PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Agence internationale de l'énergie (AIE) (en anglais International Energy Agency (IEA)) est une organisation internationale fondée à l’OCDE en 1974 ; à ne pas confondre avec l'AEN (Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE) qui n'a compétence que vis-à-vis des États-membres de l'OCDE.Elle est reconnue mondialement pour la publication de son rapport annuel intitulé World Energy Outlook (WEO).
 • Mezinárodní energetická agentura (angl. International Energy Agency, IEA) je vládní organizace. Založila ji OECD roku 1974. Sdružuje 26 členských zemí (včetně Česka). Zabývá se prevencí přerušení zásob ropy a informacemi o ropném trhu a dalších energií a energetických zdrojů.Nezabývá se jadernou energetikou. Na tu je zaměřena Mezinárodní agentura pro atomovou energii.V současnosti (2007) je jejím výkonným ředitelem Japonec Nobuo Tanaka.
 • La Agencia Internacional de la Energía o AIE (en inglés: International Energy Agency o IEA, y en francés: Agence Internationale de l'Energie) es una organización internacional, creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la crisis del petróleo de 1973, que busca coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros, con la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes.
 • Energiaren Nazioarteko Erakundea estatu arteko erakundea da, Ekonomia Lankidetzarako eta Garapenerako Erakundeari lotua dagoena, eta helburutzat energiari buruzko gaietan kide diren herrialdeen artean lankidetzan jardutea duena.1974an sortu zuten, eta egoitza Parisen du. Herrialde hauek dira erakunde honetako kide: Alemania, Australia, Austria, Belgika, Danimarka, Erresuma Batua, Eslovakia, Espainia, Estatu Batuak, Finlandia, Frantzia, Grezia, Herbehereak, Hego Korea, Hungaria, Irlandako Errepublika, Italia, Japonia, Kanada, Luxenburgo, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia, Suitza, Turkia, Txekiar Errepublika eta Zeelanda Berria.
 • De afkorting IEA staat voor International Energy Agency (Nederlands: Internationaal Energieagentschap). Deze in Parijs gevestigde intergouvernementele organisatie bestaat uit 26, voornamelijk Westerse, landen. Het IEA is opgericht in 1973. Zijn rol is om problemen te coördineren in tijden van een tekort aan olie. Het IEA adviseert de aangesloten landen, maar onderhoudt ook contacten met andere landen, zoals Rusland, China en India. De IEA-landen hebben afgesproken om ieder een strategische voorraad aardolieproducten aan te houden, genoeg voor 90 dagen verbruik. In Nederland wordt dit geregeld door de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten.De laatste decennia is echter de energiemarkt veranderd, dus ook het IEA. Het agentschap richt zich nog steeds op de oliecrisis, mocht deze er komen, maar nu ook vooral op bredere fronten, zoals klimaatverandering, energiebronnen en data-verwerking.Het IEA bestaat uit 190 energie-experts en statistici uit alle 26 landen.Ze hebben een kantoor voor elk van de volgende genoemde onderwerpen: Energiestatistieken Samenwerking met niet-IEA landen Energietechnologie en onderzoek De oliemarkt en noodvooruitzichten Langetermijnsamenwerking en energie-analyses.
 • The International Energy Agency (IEA; French: Agence internationale de l'énergie) is a Paris-based autonomous intergovernmental organization established in the framework of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1974 in the wake of the 1973 oil crisis. The IEA was initially dedicated to responding to physical disruptions in the supply of oil, as well as serving as an information source on statistics about the international oil market and other energy sectors.The IEA acts as a policy adviser to its member states, but also works with non-member countries, especially China, India, and Russia. The Agency's mandate has broadened to focus on the "3Es" of effectual energy policy: energy security, economic development, and environmental protection. The latter has focused on mitigating climate change. The IEA has a broad role in promoting alternate energy sources (including renewable energy), rational energy policies, and multinational energy technology co-operation.IEA member countries are required to maintain total oil stock levels equivalent to at least 90 days of the previous year's net imports. At the end of July 2009, IEA member countries held a combined stockpile of almost 4,300,000,000 barrels (680,000,000 m3) of oil.On March 11, 2011, Former Dutch Minister of Economic Affairs, Maria van der Hoeven, was selected Executive Director. On 1 September 2011, she succeeded in this position Nobuo Tanaka. The Deputy Executive Director is Kenneth J. Fairfax.
 • Международната агенция по енергетика (МАЕ) (фр. Agence internationale de l'énergie, AIE; англ. International Energy Agency, IEA) е автономен международен орган в рамките на Организацията за икономическо сътрудничества и развитие (ОИСР). Наброява 28 страни-участнички. Учреден е в Париж през 1974 г.Основната цел на организацията е да съдейства на международното сътрудничество в сферите на усъвършенстването на световната структура за търсене и предлагане на енергия и енергийни услуги. На практика отстоява интересите на страните-вносители на енергоресурси.Широка популярност имат ежегодните общоенергетичен и отраслови отчети на МАЕ.Международната агенция по енергетика (МАЕ) е създана в 1974 г. след нефтената криза от 1973—1974 г. Идеята за създаване на МАЕ принадлежи на САЩ, които създават новата организация в противовес на ОПЕК. МАЕ е автономен орган в структурата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (съкратено ОИСР). Понастоящем членове на МАЕ са 26 страни-членки на ОИСР: Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Япония, Южна Корея, Люксембург, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и САЩ.Главната цел на МАЕ е определена при създаването на организацията — това е създаване на система за колективна енергетическа безопасност. Основен принцип е преразпределението между участничките в организацията на наличните запаси от нефт при възникване на критични прекъсвания на добива и доставките. Страны-участницы МЭА также договорились координировать и другие аспекты энергетической политики.Основните цели и задачи на МАЕ са формулирани в Международната енергетическа програма, в Програмата за дългосрочно сътрудничество, а също и в документа «Общи цели», одобрен на срещата на министрите на енергетиката на страните-членки на МАЕ през 1993 г. Към компетенциите на МАЕ се относятся: усъвършенстването на световната система за търсене и предлагане в областта на енергетиката по пътя на съдействието за разработка на алтернативни източници на енергия и повишена ефективност за нейното използоване; укрепване и усъвършенстване на системата за борба с прекъсванията при снабдяването с енергия; обработка на текущата информация, касаеща състоянието на международния нефтен пазар и източниците на енергия; съдействие за съчетаване на екологичната и енергийна политики; разрешаване на енергийните проблеми в глобален контекст чрез сътрудничество със страните извън организацията и с международните организации.В МАЕ действа система на «претеглените» гласове при приемане на решенията. Решения, изискващи от членовете на организацията приемане на нови задължения, за които не се споменава в Съглашението за международна енергийна програма, се приемат единогласно. В останалите случаи действа принципът на повечето гласове или «особено мнозинство». Мнозинство се смята набирането на 60 % от «комбинираните» гласове (съвкупността от «базовите гласове» и «гласовете за нефтопотребление» и 50 % от «базовите гласове». «Базови гласове» — са 3 гласа на делегация от една страна-членка на МАЕ. Гласовете «за нефтопотребление» според нефтопотреблението на големите страни. По този начин, САЩ получава най-много гласове като най-крупен потребител на горива в света. В МАЕ също има процедура за приемане на решения «с особено мнозинство». Това става при въпроси свързани с определени точки и параграфи от Съглашението за международна енергийна програма.Висш орган на МАЕ е срещата на министрите в съвета на управляващите. В МАЕ има също длъжност на изпълнителен директор, действат ред постоянни групи и специални комитети.В съответствие със Съглашението за международна енергийна програма, всяка страна членка на МАЕ е задължена да има запаси от нефт, съответстващ на не по-малко от 90 дни на чистия внос, да ограничава потреблението и да дели нефта с другите страни-членки на МАЕ. Системата за преразрледеление на нефта влиза в действие, когато недостатъкът от нефт в една или няколко страни-членки превиши 7 % от обичайното потребление. Освен това се предвижда съкращение на потреблението на нефт от страните-членки на МАЕ и използоване на рационално планиране. Тази система премина успешно изпитание во време на войната в Персийския залив, инициирана от Ирак срещу Кувейт.Особено значение МАЕ придава също на диверсификацията на източниците на енергия и повишаването на енергийната ефективност в рамките на Програмата за дългосрочно сътрудничество, приета през 1976 г.МАЕ също така активно участва в подготовката и провеждането на срещи в рамките на «Голямата осморка» и други мероприятия, на които се обсъждат въпросите на глобалната енергийна безопасност.
 • Die Internationale Energieagentur, englisch International Energy Agency, kurz IEA, ist eine Kooperationsplattform im Bereich der Erforschung, Entwicklung, Markteinführung und Anwendung von Energietechnologien. Außerdem verfügt die Agentur über strategische Ölreserven, mit denen sie in den Ölmarkt eingreifen kann.Gegründet wurde sie von 16 Industrienationen zum gemeinsamen Vorgehen gegen die damalige Ölkrise. Am 15. November 1974 wurde die Internationale Energiebehörde als autonome Einheit der OECD mit Sitz in Paris errichtet. Wichtige Publikationen der IEA sind unter anderem die jährlich erscheinenden „Key Energy Statistics“ und der „World Energy Outlook“, die „Bibel der Energiewirtschaft“. Chef-Ökonom ist Fatih Birol.
 • L'Agència Internacional de l'Energia (AIE; en anglès: International Energy Agency o IEA, en francès: Agence internationale de l'énergie) és una organització intergovernamental autònoma establerta a París en el marc de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el 1974 arran de la crisi del petroli de 1973. L'AIE es va dedicar inicialment a respondre a les interrupcions físiques en el subministrament de petroli, a més de servir com a font d'informació amb estadístiques sobre el mercat internacional del petroli i altres sectors energètics.L'AIE actua com un assessor polític als seus estats membres, però també treballa amb països tercers, especialment amb la Xina, Índia i Rússia. El mandat de l'Organisme s'ha ampliat per centrar-se en tres camps ("3E", en anglès) d'una política energètica sòlida: la seguretat energètica, el desenvolupament econòmic i protecció del medi ambient. Aquest últim s'ha centrat a mitigar el canvi climàtic. L'AIE té un ampli paper en la promoció de fonts d'energia alternatives (incloses les energies renovables), les polítiques energètiques racionals, i la tecnologia de l'energia la cooperació multinacional.Els països membres de l'AIE estan obligats a mantenir uns nivells totals de reserves de petroli equivalents a almenys 90 dies d'importacions netes de l'any anterior. A finals de juliol de 2009, els països membres de l'AIE tenien unes reserves combinades de gairebé 4,300,000,000 barrils (680 milions de m3) de petroli.L'11 de març de 2011, l'exministra holandesa d'Afers Econòmics, Maria van der Hoeven, va ser elegida directora executiva. I així l'1 de setembre de 2011, va substituir a l'anterior, Nobuo Tanaka. El director executiu adjunt és Richard Jones.
 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.Do prac MAE należą również badania, rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii związanych z energetyką - szczególnie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ze współpracą międzynarodową. MAE stanowi też podstawowe źródło statystyczne jako instytucja stale śledząca aktualną sytuację na międzynarodowych rynkach paliwowych i energetycznych.MAE nie zajmuje się energią jądrową, oprócz jej wkładu do całkowitego bilansu energetycznego i gospodarki. Tematyką energii jądrowej zajmują się Agencja Energii Jądrowej przy OECD i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przy ONZ. Kraje Członkowskie MAE utrzymują całkowite rezerwy wynoszące 4 miliardy baryłek ropy naftowej, z których 1,4 miliarda jest podtrzymywane przez rządy na wypadek wystąpienia kryzysu. Duża część rezerw jest utrzymywana w postaci gotowych produktów naftowych.Status członków MAE uzyskało 28 krajów należących do OECD, w tym kraje UE oraz Norwegia i Szwajcaria z Europy, USA i Kanada z Ameryki Płn. oraz Japonia, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia. Obecnie MAE przewodniczy Holenderka Maria van der Hoeven.
 • L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), in lingua inglese International Energy Agency (IEA), è un'organizzazione internazionale intergovernativa fondata nel 1974 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in seguito allo shock petrolifero dell'anno precedente.Lo scopo dell'agenzia è quello di facilitare il coordinamento delle politiche energetiche dei paesi membri per assicurare la stabilità degli approvvigionamenti energetici (principalmente petrolio) al fine di sostenere la crescita economica.Recentemente l'agenzia ha esteso il suo mandato verso la direzione dello sviluppo sostenibile, occupandosi anche di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici.Essa ha assunto dunque un ruolo nel promuovere e sviluppare le fonti alternative di energia, razionalizzare le politiche energetiche e coordinare la ricerca multinazionale su nuove fonti di energia.La AIE si occupa di tutti i settori energetici a eccezione dell'energia nucleare, dove si limita a compilare statistiche di bilancio generale, essendo questo settore delegato in particolare all'Agenzia per l'energia nucleare della stessa OCSE e inoltre all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.La sede dell'agenzia è Parigi e il direttore esecutivo al 2013 è Maria van der Hoeven.
 • A Agência Internacional de Energia - AIE (em inglês: International Energy Agency ) está sediada em Paris e atua como a orientadora política para a energia para 26 países membros. Os seus esforços tentam assegurar serem confiáveis, acessíveis para uma energia limpa para os seus cidadãos. Foi fundada durante a crise do petróleo de 1973 1974. O papel inicial da AIE foi a fim de coordenar as medidas a serem tomadas em tempos da crise do petróleo. Tal como os mercados da energia terem sido alterados, de modo a ter AIE como moderador. O seu mandato foi alargado a incorporar o equilíbrio da política energética: segurança energética, o desenvolvimento económico e a protecção do ambiente. O trabalho corrente debruça - se sobre as políticas das alterações climáticas, mercado de reformas, tecnologias energéticas e a colaboração e proximidade com o resto do mundo, especialmente grandes consumidores e produtores de energia, como a China, Índia, Rússia e países da OPEP.Com uma equipe de cerca de 190 colaboradores, principalmente especialistas na área da Energia entre os 26 países membros, a AIE realiza um amplo programa de investigação energética, compilação de dados, publicações e divulgação pública da política energética mais recente, análises e recomendações sobre as boas práticas.
 • 국제 에너지 기구 (International Energy Agency)는 1974년 벨기에 브뤼셀에서 열린 석유 소비와 관련된 회의의 합의에 따라 같은 해에 발족한 국제적 석유 긴급 유통 계획 기구이다. 본부는 프랑스 파리에 있다.회원국은 28개국 이며, 대한민국은 2002년에 가입했다.
 • 国際エネルギー機関(こくさいエネルギーきかん、International Energy Agency、IEA)は、28の加盟国が、その国民に信頼できる、安価でクリーンなエネルギーを提供する為の諮問機関。当初1973-74年の第1次石油危機を契機にアメリカのキッシンジャー米国務長官の提唱のもと、加盟国の石油供給危機回避―安定したエネルギー需給構造を確立すること―を目的に設立された。しかしエネルギー市場の変化に伴いその役割も変化した。現在は「スリーE:(バランスの取れたエネルギー政策立案)、エネルギー安全保障、経済発展と環境保護」を掲げている。現在の焦点は、気候変動に関する政策と市場改革、再生可能エネルギー技術開発におけるコラボレーションと加盟外国々へのアウトリーチ―特にエネルギー大国である中国、インド、ロシアそしてOPEC加盟国―である。2009年には意見の対立から国際再生可能エネルギー機関が生まれたが、現在は協力関係にある。加盟基準:OECD加盟国(現在34カ国)備蓄基準(前年の1日当たり石油純輸入量の90日分)を満たしていること
 • Междунаро́дное энергети́ческое аге́нтство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 28 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году. Основная заявочная цель организации — содействие международному сотрудничеству в сферах совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Широкую популярность имеют ежегодные общеэнергетический и отраслевые отчёты МЭА.Международное энергетическое агентство (МЭА) было создано в 1974 году после нефтяного кризиса 1973—1974 годов. Идея создания МЭА принадлежит США, которые стремились создать новую международную организацию в противовес ОПЕК. МЭА является автономным органом в структуре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В настоящее время членами МЭА, являются 29 стран-членов ОЭСР: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.Главная цель МЭА была определена при создании организации в 1974 году — это создание системы коллективной энергетической безопасности. Основным принципом системы является перераспределение между участниками организации имеющиеся запасы нефти при возникновении сильных перебоев с поставками. Страны-участницы МЭА также договорились координировать и другие аспекты энергетической политики.Основные цели и задачи МЭА сформулированы в Международной энергетической программе, в Программе долгосрочного сотрудничества, а также в документе «Общие цели», одобренном на встрече министров энергетики стран-членов МЭА в 1993 году. К компетенции МЭА относятся: совершенствование мировой структуры спроса и предложения в области энергетики путём содействия разработке альтернативных источников энергии и повышения эффективности её использования; укрепление и совершенствование системы борьбы с перебоями в снабжении энергией; обработка текущей информации, касающейся состояния международного нефтяного рынка и источников энергии; содействие сочетанию экологической и энергетической политики; рассмотрение энергетических проблем в глобальном контексте через сотрудничество со странами, не входящими в Агентство, и с международными организациями.В МЭА действует система «взвешенных» голосов при приятии решений. Решения, требующие от членов организации принятия новых обязательств, о которых не упоминается в Соглашении о международной энергетической программе, принимаются единогласно. В остальных случаях действуют принципы большинства голосов или «особого большинства». Для большинства необходимо набрать 60 % «комбинированных» голосов (совокупность «базовых голосов» и «голосов за нефтепотребление» и 50 % «базовых голосов». «Базовые голоса» — это 3 голоса на делегацию от одной страны-члена МЭА. Голоса «за нефтепотребление» рассчитаны исходя из объёмов потребляемой нефти. Таким образом, США получает большинство голосов. Поскольку является самым крупным потребителем нефти в мире. В МЭА также существует процедура принятия решений «особым большинством». Принятие решений особым большинством происходит по вопросам, связанным с определёнными статьями и параграфами Соглашения о международной энергетической программе.Высшим органом МЭА по сути является министерская встреча совета управляющих. В МЭА существует также должность исполнительного директора, действует ряд постоянных групп и специальных комитетов.В соответствии с Соглашением о международной энергетической программе, каждая страна-член МЭА обязана иметь запасы нефти, соответствующие не менее 90 дням её чистого импорта, ограничивать потребности и делиться нефтью с другими членами МЭА. Система по перераспределению нефти приводится в действие, если недостатки нефти в одну или несколько стран-членов превышают 7 % от обычного потребления. Помимо этого предусматривается сокращение потребления нефти странами-членами МЭА и использование рационального планирования. Данная система прошла успешное испытание во время войны в Персидском заливе, инициированной Ираком против Кувейта.Особое значение МЭА уделяет также диверсификации источников энергии и повышению энергетической эффективности в рамках Программы долгосрочного сотрудничества, принятой в 1976 году. МЭА также активно участвует в подготовке и проведении встречи в рамках «Большой Восьмёрки» и других мероприятий, на которых обсуждаются вопросы глобальной энергетической безопасности.
dbpedia-owl:formationYear
 • 1974-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:leaderFunction
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 381558 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10616 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111030613 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:carte
 • Map of members International Energy Agency.png
prop-fr:création
 • 1974 (xsd:integer)
prop-fr:dirigeant
 • Fatih Birol
 • Kenneth J. Fairfax
 • Maria van der Hoeven
prop-fr:géolocalisation
 • Paris/France/Europe
prop-fr:langue
prop-fr:latitude
 • 48.854670 (xsd:double)
prop-fr:longitude
 • 2.291494 (xsd:double)
prop-fr:légendeCarte
 • Pays membres de l'AIE.
prop-fr:nom
 • Agence internationale de l'énergie
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
 • Paris
prop-fr:titreDirigeant
 • Directrice exécutive
 • Directeur exécutif adjoint
 • Économiste en chef
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
georss:point
 • 48.85467 2.291494
rdf:type
rdfs:comment
 • L’Agence internationale de l'énergie (AIE) (en anglais International Energy Agency (IEA)) est une organisation internationale fondée à l’OCDE en 1974 ; à ne pas confondre avec l'AEN (Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE) qui n'a compétence que vis-à-vis des États-membres de l'OCDE.Elle est reconnue mondialement pour la publication de son rapport annuel intitulé World Energy Outlook (WEO).
 • Mezinárodní energetická agentura (angl. International Energy Agency, IEA) je vládní organizace. Založila ji OECD roku 1974. Sdružuje 26 členských zemí (včetně Česka). Zabývá se prevencí přerušení zásob ropy a informacemi o ropném trhu a dalších energií a energetických zdrojů.Nezabývá se jadernou energetikou. Na tu je zaměřena Mezinárodní agentura pro atomovou energii.V současnosti (2007) je jejím výkonným ředitelem Japonec Nobuo Tanaka.
 • La Agencia Internacional de la Energía o AIE (en inglés: International Energy Agency o IEA, y en francés: Agence Internationale de l'Energie) es una organización internacional, creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la crisis del petróleo de 1973, que busca coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros, con la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes.
 • L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), in lingua inglese International Energy Agency (IEA), è un'organizzazione internazionale intergovernativa fondata nel 1974 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in seguito allo shock petrolifero dell'anno precedente.Lo scopo dell'agenzia è quello di facilitare il coordinamento delle politiche energetiche dei paesi membri per assicurare la stabilità degli approvvigionamenti energetici (principalmente petrolio) al fine di sostenere la crescita economica.Recentemente l'agenzia ha esteso il suo mandato verso la direzione dello sviluppo sostenibile, occupandosi anche di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici.Essa ha assunto dunque un ruolo nel promuovere e sviluppare le fonti alternative di energia, razionalizzare le politiche energetiche e coordinare la ricerca multinazionale su nuove fonti di energia.La AIE si occupa di tutti i settori energetici a eccezione dell'energia nucleare, dove si limita a compilare statistiche di bilancio generale, essendo questo settore delegato in particolare all'Agenzia per l'energia nucleare della stessa OCSE e inoltre all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.La sede dell'agenzia è Parigi e il direttore esecutivo al 2013 è Maria van der Hoeven.
 • 국제 에너지 기구 (International Energy Agency)는 1974년 벨기에 브뤼셀에서 열린 석유 소비와 관련된 회의의 합의에 따라 같은 해에 발족한 국제적 석유 긴급 유통 계획 기구이다. 본부는 프랑스 파리에 있다.회원국은 28개국 이며, 대한민국은 2002년에 가입했다.
 • 国際エネルギー機関(こくさいエネルギーきかん、International Energy Agency、IEA)は、28の加盟国が、その国民に信頼できる、安価でクリーンなエネルギーを提供する為の諮問機関。当初1973-74年の第1次石油危機を契機にアメリカのキッシンジャー米国務長官の提唱のもと、加盟国の石油供給危機回避―安定したエネルギー需給構造を確立すること―を目的に設立された。しかしエネルギー市場の変化に伴いその役割も変化した。現在は「スリーE:(バランスの取れたエネルギー政策立案)、エネルギー安全保障、経済発展と環境保護」を掲げている。現在の焦点は、気候変動に関する政策と市場改革、再生可能エネルギー技術開発におけるコラボレーションと加盟外国々へのアウトリーチ―特にエネルギー大国である中国、インド、ロシアそしてOPEC加盟国―である。2009年には意見の対立から国際再生可能エネルギー機関が生まれたが、現在は協力関係にある。加盟基準:OECD加盟国(現在34カ国)備蓄基準(前年の1日当たり石油純輸入量の90日分)を満たしていること
 • Energiaren Nazioarteko Erakundea estatu arteko erakundea da, Ekonomia Lankidetzarako eta Garapenerako Erakundeari lotua dagoena, eta helburutzat energiari buruzko gaietan kide diren herrialdeen artean lankidetzan jardutea duena.1974an sortu zuten, eta egoitza Parisen du.
 • L'Agència Internacional de l'Energia (AIE; en anglès: International Energy Agency o IEA, en francès: Agence internationale de l'énergie) és una organització intergovernamental autònoma establerta a París en el marc de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el 1974 arran de la crisi del petroli de 1973.
 • Междунаро́дное энергети́ческое аге́нтство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 28 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году. Основная заявочная цель организации — содействие международному сотрудничеству в сферах совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг.
 • The International Energy Agency (IEA; French: Agence internationale de l'énergie) is a Paris-based autonomous intergovernmental organization established in the framework of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1974 in the wake of the 1973 oil crisis.
 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych.
 • Международната агенция по енергетика (МАЕ) (фр. Agence internationale de l'énergie, AIE; англ. International Energy Agency, IEA) е автономен международен орган в рамките на Организацията за икономическо сътрудничества и развитие (ОИСР). Наброява 28 страни-участнички. Учреден е в Париж през 1974 г.Основната цел на организацията е да съдейства на международното сътрудничество в сферите на усъвършенстването на световната структура за търсене и предлагане на енергия и енергийни услуги.
 • A Agência Internacional de Energia - AIE (em inglês: International Energy Agency ) está sediada em Paris e atua como a orientadora política para a energia para 26 países membros. Os seus esforços tentam assegurar serem confiáveis, acessíveis para uma energia limpa para os seus cidadãos. Foi fundada durante a crise do petróleo de 1973 1974. O papel inicial da AIE foi a fim de coordenar as medidas a serem tomadas em tempos da crise do petróleo.
 • Die Internationale Energieagentur, englisch International Energy Agency, kurz IEA, ist eine Kooperationsplattform im Bereich der Erforschung, Entwicklung, Markteinführung und Anwendung von Energietechnologien. Außerdem verfügt die Agentur über strategische Ölreserven, mit denen sie in den Ölmarkt eingreifen kann.Gegründet wurde sie von 16 Industrienationen zum gemeinsamen Vorgehen gegen die damalige Ölkrise. Am 15.
 • De afkorting IEA staat voor International Energy Agency (Nederlands: Internationaal Energieagentschap). Deze in Parijs gevestigde intergouvernementele organisatie bestaat uit 26, voornamelijk Westerse, landen. Het IEA is opgericht in 1973. Zijn rol is om problemen te coördineren in tijden van een tekort aan olie. Het IEA adviseert de aangesloten landen, maar onderhoudt ook contacten met andere landen, zoals Rusland, China en India.
rdfs:label
 • Agence internationale de l'énergie
 • Agencia Internacional de la Energía
 • Agenzia internazionale dell'energia
 • Agència Internacional de l'Energia
 • Agência Internacional de Energia
 • Energiaren Nazioarteko Erakundea
 • Internationaal Energieagentschap
 • International Energy Agency
 • Internationale Energieagentur
 • Mezinárodní energetická agentura
 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna
 • Международное энергетическое агентство
 • Международна агенция по енергетика
 • 国際エネルギー機関
 • 국제 에너지 기구
owl:sameAs
geo:lat
 • 48.854671 (xsd:float)
geo:long
 • 2.291494 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Agence internationale de l'énergie
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:nom of
is prop-fr:source of
is foaf:primaryTopic of