Un aimant permanent ou aimant dans le langage courant, est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés particulières liées à l'existence du champ magnétique, comme celle d'exercer une force d'attraction sur tout matériau ferromagnétique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un aimant permanent ou aimant dans le langage courant, est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés particulières liées à l'existence du champ magnétique, comme celle d'exercer une force d'attraction sur tout matériau ferromagnétique.
 • Imana burdina eta beste metal batzuk erakartzeko ahalmena, naturala nahiz artifiziala, duen solidoa da. Ahalmen hori naturala edo artifiziala izan daiteke. K.a. mendeetan grekoek ezagutzen zituzten jadanik iman naturalak. Iman ezagunena magnetita zen (FeO . Fe2O3). Iman bilaka daitezkeen beste solido batzuk (iman artifizialak) hauek dira: burdinaren pirita, kromita, nikela, kobaltoa, altzairuak, bakarka imantzen ez diren zenbait gairen aleazioak eta abar. Aipatu diren horietako edozein gaiz egindako gorputz bat eremu magnetiko baten barruan sartzen bada, iman bihurtzen da. Gaur egun, gai ferromagnetikoen hautsekin egiten dira imanak. Hauts horiek bilduz, presio handietaraino konprimituz eta trataera termikoak jasanaraziz nahi den forma geometrikoa, eta erresistentzia mekaniko eta oso ahalmen magnetiko handia duten imanak lortzen dira. Imanek era askotako erabilerak dituzte, eta horretarako hainbat forma eta indar magnetiko izaten dituzte. Horrela, itsasoan edo lurrean orientatzeko erabiltzen diren imanek, ipar-orratzak bezalako orratz txikiak dituzte; bozgorailuetan, erreleetan, hauts edo zati magnetikoak banatzeko makinetan, telefonoetan eta abar erabiltzen direnak iman handiagoak eta indartsuagoak dituzte; azkenik, atomoen partikulak azeleratzen dituzten ziklotroiek, betatroiek eta abarrek eremu magnetiko oso indartsuak sortzen dituzte, eta horretarako neurri handiko imanak erabiltzen dira.Barraren forma duen iman baten inguruan burdinaren hautsa zabaltzen bada, burdin zatiek espektru magnetikoaren banaketa hartzen dute. Burdin hauts kopururik handiena imanaren bi buruetan pilatzen da; bi buru horiek dira imanaren poloak. Bi poloak elkartzen dituen marra ardatz magnetikoa da. Imanaren erdialdean ez da geratzen burdin hautsik, eta horri inguru edo neutroa deitzen zaio. Oro har, burdin hautsak lerro moduko batzuetan orientatzen dira, eta lerro horiek imanaren eremu lerroak adierazten dituzte. Horien zabalkundeak imanaren indarra adierazten du. Iman batek bi polo ditu, eta polo horiek lur globoaren eraginpean daude. Iman bat soka batetik zintzilikatuz eta libre mugitzeko ahalmena utziz, imanaren polo batek Lurraren iparraldea seinalatzen du eta besteak Lurraren hegoaldea; saio gehiago eginez beti gauza bera gertatzen da, eta imanaren polo bera izaten da beti Lurraren iparraldea seinalatzen duena. Imanaren polo horri ipar poloa deitzen zaio, eta besteari hego poloa. Bi imanen pareko poloak (iparrak, adibidez) elkarrengana hurbiltzen badira bi imanak elkarrengandik aldentzen dituen indar bat sortzen da. Aldiz, polo desberdinak elkarrengana hurbiltzen badira bi imanek elkar erakartzen dute. Erakartze eta aldentze indar horiek handiak dira bi imanak hurbil daudenean eta txikiak oso urrun daudenean.
 • Ein Magnet (Plural Magnete oder Magneten; vergleiche altgriechisch λίθος μάγνης líthos magnes ‚Stein aus Magnesia‘, vgl. das Mineral Magnetit) ist ein Körper, der bestimmte andere Körper magnetisch anzieht oder abstößt. Magnetische Anziehung oder Abstoßung ist ein grundlegendes Naturphänomen – siehe dazu den Artikel Magnetismus.
 • Un magnete (o calamita) è un corpo che genera un campo magnetico. Il nome deriva dal greco μαγνήτης λίθος (magnétes líthos), cioè "pietra di Magnesia", dal nome di una località dell'Asia Minore, nota sin dall'antichità per gli ingenti depositi di magnetite. Un campo magnetico è invisibile all'occhio umano, ma i suoi effetti sono ben noti: sposta materiali ferromagnetici come il ferro e fa attrarre o respingere due magneti.Un magnete permanente è formato da un materiale che è stato magnetizzato e crea un proprio campo magnetico. I materiali che possono essere magnetizzati sono anche quelli fortemente attratti da una calamita, e sono chiamati ferromagnetici (o ferrimagnetici); questi includono ferro, nichel, cobalto, alcune leghe di terre rare e alcuni minerali naturali come la magnetite. Anche se i materiali ferromagnetici (e ferrimagnetici) sono gli unici attratti da una calamita così intensamente da essere comunemente considerati "magnetici", tutte le sostanze rispondono debolmente ad un campo magnetico, attraverso uno dei numerosi tipi di magnetismo.I materiali ferromagnetici possono essere suddivisi in materiali magneticamente "morbidi" (come ad esempio il ferro ricotto), che possono essere magnetizzati ma che tendono a non rimanere in tale stato, e materiali magneticamente "duri", che invece rimangono magnetici. I magneti permanenti sono costituiti da materiali ferromagnetici "duri" sottoposti durante la loro produzione ad un trattamento speciale in un potente campo magnetico, che allinea la loro struttura microcristallina interna e li rende molto difficili da smagnetizzare. Per smagnetizzare un magnete di questo tipo, infatti, deve essere applicato un certo campo magnetico la cui intensità dipende dalla coercitività del materiale corrispondente; i materiali "duri" hanno alta coercitività, mentre quelli "morbidi" hanno bassa coercitività.Un elettromagnete è costituito da una bobina di filo conduttore che agisce come un magnete quando una corrente elettrica passa attraverso di essa, ma che smette di essere una calamita quando la corrente si ferma. Spesso un elettromagnete è avvolto attorno ad un nucleo di materiale ferromagnetico (per esempio l'acciaio) per aumentare il campo magnetico prodotto dalla bobina.La forza complessiva di un magnete è misurata dal suo momento magnetico, o in alternativa dal flusso magnetico totale che produce. La forza locale del magnetismo in un materiale viene misurata dalla sua magnetizzazione.
 • Een magneet (Oud-Grieks: λίθος μάγνης , lithos Magnes, "Steen uit Magnesia", zie het mineraal magnetiet) is een voorwerp van magnetisch of gemagnetiseerd materiaal, dat op grond van dit magnetisme voorwerpen van ferromagnetisch materiaal aantrekt en andere magneten aantrekt of afstoot. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door een door het voorwerp opgewekt magnetisch veld. Een magneet heeft twee plaatsen (polen) waar de magneetwerking het sterkst is en wordt daarom ook dipool genoemd. Door het aardmagnetisch veld wijst een vrij opgehangen magneet naar de geomagnetische noordpool. Die plaats op de magneet wordt de noordpool genoemd. Magnetische materialen zijn onder meer ijzer, nikkel en kobalt. Zij bestaan uit magnetische atomen, die hun magnetische eigenschap ontlenen aan twee valentie-elektronen met een parallelle spin.
 • Mıknatıs, özgül ağırlığı 2.7 gr/cm3 olan, manyetik alan üreten nesne veya malzemedir. Demir, nikel, kobalt gibi bazı metalleri çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal olmayan malzemelere etki etmez.Mıknatıslık etkisi, malzemelerde iki karşılıklı uçta toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey ve güney kutubu ismi verilir. İki mıknatısın eş kutupları birbirini iterken, zıt kutupları birbirini çeker.
 • Magnet atau magnit adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet (magnit) berasal dari bahasa Yunani magnítis líthos yang berarti batu Magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa (sekarang berada di wilayah Turki) di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut.Pada saat ini, suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Materi tersebut bisa dalam berwujud magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sekarang ini ada hampir semuanya adalah magnet buatan.Magnet selalu memiliki dua kutub yaitu: kutub utara (north/ N) dan kutub selatan (south/S). Walaupun magnet itu dipotong-potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub.Magnet dapat menarik benda lain. Beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari yang lain, yaitu bahan logam. Namun tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet.Satuan intensitas magnet menurut sistem metrik pada Satuan Internasional (SI) adalah Tesla dan SI unit untuk total fluks magnetik adalah weber. 1 weber/m^2 = 1 tesla, yang memengaruhi satu meter persegi.Elektromagnet terbuat dari gulungan kawat yang bertindak sebagai magnet ketika arus listrik melewatinya tapi berhenti menjadi magnet ketika tidak diberi arus listrik. Seringkali , kumparan melilit inti dari "lunak " bahan ferromagnetic seperti baja , yang sangat meningkatkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Keseluruhan kekuatan magnet diukur dengan momen magnetik atau , sebaliknya, total fluks magnetik yang dihasilkan . Kekuatan lokal magnet dalam suatu material diukur dengan magnetisasi nya .
 • Магнит (на гръцки: μαγνήτης λίθος, magnḗtis líthos, означаващо камък от Магнезия) е тяло или предмет, което притежава собствено магнитно поле. Магнитното поле е невидимо, но е отговорно за най-важното свойство на магнитите: силата с която привличат или отблъскват феромагнитни материали като например желязо. Магнезия, откъдето идва името, е област в Древна Гърция, където са намерени залежи от магнетит. Най-ранните описания на магнити, запазени до днес са от Гърция, Индия и Китай и датират от преди около 2500 години. През 12-ти и 13-ти век компасите, използвани за навигация в Европа и Китай са направени от магнити.За най-простия и най-малкия магнит може да се счита електронът. Магнитните свойства на всички останали магнити се обуславят от магнитния момент на електроните в тях. Магнитите могат да се изработват в различна форма — като конска подкова, пръчка, диск и други по-екзотични форми.
 • A magnet (from Greek μαγνήτις λίθος magnḗtis líthos, "Magnesian stone") is a material or object that produces a magnetic field. This magnetic field is invisible but is responsible for the most notable property of a magnet: a force that pulls on other ferromagnetic materials, such as iron, and attracts or repels other magnets.A permanent magnet is an object made from a material that is magnetized and creates its own persistent magnetic field. An everyday example is a refrigerator magnet used to hold notes on a refrigerator door. Materials that can be magnetized, which are also the ones that are strongly attracted to a magnet, are called ferromagnetic (or ferrimagnetic). These include iron, nickel, cobalt, some alloys of rare earth metals, and some naturally occurring minerals such as lodestone. Although ferromagnetic (and ferrimagnetic) materials are the only ones attracted to a magnet strongly enough to be commonly considered magnetic, all other substances respond weakly to a magnetic field, by one of several other types of magnetism.Ferromagnetic materials can be divided into magnetically "soft" materials like annealed iron, which can be magnetized but do not tend to stay magnetized, and magnetically "hard" materials, which do. Permanent magnets are made from "hard" ferromagnetic materials such as alnico and ferrite that are subjected to special processing in a powerful magnetic field during manufacture, to align their internal microcrystalline structure, making them very hard to demagnetize. To demagnetize a saturated magnet, a certain magnetic field must be applied, and this threshold depends on coercivity of the respective material. "Hard" materials have high coercivity, whereas "soft" materials have low coercivity.An electromagnet is made from a coil of wire that acts as a magnet when an electric current passes through it but stops being a magnet when the current stops. Often, the coil is wrapped around a core of "soft" ferromagnetic material such as steel, which greatly enhances the magnetic field produced by the coil.The overall strength of a magnet is measured by its magnetic moment or, alternatively, the total magnetic flux it produces. The local strength of magnetism in a material is measured by its magnetization.
 • Magnes - ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne.
 • Un imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que tiende a juntarse con otros imanes o metales ferromagnéticos (por ejemplo, hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos). Puede ser natural o artificial.Los imanes naturales mantienen su campo magnético continuo, a menos que sufran un golpe de gran magnitud o se les aplique cargas magnéticas opuestas o altas temperaturas (por encima de la Temperatura de Curie).
 • Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, "Magnesijský kámen") je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale dají se také vyrobit. Elektromagnety potřebují k vytvoření magnetického pole elektrický proud - když se zvětší proud, zvětší se i magnetické pole.
 • 磁石(じしゃく、英語: magnet、マグネット)とは、二つの極(磁極)を持ち、双極性の磁場を発生させる源となる物体のこと。鉄などの強磁性体を引き寄せる性質を持つ。磁石同士を近づけると、異なる極は引き合い、同じ極は反発しあう。
 • Un imant o més correctament aimant (o aïmant)1 és un cos o dispositiu que genera un camp magnètic, o dit d'una altra manera, amb un moment magnètic significatiu, i per això tendeix a alinear-se amb altres imants (per exemple, amb el camp magnètic terrestre). El mot deriva del grec μαγνήτης λίθος (magnítis líthos) o pedra de Magnèsia, una localitat coneguda des de l'antiguitat pels seus dipòsits de magnetita. Els imants poden ser permanents o temporals, un imant permanent no necessita de cap influència externa per a generar el seu camp magnètic mentre que en els imants temporals, com per exemple els electroimants només generen el seu camp magnètic gràcies al corrent elèctric. Els imants permanents es poder formar de manera natural, com en el cas de la magnetita, però també poden ser fabricats de manera artificial.El camp magnètic no és visible però és el responsable que els imants atregui o repel·leixin diversos materials, aquells que són fortament atrets per un imant tenen una gran permeabilitat magnètica, com en el cas del ferro i alguns tipus d'acer, i reben la denominació de materials ferromagnètics. Els materials amb una baixa permeabilitat magnètica només són atrets feblement pels imants i reben el nom de paramagnètics, un exemple seria l'oxigen líquid. Finalment hi ha alguns materials, com l'aigua, que tenen una permeabilitat magnètica tan baixa que el magnetisme només es manifesta en presència d'un camp magnètic extern (diamagnetisme). Tot té una permeabilitat magnètica mesurable.Els imants poder ser permanents, si un cop magnetitzats conserven de manera persistent les propietats magnètiques, o temporals, si només conserven les propietats magnètiques mentre són sota la influència d'un camp magnètic, desapareixent quan el camp desapareix. Un electroimant seria un tipus d'imant temporal fet amb un bobinat de fil elèctric pel que passa un corrent elèctric, i només es comporta com un imant mentre passa el corrent; de vegades el bobinat es fa al voltant d'un material ferromagnètic per tal de millorar el camp magnètic que es produeix.La unitat de mesura del SI per al camp magnètic és el tesla, mentre que la unitat per al flux magnètic és el weber; 1 tesla és 1 weber per metre quadrat.
 • O íman (português europeu) ou ímã (português brasileiro) . chamado ainda de magneto, é um objecto que provoca um campo magnético à sua volta.Um íman permanente é feito de um material ferromagnético. As suas propriedades magnéticas são causadas pelo spin dos eletrões que se encontram no interior da matéria.Um íman é um dipolo, tem sempre dois polos, "norte" e "sul". Por definição, o polo sul de um íman é o que é atraído pelo polo norte magnético da Terra.Os dipolos não podem ser separados. Se um íman for dividido ao meio, obtêm-se dois ímanes menores, cada um com um polo norte e um polo sul.Um eletroíman é um íman que se baseia em campos magnéticos gerados por cargas em movimento. Ou seja, uma peça de liga de ferro, com um fio enrolado, por onde corre energia elétrica.
 • 자석(磁石, magnet) 또는 지남철(指南鐵)은 자성을 지닌 물체이다. 자연적으로는 자철석 등 일부 광석에서 발견되며 이를 천연자석이라고 한다. 또한 인공적으로 만들기도 한다.
 • Mágnesnek nevezzük azokat a testeket melyek környezetükben mágneses mezőt hoznak létre. A mágneseknek mindig két pólusuk van (északi és déli), a különböző pólusok vonzzák, az azonos pólusok taszítják egymást. Kivitelét tekintve lehetnek állandó mágnesek és elektromágnesek
 • Mıknatıslanma ya da mıknatıslanma vektörü bir maddenin manyetik durumunu belirten niceliktir. Bu vektörün büyüklüğü, maddenin birim hacminin net manyetik momentine eşittir. Mıknatıslanmanın ve madde içindeki manyetizmanın kaynağı elektronların yörüngedeki hareketleridir. Mıknatıslanma vektörü M harfi ile gösterilir.
 • In classical electromagnetism, magnetization or magnetic polarization is the vector field that expresses the density of permanent or induced magnetic dipole moments in a magnetic material. The origin of the magnetic moments responsible for magnetization can be either microscopic electric currents resulting from the motion of electrons in atoms, or the spin of the electrons or the nuclei. Net magnetization results from the response of a material to an external magnetic field, together with any unbalanced magnetic dipole moments that may be inherent in the material itself; for example, in ferromagnets. Magnetization is not always homogeneous within a body, but rather varies between different points. Magnetization also describes how a material responds to an applied magnetic field as well as the way the material changes the magnetic field, and can be used to calculate the forces that result from those interactions. It can be compared to electric polarization, which is the measure of the corresponding response of a material to an electric field in electrostatics. Physicists and engineers define magnetization as the quantity of magnetic moment per unit volume. It is represented by a vector M.
 • Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m.in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją przez określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości. Głównymi składnikami magnetyzacji są orbitalne i spinowe momenty magnetyczne elektronów.W niektórych materiałach (np.: ferromagnetykach) magnetyzacja istnieje bez obecności zewnętrznego pola magnetycznego (magnetyzacja spontaniczna). W innych typach materiałów magnetyzacja jest indukowana przez zewnętrzne pole magnetyczne. Magnetyzacja zwykle nie jest homogeniczna w całej objętości danego ciała.
 • Magnetizace je vektorová fyzikální veličina, charakterizující magnetické vlastnosti látkového prostředí, vystaveného vnějšímu magnetickému poli. Magnetizace představuje objemovou hustotu magnetického dipólového momentu v prostředí.Doporučené značení veličiny je M.
 • In fisica, la polarizzazione magnetica è un fenomeno che si manifesta in alcuni materiali in presenza di un campo magnetico, ed attraverso il quale è possibile descrivere il magnetismo all'interno della materia.Il campo magnetico viene modificato da effetti di polarizzazione dovuti alla natura atomica della materia e, così come avviene per la polarizzazione elettrica in presenza di un campo elettrico, è possibile utilizzare tale modello per descrivere il comportamento del campo magnetico nei materiali soggetti a polarizzazione, che si distinguono in tre categorie: i diamagnetici, i paramagnetici ed i ferromagnetici.
 • 磁化(じか、magnetization)とは、磁性体に外部磁場をかけたときに、その磁性体が磁気的に分極して磁石となる現象のこと。また、磁性体の磁化の程度を表す物理量も磁化と呼ぶ。磁気分極(magnetic polarization)とも呼ばれる。強磁性体は磁場をかけて磁化させた後に磁場を取り除いた後も分極が残り永久磁石となる残留磁化と呼ばれる現象があるが、これも磁化と呼ぶ場合がある。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 43833 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16343 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 98 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108738202 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • aimant
prop-fr:wiktionaryTitre
 • aimant
 • aimant
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un aimant permanent ou aimant dans le langage courant, est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés particulières liées à l'existence du champ magnétique, comme celle d'exercer une force d'attraction sur tout matériau ferromagnétique.
 • Ein Magnet (Plural Magnete oder Magneten; vergleiche altgriechisch λίθος μάγνης líthos magnes ‚Stein aus Magnesia‘, vgl. das Mineral Magnetit) ist ein Körper, der bestimmte andere Körper magnetisch anzieht oder abstößt. Magnetische Anziehung oder Abstoßung ist ein grundlegendes Naturphänomen – siehe dazu den Artikel Magnetismus.
 • Mıknatıs, özgül ağırlığı 2.7 gr/cm3 olan, manyetik alan üreten nesne veya malzemedir. Demir, nikel, kobalt gibi bazı metalleri çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal olmayan malzemelere etki etmez.Mıknatıslık etkisi, malzemelerde iki karşılıklı uçta toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey ve güney kutubu ismi verilir. İki mıknatısın eş kutupları birbirini iterken, zıt kutupları birbirini çeker.
 • Magnes - ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne.
 • Un imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que tiende a juntarse con otros imanes o metales ferromagnéticos (por ejemplo, hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos). Puede ser natural o artificial.Los imanes naturales mantienen su campo magnético continuo, a menos que sufran un golpe de gran magnitud o se les aplique cargas magnéticas opuestas o altas temperaturas (por encima de la Temperatura de Curie).
 • Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, "Magnesijský kámen") je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale dají se také vyrobit. Elektromagnety potřebují k vytvoření magnetického pole elektrický proud - když se zvětší proud, zvětší se i magnetické pole.
 • 磁石(じしゃく、英語: magnet、マグネット)とは、二つの極(磁極)を持ち、双極性の磁場を発生させる源となる物体のこと。鉄などの強磁性体を引き寄せる性質を持つ。磁石同士を近づけると、異なる極は引き合い、同じ極は反発しあう。
 • 자석(磁石, magnet) 또는 지남철(指南鐵)은 자성을 지닌 물체이다. 자연적으로는 자철석 등 일부 광석에서 발견되며 이를 천연자석이라고 한다. 또한 인공적으로 만들기도 한다.
 • Mágnesnek nevezzük azokat a testeket melyek környezetükben mágneses mezőt hoznak létre. A mágneseknek mindig két pólusuk van (északi és déli), a különböző pólusok vonzzák, az azonos pólusok taszítják egymást. Kivitelét tekintve lehetnek állandó mágnesek és elektromágnesek
 • Magnet atau magnit adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet (magnit) berasal dari bahasa Yunani magnítis líthos yang berarti batu Magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa (sekarang berada di wilayah Turki) di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut.Pada saat ini, suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet.
 • Een magneet (Oud-Grieks: λίθος μάγνης , lithos Magnes, "Steen uit Magnesia", zie het mineraal magnetiet) is een voorwerp van magnetisch of gemagnetiseerd materiaal, dat op grond van dit magnetisme voorwerpen van ferromagnetisch materiaal aantrekt en andere magneten aantrekt of afstoot. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door een door het voorwerp opgewekt magnetisch veld. Een magneet heeft twee plaatsen (polen) waar de magneetwerking het sterkst is en wordt daarom ook dipool genoemd.
 • Un magnete (o calamita) è un corpo che genera un campo magnetico. Il nome deriva dal greco μαγνήτης λίθος (magnétes líthos), cioè "pietra di Magnesia", dal nome di una località dell'Asia Minore, nota sin dall'antichità per gli ingenti depositi di magnetite.
 • Магнит (на гръцки: μαγνήτης λίθος, magnḗtis líthos, означаващо камък от Магнезия) е тяло или предмет, което притежава собствено магнитно поле. Магнитното поле е невидимо, но е отговорно за най-важното свойство на магнитите: силата с която привличат или отблъскват феромагнитни материали като например желязо. Магнезия, откъдето идва името, е област в Древна Гърция, където са намерени залежи от магнетит.
 • Imana burdina eta beste metal batzuk erakartzeko ahalmena, naturala nahiz artifiziala, duen solidoa da. Ahalmen hori naturala edo artifiziala izan daiteke. K.a. mendeetan grekoek ezagutzen zituzten jadanik iman naturalak. Iman ezagunena magnetita zen (FeO . Fe2O3). Iman bilaka daitezkeen beste solido batzuk (iman artifizialak) hauek dira: burdinaren pirita, kromita, nikela, kobaltoa, altzairuak, bakarka imantzen ez diren zenbait gairen aleazioak eta abar.
 • A magnet (from Greek μαγνήτις λίθος magnḗtis líthos, "Magnesian stone") is a material or object that produces a magnetic field. This magnetic field is invisible but is responsible for the most notable property of a magnet: a force that pulls on other ferromagnetic materials, such as iron, and attracts or repels other magnets.A permanent magnet is an object made from a material that is magnetized and creates its own persistent magnetic field.
 • O íman (português europeu) ou ímã (português brasileiro) . chamado ainda de magneto, é um objecto que provoca um campo magnético à sua volta.Um íman permanente é feito de um material ferromagnético. As suas propriedades magnéticas são causadas pelo spin dos eletrões que se encontram no interior da matéria.Um íman é um dipolo, tem sempre dois polos, "norte" e "sul". Por definição, o polo sul de um íman é o que é atraído pelo polo norte magnético da Terra.Os dipolos não podem ser separados.
 • Un imant o més correctament aimant (o aïmant)1 és un cos o dispositiu que genera un camp magnètic, o dit d'una altra manera, amb un moment magnètic significatiu, i per això tendeix a alinear-se amb altres imants (per exemple, amb el camp magnètic terrestre). El mot deriva del grec μαγνήτης λίθος (magnítis líthos) o pedra de Magnèsia, una localitat coneguda des de l'antiguitat pels seus dipòsits de magnetita.
 • Mıknatıslanma ya da mıknatıslanma vektörü bir maddenin manyetik durumunu belirten niceliktir. Bu vektörün büyüklüğü, maddenin birim hacminin net manyetik momentine eşittir. Mıknatıslanmanın ve madde içindeki manyetizmanın kaynağı elektronların yörüngedeki hareketleridir. Mıknatıslanma vektörü M harfi ile gösterilir.
 • Magnetizace je vektorová fyzikální veličina, charakterizující magnetické vlastnosti látkového prostředí, vystaveného vnějšímu magnetickému poli. Magnetizace představuje objemovou hustotu magnetického dipólového momentu v prostředí.Doporučené značení veličiny je M.
 • In fisica, la polarizzazione magnetica è un fenomeno che si manifesta in alcuni materiali in presenza di un campo magnetico, ed attraverso il quale è possibile descrivere il magnetismo all'interno della materia.Il campo magnetico viene modificato da effetti di polarizzazione dovuti alla natura atomica della materia e, così come avviene per la polarizzazione elettrica in presenza di un campo elettrico, è possibile utilizzare tale modello per descrivere il comportamento del campo magnetico nei materiali soggetti a polarizzazione, che si distinguono in tre categorie: i diamagnetici, i paramagnetici ed i ferromagnetici.
 • 磁化(じか、magnetization)とは、磁性体に外部磁場をかけたときに、その磁性体が磁気的に分極して磁石となる現象のこと。また、磁性体の磁化の程度を表す物理量も磁化と呼ぶ。磁気分極(magnetic polarization)とも呼ばれる。強磁性体は磁場をかけて磁化させた後に磁場を取り除いた後も分極が残り永久磁石となる残留磁化と呼ばれる現象があるが、これも磁化と呼ぶ場合がある。
 • Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m.in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją przez określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości.
 • In classical electromagnetism, magnetization or magnetic polarization is the vector field that expresses the density of permanent or induced magnetic dipole moments in a magnetic material. The origin of the magnetic moments responsible for magnetization can be either microscopic electric currents resulting from the motion of electrons in atoms, or the spin of the electrons or the nuclei.
rdfs:label
 • Aimant permanent
 • Iman
 • Imant
 • Imán
 • Magneet
 • Magnes
 • Magnet
 • Magnet
 • Magnet
 • Magnet
 • Magnete
 • Mıknatıs
 • Állandó mágnes
 • Íman
 • Магнит
 • Магнит
 • 磁石
 • 자석
 • Magnetisatie
 • Magnetisierung
 • Magnetització
 • Magnetizace (veličina)
 • Magnetización
 • Magnetization
 • Magnetyzacja
 • Mıknatıslanma
 • Polarizzazione magnetica
 • Намагнитване
 • Намагниченность
 • 磁化
 • 자기화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of