PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • De Geconfedereerde Staten van Amerika (Engels: Confederate States of America, CSA), vaak kortweg de Confederatie (Engels: Confederacy) genoemd, was een bondsstaat (ook al was het volgens de naam een statenbond) bestaande uit zuidelijke staten die zich van de Verenigde Staten van Amerika hadden afgescheiden. De Confederatie bestond van 1861 tot 1865. De afscheiding leidde tot de Amerikaanse Burgeroorlog, waarin de Confederatie verloor, waarna de Zuidelijke staten onder politieke curatele kwamen te staan door middel van de Reconstructie.
 • Negara Konfederasi Amerika (bahasa Inggris: Confederate States of America, disingkat CSA, lazim disebut Konfederasi) ialah negara yang berdiri di Amerika Serikat Selatan selama Perang Saudara Amerika. Negara ini didirikan pada tahun 1861 ketika negara bagian South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas meninggalkan Amerika Serikat untuk membentuk pemerintahan sendiri. Belakangan Virginia, Arkansas, Tennessee, dan North Carolina bergabung dengan mereka.Pemerintahannya menyerupai seperti di Amerika Serikat, begitupun konstitusinya. Pemerintahan AS (juga dikenal sebagai Union) tak bisa membiarkan negara ini berdiri sehingga kedua negara inipun berperang. Perang ini dikenal sebagai Perang Saudara Amerika, dan berlangsung antara tahun 1861-1865.Ketika perang berakhir pada tahun 1865, AS mendapatkan kendali lagi atas negara selatan, dan Negara Konfederasi Amerika jatuh. Walaupun begitu, sejumlah orang meragukan apakah Konfederasi benar-benar sebuah negara. Union tak pernah setuju bahwa Konfederasi memang negara, dan karena Konfederasi masih memberlakukan perbudakan, dan tak satupun negeri di Eropa yang setuju bila Konfederasi adalah sebuah negara, kecuali Kadipaten Sachsen-Coburg-Gotha (sekarang bagian Jerman). Karena nama "Perang Saudara" memiliki arti bahwa pesertanya adalah orang yang berada dalam 1 negara, orang kadang-kadang menyebutnya "Perang Antara Negara Bagian".Konfederasi juga disebut "Selatan", dan negara-negara bagian yang pernah bergabung dengannya kadang-kadang disebut sebagai "Selatan".
 • Конфедеративните американски щати (на английски: Confederate States of America) е конфедерация в Северна Америка, съществувала от 1861 до 1865 година, по време на Американската гражданска война. Нейни столици последователно са Монтгомъри (1861), Ричмънд (1861-1865) и Данвил (1865). Президент през цялото съществуване на държавата е Джеферсън Дейвис.Конфедералните американски щати са основани на 8 февруари 1861 година, когато седемте щата (Алабама, Джорджия, Луизиана, Мисисипи, Тексас, Флорида, Южна Каролина), отделили се по-рано от Съединените американски щати, образуват конфедерация. След започването на военните действия между двете страни щатите Арканзас, Вирджиния, Северна Каролина и Тенеси също преминават от Съединените щати към Конфедерацията. Тя прекратява съществуването си на 11 април 1865 година, след победата на Съединените щати.
 • Skonfederowane Stany Ameryki (ang. Confederate States of America, CSA) – południowe stany USA, potocznie zwane Konfederacją, próbujące dokonać secesji i biorące udział w wojnie secesyjnej. W latach 1861-1865 stworzyły one własne państwo.Zwycięstwo Abrahama Lincolna w wyborach prezydenckich, w kontekście narastającego od kilkudziesięciu lat konfliktu interesów między uprzemysłowioną Północą a rolniczym Południem USA, wywołało wzburzenie w stanach południowych, których legislatywy poczęły deklarować secesję z Unii. Pierwsza wystąpiła Karolina Południowa 20 grudnia 1860, później dołączyły do niej Missisipi, Alabama, Floryda, Georgia, Luizjana, Teksas, a w trakcie trwania wojny także Wirginia, Tennessee, Arkansas i Karolina Północna. Ponadto w stanach: Missouri i Kentucky nastąpił rozłam i powstały tam zarówno rządy prounijne jak i prokonfederackie. Oficjalnie te dwa stany należały także do Konfederacji, co widać chociażby na przykładzie flagi nowo powstałego państwa, gdzie figurowało 13 gwiazdek, po jednej dla każdego stanu. Ponadto czynione były próby przyłączenia do Konfederacji innych terytoriów, np. Kalifornii.Utworzenie państwa ogłoszono 4 lutego 1861. Cztery dni później uchwalona została konstytucja, w znacznej mierze wzorowana na dotychczasowej ustawie zasadniczej z 17 września 1787 r. Wprowadzono do niej słowo niewolnicy zamiast dotychczasowego eufemizmu pozostałe osoby (other persons) przy obliczaniu podstaw reprezentacji parlamentarnej (niewolnik liczony był za 3/5 człowieka), do zakazu stanowienia ustaw wymierzonych przeciw jednostce lub działających wstecz dodano zakaz podważania instytucji niewolnictwa (law denying or impairing the right of property in negro slaves). Kadencję prezydenta wydłużono z 4 do 6 lat, wprowadzając równocześnie jej jednorazowość. Prezydentem został gen. Jefferson Davis. Tymczasową stolicą stało się Montgomery w Alabamie, a później Richmond w Wirginii. Nowo utworzone państwo liczyło niecałe 2 mln km², zamieszkiwanych przez nieco ponad 9 mln ludzi, w tym ok. 4 mln czarnych niewolników i 133 tys. czarnych wyzwoleńców. Przystępując do wojny, Konfederacja liczyła na wsparcie mocarstw europejskich, szczególnie Wielkiej Brytanii i Francji. Kraje te jednakże odmówiły nawet oficjalnego uznania Skonfederowanych Stanów Ameryki; jedynym państwem świata, które to uczyniło, było księstwo Sachsen-Coburg-Gotha.Na gospodarkę CSA, podporządkowaną celom wojennym, bardzo negatywny wpływ miał skromny potencjał własnego przemysłu (naprędce rozbudowywanego w miarę możliwości). Import wyrobów przemysłowych z Europy został praktycznie uniemożliwiony w rezultacie zastosowanej przez Unię stosunkowo skutecznej [potrzebne źródło] blokady morskiej, która dodatkowo odcinała Konfederację od rynków zbytu podstawowego towaru eksportowego - bawełny.Po krwawej wojnie secesyjnej Konfederacja została zlikwidowana i wchodzące w jej skład stany powróciły do Unii.
 • 아메리카 연합국(Confederate States of America; CSA) 또는 남부맹방(Southern Confederation)은 1861년 2월 8일에 미국 남부의 7개 노예주 중 6개 주가 연방 탈퇴를 선언하고 수립한 정부이다. 남부동맹은 공식적으로 연방 탈퇴를 선언한 11개 주와 선언 여부가 확실치 않은 2개 주, 그리고 준주 하나를 구성국가로 인지하였다. 남부 분리주의자들은 미국 헌법이 각 주가 협의 없이 폐기할 수 있는 협정일 뿐이라고 주장했다. 아메리카 합중국(북부연방union)은 연방 탈퇴를 거부하고 이것을 반역으로 간주하였다. 1861년, 동맹측이 영유권을 주장한 연방측 요새, 섬터 요새를 동맹군이 공격함으로써 미국 내전의 막이 올랐다. 주로 동맹 영토에서 벌어진 격렬한 싸움 끝에, 1865년에 남부동맹군은 패배하고 동맹 정부는 붕괴하였다. 남부동맹을 독립국가로 승인해 준 외국은 한 곳도 없었으나, 일부는 교전집단 상태로는 인정하였다. 프랑스와 영국은 남부동맹에 대해 호의적인 편이었으나 국제적 승인이나 지원은 일체 하지 않았다.아메리카 연합국 헌법에 조인한 주는 사우스캐롤라이나, 미시시피, 플로리다, 앨라배마, 조지아, 루이지애나, 텍사스의 7개 주였다. 이들 7개 주는 1861년에 앨라배마 주 몽고메리 시에서 "영구적 연방 정부"(permanent federal government)를 수립하였다. 아메리카 합중국 대통령 애이브러햄 링컨이 섬터 요새를 비롯한 상실한 남부 영토를 탈환하기 위하여 각 주에 군대 징병을 요구하자 노예제를 유지하고 있던 버지니아, 아칸소, 테네시, 노스캐롤라이나의 4개 주가 마저 연방을 탈퇴하여 맹방에 가입하였다. 미주리와 켄터키는 노예주들을 지지하는 당파가 세력을 잡았다. 맹방을 지지한 또다른 세력으로는 "문명화된 다섯 부족" 중 두 부족과 애리조나 준주가 있었다. 메릴랜드의 연방 탈퇴 시도는 계엄령에 의해 진압되었고, 델라웨어는 양 세력으로 나뉘긴 했지만 탈퇴를 시도하지는 않았다. 버지니아 서부에서는 북부연방측 정부가 수립되어 새로이 웨스트버지니아 주를 선포했으며, 1863년 6월 20일에 연방은 웨스트버지니아를 주로서 인정한다. 남부에서 전쟁을 위해 동원된 자들은 거의 완전히 백인 남성들로만 이루어져 있었는데, 리치먼드의 남부맹방 정부는 인력 조정과 관련된 문제로 인하여 구성 주들과의 관계가 순탄치 않았다.내전 와중 북부연방군측의 성공적인 육상 전역 수행과 남부로 향하는 수로 통제, 남부 해안의 봉쇄 등으로 인해, 남부맹방이 영유권을 주장한 영토와 인구 중 실제로 통제력을 행사한 것은 73%에서 34%까지 꾸준히 줄어들었다. 이로 인하여 남부맹방은 인력, 군수품, 재정 모든 면에서 극복할 수 없는 약점을 가지게 되었다. 반복되는 군사적 반전, 경제적 고난, 정부가 독재를 한다는 주장으로 인해 남부맹방 대통령 제퍼슨 데이비드의 행정에 대한 대중의 지지는 날로 황폐해졌다. 북부연방군이 전역을 개시하고 4년 뒤, 리치먼드는 1865년 4월에 함락되었고, 곧이어 남부맹방군 장군 로버트 리가 북부연방군 장군 율리시스 그랜트에게 항복함으로써 남부맹방은 실질적으로 붕괴하였다. 대통령 제퍼슨 데이비스는 1865년 5월 10일에 조지아 주 어윈빌에서 체포되었다. 4년 뒤, 아메리카 합중국 대법원은 텍사스 대 화이트 판결에서 연방 탈퇴는 불법이었으며 남부맹방은 합법적으로 존재한 적이 없었다고 판시하였다.
 • The Confederate States of America (CSA), commonly referred to as the Confederate States (CS) or the Confederacy, was a government set up in 1861 by seven slave states (i.e. states which permitted slavery) of the Lower South that had declared their secession from the United States following the November 1860 election of Abraham Lincoln. Those seven states created a "confederacy" in February 1861 before Lincoln took office in March. After war began in April, four states of the Upper South also declared their secession and were admitted to the Confederacy. The Confederacy later accepted two additional states as members (Missouri and Kentucky) although neither officially declared secession nor were ever controlled by Confederate forces.The United States (the Union) government rejected secession and considered the Confederacy illegal. The American Civil War began with the 1861 Confederate attack upon Fort Sumter, a fort in the harbor of Charleston, South Carolina. By 1865, after very heavy fighting, largely on Confederate territory, CSA forces were defeated and the Confederacy collapsed. No foreign state officially recognized the Confederacy as an independent country, but several had granted belligerent status, and Saxe-Coburg and Gotha requested an exequatur for its consul in Texas.
 • Els Estats Confederats d'Amèrica (també coneguts com la Confederació, en oposició a la "Unió", que representen els Estats Units d'Amèrica) van ser l'entitat política que es va formar el 4 de febrer, 1861 per 6 estats esclavistes del sud dels Estats Units (Carolina del Sud, Mississipí, Florida, Alabama, Geòrgia, i Louisiana). L'estat de Texas s'hi va unir el març. Aquests 7 estats van separar-se dels Estats Units i van prendre el control de les instal·lacions navals i militars, dels ports i de les oficines duaneres dins de les seves fronteres. Aquest esdeveniment va ser l'inici de la Guerra civil dels Estats Units. La Secessió es basava en el suposat dret que tenien els estats de la Unió a separar-se, dret que la Unió va declarar inconstitucional.
 • Konfederované státy americké (anglicky Confederate States of America – zkráceně CSA), nazývané též Konfederace nebo Konfederační státy, byla vláda formovaná jedenácti jižními státy Spojených států amerických, mezi lety 1861 a 1865.Sedm států vyhlásilo svou nezávislost na Spojených státech předtím, než byl Abraham Lincoln inaugurován jako prezident, další čtyři státy tak učinily poté, co začala Americká občanská válka bitvou u Fort Sumter. Spojené státy americké („Státy Unie“) považovaly odštěpení těchto států jako nezákonné a odmítaly Konfederaci uznat. Ačkoliv žádná evropská mocnost CSA oficiálně neuznala, Velká Británie tam měla své obchodní zájmy a pomáhala státům konfederace prolomit blokádu. Jediným prezidentem Konfederovaných států amerických se v únoru 1861 stal Jefferson Davis. Rozpad CSA nastal, když Robert E. Lee a další generálové Konfederace se v dubnu 1865 vzdali. Poslední schůze konfederační vlády se konala v květnu a téměř všechny vojenské síly se vzdaly do konce června.
 • Los Estados Confederados de América (en inglés: Confederate States of America [C.S.A.]), también llamados La Confederación y Estados Confederados, fue un país formado por los once estados meridionales que se separaron de los Estados Unidos de América entre 1861 y 1865. Como su existencia nunca fue reconocida en el plano internacional, su frontera septentrional es incierta, pero al este limitaba con el Océano Atlántico y al sur tenía frontera con México y el golfo homónimo. El gobierno confederado reclamaba un territorio de 1 995 392 km² y una población de 9 103 332 de habitantes, de los cuales 3 521 110 eran esclavos, según censo de 1860.Siete estados declararon su independencia de los Estados Unidos antes de que Abraham Lincoln fuera proclamado presidente, cuatro más hicieron lo mismo después de que la Guerra Civil de los Estados Unidos comenzara con la Batalla de Fort Sumter. El gobierno de los Estados Unidos de América («la Unión») sostuvo que la secesión era ilegal y se negaron a reconocer a la Confederación. Aunque los gobiernos europeos no reconocieron oficialmente esta Confederación, solo el Vaticano en una carta enviada a Jefferson Davis por el papa Pio IX y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda les dieron el reconocimiento ya que este último vendió buques de guerra y los abasteció de suministros por intereses comerciales.Cuando Robert E. Lee y otros generales confederados se rindieron en la primavera de 1865, la Confederación se colapsó, finalizando la guerra sin una posterior guerra de guerrillas. A continuación, se produjo un proceso, bautizado como la Reconstrucción, que duró más de una década, y que dotó a los esclavos liberados de derechos civiles y derecho al voto, expulsando a los líderes de la derrotada Confederación de sus cargos, y readmitiendo a los estados su representación en el Congreso de forma permanente.
 • Конфедерати́вные Шта́ты Аме́рики, известные также как Конфедерати́вные Шта́ты, КША, Конфедера́ция или Юг (англ. The Confederate States of America, CSA, The Confederacy) — де-факто независимое государство (на протяжении 1862—1863 гг. почти добившееся признания своего суверенитета от Британской Империи и Франции, но после Геттисбергского поражения так и не признанное ни одной страной), существовавшее в период с 1861 по 1865 год в Северной Америке, на части территории современных США. Конфедерация южных штатов образовалась в результате выхода (сецессии) 13 южных рабовладельческих штатов из состава Соединенных Штатов Америки. Конфедеративные Штаты были противником Соединённых Штатов во время Гражданской войны в США. Потерпев поражение в войне, Конфедеративные Штаты прекратили своё существование; штаты, их составлявшие, были захвачены вооружёнными силами Соединённых Штатов и реинтегрированы в США во время длительного процесса Реконструкции Юга.
 • Os Estados Confederados da América (Confederate States of America, em inglês; abreviação: CSA), também conhecida como A Confederação (The Confederacy, em inglês) formaram uma unidade política em 4 de fevereiro de 1861. A confederação nasceu com seis Estados do Sul, agrário e escravista, dos Estados Unidos - Alabama, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Louisiana e Mississipi - após o abolicionista Abraham Lincoln ter vencido as eleições presidenciais de 1860. Jefferson Davis foi escolhido como o primeiro Presidente dos Estados Confederados da América no dia seguinte, e foi o único a presidir da Confederação até ser capturado pela União, em 10 de abril de 1865, um dia após a rendição incondicional das tropas confederadas em Appomattox.Um mês depois, em 4 de março de 1861, Abraham Lincoln tornou-se o novo Presidente dos Estados Unidos. Em seu primeiro discurso como presidente declarou a ilegalidade da confederação. Embora não tendo declarado publicamente nenhuma intenção de invadir os estados do Sul, Lincoln disse que usaria a força para manter o controle das propriedades federais nos Estados da Confederação. Lincoln terminou o seu discurso com um pedido de restauração dos laços da União. O Sul, particularmente, a Carolina do Sul, ignorou o pedido, e em 12 de abril, o Sul atacou as tropas federais no Fort Sumter, em Charleston, Carolina do Sul, até que as tropas federais se rendessem. Abraham Lincoln então conclamou os estados do Norte a cederem tropas para recapturar o forte, e assim, preservar a União. A maioria dos nortistas acreditavam que uma vitória rápida da União iria aniquilar a rebelião, e assim, Lincoln chamou apenas voluntários, para 90 dias. Isto levou mais quatro estados a se juntarem à Confederação. Virgínia foi um deles e a capital confederada foi mudada para Richmond, capital do Estado.O Texas juntou-se à Confederação no começo de março. Seu antigo governador, Sam Houston, foi obrigado a se demitir, após ter recusado jurar em público a confiança e lealdade à Confederação. Estes sete Estados saíram dos Estados Unidos e tomaram o controle das instalações militares, portos e qualquer outra propriedade da União dentro dos limites da Confederação, assim desencadeando a Guerra Civil Americana. Os quatro estados que se juntaram à Confederação após a Batalha de Fort Sumter foram: Arkansas, Carolina do Norte, Tennessee e Virgínia. Missouri e Kentucky permaneceram oficialmente na União, mas grupos separatistas destes dois estados foram também aceitos como membros da Confederação, elevando o número de Estados-membros para 13. Durante a maior parte de seus quatro anos de existência, a Confederação esteve envolvida na Guerra Civil Americana, na maioria das vezes, em defesa contra ataques da União.Os cinco governos do Território Indígena - que se tornaria no Estado de Oklahoma em 1907 - também apoiavam a Confederação, bem como o Território do Arizona.Nem todos os Estados nos quais a escravidão era legal se juntaram à Confederação. Em 1861, a lei marcial foi declarada em Maryland, o Estado que cerca a capital americana, Washington, DC, para bloquear quaisquer tentativas no estado de separação. O Delaware, também um Estado escravista, nunca considerou juntar-se à Confederação, bem como a capital Washington, DC, em que muitos dos habitantes simpatizavam com a Confederação. Em 1863, durante a guerra, um grupo político a favor da União, no Estado confederado da Virgínia, declarou a secessão de 48 condados do noroeste do Estado, formando assim a Virgínia Ocidental, que logo se juntou à União.
 • Amerika Konfedere Devletleri (ya da yalnızca Konfederasyon) ABD'de 11 güney eyaletinin 1861'den 1865'e kadar oluşturduğu devlettir. Amerikan İç Savaşı Amerika Konfedere Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olmuştur.Amerika Konfedere Devletleri, 1865'te Robert E. Lee ve Joseph Johnston ordularıyla birlikte teslim olunca çökmüştür. Başkan Jefferson Davis Birlik kuvvetleri tarafından 10 Mayıs 1865'te Irwinsville'de, Georgia'da yakalandı.
 • Die Konföderierten Staaten von Amerika (Confederate States of America, CSA) waren ein Bundesstaat, der 1861 durch Abspaltung von elf der südlichen Gliedstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika (USA, auch Union genannt) entstand. Der Staat, der von keinem anderen Land der Erde anerkannt wurde, hörte 1865 auf zu existieren und seine Gliedstaaten kehrten in die Vereinigten Staaten zurück.Man spricht bei den betreffenden Gliedstaaten auch von den Südstaaten oder „Sklavenhalterstaaten“. Genauer jedoch blieben einige dieser Staaten in der Union. Sklavenhaltung lohnte sich wirtschaftlich nur in den Südstaaten; ihre rechtliche Regelung war Angelegenheit der einzelnen Gliedstaaten. Erst 1864 schaffte die Union die Sklaverei ab, dies galt dann nach 1865 auch für die Südstaaten.Anlass für die Abspaltung war die Wahl von Abraham Lincoln zum US-Präsidenten 1860. Diese Wahl zeigte, dass jemand auch ohne Unterstützung des Südens zum US-Präsidenten gewählt werden konnte. Viele Südstaaten befürchteten, auf lange Sicht ins Hintertreffen zu geraten, da neue US-Staaten sklavenfrei waren und Einwanderung meist in die sklavenfreien Staaten des Nordens und Westens stattfand.Die Konföderierten Staaten hatten eine ähnliche Verfassung wie die USA; in einigen Punkten hatten die Gliedstaaten mehr, in anderen weniger Rechte. Der CSA-Präsident wurde für sechs statt für vier Jahre gewählt, durfte aber nicht wiedergewählt werden. Einziger Präsident von 1861 bis 1865 war Jefferson Davis.Kurz nach der Abspaltung kam es zum Sezessionskrieg zwischen Union und Konföderation. Die Union hatte über das Land verstreut Truppen in Forts stationiert, davon lagen einige im Süden. Anlass für den Krieg war die Belagerung eines dieser Forts, Fort Sumter, durch die Konföderation.Die Konföderation hatte ohne Unterstützung von Außen wenig Aussichten gegen die industriell fortgeschrittenere und bevölkerungsreichere Union. Der Krieg verlief teilweise mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung. Nach der Kapitulation 1865 wurden die einst abtrünnigen Gliedstaaten zunächst von der Union regiert (Zeit der Reconstruction, bis etwa 1877).Die Zeit des Bürgerkriegs und der als erniedrigend empfundenen Reconstruction haben das regionale Gefühl der Südstaatler nachhaltig geprägt. Die regionale Verbundenheit und Identifikation mit Werten der Konföderation wird wegen der damaligen Sklavenhaltung mitunter kontrovers aufgenommen.
 • Stati Confederati d'America (CSA acronimo di Confederate States of America) è la denominazione ufficiale assunta l'8 febbraio 1861 da un nuovo Stato costituito per accordo tra i 7 Stati che, fra il dicembre 1860 e il febbraio 1861, avevano dichiarato la propria secessione dagli Stati Uniti d'America.Poiché dopo due mesi dalla costituzione della Confederazione scoppiò la guerra di secessione americana, che terminò con l'estinzione della Confederazione stessa, la storia degli Stati Confederati coincide in larghissima misura con quella della guerra.
 • Az Amerikai Konföderációs Államok, röviden Konföderáció vagy Konföderációs Államok, az Egyesült Államok tizenegy déli állama által létrehozott, 1861 és 1865 között fennállt államszövetség volt.Abraham Lincoln elnöki eskütétele előtt hét állam bejelentette elszakadását az Amerikai Egyesült Államoktól; négy további az amerikai polgárháború kezdete, a Sumter-erőd ostroma után tett így. Az Egyesült Államok (az Unió) a kilépést törvényellenesnek kiáltotta ki és nem ismerte el a Konföderációt. Bár brit és francia kereskedelmi érdekeltségek hadihajókat és nyersanyagokat adtak el a déli államoknak, egy európai ország sem ismerte el hivatalosan a Konföderációt.A Konföderáció végleg akkor omlott össze, amikor Robert E. Lee és Joseph E. Johnston feladták seregeiket 1865 áprilisában. Az államszövetség kormány utoljára májusban ülésezett Georgia államban. Csaknem az összes konföderciós haderő június végéig megadta magát. Az 1877-ig tartó polgárháború utáni újjáépítés polgári jogokat és általános választójogot adott a felszabadított rabszolgáknak és a volt déli vezetőknek, illetve újra elismerte a déli államok képviseltetését a Kongresszusban.
 • Ameriketako Estatu Konfederatuak, CSA, Konfederazioa edo Estatu Konfederatuak bezala ere ezaguna, Gerra Zibilean zegoen herrialdeetako bat zen. Estatu Batuengandik independentzia aldarrikatu zuten 1861. urtean, eta lau urteko gerraren ondoren, 1865an berriz ere AEBetara gehitu ziren. Herrialdearen hegoaldeko 14 estatuek osatu zuten herrialdea, iparraldekoen aurka jarriz.
 • アメリカ連合国Confederate States of America国の標語: Deo Vindice(羅: 我々の擁護者神の下で)国歌: 神よ南部を救いたまえ (非公認)ディキシー(非公式)アメリカ連合国の位置アメリカ連合国(アメリカれんごうこく、Confederate States of America、略号:CSA)は、アメリカ合衆国からの分離独立を宣言した南部諸州が構成した国。南部連合、南部同盟、アメリカ南部連邦等とも呼ばれる。1861年から4年間存在したが、南北戦争の敗北により消滅した。「ディキシー」のニックネームでも知られる。アメリカ連合国が動員した軍事力を日本では「南軍」といい、アメリカ連合国の代名詞として南軍が使われている。
dbpedia-owl:anthem
dbpedia-owl:blazon
 • Seal of the Confederate States of America.svg
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/États_confédérés_d'Amérique__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
 • Confederate National Flag since Mar 4 1865.svg
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:motto
 • (latin: Dieu est avec nous)
 • Deo Vindice
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 220140 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21189 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 167 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108645993 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 1861 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1865 (xsd:integer)
prop-fr:blason
 • Seal of the Confederate States of America.svg
prop-fr:blasonLien
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
 • Confederate States of America .svg
prop-fr:densite
 • 4.500000 (xsd:double)
prop-fr:devise
 • Deo Vindice
prop-fr:drapeau
 • Confederate National Flag since Mar 4 1865.svg
prop-fr:drapeauLien
prop-fr:evt
prop-fr:evt1Date
 • 1861-04-12 (xsd:date)
prop-fr:evt2Date
 • 1861-02-04 (xsd:date)
prop-fr:evt3Date
 • 1865-04-09 (xsd:date)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:hymne
prop-fr:langues
prop-fr:leadera
prop-fr:monnaie
 • dollar confédéré
prop-fr:nom
 • Confederate States of America
prop-fr:nom2Langue
prop-fr:nomFrançais
 • États Confédérés d’Amérique
prop-fr:p
prop-fr:popDate
 • 1860 (xsd:integer)
prop-fr:population
 • 9103332 (xsd:integer)
prop-fr:s
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:superficie
 • 1995392.0
prop-fr:titreLeadera
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Amerika Konfedere Devletleri (ya da yalnızca Konfederasyon) ABD'de 11 güney eyaletinin 1861'den 1865'e kadar oluşturduğu devlettir. Amerikan İç Savaşı Amerika Konfedere Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olmuştur.Amerika Konfedere Devletleri, 1865'te Robert E. Lee ve Joseph Johnston ordularıyla birlikte teslim olunca çökmüştür. Başkan Jefferson Davis Birlik kuvvetleri tarafından 10 Mayıs 1865'te Irwinsville'de, Georgia'da yakalandı.
 • Stati Confederati d'America (CSA acronimo di Confederate States of America) è la denominazione ufficiale assunta l'8 febbraio 1861 da un nuovo Stato costituito per accordo tra i 7 Stati che, fra il dicembre 1860 e il febbraio 1861, avevano dichiarato la propria secessione dagli Stati Uniti d'America.Poiché dopo due mesi dalla costituzione della Confederazione scoppiò la guerra di secessione americana, che terminò con l'estinzione della Confederazione stessa, la storia degli Stati Confederati coincide in larghissima misura con quella della guerra.
 • Ameriketako Estatu Konfederatuak, CSA, Konfederazioa edo Estatu Konfederatuak bezala ere ezaguna, Gerra Zibilean zegoen herrialdeetako bat zen. Estatu Batuengandik independentzia aldarrikatu zuten 1861. urtean, eta lau urteko gerraren ondoren, 1865an berriz ere AEBetara gehitu ziren. Herrialdearen hegoaldeko 14 estatuek osatu zuten herrialdea, iparraldekoen aurka jarriz.
 • アメリカ連合国Confederate States of America国の標語: Deo Vindice(羅: 我々の擁護者神の下で)国歌: 神よ南部を救いたまえ (非公認)ディキシー(非公式)アメリカ連合国の位置アメリカ連合国(アメリカれんごうこく、Confederate States of America、略号:CSA)は、アメリカ合衆国からの分離独立を宣言した南部諸州が構成した国。南部連合、南部同盟、アメリカ南部連邦等とも呼ばれる。1861年から4年間存在したが、南北戦争の敗北により消滅した。「ディキシー」のニックネームでも知られる。アメリカ連合国が動員した軍事力を日本では「南軍」といい、アメリカ連合国の代名詞として南軍が使われている。
 • 아메리카 연합국(Confederate States of America; CSA) 또는 남부맹방(Southern Confederation)은 1861년 2월 8일에 미국 남부의 7개 노예주 중 6개 주가 연방 탈퇴를 선언하고 수립한 정부이다. 남부동맹은 공식적으로 연방 탈퇴를 선언한 11개 주와 선언 여부가 확실치 않은 2개 주, 그리고 준주 하나를 구성국가로 인지하였다. 남부 분리주의자들은 미국 헌법이 각 주가 협의 없이 폐기할 수 있는 협정일 뿐이라고 주장했다. 아메리카 합중국(북부연방union)은 연방 탈퇴를 거부하고 이것을 반역으로 간주하였다. 1861년, 동맹측이 영유권을 주장한 연방측 요새, 섬터 요새를 동맹군이 공격함으로써 미국 내전의 막이 올랐다. 주로 동맹 영토에서 벌어진 격렬한 싸움 끝에, 1865년에 남부동맹군은 패배하고 동맹 정부는 붕괴하였다. 남부동맹을 독립국가로 승인해 준 외국은 한 곳도 없었으나, 일부는 교전집단 상태로는 인정하였다.
 • Конфедерати́вные Шта́ты Аме́рики, известные также как Конфедерати́вные Шта́ты, КША, Конфедера́ция или Юг (англ. The Confederate States of America, CSA, The Confederacy) — де-факто независимое государство (на протяжении 1862—1863 гг. почти добившееся признания своего суверенитета от Британской Империи и Франции, но после Геттисбергского поражения так и не признанное ни одной страной), существовавшее в период с 1861 по 1865 год в Северной Америке, на части территории современных США.
 • Los Estados Confederados de América (en inglés: Confederate States of America [C.S.A.]), también llamados La Confederación y Estados Confederados, fue un país formado por los once estados meridionales que se separaron de los Estados Unidos de América entre 1861 y 1865. Como su existencia nunca fue reconocida en el plano internacional, su frontera septentrional es incierta, pero al este limitaba con el Océano Atlántico y al sur tenía frontera con México y el golfo homónimo.
 • Конфедеративните американски щати (на английски: Confederate States of America) е конфедерация в Северна Америка, съществувала от 1861 до 1865 година, по време на Американската гражданска война. Нейни столици последователно са Монтгомъри (1861), Ричмънд (1861-1865) и Данвил (1865).
 • Os Estados Confederados da América (Confederate States of America, em inglês; abreviação: CSA), também conhecida como A Confederação (The Confederacy, em inglês) formaram uma unidade política em 4 de fevereiro de 1861. A confederação nasceu com seis Estados do Sul, agrário e escravista, dos Estados Unidos - Alabama, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Louisiana e Mississipi - após o abolicionista Abraham Lincoln ter vencido as eleições presidenciais de 1860.
 • Skonfederowane Stany Ameryki (ang. Confederate States of America, CSA) – południowe stany USA, potocznie zwane Konfederacją, próbujące dokonać secesji i biorące udział w wojnie secesyjnej.
 • Az Amerikai Konföderációs Államok, röviden Konföderáció vagy Konföderációs Államok, az Egyesült Államok tizenegy déli állama által létrehozott, 1861 és 1865 között fennállt államszövetség volt.Abraham Lincoln elnöki eskütétele előtt hét állam bejelentette elszakadását az Amerikai Egyesült Államoktól; négy további az amerikai polgárháború kezdete, a Sumter-erőd ostroma után tett így. Az Egyesült Államok (az Unió) a kilépést törvényellenesnek kiáltotta ki és nem ismerte el a Konföderációt.
 • De Geconfedereerde Staten van Amerika (Engels: Confederate States of America, CSA), vaak kortweg de Confederatie (Engels: Confederacy) genoemd, was een bondsstaat (ook al was het volgens de naam een statenbond) bestaande uit zuidelijke staten die zich van de Verenigde Staten van Amerika hadden afgescheiden. De Confederatie bestond van 1861 tot 1865.
 • Negara Konfederasi Amerika (bahasa Inggris: Confederate States of America, disingkat CSA, lazim disebut Konfederasi) ialah negara yang berdiri di Amerika Serikat Selatan selama Perang Saudara Amerika. Negara ini didirikan pada tahun 1861 ketika negara bagian South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas meninggalkan Amerika Serikat untuk membentuk pemerintahan sendiri.
 • Die Konföderierten Staaten von Amerika (Confederate States of America, CSA) waren ein Bundesstaat, der 1861 durch Abspaltung von elf der südlichen Gliedstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika (USA, auch Union genannt) entstand. Der Staat, der von keinem anderen Land der Erde anerkannt wurde, hörte 1865 auf zu existieren und seine Gliedstaaten kehrten in die Vereinigten Staaten zurück.Man spricht bei den betreffenden Gliedstaaten auch von den Südstaaten oder „Sklavenhalterstaaten“.
 • Els Estats Confederats d'Amèrica (també coneguts com la Confederació, en oposició a la "Unió", que representen els Estats Units d'Amèrica) van ser l'entitat política que es va formar el 4 de febrer, 1861 per 6 estats esclavistes del sud dels Estats Units (Carolina del Sud, Mississipí, Florida, Alabama, Geòrgia, i Louisiana). L'estat de Texas s'hi va unir el març.
 • The Confederate States of America (CSA), commonly referred to as the Confederate States (CS) or the Confederacy, was a government set up in 1861 by seven slave states (i.e. states which permitted slavery) of the Lower South that had declared their secession from the United States following the November 1860 election of Abraham Lincoln. Those seven states created a "confederacy" in February 1861 before Lincoln took office in March.
 • Konfederované státy americké (anglicky Confederate States of America – zkráceně CSA), nazývané též Konfederace nebo Konfederační státy, byla vláda formovaná jedenácti jižními státy Spojených států amerických, mezi lety 1861 a 1865.Sedm států vyhlásilo svou nezávislost na Spojených státech předtím, než byl Abraham Lincoln inaugurován jako prezident, další čtyři státy tak učinily poté, co začala Americká občanská válka bitvou u Fort Sumter.
rdfs:label
 • États confédérés d'Amérique
 • Amerika Konfedere Devletleri
 • Amerikai Konföderációs Államok
 • Ameriketako Estatu Konfederatuak
 • Confederate States of America
 • Estados Confederados da América
 • Estados Confederados de América
 • Estats Confederats d'Amèrica
 • Geconfedereerde Staten van Amerika
 • Konfederasi Amerika
 • Konfederované státy americké
 • Konföderierte Staaten von Amerika
 • Конфедеративни американски щати
 • Skonfederowane Stany Ameryki
 • Stati Confederati d'America
 • Конфедеративные Штаты Америки
 • アメリカ連合国
 • 아메리카 연합국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • États Confédérés d’Amérique
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:allégeance of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:commanditaire of
is prop-fr:s of
is foaf:primaryTopic of