Les évangiles (du latin evangelium, lui-même emprunté au grec ancien εὐαγγέλιον / euangélion, « bonne nouvelle ») sont les écrits qui relatent la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth, appelé par les chrétiens Jésus-Christ. De nombreux évangiles ont été écrits lors des premiers siècles de notre ère.Quatre sont reconnus comme canoniques par les églises chrétiennes : les évangiles dits selon Matthieu, Marc, Luc et Jean.Les autres évangiles, non reconnus, sont dits apocryphes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les évangiles (du latin evangelium, lui-même emprunté au grec ancien εὐαγγέλιον / euangélion, « bonne nouvelle ») sont les écrits qui relatent la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth, appelé par les chrétiens Jésus-Christ. De nombreux évangiles ont été écrits lors des premiers siècles de notre ère.Quatre sont reconnus comme canoniques par les églises chrétiennes : les évangiles dits selon Matthieu, Marc, Luc et Jean.Les autres évangiles, non reconnus, sont dits apocryphes.
 • 복음서(福音書)란 고대 그리스어의 '좋은 소식'이라는 뜻을 가진 ‘유앙겔리온’(Ευαγγέλιον: euangelion, 라틴어 Evangelium)을 한자어로 풀이한 것으로서, 기독교에서는 문서나 구전 형태로 내려오던 예수전승(Jesus Traditional)을 복음서 저자들이 기술한 신학적 문헌들을 뜻한다. 흔히 신약성경의 마태오 복음서부터 요한 복음서까지의 네가지 복음서를 일컬어 사복음서라고 하며, 요한 복음서를 제외한 세가지 복음서를 공관복음서라고 구분하기도 한다.
 • Os Evangelhos são um gênero de literatura do cristianismo primitivo que contam a vida de Jesus, a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento deixou quatro evangelhos canônicos, que são aceitos como os únicos evangelhos autênticos para a maioria dos cristãos. Entretanto, existem muitos outros evangelhos. Eles são conhecidos como apócrifos e foram escritos geralmente depois dos quatro evangelhos canônicos. Alguns destes evangelhos deixaram vestígios importantes na tradição cristã, incluindo a iconografia.
 • Der Begriff Evangelium kommt aus dem Altgriechischen (εὐαγγέλιον eu-angelion) und bedeutet „gute Nachricht“ oder „frohe Botschaft“. Mit den Evangelien sind meistens die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament der christlichen Bibel gemeint. Darüber hinaus sind noch weitere, später entstandene Evangelien überliefert, die nicht zum biblischen Kanon gehören. Sie werden als apokryphe Evangelien bezeichnet.Die Verfasser der vier Evangelien werden auch als Evangelisten bezeichnet.
 • A gospel is an account describing the life, death, and resurrection of Jesus of Nazareth. The most widely known examples are the four canonical gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, but the term is also used to refer to apocryphal gospels, non-canonical gospels, Jewish-Christian gospels, and gnostic gospels.Christianity places a high value on the four canonical gospels, which it considers to be a revelation from God and central to its belief system. Christianity traditionally teaches that the four canonical gospels are an accurate and authoritative representation of the life of Jesus, but more liberal churches and many scholars believe that not everything contained in the gospels is historically reliable. For example, according to Linda Woodhead, "the gospels’ birth and resurrection narratives can be explained as attempts to fit Jesus’ life into the logic of Jewish expectation".
 • Az evangélium görög eredetű szó (ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír, amellyel általában az Újszövetség első négy könyvét jelölik (illetve az úgynevezett apokrif evangéliumokat). Ezen könyvek szerzőit nevezzük evangélistáknak. Az evangéliumok Jézus tanítását és beszédeit, születését, életét, szolgálatát, keresztre feszítését és feltámadását írják le. A négy kánoni evangéliumot (Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát) valószínűleg 65 és 100 között írták. Úgy tűnik, hogy eredetileg nem volt címük és így idézték őket a második század első felében (100 – 150); a ma ismert elnevezésük először a 180. év körül jelent meg. A négy szerző közül Máté eredetileg vámszedő volt, majd Jézus tanítványa, és apostol lett. Márk fiatalon Péter apostol kísérője és tolmácsa lett. Lukács, aki orvos volt, később Pál apostol kísérőjévé szegődött a Földközi tenger környékén végzett missziós utakon. János halász volt, majd Mátéhoz hasonlóan Jézus tanítványa, és apostol lett, nyilvános működésének, kereszthalálának és feltámadásának is tanúja volt.Alig maradtak fenn megbízható adatok a keresztény biblikus irodalom történetének legkorábbi szakaszáról , hiszen a IV. századi Caesareai Eusebius keresztény történetíró és a Római Birodalomhoz tartozó caesareai Maritima püspöke igyekezett először rendszerezni az előzményeket. A hiteles és apokrif iratok elkülönítése körül már a II. századtól viták folytak a keresztény közösségeken belül. A Jézusról és tanítványairól szóló legendákat először élőszóban terjesztették a „küldöttek” (vagyis apostolok), s mielőtt írásos rögzítésükre került volna sor – de még azután is –, más-más közösségekben különféle verziók és értelmezések gyökereztek meg.Az első írott kánoni evangélium valószínűleg Márk evangéliuma (kb. 65 – 70), amelyet Máté és Lukács feltehetően forrásként használt. Ezen kívül valószínűsíthető az is, hogy Máténak és Lukácsnak volt még egy közös forrása, a feltételezett Q dokumentum. Az első három evangéliumot szinoptikus evangéliumoknak nevezik, mert számos vonatkozásban nagyon hasonlítanak egymáshoz. A negyedik evangélium, János evangéliuma, több szempontból eltérő képet mutat Jézusról és szolgálatáról. A kutatók úgy tartják, hogy az evangéliumok eredeti nyelve – az Újszövetség többi könyvéhez hasonlóan – a koiné görög volt.A szinoptikus evangéliumok sok népszerű történetet, parabolát és beszédet tartalmaznak, például Jézus születését Bethlehemben, a hegyi beszédet, az utolsó vacsorát és a legfőbb parancsolatot. János viszont teológiai szempontból írja le Jézust, mint az örökkévaló Igét, az emberiség egyedüli Megváltóját. Mind a négy evangélium leírja Jézus fiúi mivoltát, csodatevő erejét, keresztre feszítését és feltámadását. Hagyományos módon a keresztény istentiszteletek részeként részleteket olvasnak fel az evangéliumokból.Általánosabb értelemben az evangélium a korai keresztény irodalom egyik műfaja. A nem kanonizált evangéliumok a korai keresztény korban terjedtek el. Ezek közül néhány, például Tamás evangéliuma, nem rendelkezik az evangéliumokra jellemző elbeszélő kerettel. A nem kánoni evangéliumok később keletkeztek, mint a kánoniak, de Tamás esetében a kutatók véleménye megoszlik a pontos dátumot illetően.
 • Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę. Obecnie używa się go w następujących znaczeniach: jako określenie gatunku literatury stosowanej, pisma chrześcijańskie opisujące życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako jedna z ksiąg Nowego Testamentu (pisana wielką literą), ewangelią w sensie ścisłym w chrześcijaństwie jest nazywana nauka o Jezusie Chrystusie i zbawieniu;
 • El evangelio (del griego εὐ, «bien» y αγγέλιον, «mensaje») es según la fe cristiana la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesús, quien moriría en expiación por el pecado de toda la Humanidad y resucitaría al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que crea en él. David profetizó que Jesús resucitaría al tercer día sin ver corrupción; David murió y su cuerpo vio corrupción y la tumba de David está en el Monte Sion, pero Jesús resucitó al tercer día cumpliendo la profecía de su resurrección y su tumba está vacía y es conocida como el Santo Sepulcro. Este es el evangelio que predicaban los primeros discípulos de Jesús.El cumplimiento de la promesa de Dios, o evangelio, fue escrito por los primeros discípulos cristianos en los evangelios, que son los escritos que recogen las primeras predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret y cuyo núcleo central del mensaje es la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En un sentido más general, el término evangelio puede referirse a los evangelios. En ese sentido, existen cuatro evangelios contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, llamados evangelios canónicos, reconocidos como parte de la Revelación por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus supuestos autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los expertos considera que estos cuatro evangelios fueron escritos entre los años 65 y 100 d. C., aunque otros académicos proponen fechas más tempranas. Existen otros escritos, conocidos como evangelios apócrifos, no reconocidos como canónicos por las iglesias cristianas actuales, de manera que estos evangelios apócrifos no son ahora aceptados por estas instituciones religiosas como fidedignos, ni como textos inspirados por la divinidad. Pero sí fueron considerados «escritura» por algunas de las facciones en que se dividió el cristianismo durante los primeros siglos de su historia, especialmente por la corriente cristiana gnóstica, que fue la que aportó la mayor parte de estos textos, y por comunidades cristianas que conservaron una ligazón más estrecha con la tradición judía de la que surgió el cristianismo. Este último es el caso del evangelio de los hebreos y el evangelio secreto de Marcos, que diversos autores (como Morton Smith) datan como contemporáneos de los evangelios canónicos y aún como fuente de algunos de estos. Debido a este tipo de debates, hay autores que prefieren hablar de «evangelios extracanónicos», en vez de «apócrifos», para evitar un término que implica a priori la falsedad de los textos. El evangelio de Tomás es incluso datado por algunos expertos en el año 50 dC, hipótesis que lo convertiría en el más antiguo conocido.
 • Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον), dat 'goede (of blijde) boodschap' betekent. De term evangelie wordt vooral gebruikt in het christendom.
 • I Vangeli sono libri che raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth. "Vangelo" deriva dalla parola greca ευ-αγγέλιον (eu anghélion), che arriva all'italiano attraverso il latino evangelium e significa letteralmente "lieto annunzio", "buona notizia".Nell'arco di diversi secoli furono composti numerosi testi designati come "vangeli", sebbene di genere letterario diverso. Alcuni di essi, diffusi nei primi secoli di vita della comunità cristiana, sono andati persi, divenendo noti solo per la citazione della loro esistenza in opere successive alla loro composizione; parte di questi sono stati riscoperti grazie ai ritrovamenti archeologici a partire dal XIX secolo. Tra i vangeli sopravvissuti fino ai nostri giorni, i quattro più antichi, che narrano la vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo (Vangelo secondo Matteo, Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Luca e Vangelo secondo Giovanni) sono considerati canonici dalla religione cristiana, gli altri sono detti vangeli apocrifi.
 • Ebanjelio deritze Nazareteko Jesusen bizitzaren, ekintzen, heriotzaren eta piztueraren berri ematen duten Bibliako lau libururi.Ebanjelio hitza grekotik dator (εὐ "ondo" eta αγγέλιον "mezua"), Mezu edo Berri ona esan nahi du. Kristautasunak sakratutzat ditu lau ebanjelio, Mateo, Marko, Lukas eta Joanek idatzitakoak. Hauek K.o. I mendearen bigarren erdian edo II. mendearen hasierako urteetan idatzi ziren: Markorena, zaharrena, K.o. 50-60 urte bitartean idatzi zela uste da; Joanena, berriena, K.o. 90-110 urte bitartean idatzi zen. Hortik kanpo, ebanjelio apokrifo deituriko zenbait idazki daude, arrazoi desberdinak direla eta Elizak (katoliko, protestante edo ortodoxoek era berean) ofizialtzat onartzen ez dituenak.Ebanjelioa zabaltzea eta ezagutaraztea adierazteko, kristauek ebanjelizatzea hitza erabiltzen dute. Horrela, misiolari kristauen zeregina Ebanjelioa zabaldu eta jendea kristautzea da.
 • 福音書(ふくいんしょ、希: ευαγγέλιον, ラテン語: Evangelium)は、イエス・キリストの言行録である。通常は新約聖書におさめられた福音書記者による四つの福音書(マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書)を意味する。その他にトマスによる福音書などがあるが、正典として認められなかった外典文書である。日本正教会では福音経(ふくいんけい)とも呼ばれる。これは福音書を、奉神礼において詠まれる祈祷書(経典)の一つでもあると捉える考えに基づいている。
 • Injil (bahasa Yunani: ευαγγέλιον/euangelion - Kabar Baik) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Keempat kitab tersebut, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, disebut Kabar Baik, karena orang Kristen percaya bahwa narasi keempat Injil yang berpuncak pada kematian dan kebangkitan Yesus tersebut merupakan kisah penyelamatan Allah kepada umat manusia yang berdosa, supaya manusia dapat kembali mengenal Allah yang sesungguhnya dan dapat masuk ke surga.
 • Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tyto texty vznikly krátce po Ježíšově smrti a začaly se velmi rychle šířit. Některé byly ve starověku přijaty do kánonu katolické církve, jiné nikoli. První nazýváme „kanonickými evangelii“, druhé „apokryfními“. Původní význam slova evangelium, jak jej používali první křesťané či snad i Ježíš je ve smyslu „radostné zvěsti, kterou přinesl Ježíš lidem“. Avšak záhy po Ježíšově smrti tento termín dostal posunutý význam „radostné zvěsti o Ježíši“. Pozvolný přechod významu tohoto termínu můžeme spatřit v rámci Markova evangelia. Pořadí sepsání kanonických evangelií je stále předmětem vědeckého bádání.Evangelia jsou obvykle sbírkou kratších textů nejrůznějšího charakteru, které autor – redaktor (evangelista) posbíral, upravil, seřadil a z nichž utvořil jeden kompaktní text. Každý evangelista své evangelium koncipoval specificky, což vycházelo z toho, že každý promlouval k trochu jinému okruhu čtenářů. Všem evangeliím je však společné, že celková koncepce vypráví o Ježíšově životě a zvěstuje spásu.
 • Евангелие (от гръцки ευαγγελιον, „блага вест“) е името на четири библейски книги от Новия завет, написани от ученици на Иисус Христос или от техни ученици. В евангелията се съдържат разкази за живота и учението на Иисус Христос – неговото раждане, земен живот, дейност, кръстна смърт, Възкресението и Възнесението му. В по-широк смисъл на думата под Евангелие се разбира и целият Нов Завет.Времето на съставянето на евангелията се отнася към втората половина на 1 век след Христа. Те са написани от апостолите Матей, Марко, Лука и Йоан, известни и като „четиримата евангелисти“. Четирите евангелия се допълват взаимно и разясняват житието на Исус Христос. Първите три са наречени "синоптични", т.е. епизодите от живота на Спасителя до кръстната му смърт са написани в същата последователност (макар и с някои прескачания), докато евангелието на Йоан е напълно различно произведение в стилово отношение.Освен четирите канонични евангелия съществуват и около петдесет апокрифни евангелия, които не са включени в църковния канон. През IX век евангелията са преведени от гръцки на старобългарски език. Най-старите запазени старобългарски преписи са Зографското евангелие и Мариинското евангелие. От периода на втория разцвет на българската книжнина през XIV в. следва да се споменат богато илюстрованото с цветни миниатюри Четвероевангелие на цар Иван Александър и Видинско евангелие. В преносен смисъл думата “евангелие” се употребява като съчинение, което съдържа основните положения на някакво учение или като нещо, в което може да се вярва, което се приема за безспорна истина или като основен, най-висши смисъл.
 • Els Evangelis constitueixen, per al cristianisme, el nucli primigeni i fonamental d'aquesta fe. Es tracta d'escrits que narren la vida i el missatge de Jesús de Natzaret, anomenat pels cristians Jesucrist. Durant els primers segles del cristianisme se'n varen escriure diverses versions, però només quatre foren retingudes com a canòniques: els evangelis dits de Mateu, de Marc, de Lluc i de Joan; a la resta se'ls anomena apòcrifs. Actualment el terme s'empra sovint per a remarcar el que és essencial en el missatge cristià en relació amb al que hi ha estat afegit amb el pas del temps.
 • Ева́нгелие (греч. εὐαγγέλιον — «благая весть») — жизнеописание Иисуса Христа; книги, в которых рассказывается о его божественной природе, рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении.
 • → Hristiyanlığın kutsal kitabının bütünü için Kitab-ı Mukaddes maddesine bakınız.İncil, Hristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes'in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa'nın hayatı ve öğretileri anlatılır. Hristiyan din adamlarınca kabul edilen bu dört incile "kanonik İnciller" denir. Kilise tarafından kabul edilmeyen İncillere ise "apokrif İnciller" adı verilir.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 31417 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 36890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 227 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111052048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Bible Segond 1910/Nouveau Testament
 • Nouveau Testament - Crampon
prop-fr:wikisourceTitre
 • Nouveau Testament, traduction Crampon, 1923
 • Nouveau Testament, traduction Segond, 1910
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les évangiles (du latin evangelium, lui-même emprunté au grec ancien εὐαγγέλιον / euangélion, « bonne nouvelle ») sont les écrits qui relatent la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth, appelé par les chrétiens Jésus-Christ. De nombreux évangiles ont été écrits lors des premiers siècles de notre ère.Quatre sont reconnus comme canoniques par les églises chrétiennes : les évangiles dits selon Matthieu, Marc, Luc et Jean.Les autres évangiles, non reconnus, sont dits apocryphes.
 • 복음서(福音書)란 고대 그리스어의 '좋은 소식'이라는 뜻을 가진 ‘유앙겔리온’(Ευαγγέλιον: euangelion, 라틴어 Evangelium)을 한자어로 풀이한 것으로서, 기독교에서는 문서나 구전 형태로 내려오던 예수전승(Jesus Traditional)을 복음서 저자들이 기술한 신학적 문헌들을 뜻한다. 흔히 신약성경의 마태오 복음서부터 요한 복음서까지의 네가지 복음서를 일컬어 사복음서라고 하며, 요한 복음서를 제외한 세가지 복음서를 공관복음서라고 구분하기도 한다.
 • Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę. Obecnie używa się go w następujących znaczeniach: jako określenie gatunku literatury stosowanej, pisma chrześcijańskie opisujące życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako jedna z ksiąg Nowego Testamentu (pisana wielką literą), ewangelią w sensie ścisłym w chrześcijaństwie jest nazywana nauka o Jezusie Chrystusie i zbawieniu;
 • Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον), dat 'goede (of blijde) boodschap' betekent. De term evangelie wordt vooral gebruikt in het christendom.
 • 福音書(ふくいんしょ、希: ευαγγέλιον, ラテン語: Evangelium)は、イエス・キリストの言行録である。通常は新約聖書におさめられた福音書記者による四つの福音書(マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書)を意味する。その他にトマスによる福音書などがあるが、正典として認められなかった外典文書である。日本正教会では福音経(ふくいんけい)とも呼ばれる。これは福音書を、奉神礼において詠まれる祈祷書(経典)の一つでもあると捉える考えに基づいている。
 • Ева́нгелие (греч. εὐαγγέλιον — «благая весть») — жизнеописание Иисуса Христа; книги, в которых рассказывается о его божественной природе, рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении.
 • Ebanjelio deritze Nazareteko Jesusen bizitzaren, ekintzen, heriotzaren eta piztueraren berri ematen duten Bibliako lau libururi.Ebanjelio hitza grekotik dator (εὐ "ondo" eta αγγέλιον "mezua"), Mezu edo Berri ona esan nahi du. Kristautasunak sakratutzat ditu lau ebanjelio, Mateo, Marko, Lukas eta Joanek idatzitakoak. Hauek K.o. I mendearen bigarren erdian edo II. mendearen hasierako urteetan idatzi ziren: Markorena, zaharrena, K.o.
 • Els Evangelis constitueixen, per al cristianisme, el nucli primigeni i fonamental d'aquesta fe. Es tracta d'escrits que narren la vida i el missatge de Jesús de Natzaret, anomenat pels cristians Jesucrist. Durant els primers segles del cristianisme se'n varen escriure diverses versions, però només quatre foren retingudes com a canòniques: els evangelis dits de Mateu, de Marc, de Lluc i de Joan; a la resta se'ls anomena apòcrifs.
 • A gospel is an account describing the life, death, and resurrection of Jesus of Nazareth. The most widely known examples are the four canonical gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, but the term is also used to refer to apocryphal gospels, non-canonical gospels, Jewish-Christian gospels, and gnostic gospels.Christianity places a high value on the four canonical gospels, which it considers to be a revelation from God and central to its belief system.
 • Евангелие (от гръцки ευαγγελιον, „блага вест“) е името на четири библейски книги от Новия завет, написани от ученици на Иисус Христос или от техни ученици. В евангелията се съдържат разкази за живота и учението на Иисус Христос – неговото раждане, земен живот, дейност, кръстна смърт, Възкресението и Възнесението му. В по-широк смисъл на думата под Евангелие се разбира и целият Нов Завет.Времето на съставянето на евангелията се отнася към втората половина на 1 век след Христа.
 • I Vangeli sono libri che raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth. "Vangelo" deriva dalla parola greca ευ-αγγέλιον (eu anghélion), che arriva all'italiano attraverso il latino evangelium e significa letteralmente "lieto annunzio", "buona notizia".Nell'arco di diversi secoli furono composti numerosi testi designati come "vangeli", sebbene di genere letterario diverso.
 • El evangelio (del griego εὐ, «bien» y αγγέλιον, «mensaje») es según la fe cristiana la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesús, quien moriría en expiación por el pecado de toda la Humanidad y resucitaría al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que crea en él.
 • Injil (bahasa Yunani: ευαγγέλιον/euangelion - Kabar Baik) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru.
 • Der Begriff Evangelium kommt aus dem Altgriechischen (εὐαγγέλιον eu-angelion) und bedeutet „gute Nachricht“ oder „frohe Botschaft“. Mit den Evangelien sind meistens die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament der christlichen Bibel gemeint. Darüber hinaus sind noch weitere, später entstandene Evangelien überliefert, die nicht zum biblischen Kanon gehören.
 • Os Evangelhos são um gênero de literatura do cristianismo primitivo que contam a vida de Jesus, a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento deixou quatro evangelhos canônicos, que são aceitos como os únicos evangelhos autênticos para a maioria dos cristãos. Entretanto, existem muitos outros evangelhos. Eles são conhecidos como apócrifos e foram escritos geralmente depois dos quatro evangelhos canônicos.
 • Az evangélium görög eredetű szó (ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír, amellyel általában az Újszövetség első négy könyvét jelölik (illetve az úgynevezett apokrif evangéliumokat). Ezen könyvek szerzőit nevezzük evangélistáknak. Az evangéliumok Jézus tanítását és beszédeit, születését, életét, szolgálatát, keresztre feszítését és feltámadását írják le. A négy kánoni evangéliumot (Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát) valószínűleg 65 és 100 között írták.
 • → Hristiyanlığın kutsal kitabının bütünü için Kitab-ı Mukaddes maddesine bakınız.İncil, Hristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes'in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa'nın hayatı ve öğretileri anlatılır. Hristiyan din adamlarınca kabul edilen bu dört incile "kanonik İnciller" denir.
 • Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tyto texty vznikly krátce po Ježíšově smrti a začaly se velmi rychle šířit. Některé byly ve starověku přijaty do kánonu katolické církve, jiné nikoli. První nazýváme „kanonickými evangelii“, druhé „apokryfními“. Původní význam slova evangelium, jak jej používali první křesťané či snad i Ježíš je ve smyslu „radostné zvěsti, kterou přinesl Ježíš lidem“.
rdfs:label
 • Évangiles
 • Ebanjelio
 • Evangelho
 • Evangeli
 • Evangelie
 • Evangelio
 • Evangelium
 • Evangelium (Buch)
 • Evangélium
 • Ewangelia
 • Gospel
 • Injil
 • Vangelo
 • İncil
 • Евангелие
 • Евангелие
 • 福音書
 • 복음서
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:text of
is prop-fr:texte of
is foaf:primaryTopic of