Un Afrikaner est un sud-africain blanc d’origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave qui s’exprime dans une langue dérivée du néerlandais du XVIIe siècle : l’afrikaans.Le concept d'Afrikaner a pris son sens actuel au XVIIIe siècle en réservant exclusivement son application aux descendants de ces Blancs non anglophones, nés en Afrique du Sud depuis l'établissement au Cap, en 1652, d'une colonie par la compagnie néerlandaise des Indes orientales.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un Afrikaner est un sud-africain blanc d’origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave qui s’exprime dans une langue dérivée du néerlandais du XVIIe siècle : l’afrikaans.Le concept d'Afrikaner a pris son sens actuel au XVIIIe siècle en réservant exclusivement son application aux descendants de ces Blancs non anglophones, nés en Afrique du Sud depuis l'établissement au Cap, en 1652, d'une colonie par la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Il étend sa représentativité au-delà du terme Boer (paysan en néerlandais), par lequel vocable ces Blancs furent d'abord désignés, pour évoquer non seulement « une communauté de langue et de culture mais aussi une nation entrée dans l'Histoire ».Les Afrikaners proprement dits sont un des peuples de langue afrikaans, bien qu’ils soient à l’origine de l’introduction de cette langue en Afrique du Sud. On écrit encore parfois Afrikaander ou plus rarement Afrikander. Ces termes utilisés dans cette langue et qui signifient littéralement « Africains » en afrikaans, désignent ainsi principalement les Africains blancs d’Afrique du Sud de langue maternelle afrikaans. On peut aussi les désigner par le terme « Hollandais du Cap » qui est plus précis que le terme d’« Afrikaner » qui signifie simplement « africain » en langue afrikaans. L'afrikaans est, avec l'allemand pennsylvanien (pennsilfaanisch) et bien sûr les diverses formes d'anglais, une des langues de racine germanique parlées hors du continent européen
 • Afrykanerzy (w jęz afrikaans - Afrikaners czyli dosłownie Afrykanie) – biali mieszkańcy Republiki Południowej Afryki oraz Namibii, żyjący również w diasporze w innych krajach Afryki: w Zimbabwe, Lesotho, Suazi, Mozambiku, Angoli, Zambii, Botswanie oraz Kenii, po 1994 roku również w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA, Belgii, Niderlandach, Niemczech, ZEA, na Tajwanie oraz w Gruzji, mówiący językiem afrikaans i wyznający kalwinizm. Są potomkami holenderskich, niemieckich i francuskich osadników, którzy przybywali do Kolonii Przylądkowej w latach 1652 – 1795. W przeszłości określani mianem Burów (dosłownie chłopów w języku niderlandzkim) w wiek XIX weszli jako świadoma swej odrębności grupa etniczna. Na ukształtowanie się świadomości narodowej Afrykanerów decydujący wpływ miały: język afrikaans (który ostatecznie wyodrębnił się z niderlandzkiego pod koniec XIX wieku) oraz kalwinizm (Holenderski Kościół Reformowany, teoria predestynacji), ten zaś miał przemożny wpływ na rozpoczęcie Wielkiego Treku. Przywódcy religijni m.in. Sarel Cilliers szukali analogii pomiędzy sytuacją starożytnych Izraelitów, a współczesnych im Burów. I tak rządzona przez Brytyjczyków Kolonia Przylądkowa to Egipt - dom niewoli, interior Afryki - Ziemia Obiecana, Burowie - Naród Wybrany, Trek - wędrówka do Ziemi Obiecanej, Murzyni - potomkowie Chama). Podkreślano też stałą opiekę Opatrzności nad swoim ludem (Będzie dobrze, bo Bóg nas prowadzi, af. Sal dit wel wees, God regeer). Boskiej opatrzności przypisywano spektakularne zwycięstwo nad Blood River. Wielki Trek stał się mitem założycielskim nowego narodu.Procesy narodotwórcze zostały uwieńczone powstaniem państwowości burskiej w latach 40. XIX wieku. II wojna burska i związana z tym martyrologia tego narodu ostatecznie utrwaliła powstanie narodu afrykanerskiego. Nierówna walka z największym Imperium ówczesnego świata utrwaliła dumę z własnej odrębności, zarówno w stosunku do Brytyjczyków, jak i Murzynów. Od końca XIX wieku teoretycy afrykanerskiego nacjonalizmu, by zaznaczyć zerwanie związków z Europą, a jednocześnie podkreślić ich miłość do Afryki zaczęli określać Burów mianem Afrykanerów. Afrykanerzy traktują Afrykę jako swoją jedyną ojczyznę, a samych siebie jako jedyny, biały naród (plemię) na kontynencie. Nie uważają więc siebie za Europejczyków mieszkających w Afryce, zachowujących związki z metropolią. Podobnie jak biali Amerykanie w stanach Południa uważają się za tubylców, dzieci Afryki Południowej (af. Kinders van Suid-Afrika). Od momentu powstania Związku Południowej Afryki Afrykanerzy współrządzili wraz z Brytyjczykami. W latach 1949-1994 władzę sprawowała Partia Narodowa, zyskując poparcie zdecydowanej większości elektoratu afrykanerskiego. Partia Narodowa zapoczątkowała politykę apartheidu, choć pewne formy dyskryminacji rasowej istniały już wcześniej. Po 1994 roku po demontażu apartheidu i przekazaniu władzy czarnej większości, na skutek malejących perspektyw w znalezieniu pracy (tzw. akcja afirmatywna promująca ludzi ze względu na kolor skóry, a nie umiejętności i wykształcenie) oraz szalejącej przestępczości (osiągającej najwyższy wskaźnik na świecie, wymierzonej głównie przeciwko białej klasie średniej, częściowo motywowanej rasistowsko) ponad pół miliona Afrykanerów opuściło RPA, osiedlając się głównie w Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Nowej Zelandii i Holandii. Od 1994 roku Afrykanerzy stali się członkiem Organizacji Narodów i Ludów Niereprezentowanych z siedzibą w Hadze.Większość ziemi w RPA jest wciąż w posiadaniu afrykanerskich farmerów; rząd ANC notorycznie grozi odebraniem im ziemi, jednocześnie od demontażu apartheidu nasiliły się ataki na farmy; dotychczas zamordowano ponad 3750 białych farmerów i członków ich rodzin (co stanowi około 10% całej ich społeczności). Organizacje broniące praw człowieka oskarżają rząd ANC o bezczynność, a nawet ciche popieranie ataków. Niektórzy kupili farmy w sąsiednich krajach afrykańskich, gdzie ceny ziemi są niższe i jest relatywnie bezpieczniej.Wśród społeczności Afrykanerów pojawiają się głosy, że jest to zaplanowane ludobójstwo, które ma zmusić pozostałą resztę Afrykanerów do opuszczenia ich ojczyzny. Niektórzy, religijni Afrykanerzy postrzegają nadchodzące niebezpieczeństwo w kategoriach Apokalipsy; wielokrotnie przywołują przepowiednie Sienera van Rensburga. W październiku 2010 roku rząd Gruzji oficjalnie zaprosił wszystkich południowoafrykańskich farmerów (łącznie 41 tys., z rodzinami ponad 150 tys.) do osiedlania się w Gruzji; Afrykanerzy żyjący w poczuciu ciągłego zagrożenia mogą dostać za darmo ziemię w Gruzji i odbudować tam wysokotowarowe rolnictwo zniszczone w czasach sowieckich. == Przypisy ==
 • Afrikaners are a Southern African ethnic group descended from predominantly Dutch settlers first arriving in the seventeenth and eighteenth centuries. Colloquially referred to as Boers, they have traditionally dominated South Africa's politics and agriculture. According to the South African National Census of 2011, Afrikaners made up an estimated 5.2% of the total South African populace, and form the country's largest European ancestry group. Some of the more common Afrikaner surnames include Botha, Pretorius, and van der Merwe.Afrikaans, South Africa's most widely spoken home language, is the mother tongue of Afrikaners and most Cape Coloureds. The dialect evolved from the Dutch vernacular of medieval Brabant, mixed with English and German. It also incorporates words brought from Indonesia and Madagascar by slaves.
 • 아프리카너(Afrikaner)는 남아프리카 공화국에 거주하는 백인 중, 케이프 식민지를 형성한 네덜란드 이민자를 중심으로, 프랑스의 위그노, 독일계 개신교도 같은 종교적 자유를 찾아 유럽에서 아프리카 남부에 정착한 개신교도가 합류하여 형성된 민족집단이다.아파르트 헤이트 시대의 정확한 정의는 네덜란드계(위그노 등 포함)이며, 아프리칸스어를 모국어으로 하고, 네덜란드 개혁 교회의 신도이며, 이 세가지를 만족하는 것이 "아프리카너"의 조건이었다.
 • Il termine afrikaner si riferisce ai membri della popolazione dell'Africa meridionale (soprattutto Sudafrica e Namibia) di pelle bianca, estrazione calvinista ugonotta olandese, francese, belga o tedesca e che parlano l'afrikaans, una lingua derivata principalmente dall'olandese del XVII e XVIII secolo, che oggi integra prestiti dai linguaggi africani e dalla lingua inglese.Il termine afrikaner comprende diverse comunità di bianchi di lingua afrikaans. Il suo primo utilizzo risale al 1707 ma non venne usato ampiamente fino a dopo la guerra Anglo-Boera agli inizi del XX secolo. Prima di allora le varie comunità bianche di lingua afrikaans erano conosciute come boeri, trek-boers, Olandesi del Capo (quelli che vivevano nella zona della Penisola del Capo) o voortrekkers. Si pensa che il termine Afrikaner sia stato usato per distinguere, all'interno della popolazione bianca, quelli di lingua afrikaans da quelli di lingua inglese.
 • Los afrikáneres o bóeres(también llamados bóers, afrikaanders, afrikaaners, burghers u holandeses del Cabo) son un grupo étnico de origen neerlandés cuya área de asentamiento se extiende fundamentalmente por territorios de Sudáfrica y de Namibia. Históricamente, la identidad de este pueblo ha pivotado sobre dos elementos fundamentales: la lengua afrikáans, derivada del neerlandés, y la religión calvinista.La comunidad afrikáner tuvo su origen en la colonización neerlandesa del área del Cabo de Buena Esperanza, que comenzó a mediados del siglo XVII y conllevó una lenta, pero constante inmigración en el sur de África de colonos europeos procedentes fundamentalmente de Holanda, pero también de Francia y del Norte de Alemania.Desde Ciudad del Cabo y sus comarcas circundantes, los afrikáneres comenzaron a emigrar progresivamente hacia el Este y el Norte, penetrando en las extensas praderas y sabanas del interior de África. Tras vencer la resistencia de los bantúes y de las tropas imperiales británicas, los bóeres lograron establecer varias repúblicas independientes que sin embargo fueron aplastadas por el Reino Unido durante la Segunda Guerra de los Bóers.No obstante los afrikáneres pronto lograron sobreponerse a la derrota y se hicieron con el control de la nueva Unión Sudafricana, dominio británico fundado en el año 1910 como federación de las colonias del Sur de África. De este modo, en pocas décadas se cortaron los últimos vínculos jurídicos e identitarios que unían a Sudáfrica con Gran Bretaña y tras las elecciones de 1948, el Partido Nacional, bastión de las más puras esencias bóeres, llegó al poder. Durante los cuarenta años siguientes, el dominio de los afrikáneres alcanzó su apogeo: sus símbolos nacionales y su ideología fueron los que dieron forma a la nueva república sudafricana.Tras el fin del apartheid, los afrikáneres y los blancos africanos en general, que constituyen tan sólo el 14% de la población de Sudáfrica en 1988, han quedado reducidos a una minoría desprovista de buena parte del poder político, pues éste ha pasado a manos de los líderes del CNA mayoritariamente negros de etnia xhosa, pero no así el económico.
 • Африка́неры (африк. Afrikaners, дословно «африканцы») — народ в Южной Африке, являются потомками колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. Основная часть проживает в ЮАР и Намибии. Внутри африканеров выделяется субкультура буров. По религии — протестанты. Родной язык — африкаанс, сложился на основе южных диалектов нидерландского языка (до начала XX века нидерландский использовался в качестве литературного языка). Общая численность около 3,6 млн чел. До 1990 года составляли 60 % белого населения ЮАР; остальные 40 % — англо-африканцы, сейчас пропорция изменилась в пользу африканеров, так как англо-африканцы более склонны к эмиграции, чем африканеры, считающие Южную Африку своей этнической родиной.
 • Afrikanerrak batik bat Hegoafrikan bizi den eta afrikaansez mintzatzen den talde etnikoko kideak dira. 1652an Ekialdeko Indien Konpainia Neerlandarrarekin (Vereenigde Oostindische Compagnie edo VOC) Afrika hegoaldera iritsitako herbeheretar, hugonote, frisiar eta flandriar kolonoen ondorengoak dira.Egun, Hegoafrikaz gain, Namibian ere badaude talde nabarmenak. Afrikanerrak, orotara, 2.700.000 lagun inguru dira. Erlijioari dagokionez, gehiengoa kristau protestantea da.
 • アフリカーナー(アフリカーンス語: Afrikaner)は、アフリカ南部に居住する白人のうち、ケープ植民地を形成したオランダ系移民を主体に、フランスのユグノー、ドイツ系プロテスタント教徒など、宗教的自由を求めてヨーロッパからアフリカに入植した人々が合流して形成された民族集団である。現在の南アフリカ共和国やナミビアに多く住んでいる。言語はオランダ語を基礎にしてフランス語、マレー語、現地の言語等を融合して形成されたゲルマン系言語であるアフリカーンス語を母語とする。かつてはブール人(Boer)と呼ばれた(「ブール」〔Boer〕とはオランダ語およびアフリカーンス語で農民の意。"Boer"の英語読みに基づいてボーア人とも表記される)。主な宗教は改革派(カルヴァン派)に属するオランダ改革派教会である。アパルトヘイト時代の厳密な定義では、オランダ系(同化したユグノーなども含まれる)であること、アフリカーンス語を第一言語とすること、オランダ改革派教会の信徒であること、この三つをみたすことが「アフリカーナー」の条件であった。
 • Os africânderes ou africâneres (em africâner: Afrikaners), originalmente chamados de bôeres, são um grupo étnico da África do Sul, descendentes dos colonos calvinistas, principalmente da Holanda (35%), mas também da Alemanha (34%), da França (13%), da Grã Bretanha e outros países europeus (7%) que se estabeleceram na África do Sul nos séculos XVII e XVIII. Seu idioma nativo é o africânder, um idioma germânico cuja origem remonta ao holandês falado no século XVII e que sofreu influências de diversas outras línguas. O africânder é uma das onze línguas oficiais da África do Sul, falada como língua materna não apenas pelos africânderes, mas também pela maior parte das pessoas de ascendência mista (europeia e africana, às vezes asiática). A situação é semelhante na Namíbia, onde o africânder é, na vida diária, a mais importante língua de comunicação interétnica. Minorias de africânderes vivem ainda no Botsuana e no Zimbabwe. No fim do século XIX, um grupo significativo de africânderes fixou-se em Angola, particularmente na Humpata, e tentou manter lá a sua cultura e estilo de vida; ao longo do século XX, muitos deles regressaram para a Namíbia e a África do Sul; os últimos deixaram Angola em 1975, dada a maneira conturbada como este país chegou à independência.== Notas ==== Referências ==
 • Afrikánci je novější označení pro potomky holandských, francouzských a německých přistěhovalců v Jižní Africe, ve větší míře používané až po Búrských válkách na přelomu 19. a 20. století. Do té doby se hovoří o tzv. Búrech.Byli to původně potomci holandských, francouzských, německých a belgických protestantů, Kalvínových stoupenců, kteří během 17. a 18. století emigrovali z Evropy do Jižní Afriky, oblasti kolem mysu Dobré naděje, již od roku 1652 do roku 1795 ovládala nizozemská Východoindická společnost. Tato směska přistěhovalců vytvořila vlastní dialekt, afrikánštinu, kterou dodnes hovoří velká část bílého obyvatelstva Jihoafrické republiky, v rámci něhož tvoří Afrikánci většinu.Búrové (z holandského výrazu Boer - Sedlák) byli převážně usedlí zemědělci. Polokočovní sedláci, kteří se pohybovali na východním pomezí kolonie se nazývali Trekboers (potulní sedláci). Novousedlíci na západě Kapského mysu se označovali jako Kapští Holanďané. Osamělí pionýři, co pronikali za východní hranici kolonie během migrační vlny nazvané později Velká cesta se označovali za Voortrekkers - Průkopníky - doslovně výraz znamená “ti co jdou kupředu”.Poté, co v 30. a 40. letech 19. stol. ovládli Kapský mys Britové, emigrovali Búrové z ovládané oblasti Kapského mysu na sever od řeky Orange, do oblasti původně obývané černošským obyvatelstvem, odsud uprchnuvšího ve strachu před obávanými Zuluy, vedenými náčelníkem Čakou. Část Búrů se přesunula i do oblasti dnes nazývané KwaZulu-Natal. Zulové to považovali za porušení smlouvy, kterou uzavřeli s Brity, a Búry napadli. Zabili přitom jejich vůdce Pieta Retiefa a Gerharda Maritze a téměř polovinu Voortrekkerů, kteří je následovali.Zabité vůdce nahradil Andries Pretorius a v bitvě u Krvavé řeky 16. prosince 1836 s malým kontingentem Voortrekkerů Zuluům porážku oplatil. V roce 1839 pak ustavili na dobytém území Natalskou republiku, později označovanou jako Transvaal. Druhým státním útvarem vytvořeným Búry byl Svobodný stát Oranžsko.Tyto dva státy existovaly až do jejich spojení a začlenění mezi kolonie pod správou Británie během druhé búrské války (1900, resp. 1902).Gregory Stanton se domníval, že útoky na bílé farmáře představují včasné varování a známky genocidy proti Afrikáncům a jihoafrickou vládu kritizoval za nečinnost v této otázce. Poukazoval také na to, že míra vražd bílých ("etnicko-evropské zemědělce" ve své zprávě, která zahrnuje i neafrikánské zemědělce evropského původu) je čtyřikrát vyšší než v jihoafrické populaci obecně. V JAR je zhruba 40 000 bílých farmářů. Od roku 1994 jich, v rámci tísíců útoků na framáře, bylo až tři tisíce zavražděno. Někteří byli brutálně mučení a/nebo znásilněni. Některé oběti byly páleny žehličkou nebo jim byla lita vařící voda do hrdla.
 • Afrikaners (en de informele subgroep Boeren) zijn de blanke Afrikaanstalige inwoners van Zuid-Afrika. Zij waren oorspronkelijk voornamelijk van Nederlandse en Duitse afkomst. Ook hebben vele Afrikaners een (deels) Vlaamse of Franse (vooral Hugenootse) oorsprong. Hun taal, het Afrikaans, is hoofdzakelijk afgeleid van het Nederlands uit de zeventiende en achttiende eeuw, met leenwoorden uit het Engels, Maleis, Duits, en in mindere mate ook Khoi, San en ook uit enkele Bantoetalen.Met de term Boeren worden de Voortrekkers en hun nakomelingen bedoeld, die in de 19e eeuw de Kaapkolonie verlieten om naar het noorden te trekken in de Grote Trek. Een Boer kan daarom een Afrikaner genoemd worden, maar niet andersom.
 • Afrikaner (Boer, Felemenkçe: Afrikaander), Güney Afrika'da Hollanda kökenli, bir Felemenkçe lehçesi olan Afrikaans konuşan halk.Afrikaner, Felemenkçe Afrikalı demektir. Bu isim, Afrika'daki çoğu diğer Avrupalı yerleşimcilerin aksine, Güney Afrika'ya yerleşen Hollandalıların bu kıtayı anavatanları olarak kabul ettiklerinin ve Avrupalı köklerinden koptuklarının bir simgesidir. Boer (okunuşu: buğr) ise çiftçi demektir ve bu etnik grubun başlıca iktisadi faaliyetine işaret eder.Güney Afrika'daki Hollanda yerleşimi, Endonezya'daki sömürgeye giden bir ikmâl üssü sağlamak üzere 1652'de başladı. Güney Hint Adaları Şirketi tarafından gönderilen koyu Kalvinci Protestan yerleşimciler, yörede Hotantolar ve Boşimanlara karşı savaşarak onları kovdular. Zamanla Hollanda'dan yeni yerleşimciler geldi ve Boerların nüfusu arttı.1707'de Afrikanerler Hollanda hükümetinden bağımsızlık istediler. Resmen bir devlet kurulmasa da, Güney Afrika fiilen bağımsız bir idareye kavuştu. Güney Afrika, zencileri köle olarak kullanan zengin muhafazakar protestan beyaz çiftçilerin güç sahibi olduğu bir ülke haline geldi.18.yy'ın ikinci yarısından itibaren Hint Okyanusu'nda artan İngiliz etkisi sonucu, Güney Afrika Birleşik Krallık etkisine girmeye başladı. 1815'te Viyana Kongresiyle İngiltere, yöredeki hakimiyetini kabul ettirdi. 19. yy boyunca süren bir dizi savaş sonucu, İngilizler, Boerları Güney Afrika'nın içlerine doğru kovdular. Bu göç sonucu Boer nüfusu, ülkenin Orange ve Transvaal yörelerinde yoğunlaştı.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1227994 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 101130 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 915 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111025674 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Jan Hendrik Hofmeyr
 • Jan Breytenbach
 • Siener van Rensburg
prop-fr:groupeLié
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
prop-fr:légende
prop-fr:nom
 • Afrikaners
prop-fr:origine
prop-fr:pop
 • 3500 (xsd:integer)
 • 5500 (xsd:integer)
 • 12000 (xsd:integer)
 • 12500 (xsd:integer)
 • 15000 (xsd:integer)
 • 25000 (xsd:integer)
 • 40000 (xsd:integer)
 • 90000 (xsd:integer)
 • 100000 (xsd:integer)
 • 3000000 (xsd:integer)
prop-fr:poptot
 • 3600000 (xsd:integer)
prop-fr:religion
 • Protestantisme calviniste et catholicisme
prop-fr:texte
 • Jan Breytenbach
 • Jan Hofmeyr
 • Siener van Rensburg
prop-fr:trad
 • Jan Hendrik Hofmeyr
 • Jan Breytenbach
 • Siener van Rensburg
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un Afrikaner est un sud-africain blanc d’origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave qui s’exprime dans une langue dérivée du néerlandais du XVIIe siècle : l’afrikaans.Le concept d'Afrikaner a pris son sens actuel au XVIIIe siècle en réservant exclusivement son application aux descendants de ces Blancs non anglophones, nés en Afrique du Sud depuis l'établissement au Cap, en 1652, d'une colonie par la compagnie néerlandaise des Indes orientales.
 • 아프리카너(Afrikaner)는 남아프리카 공화국에 거주하는 백인 중, 케이프 식민지를 형성한 네덜란드 이민자를 중심으로, 프랑스의 위그노, 독일계 개신교도 같은 종교적 자유를 찾아 유럽에서 아프리카 남부에 정착한 개신교도가 합류하여 형성된 민족집단이다.아파르트 헤이트 시대의 정확한 정의는 네덜란드계(위그노 등 포함)이며, 아프리칸스어를 모국어으로 하고, 네덜란드 개혁 교회의 신도이며, 이 세가지를 만족하는 것이 "아프리카너"의 조건이었다.
 • Afrikanerrak batik bat Hegoafrikan bizi den eta afrikaansez mintzatzen den talde etnikoko kideak dira. 1652an Ekialdeko Indien Konpainia Neerlandarrarekin (Vereenigde Oostindische Compagnie edo VOC) Afrika hegoaldera iritsitako herbeheretar, hugonote, frisiar eta flandriar kolonoen ondorengoak dira.Egun, Hegoafrikaz gain, Namibian ere badaude talde nabarmenak. Afrikanerrak, orotara, 2.700.000 lagun inguru dira. Erlijioari dagokionez, gehiengoa kristau protestantea da.
 • アフリカーナー(アフリカーンス語: Afrikaner)は、アフリカ南部に居住する白人のうち、ケープ植民地を形成したオランダ系移民を主体に、フランスのユグノー、ドイツ系プロテスタント教徒など、宗教的自由を求めてヨーロッパからアフリカに入植した人々が合流して形成された民族集団である。現在の南アフリカ共和国やナミビアに多く住んでいる。言語はオランダ語を基礎にしてフランス語、マレー語、現地の言語等を融合して形成されたゲルマン系言語であるアフリカーンス語を母語とする。かつてはブール人(Boer)と呼ばれた(「ブール」〔Boer〕とはオランダ語およびアフリカーンス語で農民の意。"Boer"の英語読みに基づいてボーア人とも表記される)。主な宗教は改革派(カルヴァン派)に属するオランダ改革派教会である。アパルトヘイト時代の厳密な定義では、オランダ系(同化したユグノーなども含まれる)であること、アフリカーンス語を第一言語とすること、オランダ改革派教会の信徒であること、この三つをみたすことが「アフリカーナー」の条件であった。
 • Los afrikáneres o bóeres(también llamados bóers, afrikaanders, afrikaaners, burghers u holandeses del Cabo) son un grupo étnico de origen neerlandés cuya área de asentamiento se extiende fundamentalmente por territorios de Sudáfrica y de Namibia.
 • Afrikánci je novější označení pro potomky holandských, francouzských a německých přistěhovalců v Jižní Africe, ve větší míře používané až po Búrských válkách na přelomu 19. a 20. století. Do té doby se hovoří o tzv. Búrech.Byli to původně potomci holandských, francouzských, německých a belgických protestantů, Kalvínových stoupenců, kteří během 17. a 18.
 • Afrikaner (Boer, Felemenkçe: Afrikaander), Güney Afrika'da Hollanda kökenli, bir Felemenkçe lehçesi olan Afrikaans konuşan halk.Afrikaner, Felemenkçe Afrikalı demektir. Bu isim, Afrika'daki çoğu diğer Avrupalı yerleşimcilerin aksine, Güney Afrika'ya yerleşen Hollandalıların bu kıtayı anavatanları olarak kabul ettiklerinin ve Avrupalı köklerinden koptuklarının bir simgesidir.
 • Os africânderes ou africâneres (em africâner: Afrikaners), originalmente chamados de bôeres, são um grupo étnico da África do Sul, descendentes dos colonos calvinistas, principalmente da Holanda (35%), mas também da Alemanha (34%), da França (13%), da Grã Bretanha e outros países europeus (7%) que se estabeleceram na África do Sul nos séculos XVII e XVIII.
 • Il termine afrikaner si riferisce ai membri della popolazione dell'Africa meridionale (soprattutto Sudafrica e Namibia) di pelle bianca, estrazione calvinista ugonotta olandese, francese, belga o tedesca e che parlano l'afrikaans, una lingua derivata principalmente dall'olandese del XVII e XVIII secolo, che oggi integra prestiti dai linguaggi africani e dalla lingua inglese.Il termine afrikaner comprende diverse comunità di bianchi di lingua afrikaans.
 • Afrykanerzy (w jęz afrikaans - Afrikaners czyli dosłownie Afrykanie) – biali mieszkańcy Republiki Południowej Afryki oraz Namibii, żyjący również w diasporze w innych krajach Afryki: w Zimbabwe, Lesotho, Suazi, Mozambiku, Angoli, Zambii, Botswanie oraz Kenii, po 1994 roku również w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA, Belgii, Niderlandach, Niemczech, ZEA, na Tajwanie oraz w Gruzji, mówiący językiem afrikaans i wyznający kalwinizm.
 • Afrikaners are a Southern African ethnic group descended from predominantly Dutch settlers first arriving in the seventeenth and eighteenth centuries. Colloquially referred to as Boers, they have traditionally dominated South Africa's politics and agriculture. According to the South African National Census of 2011, Afrikaners made up an estimated 5.2% of the total South African populace, and form the country's largest European ancestry group.
 • Африка́неры (африк. Afrikaners, дословно «африканцы») — народ в Южной Африке, являются потомками колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. Основная часть проживает в ЮАР и Намибии. Внутри африканеров выделяется субкультура буров. По религии — протестанты. Родной язык — африкаанс, сложился на основе южных диалектов нидерландского языка (до начала XX века нидерландский использовался в качестве литературного языка). Общая численность около 3,6 млн чел.
 • Afrikaners (en de informele subgroep Boeren) zijn de blanke Afrikaanstalige inwoners van Zuid-Afrika. Zij waren oorspronkelijk voornamelijk van Nederlandse en Duitse afkomst. Ook hebben vele Afrikaners een (deels) Vlaamse of Franse (vooral Hugenootse) oorsprong.
rdfs:label
 • Afrikaners
 • Africânderes
 • Afrikaner
 • Afrikaner
 • Afrikaner
 • Afrikaner
 • Afrikaners
 • Afrikánci
 • Afrikáner
 • Afrykanerzy
 • Африканеры
 • アフリカーナー
 • 아프리카너
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:groupeLié of
is prop-fr:idéologie of
is foaf:primaryTopic of