L'étalement urbain est une expression désignant le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des villes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'étalement urbain est une expression désignant le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des villes. On parle aussi de périurbanisation, terme moins péjoratif.Selon l'Agence européenne pour l'environnement, l'étalement urbain se manifeste lorsque le taux de changement d'occupation des terres excède le taux de croissance de la population, autrement dit quand, sur un territoire donné, la progression des surfaces urbanisées excède la progression de la population.En Amérique du Nord, en raison d’« une planification et une occupation des sols peu contraignantes, alliées à une progression des populations affluant », le développement urbain représente moins d’un pour cent de la surface du Canada (OCDE 2004) et 3,1 pour cent de la surface des États-Unis . C'est un des sujets de préoccupation du Programme des Nations unies pour l'environnement. Ce sujet était soulevé dans le rapport GEO-3 et selon le rapport GEO-4 de 2007 « reste un des défis les plus intimidants qui se posent à la qualité de l’environnement en Amérique du Nord ». La taille des maisons et les lotissements grandit, alors que le nombre moyen d’habitants par maison a chuté .Ceci a entrainé une augmentation du nombre de voitures, de kilomètres parcourus et de routes imperméabilisées en Amérique du Nord au cours des 20 dernières années. En effet, vitesse et longueur de déplacement et étalement urbain sont intimement liés : depuis 1960, l’explosion des mobilités a engendré une dilatation croissante des espaces urbains et des territoires. Cet étalement, qui est lié au développement démographique des agglomérations, se fait avec une densité du bâti d'autant plus faible que l'on s'éloigne du cœur des villes. La faible densité est due au caractère pavillonnaire de cette urbanisation, qui prend le plus souvent la forme du lotissement, la surface occupée par un foyer (maison et jardin privatif) étant plus importante que celle d'un appartement en immeuble, ainsi qu'à l'importance des espaces naturels conservés dans les communes concernées. Mais l’étalement urbain n’est pas le seul fait de l’habitat pavillonnaire : plus de la moitié des mètres carrés construits chaque année sont consacrés aux activités économiques.
 • Városszétfolyásnak (idegen szóval: „sprawl”) nevezzük, amikor a városok szélén szórványosan beépített, alacsony népsűrűségű, csak autóval bejárható, általában egyfunkciós lakó-, kereskedelmi- és ipari övezetek jönnek létre. A városszétfolyás jelensége független az adott agglomeráció összlakosságának növekedésétől, olyan városokban is érezhető, ahol a népesség csökken, vagy stagnál (pl. Budapest). A városszétfolyás általában a szuburbanizáció, azaz a módosabb középrétegek belvárosból való kiköltözésének következménye, bár nem minden szuburbanizáció jár városszétfolyással. Noha a városszétfolyás sok tekintetben a kertes családi ház iránti általános igény kielégítésének eredménye, mégis alapvetően káros jelenség, mivel: a) a szétszórt építkezés, a kis népsűrűség, és az egyfunkciós beépítés miatt mindenki kénytelen autóval járni, ami szennyezi a levegőt és elősegíti az éghajlatváltozást; b) felemészti a városok körüli, a városlakók számára elérhető természetes környezetet; c) a gyalogjárás felszámolásával elpusztítja a városlakók közötti emberi kapcsolatokat, illetve „mozgásképtelenné” teszi a gyerekeket és az öregeket; d) a városszétfolyás nyomán keletkező többlet autóforgalom túlterheli az úthálózatot, állandósítja a forgalmi dugókat. Ezen nem lehet további utak építésével segíteni, mert az új utak megépítése önmagától (azaz a lakosság növekedése nélkül is) is növeli a forgalmat, és hosszú távon erősíti a városszétfolyást. (lásd gerjesztett forgalom)
 • Sídelní kaše (anglicky urban sprawl) je urbanistický termín, který popisuje rozrůstání měst a obcí do okolní krajiny. Nové obytné celky, které jsou složené z rodinných či řadových domků, většinou vznikají v sousedství předměstských vesnic.Termín označuje způsob zástavby, kdy neexistuje (nebo není respektován) zastavovací plán a jednotlivé budovy jsou rozmísťovány bez ohledu na další stavby. Malý nebo žádný důraz není kladen na veřejná prostranství, často vznikají monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti (obchody, školky, školy). Průvodními projevy sídelní kaše je mizení zemědělské půdy a zvýšená dopravní zátěž kvůli dojíždění za prací.V severoamerické a západoevropské krajině jde o jev dlouhodobý, v České republice jej lze pozorovat až od konce devadesátých let 20. století, kdy dochází k rozšiřování obcí v okolí velkých měst. V okolí Bratislavy dochází k velikému rozvoji okolních obcí i v Rakousku, kam se stěhují někteří Slováci.V odborné i populární literatuře má sídelní kaše většinou negativní podtext, kritizoval jej například Václav Havel. Často bývá pejorativně označován jako „paneláky naležato“.S urbanistickým pojmem sídelní kaše je ve středoevropském prostoru spojován architektonický styl podnikatelské baroko.
 • Unter Zersiedelung versteht man entweder die Errichtung von Gebäuden außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, oder das ungeregelte und unstrukturierte Wachstum von Ortschaften in den unbebauten Raum hinein. Zersiedelung ist ein Teilaspekt der Suburbanisierung. Meist wird der Begriff verwendet, um negative Auswirkungen dieses Prozesses zu beschreiben.Forscher aus der Schweiz haben im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 54 Zersiedelung wie folgt definiert: Zersiedelung ist ein Phänomen, das in der Landschaft optisch wahrnehmbar ist. Eine Landschaft ist umso stärker zersiedelt, je mehr Fläche bebaut ist, je weiter gestreut die Siedlungsflächen sind und je geringer deren Ausnützung für Wohn- oder Arbeitszwecke ist. Damit ergänzen die messbaren Kriterien Größe, Streuung und Ausnützung der Siedlungsfläche die intuitive Beurteilung der Zersiedelung. Anhand dieser Definition lassen sich Entwicklungstrends in der Zersiedlung quantifizieren.Nach dem 2008 veröffentlichten Modell der „Anthrome“ der beiden amerikanischen Geographen Erle C. Ellis und Navin Ramankutty leben etwa die Hälfte aller Menschen auf der Erde im zersiedelten Umland (Dense Settlements, Villages) städtischer Ballungsräume.
 • Se conoce como dispersión urbana, dispersión suburbana, urbanización por derrame o suburbanización por derrame (traducido del inglés urban sprawl), al fenómeno de propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra rural en la periferia de una zona urbana. Los residentes de los barrios en expansión tienden a vivir en casas unifamiliares y a desplazarse en automóvil al trabajo. La baja densidad de población es un indicador de la dispersión. Los planificadores urbanos hacen hincapié en los aspectos cualitativos de la expansión como la falta de opciones de transporte y la seguridad y tranquilidad de estos barrios. Sus detractores, en cambio, tienden a centrarse en la cantidad real de la tierra que ha sido urbanizada por la expansión. El proceso de dispersión urbana tiene, en general, connotaciones negativas debido a los perjuicios a la salud y las cuestiones ambientales que crea la expansión. Los residentes de los barrios en expansión tienden a emitir más contaminación por persona y sufren más accidentes mortales de tráfico. La dispersión es controvertida, con defensores que afirman que los consumidores prefieren la menor densidad de los barrios y que la expansión no necesariamente aumenta el tráfico. La dispersión también está vinculada con el aumento de la obesidad ya que caminar y montar una bicicleta no son opciones viables para desplazarse hacia el centro de la ciudad. La dispersión tiene un impacto negativo sobre la tierra y la cantidad y calidad del agua y puede estar vinculado a una disminución del capital social.
 • 교외 확산으로 알려진 도시의 확산 또는 도시 스프롤 현상은 도시와 그 교외지역의 가장자리가 농촌지역으로 팽창되어 나가는 현상을 가리킨다.
 • Rebakan kota, juga dikenal sebagai rebakan pinggiran, adalah konsep berbagai dimensi, yang mencakup rebakan kota keluar dari kota dan pinggiran kotanya ke daerah kurang padat dan pengembangan bebas mobil di tanah desa, pemisahan jauh penggunaan (misalnya toko dan tempat tinggal), dan berbagai fitur desain yang mendorong ketergantungan pada mobil.
 • Urban sprawl or suburban sprawl describes the expansion of human populations away from central urban areas into previously remote and rural areas, particularly resulting in low-density communities reliant upon heavy automobile usage. Urban sprawl is a multifaceted concept of community planning especially relevant to developed nations (and primarily the United States, Canada, Australia and New Zealand), involving topics that range from the outward spreading of a city and its suburbs, to low-density and auto-dependent development on rural land (which can cause an expansion of the daily urban system), examination of impact of high segregation between residential and commercial uses, and analysis of various design features to determine which may encourage car dependency. The term "sprawl" is most often associated with land use in the English-speaking world; in Continental Europe the term "peri-urbanisation" is often used to denote similar dynamics and phenomena.[citation needed]Discussions and debates about sprawl are often made unclear by the uncertainty of the meaning associated with the phrase. For example, some commentators measure sprawl only with the average number of residential units per acre in a given area. But others associate it with decentralization (spread of population without a well-defined centre), discontinuity (leapfrog development, as defined below), segregation of uses, and so forth.The term urban sprawl generally has negative connotations due to the health, environmental and cultural issues associated with the phrase. Residents of sprawling neighborhoods tend to emit more pollution per person and suffer more traffic fatalities. Sprawl is controversial, with supporters claiming that consumers prefer lower density neighborhoods and that sprawl does not necessarily increase traffic. Others have argued that sprawl is less a reflection of consumer preferences and more a result of legal structures and court decisions that have encouraged sprawl development.
 • スプロール現象(スプロールげんしょう、urban sprawl)とは、一般には都市が“無秩序に拡大”(sprawlの本来の意味)してゆく現象を指す。スプロール化とも言う。
 • Eksurbanizacja (często także ang. urban sprawl) – proces rozlewania się miast w większe obszary mniej intensywnej urbanizacji. Proces ten rozpoczął się w II połowie XIX wieku wraz z rozwojem transportu szynowego, który umożliwił zmniejszenie kosztów transportu do poziomu umożliwiającego migrację z centrum miasta na lokalizacje podmiejskie, gdzie cena gruntów jest znacznie niższa niż w centrach miast. W latach 1850 - 1920 powstały pierwsze przedmieścia narosłe wokół systemów komunikacji szynowej. Liczyły one najczęściej 5-6 tysięcy mieszkańców i były naturalnie ograniczone odległością od stacji kolejowej, pokonywaną najczęściej pieszo.
 • Sprawl urbano, città diffusa o dispersione urbana sono termini che stanno ad indicare una rapida e disordinata crescita di una città. Questo fenomeno si manifesta nelle zone periferiche data la connotazione di aree di recente espansione e sottoposte a continui mutamenti. Il segno caratteristico della dispersione urbana è la bassa densità abitativa in città di medie e grandi dimensioni (oltre i 100.000 abitanti); gli effetti includono la riduzione degli spazi verdi, il consumo del suolo, la dipendenza dalle autovetture a causa della maggiore distanza dai servizi, dal posto di lavoro, dai mezzi di trasporto pubblico locale, e in generale per la mancanza di infrastrutture per la mobilità alternativa come piste ciclabili, marciapiedi o attraversamenti pedonali adeguatamente connessi.
 • Hiri-barreiatzea edo hiri-sakabanatzea (urban sprawl), italiar testuinguruan hiri lausoa izenez ezaguna (città diffusa), hirigintza kontzeptu konplexu bat da, oinarrian landa-lurrak okupatuz dentsitate txikiko hiri-garapena duena, erabileren bereizte handia (ad: dendak eta etxebizitzak) eta autoekiko mendekotasun handia eragiten dituena. Hiri lausoak oztopo ugari sortzen ditu, hala nola: Autoekiko menpekotasun handia (eta auto gabekoen mugimendu eza) Ekipamendu desegoki eta sakabanatuak (ad: osasuna, kultura...) Azpiegitura kostu handiagoa biztanleko (ad: bideak, instalazioak...) Alferreko hiri-bilbea (ad: erabilera gutxiko kale-plazak Etxebizitza eta negozio dibertsitate txikia Energia, lurzoru eta ur erabilera handiagoa biztanleko Sumatutako balio estetiko kaxkarra (ad: paisaia errepikakorra)Hiri-barreiatze terminoa konnotazio negatiboak ditu oro har, batez ere osasun, ingurumen eta kultura arrazoiengatik. Hiri lausoetako biztanleek, batez beste gehiago kutsatzen dute eta auto arrisku gehiago jasan, hiri trinkoetakoak baino. Hala ere, eztabaidagai da, batzuen esanetan kontsumitzaile ugarik dentsitate txikiko auzoak nahiago dituztelako.
 • Alastramento urbano, também conhecido como alastramento suburbano, é a expansão de uma cidade e seus subúrbios sobre a área rural às margens de uma área urbana. Residentes de bairros alastrados tendem a viver em casas unifamiliares e deslocar-se de automóvel ao trabalho. Baixa densidade de população é um indicador de alastramento. Planejadores urbanos enfatizam os aspectos qualitativos do alastramento tais como a carência de opções de transporte e vizinhanças propícias aos pedestre. Conservacionistas tendem a focar na quantidade de terra que foi urbanizada pelo alastramento.O termo alastramento urbano geralmente tem conotações negativas devido às questões ambientais e de saúde que o alastramente cria. Residentes de bairros alastrados tendem a emitir mais poluição por pessoa e sofrer mais acidentes de trânsito. O alastramento é polêmico, com apoiadores alegando que os consumidores preferem bairros de baixa densidade e que o alastramento não necessariamente aumenta o tráfego. O alastramento está também ligado à obesidade, já que caminhar e andar de bicicleta não são opções viáveis para se deslocar de casa ao trabalho. O alastramento impacta negativamente a quantidade e qualidade da terra e da água e pode estar ligado ao declínio do capital social.== Referências ==
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 112226 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28829 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 94 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104666288 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:group
 • N
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'étalement urbain est une expression désignant le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des villes.
 • 교외 확산으로 알려진 도시의 확산 또는 도시 스프롤 현상은 도시와 그 교외지역의 가장자리가 농촌지역으로 팽창되어 나가는 현상을 가리킨다.
 • Rebakan kota, juga dikenal sebagai rebakan pinggiran, adalah konsep berbagai dimensi, yang mencakup rebakan kota keluar dari kota dan pinggiran kotanya ke daerah kurang padat dan pengembangan bebas mobil di tanah desa, pemisahan jauh penggunaan (misalnya toko dan tempat tinggal), dan berbagai fitur desain yang mendorong ketergantungan pada mobil.
 • スプロール現象(スプロールげんしょう、urban sprawl)とは、一般には都市が“無秩序に拡大”(sprawlの本来の意味)してゆく現象を指す。スプロール化とも言う。
 • Városszétfolyásnak (idegen szóval: „sprawl”) nevezzük, amikor a városok szélén szórványosan beépített, alacsony népsűrűségű, csak autóval bejárható, általában egyfunkciós lakó-, kereskedelmi- és ipari övezetek jönnek létre. A városszétfolyás jelensége független az adott agglomeráció összlakosságának növekedésétől, olyan városokban is érezhető, ahol a népesség csökken, vagy stagnál (pl. Budapest).
 • Se conoce como dispersión urbana, dispersión suburbana, urbanización por derrame o suburbanización por derrame (traducido del inglés urban sprawl), al fenómeno de propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra rural en la periferia de una zona urbana. Los residentes de los barrios en expansión tienden a vivir en casas unifamiliares y a desplazarse en automóvil al trabajo. La baja densidad de población es un indicador de la dispersión.
 • Sídelní kaše (anglicky urban sprawl) je urbanistický termín, který popisuje rozrůstání měst a obcí do okolní krajiny. Nové obytné celky, které jsou složené z rodinných či řadových domků, většinou vznikají v sousedství předměstských vesnic.Termín označuje způsob zástavby, kdy neexistuje (nebo není respektován) zastavovací plán a jednotlivé budovy jsou rozmísťovány bez ohledu na další stavby.
 • Eksurbanizacja (często także ang. urban sprawl) – proces rozlewania się miast w większe obszary mniej intensywnej urbanizacji. Proces ten rozpoczął się w II połowie XIX wieku wraz z rozwojem transportu szynowego, który umożliwił zmniejszenie kosztów transportu do poziomu umożliwiającego migrację z centrum miasta na lokalizacje podmiejskie, gdzie cena gruntów jest znacznie niższa niż w centrach miast.
 • Hiri-barreiatzea edo hiri-sakabanatzea (urban sprawl), italiar testuinguruan hiri lausoa izenez ezaguna (città diffusa), hirigintza kontzeptu konplexu bat da, oinarrian landa-lurrak okupatuz dentsitate txikiko hiri-garapena duena, erabileren bereizte handia (ad: dendak eta etxebizitzak) eta autoekiko mendekotasun handia eragiten dituena.
 • Alastramento urbano, também conhecido como alastramento suburbano, é a expansão de uma cidade e seus subúrbios sobre a área rural às margens de uma área urbana. Residentes de bairros alastrados tendem a viver em casas unifamiliares e deslocar-se de automóvel ao trabalho. Baixa densidade de população é um indicador de alastramento. Planejadores urbanos enfatizam os aspectos qualitativos do alastramento tais como a carência de opções de transporte e vizinhanças propícias aos pedestre.
 • Urban sprawl or suburban sprawl describes the expansion of human populations away from central urban areas into previously remote and rural areas, particularly resulting in low-density communities reliant upon heavy automobile usage.
 • Sprawl urbano, città diffusa o dispersione urbana sono termini che stanno ad indicare una rapida e disordinata crescita di una città. Questo fenomeno si manifesta nelle zone periferiche data la connotazione di aree di recente espansione e sottoposte a continui mutamenti.
 • Unter Zersiedelung versteht man entweder die Errichtung von Gebäuden außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, oder das ungeregelte und unstrukturierte Wachstum von Ortschaften in den unbebauten Raum hinein. Zersiedelung ist ein Teilaspekt der Suburbanisierung.
rdfs:label
 • Étalement urbain
 • Alastramento urbano
 • Città diffusa
 • Dispersión urbana
 • Eksurbanizacja
 • Hiri-barreiatze
 • Rebakan kota
 • Sídelní kaše
 • Urban sprawl
 • Városszétfolyás
 • Zersiedelung
 • スプロール現象
 • 도시의 확산
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of