L'étatisme, dérivé du terme État peut prendre plusieurs sens selon les contextes, il peut désigner à la fois : Un courant ou doctrine politique selon laquelle l'État doit intervenir systèmatiquement, de façon plus ou moins directe, par le biais de son monopole territorial, dans les principaux domaines sociaux et d'activité économique. L'exercice des pouvoirs de l'État, et l'expansion de son champ d'intervention sur la société.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'étatisme, dérivé du terme État peut prendre plusieurs sens selon les contextes, il peut désigner à la fois : Un courant ou doctrine politique selon laquelle l'État doit intervenir systèmatiquement, de façon plus ou moins directe, par le biais de son monopole territorial, dans les principaux domaines sociaux et d'activité économique. L'exercice des pouvoirs de l'État, et l'expansion de son champ d'intervention sur la société. Les moyens par lesquels l'État exerce et detient un monopole plus ou moins important sur des secteurs économiques (entreprises contrôlées directement ou indirectement par l'état), sociaux et médico-sociaux, culturels et de communication (télévision publique).
 • Этатизм (государственничество) (от фр. État — государство) — мировоззрение и идеология, абсолютизирующие роль государства в обществе и пропагандирующая максимальное подчинение интересов личностей и групп интересам государства, которое полагается стоящим над обществом; политика активного вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни.В юриспруденции этатизм ставит существование права в неразрывную связь с существованием государства и не признает иного права, кроме как санкционированного государством.В экономике «этатистскими» называют концепции и модели, построенные на жестком государственном регулировании экономики (что может быть, а может и не быть тесно связано с политическим авторитаризмом).Этатизм рассматривает государство как самый высший институт, стоящий над всеми остальными институтами.
 • L' estatisme és un terme usat a la filosofia política per a posar ènfasi en el rol de l'Estat a l'anàlisi dels canvis polítics o també per a descriure els corrents polítics que recolzen l'ús de l'Estat per a aconseguir certes fites. Alguns exemples d'estatismes són l'estatisme industrial, l'estatisme feixista, l'estatisme comunista, etc. També existeix el corrent ideològic oposat: l'antiestatisme.L'estatisme pot ser portat en menor o major grau, en diferents àmbits i amb diferents objectius. Pot referir-se a la intervenció de l'Estat en l'economia per a, per exemple, no deixar que evolucioni només en funció del màxim benefici econòmic de l'empresari i que tingui també objectius de benefici social, per a lluitar contra la creixent desigualtat de classes o per a protegir l'economia local front a la forana o per a protegir les petites empreses front a les grans. Alguns exemples poden ser les empreses públiques, el proteccionisme, l'intervencionisme monetari, les taxes, els bonus i els mallus. Però també és estatisme, encara que d'un altres tipus, social, la voluntat del govern de sotmetre la societat sota el seu control o la d'imposar la seva moral. També és un tipus d'estatisme el fet de voler utilitzar l'Estat per a beneficis particulars.Al segle XX alguns Estats totalitaris, com el nazisme de Hitler, el nacionalcatolicisme de Franco, el feixisme de Mussolini o el comunisme de Stalin, van portar l'estatisme a l'extrem, de manera que una sola persona, o un partit polític, governant un Estat es considerava amb el dret de dirigir la voluntat de tots els ciutadans, apropiant-se o depravant l'opinió pública, mitjançant la propaganda o per altres medis. Així, aquests Estats es convertien en el principal medi de difusió de la informació i de la visió del món des del punt de vista únicament del governant.tr:Atatürk İlkeleri#Devletçilik
 • Етатизмът (на френски: étatisme, от ètat - държава) е разбирането, че държавата трябва да контролира (в някаква степен) икономиката или социалната политика, или и двете . Той може да се отнася до следните определения: Политическо движение или доктрина, според която държавата трябва да се намесва директно, по повече или по-малко силов начин, в икономическия и социалния живот; Упражняването на държавна власт и увеличаване на полето ѝ за интервенция върху обществото; Способите, чрез които държавата упражнява и поддържа монопол, в една или друга степен, върху различните сектори: икономическия (предприятия, контролирани директно или индиректно от държавата), социалния, медико-социалния, културния и медииния (държавна телевизия).↑
 • Az etatizmus államközpontúságot jelent, amikor az állam központilag kívánja irányítani például a teljes gazdaságot. Ez többek között azzal jár, hogy minden vállalat állami kézbe kerül, illetve a gazdaságot központilag készített tervek alapján igazgatják. A szó a francia état, állam szóból származik. Az etatizmus jellemezte többek között a Szovjetunió gazdaságpolitikáját, illetve Törökország politikáját az egypártrendszer idején.
 • Devletçilik, devletin ekonomiyi veya sosyal hayatı ya da her ikisini de belirli bir dereceye kadar kontrol etmesi gerektiği inancıdır. Devletçilik anarşizmin tersidir. Devletçilik totalitarist, refah devleti, minarkist, büyük devlet gibi çeşitli şekillerde olabilir.
 • Estadismo é a corrente política de defesa da idéia de que o governo deve direcionar suas atitudes para o desenvolvimento do Estado.Em um cenário de correntes políticas de esquerda e direita (se é que essa classificação ainda é válida), o estadismo seria uma característica das correntes de direita.O estadismo ao extremo é característica de correntes políticas como o nazismo, o fascismo e o integralismo (no Brasil).
 • Etatyzm (fr. l'État - państwo) – rodzaj polityki społeczno-gospodarczej państwa o gospodarce mieszanej (państwowo-prywatnej) oznaczający przejmowanie przez państwo administracji nad prywatnymi przedsiębiorstwami lub tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych przy pomocy kapitału państwowego, a także tworzenie przedsiębiorstw o kapitale mieszanym (państwowo-prywatnym). Historycznie, etatyzm jest przeciwieństwem anarchizmu, dziś jednak rozumiany jest raczej jako alternatywa dla wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej.W szerszym znaczeniu często utożsamiany z interwencjonizmem państwowym. Ten pogląd na kierunek polityki gospodarczej państwa uzyskał duże poparcie w oczach wielu ekonomistów w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935). Przedstawicielem nowego etatyzmu (ang. statism) jest John Maynard Keynes.
 • 国家主義 (Statism または Etatism) とは、経済的および社会的な目標達成のための国家権力を支持する政治運動や傾向をさす用語である。たとえば経済的国家主義は、国有企業や他の形態による政治機構によって直接的に、または経済企画によって間接的に、国が経済に介入する重大で合法的な役割を持っているという観点を促進する。「国家主義」という用語は時に国家資本主義ないし多量の政治介入によって高度に管理された市場経済をさすのに用いられる。また、国家社会主義や、国家による産業を管理するための、国有化を通した協同経済システムの意味でも使われる。戦後の日本では批判的意味合いで用いられることが多く、近年では社民党の広田貞治などが第一次安倍政権を批判する文脈で用いている。
 • 국가주의(한자: 國家主義, 영어: Statism)는 국가를 가장 우월적인 조직체로 인정하고 국가 권력에 사회 생활의 전 영역에 걸친 광범위한 통제력을 부여하는 사상이다.
 • Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan.tr:Atatürk İlkeleri#Devletçilik
 • Etatismus (frz. État „Staat“) ist ein Begriff, der für mehrere politische Anschauungen und Theorien verwendet wird, deren Gemeinsamkeit darin liegt, im Staat das Regulativ für beispielsweise wirtschaftliches und soziales Leben zu sehen. Der Begriff entstand um 1880 in Frankreich.
 • Etatismus (z franc. l´état, stát) je názor či postoj, který zdůrazňuje roli státu při řešení společenských a hospodářských problémů, případně chce rozšířit jeho působnost a pravomoci. Pojem vznikl kolem roku 1880 ve Francii a užívá se kriticky a polemicky, kdežto zastánci těchto tendencí jej obvykle odmítají. V ekonomii má podobný význam dirigismus (z franc. diriger, řídit).
 • Etatisme (van Frans état, staat) of statisme is de opvatting dat een overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting. Het wordt gebruikt om te beschrijven: specifieke gevallen van staatsbemoeienis met persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden;een vorm van bestuur of economisch systeem waarbij staatsinterventie in de persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden een belangrijke rol vormt.De term wordt meestal gebruikt om van een land of partij te zeggen dat het meer etatistisch is dan door de gebruiker van de term gewenst is. Statisme is het tegenovergestelde van anarchisme en libertarisme.Socialisme wordt vaak omschreven als etatistisch (bijvoorbeeld in Friedrich Hayek - The Road to Serfdom en Ludwig Von Mises - Omnipotent government). Het is ook als zodanig beschreven door Karl Marx in het Het Communistisch Manifest. Er zijn echter vormen van socialisme en communisme (sociaal-anarchisme) die duidelijk niet etatistisch zijn.
 • Lo statalismo è la tendenza ad attribuire allo Stato un ruolo forte nel possesso di aziende e nel controllo dell'economia nazionale, dove possiede la grande maggioranza delle aziende e non permette lo sviluppo dei liberi professionisti.
 • In political science, statism is the belief that the state should control either economic or social policy, or both, to some degree. Statism is effectively the opposite of anarchism. Statism can take many forms from minarchism to totalitarianism. Minarchists prefer a minimal or night-watchman state to protect people from aggression, theft, breach of contract, and fraud with military, police, and courts. Some may also include fire departments, prisons, and other functions. Welfare state adepts and other such options make up more statist territory of the scale of statism. Totalitarians prefer a maximum or all-encompassing state.
 • Estatismo es un término utilizado en el ámbito de la filosofía política que enfatiza el rol del Estado en el análisis de los cambios políticos; o, en describir corrientes políticas que apoyan el uso del Estado para alcanzar ciertas metas. Es lo opuesto a anarquismo o a libertarismo.Cuando se lo utiliza para describir análisis, el término estatismo hace referencia a los análisis que utilizan la dicotomía entre Estado y sociedad, con el Estado visto como una institución homogénea capaz de utilizar poder social para imponer políticas sobre una sociedad pasiva o que ofrece resistencia compuesta de grupos de personas. Este tipo de análisis es discutido en la literatura sobre ciencias políticas, comparándolo con otros análisis que consideran al Estado como un concepto y poder político que es ejercido por toda la sociedad por organizaciones que compiten con acceso al poder.Por ejemplo, el estatismo económico, promueve la visión que el Estado tiene un muy importante y legítimo rol de dirigir la economía, sea en forma directa mediante empresas estatales y otros tipos de herramientas disponibles al gobierno, o en forma indirecta mediante planificación económica. Puede hacer referencia a la ideología referida al estatismo que establece que: La soberanía no reside en el pueblo sino en el Estado nacional, y que todos los individuos y asociaciones existen con el solo propósito de mejorar y desarrollar el poder, el prestigio, y el bienestar del Estado. El concepto de estatismo, que a veces se considera sinónimo con el concepto de nación, y corporativismo repudia el individualismo y exalta a la nación como un cuerpo orgánico encabezado por el Líder Supremo y alimentado por unidad, fuerza y disciplina.A veces el término estatismo hace referencias al capitalismo de Estado o a economías de mercado sumamente reguladas con una importante intervención del Estado. A menudo es utilizado para hacer referencia al socialismo de Estado (también llamado por corrientes libertarias de izquierda como capitalismo de Estado), el cual utiliza la estatización, como un medio para gestionar la industria.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 28506 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6986 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109597448 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'étatisme, dérivé du terme État peut prendre plusieurs sens selon les contextes, il peut désigner à la fois : Un courant ou doctrine politique selon laquelle l'État doit intervenir systèmatiquement, de façon plus ou moins directe, par le biais de son monopole territorial, dans les principaux domaines sociaux et d'activité économique. L'exercice des pouvoirs de l'État, et l'expansion de son champ d'intervention sur la société.
 • Az etatizmus államközpontúságot jelent, amikor az állam központilag kívánja irányítani például a teljes gazdaságot. Ez többek között azzal jár, hogy minden vállalat állami kézbe kerül, illetve a gazdaságot központilag készített tervek alapján igazgatják. A szó a francia état, állam szóból származik. Az etatizmus jellemezte többek között a Szovjetunió gazdaságpolitikáját, illetve Törökország politikáját az egypártrendszer idején.
 • Devletçilik, devletin ekonomiyi veya sosyal hayatı ya da her ikisini de belirli bir dereceye kadar kontrol etmesi gerektiği inancıdır. Devletçilik anarşizmin tersidir. Devletçilik totalitarist, refah devleti, minarkist, büyük devlet gibi çeşitli şekillerde olabilir.
 • Estadismo é a corrente política de defesa da idéia de que o governo deve direcionar suas atitudes para o desenvolvimento do Estado.Em um cenário de correntes políticas de esquerda e direita (se é que essa classificação ainda é válida), o estadismo seria uma característica das correntes de direita.O estadismo ao extremo é característica de correntes políticas como o nazismo, o fascismo e o integralismo (no Brasil).
 • 国家主義 (Statism または Etatism) とは、経済的および社会的な目標達成のための国家権力を支持する政治運動や傾向をさす用語である。たとえば経済的国家主義は、国有企業や他の形態による政治機構によって直接的に、または経済企画によって間接的に、国が経済に介入する重大で合法的な役割を持っているという観点を促進する。「国家主義」という用語は時に国家資本主義ないし多量の政治介入によって高度に管理された市場経済をさすのに用いられる。また、国家社会主義や、国家による産業を管理するための、国有化を通した協同経済システムの意味でも使われる。戦後の日本では批判的意味合いで用いられることが多く、近年では社民党の広田貞治などが第一次安倍政権を批判する文脈で用いている。
 • 국가주의(한자: 國家主義, 영어: Statism)는 국가를 가장 우월적인 조직체로 인정하고 국가 권력에 사회 생활의 전 영역에 걸친 광범위한 통제력을 부여하는 사상이다.
 • Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan.tr:Atatürk İlkeleri#Devletçilik
 • Etatismus (frz. État „Staat“) ist ein Begriff, der für mehrere politische Anschauungen und Theorien verwendet wird, deren Gemeinsamkeit darin liegt, im Staat das Regulativ für beispielsweise wirtschaftliches und soziales Leben zu sehen. Der Begriff entstand um 1880 in Frankreich.
 • Etatismus (z franc. l´état, stát) je názor či postoj, který zdůrazňuje roli státu při řešení společenských a hospodářských problémů, případně chce rozšířit jeho působnost a pravomoci. Pojem vznikl kolem roku 1880 ve Francii a užívá se kriticky a polemicky, kdežto zastánci těchto tendencí jej obvykle odmítají. V ekonomii má podobný význam dirigismus (z franc. diriger, řídit).
 • Lo statalismo è la tendenza ad attribuire allo Stato un ruolo forte nel possesso di aziende e nel controllo dell'economia nazionale, dove possiede la grande maggioranza delle aziende e non permette lo sviluppo dei liberi professionisti.
 • In political science, statism is the belief that the state should control either economic or social policy, or both, to some degree. Statism is effectively the opposite of anarchism. Statism can take many forms from minarchism to totalitarianism. Minarchists prefer a minimal or night-watchman state to protect people from aggression, theft, breach of contract, and fraud with military, police, and courts. Some may also include fire departments, prisons, and other functions.
 • Etatyzm (fr. l'État - państwo) – rodzaj polityki społeczno-gospodarczej państwa o gospodarce mieszanej (państwowo-prywatnej) oznaczający przejmowanie przez państwo administracji nad prywatnymi przedsiębiorstwami lub tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych przy pomocy kapitału państwowego, a także tworzenie przedsiębiorstw o kapitale mieszanym (państwowo-prywatnym).
 • Estatismo es un término utilizado en el ámbito de la filosofía política que enfatiza el rol del Estado en el análisis de los cambios políticos; o, en describir corrientes políticas que apoyan el uso del Estado para alcanzar ciertas metas.
 • L' estatisme és un terme usat a la filosofia política per a posar ènfasi en el rol de l'Estat a l'anàlisi dels canvis polítics o també per a descriure els corrents polítics que recolzen l'ús de l'Estat per a aconseguir certes fites. Alguns exemples d'estatismes són l'estatisme industrial, l'estatisme feixista, l'estatisme comunista, etc. També existeix el corrent ideològic oposat: l'antiestatisme.L'estatisme pot ser portat en menor o major grau, en diferents àmbits i amb diferents objectius.
 • Etatisme (van Frans état, staat) of statisme is de opvatting dat een overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting.
 • Етатизмът (на френски: étatisme, от ètat - държава) е разбирането, че държавата трябва да контролира (в някаква степен) икономиката или социалната политика, или и двете .
 • Этатизм (государственничество) (от фр.
rdfs:label
 • Étatisme
 • Devletçilik
 • Estadismo
 • Estatisme
 • Estatismo
 • Etatisme
 • Etatisme
 • Etatismus
 • Etatismus
 • Etatizmus
 • Etatyzm
 • Statalismo
 • Statism
 • Етатизъм
 • Этатизм
 • 国家主義
 • 국가주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:valeur of
is foaf:primaryTopic of