Fârâbî de son nom complet Abû Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhân ibn Uzalagh al-Fârâbî également connu en Occident sous les noms de Alpharabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser ou Alfarabi est un philosophe persan médiéval. Né en 872 à Wâsij près de Farab en Transoxiane (actuel Kazakhstan), ou à Faryab au Khorassan, (actuel Afghanistan), il meurt à Damas, en Syrie en 950.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Fârâbî de son nom complet Abû Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhân ibn Uzalagh al-Fârâbî également connu en Occident sous les noms de Alpharabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser ou Alfarabi est un philosophe persan médiéval. Né en 872 à Wâsij près de Farab en Transoxiane (actuel Kazakhstan), ou à Faryab au Khorassan, (actuel Afghanistan), il meurt à Damas, en Syrie en 950. Il approfondit toutes les sciences et tous les arts de son temps, et est appelé le Second instituteur de l'intelligence.Il étudie à Bagdad (actuel Irak). On lui doit un commentaire de La République de Platon, ainsi qu'un Sommaire des Lois de Platon. Il fut aussi un théoricien de la musique et un excellent joueur de luth.
 • Abū Naṣr Muḥammad ibn al-Faraj al-Fārābī o, en algunas fuentes, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Tarjan ibn Uzalag al-Fārābī (en persa, ابو نصر محمد فارابی), conocido en Occidente con el nombre de Farabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser o Alfarabi, fue un filósofo medieval y polímata centroasiático turco. Nació en Wasil en 872 en el distrito de Farab en el Turquestán Occidental (actual Turkmenistán y antaño Transoxiana) y murió en Damasco, Siria en 950. Estudió todas las ciencias y las artes de su tiempo por lo que se le llamó Maestro Segundo, por referencia a Aristóteles, el Maestro PrimeroEstudió en Bagdad (Irak). A él se debe el comentario de La República de Platón y un Sumario de las Leyes de Platón.
 • Al Farabi (Abu Nasr Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzalagh, Al Farabi deitua; Europan, Alfarabius) filosofo musulmana izan zen (Farab, Turkestan, 872 - Damasko, 950). Bagdaden bizi izan zen. Ibn Sinaren irakaslea izan zen, eta Aristotelesen filosofia landu zuen, batez ere. Aristotelesen eta Platonen pentsamenduak bateratu nahi izan zituen (Platon eta Aristotele: bi jakintsuen dotrinak batera). Filosofia politikoari buruzko idatzi batzuk (Hiriaren gobernurako liburua; Platonen Legeak obrari buruzko iruzkinak), obra mistikoak eta musikari buruzko saiakera garrantzitsu bat utzi zituen.
 • 파라비(페르시아어: ابونصر فارابی, 라틴명은 Alfarabius, 872년~950년)는 이슬람(투르크계)의 철학자이다. 중앙아시아의 파라브 부근에서 출생하여 바그다드에서 배웠다. 혈통은 투르크족(族)이다. 아라비아어·페르시아어·터키어를 비롯하여 수십 개 국어에 통하였다고 한다. 아리스토텔레스를 기초로 하고 신(新)플라톤파를 주축으로 삼는 철학 체계를 세웠기 때문에 아리스토텔레스에 이어 제2의 스승으로 경칭되었다. 경건한 무슬림이며 신비주의자이기도 했다. 《이지론(理智論)》《이상도시론(理想都市論)》 등 다수의 저서를 남겼다.
 • アル=ファーラービー(アラビア語 ابو نصر محمد ابن محمد الفارابي ペルシア語 محمد فارابی Abū Naṣr Muhammad ibn Muhammad al-Fārābī、870年? - 950年)は、中世イスラームの哲学者・数学者・科学者・音楽家。イスラーム哲学の確立に多大な功績を上げ、イスラム哲学者たちの間で尊敬されていた哲学者アリストテレスに次ぐ二番目の偉大な師という意味で「第二の師」という敬称を持つ。ヨーロッパ語圏ではラテン語化されたアルファラビウス(Alpharabius)の名でも知られている。特に、ネオプラトニズムの影響を受けたアリストテレス研究で名高かった。カザフスタンで発行されている複数のテンゲ紙幣に肖像が使用されている。
 • Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950, Bahasa Persia: محمد فارابی ) singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al- Farabi , juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abunasir. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki.
 • Aboe Nasr Mohammed ibn Mohammed ibn Tarchaan ibn Oezloegh al-Farabi maar meestal afgekort tot Aboe Nasr al-Farabi (ongeveer 870-950) was een geleerde en filosoof in de islamitische scholastiek. Hij had een grote invloed op het latere islamitische denken en ook op dat in het westen, toen dat in contact kwam met het werk van islamitische denkers zoals hij, Avicenna en Averroes, met name op dat van latere filosofen als Albertus Magnus en Thomas van Aquino. In de Arabische wereld kreeg hij de titel 'de tweede meester', naar 'de eerste meester' Aristoteles.Hij was ook een vooraanstaand muziektheoreticus. Het overgebleven deel van zijn reeks Kitab al-Musiqa wordt wel gezien als de meest indrukwekkende van alle Arabische werken over muziek.
 • Al-Farabi, wł. Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzalagh al-Farabi (po persku محمد فارابی) lub Abū Nasr Muhammad ibn al-Farakh al-Fārābi (w Europie łacińskiej znany także jako Abunaser, Alpharabius lub Farabi) (ur. 870, zm. 950), filozof turecki, jeden z pierwszych filozofów świata islamu. Nazywany „Drugim Nauczycielem” filozofii islamskiej ("Pierwszym Nauczycielem" nazywany był Arystoteles).
 • Farabi (Arapça: ابونصر محمد بن محمد فارابی‎ / Abū Nasr Muhammad al-Fārāb; Batı′da bilinen adıyla Alpharabius (adıyla ilgili kayda geçmiş diğer versiyonlar için aşağıya bakınız) (d. 872 Fārāb – 14 Aralık 950 ile 12 Ocak 951 arası Şam), 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci (en), mantıkçı ve müzisyendir (en).Yorumları ve incelemeleri sayesinde Farabi ortaçağ islam aydınları arasında Muallim-i Sânî ya da Hace-i Sâni (İkinci Üstad / Magister secundus) olarak bilinir. Hace-i Evvel (Birinci Üstad / Magister Primus) ise Aristo'dur. Farabi'nin hayatı selefi olduğu El-Kindi gibi çok az bilinir. Bağdat, Halep ve Mısır'da bulunduğu, hayatının önemli bir kısmında Halep'teki Şii Hamdani hanedanı tarafından desteklendiği bilinmektedir. Etnik kimliği tartışmalıdır. Kimi kaynaklara göre Fars kimilerine göre Türk kökenlidir. Ancak Farabi, bütün eserlerini Arapça yazmıştır. Farabi Aristo'nun temel eserlerinin birçoğunu Arapça'ya yeniden çevirmiş, bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şerhler yazmıştır. Bu yanıyla hem İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlamış, hem de Arapça'nın bir felsefe dili haline gelmesine büyük bir katkı yapmıştır.Farabi'nin bu büyük katkısının yanında İkinci Üstad kabul edilmesinin ana nedeni İbn-i Haldun'a göre onun mantık alanında yaptığı çalışmalardır. Farabi, Aristo'nun 6 ciltlik temel mantık kitabı Organon'un tüm bölümlerini içeren çeviriler ve şerhler kaleme aldı ve Organon'u iki bölüm daha ekleyerek 8 kitaba çıkardı. Mantık ifadeleri, onu ifade etmek için kullanılan dil ve bilgi ile ilişkili olduğu için Farabi'nin mantık dışında dil felsefesi ve epistemoloji üzerinde de yoğun şekilde durduğu görülür. Farabi'nin diğer bir çalışma alanı Doğa felsefesi, Metafizik ve Psikoloji olmuştur. Doğa anlayışı dönemin Batlamyusçu dünya merkezli görüşüne uygundur. Farabi'nin geliştirdiği sudûr teorisi ise Neoplatoncu ve İsmaili kökenlere dayanır. Bu anlayış daha sonra İbn-i Sina tarafından geliştirildi. Farabi'ye atfedilen kitapların sayısı 100 ile 160 arasındadır.Farabi, El-Kindi'nin kurucusu olduğu kabul edilen ve İslam felsefesi içinde rasyonal/Aristocu eğilimi ifade eden Meşşaîlik akımının ikinci kurucusudur. Pek çok takipçisi olduğu için bazı felsefe tarihçilerine göre bir Farabi okulundan sözedilebilir. Yahudi filozof Maymonides etkilendiği felsefeciler içinde en büyük övgüyü ona yapar: "Mantık hakkındaki eserlere gelince, sadece Ebu Nase el-Farabi'nin eserlerinin çalışılması yeterlidir. Onun tüm eserleri kusursuz ve mükemmeldir. O eserler incelenmeli ve anlaşılmalıdır. Çünkü o büyük bir adamdır." Batı'da Farabi'nin eserleri İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd'ün eserlerinden daha az tercüme edilmişse de, Farabi'nin eserleri Aristo düşüncesinin yeniden anlaşılmasında merkezi bir öneme sahip olmuş, arkadan gelen felsefi zenginliğe ilk açılımı yapmıştır. İbn-i Rüşd ve Endülüslü filozoflar Farabi'yi mantık, psikoloji ve siyaset konularında önemli bir otorite olarak görürler.
 • Al-Farabi (Persian: ابونصر محمد بن محمد فارابی‎ Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad Fārābī; for other recorded variants of his name see below) known in the West as Alpharabius (c. 872 in Fārāb – between 14 December, 950 and 12 January, 951 in Damascus), was a renowned scientist and philosopher of the Islamic Golden Age. He was also a cosmologist, logician, and musician.Through his commentaries and treatises, Al-Farabi became well known among medieval Muslim intellectuals as "The Second Teacher", that is, the successor to Aristotle, "The First Teacher".
 • Abu Nasr Muhammad al-Farabi (arabisch ‏ابو نصر محمد الفارابي‎, DMG Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī), latinisiert Alpharabius, auch Alfarabi, El Farati, Avenassar (* um 870; † 950 zwischen Asqalān und Damaskus), war ein muslimischer Philosoph und Gelehrter aus Zentralasien.
 • Abu-Nasr Muhàmmad ibn Muhàmmad ibn Tarkhan ibn Àwzalagh (o Úzlugh) al-Farabí, més conegut simplement com Al-Farabí i, a Occident, com a Alfarabius o Avennasar (en persa محمد فارابی) (Wasig, Turquestan, ~872 - Damasc, 950) fou un destacat científic i filòsof medieval persa. No es coneixen amb seguretat grans detalls de la seva vida, ni tan sols el lloc exacte on va néixer. El que sí sembla confirmat és que estudià a Bagdad on adquirí grans coneixements de medicina i matemàtiques. Féu comentaris a l'obra d'Aristòtil i va influir decisivament en la lògica de Maimònides.
 • Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби, употребительное сокращение имени — аль-Фараби (в латинизированной форме — Alpharabius; 872,Фараб — между 14 декабря 950 и 12 января 951, Дамаск) — философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока. Один из крупнейших представителей средневековой восточной философии. Аль-Фараби — автор комментариев к сочинениям Аристотеля (отсюда его почётное прозвище «Второй учитель») и Платона. Его труды оказали влияние на ибн Сину, ибн Баджу, ибн Туфайля, ибн Рушда, а также на философию и науку средневековой Западной Европы. Ему приписывается создание Отрарской библиотеки.
 • Abu Nasr Muhammad Fārābī, persiano: ابو نصر محمد بن محمد فارابی (Wasij, 870 – Damasco, 950), è stato un filosofo persiano.Nato a Wasij, nella provincia di Farab, nell'attuale Turkestan, allora semplicemente Transoxiana (Ma wara al-nahr) da famiglia nobile, in seguito agli intensi e prolungati studi, accumulò tale conoscenza della filosofia da essere apostrofato come "il secondo maestro", in riferimento ad Aristotele, detto "il primo maestro".Effettivamente fu un importante filosofo, psicologo, sociologo, politologo e musicista.Viene ricordato anche per il suo tentativo di elaborare una sintesi fra il pensiero platonico e quello aristotelico.
 • Abu Naszr Muhammad ibn al-Farah al-Fárábi (perzsául: محمد فارابی), rövidebben Abu Naszr al-Fárábi (ismert neve még: Muhammad bin Muhammad bin Tarhan bin Uzalag al-Fárábi), valamint a nyugati világban: Alpharabius, al-Fárábi, Farabi és Abunaser; 870–950) török származású perzsa muszlim filozófus és tudós. Arisztotelész logikai műveihez (mantiq) írt kommentárokat. Mindezt annyira eredményesen tette, hogy kiérdelmelte az al-Mu’allim at-táni (A második tanító) nevet. Írt matematikai és zeneelméleti műveket is. Platón nyomán foglalkozott a a politikai és állami élettel: nawámis (törvények) és siyása (államkormányzás). Sok kisebb értekezést is írt, például Ara ’ahl al-madina al-fidála (A kiváló társadalom embereinek véleményei).
 • Abú Nasr Muhammad ibn al-Farach al-Fárábí (známý také jako Alfarabius, Farabi, Abunaser, persky ابو نصر محمد فارابی,870 Fáráb v Turkestánu – 950, Damašek, Sýrie), arabský učenec zřejmě turkického původu, je první z významných představitelů arabské středověké filosofie; vynikl v mnoha oborech, zejména v logice, politické filosofii či teorii hudby.
 • Al-Farabi (em árabe: ابو نصر محمد بن محمد فارابی‎ / Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad Fārābī; também conhecido como Alfarábi ou simplesmente Farabi (Farab, Turquistão, ca. 872 — Damasco, 950) foi um filósofo muçulmano. Estudou em Bagdá e Harran, viveu na Síria e no Egito, e estabeleceu-se depois na corte do soberano de Alepo, Saif al-Daoula.Al-Farabi, que inaugurou a grande linha de filósofos muçulmanos da Idade Média, se interessou tanto por química, ciências naturais, física quanto por ética, ciência política e filosofia da religião. Foi também um bom músico e seu Grande livro da música colocou-o entre os principais teóricos do assunto. A palavra portuguesa alfarrábio é uma simples alteração do seu nome.Na filosofia dizia-se ao mesmo tempo influenciado por Platão e Aristóteles e considerava que as doutrinas dos dois mestres da Antigüidade, longe de serem opostas, se complementavam. Al-Farabi formulou, com uma clareza até então desconhecida, a distinção entre a existência e a essência. Retomou a teoria aristotélica sobre a eternidade do mundo, o que lhe causou dificuldades com os círculos islâmicos ortodoxos. Mas o próprio Al-Farabi não separava a religião da filosofia e se servia de termos do Alcorão para traduzir os conceitos de filosofia grega.Grande parte de sua obra é dedicada à política e à economia. Em seu tratado Epístolas sobre as opiniões do povo ou Estado modelo, o filósofo apresentou uma utopia platônica na qual a sociedade é comparada com um grande corpo único que estenderia suas ramificações à totalidade dos homens.== Referências ==
dbpedia-owl:bnfId
 • 11902242t
dbpedia-owl:influenced
dbpedia-owl:influencedBy
dbpedia-owl:mainInterest
dbpedia-owl:notableIdea
dbpedia-owl:philosophicalSchool
dbpedia-owl:sudocId
 • 026857952
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Farabi sur un timbre d'Iran.
dbpedia-owl:viafId
 • 105133145
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 244694 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17861 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110742042 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:aInfluencé
prop-fr:bnf
 • 1.1902242E7
prop-fr:commons
 • Al-Farabi
prop-fr:couleur
 • #149414
prop-fr:décès
 • à Damas, en Syrie
prop-fr:idéesRemarquables
prop-fr:influencéPar
prop-fr:légende
 • Farabi sur un timbre d'Iran.
prop-fr:naissance
 • avant 920 à Fārāb, dans le Turkestan
prop-fr:nom
 • Fârâbî
prop-fr:principauxIntérêts
prop-fr:région
 • Philosophe persan
prop-fr:sudoc
 • 26857952 (xsd:integer)
prop-fr:traditionPhilosophique
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 105133145 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Auteur:Al-Farabi
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-80-153725
prop-fr:époque
 • Moyen Âge
prop-fr:œuvresPrincipales
 • Traité de musique, Traité des opinions des habitants de la cité vertueuse , Commentaire sur l’herméneutique d’Aristote
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Fârâbî de son nom complet Abû Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhân ibn Uzalagh al-Fârâbî également connu en Occident sous les noms de Alpharabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser ou Alfarabi est un philosophe persan médiéval. Né en 872 à Wâsij près de Farab en Transoxiane (actuel Kazakhstan), ou à Faryab au Khorassan, (actuel Afghanistan), il meurt à Damas, en Syrie en 950.
 • 파라비(페르시아어: ابونصر فارابی, 라틴명은 Alfarabius, 872년~950년)는 이슬람(투르크계)의 철학자이다. 중앙아시아의 파라브 부근에서 출생하여 바그다드에서 배웠다. 혈통은 투르크족(族)이다. 아라비아어·페르시아어·터키어를 비롯하여 수십 개 국어에 통하였다고 한다. 아리스토텔레스를 기초로 하고 신(新)플라톤파를 주축으로 삼는 철학 체계를 세웠기 때문에 아리스토텔레스에 이어 제2의 스승으로 경칭되었다. 경건한 무슬림이며 신비주의자이기도 했다. 《이지론(理智論)》《이상도시론(理想都市論)》 등 다수의 저서를 남겼다.
 • アル=ファーラービー(アラビア語 ابو نصر محمد ابن محمد الفارابي ペルシア語 محمد فارابی Abū Naṣr Muhammad ibn Muhammad al-Fārābī、870年? - 950年)は、中世イスラームの哲学者・数学者・科学者・音楽家。イスラーム哲学の確立に多大な功績を上げ、イスラム哲学者たちの間で尊敬されていた哲学者アリストテレスに次ぐ二番目の偉大な師という意味で「第二の師」という敬称を持つ。ヨーロッパ語圏ではラテン語化されたアルファラビウス(Alpharabius)の名でも知られている。特に、ネオプラトニズムの影響を受けたアリストテレス研究で名高かった。カザフスタンで発行されている複数のテンゲ紙幣に肖像が使用されている。
 • Al-Farabi, wł. Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzalagh al-Farabi (po persku محمد فارابی) lub Abū Nasr Muhammad ibn al-Farakh al-Fārābi (w Europie łacińskiej znany także jako Abunaser, Alpharabius lub Farabi) (ur. 870, zm. 950), filozof turecki, jeden z pierwszych filozofów świata islamu. Nazywany „Drugim Nauczycielem” filozofii islamskiej ("Pierwszym Nauczycielem" nazywany był Arystoteles).
 • Abu Nasr Muhammad al-Farabi (arabisch ‏ابو نصر محمد الفارابي‎, DMG Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī), latinisiert Alpharabius, auch Alfarabi, El Farati, Avenassar (* um 870; † 950 zwischen Asqalān und Damaskus), war ein muslimischer Philosoph und Gelehrter aus Zentralasien.
 • Abu Nasr Muhammad Fārābī, persiano: ابو نصر محمد بن محمد فارابی (Wasij, 870 – Damasco, 950), è stato un filosofo persiano.Nato a Wasij, nella provincia di Farab, nell'attuale Turkestan, allora semplicemente Transoxiana (Ma wara al-nahr) da famiglia nobile, in seguito agli intensi e prolungati studi, accumulò tale conoscenza della filosofia da essere apostrofato come "il secondo maestro", in riferimento ad Aristotele, detto "il primo maestro".Effettivamente fu un importante filosofo, psicologo, sociologo, politologo e musicista.Viene ricordato anche per il suo tentativo di elaborare una sintesi fra il pensiero platonico e quello aristotelico.
 • Abú Nasr Muhammad ibn al-Farach al-Fárábí (známý také jako Alfarabius, Farabi, Abunaser, persky ابو نصر محمد فارابی,870 Fáráb v Turkestánu – 950, Damašek, Sýrie), arabský učenec zřejmě turkického původu, je první z významných představitelů arabské středověké filosofie; vynikl v mnoha oborech, zejména v logice, politické filosofii či teorii hudby.
 • Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби, употребительное сокращение имени — аль-Фараби (в латинизированной форме — Alpharabius; 872,Фараб — между 14 декабря 950 и 12 января 951, Дамаск) — философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока. Один из крупнейших представителей средневековой восточной философии. Аль-Фараби — автор комментариев к сочинениям Аристотеля (отсюда его почётное прозвище «Второй учитель») и Платона.
 • Al-Farabi (Persian: ابونصر محمد بن محمد فارابی‎ Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad Fārābī; for other recorded variants of his name see below) known in the West as Alpharabius (c. 872 in Fārāb – between 14 December, 950 and 12 January, 951 in Damascus), was a renowned scientist and philosopher of the Islamic Golden Age.
 • Abu Naszr Muhammad ibn al-Farah al-Fárábi (perzsául: محمد فارابی), rövidebben Abu Naszr al-Fárábi (ismert neve még: Muhammad bin Muhammad bin Tarhan bin Uzalag al-Fárábi), valamint a nyugati világban: Alpharabius, al-Fárábi, Farabi és Abunaser; 870–950) török származású perzsa muszlim filozófus és tudós. Arisztotelész logikai műveihez (mantiq) írt kommentárokat. Mindezt annyira eredményesen tette, hogy kiérdelmelte az al-Mu’allim at-táni (A második tanító) nevet.
 • Abū Naṣr Muḥammad ibn al-Faraj al-Fārābī o, en algunas fuentes, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Tarjan ibn Uzalag al-Fārābī (en persa, ابو نصر محمد فارابی), conocido en Occidente con el nombre de Farabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser o Alfarabi, fue un filósofo medieval y polímata centroasiático turco. Nació en Wasil en 872 en el distrito de Farab en el Turquestán Occidental (actual Turkmenistán y antaño Transoxiana) y murió en Damasco, Siria en 950.
 • Abu-Nasr Muhàmmad ibn Muhàmmad ibn Tarkhan ibn Àwzalagh (o Úzlugh) al-Farabí, més conegut simplement com Al-Farabí i, a Occident, com a Alfarabius o Avennasar (en persa محمد فارابی) (Wasig, Turquestan, ~872 - Damasc, 950) fou un destacat científic i filòsof medieval persa. No es coneixen amb seguretat grans detalls de la seva vida, ni tan sols el lloc exacte on va néixer. El que sí sembla confirmat és que estudià a Bagdad on adquirí grans coneixements de medicina i matemàtiques.
 • Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950, Bahasa Persia: محمد فارابی ) singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al- Farabi , juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abunasir.
 • Farabi (Arapça: ابونصر محمد بن محمد فارابی‎ / Abū Nasr Muhammad al-Fārāb; Batı′da bilinen adıyla Alpharabius (adıyla ilgili kayda geçmiş diğer versiyonlar için aşağıya bakınız) (d. 872 Fārāb – 14 Aralık 950 ile 12 Ocak 951 arası Şam), 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı.
 • Al-Farabi (em árabe: ابو نصر محمد بن محمد فارابی‎ / Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad Fārābī; também conhecido como Alfarábi ou simplesmente Farabi (Farab, Turquistão, ca. 872 — Damasco, 950) foi um filósofo muçulmano.
 • Aboe Nasr Mohammed ibn Mohammed ibn Tarchaan ibn Oezloegh al-Farabi maar meestal afgekort tot Aboe Nasr al-Farabi (ongeveer 870-950) was een geleerde en filosoof in de islamitische scholastiek. Hij had een grote invloed op het latere islamitische denken en ook op dat in het westen, toen dat in contact kwam met het werk van islamitische denkers zoals hij, Avicenna en Averroes, met name op dat van latere filosofen als Albertus Magnus en Thomas van Aquino.
 • Al Farabi (Abu Nasr Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzalagh, Al Farabi deitua; Europan, Alfarabius) filosofo musulmana izan zen (Farab, Turkestan, 872 - Damasko, 950). Bagdaden bizi izan zen. Ibn Sinaren irakaslea izan zen, eta Aristotelesen filosofia landu zuen, batez ere. Aristotelesen eta Platonen pentsamenduak bateratu nahi izan zituen (Platon eta Aristotele: bi jakintsuen dotrinak batera).
rdfs:label
 • Al-Fârâbî
 • Abu Naszr Muhammad al-Fárábi
 • Al Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabi
 • Al-Farabí
 • Al-Fárábí
 • Farabi
 • Аль-Фараби
 • ファーラービー
 • 파라비
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Fârâbî
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of