Une étamine est l'organe mâle de la reproduction chez les végétaux supérieurs ou angiospermes.Elle se compose d'un filet et d'une anthère au sommet, portant elle-même les loges qui produisent et contiennent le pollen. L'ensemble des étamines forment l'androcée.Une étamine est formée de trois parties : le filet le connectif : c'est la partie centrale de l'anthère située dans le prolongement du filet et généralement très peu développée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une étamine est l'organe mâle de la reproduction chez les végétaux supérieurs ou angiospermes.Elle se compose d'un filet et d'une anthère au sommet, portant elle-même les loges qui produisent et contiennent le pollen. L'ensemble des étamines forment l'androcée.Une étamine est formée de trois parties : le filet le connectif : c'est la partie centrale de l'anthère située dans le prolongement du filet et généralement très peu développée. Parfois le connectif se développe formant une sorte de fléau transversal (cas des sauges par exemple). l'anthère : c'est la partie fertile de l'étamine, portant les sacs polliniques réunis en deux loges. Une étamine rudimentaire, dont l'anthère a avorté, est appelée staminode.Portail de la botanique Portail de la botanique
 • 雄蕊(雄蘂、ゆうずい、英: Stamen)は、被子植物の花を構成する要素の一つ。一般的には「おしべ」といわれ、花粉を入れる袋状の葯(やく)(Anther)と葯を支える花糸(かし)(Filament)という部分で構成される。ただし花糸に当たる部分がないものや、糸状でなく葉状になっているものもある。さらに八重咲きなどの花では雄蕊が花弁(花びら)状に変化している。雄蕊は、葯より花粉を出して、雌蕊の先(柱頭)に受粉させる役割を持っている。ふつう葯は2つの半葯からなり、半葯はさらに2つの花粉嚢(葯室)という袋からなる。花粉嚢には花粉が入っており、花粉の出口は縦に裂けるもの、横に裂けるもの、穴が開いているものなど植物により形状が異なる。雄蕊はシダ植物の小胞子葉に相同(花粉が小胞子、花粉嚢が小胞子嚢に当たる)である。裸子植物では花粉嚢のついた鱗片状のものが多く、雄蕊でなく小胞子葉ということが多い(これが集まったものは雄花ともいわれる)。
 • Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych. Pręciki zazwyczaj zebrane są w okółki, tworząc pręcikowie (łac. androeceum).Mogą one występować w różnej liczbie w kwiecie, mogą być wolne, zrośnięte ze sobą lub przyrośnięte do okwiatu.U niektórych roślin występują szczątkowe pręciki, nie wytwarzające pylników – tzw. prątniczki (łac. staminodium), które czasem przemieniają się w miodniki (łac. nectaria). Długość pręcików może być niejednakowa. W rodzinie jasnotowatych (Lamiacae) w kwiatach znajdują się cztery pręciki, z których dwa są długie, a dwa krótkie. Takie pręciki określane są mianem dwusilnych. W rodzinie kapustowatych (Brassicaceae) cztery pręciki są długie, a dwa krótkie – określane są mianem czterosilnych.U roślin nagonasiennych nie ma typowych pręcików tylko mikrosporangia (zwane pylnikami) na łuskowatych mikrosporofilach, tworzących zwykle szyszkowate twory zwane kwiatostanami męskimi lub mikrostrobilami.== Przypisy ==
 • The stamen (plural stamina or stamens, from Latin stamen meaning "thread of the warp") is the pollen-producing reproductive organ of a flower. Stamens typically consist of a stalk called the filament (from Latin filum, meaning "thread"), and an anther (from Ancient Greek anthera, feminine of antheros "flowery," from anthos "flower"), which contains microsporangia. Anthers are most commonly two-lobed and are attached to the filament either at the base or in the middle portion. The sterile tissue between the lobes is called the connective.The stamens in a flower are collectively called the androecium (from Greek andros oikia: man's house). The androecium forms a great variety of different patterns, some rather complex. It surrounds the gynoecium (carpels) and is inside the perianth (the petals and sepals together) if there is one. (The one exception is a few members of the family Triuridaceae, particularly Lacandonia schismatica, in which the gynoecium surrounds the androecium.)
 • A porzótáj (androeceum, ógörög eredetű szó az androsz = „férfi, ember” és az oikosz = „ház, lakás” szavak összetételéből; magyarosra átírva: andrőceum; a virágképletbeli jele: A) a virág hím jellegű tája, a porzólevelek (stamen) alkotják.A virág sok más részéhez hasonlóan lomblevél eredetű, de erősen differenciálódtak, azonban előfordul, hogy a porzólevelek alakulnak vissza zöld fotoszintetizáló levéllé, ez az atavisztikus mutáció (berki szellőrózsa).Evolúciós elődje, illetve megfelelője a harasztoknál a mikrosporofillum.
 • Тычи́нка (лат. Stamen, устар. пыльцелистик) — часть цветка цветковых растений, мужской репродуктивный орган, в котором образуется пыльца.
 • Erkek organ, stamen ya da anter olarak da bilinir, çiçeğin erkek üreme organı.Bir çiçekte bulunan erkek organların tümüne birden "andresium" ya da "androecium" denir. Genellikle dişi organın çevresinde yer alan erkek organların her biri, ipçik olarak bilinen sap kısmı (filament) ve çiçektozlarının üretildiği başçık (anter) bölümlerinden oluşur. İpçik genellikle silindir biçiminde ya da yassıdır. Biçim ve renk olarak büyük çeşitlilik gösteren başçık ise çoğu kez teka adı verilen iki kısımdan (loptan) meydana gelir. Her bir tekada iki polen kesesi (lokulus) vardır. Polen keselerinde polenleri meydana getiren polen ana hücreleri vardır. Stamenlerin sayısı ve biçimi taksonomik ilişkilerin saptanmasında önemli bir etkendir. Satmenler için de haploid spor ya da polen taneciklerinin oluştuğu polen keselerini (mikrosporangiumları) içerir.Polen keseleri içinde meydana gelen polen ana hücreleri mayoz bölünme ile her biri 4 polen (polen tetratı) meydana getirir. Başlangıçta tek haploit nukleusa sahip olan polenler mitoz bölünme ile biri generatif diğeri vejetatif olmak üzere iki nukleus meydana getirir. Vejetatif hücre polenin çimlenmesi esnasında polen tüpünü meydana getirir, generatif hücre tekrar bölünerek 2 sperma nukleusu oluşturur.Polenler, angiospermlerde çeşitli şekillerde bulunurlar. Genellikle 2 zara sahiptirler, dıştaki eksin zar olup bu zar sert yapılı ve üzerinde porlar bulunur, içteki intin zardır, daha ince yapılıdır. Genç bir anterden enine kesit alınıp incelendiğinde dıştan içe doğru epidermis, endotesyum, aratabaka, tabetum ve polen ana hücreleri olarak sıralanırlar. Olgun anterlerde tabetum hücreleri genellikle parçalanmış ve kalıntıları kalmıştır. Polen ana hücrelerinde polen tatratları meydana gelir. Anterler olgunlaştığı zaman boyuna bir yarıkla, enine bir yarıkla, delik veya kapakla açılırlar. Yarıklar anterin iç yüzüne açılıyorsa intrors, dış yüzüne açılıyorsa ekstrors olarak adlandırılır.Anterlerin filamente bağlanış şekilleride farklıdır. Filament anterin tabanına bileşikse bazifiks, anterin ortasına bileşikse versatil, filament anterin sırtında bir yere bileşikse dorsifiks olarak adlandırılır.Bir çiçekte bulunan stamenlerden ikisi uzun, ikisi kısa ise didinam, 6 stamen mevcut ve bunlardan 4’ü uzun, 2’si kısa ise tetradinam adını alır. Filamentler genellikle serbesttir, bazen bileşikte olur. Filamentler bir tüp halinde birleşmisse monodelf, iki grup halinde birleşmisse dialydelf olarak adlandırılır. Filamentler serbest anterler bileşikse singenezik, filamentler ginekeumla birleşmişse ginostegyum olarakadlandırılmaktadır. Verimsiz stamenler staminod adını alır.
 • L'androceu (del llatí androceum, que designava un lloc destinat als homes) és el conjunt dels estams, que són els òrgans reproductors de la flor que generen les gàmetes mòbils. És el conjunt d'estams, formats cadascun per l'antera i el filament. Cada antera consta de dues teques unides per un teixit estèril anomenat connectiu que serveix de suport al filament. A cada teca hi ha dos sacs pol·línics que contenen el pol·len. Algunes flors, a més dels estams normals, fèrtils, en tenen d'altres d'estèrils i a vegades força modificats o transformats en esquames o nectaris; aquestes estructures són conegudes pel nom d'estaminodis. Quan els estams són madurs, es produeix la dehiscència de les anteres, procés d'obertura que permet sortir els grans de pol·len. Aquest fenomen pot tenir lloc per una fenedura al llarg de cada teca (longitudinal), per porus apicals (poral) o a través de petites finestres (per ventalles o ventalloles).En les angiospermes es presenta una tendència menys marcada que altres verticils a la reduccióde peces. Sovint els estams són molt nombrosos (poliàndria) i estan disposatshelicoïdalment, malgrat que les altres peces florals siguin cícliques. Quan els estams són cíclics,el cas primitiu és que formin dos verticils. En diferents famílies, es dóna una multiplicaciósecundària del nombre d'estams (poliàndria secundària), que tenen maduració centrífuga i sovints'agrupen en feixos. El nombre comparativament alt d'estams té sentit quan la pol·linització éspoc específica (anemòfil·la) o mitjançant animals que mengen molt pol·len.L'estam o els estams constitueixen l'androceu, és a dir, és l'òrgan masculí d'una flor.El pol·len és el responsable de la fecundació de l'òvul de dins l'ovari. Aquest procés pot tenir lloc al cap d'un breu període de temps de la pol·linització (al cap de l'hora en l'ordi) o al cap d'uns mesos (l'avellaner és pol·linitzada al final de la tardor i la fecundació no es realitza fins a la primavera següent).
 • 수술, 수꽃술은 꽃의 생식 기관의 하나로 간주되며 웅예(雄蕊)라고도 한다. 꽃실이라고 불리는 줄기와, 포자낭을 포함하는 꽃밥, 이렇게 두 부분으로 이루어져 있다. 꽃실은 수술대라고도 부른다. 꽃밥은 두 잎으로 이루어진 주머니 모양으로 되어 있고, 약(葯)으로도 부른다. 두 잎 간 중성(포자가 생기지 않는) 조직을 꽃밥부리로 부른다.
 • Тичинките са фертилната част на цвета, характерни като структура само за покритосеменните растения. Всяка тичинка има дръжка и прашник с две прашникови торбички, в които след мейотично делене се образуват хаплоидни микроспори (цветен прашец) - мъжки полови клетки. Броят и подреждането им в цвета варират при различните видове и надвидови групи - това е важен систематичен белег при класификацията и филогетнията на цветните растения.
 • Tyčinka (stamen) je samčí pohlavní orgán semenných rostlin, slouží k produkci pylu. Má dvě části – nitku (filamentum) a prašník (anthera). Někdy je za další část tyčinky považováno i spojidlo (konektiv), tj. tkáň, která je vlastně pokračování nitky a propojuje dva pylové váčky (theca) prašníku.
 • Gli stami costituiscono l’androceo (parte fertile maschile) del fiore delle Angiosperme e possono essere liberi o riuniti in gruppi. Sono inseriti nel ricettacolo.Uno stame è composto dal filamento col quale esso si inserisce sul supporto e dall’antera formata a sua volta dalle logge dove maturano i granuli pollinici.Gli stami possono essere liberi o saldati per i filamenti: quando formano un solo gruppo gli stami sono detti monadelfi e tutti i filamenti sono saldati a formare una specie di tubo se gli stami formano due gruppi sono detti diadelfi se si formano molti gruppi di stami sono detti poliadelfi.A seconda della lunghezza gli stami si dicono: omodinami se tutti della stessa lunghezza didinami se sono 4, (2 + lunghi, 2 + brevi) tetradinami se sono 6, 4 + lunghi, 2 + breviSe gli stami sono sterili prendono il nome di staminodi.A seconda del numero degli stami i fiori si dicono: monoandri se posseggono un solo stame, diandri con due, poliandri con molti stami.
 • O estame é o órgão masculino das plantas que produzem flores: Angiospermas (fanerógamas).Um estame é constituído por três partes: antera, conectivo e filete. Antera: Parte superior do estame, com formato globuloso. Contém os microsporângios que produzem os esporos haplóides, denominados grãos de pólen (gametas masculinos) Conectivo: Pequena estrutura que liga a antera ao filete Filete: Haste que liga o receptáculo da flor à anteraA maioria das flores possui seis estames dentro de um perianto (conjunto das pétalas e sépalas). Ao conjunto dos estames dá-se o nome de androceu.As flores podem ser: Monóicas: há tanto a parte feminina (carpelos) quanto a masculina (estames). Dióicas: Será dióica a planta que tiver uma casa para cada sexo. Ex: Se tiver uma casa só com flores com estame e no outro apenas flores com carpelos!Uma flor que possua apenas estames funcionais é chamada uma flor estaminada.
 • Das Staubblatt, Staubgefäß oder Stamen (Mehrzahl Stamina) ist das Pollen-erzeugende Organ in der Blüte der Bedecktsamer. Es besteht aus dem Staubfaden (Filament) und dem Staubbeutel (Anthere). Die Gesamtheit aller Staubblätter einer Blüte ist das Androeceum. Staubblätter liegen in zwittrigen Blüten immer zwischen Blütenhülle und Gynoeceum.Es wird als Blattorgan angesehen und ist den Mikrosporophyllen heterosporer Farne homolog. Form und Anzahl der Staubblätter einer Blüte variieren bei unterschiedlichen Taxa.
 • "Estaminodio", "Anterodio" redirigen aquí.En botánica, un estambre (del latín stamen, hebras largas del vellón de lana) es cada uno de los órganos florales masculinos portadores de sacos polínicos (microsporangios) que originan los granos de polen (micrósporas). El conjunto de todos los estambres se llama androceo.Poseen estambres tanto las gimnospermas como las angiospermas, en cada uno de estos grupos poseen una morfología particular. A continuación los estambres de angiospermas, el grupo más diverso de plantas.En las angiospermas, en un sector ensanchado del estambre, se diferencia la antera (del griego antiguo anthera, femenino de antheros "floral," y de anthos, "flor,"), es dentro de ella donde se forman los granos de polen, por lo tanto la parte fértil del estambre. La antera suele estar formada por dos tecas que contienen a su vez cada una dos microsporangios, que a la madurez de la teca se unen en un único lóculo.Los estambres de las angiospermas pueden ser en general laminares (la antera embebida en una lámina) o filamentosos (la antera unida al receptáculo a través de un filamento, del latín filum, "hilo"). En estambres filamentosos, se llama conectivo la porción de tejido estéril de la antera que cementa a sus dos tecas, que forma cuerpo con ellas y las mantiene unidas, para algunos autores la región entre dos tecas de los estambres laminares también se llama conectivo. Lo normal es que el conectivo esté poco desarrollado, de tal manera que las tecas destaquen ampliamente; en algunas angiospermas primitivas, todo el estambre puede ser laminar y el conectivo puede alcanzar un gran desarrollo, de modo que separe ampliamente las tecas. En algunos casos el conectivo presenta apéndices de formas muy variadas que tienen importancia sistemática (p.ej. en las melastomatáceas).Muchas veces se desarrollan nectarios florales (glándulas productoras y secretoras de néctar) que en muchos casos en la base del filamento. Cuando se encuentran en los estambres, se llaman nectarios estaminales.Se llama estaminodios a los estambres estériles que aparecen en ciertas flores. Su función es variada y puede tener que ver con la producción de néctar o con la función llamativa que suelen cumplir los pétalos. Los estaminodios están frecuentemente disimulados y parecen estambres, o están modificados para producir néctar, como en la "planta del sortilegio" (Hamamelis) o para cumplir la función de los pétalos (petaloideos). Los estaminodios pueden ser una característica decisiva para diferenciar entre especies, como en el género de orquídeas Paphiopedilum. Los estaminodios pueden presentar una estructura como una antera no funcional, cuando es así estas estructuras se llaman anterodio.En un pimpollo floral inmaduro (no abierto), los filamentos aún son cortos. Su función posterior es transportar nutrientes al polen en desarrollo y comienzan a alargarse en cuanto abre el pimpollo. La antera puede estar fijada al filamento de dos formas: Basifija: a la base del filamento; permite la dehiscencia longitudinal (abre longitudinalmente para liberar el polen). Versátil: fijado al centro del filamento; el polen es luego liberado a través de poros (dehiscencia poral).Los estambres pueden ser connatos (fusionados o unidos en la misma espiral): Monadelfos: fusionados en una única estructura compuesta. Diadelfos: fusionados parcialmente en dos estructuras androicas. Poliadelfos: fusionados en más de 2 estructuras androicas. Sinantéreos: solamente las anteras son connatas (tales como en las Asteraceae).Los estambres pueden también ser adnatos (fusionados o unidos en más de una espiral): Epipétalos: surgiendo de la corola. Didínamos: surgiendo en dos pares de diferente largura. Tetradínamos: surgiendo como un grupo de seis filamentos con dos de ellos más cortos. Protuberantes: alargados más allá de la corola. Inclusos: no sobrepasan la corola.
 • Benang sari atau stamen (dari kata Latin stamen, 'benang pintal') ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen (dari kata Latin filum, 'benang'), dan, pada ujung tangkai sari, kepala sari atau anter (dari kata Yunani kuna anthera, 'dari bunga').Anter biasanya terdiri dari empat kotak sari, disebut mikrosporangia. Perkembangan mikrosporangia dan spora haploid yang terkandung di dalamnya (yaitu serbuk sari) mirip dengan mikrosporangia pada tumbuhan gimnosperma seperti pinus dan lumut. Serbuk sari dilepaskan dari anter, lalu jatuh, atau terbawa oleh agen eksternal — angin, air, atau hewan — ke putik bunga yang sama maupun bunga lain sehingga terjadi penyerbukan.
 • Een meeldraad (stamen) is een onderdeel van de mannelijke geslachtsorganen van een bloem, dat het stuifmeel voortbrengt.Er zijn tweeslachtige bloemen, dus met meeldraden en stamper en er zijn eenslachtige bloemen met alleen meeldraden of alleen stampers. Op de foto van suikermais is de bloeiwijze met alleen mannelijke bloemen te zien. Vooral de buiten de bloem hangende helmhokjes zijn duidelijk waarneembaar.
 • Estamineak edo lorezilak (latinez Stamina) angiospermoen loreetan, ugal-organo arretako bakoitza, gehienetan anteraz eta harizpiz osatuta dagoena.Antera bakoitzak zelula esporogeneoz osatutako lau polen-zaku ditu. Polen-zaku horiek, meiosi bidez, mikroespora haploide ugari sortzen dituzte. Mikroespora horietako bakoitza zelula-pareta erresistente batez estalia dago, eta mitosi bidez zatitzen da bi nukleo haploide sortuz. Nukleo haploideek gametofito arra, edo polen-alea, eratzen dute. Bi nukleo haploideetako batek polen-hodia eratzen du, eta bestea, mitosi bidez zatituko da, bi zelula espermatiko emanez.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7247 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2051 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 13 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109913666 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Stamens
prop-fr:commonsTitre
 • les étamines
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une étamine est l'organe mâle de la reproduction chez les végétaux supérieurs ou angiospermes.Elle se compose d'un filet et d'une anthère au sommet, portant elle-même les loges qui produisent et contiennent le pollen. L'ensemble des étamines forment l'androcée.Une étamine est formée de trois parties : le filet le connectif : c'est la partie centrale de l'anthère située dans le prolongement du filet et généralement très peu développée.
 • 雄蕊(雄蘂、ゆうずい、英: Stamen)は、被子植物の花を構成する要素の一つ。一般的には「おしべ」といわれ、花粉を入れる袋状の葯(やく)(Anther)と葯を支える花糸(かし)(Filament)という部分で構成される。ただし花糸に当たる部分がないものや、糸状でなく葉状になっているものもある。さらに八重咲きなどの花では雄蕊が花弁(花びら)状に変化している。雄蕊は、葯より花粉を出して、雌蕊の先(柱頭)に受粉させる役割を持っている。ふつう葯は2つの半葯からなり、半葯はさらに2つの花粉嚢(葯室)という袋からなる。花粉嚢には花粉が入っており、花粉の出口は縦に裂けるもの、横に裂けるもの、穴が開いているものなど植物により形状が異なる。雄蕊はシダ植物の小胞子葉に相同(花粉が小胞子、花粉嚢が小胞子嚢に当たる)である。裸子植物では花粉嚢のついた鱗片状のものが多く、雄蕊でなく小胞子葉ということが多い(これが集まったものは雄花ともいわれる)。
 • A porzótáj (androeceum, ógörög eredetű szó az androsz = „férfi, ember” és az oikosz = „ház, lakás” szavak összetételéből; magyarosra átírva: andrőceum; a virágképletbeli jele: A) a virág hím jellegű tája, a porzólevelek (stamen) alkotják.A virág sok más részéhez hasonlóan lomblevél eredetű, de erősen differenciálódtak, azonban előfordul, hogy a porzólevelek alakulnak vissza zöld fotoszintetizáló levéllé, ez az atavisztikus mutáció (berki szellőrózsa).Evolúciós elődje, illetve megfelelője a harasztoknál a mikrosporofillum.
 • Тычи́нка (лат. Stamen, устар. пыльцелистик) — часть цветка цветковых растений, мужской репродуктивный орган, в котором образуется пыльца.
 • 수술, 수꽃술은 꽃의 생식 기관의 하나로 간주되며 웅예(雄蕊)라고도 한다. 꽃실이라고 불리는 줄기와, 포자낭을 포함하는 꽃밥, 이렇게 두 부분으로 이루어져 있다. 꽃실은 수술대라고도 부른다. 꽃밥은 두 잎으로 이루어진 주머니 모양으로 되어 있고, 약(葯)으로도 부른다. 두 잎 간 중성(포자가 생기지 않는) 조직을 꽃밥부리로 부른다.
 • Тичинките са фертилната част на цвета, характерни като структура само за покритосеменните растения. Всяка тичинка има дръжка и прашник с две прашникови торбички, в които след мейотично делене се образуват хаплоидни микроспори (цветен прашец) - мъжки полови клетки. Броят и подреждането им в цвета варират при различните видове и надвидови групи - това е важен систематичен белег при класификацията и филогетнията на цветните растения.
 • Tyčinka (stamen) je samčí pohlavní orgán semenných rostlin, slouží k produkci pylu. Má dvě části – nitku (filamentum) a prašník (anthera). Někdy je za další část tyčinky považováno i spojidlo (konektiv), tj. tkáň, která je vlastně pokračování nitky a propojuje dva pylové váčky (theca) prašníku.
 • Een meeldraad (stamen) is een onderdeel van de mannelijke geslachtsorganen van een bloem, dat het stuifmeel voortbrengt.Er zijn tweeslachtige bloemen, dus met meeldraden en stamper en er zijn eenslachtige bloemen met alleen meeldraden of alleen stampers. Op de foto van suikermais is de bloeiwijze met alleen mannelijke bloemen te zien. Vooral de buiten de bloem hangende helmhokjes zijn duidelijk waarneembaar.
 • Gli stami costituiscono l’androceo (parte fertile maschile) del fiore delle Angiosperme e possono essere liberi o riuniti in gruppi.
 • Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum).
 • Estamineak edo lorezilak (latinez Stamina) angiospermoen loreetan, ugal-organo arretako bakoitza, gehienetan anteraz eta harizpiz osatuta dagoena.Antera bakoitzak zelula esporogeneoz osatutako lau polen-zaku ditu. Polen-zaku horiek, meiosi bidez, mikroespora haploide ugari sortzen dituzte. Mikroespora horietako bakoitza zelula-pareta erresistente batez estalia dago, eta mitosi bidez zatitzen da bi nukleo haploide sortuz. Nukleo haploideek gametofito arra, edo polen-alea, eratzen dute.
 • Das Staubblatt, Staubgefäß oder Stamen (Mehrzahl Stamina) ist das Pollen-erzeugende Organ in der Blüte der Bedecktsamer. Es besteht aus dem Staubfaden (Filament) und dem Staubbeutel (Anthere). Die Gesamtheit aller Staubblätter einer Blüte ist das Androeceum. Staubblätter liegen in zwittrigen Blüten immer zwischen Blütenhülle und Gynoeceum.Es wird als Blattorgan angesehen und ist den Mikrosporophyllen heterosporer Farne homolog.
 • O estame é o órgão masculino das plantas que produzem flores: Angiospermas (fanerógamas).Um estame é constituído por três partes: antera, conectivo e filete. Antera: Parte superior do estame, com formato globuloso.
 • "Estaminodio", "Anterodio" redirigen aquí.En botánica, un estambre (del latín stamen, hebras largas del vellón de lana) es cada uno de los órganos florales masculinos portadores de sacos polínicos (microsporangios) que originan los granos de polen (micrósporas). El conjunto de todos los estambres se llama androceo.Poseen estambres tanto las gimnospermas como las angiospermas, en cada uno de estos grupos poseen una morfología particular.
 • Benang sari atau stamen (dari kata Latin stamen, 'benang pintal') ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen (dari kata Latin filum, 'benang'), dan, pada ujung tangkai sari, kepala sari atau anter (dari kata Yunani kuna anthera, 'dari bunga').Anter biasanya terdiri dari empat kotak sari, disebut mikrosporangia.
 • Erkek organ, stamen ya da anter olarak da bilinir, çiçeğin erkek üreme organı.Bir çiçekte bulunan erkek organların tümüne birden "andresium" ya da "androecium" denir. Genellikle dişi organın çevresinde yer alan erkek organların her biri, ipçik olarak bilinen sap kısmı (filament) ve çiçektozlarının üretildiği başçık (anter) bölümlerinden oluşur. İpçik genellikle silindir biçiminde ya da yassıdır.
 • L'androceu (del llatí androceum, que designava un lloc destinat als homes) és el conjunt dels estams, que són els òrgans reproductors de la flor que generen les gàmetes mòbils. És el conjunt d'estams, formats cadascun per l'antera i el filament. Cada antera consta de dues teques unides per un teixit estèril anomenat connectiu que serveix de suport al filament. A cada teca hi ha dos sacs pol·línics que contenen el pol·len.
 • The stamen (plural stamina or stamens, from Latin stamen meaning "thread of the warp") is the pollen-producing reproductive organ of a flower. Stamens typically consist of a stalk called the filament (from Latin filum, meaning "thread"), and an anther (from Ancient Greek anthera, feminine of antheros "flowery," from anthos "flower"), which contains microsporangia. Anthers are most commonly two-lobed and are attached to the filament either at the base or in the middle portion.
rdfs:label
 • Étamine
 • Androceu
 • Benang sari
 • Erkek organ (çiçek)
 • Estambre
 • Estame
 • Estamine
 • Meeldraad
 • Porzótáj
 • Pręcik (botanika)
 • Stame
 • Stamen
 • Staubblatt
 • Tyčinka (botanika)
 • Тичинка
 • Тычинка
 • 雄蕊
 • 수꽃술
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of