L'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), plus connu sous l'acronyme ACTA (pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement), est un traité international multilatéral sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle, négocié de 2006 à 2010 par une quarantaine de pays.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), plus connu sous l'acronyme ACTA (pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement), est un traité international multilatéral sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle, négocié de 2006 à 2010 par une quarantaine de pays. L'accord définitif de l'ACTA a été signé par huit pays : États-Unis, Australie, Canada, Corée du Sud, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande et Singapour le 1er octobre 2011, rejoints le 26 janvier 2012 par 22 États membres de l'Union européenne dont la France, l'Italie, le Royaume-Uni, mais pas l'Allemagne. La phase de ratification en cours nécessite l'approbation parlementaire des États signataires, et a été suspendue dans de nombreux pays suite à la vive polémique concernant l'ACTA. Le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie n'ont pas été associés aux négociations.Contrairement à ce qu'indique son nom, l'Accord commercial anti-contrefaçon n'est pas un accord commercial. Par ailleurs le terme de « contrefaçon » englobe différents types d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de brevets, du droit d'auteur, du droit des marques, des indications géographiques couvrant ainsi les produits contrefaits, certains médicaments génériques, ainsi que les infractions au droit d'auteur sur Internet. Il vise à établir un nouveau cadre juridique que des pays peuvent rejoindre volontairement et à créer son propre organisme de gouvernance en dehors des institutions internationales déjà existantes (comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou les Nations unies).L'absence de transparence des négociations, a suscité de vives critiques, les dispositions du nouvel accord s'annonçant bien plus complètes et restrictives que celles déjà prévues par l'ADPIC (accords de l'OMC sur la propriété intellectuelle), négociées à la fin du cycle d'Uruguay du GATT en 1994. La fuite d'informations dès mai 2008 par l'intermédiaire de Wikileaks a provoqué une importante mobilisation de la société civile contre cet accord et exigeant une procédure démocratique de négociation. Une version officielle est publiée le 20 avril 2010, une nouvelle version étant rendue publique le 6 octobre 2010. Entamées dès 2006, les négociations avaient pourtant officiellement commencé en juin 2008, soit près de deux ans avant qu'un texte officiel ne soit rendu public.Le 4 juillet 2012, le Parlement européen rejette le traité en séance plénière par 478 voix contre et 39 pour. 165 députés se sont abstenus,.
 • ACTA (del inglés Anti-Counterfeiting Trade Agreement, traducido como Acuerdo comercial anti-falsificación) es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, con el propósito de evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. Para lograr el cometido, este acuerdo permitirá aumentar la vigilancia fronteriza, y obligará a los ISP a vigilar todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde Internet (descargas un mp3 de forma ilegal, además el usuario podría eventualmente recibir multas, perder el derecho a la conexión a la web, o penas de prisión. Principalmente, las empresas beneficiadas son las RIAA y MPAA, empresas que dicen que compartir archivos entre usuarios sin ningún fin lucrativo es ilegal, desvirtuando a entidades por almacenar contenido con derechos protegidos u otorgados a un autor específico.
 • L'Anti-Counterfeiting Trade Agreement (meglio noto come ACTA) è un accordo commerciale plurilaterale volto a dettare norme più efficaci per contrastare la contraffazione e la pirateria informatica, al fine di tutelare copyright, brevetti e altre forme di privativa su beni, servizi e attività legati alla rete. Altro obiettivo dell'accordo è quello di armonizzare le regole preesistenti con l'Accordo TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) , uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali in tema di diritto industriale recepito nell’ordinamento italiano con la Legge 29 dicembre 1994 n. 747.L'ACTA è stato siglato a Tokyo il 26 gennaio 2012 tra 22 dei 27 Stati membri dell'Unione europea tra cui l’Italia (non hanno firmato Cipro, Repubblica d’Estonia, Repubblica Slovacca, Germania e Paesi Bassi) e gli Stati che hanno adottato l’ACTA già nell’ottobre 2011: l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America. Il Parlamento europeo è stato chiamato a ratificare l'accordo l’11 giugno 2012. La ratifica è stata respinta il 4 luglio 2012 con una votazione del Parlamento Europeo conclusasi con 478 voti contro, 39 a favore e 165 astenuti.L'accordo è stato molto criticato poiché oggetto di negoziati riservati fra gli Stati e ritenuto lesivo dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini europei e non europei al punto da innescare una vasta mobilitazione internazionale guidata da La Quadrature du Net
 • 偽造品の取引の防止に関する協定(ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい;〔英〕Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ACTA)あるいは模倣品・海賊版拡散防止条約は、知的財産権の保護に関する国際条約。日本国内報道では、偽ブランド品規制条約、偽ブランド防止協定、偽造品取引防止協定、模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止国際条約、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。
 • 위조품의 거래 방지에 관한 협정(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)은 지식재산권 집행(enforcement) 분야의 국제적 규범(international framework)을 수립하는 TRIPS-plus 수준의 복수국간 협약 제정을 목표로 하고 있다. WTO TRIPS 협정에 포함되어 있는 국경조치, 민사집행, 형사집행외 디지털환경에서의 집행절차도 다루고 있다.
 • Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (на английски: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, на кратко: АСТА, фонетично АКТА) е многостранно международно търговско споразумение за опазване на интелектуалната собственост в Интернет и на пазара за информация и информационни технологии и стоки, основани на информационните технологии. Държавите и държавните съюзи, подписали договора, се стремят чрез него да установят единни норми при борбата с пиратски копия на продукти и нарушения на авторско и сродните с него права, както за физически, така и за дигитални продукти или услуги.АКТА дава възможност на носителите на права да изискат от интернет доставчиците да предоставят информация за своите потребители, за които се предполага, че погазват интелектуалната собственост. Тя трябва да бъде достатъчна, за да може да ги идентифицира.Текстът съдържа множество формулировки, които се считат за спорни или недостатъчно прецизни; такива са например извличането на "непреки ползи", отъждествяване на копие и "фалшификат", отслабването на презумпцията за невинност и ред други. В много страни подобни несъобразности налагат ревизия на законодателството. Негативната обществена нагласа както и разногласия в ЕК довеждат до изпращането на споразумението в Съда на Европейския съюз за мнение относно допустимостта и тълкуването на текста. На 4 юли 2012г. Европейският парламент категорично отхвърли споразумението, като гласовете против са 479, и само 38 го подкрепят, при 165 "въздържали се". АKТА влиза в действие след като споразумението бъде ратифицирано от 6 страни. В повечето случаи подписването на документа от изпълнителната власт означава, че тя приема да го превърне в своя законодателна инициатива, обаче само ратифициране от парламента би го реализирал в държавен ангажимент. Това важи за всяка отделна страна от ЕС, но за САЩ е достатъчен само подпис на президента, който ангажира страната му, докато трае неговият мандат.
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (Perjanjian Perdagangan Anti-Pemalsuan) adalah usulan perjanjian plurilateral dengan tujuan untuk menetapkan standar internasional tentang penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual. Perjanjian ini akan menciptakan kerangka hukum internasional bagi negara-negara yang bergabung secara sukarela, dan akan menciptakan organisasi di luar lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), World Intellectual Property Organization (WIPO) maupun Perserikatan Bangsa Bangsa. Negara-negara yang ikut bernegosiasi menggambarkan perjanjian ini sebagai tanggapan "atas meningkatnya perdagangan global barang-barang palsu dan barang-barang bajakan dari karya yang dilindungi hak cipta." Ruang lingkup ACTA termasuk barang-barang palsu, obat-obatan generik dan pelanggaran hak cipta di Internet. Kelompok seperti Electronic Frontier Foundation (EFF) menentang ACTA, menyatakan bahwa kelompok masyarakat sipil dan negara-negara berkembang dikeluarkan dari diskusi selama pengembangan ACTA dalam pencucian kebijakan.
 • ACTA (anglicky Anti-Counterfeiting Trade Agreement, česky Obchodní dohoda proti padělatelství) je kontroverzní vícestranná mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví. ACTA by vytvořila nový mezinárodní rámec, k němuž se mohou země přidat, a vytvořila by vlastní orgány mimo existující mezinárodní instituce jako jsou Světová obchodní organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Organizace spojených národů.Navrhovatelé ji označují za odpověď na „růst globálního obchodu s padělaným zbožím a nelegálně šířenými autorsky chráněnými díly“ Záběr ACTA je široký, zahrnuje jak padělání hmotného zboží (značkové oblečení, hudební a filmové nosiče, léky), tak i „internetové distribuční a informační technologie“.Finální text dohody byl zveřejněn v roce 2011. Ačkoliv finální text dohody již neobsahuje tak drakonická opatření, která byla oznámena původně, organizace dohlížející na lidská práva na Internetu ji kritizují, protože zavádí přísné represe, poškozuje uživatele a směřuje ke státním zásahům do svobodného Internetu.ACTA byla zatím podepsána 8 státy a ostatním je otevřena k podpisu do května 2013. Rada EU odsouhlasila dohodu ACTA dne 16. prosince 2011 na setkání ministrů zemědělství a rybolovu (za Českou republiky se účastnili ministr zemědělství Petr Bendl a jeho náměstek Juraj Chmiel). Protože dohoda počítá i s trestněprávními represemi, budou ji muset v případě schválení Evropským parlamentem ratifikovat i jednotlivé členské státy. ČR se k podpisu připojila 26. ledna 2012, podepsala ji velvyslankyně ČR v Japonsku Kateřina Fialková. Kvůli protestům, které pomáhala organizovat Česká pirátská strana, premiér Nečas ratifikaci ACTA dne 6. února 2012 pozastavil s tím, že vláda chce ještě analyzovat reálné dopady smlouvy.
 • Международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (англ. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) — вынесенное на рассмотрение многостороннее торговое соглашение, согласно которому будет установлено строгое наблюдение за соблюдением авторского права в Интернете и на рынке информации и информационных технологий и товаров, основанных на информационных технологиях. Это соглашение обсуждается правительствами США, Японии, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Канады, Мексики и Европейской комиссией. В случае его принятия будет создано международное объединение, направленное против нарушений авторских прав и представляющее собой сложную иерархическую систему контроля за соблюдением авторского права в развитых странах. Предложенный договор позволит работникам таможни досматривать ноутбуки, цифровые плееры и сотовые телефоны на предмет хранения в них файлов, связанных с нарушением закона об авторском праве. Также предполагается введение новых требований к интернет-провайдерам, включающих в себя частичное разглашение информации, связанной с деятельностью пользователя, и использование инструментов сетевой безопасности. Предложение также включает в себя план создания подобной системы в развивающихся странах.Европейская комиссия, правительство США, министерство иностранных дел Австралии и правительства других стран подтвердили свое участие в голосовании по вопросу ACTA, однако они отказались опубликовать предварительный текст договора и обсуждать детали до дискуссии в рамках саммита. Так, на запрос канадских правозащитников, был получен документ, содержащий только название соглашения, в то время как остальной текст был закрашен. 22 мая 2008 дискуссия о соглашении появилась на Wikileaks и на страницах газет.ACTA является частью стратегии, применяемой торговыми представителями США, Евросоюза, Японии и других стран, поддерживающих ужесточение контроля за нарушениями авторского права, подобные предложения появились и во Всемирной таможенной организации.
 • The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), is a multinational treaty for the purpose of establishing international standards for intellectual property rights enforcement. The agreement aims to establish an international legal framework for targeting counterfeit goods, generic medicines and copyright infringement on the Internet, and would create a new governing body outside existing forums, such as the World Trade Organization, the World Intellectual Property Organization, or the United Nations.The agreement was signed in October 2011 by Australia, Canada, Japan, Morocco, New Zealand, Singapore, South Korea, and the United States. In 2012, Mexico, the European Union and 22 countries which are member states of the European Union signed as well. One signatory (Japan) has ratified (formally approved) the agreement, which would come into force in countries that ratified it after ratification by six countries.Industrial groups with interests in copyright, trademarks and other types of intellectual property, said that ACTA was a response to "the increase in global trade of counterfeit goods and pirated copyright protected works". Organizations such as the Motion Picture Association of America and International Trademark Association are understood to have had a significant influence over the ACTA agenda.Organisations representing citizens and non-governmental interests argued that ACTA could infringe fundamental rights including freedom of expression and privacy. ACTA has also been criticised by Doctors Without Borders for endangering access to medicines in developing countries. The secret nature of negotiations has excluded civil society groups, developing countries and the general public from the agreement's negotiation process and it has been described as policy laundering by critics including the Electronic Frontier Foundation and the Entertainment Consumers Association.The signature of the EU and many of its member states resulted in widespread protests across Europe. The European Parliament's rapporteur Kader Arif resigned. His replacement, British MEP David Martin, recommended that the Parliament should reject ACTA, stating: "The intended benefits of this international agreement are far outweighed by the potential threats to civil liberties". On 4 July 2012, the European Parliament declined its consent, effectively rejecting it, 478 votes to 39, and 165 abstentions.
 • O Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA, em inglês Anti-Counterfeiting Trade Agreement) é um tratado comercial internacional que está sendo negociado entre os países participantes, com o objetivo de estabelecer padrões internacionais para o cumprimento da legislação sobre marcas registadas, patentes e direitos autorais. De acordo com seus proponentes, como resposta "ao aumento da circulação global de bens falsificados e de pirataria de obras protegidas por direitos autorais". O tratado aparenta ser um complemento a um tratado anterior sobre a Organização Mundial do Comercio, Acordo TRIPs, que foi severamente criticado por "defender" o domínio cultural e tecnológico dos países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos.As negociações se iniciaram em outubro de 2007 entre os Estados Unidos, o Japão, a Suíça e a União Europeia, tendo sido depois integradas por Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Marrocos, México, Nova Zelândia e Singapura.O tratado é bastante criticado pelo fato das negociações ocorrerem entre uma minoria e de forma sigilosa. E também pela existência de indícios, como os documentos vazados para o Wikileaks , de que o acordo planeja beneficiar grandes corporações com o prejuízo dos direitos civis de privacidade e liberdade de expressão do resto da sociedade. A 4 de Julho de 2012, o Parlamento Europeu chumbou o ACTA. com 478 votos contra, 39 votos a favor e 169 abstenções.
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (pol. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet (tzw. piractwo medialne).Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasięgu. Do porozumienia może przyłączyć się każde państwo zainteresowane współpracą w ramach powstających struktur. Powołane do życia ciało administracyjne będzie zupełnie niezależne od istniejących obecnie międzynarodowych instytucji, zajmujących się dotychczas tymi zagadnieniami: Światowej Organizacji Handlu (WTO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) czy innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
 • Sahtecilik Karşıtı Ticaret Anlaşması (ACTA) bir fikri mülkiyet haklarının uygulanması için uluslararası standartların oluşturulması amacıyla çok taraflı anlaşma. Anlaşma hedefleme için uluslararası bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlıyor sahte mallar, jenerik ilaç ve telif hakkı ihlali İnternet ve yeni bir yönetim organı olarak mevcut forumlar, dışında yaratacak Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, ya da Birleşmiş Milletler.Anlaşma, Avustralya, Kanada, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1 Ekim 2011 tarihinde imzalanmıştır. Ocak 2012'de Avrupa Birliği ve üyesi olan 22 ülke de imzaladı ve böylece toplam imzalayanların sayısı 31'e çıktı. Sonra onay 6 devletler tarafından, kongre yürürlüğe girecek.Destekleyenler anlaşması "sahte malların küresel ticaretin artması ve korsan telif hakları korunan eserler" bir tepki olarak tarif etmiştik. Büyük fikri mülkiyet gibi-temelli örgütler MPAA ve Amerika Farmasötik Araştırma ve Üreticileri anlaşmanın gelişimi aktif idi.Muhalifler, bu temel üzerinde potansiyel yan etkiler için lambasted sivil ve dijital haklar dahil olmak üzere, ifade özgürlüğü ve Haberleşmenin gizliliği. Electronic Frontier Foundation diğerleri arasında, dışlama, alay sivil toplum grupları , gelişmekte olan ülkeleri ve genel kamuoyu anlaşmanın müzakere süreci ve olarak bu tarif var politikası aklama. AB ve üye devletlerin çoğu imzası, protesto istifasıyla sonuçlanan Avrupa Parlamentosu 's atandı raportörü sıra boyunca Poland yaygın protestolaraGeniş sonra, uluslararası protestolar reddetti Avrupa Parlamentosu ACTA 4. Temmuz 2012 büyük bir çoğunluğu tarafından itibaren (478 karşı, 39 karşılık, 165 çekimser)
 • A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (angolul Anti-Counterfeiting Trade Agreement, röviden ACTA) egy nemzetközi megállapodás, amely hivatalosan azt a célt szolgálja, hogy az interneten terjedő kalóztartalmakkal szemben a hatékony fellépést tudjanak megvalósítani. Az ACTA hasonló az Interpol-hoz, amely a különböző országok közti, a határokon átívelő nyomozást segítő rendőrségi együttműködés, de amíg az Interpol nem sérti a tagországok polgárainak jogait és nem figyelik meg az összes állampolgár hétköznapi tevékenységeit, az ACTA más természetű. Bár az ACTA-t aláíró tagországoknak jóformán nem is kell módosítaniuk a meglévő törvényeiket, például Magyarországnak sem kell, az ACTA mégis roppant aggályos jelenség. Az ACTA nevében az internetezők adatforgalmát monitoroztathatják, az illegális tartalmakért pedig bárkit a törvény elé citálhatnak, miközben megítélés kérdése, hogy mekkora szigorral tekintik, mi az, hogy illegális tartalom, illetve, hogy mi minden esik ebbe a kategóriába bele. Az új rendszer révén az internet az állami hatóságok ellenőrzése alá kerül.
 • Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, (deutsch Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen) ist ein geplantes multilaterales Handelsabkommen auf völkerrechtlicher Ebene. Die teilnehmenden Nationen bzw. Staatenbünde wollen mit ACTA internationale Standards im Kampf gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen etablieren; in Deutschland wird es deshalb entsprechend der englischen Bezeichnung auch häufig als Anti-Piraterie-Abkommen bezeichnet.Nach umfangreichen internationalen Protesten lehnte das Europäische Parlament ACTA am 4. Juli 2012 mit großer Mehrheit (478 dagegen, 39 dafür, 165 Enthaltungen) ab.
 • De Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (beter bekend als ACTA, afkorting van Anti-Counterfeiting Trade Agreement) is een handelsverdrag voor internationale standaarden op het gebied van de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht. ACTA heeft de status van plurilateraal verdrag, als gevolg waarvan de deelnemende partijen minder ruimte hebben om individuele voorbehouden te maken dan bij een multilateraal verdrag het geval zou zijn.Sjabloon:Bron?In oktober 2007 kondigden de Verenigde Staten, de Europese Unie, Zwitserland en Japan aan te gaan onderhandelen over ACTA. Inmiddels heeft de negende onderhandelingsronde plaatsgevonden in Luzern, Zwitserland; de tiende en elfde sessies zijn gehouden op juli 2010 in Washington, VS en september 2010 in Japan.De deelnemers aan de onderhandelingen waren: de VS, Canada, de Europese Unie, Zwitserland, Japan, Korea, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Jordanië, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten. Het verdrag is ondertekend door de Verenigde Staten, de Europese Unie en 22 van haar lidstaten (waaronder België), Australië, Canada, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore en Zuid Korea. Nederland heeft het verdrag niet ondertekend. Geen enkel land heeft het verdrag geratificeerd.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3171915 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 72361 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 251 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110713688 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dateDeSignature
 • 2011-10-01 (xsd:date)
prop-fr:dépositaire
prop-fr:langues
prop-fr:lieuDeSignature
prop-fr:nom
 • ACAC
prop-fr:nomComplet
 • Accord commercial anti-contrefaçon
 • Anglais :
 • Espagnol :
prop-fr:signataires
 • États-Unis, Australie, Canada, Corée du Sud, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Singapour, 22 États membres de l'Union européenne
prop-fr:type
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisourceNom
 • :en:Anti-Counterfeiting Trade Agreement
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), plus connu sous l'acronyme ACTA (pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement), est un traité international multilatéral sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle, négocié de 2006 à 2010 par une quarantaine de pays.
 • 偽造品の取引の防止に関する協定(ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい;〔英〕Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ACTA)あるいは模倣品・海賊版拡散防止条約は、知的財産権の保護に関する国際条約。日本国内報道では、偽ブランド品規制条約、偽ブランド防止協定、偽造品取引防止協定、模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止国際条約、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。
 • 위조품의 거래 방지에 관한 협정(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)은 지식재산권 집행(enforcement) 분야의 국제적 규범(international framework)을 수립하는 TRIPS-plus 수준의 복수국간 협약 제정을 목표로 하고 있다. WTO TRIPS 협정에 포함되어 있는 국경조치, 민사집행, 형사집행외 디지털환경에서의 집행절차도 다루고 있다.
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (Perjanjian Perdagangan Anti-Pemalsuan) adalah usulan perjanjian plurilateral dengan tujuan untuk menetapkan standar internasional tentang penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual.
 • ACTA (anglicky Anti-Counterfeiting Trade Agreement, česky Obchodní dohoda proti padělatelství) je kontroverzní vícestranná mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví.
 • Sahtecilik Karşıtı Ticaret Anlaşması (ACTA) bir fikri mülkiyet haklarının uygulanması için uluslararası standartların oluşturulması amacıyla çok taraflı anlaşma.
 • O Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA, em inglês Anti-Counterfeiting Trade Agreement) é um tratado comercial internacional que está sendo negociado entre os países participantes, com o objetivo de estabelecer padrões internacionais para o cumprimento da legislação sobre marcas registadas, patentes e direitos autorais. De acordo com seus proponentes, como resposta "ao aumento da circulação global de bens falsificados e de pirataria de obras protegidas por direitos autorais".
 • Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, (deutsch Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen) ist ein geplantes multilaterales Handelsabkommen auf völkerrechtlicher Ebene. Die teilnehmenden Nationen bzw.
 • Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (на английски: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, на кратко: АСТА, фонетично АКТА) е многостранно международно търговско споразумение за опазване на интелектуалната собственост в Интернет и на пазара за информация и информационни технологии и стоки, основани на информационните технологии.
 • ACTA (del inglés Anti-Counterfeiting Trade Agreement, traducido como Acuerdo comercial anti-falsificación) es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, con el propósito de evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet.
 • A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (angolul Anti-Counterfeiting Trade Agreement, röviden ACTA) egy nemzetközi megállapodás, amely hivatalosan azt a célt szolgálja, hogy az interneten terjedő kalóztartalmakkal szemben a hatékony fellépést tudjanak megvalósítani.
 • The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), is a multinational treaty for the purpose of establishing international standards for intellectual property rights enforcement.
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (pol. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet (tzw. piractwo medialne).Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasięgu.
 • Международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (англ. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) — вынесенное на рассмотрение многостороннее торговое соглашение, согласно которому будет установлено строгое наблюдение за соблюдением авторского права в Интернете и на рынке информации и информационных технологий и товаров, основанных на информационных технологиях.
 • L'Anti-Counterfeiting Trade Agreement (meglio noto come ACTA) è un accordo commerciale plurilaterale volto a dettare norme più efficaci per contrastare la contraffazione e la pirateria informatica, al fine di tutelare copyright, brevetti e altre forme di privativa su beni, servizi e attività legati alla rete.
 • De Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (beter bekend als ACTA, afkorting van Anti-Counterfeiting Trade Agreement) is een handelsverdrag voor internationale standaarden op het gebied van de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht.
rdfs:label
 • Accord commercial anti-contrefaçon
 • Търговско споразумение за борба с фалшифицирането
 • Acordo Comercial Anticontrafação
 • Acuerdo Comercial Antifalsificación
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás
 • Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
 • Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией
 • 偽造品の取引の防止に関する協定
 • 위조품의 거래 방지에 관한 협정
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of