Étienne de Perm ou Saint Étienne de Perm (en komi : Перымса Степан ; en russe : Святитель Стефан Пермский ), né vers 1340 à Veliki Oustioug et décédé en 1396 à Moscou, est un saint orthodoxe du XIVe siècle, connu pour la christianisation des peuples Komis, et pour avoir été le premier évêque de la région de Perm. Il créa l'ancien alphabet permien (en),, afin de transcrire le komi. Il est fêté le 26 avril,.↑ 1,0 et 1,1 Janet Martin, Medieval Russia, 980-1584, (Cambridge, 1995), p.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Étienne de Perm ou Saint Étienne de Perm (en komi : Перымса Степан ; en russe : Святитель Стефан Пермский ), né vers 1340 à Veliki Oustioug et décédé en 1396 à Moscou, est un saint orthodoxe du XIVe siècle, connu pour la christianisation des peuples Komis, et pour avoir été le premier évêque de la région de Perm. Il créa l'ancien alphabet permien (en),, afin de transcrire le komi. Il est fêté le 26 avril,.
 • Permi Szent István (1340 – 1396. április 26.) 14. századi misszionárius; ő térítette keresztény hitre a komikat (zürjéneket) és alapította meg a permi püspökséget. Ő alkotta meg a régi komi ábécét, az aburt, így ő a komi illetve a permi írásbeliség atyja. Néha nevezik "Permi apostolnak" is. A katolikus egyház és az ortodox egyházak április 26-án ünnepelik. István valószínűleg Velikij Usztyug városból származott. Az egyházi hagyomány szerint édesanyja komi asszony volt. István Rosztovban ébredt rá hivatására, ahol ókori görög nyelvet tanult. 1376-ban a Vicsegda és Vim folyók mentén tett utazást és ekkor kezdte el a komik térítését. A kor misszionáriusaitól eltérően nem erőltette rá a latin vagy egyházi szláv nyelvet az ott lakó pogányokra, hanem megtanulta nyelvüket, megismerte szokásaikat és kidolgozott számukra egy külön írást. Noha a pogány bálványok lerombolásával kihívta a permiek egy részének haragját, őt nevezték ki első püspökükké.Az új püspökség és az áttérések veszélyeztették a Novgorod eddigi ellenőrzési pozícióját. 1385-ben a novgorodi érsek hadsereget küldött az új püspök elmozdítására, de ez Usztyug városának segítségével megvédte magát. 1386-ban István meglátogatta Novgorodot és a város hivatalosan elismerte az új helyzetet.Szergej Zenkovszkij történész szerint Permi Szent István, Bölcs Epiphanius, Radonyezsi Szent Szergej és a nagy festő Andrej Rubljov együtt a "14. század végének és 15. század elejének orosz szellemi és kulturális újjászületését" jelentették." Valóban, István élete magában foglalja a "moszkovita" Oroszország politikai és vallási terjeszkedését. István életét a fenti Epiphanius írásai örökítették meg, ezek közül a leghíresebb a Permi Szent István panegirikonja, amely István evangelizációs tevékenységét dicsőíti és a Permi levelek alkotójának nevezi.
 • Стефа́н Пе́рмский (коми Перымса Степан, мирское имя неизвестно; около 1330 - 1340, Великий Устюг — 26 апреля 1396, Москва) — епископ Русской православной церкви. Проповедовал христианство в землях коми, создал для них алфавит и перевёл на их язык основные церковные сочинения. В 1383 году был поставлен первым епископом образованной в результате его миссионерской деятельности Пермской епархии. Почитается Русской церковью в лике святителей, память 26 апреля (по юлианскому календарю).
 • Estêvão de Perm (1340 – 1396) foi o missionário russo que fundou a escrita komi.
 • Esteve de Perm (Velikij Ustiug, Rússia, 1340 – Moscou, 1396) fou un missioner que predicà i evangelitzà els pobles komis, convertint-los al cristianisme i fundant el bisbat de Perm. Va crear l'antiga escriptura pèrmica, amb un alfabet derivat del ciríl·lic. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
 • Stefan, imię świeckie Stiepan (ur. ok. 1340 w Wielkim Ustiugu, zm. 26 kwietnia 1396 w Moskwie) - prawosławny mnich, misjonarz i autor przekładów tekstów liturgicznych na język zyriański, twórca alfabetu staropermskiego.
 • Stefan von Perm (auch Stephan von Perm; russisch Стефан Пермский, Stefan Permski; * 1340 oder 1345 in oder nahe Weliki Ustjug; † 26. April 1396 in Moskau, heiliggesprochen 1547) war seit 1383 Bischof von Klein-Perm. Er gilt als Apostel der Syrjänen. Um 1372 schuf er die altpermische Schrift.
 • Stefano di Perm (1340 – Mosca, 1396) è stato un missionario e vescovo ortodosso russo.Fu il missionario ortodosso ritenuto artefice della conversione dell'etnia Komi al Cristianesimo e della creazione del vescovado di Perm'. Stefano inoltre è considerato il padre-fondatore della tradizione letteraria della regione e l'inventore dell'alfabeto Abur. "L'Illuminatore" o "l'Apostolo di Perm", così come è anche conosciuto, è venerato dalla Chiesa ortodossa russa, che lo ricorda il 26 aprile.
 • Saint Stephen of Perm (Russian : Стефан Пермский / Stefan Perms, also spelled "Stephan") (1340–1396) was a fourteenth-century painter and missionary credited with the conversion of the Komi Permyaks to Christianity and the establishment of the Bishopric of Perm'. Stephen also created the Old Permic script, which makes him the founding-father of Permian written tradition. "The Enlightener of Perm" or the "Apostle of the Permians", as he is sometimes called, is commemorated by the Catholic and Orthodox Churches on April 26.Stephen was probably from the town of Ustiug. According to a church tradition, his mother was a Komi woman. Stephen took his monastic vows in Rostov, where he learned Greek and learned his trade as a copyist. In the year 1376, he voyaged to lands along the Vychegda and Vym rivers, and it was then that he engaged in the conversion of the Zyriane (Komi peoples). Rather than imposing the Latin or Church Slavonic on the indigenous pagan populace, as all the contemporary missionaries did, Stephen learnt their language and traditions and worked out a distinct writing system for their use. Although his destruction of pagan idols (e.g., holy birches) earned him the wrath of some Permians, Pimen, the Metropolitan of All Rus', created him as the first bishop of Perm'.The effect of the new bishopric and the conversion of the Vychegda Perm threatened the control that Novgorod had been enjoying over the region's tribute. In 1385, the Archbishop of Novgorod Aleksei (r. 1359-1388) sent a Novgorodian army to oust the new establishment, but the new bishopric, with the help of the city of Ustiug, was able to defeat it. In 1386, Stephan visited Novgorod the following year, and the city and its archbishop formally acknowledged the new situation. Subsequently, the region's tribute became the luxury of Moscow. These events had immense repercussions for the future of northern Russia, and formed but one part of a larger trend which saw more and more of the Finnic North and its precious pelts passing from the control of Novgorod to Moscow.The historian Serge Zenkovsky wrote that St. Stephen of Perm, along with Epiphanius the Wise, St. Sergius of Radonezh, and the great painter Andrei Rublev signified "the Russian spiritual and cultural revival of the late fourteenth and early fifteenth century." Indeed, Stephen's life encapsulates both the political and religious expansion of "Muscovite" Russia. Stephen's life was in fact commemorated in the writings of the aforementioned Epiphanius, who famously wrote the Panegyric to Saint Stephen of Perm, a text with praises Stephen for his evangelical activities, and styles him the "creator of Permian letters".
 • De Heilige Stefan van Perm (Russisch: Стефан Пермский, Stefan Permski, ook: Степан Храп, Stepan Chrap) was een 14e-eeuwse iconenschilder en missionaris die er in zijn eentje in slaagde de Permjaken tot het christendom te bekeren. Hij ontwikkelde het Oud-Permische alfabet, vertaalde delen van de Heilige Schrift in het Permisch en stichtte scholen. Zijn feestdag is in de orthodoxe en rooms-katholieke Kerk 26 april. Stefan was waarschijnlijk afkomstig uit Oestjoeg. Volgens de kerktraditie behoorde zijn moeder tot de Komi. Zijn monastieke geloften legde hij af in Rostov. Later werd Stefan missionaris. Hij leerde de taal en gebruiken van het volk waar hij evangeliseerde en ontwierp voor hen een alfabet. Hij maakte korte metten met heidense symbolen, hetgeen hem niet bij iedereen geliefd maakte. Desondanks benoemde Metropoliet Pimen van Moskou hem in 1383 tot eerste bisschop van Perm. De benoeming van Stefan tot bisschop van Perm werd in Novgorod met weinig enthousiasme onthaald. In Novgorod werd het nieuwe bisdom als een regelrechte bedreiging voor de invloed van de stad op de regio beschouwd en in 1385 zond de aartsbisschop van de stad een leger om het nieuwe bisdom te ontmantelen. Men slaagde er echter in de aanval van Novgorod af te slaan. Een jaar later bracht Stefan een bezoek aan Novgorod en legden zowel de stad als de aartsbisschop van Novgorod zich bij de nieuwe situatie neer. De gevolgen voor Novgorod waren echter enorm. Met lede ogen moest men toezien dat de controle op de handel in bont zich meer en meer onttrok aan Novgorod ten gunste van Moskou en dat Moskou haar invloed op het noorden wist te vergroten.Stefan van Perm stierf in 1396. In 1547 werd hij heilig verklaard.
 • San Esteban de Perm (en ruso: Стефан Пермский) (¿Veliki Ústiug?, 1340 - Moscú, 1396) fue un misionero del siglo XIV al que se le atribuye la conversión al cristianismo de los Permianos de Komi y el establecimiento del Obispado de Perm. Esteban también creó la antigua escritura permiaca, lo que le convierte en el padre fundador de la tradición escrita permiaca. Es también llamado "El iluminador de Perm" o el Apóstol de los permiacos", y es conmemorado tanto por la Iglesia católica como por la ortodoxa el 26 de abril.Esteban probablemente fuera originario de la ciudad de Ústiug. De acuerdo con la tradición de la Iglesia, su madre era una mujer komi. Esteban tomó sus votos monásticos en Rostov, donde aprendió griego y el oficio de copista. En el año 1376, viajó a lo largo de los ríos Víchegda y Vym, y empezó sus trabajos de conversión de los zirianos. En lugar de imponer el latín o el eslavo eclesiástico a la población pagana indígena, como hacían el resto de las misiones contemporáneas, Esteban aprendió su lenguaje y tradiciones, y trabajó en la elaboración de un sistema de escritura distintivo para su uso. Aunque la destrucción de ídolos paganos (como los abedules sagrados) le ganó la ira de algunos permiacos, Pimen, el Metropolitano de Moscú y de toda Rusia, le otorgó el título de primer Obispo de Perm.El efecto del nuevo obispado y la conversión de los permiacos del Víchegda amenazó el control que Nóvgorod ejercía sobre la recaudación de tributo de la región. En 1385, Alekséi (1359-1388), Arzobispo de Nóvgorod, envió un ejército para expulsar el recién creado obispado, pero éste con la ayuda de la ciudad de Ústiug, fue capaz de derrotarlo. En 1386, Esteban visitó Nóvgorod, y la ciudad y su arzobispo reconocieron formalmente la nueva situación. De ese modo, el tributo de la región pasó a Moscú.El historiador Serge Zenkovsky escribió que san Esteban de Perm, al lado de figuras como Epifanio el Sabio, san Sergio de Rádonezh y el gran pintor Andréi Rubliov conforman la "revitalización espiritual y cultural ruso de finales del siglo XIV y principios del XV." Ciertamente, la vida de Esteban reúne tanto la expansión política como la religiosa de la Rusia moscovita. La vida de Esteban se commemora en los escritos del antedicho Epifanio el Sabio, que escribió el Panegírico a san Esteban de Perm, un texto que alaba las actividades evangélicas de Esteban, y que le nombra "creador de las letras permiacas".
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6304727 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8970 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 55 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108783657 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dateDeDécès
 • 1396-04-26 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • vers 1340
prop-fr:fr
 • ancien alphabet permien
prop-fr:fête
 • 0001-04-26 (xsd:date)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:lieuDeDécès
 • à Moscou
prop-fr:lieuDeNaissance
 • à Veliki Oustioug
prop-fr:légende
 • Saint Étienne de Perm en route vers Moscou
prop-fr:nationalité
 • Russe
prop-fr:nom
 • Étienne de Perm
prop-fr:saintPatron
 • des Komis
prop-fr:tailleImage
 • 280 (xsd:integer)
prop-fr:trad
 • Old Permic script
prop-fr:vénéréPar
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Étienne de Perm ou Saint Étienne de Perm (en komi : Перымса Степан ; en russe : Святитель Стефан Пермский ), né vers 1340 à Veliki Oustioug et décédé en 1396 à Moscou, est un saint orthodoxe du XIVe siècle, connu pour la christianisation des peuples Komis, et pour avoir été le premier évêque de la région de Perm. Il créa l'ancien alphabet permien (en),, afin de transcrire le komi. Il est fêté le 26 avril,.↑ 1,0 et 1,1 Janet Martin, Medieval Russia, 980-1584, (Cambridge, 1995), p.
 • Стефа́н Пе́рмский (коми Перымса Степан, мирское имя неизвестно; около 1330 - 1340, Великий Устюг — 26 апреля 1396, Москва) — епископ Русской православной церкви. Проповедовал христианство в землях коми, создал для них алфавит и перевёл на их язык основные церковные сочинения. В 1383 году был поставлен первым епископом образованной в результате его миссионерской деятельности Пермской епархии. Почитается Русской церковью в лике святителей, память 26 апреля (по юлианскому календарю).
 • Estêvão de Perm (1340 – 1396) foi o missionário russo que fundou a escrita komi.
 • Esteve de Perm (Velikij Ustiug, Rússia, 1340 – Moscou, 1396) fou un missioner que predicà i evangelitzà els pobles komis, convertint-los al cristianisme i fundant el bisbat de Perm. Va crear l'antiga escriptura pèrmica, amb un alfabet derivat del ciríl·lic. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
 • Stefan, imię świeckie Stiepan (ur. ok. 1340 w Wielkim Ustiugu, zm. 26 kwietnia 1396 w Moskwie) - prawosławny mnich, misjonarz i autor przekładów tekstów liturgicznych na język zyriański, twórca alfabetu staropermskiego.
 • Stefan von Perm (auch Stephan von Perm; russisch Стефан Пермский, Stefan Permski; * 1340 oder 1345 in oder nahe Weliki Ustjug; † 26. April 1396 in Moskau, heiliggesprochen 1547) war seit 1383 Bischof von Klein-Perm. Er gilt als Apostel der Syrjänen. Um 1372 schuf er die altpermische Schrift.
 • Stefano di Perm (1340 – Mosca, 1396) è stato un missionario e vescovo ortodosso russo.Fu il missionario ortodosso ritenuto artefice della conversione dell'etnia Komi al Cristianesimo e della creazione del vescovado di Perm'. Stefano inoltre è considerato il padre-fondatore della tradizione letteraria della regione e l'inventore dell'alfabeto Abur. "L'Illuminatore" o "l'Apostolo di Perm", così come è anche conosciuto, è venerato dalla Chiesa ortodossa russa, che lo ricorda il 26 aprile.
 • Saint Stephen of Perm (Russian : Стефан Пермский / Stefan Perms, also spelled "Stephan") (1340–1396) was a fourteenth-century painter and missionary credited with the conversion of the Komi Permyaks to Christianity and the establishment of the Bishopric of Perm'. Stephen also created the Old Permic script, which makes him the founding-father of Permian written tradition.
 • Permi Szent István (1340 – 1396. április 26.) 14. századi misszionárius; ő térítette keresztény hitre a komikat (zürjéneket) és alapította meg a permi püspökséget. Ő alkotta meg a régi komi ábécét, az aburt, így ő a komi illetve a permi írásbeliség atyja. Néha nevezik "Permi apostolnak" is. A katolikus egyház és az ortodox egyházak április 26-án ünnepelik. István valószínűleg Velikij Usztyug városból származott. Az egyházi hagyomány szerint édesanyja komi asszony volt.
 • De Heilige Stefan van Perm (Russisch: Стефан Пермский, Stefan Permski, ook: Степан Храп, Stepan Chrap) was een 14e-eeuwse iconenschilder en missionaris die er in zijn eentje in slaagde de Permjaken tot het christendom te bekeren. Hij ontwikkelde het Oud-Permische alfabet, vertaalde delen van de Heilige Schrift in het Permisch en stichtte scholen. Zijn feestdag is in de orthodoxe en rooms-katholieke Kerk 26 april. Stefan was waarschijnlijk afkomstig uit Oestjoeg.
 • San Esteban de Perm (en ruso: Стефан Пермский) (¿Veliki Ústiug?, 1340 - Moscú, 1396) fue un misionero del siglo XIV al que se le atribuye la conversión al cristianismo de los Permianos de Komi y el establecimiento del Obispado de Perm. Esteban también creó la antigua escritura permiaca, lo que le convierte en el padre fundador de la tradición escrita permiaca.
rdfs:label
 • Étienne de Perm
 • Esteban de Perm
 • Esteve de Perm
 • Estêvão de Perm
 • Permi Szent István
 • Stefan van Perm
 • Stefan von Perm
 • Stefan z Permu
 • Stefano di Perm
 • Stephen of Perm
 • Стефан Пермский
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of