Un actif est ce que possède l'entreprise (l'emploi des ressources de l'entreprise).Un actif est un élément identifiable du patrimoine d’une entité ou agent économique (ménage, entreprise, ...) ayant une valeur économique positive, c'est-à-dire générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont cette entité attend un avantage économique futur (art.211.1 du Plan comptable Général français).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un actif est ce que possède l'entreprise (l'emploi des ressources de l'entreprise).Un actif est un élément identifiable du patrimoine d’une entité ou agent économique (ménage, entreprise, ...) ayant une valeur économique positive, c'est-à-dire générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont cette entité attend un avantage économique futur (art.211.1 du Plan comptable Général français). La définition selon les normes internationales est presque identique.L'actif net comptable corrigé est une méthode d'évaluation de la valeur de l'entreprise qui se déduit de la somme des capitaux propres et des provisions.
 • A számvitelben az eszköz, régiesen aktíva szóval jelölik a vállalkozás vagyonának elemeit, azaz minden olyan erőforrást, amely a vállalkozás tulajdonában (vagy ellenőrzése alatt) van, a vállalkozás jövedelemszerzés céljára használja fel értéke számszerűsíthető.Az eszközöket a használati idejük alapján két csoportba osztjuk: hosszú lejáratú eszközök (tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, halasztott adók): olyan eszközök, amelyeket a vállalkozás valószínűleg több, mint egy évig fog használni rövid lejáratú eszközök (készletek, követelések, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások): olyan eszközök, amelyek várhatóan egy éven belül kikerülnek a vállalkozás vagyonából, például a készletet eladják vagy a termelés során felhasználják, a követelést kiegyenlítik, a pénzeszközt elköltik.
 • Il cespite (in lingua inglese fixed asset, o genericamente asset), è un termine usato per indicare i valori materiali e immateriali a utilità pluriennale facenti capo ad una proprietà. Nello stato patrimoniale sono parte delle attività.
 • In financial accounting, an asset is an economic resource. Anything tangible or intangible that is capable of being owned or controlled to produce value and that is held to have positive economic value is considered an asset. Simply stated, assets represent value of ownership that can be converted into cash (although cash itself is also considered an asset).The balance sheet of a firm records the monetary value of the assets owned by the firm. It is money and other valuables belonging to an individual or business. Two major asset classes are tangible assets and intangible assets. Tangible assets contain various subclasses, including current assets and fixed assets. Current assets include inventory, while fixed assets include such items as buildings and equipment.Intangible assets are nonphysical resources and rights that have a value to the firm because they give the firm some kind of advantage in the market place. Examples of intangible assets are goodwill, copyrights, trademarks, patents and computer programs, and financial assets, including such items as accounts receivable, bonds and stocks.
 • Актив — 1) часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату. 2) Совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.Действующая в Российской Федерации форма бухгалтерского баланса включает два раздела активов: оборотные и внеоборотные активы.К оборотным активам относятся активы, которые используются (расходуются) в процессе повседневной хозяйственной деятельности. Например: материальные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и т. д.К внеоборотным активам относятся активы, изъятые из хозяйственного оборота, но отражаемые в бухгалтерском учёте. Например: основные средства, нематериальные активы, долгосрочные вложения и т. д.В экономической теории также выделяют виды активов по степени их ликвидности (то есть их способности быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной): высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные активы. Самым высоколиквидным активом являются сами деньги.Термин используется также для обозначения любой собственности, имущества организации.Активы — это ресурсы, контролируемые компанией в результате прошлых событий, от которых компания ожидает экономической выгоды в будущем (данная трактовка содержится в принципах МСФО).Активы имеют три основные характеристики: Актив приводит к получению вероятных будущих экономических выгод при использовании имеющегося потенциала, отдельно или в сочетании с другими активами, что способствует, прямо или косвенно, увеличению будущих чистых денежных потоков; Организация может получать и контролировать выгоду от использования актива; Сделка или событие, послужившее возникновением права на, или контроля над получаемыми выгодами уже произошли.Данные условия выполняются только для имущества коммерческих организаций. Для некоммерческих организаций, не преследующих своей целью получение экономической выгоды в виде максимизации положительного денежного потока, первое условие не выполняется.
 • Aktiva ist die Pluralform von Aktivum und bedeutet Guthaben oder positiver Saldo. Der Begriff wird von dem lateinischen Wort agere (= handeln, tätig sein) abgeleitet und bezeichnet die Aktivseite der Bilanz. Diese zeigt die Verwendung der Finanziellen Mittel bzw. den Besitz des Wirtschaftssubjektes und bildet im Gegensatz zu Passiva die linke Seite der Bilanz. Sie ist in § 266 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) legal definiert.
 • 자산(資産)이란 경제적인 가치가 있는 재화를 말한다. 선진국으로 갈수록 자산 분배율이 돈, 부동산, 주식 등에 고르게 나타나는 경향이 있다.
 • Em contabilidade, Ativo é um termo básico utilizado para expressar o conjunto de bens, valores, créditos, direitos e assemelhados que forma o patrimônio de uma pessoa, singular ou coletiva, num determinado momento, avaliado pelos respectivos custos.
 • Ekonomian, aktiboak pertsonek edo enpresek dituzten baliabide ekonomikoak dira, bere jarduera aurrera eraman eta une batean trukatu eta dirua eskuratu edota zorrak kitatzeko balia daitezkeenak. Dirua bera ere aktibotzat jo ohi den baliabidea da. Enpresetan, aktiboak egoera-balantzean agertzen dira, hauek finantzatu edo ordaintzeko erabili diren kapitalarekin eta beste kanpo zorrekin batera. Aktiboaren finantza iturriek pasibo delakoa osatzen dute.
 • 資産(しさん、英: asset)は、会計学用語である。財務会計および簿記における勘定科目の区分の一つ。会社に帰属し、貨幣を尺度とする評価が可能で、かつ将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値のことをいう。資産の額の総合計を総資産(そうしさん、total assets)と呼ぶこともある。広義では、経済主体(家計、企業、政府)に帰属する金銭・土地・家屋・証券などの経済的価値の総称のことをいい、一般的用法ではこの意味で用いられる。
 • En contabilidad, un activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. Por extensión, se denomina también activo a lo que una empresa posee. El activo forma parte de las cuentas reales o de balance.Activo es un sistema construido con bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada actividad socio-económica específica.El concepto de activo en contabilidad ha evolucionado desde una consideración jurídica que requería para, la propiedad de los bienes o derechos hasta la actual que requiere únicamente el control del bien o derecho. Actualmente se considera «activo» a aquellos bienes o derechos que tienen un beneficio económico a futuro. Eso no tiene por qué significar que sea necesaria la propiedad ni la tenencia ni el dinero. Los activos son un recurso o bien económico con el cual se obtienen beneficios. Los activos de las empresas varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada.
 • Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha.
 • Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Środki gospodarcze klasyfikuje się według możliwości ich spieniężenia, upłynnienia ("zasada wzrastającej płynności"), a w ramach tych grup według postaci, w jakiej występują: majątek trwały, aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne rzeczowy majątek trwały, środki trwałe finansowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe należności długoterminowe majątek obrotowy, aktywa obrotowe zapasy materiały produkcja niezakończona (półprodukty i produkcja w toku) produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi) towary należności krótkoterminowe finansowy majątek obrotowy, inwestycje krótkoterminowe papiery wartościowe środki pieniężne
 • Actiu propi és tot bé o dret la titularitat del qual correspon a l'entitat comptable com a conseqüència de fets passats. Inclou, per tant, els elements lliurats en cessió o en adscripció i exclou els rebuts en cessió o adscripció. Actiu és tot bé o dret integrat com a tal en la comptabilitat de l'entitat, siguin o no de la seva titularitat (per exemple, béns finançats mitjançant la fórmula del leasing), del qual s'espera que en un futur contribueixi directament o indirecta a la consecució dels objectius que constituïxen la seva activitat. La comptabilitat de doble entrada assegura que l'actiu sigui sempre igual al passiu o, el que és el mateix, que els béns que té una entitat comptable siguin equivalents a les obligacions que ha contret per a obtenir-los (tant amb tercers, com amb els seus propis socis).
 • Актив в икономическата теория означава „нещо, което носи ползи на притежателя си“. В счетоводната теория и общата рамка на МСФО, НСФОМСП се дава следното определение: „Актив — ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.“ За нуждите на предприятията активите се делят на дълготрайни (нетекущи) и краткотрайни (текущи).
 • Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.
 • In de kosten- en winstbepaling, een deelgebied van de bedrijfseconomie, wordt met de activa van een onderneming de in geld uitgedrukte waarde bedoeld die het geheel aan bezittingen van de onderneming vertegenwoordigt. Tegenover de activa staan de passiva, de som van het eigen en het vreemde vermogen. Op de balans van een onderneming zijn de activa en de passiva altijd exact aan elkaar gelijk.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 54143 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7674 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109197791 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un actif est ce que possède l'entreprise (l'emploi des ressources de l'entreprise).Un actif est un élément identifiable du patrimoine d’une entité ou agent économique (ménage, entreprise, ...) ayant une valeur économique positive, c'est-à-dire générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont cette entité attend un avantage économique futur (art.211.1 du Plan comptable Général français).
 • A számvitelben az eszköz, régiesen aktíva szóval jelölik a vállalkozás vagyonának elemeit, azaz minden olyan erőforrást, amely a vállalkozás tulajdonában (vagy ellenőrzése alatt) van, a vállalkozás jövedelemszerzés céljára használja fel értéke számszerűsíthető.Az eszközöket a használati idejük alapján két csoportba osztjuk: hosszú lejáratú eszközök (tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, halasztott adók): olyan eszközök, amelyeket a vállalkozás valószínűleg több, mint egy évig fog használni rövid lejáratú eszközök (készletek, követelések, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások): olyan eszközök, amelyek várhatóan egy éven belül kikerülnek a vállalkozás vagyonából, például a készletet eladják vagy a termelés során felhasználják, a követelést kiegyenlítik, a pénzeszközt elköltik.
 • Il cespite (in lingua inglese fixed asset, o genericamente asset), è un termine usato per indicare i valori materiali e immateriali a utilità pluriennale facenti capo ad una proprietà. Nello stato patrimoniale sono parte delle attività.
 • Aktiva ist die Pluralform von Aktivum und bedeutet Guthaben oder positiver Saldo. Der Begriff wird von dem lateinischen Wort agere (= handeln, tätig sein) abgeleitet und bezeichnet die Aktivseite der Bilanz. Diese zeigt die Verwendung der Finanziellen Mittel bzw. den Besitz des Wirtschaftssubjektes und bildet im Gegensatz zu Passiva die linke Seite der Bilanz. Sie ist in § 266 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) legal definiert.
 • 자산(資産)이란 경제적인 가치가 있는 재화를 말한다. 선진국으로 갈수록 자산 분배율이 돈, 부동산, 주식 등에 고르게 나타나는 경향이 있다.
 • Em contabilidade, Ativo é um termo básico utilizado para expressar o conjunto de bens, valores, créditos, direitos e assemelhados que forma o patrimônio de uma pessoa, singular ou coletiva, num determinado momento, avaliado pelos respectivos custos.
 • Ekonomian, aktiboak pertsonek edo enpresek dituzten baliabide ekonomikoak dira, bere jarduera aurrera eraman eta une batean trukatu eta dirua eskuratu edota zorrak kitatzeko balia daitezkeenak. Dirua bera ere aktibotzat jo ohi den baliabidea da. Enpresetan, aktiboak egoera-balantzean agertzen dira, hauek finantzatu edo ordaintzeko erabili diren kapitalarekin eta beste kanpo zorrekin batera. Aktiboaren finantza iturriek pasibo delakoa osatzen dute.
 • 資産(しさん、英: asset)は、会計学用語である。財務会計および簿記における勘定科目の区分の一つ。会社に帰属し、貨幣を尺度とする評価が可能で、かつ将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値のことをいう。資産の額の総合計を総資産(そうしさん、total assets)と呼ぶこともある。広義では、経済主体(家計、企業、政府)に帰属する金銭・土地・家屋・証券などの経済的価値の総称のことをいい、一般的用法ではこの意味で用いられる。
 • Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha.
 • Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Środki gospodarcze klasyfikuje się według możliwości ich spieniężenia, upłynnienia ("zasada wzrastającej płynności"), a w ramach tych grup według postaci, w jakiej występują: majątek trwały, aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne rzeczowy majątek trwały, środki trwałe finansowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe należności długoterminowe majątek obrotowy, aktywa obrotowe zapasy materiały produkcja niezakończona (półprodukty i produkcja w toku) produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi) towary należności krótkoterminowe finansowy majątek obrotowy, inwestycje krótkoterminowe papiery wartościowe środki pieniężne
 • Актив в икономическата теория означава „нещо, което носи ползи на притежателя си“. В счетоводната теория и общата рамка на МСФО, НСФОМСП се дава следното определение: „Актив — ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.“ За нуждите на предприятията активите се делят на дълготрайни (нетекущи) и краткотрайни (текущи).
 • Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.
 • In de kosten- en winstbepaling, een deelgebied van de bedrijfseconomie, wordt met de activa van een onderneming de in geld uitgedrukte waarde bedoeld die het geheel aan bezittingen van de onderneming vertegenwoordigt. Tegenover de activa staan de passiva, de som van het eigen en het vreemde vermogen. Op de balans van een onderneming zijn de activa en de passiva altijd exact aan elkaar gelijk.
 • Actiu propi és tot bé o dret la titularitat del qual correspon a l'entitat comptable com a conseqüència de fets passats. Inclou, per tant, els elements lliurats en cessió o en adscripció i exclou els rebuts en cessió o adscripció.
 • In financial accounting, an asset is an economic resource. Anything tangible or intangible that is capable of being owned or controlled to produce value and that is held to have positive economic value is considered an asset. Simply stated, assets represent value of ownership that can be converted into cash (although cash itself is also considered an asset).The balance sheet of a firm records the monetary value of the assets owned by the firm.
 • En contabilidad, un activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. Por extensión, se denomina también activo a lo que una empresa posee.
 • Актив — 1) часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату. 2) Совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.Действующая в Российской Федерации форма бухгалтерского баланса включает два раздела активов: оборотные и внеоборотные активы.К оборотным активам относятся активы, которые используются (расходуются) в процессе повседневной хозяйственной деятельности.
rdfs:label
 • Actif (comptabilité)
 • Actiu (comptabilitat)
 • Activa
 • Activo (contabilidad)
 • Aktibo
 • Aktiva
 • Aktivum (účetnictví)
 • Aktywa
 • Aset
 • Asset
 • Ativo
 • Cespite
 • Eszköz (számvitel)
 • Актив
 • Актив (бухгалтерия)
 • 資産
 • 자산
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of