunların haricindeki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu Amerind dilleri biçiminde sınıflandırılır. Na-Dene dillerinin Asya'daki Yenisey dilleri ile Dene-Yenisey dilleri adı altında birlikte sınıflandırılması fikri 2008 yılında Edward Vajda tarafından ortaya konmuştur ve Eskimolar dışında Asya kökenli olduğu dil bilimi kriterlerine göre ortaya konan ilk ve tek Kızılderili grubu budur. Geriye kalan diğer Kızılderililerin dilleri 1960 yılında Joseph Greenberg tarafından Amerind dilleri adı altında birleştirilmesi fikri ortaya atılmıştır, fakat bu teoriyi tarihi dil bilimcilerin çoğu reddeder.Na-Dene dillerini konuşan halklar, İnuitler ve Alaska yerlileri haplogrup Q (Y-DNA) mutasyonları sergiler; bununla birlikte, diğer Kızılderililerde (Amerind dillerini konuşanlar) bulunan mtDNA mutasyonlarından farklıdır. Amerika yerlileri DNA'sına göre 12 genetik gruba ayrılır ve Eskimolar ile Na-Dene Kızılderilileri haricindeki Kızılderililerde 10 ayrı genetik gruplaşma görülür.
 • Amerindiarrak Amerikako jatorrizko biztanleak edo herriak dira, Kristobal Kolon hara iritsi baino lehen lurralde hartan (Alaskatik Patagoniaraino) bizi zirenen ondorengoak. Amerindiar herrien jatorrizko hizkuntzei amerindiar hizkuntzak deritze.Gaur egun, asko aldatzen da biztanle hauen proportzioa herrialde batetik bestera: Paraguaiko % 98tik (mestizoak barne) AEBetako % 1 edo 2raino.
 • Инде́йцы — общее название коренного населения Америки (за исключением эскимосов и алеутов). Название возникло от ошибочного представления первых европейских мореплавателей (Христофора Колумба и др.) конца XV века, считавших открытые ими заатлантические земли Индией. По антропологическому типу индейцы принадлежат к американоидной расе. Общая приблизительная численность индейцев в Америке — свыше 30 млн чел. (оценка на середину 1960-х гг.). По данным на начало XXI века их общая численность превышает 60 млн чел., а с учётом так называемых детрибализованных индейцев (утративших племенную принадлежность) — около 75 млн чел. Ныне существует около 1 тысячи индейских народов, а в конце XV века было около 2200.
 • Индианците са коренното население на Северна, Централна и Южна Америка преди европейската колонизация. Днешните индианци са техни потомци, които включват голям брой отделни племена и етнически групи от монголоидната раса, като повечето от тях все още живеят в обособени изолирани общности. В зависимост от контекста, терминът „индианци“ може да включва ескимосите (инуити, юпики) и алеутите, чиято култура и наследствени черти се различават от останалите групи. Индианци могат да бъдат наричани и канадските метиси.Общият брой на индианците по света е около 30 милиона по данни от 1960-те. По данни от началото на XXI век общият им брой надвишава 60 милиона души, разпределени в около 1000 различни етнически групи и народности. В края на XV век, преди окончателното завладяване от европейците, общият брой на етническите групи е 2200 . Подложени на геноцид през последните 200 г.
 • Los indígenas americanos, también llamados indios, amerindios, nativos americanos o indoamericanos, son los pobladores originarios de América y sus descendientes que mantienen su cultura y se reconocen como tales. Algunos autores excluyen de entre los amerindios a los esquimales y a veces también a los pueblos de lenguas na-dené, ya que de acuerdo con la hipótesis amerindia su origen etnolingüístico y llegada a América fue posterior.
 • 아메리카 토착민(-土着民, 영어: Indigenous peoples of the Americas 네이티브 아메리칸[*])은 아메리카 대륙의 원주민을 지칭한다. 흔히 ‘인디언’이라고도 하나 이는 영어의 ‘American Indian’에서 온 말로, 엄밀하게는 미국내 아메리카 원주민만을 지칭할 때도 있다. 언어권에 따라 앵글로 아메리카의 토착민은 인디언, 라틴 아메리카의 토착민은 인디오라 부르기도 한다. 인디언의 호칭은 원래 콜럼버스가 아메리카 대륙을 인도로, 토착민을 인도인으로 오인한 것으로부터 나온 말로, 때때로 경멸의 의미를 지니는 까닭에 영어권에서는 'Native American'이라 호칭하는 것이 일반적이다. 북극권의 이누이트를 포함하는 경우도 있으나, 인디언이라 호칭할 경우에는 보통 이누이트는 포함되지 않는다. 또한 지역별로 다양한 인종형질적 차이와 언어적 차이를 보이는 까닭에 이들을 하나의 동계민족으로 간주하는 것은 무리가 있다. 예를 들어 브라질 열대우림지역의 부족과 미국 대평원 지역의 부족, 남미끝의 티에라델푸에고 섬의 토착종족간에는 언어, 문화, 신장 등에서 엄청난 차이가 있다.
 • Els pobles indígenes d'Amèrica són els habitants precolombins del continent americà, llurs descendents i altres grups ètnics que s'identifiquen amb aquests pobles històrics. D'acord amb les recerques científiques recents, els éssers humans no es van desenvolupar a Amèrica ans van arribar per mar o pel pont de gel o terra que connectava l'Àsia amb l'Amèrica del Nord, encara que altres teories fins i tot suggereixen que alguns grups van arribar-hi des de Polinèsia a l'oceà Pacífic. Aquests grups es van diversificar formant nombroses nacions i tribus a tot arreu del continent. Alguns pobles indígenes d'Amèrica van desenvolupar societats avançades basades en l'agricultura durant molts segles. En algunes regions van crear civilitzacions molt desenvolupades amb sistemes religiosos i polítics complexos. Les estimacions de la població original d'Amèrica abans de l'arribada dels europeus han variat al llarg del temps entre 10 milions a 120 milions, encara que una xifra mitjana, al voltant dels 50 milions ha estat la més acceptada. La major part de la població vivia a Mesoamèrica o a la regió occidental de Sud-amèrica. Les malalties desconegudes al Nou Món van matar a un percentatge altíssim de la població ameríndia, com ara la verola, el tifus, la grip, la diftèria i el xarampió, causant una de les calamitats més grans de la història humana. De fet, la primera gran epidèmia va començar abans de la conquesta de Tenochtitlan. A Nord-amèrica, almenys 98 ones d'epidèmies van afectar les poblacions ameríndies des del primer contacte amb els europeus i el segle XX. Altres raons que expliquen el decrement dràstic de la població ameríndia són el tractament inicial que van rebre, forçats a treballar en les mines d'or o les plantacions agrícoles, i les guerres contínues amb els europeus i entre comunitats indígenes. A partir del segle XX, la majoria dels estats americans han implementat programes o aprovat lleis per a la protecció de les cultures, llengües i fins i tot, dels sistemes d'organització social dels pobles indígenes. A l'Argentina, Mèxic, Colòmbia, Perú, Bolívia i el Paraguai llurs llengües gaudeixen d'algun tipus de reconeixement legal o oficial. Als Estats Units i el Canadà, no són subjectes a totes les lleis federals o estatals ans gaudeixen del dret d'autonomia dins de les reserves (o vast territoris com al Canadà) on viuen. Els pobles indígenes en l'actualitat són un percentatge considerable de la població d'alguns països: Bolívia (55%), Perú (45%), Equador (25%), i Mèxic (12%). No obstant a la majoria dels països el component ètnic predominant és el mestís, és a dir d'ascendència europea i ameríndia.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 74481 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 36981 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 247 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110804024 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Native Americans
prop-fr:commonsTitre
 • Les Amérindiens
prop-fr:fr
 • Karajá
 • Theodora Kroeber
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • Langues amérindiennes
prop-fr:légende
 • Peinture de groupes ethniques en Amérique au début du XX siècle
prop-fr:nom
 • Amérindiens
prop-fr:pop
 • -600329 (xsd:integer)
 • 3450000 (xsd:integer)
 • 4133130 (xsd:integer)
 • 4328000 (xsd:integer)
 • 5130000 (xsd:integer)
 • 9533126 (xsd:integer)
 • -
prop-fr:religion
prop-fr:texte
 • Karajá
 • Theodora Kroeber
prop-fr:trad
 • Karajá people
 • Theodora Kroeber
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • Amérindien
prop-fr:wiktionaryTitre
 • Amérindien
 • Amérindien
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Amérindiens, ou Indiens d'Amérique (parfois; par erreur, Indiens tout court, les Indiens étant les habitants de l'Inde), ou encore Américains natifs, comme revendiqué par certaines peuplades, sont les habitants d'Amérique avant la colonisation européenne des Amériques.↑ 1,00, 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,06, 1,07, 1,08, 1,09, 1,10, 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18 et 1,19 Courrier International, Hors-série Fiers d'être indiens, juin-juillet-août 2007, p.
 • アメリカ州の先住民(アメリカしゅうのせんじゅうみんぞく、カナダ英語: Fist Nation、アメリカ英語: Native Americans、スペイン語: Indígenas de América、ポルトガル語: Índio, indígena)は、ヴァイキングやクリストファー・コロンブスによるアメリカ本土への到達以前からアメリカ州に住んでいる諸民族を指す。
 • Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.
 • Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Columbus, die in 1492 dacht in Indië beland te zijn (het was zijn bedoeling om in westelijke richting de Atlantische Oceaan over te reizen en zo in Indië te komen), noemde de bewoners indios - indianen.
 • Amerindiarrak Amerikako jatorrizko biztanleak edo herriak dira, Kristobal Kolon hara iritsi baino lehen lurralde hartan (Alaskatik Patagoniaraino) bizi zirenen ondorengoak. Amerindiar herrien jatorrizko hizkuntzei amerindiar hizkuntzak deritze.Gaur egun, asko aldatzen da biztanle hauen proportzioa herrialde batetik bestera: Paraguaiko % 98tik (mestizoak barne) AEBetako % 1 edo 2raino.
 • Los indígenas americanos, también llamados indios, amerindios, nativos americanos o indoamericanos, son los pobladores originarios de América y sus descendientes que mantienen su cultura y se reconocen como tales. Algunos autores excluyen de entre los amerindios a los esquimales y a veces también a los pueblos de lenguas na-dené, ya que de acuerdo con la hipótesis amerindia su origen etnolingüístico y llegada a América fue posterior.
 • Els pobles indígenes d'Amèrica són els habitants precolombins del continent americà, llurs descendents i altres grups ètnics que s'identifiquen amb aquests pobles històrics. D'acord amb les recerques científiques recents, els éssers humans no es van desenvolupar a Amèrica ans van arribar per mar o pel pont de gel o terra que connectava l'Àsia amb l'Amèrica del Nord, encara que altres teories fins i tot suggereixen que alguns grups van arribar-hi des de Polinèsia a l'oceà Pacífic.
 • The indigenous peoples of the Americas are the pre-Columbian inhabitants of North and South America and their descendants. Pueblos indígenas (indigenous peoples) is a common term in Spanish-speaking countries. Aborigen (aboriginal/native) is used in Argentina, whereas "Amerindian" is used in Guyana but not commonly in other countries. Indigenous peoples are commonly known in Canada as Aboriginal peoples, which include First Nations, Inuit, and Métis peoples.
 • Indiáni představují původní obyvatelstvo amerického kontinentu (výjimku tvoří Eskymáci a Aleuti na severu). Označení jako první použil Kryštof Kolumbus v domnění, že se plavbou na západ přes Atlantik dostal k východnímu břehu Indie.Předchůdci indiánů přišli do Ameriky patrně v jediné migrační vlně okolo 12–13 tisíc let př. n. l., kdy probíhající doba ledová způsobila výrazný pokles hladiny oceánů, a tak mezi Sibiří a Severní Amerikou místo Beringovy úžiny existovala tzv. Beringova šíje.
 • 아메리카 토착민(-土着民, 영어: Indigenous peoples of the Americas 네이티브 아메리칸[*])은 아메리카 대륙의 원주민을 지칭한다. 흔히 ‘인디언’이라고도 하나 이는 영어의 ‘American Indian’에서 온 말로, 엄밀하게는 미국내 아메리카 원주민만을 지칭할 때도 있다. 언어권에 따라 앵글로 아메리카의 토착민은 인디언, 라틴 아메리카의 토착민은 인디오라 부르기도 한다. 인디언의 호칭은 원래 콜럼버스가 아메리카 대륙을 인도로, 토착민을 인도인으로 오인한 것으로부터 나온 말로, 때때로 경멸의 의미를 지니는 까닭에 영어권에서는 'Native American'이라 호칭하는 것이 일반적이다. 북극권의 이누이트를 포함하는 경우도 있으나, 인디언이라 호칭할 경우에는 보통 이누이트는 포함되지 않는다. 또한 지역별로 다양한 인종형질적 차이와 언어적 차이를 보이는 까닭에 이들을 하나의 동계민족으로 간주하는 것은 무리가 있다.
 • Índio, indígena ou nativo americano são nomes dados aos habitantes humanos da América antes da chegada dos europeus, e os seus descendentes atuais.
 • Indianer ist die im Deutschen verbreitete Sammelbezeichnung für die indigenen Völker Amerikas, ausgenommen die Inuit und andere Völker der arktischen Gebiete sowie der amerikanischen Pazifikinseln. Die Vorfahren der Indianer haben Amerika in frühgeschichtlicher Zeit von Asien aus besiedelt und haben dort eine Vielzahl von Kulturen und Sprachen entwickelt.
 • Инде́йцы — общее название коренного населения Америки (за исключением эскимосов и алеутов). Название возникло от ошибочного представления первых европейских мореплавателей (Христофора Колумба и др.) конца XV века, считавших открытые ими заатлантические земли Индией. По антропологическому типу индейцы принадлежат к американоидной расе. Общая приблизительная численность индейцев в Америке — свыше 30 млн чел. (оценка на середину 1960-х гг.).
 • Indiánoknak az amerikai kontinens bennszülött népeit nevezzük. Jelenleg az amerikai kontinens lakosságának egy tetemes, de kisebb részét képezik. Elnevezésük Amerika középkori újra-felfedezésével és egy tévedéssel kapcsolatos, nevezetesen, hogy Kolumbusz Kristóf azt hitte, hogy Indiát érte el, amikor a mai Dominikában partot ért.Amerikában bennszülött amerikai (angolul Native American), és az Első Nemzetek (First Nations) neveken is emlegetik őket.
 • Amerika yerlileri, Avrupalılar'ın gelişinden önce Amerika kıtasında yaşayan Eskimo-Aleut halkları ile Kızılderilileri kapsayan ortak ad. Bazıları bu adı İngilizce Amerindian terimin karşılığı olarak yalnızca Kızılderililer için kullanır ve Eskimo-Aleut halklarını dahil etmez.
 • Индианците са коренното население на Северна, Централна и Южна Америка преди европейската колонизация. Днешните индианци са техни потомци, които включват голям брой отделни племена и етнически групи от монголоидната раса, като повечето от тях все още живеят в обособени изолирани общности. В зависимост от контекста, терминът „индианци“ може да включва ескимосите (инуити, юпики) и алеутите, чиято култура и наследствени черти се различават от останалите групи.
 • Con l'espressione Nativi Americani si intende indicare i popoli indigeni delle Americhe che abitavano il continente prima della colonizzazione europea e i loro odierni discendenti.L'etnonimo utilizzato per indicare i Nativi Americani non è univoco ed è spesso oggetto di discussione.
rdfs:label
 • Amérindiens
 • Amerika yerlileri
 • Amerindiar
 • Indianen
 • Indianer
 • Indianie
 • Indigenous peoples of the Americas
 • Indiáni
 • Indiánok
 • Indígenas de América
 • Nativi americani
 • Pobles indígenes d'Amèrica
 • Povos ameríndios
 • Индейцы
 • Индианци
 • アメリカ州の先住民族
 • 아메리카 토착민
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:spouse of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:créateur of
is prop-fr:découvreur of
is prop-fr:ethnie of
is prop-fr:premièreAscension of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of