Al-Lat ou al-Lāt (en arabe : اللات) était une déesse de la fécondité et de la féminité vénérée en Arabie à l'époque préislamique. Son nom serait une contraction de al ilahat, déesse. Elle avait sa statue dans la Kaaba où elle était censée résider. Hérodote cite al-Lāt comme étant l'équivalent d'Ourania (L'Aphrodite céleste).Al-Lāt, Manat et Uzza semblent avoir été les trois divinités objets du culte le plus intense à La Mecque.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Al-Lat ou al-Lāt (en arabe : اللات) était une déesse de la fécondité et de la féminité vénérée en Arabie à l'époque préislamique. Son nom serait une contraction de al ilahat, déesse. Elle avait sa statue dans la Kaaba où elle était censée résider. Hérodote cite al-Lāt comme étant l'équivalent d'Ourania (L'Aphrodite céleste).Al-Lāt, Manat et Uzza semblent avoir été les trois divinités objets du culte le plus intense à La Mecque. Ces trois déesses sont citées dans le Coran dans la sourate L'étoile. Il est dit dans le Livre des idoles que les Arabes les considéraient comme les « filles du dieu » (Allah dans le texte). On peut supposer que ce dieu était Houbal, divinité principale de la Kaaba.Elle est mentionnée sous le nom de han-'Ilat dans les inscriptions safaïtiques. Les Nabatéens lui rendaient également un culte et l'identifiaient à Athéna ou Minerve, mais en faisaient, selon Julius Wellhausen, la mère d'Houbal.À l'ère islamique, al-Lāt est mentionnée dans le Coran (sourate 53:20), et le Livre des Idoles (Kitab al-Asnām) de Hicham ibn al-Kalbi selon qui Banū ʿAttāb ibn Mālik du clan des Thaqīf en avait la charge et lui avait fait construire un édifice. Elle était vénérée par tous les Arabes, y compris la tribu des Quraysh. Des enfants étaient prénommés Zayd-al-Lāt ou Taym-al-Lāt. Son temple fut détruit et brûlé par al-Mughīrah ibn Shuʿbah sur l'ordre de Mohammad.
 • Al·lat o Al-Lat (en àrab اللات, Allāt) va ser una deessa de l'Aràbia preislàmica i una de les tres divinitats principals de la Meca, junt amb Al-Uzza i Manat. És mencionada a l'Alcorà (sura 53:19), on s'hi precisa que els àrabs preislàmics consideraven aquestes tres deesses com les filles del déu principal (Al·là). Tenia dedicat un important temple a Taïf que va ser destruït pels musulmans en els primers anys de l'adveniment de l'islam.
 • Numerose furono le varianti antiche della divinità panaraba femminile Allat: Dea degli inferi con il nome Allatu presso i Babilonesi, Allatum tra gli Accadi ed Elat per i fenici e i cartaginesi.La così vasta distribuzione di questo nome dimostra la vastità del suo culto. C'è chi ha ipotizzato che questa dea, con la caratteristica di Luna infera, si sia spostata presso i Greci assumendo il nome di Ellotis, sì da far conoscere le feste di questa Dea - che avevano una forma orgiastica - come Ellotie, ma Erodoto (V secolo a.C.) non esita a considerare Allāt l'equivalente di Afrodite. Ellotia era anche un nome con cui si identifica Europa, principessa della Fenicia, trasformata da Zeus a Creta.Nel periodo ellenico e romano troviamo che a livello panarabo la divinità femminile più venerata è Allāt (al-Lāt letteralmente significa "la dea") che viene identifica come Atena e contemporaneamente accomunata con la Dea siriana Atargatis.Nella città-stato di Palmira, in Siria, riscontriamo assomiglianza con la Dea Venere Urania e la Dea Artemide e si ricorda come il tempio della Dea a Palmira, venisse distrutto dai cristiani tra gli anni 378 e 386.Elemento tipico del culto della Dea sembra fosse il ricorso consistente all'incenso e che come animale sacro alla Dea fosse il leone, raffigurato in effetti nel tempio di Palmira.Un particolare importante di quest'ultima raffigurazione è il grande rilievo del leone, che tiene e protegge, tra le sue zampe un'antilope.Questo simbolo è stato interpretato come un rifiuto della Dea ad ogni sacrificio umano.Sempre su questo rilievo è stata rinvenuta la seguente iscrizione: "Allat benedice chi non versa sangue nel tempio".Nella Penisola araba il luogo principale di venerazione di Allāt o al-Lāt (arabo: اللات‎) - che secondo Julius Wellhausen sarebbe stata considerata la madre di Hubal (e quindi suocera di Manāt) - era la città higiazena di Ṭāʾif, a sud di Mecca. Qui, venerata dai Banū Thaqīf che costituivano la popolazione della città, e custodita in un suo santuario dai Banū ʿAttāb ibn Mālik dei Thaqīf, era adorata sotto forma di un grande e squadrato masso bianco che, con la vittoria dell'Islam, fu destinato a fungere da gradino della moschea ivi fatta erigere da Muḥammad, una volta che il suo santuario fu su suo ordine incendiato da al-Mughīra ibn Shuʿba.Il suo nome era usato nell'onomastica d'età araba preislamica e sono attestati termini quali Zayd Allāt o Taym Allāt.
 • アッラート(アラート; اللات Al-Lāt)は、イスラム教以前のいわゆるジャーヒリーヤ時代に崇められていた女神。アリラト(al-'Ilāhat)とも。マナート、アル・ウッザーと共に、最高神アッラーフの三人の娘の一人とされていた。その名はアッラーフの女性形で「女神」の意味。アラビアの商業都市ターイフ近くの渓谷に主神殿があり、飾りつけられた白い立方石を依代としていた。Robert Gravesによれば、イタリアの部族国家ラティウムが崇拝していた女神ラトが起源であり、その名は「月」を意味するという。
 • Al-Lāt ou Allāt (Árabe: اللات‎) foi uma deusa da Arábia pré-islâmica, que era uma das três deusas supremas de Meca. Ela é mencionada no Alcorão (Sura 53:19), a qual indica que na Arábia pré-islâmica era considerada uma das três filhas de Allah, junto com Manāt and al-‘Uzzá.
 • Аллат (Al-Lāt; на арабски: اللات ; още ал-Лат, Алила̀т, Лат, Ила̀т) е богиня в арабската митология. Приемана е най-често като богиня на небето и дъжда.Възможно е името Аллат да е субститут на табуираното име на божеството, като е образувано от нарицателното „илахат“ („богиня“) с определителен член „ал-“ и означава „Богинята“, „Тази богиня“.Сред арабите от Сирийската пустиня Аллат е приемана като женско съответствие на Аллах, майка на боговете и негова съпруга. Арабите от Централна Арабия я смятат за дъщеря на Аллах, сестра на богините Манат и Уза, а тези от южните части на Централна Арабия — за дъщеря на Уза. В Палмира е смятана за съпруга на Ел, там и в Набатея е отъждествявана с древногръцката Атина. По-често обаче е отъждествявана с Афродита Урания, което се дължи на това, че повечето етнически групи я почитат като богиня на Слънцето и планетата Венера. Според Херодот „...асирийците наричат Афродита Милита, арабите — Алилат, а персите — Митра“ и още: „От боговете арабите почитат само Дионис и Урания... На своя език Дионис те наричат Ороталт, а Урания — Алилат.“Аллат има голямо светилище в град Таиф, където е почитана и като покровителка на града. Светилището е разположено върху територия, обявена за свещенам има храм и идол, представляващ орнаментиран бял гранитен камък. Таифското светилище е разрушено от Мохамед, който отначало признава божествената природа на Аллат (както и на Манат и Уза), но впоследствие я отхвърля.
 • El-Lât (Al Laht) yani Lât ("Tanrıça"), İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası. En büyük tapınağı Taif'te bulunuyordu. Mekke-Medine arasında bir yer olan Kudayd kasabasındaki tapınakta ise kendisini temsil eden bir Kara taş bulunurdu. İslam öncesi dönemde Mekke'nin üç baş tanrıçasından biridir. Bu üç tanrıça Mekkelilerin inancına göre Tanrı'nın kızlarıydı. Petralı Nabatlılar tarafından da tapınılan Lat, Nabatlılarca Yunan Athena ve Romalı Minerva ile denk tutulmuştur. Wellhausen'e göre, onlar Lat'ın Hubal'ın annesi olduğuna inanıyorlardı.Hişam bin el-Kalbi tarafından yazılmış Putlar Kitabı`na (Kitab el-Esnam) göre, İslam öncesi dönemde Araplar onun Kabe'de yaşadığına inanırlardı ve Kabe'de ona ait bir put bulunurdu. Bu ilahın adı, İslam dışı ve dönemin insanlarının tapındıklarından olarak İslamın kutsal kitabı olan Kur'an'da geçer. Necm Suresinde adı bir diğer Arap mitolojisi figürü Uzza ile birlikte anılır:"Siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza'yı?".Bir sonraki ayette de bir diğer Arap mitoloji figürü Menat'ın adı anılır. Sıklıkla Lat, Menat ve Uzza üçü bir tür tanrıça üçlemesi meydana getirdikleri şekilde ilgili yazınlarda yer bulmuşlardır. Bu üçlemenin başı konumundaki Lat'a, Arap mitolojisinde sıklıkla, her şeye gücü yeten bir baştanrının, (Al’ilãh, veya bugünkü Allah - "Tanrı"), kızı olarak tapınılmış olsa da, bazı bölgelerde baş tanrının bir tür eşi konumunda da tapınıldığı olmuştur Bununla birlikte genel kanı İslam öncesi Mekke'de, ayetlerde de adı geçen, üç tanrıçanın "Allah'ın kızları" olarak anılmış olduğudur ki bu eylem Kur'an'da yerilerek yer bulur.
 • Allāt of Al-Lāt (Arabisch اللات, ook Al-laat, Allaat, Allatu, Al-Ilat, Alilat, Elat) was de Arabische aanduiding voor een pre-islamitische moedergodin die samen met lotsgodin Manāt en liefdesgodin al-‘Uzzá in een godentrias vereerd werd.Cultusplaatsen waren onder meer Ugarit, de Syrische stad Palmyra en het Jordaanse Petra van de Nabateeërs, evenals het zuid-Arabische Mekka en Medina.
 • Al-lat era una diosa mayor de los pueblos de la península arábiga. Pertenece a la mitología árabe pre-islámica y era considerada una de las tres hijas de Alá. Sus hermanas eran la diosa Al-Zuhara (el lucero matutino) y la diosa Uzza (o Al-Uzza). Por tratarse de una deidad mayor los pueblos devotos le atribuían (al igual que a otras deidades de alto rango) un poder superior sobre todo lo terrenal. La diosa Al-lat (también llamada Alilat) era adoraba bajo la forma de una piedra blanca cuadrada. Junto con los árabes otros pueblos semitas en Siria y Mesopotamia la conocían. Era la Diosa Madre de Palmira (norte de Siria); su símbolo era el león. Para los nabateos del sur de Jordania y Palestina Al-lat era considerada la diosa del sol, fuente de vida; y la adoraban como tal. La ciudad de La Meca tenía un haram (santuario) dedicado a la diosa, y un hima donde afluían los árabes para llevar a cabo los ritos de adoración y los sacrificios propiciatorios que aseguraran la intervención de la diosa a favor del devoto. A veces Al-lat y Uzza conformaban una trinidad junto con Manat
 • al-Lātta (Arab:اللات‎, al-Lāt) adalah berhala dewi yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah dan dianggap sebagai salah satu anak tuhan bersama dengan Manāt dan ‘Uzzá. Al-Lātta memiliki arti "Sang Dewi". Berhala ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Najm 53:19 yang berbunyi;
 • Алла́т, Ал-Лат (араб. اللات‎‎ богиня, ивр. אלה,אלת-הים...‎ богиня) — древнесемитская и шумерская богиня.У халдеев Аллат (Эллат) — царица подземного царства. У шумеров идентифицируется с Эрешкигаль.Культ Аллат существует и сегодня в религиозном объединении российского (сибирского) происхождения «Круг преданных Богине АЛЛАТ».
 • al-Lāt (arabisch ‏اللات‎, DMG al-Lāt ‚(die) Göttin‘) ist eine vorislamische Göttin der Araber und bereits von Herodot (I,131; III,8) als Alilat (Άλιλάτ) bezeugt, die mit Urania verglichen wurde. Ihr Kult ist seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. in Syrien bekannt. Sie war in vorislamischer Zeit neben al-Uzza und al-Manat eine der drei in Mekka verehrten Hauptgottheiten. Ihr Sitz wurde in einem viereckigen, weißen Stein angenommen, bei Wallfahrten brachte man ihr Weihgeschenke und Schlachtopfer dar. Idole der al-Lāt wurden von den Mekkanern in Schlachten mitgeführt.
 • Al-Lat (ar. اللات), przez Herodota nazwana Alilat - bogini słońca i matka bogów w mitach Arabów z okresu Dżahilijji (przedislamskiej epoki Arabii); personifikuje lato. Jedno z trzech najważniejszych bóstw arabskich. Jej symbolem był biały kamień ozdobiony klejnotami.W Babilonie uważana była za królową otchłani.W Uniwersum Diuny stworzonym przez Franka Herberta, Al-Lat to nazwa "pierwotnego słońca ludzkości", potocznie przenoszona na słońce każdej zamieszkanej planety.
 • Allāt or al-Lāt (Arabic: اللات‎) was a Pre-Islamic Arabian goddess who was one of the three chief goddesses of Mecca. She is mentioned in the Qur'an (Sura 53:19), which indicates that pre-Islamic Arabs considered her as one of the daughters of Allah, along with Manāt and al-‘Uzzá.The shrine and temple dedicated to al-Lat in Taif was demolished on the orders of Muhammad, during the Expedition of Abu Sufyan ibn Harb, in the same year as the Battle of Tabuk (which occurred in October 630 AD). The destruction of the idol was a demand by Muhammad before any reconciliation could take place with the tribes of Taif who were under siege.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 324845 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3057 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 35 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106072327 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Al-Lat ou al-Lāt (en arabe : اللات) était une déesse de la fécondité et de la féminité vénérée en Arabie à l'époque préislamique. Son nom serait une contraction de al ilahat, déesse. Elle avait sa statue dans la Kaaba où elle était censée résider. Hérodote cite al-Lāt comme étant l'équivalent d'Ourania (L'Aphrodite céleste).Al-Lāt, Manat et Uzza semblent avoir été les trois divinités objets du culte le plus intense à La Mecque.
 • Al·lat o Al-Lat (en àrab اللات, Allāt) va ser una deessa de l'Aràbia preislàmica i una de les tres divinitats principals de la Meca, junt amb Al-Uzza i Manat. És mencionada a l'Alcorà (sura 53:19), on s'hi precisa que els àrabs preislàmics consideraven aquestes tres deesses com les filles del déu principal (Al·là). Tenia dedicat un important temple a Taïf que va ser destruït pels musulmans en els primers anys de l'adveniment de l'islam.
 • アッラート(アラート; اللات Al-Lāt)は、イスラム教以前のいわゆるジャーヒリーヤ時代に崇められていた女神。アリラト(al-'Ilāhat)とも。マナート、アル・ウッザーと共に、最高神アッラーフの三人の娘の一人とされていた。その名はアッラーフの女性形で「女神」の意味。アラビアの商業都市ターイフ近くの渓谷に主神殿があり、飾りつけられた白い立方石を依代としていた。Robert Gravesによれば、イタリアの部族国家ラティウムが崇拝していた女神ラトが起源であり、その名は「月」を意味するという。
 • Al-Lāt ou Allāt (Árabe: اللات‎) foi uma deusa da Arábia pré-islâmica, que era uma das três deusas supremas de Meca. Ela é mencionada no Alcorão (Sura 53:19), a qual indica que na Arábia pré-islâmica era considerada uma das três filhas de Allah, junto com Manāt and al-‘Uzzá.
 • Allāt of Al-Lāt (Arabisch اللات, ook Al-laat, Allaat, Allatu, Al-Ilat, Alilat, Elat) was de Arabische aanduiding voor een pre-islamitische moedergodin die samen met lotsgodin Manāt en liefdesgodin al-‘Uzzá in een godentrias vereerd werd.Cultusplaatsen waren onder meer Ugarit, de Syrische stad Palmyra en het Jordaanse Petra van de Nabateeërs, evenals het zuid-Arabische Mekka en Medina.
 • al-Lātta (Arab:اللات‎, al-Lāt) adalah berhala dewi yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah dan dianggap sebagai salah satu anak tuhan bersama dengan Manāt dan ‘Uzzá. Al-Lātta memiliki arti "Sang Dewi". Berhala ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Najm 53:19 yang berbunyi;
 • Алла́т, Ал-Лат (араб. اللات‎‎ богиня, ивр. אלה,אלת-הים...‎ богиня) — древнесемитская и шумерская богиня.У халдеев Аллат (Эллат) — царица подземного царства. У шумеров идентифицируется с Эрешкигаль.Культ Аллат существует и сегодня в религиозном объединении российского (сибирского) происхождения «Круг преданных Богине АЛЛАТ».
 • Al-Lat (ar. اللات), przez Herodota nazwana Alilat - bogini słońca i matka bogów w mitach Arabów z okresu Dżahilijji (przedislamskiej epoki Arabii); personifikuje lato. Jedno z trzech najważniejszych bóstw arabskich. Jej symbolem był biały kamień ozdobiony klejnotami.W Babilonie uważana była za królową otchłani.W Uniwersum Diuny stworzonym przez Franka Herberta, Al-Lat to nazwa "pierwotnego słońca ludzkości", potocznie przenoszona na słońce każdej zamieszkanej planety.
 • Al-lat era una diosa mayor de los pueblos de la península arábiga. Pertenece a la mitología árabe pre-islámica y era considerada una de las tres hijas de Alá. Sus hermanas eran la diosa Al-Zuhara (el lucero matutino) y la diosa Uzza (o Al-Uzza). Por tratarse de una deidad mayor los pueblos devotos le atribuían (al igual que a otras deidades de alto rango) un poder superior sobre todo lo terrenal. La diosa Al-lat (también llamada Alilat) era adoraba bajo la forma de una piedra blanca cuadrada.
 • Numerose furono le varianti antiche della divinità panaraba femminile Allat: Dea degli inferi con il nome Allatu presso i Babilonesi, Allatum tra gli Accadi ed Elat per i fenici e i cartaginesi.La così vasta distribuzione di questo nome dimostra la vastità del suo culto.
 • Allāt or al-Lāt (Arabic: اللات‎) was a Pre-Islamic Arabian goddess who was one of the three chief goddesses of Mecca. She is mentioned in the Qur'an (Sura 53:19), which indicates that pre-Islamic Arabs considered her as one of the daughters of Allah, along with Manāt and al-‘Uzzá.The shrine and temple dedicated to al-Lat in Taif was demolished on the orders of Muhammad, during the Expedition of Abu Sufyan ibn Harb, in the same year as the Battle of Tabuk (which occurred in October 630 AD).
 • al-Lāt (arabisch ‏اللات‎, DMG al-Lāt ‚(die) Göttin‘) ist eine vorislamische Göttin der Araber und bereits von Herodot (I,131; III,8) als Alilat (Άλιλάτ) bezeugt, die mit Urania verglichen wurde. Ihr Kult ist seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. in Syrien bekannt. Sie war in vorislamischer Zeit neben al-Uzza und al-Manat eine der drei in Mekka verehrten Hauptgottheiten. Ihr Sitz wurde in einem viereckigen, weißen Stein angenommen, bei Wallfahrten brachte man ihr Weihgeschenke und Schlachtopfer dar.
 • Аллат (Al-Lāt; на арабски: اللات ; още ал-Лат, Алила̀т, Лат, Ила̀т) е богиня в арабската митология. Приемана е най-често като богиня на небето и дъжда.Възможно е името Аллат да е субститут на табуираното име на божеството, като е образувано от нарицателното „илахат“ („богиня“) с определителен член „ал-“ и означава „Богинята“, „Тази богиня“.Сред арабите от Сирийската пустиня Аллат е приемана като женско съответствие на Аллах, майка на боговете и негова съпруга.
 • El-Lât (Al Laht) yani Lât ("Tanrıça"), İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası. En büyük tapınağı Taif'te bulunuyordu. Mekke-Medine arasında bir yer olan Kudayd kasabasındaki tapınakta ise kendisini temsil eden bir Kara taş bulunurdu. İslam öncesi dönemde Mekke'nin üç baş tanrıçasından biridir. Bu üç tanrıça Mekkelilerin inancına göre Tanrı'nın kızlarıydı. Petralı Nabatlılar tarafından da tapınılan Lat, Nabatlılarca Yunan Athena ve Romalı Minerva ile denk tutulmuştur.
rdfs:label
 • Al-Lat
 • Al-Lat
 • Al-Lāt
 • Al-Lāt
 • Al-lat
 • Al-lāt
 • Allat
 • Allāt
 • Al·lat
 • El-Lât
 • Lātta
 • Аллат
 • Аллат
 • アッラート
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of