L'alphabet phénicien (appelé par convention alphabet protocananéen pour les inscriptions antérieures à 1200 av. J.-C.) est un ancien abjad, un alphabet consonantique non-pictographique. Il était utilisé pour l'écriture du phénicien, une langue sémitique utilisée par la civilisation phénicienne.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'alphabet phénicien (appelé par convention alphabet protocananéen pour les inscriptions antérieures à 1200 av. J.-C.) est un ancien abjad, un alphabet consonantique non-pictographique. Il était utilisé pour l'écriture du phénicien, une langue sémitique utilisée par la civilisation phénicienne. Il s'agit d'un abjad, car il ne note que les sons consonantiques (une mater lectionis fut utilisée pour certaines voyelles dans des variétés tardives).L'alphabet phénicien est devenu l'un des systèmes d'écriture les plus utilisés, transmis par les marchands phéniciens dans le monde méditerranéen où il a évolué et a été assimilé par de nombreuses cultures. L'alphabet araméen, une forme modifié du phénicien, est l'ancêtre de l'alphabet arabe moderne, tandis que l'alphabet hébreu est une variante stylistique de l'araméen. L'alphabet grec (et par extension ses descendants, les alphabets latin, cyrillique et copte) est un successeur direct du phénicien, bien que la valeur de certaines lettres ait été changée pour représenter les voyelles.Les lettres de l'alphabet phénicien étant à l'origine incisées avec un style, leur forme est anguleuse et droite, bien que des versions cursives soient de plus en plus attestées au fil du temps, culminant avec l'alphabet néo-punique d'Afrique du Nord. Le phénicien était généralement écrit de droite à gauche, bien que certains textes soient écrits en boustrophédon.En 2005, L'UNESCO a enregistré l'alphabet phénicien sur le programme de la Mémoire du monde comme héritage du Liban.
 • Het Fenicische alfabet is het alfabet dat gebruikt werd door de Feniciërs om hun taal mee weer te geven. Het is afgeleid van het Proto-Sinaïtische schrift. Het Fenicische alfabet is minstens 3000 jaar oud en het wordt verondersteld dat het Griekse alfabet hier van is afgeleid.Doordat de tekens oorspronkelijk in steen werden gebeiteld, zijn de meestetekens uit dit alfabet – zoals de runentekens – hoekig en recht. Het schriftwerd van rechts naar links geschreven. Om en om van rechts naar links en vanlinks naar rechts (zogenaamd boustrophedon, "zoals een os ploegt") wordt hetook wel aangetroffen. Van diverse tekens zijn verschillende varianten, zo wordtde tav wel meer als '+' geschreven dan als 'x', de chet met twee dwarsstreepjes, enzovoorts.Het Paleo-Hebreeuwse alfabet komt sterk overeen met het Fenicische. Ookbijvoorbeeld het Moabitisch werd met een soortgelijk alfabet geschreven. Pas navele eeuwen werd voor het Hebreeuws het Aramese alfabet gebruikt, ook welkwadraatschrift genoemd vanwege de vierkante vorm van diverse letters. Voorbeide alfabetten geldt, dat ze volledig uit medeklinkers bestaan.De Hebreeuwse namen van de tekens suggereren, dat de Fenicische tekensoorspronkelijk pictogrammen waren. Enkele voorbeelden: De eerste letter,aleph, betekent iets als 'rund'. In het teken kan men het hoofd en de hoornsvan een rund nog herkennen, als men de hoofdletter A uit ons Latijnse alfabet omdraait, geldt dit ook. Het woord samekh betekent vis. In de Fenicische letter samekh is dan ook een vissengraat te herkennen. Men wijst wel het Proto-Sinaïtische alfabet aan als voorloper van het Fenicische alfabet.Fenicische inscripties zijn op diverse archeologische sites rond deMiddellandse Zee waar Fenicische kolonies zijn gevonden, zoalsBiblos (Libanon) en Carthago (Tunesië).
 • Alfabet fenicki, będący modyfikacją istniejącego wcześniej pisma proto-kananejskiego jest najstarszym zachowanym alfabetem świata. Uważa się, że powstał około 1050 p.n.e., najprawdopodobniej dla potrzeb rozwijającego się handlu. Służył do zapisu fenickiego, języka z grupy północno-semickiej, używanego w starożytności na terenie dzisiejszego Libanu oraz w licznych fenickich koloniach. Zapis ten, poprzez oparte na nim pisma greckie i hebrajskie, dał początek wszystkim alfabetom stosowanym współcześnie na terenie Europy oraz arabskiemu, a nawet dewanagari używanemu obecnie w Indiach.Charakterystyczną cechą fenickiego jest jego spółgłoskowość (brak liter odpowiadających samogłoskom, które odczytywano z kontekstu). Pozwala to sklasyfikować ten alfabet jako abdżad. Hebrajczycy w pierwszych wiekach naszej ery opracowali opcjonalny system oznaczania samogłosek pisma sylabicznego, natomiast starożytni Grecy przemianowali niektóre litery pisma fenickiego na samogłoski, tworząc pierwszy pełny głoskowy alfabet. Poszczególne litery zapisu fenickiego oznaczają także całe wyrazy, co zaznaczono w tabeli. Alfabet, odczytywany najczęściej od prawej do lewej, zrekonstruowała w 1904 roku grupa uczonych pod przewodnictwem Theodora Nöldeke. Bazowali oni na setkach zachowanych inskrypcji, odnalezionych w byłych fenickich miastach: Tyrze, Byblos i Kartaginie. Mimo tego nie jest do końca pewne znaczenie niektórych liter, które na przestrzeni wieków ulegały zmianom (np. "digg" – ryba na "dalet" – drzwi; "hillul" – święto na "he" – okno).W roku 2005 został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata.
 • El alfabeto fenicio es un antiguo alfabeto consonántico no pictográfico de tipo abyad. Se utilizó para escribir el fenicio, un idioma semítico septentrional, empleado por la civilización fenicia. Se clasifica como un abyad porque sólo representa sonidos consonánticos, con la adición de matres lectionis para algunas vocales.El fenicio se convirtió en uno de los sistemas de escritura más utilizados al ser difundido por los mercaderes fenicios a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por muchas otras culturas que lo adaptaron a sus respectivos idiomas. El alfabeto arameo, una forma modificada del fenicio, es el precursor de los alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego (y por extensión sus descendientes, como el latino, el cirílico y el copto) deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para representar las vocales.Dado que las letras originalmente se inscribían con un estilete, la mayoría de las formas son angulares y rectilíneas, aunque progresivamente se fueron desarrollando formas cada vez más cursivas, culminando con el alfabeto neopúnico del Norte de África de época romana. El fenicio se escribía generalmente de derecha a izquierda, aunque se han hallado algunos textos escritos en bustrófedon.
 • O alfabeto fenício foi o alfabeto usado pelos fenícios, desde o terceiro milênio a.C.. Foi baseado no alfabeto semita.Acredita-se que o alfabeto grego é baseado no alfabeto fenício, bem como os alfabetos aramaico, hebraico e arábico, bem como diversos outros — de fato, virtualmente todos os alfabetos exceto aqueles do sul da Arábia e o etíope.Assim como o alfabeto árabe e o hebraico, o alfabeto fenício não tem símbolos para representar sons de vogais; cada símbolo representa uma consoante. As vogais precisavam ser deduzidas no contexto da palavra.
 • A föníciai ábécé az egyik elfogadott álláspont szerint az ókánaánita ábécé leszármazottja, azonban az ugariti ábécé esélyesebb jelölt erre történeti és írástörténeti okokból. Az ugariti ábécét viszonylag későn ismerték meg, amikor az írás keletkezéséről már kialakult egy elfogadott elmélet. Létezését a hagyományoknak megfelelően i. e. 1050 óta tartjuk számon. Az ábécét a föníciaiak használták északi-sémi nyelvük lejegyzésére. Az ábécé modern leszármazottai közé tartozik a héber ábécé, a görög ábécé, a latin írás és a cirill ábécé is, bár a görög ábécé nevei jobban hasonlítanak az ugariti ábécé megfelelő betűihez. Csakúgy, mint az ókánaánita, a föníciai is mássalhangzóírás, amely nem tartalmaz jeleket a magánhangzókra – ezek kimaradtak a leírt szövegből. Az első ábécé, amely már a magánhangzókat is jelölte, a görög ábécé volt. Föníciai feliratokat számos, a Mediterráneum környékén található korábbi föníciai város és gyarmat területén találtak, mint például a ma Libanonban elhelyezkedő Bübloszban, és a tunéziai Karthágóban. A később felfedezett leletek az ókori Egyiptomban történt használatot is igazolják.
 • Feniziar alfabeto abjad motako antzinako kontsonantezko eta piktogramarik gabeko alfabeto izan zen.. Feniziarrek asmatu zuten bere hizkuntza idazteko eta abjad motakoa denez, kontsonanteak bakarrik ditu, zenbait bokalek matres lectionis erabiliz.Feniziar merkatariek bere idazkera sistema Mediterraneo tik zabaldu eta beste kulturek erabilia izan zen. Horrela, aramear alfabetotik egungo arabiar eta hebrear alfabetoetara eta greziar alfabetotik latino, ziriliko eta koptoar alfabetotara hedatu zen.
 • Fénické písmo bylo ve starověku písmo používané pro zaznamenání textů ve féničtině a později i v dalších příbuzných kanaánských jazycích.
 • 페니키아 문자는 기원전 10세기경에 만들어진, 가나안 문자에서 비롯된 음소 문자이다. 고대 지중해 세계를 중심으로 활동하던 해양 상업민족 페니키아인이 페니키아어를 기록하기 위해 만들었다. 히브리 문자, 아랍 문자, 그리스 문자, 로마자, 키릴 문자의 조상격이다. 가나안 문자, 히브리 문자, 아랍 문자와 같이 페니키아 문자도 홀소리를 위한 글자가 따로 없는 아브자드로 22개의 닿소리만으로 구성되어있다. 따라 홀소리는 문맥에 따라서 추론해야 한다.페니키아 문자는 본래 상형문자였다고 추측되는데, 알레프(𐤀)는 소, 기멜(𐤂)은 낙타를 가리키는 식이었다. 지중해 연안의 페니키아 유적들에서는 페니키아 문자로 쓰인 다양한 비문들이 발견되고 있다.
 • Abjad Fenisia berasal dari kira-kira tahun 1000 SM dan merupakan turunan langsung huruf Proto-Sinai. Huruf ini digunakan oleh orang Fenisia untuk menulis bahasa Fenisia, sebuah bahasa Semitik Utara. Abjad-abjad modern yang merupakan turunan huruf Fenisia adalah abjad Yunani, abjad Latin, dan abjad Ibrani. Huruf Fenisia termasuk sebuah abjad. Huruf Fenisia adalah sebuah abjad "gundul". Dalam huruf Fenisia, vokal tidak dituliskan.Prasasti-prasasti Fenisia ditemukan di seantero Laut Tengah. Situs-situsnya antara lain adalah Byblos (Lebanon) dan Kartago (Tunisia).
 • Шаблон:Финикийский алфавит в UnicodeФиники́йская пи́сьменность — одна из первых зафиксированных в истории человечества систем фонетического письма. Появилась около XV века до н. э. и стала родоначальницей большинства современных алфавитных и некоторых других систем письма.Использовала консонантный принцип, то есть для записи слов использовались только согласные звуки, а значение гласных оставлялось на понимание читателя. Текст записывался справа налево.
 • Финикийската писменост е първата позната позвукова писмена система, изнамерена от древните финикийци. Въпреки че технически погледнато писмеността е класифицирана като абджад, в българския широко разпространено е названието финикийска азбука.
 • フェニキア文字(フェニキアもじ)は、古代地中海世界において現在のシリア一帯を中心に活動していた海洋商業民族であるフェニキア人によって北セム系言語であるフェニキア語を書くために使用されていた文字。
 • The Phoenician alphabet, called by convention the Proto-Canaanite alphabet for inscriptions older than around 1200 BCE, is the oldest verified consonantal alphabet, or abjad. It was used for the writing of Phoenician, a Northern Semitic language, used by the civilization of Phoenicia. It is classified as an abjad because it records only consonantal sounds (matres lectionis were used for some vowels in certain late varieties).Phoenician became one of the most widely used writing systems, spread by Phoenician merchants across the Mediterranean world, where it evolved and was assimilated by many other cultures.The Aramaic alphabet, a modified form of Phoenician, was the ancestor of modern Arabic script, while Hebrew script is a stylistic variant of the Aramaic script. The Greek alphabet (and by extension its descendants such as the Latin, the Cyrillic and the Coptic), was a direct successor of Phoenician, though certain letter values were changed to represent vowels.As the letters were originally incised with a stylus, most of the shapes are angular and straight, although more cursive versions are increasingly attested in later times, culminating in the Neo-Punic alphabet of Roman-era North Africa. Phoenician was usually written from right to left, although there are some texts written in boustrophedon.In 2005, UNESCO registered the Phoenician alphabet into the Memory of the World Programme as a heritage of Lebanon.
 • L' alfabet fenici data del segle XI abans de Crist i va néixer a partir de l'alfabet semític del nord. És un alfabet fonètic, que els grecs adaptaren a la seua pròpia llengua i, amb el temps, va servir de base per a tots els alfabets occidentals.
 • Fenike alfabesi, tahminen MÖ 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok modern alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Arap alfabesi, Latin alfabesi, Yunan alfabesi ve -Yunan alfabesi üzerinden- Kiril alfabesi gibi. Bugün Fenike alfabesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar, Mısır ve Lübnan'ın tarihi bölgelerinde bulunabilir. Fenike Alfabesi olarak adlandırılan ve ilk alfabe olduğu iddia edilen yazıt, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Marsilya Yazıtı'dır. Kazım Mirşan tarafından Türkçe okunan bu yazıt, bir yazı tahtası olarak adlandırılabilecek yüzeyi düz bir taşın üzerinde bulunmuştur. Yazıtta: Tanrı namına elde olunan zaferleri halka anlatmayı mümkün kılan yazıları okutan harfler denmektedir.
 • L'alfabeto fenicio è un'evoluzione dell'alfabeto protocananeo, per convenzione fatto risalire al 1050 a.C. Era in uso presso i fenici per scrivere nella loro lingua, un idioma nord semitico. Quello fenicio era un alfabeto puramente consonantico, il che significa che era un sistema di scrittura composto da lettere consonanti della lingua. Mentre alcune evoluzioni di questo alfabeto iniziarono a rappresentare tutti i suoni di un linguaggio, comprese le vocali.Questo alfabeto divenne uno dei maggiori sistemi di scrittura, diffuso dai commercianti fenici attraverso Europa e Medio Oriente, dove divenne impiegato per una grande varietà di linguaggi.
 • Die phönizische Schrift ist eine linksläufige Konsonantenschrift aus 22 Zeichen, deren Reihenfolge das Abdschad übernommen hat und die vom 11. bis 5. Jahrhundert v. Chr. im Libanon, in Palästina und in Syrien verwendet wurde. Mit ihr wurden nicht nur die phönizische Sprache, sondern lange auch die aramäische, hebräische und andere semitische Sprachen geschrieben.Sie wurde im 11. Jahrhundert v. Chr. von den Phöniziern durch Abstrahierung der protokanaanäischen Schrift entwickelt. Das älteste Zeugnis ist eine Inschrift auf dem Sarkophag des Ahiram von Byblos im heutigen Libanon (um 1000 v. Chr.). Aus der phönizischen Schrift entstanden die aramäischen Schriften, die griechische Schrift, die in Karthago benutzte punische Schrift, die althebräische Schrift und daraus die samaritanische Schrift und damit fast alle heutigen alphabetischen Schriften.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 63744 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 30304 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 427 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110732265 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1969 (xsd:integer)
 • 1975 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:apparentés
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • Bouquins
 • Sup
prop-fr:colonnes
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:dérivés
 • Paléo-hébraïque, araméen, grec et hypothétiquement d'autres
prop-fr:fam
prop-fr:fr
 • Acrophonie
 • Alphabet avestique
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:iso
 • Phnx
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:langues
prop-fr:lieu
 • Londres
 • New York
 • Paris
 • Oxford
 • Oxford.
prop-fr:légende
 • Détail du sarcophage d'Eshmunazor II, roi de Sidon ; son couvercle porte la plus longue inscription phénicienne d'époque perse connue.
prop-fr:nom
 • Coulmas
 • Fischer
 • Joseph
 • Daniels
 • Jensen
 • Aubet
 • Hock
 • Markoe
 • Phénicien
prop-fr:numéroChapitre
 • 17 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Florian
 • Hans
 • Brian D.
 • Peter T.
 • Glenn E.
 • Hans H.
 • Maria Eugenia
 • Steven R.
prop-fr:série
 • Le Linguiste
prop-fr:tailleImage
 • 180 (xsd:integer)
prop-fr:texte
 • acrophonique
prop-fr:titre
 • Histoire universelle des chiffres
 • Reading the Past
 • The World's Writing Systems
 • Language History, Language Change, and Language Relationship
 • A History of Writing
 • Ancient Semitic Scripts
 • Clavier phénicien virtuel
 • Famille de police Unicode possédant le phénicien
 • Je m'appelle Byblos
 • Phoenician
 • Phoenician alphabet
 • Phoenicians
 • Sign, Symbol, and Script
 • The Phoenicians and the West
 • Writing Systems of the World
 • Évolution des langues et reconstruction
prop-fr:titreChapitre
 • L'Alphabet et la Numération
 • Palatalisation de “g” en arabe
 • The Early Alphabet
prop-fr:trad
 • Acrophony
 • Avestan alphabet
prop-fr:type
prop-fr:unicode
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Presses universitaires de France
 • British Museum Press
 • Cambridge University Press
 • Reaktion Books
 • Robert Laffont
 • University of California Press
 • Mouton de Gruyter
 • Ancient Scripts
 • Blackwell Publishers Ltd
 • G.P. Putman's Sons
 • GNU FreeFont
 • H & D
 • Omniglot
 • The Culmus Project
 • abjad.org
prop-fr:époque
 • Créé vers 1050 av. J.-C. ; tombe graduellement en désuétude à l'époque hellénistique, remplacé par les systèmes dérivés
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'alphabet phénicien (appelé par convention alphabet protocananéen pour les inscriptions antérieures à 1200 av. J.-C.) est un ancien abjad, un alphabet consonantique non-pictographique. Il était utilisé pour l'écriture du phénicien, une langue sémitique utilisée par la civilisation phénicienne.
 • Feniziar alfabeto abjad motako antzinako kontsonantezko eta piktogramarik gabeko alfabeto izan zen.. Feniziarrek asmatu zuten bere hizkuntza idazteko eta abjad motakoa denez, kontsonanteak bakarrik ditu, zenbait bokalek matres lectionis erabiliz.Feniziar merkatariek bere idazkera sistema Mediterraneo tik zabaldu eta beste kulturek erabilia izan zen. Horrela, aramear alfabetotik egungo arabiar eta hebrear alfabetoetara eta greziar alfabetotik latino, ziriliko eta koptoar alfabetotara hedatu zen.
 • Fénické písmo bylo ve starověku písmo používané pro zaznamenání textů ve féničtině a později i v dalších příbuzných kanaánských jazycích.
 • 페니키아 문자는 기원전 10세기경에 만들어진, 가나안 문자에서 비롯된 음소 문자이다. 고대 지중해 세계를 중심으로 활동하던 해양 상업민족 페니키아인이 페니키아어를 기록하기 위해 만들었다. 히브리 문자, 아랍 문자, 그리스 문자, 로마자, 키릴 문자의 조상격이다. 가나안 문자, 히브리 문자, 아랍 문자와 같이 페니키아 문자도 홀소리를 위한 글자가 따로 없는 아브자드로 22개의 닿소리만으로 구성되어있다. 따라 홀소리는 문맥에 따라서 추론해야 한다.페니키아 문자는 본래 상형문자였다고 추측되는데, 알레프(𐤀)는 소, 기멜(𐤂)은 낙타를 가리키는 식이었다. 지중해 연안의 페니키아 유적들에서는 페니키아 문자로 쓰인 다양한 비문들이 발견되고 있다.
 • Шаблон:Финикийский алфавит в UnicodeФиники́йская пи́сьменность — одна из первых зафиксированных в истории человечества систем фонетического письма. Появилась около XV века до н. э. и стала родоначальницей большинства современных алфавитных и некоторых других систем письма.Использовала консонантный принцип, то есть для записи слов использовались только согласные звуки, а значение гласных оставлялось на понимание читателя. Текст записывался справа налево.
 • Финикийската писменост е първата позната позвукова писмена система, изнамерена от древните финикийци. Въпреки че технически погледнато писмеността е класифицирана като абджад, в българския широко разпространено е названието финикийска азбука.
 • フェニキア文字(フェニキアもじ)は、古代地中海世界において現在のシリア一帯を中心に活動していた海洋商業民族であるフェニキア人によって北セム系言語であるフェニキア語を書くために使用されていた文字。
 • L' alfabet fenici data del segle XI abans de Crist i va néixer a partir de l'alfabet semític del nord. És un alfabet fonètic, que els grecs adaptaren a la seua pròpia llengua i, amb el temps, va servir de base per a tots els alfabets occidentals.
 • Fenike alfabesi, tahminen MÖ 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok modern alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Arap alfabesi, Latin alfabesi, Yunan alfabesi ve -Yunan alfabesi üzerinden- Kiril alfabesi gibi. Bugün Fenike alfabesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar, Mısır ve Lübnan'ın tarihi bölgelerinde bulunabilir.
 • O alfabeto fenício foi o alfabeto usado pelos fenícios, desde o terceiro milênio a.C.. Foi baseado no alfabeto semita.Acredita-se que o alfabeto grego é baseado no alfabeto fenício, bem como os alfabetos aramaico, hebraico e arábico, bem como diversos outros — de fato, virtualmente todos os alfabetos exceto aqueles do sul da Arábia e o etíope.Assim como o alfabeto árabe e o hebraico, o alfabeto fenício não tem símbolos para representar sons de vogais; cada símbolo representa uma consoante.
 • Die phönizische Schrift ist eine linksläufige Konsonantenschrift aus 22 Zeichen, deren Reihenfolge das Abdschad übernommen hat und die vom 11. bis 5. Jahrhundert v. Chr. im Libanon, in Palästina und in Syrien verwendet wurde. Mit ihr wurden nicht nur die phönizische Sprache, sondern lange auch die aramäische, hebräische und andere semitische Sprachen geschrieben.Sie wurde im 11. Jahrhundert v. Chr. von den Phöniziern durch Abstrahierung der protokanaanäischen Schrift entwickelt.
 • Alfabet fenicki, będący modyfikacją istniejącego wcześniej pisma proto-kananejskiego jest najstarszym zachowanym alfabetem świata. Uważa się, że powstał około 1050 p.n.e., najprawdopodobniej dla potrzeb rozwijającego się handlu. Służył do zapisu fenickiego, języka z grupy północno-semickiej, używanego w starożytności na terenie dzisiejszego Libanu oraz w licznych fenickich koloniach.
 • Abjad Fenisia berasal dari kira-kira tahun 1000 SM dan merupakan turunan langsung huruf Proto-Sinai. Huruf ini digunakan oleh orang Fenisia untuk menulis bahasa Fenisia, sebuah bahasa Semitik Utara. Abjad-abjad modern yang merupakan turunan huruf Fenisia adalah abjad Yunani, abjad Latin, dan abjad Ibrani. Huruf Fenisia termasuk sebuah abjad. Huruf Fenisia adalah sebuah abjad "gundul". Dalam huruf Fenisia, vokal tidak dituliskan.Prasasti-prasasti Fenisia ditemukan di seantero Laut Tengah.
 • El alfabeto fenicio es un antiguo alfabeto consonántico no pictográfico de tipo abyad. Se utilizó para escribir el fenicio, un idioma semítico septentrional, empleado por la civilización fenicia.
 • L'alfabeto fenicio è un'evoluzione dell'alfabeto protocananeo, per convenzione fatto risalire al 1050 a.C. Era in uso presso i fenici per scrivere nella loro lingua, un idioma nord semitico. Quello fenicio era un alfabeto puramente consonantico, il che significa che era un sistema di scrittura composto da lettere consonanti della lingua.
 • A föníciai ábécé az egyik elfogadott álláspont szerint az ókánaánita ábécé leszármazottja, azonban az ugariti ábécé esélyesebb jelölt erre történeti és írástörténeti okokból. Az ugariti ábécét viszonylag későn ismerték meg, amikor az írás keletkezéséről már kialakult egy elfogadott elmélet. Létezését a hagyományoknak megfelelően i. e. 1050 óta tartjuk számon. Az ábécét a föníciaiak használták északi-sémi nyelvük lejegyzésére.
 • The Phoenician alphabet, called by convention the Proto-Canaanite alphabet for inscriptions older than around 1200 BCE, is the oldest verified consonantal alphabet, or abjad. It was used for the writing of Phoenician, a Northern Semitic language, used by the civilization of Phoenicia.
 • Het Fenicische alfabet is het alfabet dat gebruikt werd door de Feniciërs om hun taal mee weer te geven. Het is afgeleid van het Proto-Sinaïtische schrift. Het Fenicische alfabet is minstens 3000 jaar oud en het wordt verondersteld dat het Griekse alfabet hier van is afgeleid.Doordat de tekens oorspronkelijk in steen werden gebeiteld, zijn de meestetekens uit dit alfabet – zoals de runentekens – hoekig en recht. Het schriftwerd van rechts naar links geschreven.
rdfs:label
 • Alphabet phénicien
 • Abjad Fenisia
 • Alfabet fenici
 • Alfabet fenicki
 • Alfabeto fenicio
 • Alfabeto fenicio
 • Alfabeto fenício
 • Fenicisch alfabet
 • Fenike alfabesi
 • Feniziar alfabeto
 • Fénické písmo
 • Föníciai ábécé
 • Phoenician alphabet
 • Phönizische Schrift
 • Финикийска писменост
 • Финикийское письмо
 • フェニキア文字
 • 페니키아 문자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alphabet of
is prop-fr:apparentés of
is prop-fr:fam of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of