L'albédo, ou albedo (sans accent), est le pouvoir réfléchissant d'une surface, soit le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. C'est une grandeur sans dimension, comparable à la réflectance, mais d'application plus spécifique, utilisée notamment en astronomie et climatologie — ainsi qu'en géologie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'albédo, ou albedo (sans accent), est le pouvoir réfléchissant d'une surface, soit le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. C'est une grandeur sans dimension, comparable à la réflectance, mais d'application plus spécifique, utilisée notamment en astronomie et climatologie — ainsi qu'en géologie. Le mot, d'origine latine signifiant blancheur, a été introduit au XVIIIe siècle en optique et en astronomie par le mathématicien et astronome suisse Jean-Henri Lambert.L'albédo, dans sa définition la plus courante dite albédo de Bond, est une valeur comprise entre 0 et 1 : un corps noir parfait, qui absorberait toutes les longueurs d'onde sans en réfléchir aucune, aurait un albédo nul, tandis qu'un miroir parfait, qui réfléchirait toutes les longueurs d'onde, sans en absorber une seule, aurait un albédo égal à 1. D'autres définitions, dont celle de l'albédo géométrique, peuvent donner des valeurs supérieures à 1.
 • De albedo van een object is het weerkaatsingsvermogen van dat object, gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid opvallende en gereflecteerde (elektromagnetische) straling. Deze verhouding hangt in de eerste plaats af van het materiaal van het object, maar is ook afhankelijk van de golflengte van de straling. Zonder nadere aanduiding wordt meestal zichtbaar licht verondersteld. De term wordt vooral binnen de sterrenkunde en de klimatologie gebruikt.De aarde heeft een gemiddeld weerkaatsingsvermogen van 37% tot 39%, de maan is door zijn oppervlak van vulkanisch gesteente veel donkerder met een gemiddeld albedo van 7%. Venus heeft met zijn dichte wolkendek een albedo van 72%. De Saturnusmaan Enceladus is het helderste object in het zonnestelsel met een albedo van bijna 90%; het is dan ook een koude planeet (gemiddelde temperatuur van -198 °C).Gemiddeld reflectievermogen van het aardoppervlak:Verse sneeuw of ijs : 80-95%Oud smeltende sneeuw : 40-70%Wolken : 40-90%Woestijnzand : 30-50%Grondaarde : 5-30%Toendra : 15-35%Grasland : 25-30%Bos : 10-20%Water : 10-60%Het weerkaatsingsvermogen hangt ook af van de hoek tussen de invallende en de gereflecteerde straling, en van de oppervlaktestructuur van het reflecterend oppervlak; een gepolijste biljartbal reflecteert anders dan een harige tennisbal. Bij nauwkeurige metingen onderscheidt men dan ook diverse albedo's: bolometrische albedo, Bond albedo, geometrische albedo, albedo's voor infrarood of ultraviolet licht, enzovoorts.Uit de albedo van hemellichamen kan men door het te vergelijken met op aarde aanwezige stoffen, gevolgtrekkingen maken omtrent het materiaal, waaruit de oppervlakte van de maan, of een ander hemellichaam, bestaat.
 • L'albedo és la quantitat, expressada en percentatge, de radiació que incideix sobre qualsevol superfície i que es perd o és tornada. Les superfícies clares tenen valors d'albedo superiors a les fosques. L'albedo mitjà de la Terra és del 37-39% de la radiació que prové del Sol.És una mesura de la tendència d'una superfície a absorbir i reemetre una radiació incident.En astronomia ofereix un mitjà indirecte d'esbrinar la naturalesa d'un astre per mitjà de la comparació del seu albedo amb el de matèries conegudes.L'albedo influeix en la temperatura que assoleix un cos exposat a una font de radiació. Així, deixant al sol una roca de color blanc (que té un albedo alt, ja que reflecteix la llum i per això la veiem blanca) s'escalfarà menys que una roca de color negre. De la mateixa manera, les variacions en l'albedo de la Terra (per exemple per la variació de la superfície coberta pel gel o pels núvols, que reflecteixen la radiació solar millor que les roques nues o els oceans lliures de gel) exerceixen una important influència en l'evolució del clima.En física nuclear, l'albedo és la capacitat, per part d'una substància, de reflectir neutrons. Es mesura pel quocient entre el nombre de neutrons reflectits i el nombre total de neutrons emesos.ar:وضاءة
 • Албедо в астрономията се нарича отношението между отразената и падащата върху дадено тяло светлина — отражателната способност на тялото. Приема стойности от 0 до 1, които биха могли да се представят и в проценти. Албедото зависи от ъгъла на падане на светлината и отражателната способност на повърхността.ar:وضاءة
 • Albedo (z latinského albus – bílý) je míra odrazivosti tělesa nebo jeho povrchu. Jde o poměr odraženého elektromagnetického záření ku množství dopadajícího záření. Zlomek, obvykle vyjadřovaný procentuálně od 0 do 100 %, je důležitým pojmem v klimatologii a astronomii. Poměr závisí na frekvenci uvažovaného záření: pokud není specifikována, bere se průměr podél spektra viditelného světla. Závisí také na úhlu dopadu záření: pokud není specifikován, uvažujeme o pravém úhlu. Albedo čerstvého sněhu je vysoké: až 90 %. Povrch oceánu má albedo nízké. Průměrné albedo Země je 37–39 %, zatímco u Měsíce dosahuje jen asi 12 %. Nejvyšší albedo mají oxid hořečnatý a síran barnatý (96–98 %). V astronomii lze podle albeda satelitů a asteroidů usuzovat na jejich složení, především na podíl ledu.Lidská činnost mění albedo různých oblastí zemského povrchu (například kácením lesů a farmařením). Přesné vyčíslení tohoto efektu v globálním měřítku je však obtížné: není zřejmé, zda tyto změny přispívají ke zvyšování nebo snižování globálního oteplování.Typickým příkladem albedo efektu je zpětná vazba teploty sněhu. Pokud se v oblasti pokryté sněhem oteplí a sníh taje, albedo se sníží, je absorbováno více slunečního záření, což přispívá k dalšímu oteplování. Obráceně to platí také: při vytváření sněhu se uplatňuje ochlazovací cyklus. Intenzita albedo efektu závisí na velikosti změny albeda a na množství slunečního záření; z toho důvodu je v tropických oblastech potenciálně velmi výrazný.
 • Az albedó latin eredetű szó, jelentése: fehérség. 1.) A narancsbogyó külső rétegét, a jellegzetes sárga színű héját, a kereskedelemben, – színe alapján "flavedó"-nak nevezik. A belső, fehér réteg taplószerű, melyet "albedó"-nak neveznek. 2.) Általánosságban az albedó egy felületre érkező elektromágneses sugarak visszaverődési képességének mérőszáma. Az albedót legtöbbször a látható hullámhossztartományban vizsgáljuk, azaz a tárgyra érkező látható fény mennyiségének a tárgy által visszavert (százalékos) arányát értjük rajta. A 100% albedójú test a rá eső fényt teljes egészében visszaveri, a 0%-os albedójú pedig minden fényt elnyelő, abszolút fekete test. Néhány jellemző érték: a Föld átlagos albedója: 39% friss hófelszín: 80 – 90% füves terület: 20 – 30% erdő: 5 – 10% a Hold átlagosan: 7%, helytől függően: 4 – 14% közöttAz óceánok is alacsonyabb értékkel bírnak. A jelenleg ismert legnagyobb albedóval a Szaturnusz egyik holdja, az Enceladus rendelkezik (99%).
 • Yansıtabilirlik ya da Albedo (Latince albus = beyaz), yüzeylerin yansıtma gücü; veya bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi. Genel olarak güneş ışığını yansıtma kapasitesi için kullanılır. Albedo, cismin yüzey dokusuna, rengine ve alanına bağlı olarak değişir. Elektromanyetik tayfın tümünde veya belirli bir bölümünde hesaplanabilir.Uzaydan dünyamıza bakıldığında, bulutlar parlak, okyanus yüzeyi ise genelde koyu olarak gözükür. Beyaz bulutlar üzerlerine düşen ışığın büyük bölümünü yansıtırlar; yani albedoları yüksektir. Deniz yüzeyi ise üzerine düşen ışığın büyük bölümünü emer, ancak çok küçük bölümünü yansıtır; yani albedosu düşüktür. Gezegenimizin yüzeyinde en yüksek albedo oranına sahip olan cisimler arasında kar ve kum sayılabilir. En düşük albedo değerlerine ise yeni sürülmüş nemli topraklarda ve ormanlık alanlarda rastlanır.
 • 반사율 또는 알베도(albedo)는 물체가 빛을 받았을때 반사하는 정도를 나타내는 단위이다. 반사율은 입사되는 전자기파에 대한 반사량으로 계산되며, 일반적으로 0%에서 100%로 표현된다. 기후학 이나 천문학에서 널리 쓰이고 있으며, 특별한 언급이 없는경우 가시광선 영역의 평균값을 의미한다. 또한 반사율은 입사각에 영향을 받으며, 일반적으로 수직입사인 경우를 가정한다. 내린 지 얼마 되지 않은 눈은 90%이상의 값을 가진다. 바다표면의 값은 비교적 작다. 지구는 평균 31%의 반사율을 가지며, 달은 12%의 값을 가진다. 인간의 활동은 지표의 반사율을 변화시킨다(예를 들면 산림훼손, 농경지 증가 등). 하지만 지구전체의 반사율을 산출하고 영향을 정량화하는것은 매우 어렵다. 이러한 변화가 지구온난화 증가에 기여를 했는지 아니면 감소에 기여를 했는지 아직 과학적으로 깊이 이해되지 않고 있다.전형적인 반사율의 예는 눈과 온도의 상호반응이다. 눈으로 덮여 있던 지역이 온도가 증가하여 눈이 녹게되면 표면의 반사율은 감소하게 되고, 더 많은 햇빛이 흡수되게 되어 온도는 더 올라가게 된다. 반대로 눈이 덮이게 되면 온도는 떨어진다. 반사율 효과는 일사량과 반사율 변화값에 따라 달라지게 되며, 이에 따라 열대지방에서 큰 영향을 미칠 가능성을 내포하고 있다.
 • L'albedo (dal latino albēdo, "bianchezza", da album, "bianco") di una superficie è la frazione di luce o, più in generale, di radiazione incidente che viene riflessa in tutte le direzioni. Essa indica dunque il potere riflettente di una superficie. L'esatto valore della frazione dipende, per lo stesso materiale, dalla lunghezza d'onda della radiazione considerata. Se la parola albedo viene usata senza ulteriori specifiche, si intende riguardare la luce visibile. Si misura attraverso un albedometro.L'albedo massima è 1, quando tutta la luce incidente viene riflessa. L'albedo minima è 0, quando nessuna frazione della luce viene riflessa. In termini di luce visibile, il primo caso è quello di un oggetto perfettamente bianco, l'altro di un oggetto perfettamente nero. Valori intermedi significano situazioni intermedie. L'albedo della neve fresca arriva fino a 0,9. Il carbone ha un'albedo molto bassa. Una lavagna ha un'albedo di circa 0,15. L'albedo si può anche misurare in percentuale, ponendo 1 uguale a 100%. La Terra ha un'albedo media di 0,37-0,39, o equivalentemente del 37%-39%.
 • Die Albedo (lateinisch albedo „Weißheit“; v. lat. albus „weiß“) ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden, also nicht selbst leuchtenden Oberflächen. Sie wird als dimensionslose Zahl angegeben und entspricht einer Prozentangabe (eine Albedo von 0,9 entspricht 90% Rückstrahlung). Vor allem in der Meteorologie ist sie von Bedeutung, da sie Aussagen darüber ermöglicht, wie stark sich Luft über verschiedenen Oberflächen erwärmt. In der Klimatologie ist die so genannte Eis-Albedo-Rückkopplung ein wesentlicher, den Strahlungsantrieb und damit die Strahlungsbilanz der Erde beeinflussender Faktor, welcher relevant für den Erhalt des Weltklimas ist.In der 3D-Computergrafik findet die Albedo ebenfalls Verwendung; dort dient sie als Maß für die diffuse Streukraft verschiedener Materialien für Simulationen der Volumenstreuung. In der Astronomie spielt die Albedo eine wichtige Rolle, da sie mit den grundlegenden Parametern von Himmelskörpern (z. B. der Oberflächentemperatur eines Planeten) zusammenhängt.
 • Albedoa gainazal batek jasotzen duen argi kopurutik, berriz isladatzen duena da. Gainazal argiek ilunak baino albedo handiagoa dute. Adibidez, elurraren albedoa %80 ingurukoa da, argi asko isladatzen baitu.Albedoak eragin handia du planeta baten kliman. Albedoa igotzen bada, isladatutako argi kopurua handitzen da, tenperatura jeitsiz.ar:وضاءة
 • Albedo (białość) – stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego, jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.
 • Альбе́до (лат. albus — белый) — характеристика диффузной отражательной способности поверхности.Значение альбедо для данной длины волны или диапазона длин волн зависит от спектральных характеристик отражающей поверхности, поэтому альбедо отличается для разных спектральных диапазонов (оптическое, ультрафиолетовое, инфракрасное альбедо) или длин волн (монохроматические альбедо).В зависимости от геометрии отражающей поверхности в оптике и астрономии различают несколько видов альбедо.
 • Albedo merupakan sebuah besaran yang menggambarkan perbandingan antara sinar Matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang (outgoing longwave radiation). Perbedaan panjang gelombang antara yang datang dan yang dipantulkan dapat dikaitkan dengan seberapa besar energi matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Permukaan yang berbentuk padat memberikan nilai albedo yang lebih besar dibandingkan dengan permukaan yang bersifat lembut. Albedo umumnya dikaitkan dengan perubahan iklim lokal, dan perlu dipahami dalam menganalisis perubahan tata guna lahan (land use). Pada umumnya, daerah perkotaan memiliki nilai albedo yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pertanian maupun perhutanan, sehingga "hot island" selalu merupakan kasus serius di daerah perkotaanAlbedo dari benda menggambarkan panjang lebar cahaya, digambarkan sebagai perbandingan panjang lebar yang dicerminkan ke dalam radiasi elektromagnetis. Ini relatifitas gram unit permukaan atau badan difusi. Berasal dari dari bahasa latin yang berarti "putih".Konsep albedo penting dalam frekuensi radiasi klimatologi dan astronomi. Dalam klimatologi sekali-sekali dinyatakan sebagai persentase. Nilainya mempertimbangkan frekuensi radiasi : tidak dipenuhi syarat , itu umumnya menunjuk ke pukul rata tepat beberapa melintasi spektrum cahaya kelihatan . Jadi, albedo mempercayai di arah dan distribusikan langsung ke radiasi berikutnya. Perkecualian permukaan Lambertian, yang mana radiasi menyebar semua arah di fungsi kosinus, sangat mengerjakan albedo mereka tidak mempercayai di distribusikan berikutnya. Kasus nyata , bidirectional fungsi distribusikan refleksi diperlukan ke kenali kekayaan menyebar teliti permukaan , walaupun albedo sangat berguna di perkiraan pertama.
 • アルベド (albedo) とは、天体の外部からの入射光に対する、反射光の比である。反射能(はんしゃのう)ともいう。0以上、1前後以下(1を超えることもある)の無次元量であり、0–1の数値そのままか、0%–100%の百分率で表す。
 • Albedo é uma medida relativa da quantidade de luz refletida, o que ocorre sobre superfícies de maneira direta ou difusa. É portanto uma medida da refletividade da superfície de um corpo. A palavra deriva do latim albedus (="esbranquiçado"), a partir de albus (="branco"). Albedo pode ser definido como a razão entre a irradiância electromagnética refletida (de forma direta ou difusa) e a quantidade incidente. É uma medida adimensional, isto é, sem unidades. A razão costuma ser apresentada por percentagem e é um importante parâmetro radiométrico utilizado tanto em ciências atmosféricas, climatologia, sensoriamento remoto (deteção remota) e em astronomia. A proporção refletido/incidente depende da frequência da radiação considerada e assim podemos falar em albedo monocromático e pancromático (através de uma faixa do espectro eletromagnético). Se não estiver especificada, refere-se a uma média ao longo de uma banda espectral. Se a superfície for suficientemente lisa, o albedo dependerá também do ângulo de incidência da radiação.Exemplos: o albedo visível da superfície da neve recente é alto, em torno de 0.90 (90%), enquanto que o albedo da superfície oceânica é pequeno, da ordem de 0.10 (ou 10%).A Terra tem um índice médio (pancromático) de 37% a 39% enquanto que a Lua tem cerca de 12%. Em Astronomia, o albedo dos satélites e asteroides pode ser utilizado para inferir acerca da composição da superfície, especialmente sobre a quantidade de gelo.O albedo pode variar de 0 (escuro) a 1 (brilhante), quando não expresso em percentagem.
 • El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las brillantes más que las mates. El albedo medio de la Tierra es del 37-39% de la radiación que proviene del Sol.Es una medida de la tendencia de una superficie a reflejar radiación incidente.Un albedo alto enfría el planeta, porque la luz (radiación) absorbida y aprovechada para calentarlo es mínima. Por el contrario, un albedo bajo calienta el planeta, porque la mayor parte de la luz es absorbida por el mismo.La presencia de agua en la Tierra crea una interesante retroalimentación positiva para el albedo, ya que las bajas temperaturas incrementan la cantidad de hielo sobre su superficie, lo que hace más blanco al planeta y aumenta su albedo, lo que a su vez enfría más el planeta, lo que crea nuevas cantidades de hielo; de esta manera, teóricamente al menos, podría llegarse al punto en que la Tierra entera se convertiría en una bola de nieve.En astronomía ofrece un medio indirecto de averiguar la naturaleza de un astro mediante la comparación de su albedo con el de materias conocidas. El más alto registrado hasta el momento en el Sistema solar corresponde al del satélite Encélado de Saturno, y el más bajo, al de algunos asteroides carbonáceos, así como a los satélites marcianos Fobos y Deimos.
 • Albedo (/ælˈbiːdoʊ/), or reflection coefficient, derived from Latin albedo "whiteness" (or reflected sunlight) in turn from albus "white," is the diffuse reflectivity or reflecting power of a surface. It is the ratio of reflected radiation from the surface to incident radiation upon it. Its dimensionless nature lets it be expressed as a percentage and is measured on a scale from zero for no reflection of a perfectly black surface to 1 for perfect reflection of a white surface.Albedo depends on the frequency of the radiation. When quoted unqualified, it usually refers to some appropriate average across the spectrum of visible light. In general, the albedo depends on the directional distribution of incident radiation, except for Lambertian surfaces, which scatter radiation in all directions according to a cosine function and therefore have an albedo that is independent of the incident distribution. In practice, a bidirectional reflectance distribution function (BRDF) may be required to accurately characterize the scattering properties of a surface, but albedo is very useful as a first approximation.The albedo is an important concept in climatology, astronomy, and calculating reflectivity of surfaces in LEED sustainable-rating systems for buildings. The average overall albedo of Earth, its planetary albedo, is 30 to 35% because of cloud cover, but widely varies locally across the surface because of different geological and environmental features.The term was introduced into optics by Johann Heinrich Lambert in his 1760 work Photometria.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14005 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7184 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 70 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110627838 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'albédo, ou albedo (sans accent), est le pouvoir réfléchissant d'une surface, soit le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. C'est une grandeur sans dimension, comparable à la réflectance, mais d'application plus spécifique, utilisée notamment en astronomie et climatologie — ainsi qu'en géologie.
 • Албедо в астрономията се нарича отношението между отразената и падащата върху дадено тяло светлина — отражателната способност на тялото. Приема стойности от 0 до 1, които биха могли да се представят и в проценти. Албедото зависи от ъгъла на падане на светлината и отражателната способност на повърхността.ar:وضاءة
 • Albedoa gainazal batek jasotzen duen argi kopurutik, berriz isladatzen duena da. Gainazal argiek ilunak baino albedo handiagoa dute. Adibidez, elurraren albedoa %80 ingurukoa da, argi asko isladatzen baitu.Albedoak eragin handia du planeta baten kliman. Albedoa igotzen bada, isladatutako argi kopurua handitzen da, tenperatura jeitsiz.ar:وضاءة
 • Albedo (białość) – stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego, jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.
 • Альбе́до (лат. albus — белый) — характеристика диффузной отражательной способности поверхности.Значение альбедо для данной длины волны или диапазона длин волн зависит от спектральных характеристик отражающей поверхности, поэтому альбедо отличается для разных спектральных диапазонов (оптическое, ультрафиолетовое, инфракрасное альбедо) или длин волн (монохроматические альбедо).В зависимости от геометрии отражающей поверхности в оптике и астрономии различают несколько видов альбедо.
 • アルベド (albedo) とは、天体の外部からの入射光に対する、反射光の比である。反射能(はんしゃのう)ともいう。0以上、1前後以下(1を超えることもある)の無次元量であり、0–1の数値そのままか、0%–100%の百分率で表す。
 • Az albedó latin eredetű szó, jelentése: fehérség. 1.) A narancsbogyó külső rétegét, a jellegzetes sárga színű héját, a kereskedelemben, – színe alapján "flavedó"-nak nevezik. A belső, fehér réteg taplószerű, melyet "albedó"-nak neveznek. 2.) Általánosságban az albedó egy felületre érkező elektromágneses sugarak visszaverődési képességének mérőszáma.
 • Albedo (/ælˈbiːdoʊ/), or reflection coefficient, derived from Latin albedo "whiteness" (or reflected sunlight) in turn from albus "white," is the diffuse reflectivity or reflecting power of a surface. It is the ratio of reflected radiation from the surface to incident radiation upon it.
 • Albedo merupakan sebuah besaran yang menggambarkan perbandingan antara sinar Matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang (outgoing longwave radiation). Perbedaan panjang gelombang antara yang datang dan yang dipantulkan dapat dikaitkan dengan seberapa besar energi matahari yang diserap oleh permukaan bumi.
 • Yansıtabilirlik ya da Albedo (Latince albus = beyaz), yüzeylerin yansıtma gücü; veya bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi. Genel olarak güneş ışığını yansıtma kapasitesi için kullanılır. Albedo, cismin yüzey dokusuna, rengine ve alanına bağlı olarak değişir. Elektromanyetik tayfın tümünde veya belirli bir bölümünde hesaplanabilir.Uzaydan dünyamıza bakıldığında, bulutlar parlak, okyanus yüzeyi ise genelde koyu olarak gözükür.
 • L'albedo (dal latino albēdo, "bianchezza", da album, "bianco") di una superficie è la frazione di luce o, più in generale, di radiazione incidente che viene riflessa in tutte le direzioni. Essa indica dunque il potere riflettente di una superficie. L'esatto valore della frazione dipende, per lo stesso materiale, dalla lunghezza d'onda della radiazione considerata. Se la parola albedo viene usata senza ulteriori specifiche, si intende riguardare la luce visibile.
 • Albedo é uma medida relativa da quantidade de luz refletida, o que ocorre sobre superfícies de maneira direta ou difusa. É portanto uma medida da refletividade da superfície de um corpo. A palavra deriva do latim albedus (="esbranquiçado"), a partir de albus (="branco"). Albedo pode ser definido como a razão entre a irradiância electromagnética refletida (de forma direta ou difusa) e a quantidade incidente. É uma medida adimensional, isto é, sem unidades.
 • L'albedo és la quantitat, expressada en percentatge, de radiació que incideix sobre qualsevol superfície i que es perd o és tornada. Les superfícies clares tenen valors d'albedo superiors a les fosques.
 • 반사율 또는 알베도(albedo)는 물체가 빛을 받았을때 반사하는 정도를 나타내는 단위이다. 반사율은 입사되는 전자기파에 대한 반사량으로 계산되며, 일반적으로 0%에서 100%로 표현된다. 기후학 이나 천문학에서 널리 쓰이고 있으며, 특별한 언급이 없는경우 가시광선 영역의 평균값을 의미한다. 또한 반사율은 입사각에 영향을 받으며, 일반적으로 수직입사인 경우를 가정한다. 내린 지 얼마 되지 않은 눈은 90%이상의 값을 가진다. 바다표면의 값은 비교적 작다. 지구는 평균 31%의 반사율을 가지며, 달은 12%의 값을 가진다. 인간의 활동은 지표의 반사율을 변화시킨다(예를 들면 산림훼손, 농경지 증가 등). 하지만 지구전체의 반사율을 산출하고 영향을 정량화하는것은 매우 어렵다. 이러한 변화가 지구온난화 증가에 기여를 했는지 아니면 감소에 기여를 했는지 아직 과학적으로 깊이 이해되지 않고 있다.전형적인 반사율의 예는 눈과 온도의 상호반응이다.
 • De albedo van een object is het weerkaatsingsvermogen van dat object, gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid opvallende en gereflecteerde (elektromagnetische) straling. Deze verhouding hangt in de eerste plaats af van het materiaal van het object, maar is ook afhankelijk van de golflengte van de straling. Zonder nadere aanduiding wordt meestal zichtbaar licht verondersteld.
 • Albedo (z latinského albus – bílý) je míra odrazivosti tělesa nebo jeho povrchu. Jde o poměr odraženého elektromagnetického záření ku množství dopadajícího záření. Zlomek, obvykle vyjadřovaný procentuálně od 0 do 100 %, je důležitým pojmem v klimatologii a astronomii. Poměr závisí na frekvenci uvažovaného záření: pokud není specifikována, bere se průměr podél spektra viditelného světla. Závisí také na úhlu dopadu záření: pokud není specifikován, uvažujeme o pravém úhlu.
 • Die Albedo (lateinisch albedo „Weißheit“; v. lat. albus „weiß“) ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden, also nicht selbst leuchtenden Oberflächen. Sie wird als dimensionslose Zahl angegeben und entspricht einer Prozentangabe (eine Albedo von 0,9 entspricht 90% Rückstrahlung). Vor allem in der Meteorologie ist sie von Bedeutung, da sie Aussagen darüber ermöglicht, wie stark sich Luft über verschiedenen Oberflächen erwärmt.
 • El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las brillantes más que las mates.
rdfs:label
 • Albédo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedo
 • Albedó
 • Yansıtabilirlik
 • Албедо
 • Альбедо
 • アルベド
 • 반사율
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of