Un actuaire est un professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurances, de finance et de prévoyance sociale. À ce titre, il analyse l'impact financier du risque et estime les flux futurs qui y sont associés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un actuaire est un professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurances, de finance et de prévoyance sociale. À ce titre, il analyse l'impact financier du risque et estime les flux futurs qui y sont associés. L'actuaire utilise des techniques mathématiques et statistiques pour décrire et modéliser de façon prédictive certains évènements futurs tels que par exemple la durée de la vie humaine, la fréquence des sinistres et l'ampleur des pertes pécuniaires associées.Habituellement le travail d'un actuaire (l'actuariat) conduit à l'identification et à la quantification des montants qui représentent à une date donnée une somme d'argent ou que peuvent mettre en jeu une responsabilité financière future. Des modèles stochastiques peuvent être utilisés pour déterminer une distribution et les paramètres de la distribution (par exemple, la valeur moyenne probable).Récemment la portée du domaine actuariel s'est étendue pour inclure les conseils d'investissement, et même la gestion d'actifs.Les actuaires sont typiquement employés dans les compagnies d'assurances, de retraites, les banques, les cabinets d'actuaires-conseils, les cabinets d'audit ou les ministères gouvernementaux. Certains d'entre eux appartiennent à un ou à plusieurs corps professionnels, incluant :
 • An actuary is a business professional who deals with the financial impact of risk and uncertainty. Actuaries provide assessments of financial security systems, with a focus on their complexity, their mathematics, and their mechanisms (Trowbridge 1989, p. 7). The name of the corresponding profession is actuarial science.Actuaries mathematically evaluate the probability of events and quantify the contingent outcomes in order to minimize the impacts of financial losses associated with uncertain undesirable events. Since many events, such as death, cannot be avoided, it is helpful to take measures to minimize their financial impact when they occur. These risks can affect both sides of the balance sheet, and require asset management, liability management, and valuation skills. Analytical skills, business knowledge and understanding of human behavior and the vagaries of information systems are required to design and manage programs that control risk (BeAnActuary 2005a).The profession has consistently ranked as one of the most desirable in various studies over the years. In 2006, a study by U.S. News & World Report included actuaries among the 25 Best Professions that it expects will be in great demand in the future (Nemko 2006). A study published by job search website CareerCast ranked actuary relative to other jobs in the United States as number 1 in 2010 (Needleman 2010), number 2 in 2012 (Thomas 2012) and number 1 in 2013 (Weber 2013). The study used five key criteria to rank jobs: environment, income, employment outlook, physical demands and stress.
 • L'attuario è colui che valuta un patrimonio a una data scadenza futura, attualizzandolo alla data odierna, determinando nel calcolo gli eventi, fruttosi ed infruttosi, che influiscono sul valore finale del patrimonio. Quindi a differenza dell'amministrativo, che effettua le valutazioni di un patrimonio su dati passati e quindi certi, l'attuario effettua le sue valutazioni avvalendosi di dati statistici che vengono proiettati nel futuro.
 • Atuário é o termo que designa o profissional técnico especialista em avaliar e administrar riscos. O atuário deve ter formação acadêmica em Ciências Atuariais, ter conhecimentos em matemática, estatística, direito, economia e finanças, para agir no mercado econômico-financeiro na promoção de pesquisas e estabelecimento de planos principalmente na área de seguros, previdência complementar aberta ou fechada, e sendo capaz de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo.Este profissional é capaz de criar modelos matemáticos para planos de investimentos e amortização, para seguro social e privado; efetuar cálculos de probabilidades de eventos, avaliar riscos, fixar valores de prêmios de seguro ou de inde(m)nizações e, ainda, trabalhar em outras áreas, coligadas ao tema risco.
 • Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.Aktüer, sahip olduğu teknik bilgileri üst yönetime aktaran sosyal bir matematikçidir. Aslında aktüer olmak bir düşünce yapısı kazanımı ile gerçekleşmektedir. Bu perspektifte de aktüerler için bir çalışma alanı tanımlayarak bir kısıtlamaya gitmek yersiz ve anlamsız olmaktadır. Temel düşünce yapısının doğru yerleşmiş olması ön koşulu ile sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzerleri aktüerler için bir rol sahnesi olabilmektedir.
 • Актюерът е специалист, който отговаря за създаването и развитието на финансови и застрахователни продукти, схеми за здравно и пенсионно осигуряване. Отговорностите на актюера са свързани с прецизно определяне на цените за съответните продукти, а също и оценка на необходимия капиталов резерв, които следва да обслужва евентуални бъдещи задължения. Понякога актюерът съставя оценка на активите, които служат за обезпечения на капиталовия резерв и отговаря за избора на инвестиционна стратегия. Актюерите извършват консултантска дейност и изготвят прогнози с помощта на математико-статистически методи. Могат да бъдат наемани за външна консултация или да бъдат щатни за компанията.
 • Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti.Secara umum, aktuaris bekerja di bidang : konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi. Aktuaris juga sedang merambah di bidang-bidang lainnya, dimana kemampuan analitis diperlukan.
 • Aktuariusz – profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia pracownicze).
 • Aktuár (lat. actuarius) byl dříve nižší úředník, středoškolsky vzdělaný, který se uplatňoval v soudnictví, v berní správě, u policie i v jiných úřadech. Dnes stále existují jako vysokoškolsky vzdělaní pojistní matematici (též zvaní aktuárští demografové).
 • Az aktuárius olyan szakember, aki a kockázatok pénzügyi hatásait elemzi, és a következtetésekből levont módszereket alkalmazza a gyakorlatban. Az aktuárius matematikai (valószínűség-számítási, statisztikai) és közgazdasági (pénzügyi, befektetési, számviteli) ismeretek felhasználásával, a gyakorlatban felhasználható, számszerűsített válaszokat ad a kockázatok pénzügyi hatásainak kezelésére.Az aktuárius (német-francia-angol eredetű szó) szó jelentése kétrétű: egyrészt, a biztosító társaságok biztosítási matematikusi feladatokat is ellátó, kiemelt felelősségű szakemberét jelenti, akinek feladata különösen a kockázatarányos díjak kiszámítása, illetve a biztonságos működéshez szükséges matematikai feladatok elvégzése. Másik jelentésében bírósági hivatalnok, aki aktuális tárgyalásokról készít hiteles jegyzőkönyvet, okiratot, valamint ezek megőrzésére, kiadmányozására hivatott.
 • 보험계리사(보험계리인)란 보험 및 연금 분야(생명보험이나 손해보험 등의 연금보험이나, 농협, 축협, 신협, [[새마을금고] 등에서 운영하는 각종 공제회, 국민연금, 공무원연금, 의료보험 등 공적연금)에서 확률이론이나 수학적인 방법을 적용해서 위험의 평가 및 분석을 통하여, 불확실한 사실 또는 리스크를 종합적으로 해결하는 직무를 담당하는 사람을 말한다.
 • La ciencia actuarial o actuaría es una disciplina que aplica métodos estadísticos y matemáticos a la evaluación de riesgos en las industrias aseguradora y financiera. Los actuarios son profesionales calificados en este campo a través de exámenes y experiencia.En muchos países, los actuarios deben demostrar su competencia mediante la aprobación de una serie de rigurosos exámenes profesionales. La ciencia actuarial incluye una serie de temas interrelacionados, como la probabilidad, matemáticas, estadística, finanzas, economía, economía financiera y la programación de computadoras. Históricamente, la ciencia actuarial ha utilizado modelos deterministas en la construcción de las tablas y de las primas. La ciencia ha pasado por cambios revolucionarios en los últimos 30 años debido a la proliferación de las computadoras de alta velocidad y la unión de los modelos actuariales estocásticos con la teoría financiera moderna.
 • Een actuaris of verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma in de Actuariële Wetenschappen.In Nederland kan men deze studie volgen aan de Universiteit van Amsterdam of via het Actuarieel Instituut. In Vlaanderen wordt men actuaris door het volgen van een aanvullende opleiding aan de universiteit (onder andere aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel), nadat men een basisopleiding (Master in...) heeft afgewerkt in econom(etr)ie, handelsingenieur of wiskunde. Het is de taak van de actuaris om er voor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere inkomsten, uitgaven, beleggingen en voorzieningen. Traditioneel zijn actuarissen werkzaam in de verzekeringssector waar zij een verantwoordelijkheid dragen om toe te zien op de solvabiliteit, de rentabiliteit en de technische voorzieningen.Actuarissen treft men ook bij pensioenfondsen, banken, consultingbureaus en bij de overheid omwille van hun brede vakkennis.Actuarissen geven bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een verklaring af over de toereikendheid van de voorziening en de financiële positie van de verzekeraar of het pensioenfonds. Het controleren van een instelling en vervolgens het afgeven van een verklaring wordt certificeren genoemd. Met ingang van 1 januari 2006 mogen in Nederland alleen actuarissen certificeren die ingeschreven staan in het Openbaar Register Certificerende Actuarissen.Vele actuarissen zijn aangesloten bij beroepsverenigingen waaronder: Actuarieel Genootschap; Beroepsvereniging van actuarissen in Nederland; In Nederland wordt de deeltijdopleiding tot actuaris en andere actuariële beroepen door het Actuarieel Instituut aangeboden. Koninklijke Vereniging van Belgische Actuarissen in België Casualty Actuarial Society, Society of Actuaries en de American Academy of Actuaries in de Verenigde Staten Institute of Actuaries in Engeland Faculty of Actuaries in Schotland Canadian Institute of Actuaries in Canada Deutsche Aktuarvereinigung e.V. in Duitsland International Actuarial Association International Association of Consulting Actuaries↑ ↑ ↑
 • Актуа́рий — специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных расчетов. Занимается разработкой методологии и исчислением страховых тарифов, расчетами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, определением размеров выкупных и редуцированных страховых сумм, а также ссуд по договорам страхования жизни и пенсий.
 • Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete Sachverständige, die sich im Versicherungswesen, im Bausparwesen oder der Altersversorgung auf der Grundlage mathematisch-statistischer Methoden mit der Modellierung, Bewertung und Steuerung von Risiken befassen. Insbesondere beschäftigen sie sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie, der mathematischen Statistik und der Finanzmathematik.
 • アクチュアリー (actuary) とは、ビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析、評価等を専門とする専門職。「保険数理士」「保険数理人」などと訳されることもある。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 92485 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15087 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 100 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110806670 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2003 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Daniel Justens et Laurence Hulin
prop-fr:formation
 • CNAM,DUAS,ENSAE,EURIA, ISFA, ISUP,Université Paris-Dauphine, ESSEC , CEA Collège des Ingénieurs
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:métiersVoisins
 • Risk manager, trader, quant analyst
prop-fr:pagesTotales
 • 392 (xsd:integer)
prop-fr:salaire
 • 50 (xsd:integer)
prop-fr:secteurD'activité
 • Assurance, Réassurance, Finance
prop-fr:titre
 • Institut des Actuaires
 • Le métier d'Actuaire Conseil
 • Théories actuarielles
 • Le métier d'actuaire sur le site de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Éditions du CEFAL
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un actuaire est un professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurances, de finance et de prévoyance sociale. À ce titre, il analyse l'impact financier du risque et estime les flux futurs qui y sont associés.
 • L'attuario è colui che valuta un patrimonio a una data scadenza futura, attualizzandolo alla data odierna, determinando nel calcolo gli eventi, fruttosi ed infruttosi, che influiscono sul valore finale del patrimonio. Quindi a differenza dell'amministrativo, che effettua le valutazioni di un patrimonio su dati passati e quindi certi, l'attuario effettua le sue valutazioni avvalendosi di dati statistici che vengono proiettati nel futuro.
 • Aktuariusz – profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia pracownicze).
 • Aktuár (lat. actuarius) byl dříve nižší úředník, středoškolsky vzdělaný, který se uplatňoval v soudnictví, v berní správě, u policie i v jiných úřadech. Dnes stále existují jako vysokoškolsky vzdělaní pojistní matematici (též zvaní aktuárští demografové).
 • 보험계리사(보험계리인)란 보험 및 연금 분야(생명보험이나 손해보험 등의 연금보험이나, 농협, 축협, 신협, [[새마을금고] 등에서 운영하는 각종 공제회, 국민연금, 공무원연금, 의료보험 등 공적연금)에서 확률이론이나 수학적인 방법을 적용해서 위험의 평가 및 분석을 통하여, 불확실한 사실 또는 리스크를 종합적으로 해결하는 직무를 담당하는 사람을 말한다.
 • Актуа́рий — специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных расчетов. Занимается разработкой методологии и исчислением страховых тарифов, расчетами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, определением размеров выкупных и редуцированных страховых сумм, а также ссуд по договорам страхования жизни и пенсий.
 • Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete Sachverständige, die sich im Versicherungswesen, im Bausparwesen oder der Altersversorgung auf der Grundlage mathematisch-statistischer Methoden mit der Modellierung, Bewertung und Steuerung von Risiken befassen. Insbesondere beschäftigen sie sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie, der mathematischen Statistik und der Finanzmathematik.
 • アクチュアリー (actuary) とは、ビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析、評価等を専門とする専門職。「保険数理士」「保険数理人」などと訳されることもある。
 • Az aktuárius olyan szakember, aki a kockázatok pénzügyi hatásait elemzi, és a következtetésekből levont módszereket alkalmazza a gyakorlatban.
 • An actuary is a business professional who deals with the financial impact of risk and uncertainty. Actuaries provide assessments of financial security systems, with a focus on their complexity, their mathematics, and their mechanisms (Trowbridge 1989, p. 7).
 • Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti.Secara umum, aktuaris bekerja di bidang : konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi.
 • Een actuaris of verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma in de Actuariële Wetenschappen.In Nederland kan men deze studie volgen aan de Universiteit van Amsterdam of via het Actuarieel Instituut.
 • La ciencia actuarial o actuaría es una disciplina que aplica métodos estadísticos y matemáticos a la evaluación de riesgos en las industrias aseguradora y financiera. Los actuarios son profesionales calificados en este campo a través de exámenes y experiencia.En muchos países, los actuarios deben demostrar su competencia mediante la aprobación de una serie de rigurosos exámenes profesionales.
 • Atuário é o termo que designa o profissional técnico especialista em avaliar e administrar riscos.
 • Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.Aktüer, sahip olduğu teknik bilgileri üst yönetime aktaran sosyal bir matematikçidir. Aslında aktüer olmak bir düşünce yapısı kazanımı ile gerçekleşmektedir.
 • Актюерът е специалист, който отговаря за създаването и развитието на финансови и застрахователни продукти, схеми за здравно и пенсионно осигуряване. Отговорностите на актюера са свързани с прецизно определяне на цените за съответните продукти, а също и оценка на необходимия капиталов резерв, които следва да обслужва евентуални бъдещи задължения. Понякога актюерът съставя оценка на активите, които служат за обезпечения на капиталовия резерв и отговаря за избора на инвестиционна стратегия.
rdfs:label
 • Actuaire
 • Actuaris
 • Actuary
 • Actuaría
 • Aktuar (Versicherungswirtschaft)
 • Aktuaris
 • Aktuariusz
 • Aktuár
 • Aktuárius
 • Aktüerya
 • Attuario
 • Atuário
 • Актуарий
 • Актюер
 • アクチュアリー
 • 보험계리인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of