Une étoile multiple est un système stellaire composé de trois étoiles ou plus. Ni les étoiles doubles (deux étoiles) ni les amas stellaires (plusieurs dizaines d'étoiles) ne sont considérés comme des étoiles multiples.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une étoile multiple est un système stellaire composé de trois étoiles ou plus. Ni les étoiles doubles (deux étoiles) ni les amas stellaires (plusieurs dizaines d'étoiles) ne sont considérés comme des étoiles multiples. Il existe des systèmes ternaires (ou triples), c'est-à-dire à trois étoiles, tels qu'Alpha Centauri ou Acrux ou d'autres systèmes encore plus complexes à quatre, cinq, six étoiles.La plupart des étoiles multiples sont organisées de manière hiérarchique, avec de petites orbites imbriquées dans les grandes orbites. Dans ces systèmes, il existe peu d'interactions entre les orbites et, comme dans les étoiles binaires, les orbites sont stables.
 • Una estrella múltiple es un sistema estelar que consiste en una agrupación de tres o más estrellas que, siendo observadas desde el planeta Tierra, parecen estar cerca unas de otras.Este fenómeno puede ser solo aparente, en cuyo caso la estrella múltiple es óptica, o, en el caso de que las estrellas estén físicamente cerca, ser un fenómeno físico. Una estrella múltiple física es una forma de sistema estelar. Las estrellas múltiples pueden nombrarse como triple si están compuestas por tres estrellas, cuádruple si tienen cuatro y así sucesivamente. Una estrella física triple también es llamada estrella trinaria o sistema estelar triple.En un sistema estelar triple, cada estrella orbita el centro de masas del sistema. Usualmente, dos de las estrellas forman una estrella binaria y la tercera se encuentra más alejada. Esta configuración es jerárquica. Sistemas estelares que contengan más de tres estrellas usualmente también son jerárquicos., §2.4.Este fenómeno, junto a las estrellas binarias, son sucesos comunes en el universo. Como sugieren las observaciones, las formaciones estelares resultan ser sistemas múltiples tan frecuentemente como estrellas simples, como nuestro Sol.Las estrellas pertenecientes a un sistema múltiple orbitan entre sí, además de moverse alrededor de su centro de masa, gracias a su interacción gravitacional mutua; un efecto que puede ser notado en una observación de cambios en sus posiciones relativas y velocidades radiales.Cástor es un conocido ejemplo de sistema estelar múltiple y Sirio podría también serlo si finalmente se confirma la existencia de una tercera componente de esta estrella que hasta ahora se reconoce como binaria.
 • 다중성(多重星)은 지구에서 보았을 때 세 개 이상의 별로 보이는 항성계를 말한다. 이들은 실제 중력에 의해 묶여 있을 수도 있고, 단순히 지구에서 보았을 때 같은 방향에 있기 때문에 가까이 있는 것처럼 보이는 안시 다중성일 수도 있다. 둘 중 실제 중력으로 묶인 계(系)를 다중성계라고 부른다.다중성계 중 다수를 차지하는 것은 세 개의 별로 이루어진 삼중성계이다. 네 개로 이루어졌을 경우 사중성계, 다섯 개로 이루어졌을 경우 오중성계 등으로 부른다.삼중성계에서 세 개의 별은 각자의 질량 중심을 공전한다. 보통 삼중성계는 두 별이 매우 가까이 붙어 있으면서 나머지 별을 멀리서 공전하는 계층 구조를 형성하고 있다. 삼중성계 뿐 아니라 더 많은 별들로 이루어진 다른 다수의 다중성계들도 계층 구조를 형성하고 있다.
 • Una stella multipla è un sistema composto da tre o più stelle, che appaiono dalla Terra vicine fra loro nel cielo. Ciò può essere dovuto o al fatto che le stelle sono effettivamente fra loro vicine e legate gravitazionalmente o a una vicinanza apparente per pure ragioni di prospettiva. Nel primo caso, si parla di una stella multipla fisica, nel secondo di una multipla ottica. Le multiple fisiche sono chiamate anche sistemi stellari multipli. La maggior parte dei sistemi stellari multipli sono stelle triple. Sistemi stellari quadrupli, quintupli, sestupli, ecc. sono via via statisticamente meno probabili. Le stelle multiple si pongono a metà strada fra le stelle binarie, sistemi stellari formati da due stelle in un'orbita stabile, e gli ammassi aperti, formati da 100-1000 stelle, che hanno dinamiche molto complesse. Le stelle multiple sono divisibili in due sottotipi, i sistemi gerarchici e i trapezi: i primi sono più vicini alle stelle binarie, i secondi agli ammassi aperti. Molte stelle multiple sono organizzate in maniera gerarchica, con orbite più piccole inserite in orbite più grandi. In sistemi simili le interazioni fra le orbite sono trascurabili e ciò li rende stabili. Invece altri sistemi multipli, chiamati trapezi, solitamente molto giovani, sono instabili. Si pensa che i trapezi si originino all'interno delle regioni di formazione stellare e che si dividano presto in sistemi multipli stabili. Nel processo di separazione alcune componenti del sistema possono venire espulse e diventare stelle fuggitive. I trapezi hanno preso il loro nome dall'Ammasso del Trapezio, situato al centro della Nebulosa di Orione.
 • Izar anizkoitz, Lurretik ikusita, elkarrengandik gertu diruditen hiru izar edo gehiagok osatutako talde bati deritzo. Fenomeno hau itxurazkoa soilik izan daiteke, kasu honetan, izar anizkoitza optikoa izango litzatekeelarik, edo, izar horiek benetan elkarrengandik gertu badaude, fenomeno fisiko bat ere izan daiteke. Izar anizkoitz fisiko bat izar sistema anizkoitz baten mota bat da. Izar anizkoitzak hirukoitz dei daitezke hiru izarrez osatuak badaude, laukoitz lauz osatuta badaude eta hala hortik aurrera. Izar fisiko hirukoitz bat izar hirutar edo izar sistema hirukoitz ere deitzen da.Izar sistema hirukoitz batean izar bakoitzak sistemaren masa zentrua orbitatzen du. Ohi, izarretako bik izar bitar bat osatzen dute, eta hirugarrena urrutiago egoten da. Konfigurazio hau hierarkikoa da. Hiru izar baino gehiago izan ditzaketen izar sistemak ere ohi hierarkikoak dira.Fenomeno hau, izar bitarrekin batera, ohiko gertakariak dira unibertsoan. Behaketek iradokitzen dutenez izar sistemak sistema anizkoitzak gure eguzkia bezalako izar sinpleak bezain sarritan izaten dira. Sistema anizkoitz bateko izarrek euren artean orbitatzen dute, euren masa zentruaren inguruan mugitzeaz gain, elkarren arteko grabitate elkarreraginaren ondorioz, euren posizio erlatiboetan eta abiadura erradialetan gertatuko aldaketen behaketa batean nabari daitekeen efektua.Castor da izar sistema anizkoitz baten adibide ezagun bat, eta Sirius ere izan liteke azkenean hirugarren izar baten existentzia baieztatzen bada, orain arte Sirius izar bitar ezagutu den arren.
 • Una estrella múltiple és un sistema estel·lar que té tres o més estrelles que pareixen estar, vistes des de la Terra, molt a prop una de l'altre. Aquesta proximitat pot ser merament aparent, en aquest cas es tracta d'un sistema múltiple òptic, en el cas que les estrelles estiguin pròximes físicament i lligades per la gravitació, es parla d'un sistema múltiple físic. Els sistemes físics múltiples són sistemes estel·lars múltiples. Així es parla de sistemes triples quan tenen tres estrelles, quàdruples si entenen quatre, i així successivament. En un sistema triple d'estrelles, cada estrella orbita en torn al entre de massa del sistema. Sovint, dues de les estrelles formen un sistema binari on les estrelles volten molt juntes, mentre la tercera està més enfora; aquesta configuració s'anomena jeràrquica., §2.4.
 • 多重星(たじゅうせい、Multiple star)または複星(ふくせい)は、地球から見ると近接した位置に見える3つ以上の恒星である。実際に近い距離にあり、重力を及ぼし合っているものは「物理的」(physical)、方向が同じため単に近くにあるように見えるだけのものは「光学的」(optical)と呼ばれる。物理的な多重星は、星系とも呼ばれる。ほとんどの多重星は三重星である。より大きな四重星、五重星、六重星、それ以上の多重星は、統計的に生じにくい。多重星は、安定な軌道を持つ二重星と、100個から1000個の恒星が集まり、より複雑な力学下にある散開星団の間の大きさである。多重星は、これら2つの極端な場合のどちらに近いかで2つの分類に分けることができる。ほとんどの多重星は、小さな軌道が大きな軌道の中に含まれる階層的な構造を持っている。このような構造の中では、軌道同士の相互作用はほとんどなく、二重星系の場合のように、軌道は安定である。この他のトラペジアと呼ばれる多重星は、通常、非常に若く不安定な系である。これらは恒星のゆりかごだと考えられており、すぐに安定な多重星系に分化する。オリオン大星雲のトラペジウムがそのような例である。
 • Кра́тная звезда́ состоит из трёх или более звёзд, которые выглядят с Земли близкими друг к другу. Эта близость может быть просто видимостью (звезды, расположенные на разных расстояниях, находятся близко по лучу зрения) — в этом случае звезда называется оптически кратной, или является следствием того, что звёзды находятся физически близко и связаны друг с другом гравитацией — в этом случае звезда называется физически кратной. Физически кратные звёзды — это разновидность кратной звёздной системы.Если звёзды — компоненты физически кратной системы могут быть разрешены (то есть их можно увидеть по отдельности в телескоп), такая система называется визуально кратной. Если же кратность звезды может быть определена только с помощью спектральных (доплеровских) или фотометрических (по изменению блеска) наблюдений, она называется спектрально кратной или затменной кратной системой.Существуют системы с большими кратностями (например, система Кастора состоит из 6 компонентов).При этом в звёздную систему максимально может входить не более 10 звёзд. При их большем числе считается, что это звёздное скопление — более крупная единица в астрономии.
 • Uma estrela múltipla é um sistema constituído por três ou mais estrelas que, vistas da Terra, parecem estar muito próximas entre si. Essa proximidade pode ser devida ao fato de estarem gravitacionalmente ligadas ou então pode ser apenas aparente, como resultado da projeção dessas estrelas na esfera celeste.A maioria das estrelas múltiplas são constituídas por três objetos e denominadas estrelas triplas. Sistemas com quatro ou mais componentes são menos frequentes.Os sistemas estelares múltiplos têm usualmente dimensões maiores do que as estrelas binárias e menores do que aglomerados estelares abertos, que têm tipicamente entre cem e mil objetos.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 329769 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1036 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 11 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 89912633 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une étoile multiple est un système stellaire composé de trois étoiles ou plus. Ni les étoiles doubles (deux étoiles) ni les amas stellaires (plusieurs dizaines d'étoiles) ne sont considérés comme des étoiles multiples.
 • 다중성(多重星)은 지구에서 보았을 때 세 개 이상의 별로 보이는 항성계를 말한다. 이들은 실제 중력에 의해 묶여 있을 수도 있고, 단순히 지구에서 보았을 때 같은 방향에 있기 때문에 가까이 있는 것처럼 보이는 안시 다중성일 수도 있다. 둘 중 실제 중력으로 묶인 계(系)를 다중성계라고 부른다.다중성계 중 다수를 차지하는 것은 세 개의 별로 이루어진 삼중성계이다. 네 개로 이루어졌을 경우 사중성계, 다섯 개로 이루어졌을 경우 오중성계 등으로 부른다.삼중성계에서 세 개의 별은 각자의 질량 중심을 공전한다. 보통 삼중성계는 두 별이 매우 가까이 붙어 있으면서 나머지 별을 멀리서 공전하는 계층 구조를 형성하고 있다. 삼중성계 뿐 아니라 더 많은 별들로 이루어진 다른 다수의 다중성계들도 계층 구조를 형성하고 있다.
 • 多重星(たじゅうせい、Multiple star)または複星(ふくせい)は、地球から見ると近接した位置に見える3つ以上の恒星である。実際に近い距離にあり、重力を及ぼし合っているものは「物理的」(physical)、方向が同じため単に近くにあるように見えるだけのものは「光学的」(optical)と呼ばれる。物理的な多重星は、星系とも呼ばれる。ほとんどの多重星は三重星である。より大きな四重星、五重星、六重星、それ以上の多重星は、統計的に生じにくい。多重星は、安定な軌道を持つ二重星と、100個から1000個の恒星が集まり、より複雑な力学下にある散開星団の間の大きさである。多重星は、これら2つの極端な場合のどちらに近いかで2つの分類に分けることができる。ほとんどの多重星は、小さな軌道が大きな軌道の中に含まれる階層的な構造を持っている。このような構造の中では、軌道同士の相互作用はほとんどなく、二重星系の場合のように、軌道は安定である。この他のトラペジアと呼ばれる多重星は、通常、非常に若く不安定な系である。これらは恒星のゆりかごだと考えられており、すぐに安定な多重星系に分化する。オリオン大星雲のトラペジウムがそのような例である。
 • Una estrella múltiple es un sistema estelar que consiste en una agrupación de tres o más estrellas que, siendo observadas desde el planeta Tierra, parecen estar cerca unas de otras.Este fenómeno puede ser solo aparente, en cuyo caso la estrella múltiple es óptica, o, en el caso de que las estrellas estén físicamente cerca, ser un fenómeno físico. Una estrella múltiple física es una forma de sistema estelar.
 • Izar anizkoitz, Lurretik ikusita, elkarrengandik gertu diruditen hiru izar edo gehiagok osatutako talde bati deritzo. Fenomeno hau itxurazkoa soilik izan daiteke, kasu honetan, izar anizkoitza optikoa izango litzatekeelarik, edo, izar horiek benetan elkarrengandik gertu badaude, fenomeno fisiko bat ere izan daiteke. Izar anizkoitz fisiko bat izar sistema anizkoitz baten mota bat da.
 • Uma estrela múltipla é um sistema constituído por três ou mais estrelas que, vistas da Terra, parecem estar muito próximas entre si. Essa proximidade pode ser devida ao fato de estarem gravitacionalmente ligadas ou então pode ser apenas aparente, como resultado da projeção dessas estrelas na esfera celeste.A maioria das estrelas múltiplas são constituídas por três objetos e denominadas estrelas triplas.
 • Кра́тная звезда́ состоит из трёх или более звёзд, которые выглядят с Земли близкими друг к другу. Эта близость может быть просто видимостью (звезды, расположенные на разных расстояниях, находятся близко по лучу зрения) — в этом случае звезда называется оптически кратной, или является следствием того, что звёзды находятся физически близко и связаны друг с другом гравитацией — в этом случае звезда называется физически кратной.
 • Una estrella múltiple és un sistema estel·lar que té tres o més estrelles que pareixen estar, vistes des de la Terra, molt a prop una de l'altre. Aquesta proximitat pot ser merament aparent, en aquest cas es tracta d'un sistema múltiple òptic, en el cas que les estrelles estiguin pròximes físicament i lligades per la gravitació, es parla d'un sistema múltiple físic. Els sistemes físics múltiples són sistemes estel·lars múltiples.
 • Una stella multipla è un sistema composto da tre o più stelle, che appaiono dalla Terra vicine fra loro nel cielo. Ciò può essere dovuto o al fatto che le stelle sono effettivamente fra loro vicine e legate gravitazionalmente o a una vicinanza apparente per pure ragioni di prospettiva. Nel primo caso, si parla di una stella multipla fisica, nel secondo di una multipla ottica. Le multiple fisiche sono chiamate anche sistemi stellari multipli.
rdfs:label
 • Étoile multiple
 • Estrela múltipla
 • Estrella múltiple
 • Estrella múltiple
 • Izar anizkoitz
 • Multiple star
 • Stella multipla
 • Кратная звезда
 • 多重星
 • 다중성
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:binaire of
is foaf:primaryTopic of