Dans la mythologie grecque, Érichthonios (en grec ancien Ἐρεχθόνιος / Erekhthónios) est le quatrième roi légendaire d'Athènes. Les textes sont souvent confus à son égard, mélangeant son mythe avec celui de son petit-fils, Érechthée. Il est probable qu'il s'agisse d'un seul personnage ensuite dédoublé ou, de manière moins plausible, que les deux aient été confondus par la suite.↑ Chronique de Paros, 9.↑ Gantz, p. 233.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la mythologie grecque, Érichthonios (en grec ancien Ἐρεχθόνιος / Erekhthónios) est le quatrième roi légendaire d'Athènes. Les textes sont souvent confus à son égard, mélangeant son mythe avec celui de son petit-fils, Érechthée. Il est probable qu'il s'agisse d'un seul personnage ensuite dédoublé ou, de manière moins plausible, que les deux aient été confondus par la suite.
 • Erichthonios van Athene (Oudgrieks: Ἐρεχθόνιος) is de enige Erechtheus waarvan bij Homeros sprake is, een zoon van de aarde (een autochthonos), die Pallas Athena had gevoed en haar een tempel gesticht.Gewoonlijk heet hij echter een zoon van Hephaistos. Zijn moeder heet Atthis, ofwel Hephaistos heeft hem verwekt bij Gaia (de Aarde). Toen deze namelijk voor Hera een gouden stoel had vervaardigd met verborgen boeien, die haar vasthielden, zodra zij er op ging zitten, om haar te straffen, daar zij hem, haar eigen zoon, wegens zijn lelijkheid uit de hemel had geworpen, had Zeus hierin zoveel behagen gevonden, dat hij Hephaistos beloofde, hem te geven wat hij wenste. Deze vroeg de hand van de schone en kuise Athena. Hoe vermetel die eis ook was, Zeus wilde zijne belofte nakomen, te meer daar Hephaistos zelf het was geweest, die Zeus had bijgestaan, toen Athena uit zijn hoofd geboren was. De godin werd dus door haar vader tot Hephaistos gezonden, doch weigerde zich aan deze te onderwerpen en hem te huwen. Toen Hephaistos in de strijd, die hij daarover met haar voerde, moest onderdoen, bevruchtte hij de Aarde en bracht zo Erechtheus voort. Athena nam het kind tot zich en borg het in een kistje, dat zij aan Pandrosos de dochter van Kekrops ter bewaring gaf, met het stellige verbod het te openen. De zusters van Pandrosos echter Herse en Aglauros konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen, openden het kistje en vonden daarin het kind door een slang omslingerd. Onmiddellijk werden zij door waanzin bevangen en stortten zich van een hoge rots (de Akropolis te Athene). Athena voedde intussen Erechtheus op. Uit dankbaarheid stichtte hij, toen hij volwassen was, haar een tempel en stelde ter harer ere de Panathenaeën in. Hij werd de beheerser van Athene, nadat hij Amphiktyon had verdreven. Hij huwde met de Naiade Pasithea, die hem Pandion I baarde. Pandion verbond zich met Zeuxippe, die hem twee zonen schonk Erechtheus en Butes, en twee dochters Prokne en Philomela. Deze tweede Erechtheus volgde zijn vader op als koning, terwijl Butes met de priesterlijke waardigheid werd bekleed. Uit het huwelijk, dat hij met Praxithea aanging, sproten vier zonen Kekrops, Pandoros, Orneos en Metion en vier dochters Prokris, Kreusa, Chthonia en Oreithyia. Toen er nu een oorlog uitbrak tussen de inwoners van Eleusis, aan wiens hoofd Eumolpos stond, de zoon van Poseidon, en de Atheners, vernam Erechtheus van het orakel, dat hij de overwinning zou behalen, zo hij een van zijn dochters doodde. Deze hadden echter een eed gezworen, dat zij te samen zouden sterven, zodat, toen Erechtheus de jongste doodde, de andere zich van het leven beroofden. In het daarop volgende gevecht viel Eumolpos door de hand van Erechtheus, doch deze werd op verzoek van Poseidon door de bliksems van Zeus gedood.Latere schrijvers noemen Erechtheus een Egyptenaar, die, toen er een hongersnood heerste, koren naar Athene bracht en uit dankbaarheid tot koning werd gekozen. Hij voerde er volgens deze berichten de Eleusinische mysteriën en de dienst van Demeter in.Erechtheus werd te Athene als heros vereerd en had er een prachtige tempel, op de Akropolis, het Erechtheion, waarvan nog aanzienlijke overblijfselen zijn bewaard gebleven. Binnen de omheining van deze tempel stond o. a. de heilige olijfboom van Pallas Athena. Met de invoering van de dienst van die godin in Attika en de eerste verspreiding van de beschaving onder zijn bewoners schijnen de legenden betreffende Erechtheus of Erichthonios ten nauwste samen te hangen.
 • Raja Erikhthonios (Bahasa Yunani: Ἐριχθόνιος) adalah raja yang pernah memerintah Kota Athena dalam mitologi Yunani. Dia lahir dari bumi (Gaia) dan dibesarkan oleh dewi Athena. Menurut Apollodorus, Athena mengunjungi Hefaestus (dewa pandai besi) untuk meminta beberapa senjata, tetapi tiba-tiba Hefaestus menjadi bernafsu pada Athena dan ingin menidurinya di bengkel kerjanya. Bertekad untuk menjaga keperawanannya, Athena melarikan diri dan dikejar oleh Hefaestus. Meskipun Hefaestus lumpuh, ia berhasil menangkap Athena dan mencoba memperkosa dirinya, tapi Athena berjuang mengusirnya. Selama usaha Athena menlepaskan diri dari Hefaestus, air mani Hefaestus jatuh di paha Athena, dan Athena dengan jijik menyeka itu dengan secarik wol. Ia melemparkan wol itu ke tanah yang menyebabkan Gaia hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Gaia membawa bayi itu pada Athena, yang menamai dia Erikhthonios dan menempatkannya di sebuah kotak kecil.Athena memberikan kotak itu pada tiga anak perempuan Kekrops, raja Athena (Herse, Pandrosus dan Aglaurus), dan melarang mereka untuk membukanya. Terdorong oleh rasa ingin tahu, Aglaurus dan Herse membuka kotak itu, yang ternyata berisi seorang bayi dan merupakan raja masa depan mereka, Erikhthonios. mereka ketakutan dengan apa yang mereka lihat di dalam kotak: entah seekor ular yang melingkar di sekeliling sang bayi, atau bayi yang wujudnya setengah manusia dan setengah ular. Mereka kemudian menjadi gila dan menjatuhkan diri dari Akropolis. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka dibunuh oleh ular.Alternatif lain dari cerita ini adalah bahwa Athena menitipkan kotak tersebut pada anak-anak perempuan Kekrops sementara Athena pergi untuk mengambil sebuah gunung. Ketika dia pergi, Aglaurus dan Herse membuka kotak itu. Seekor gagak melihat mereka membuka kotak, dan terbang pergi untuk memberitahu Athena, yang marah besar dan menjatuhkan gunung yang ia bawa (sekarang Gunung Lykabettos). Seperti dalam versi pertama, Herse dan Aglaurus menjadi gila dan menjatuhkan diri dari tebing.Setelah ia tumbuh dewasa, Erikthonios mengusir Amphiktyon, yang merebut takhta dari Kranaus dua belas tahun sebelumnya, dan menjadi raja Athena. Ia menikahi Praxithea, seorang naiad, dan memiliki seorang putra yang diberi nama Pandion I. Ia mengadakan Festival Panathenaik untuk menghormati Athena, dan mendirikan sebuah patung Athena di Akropolis. Ia mengajarkan rakyatnya untuk membajak tanah, meleburkan perak, dan menggunakan kuda sebagai penarik kereta perang. Dikatakan bahwa Erikhthonioslah yang menemukan Quadriga, kereta perang yang ditarik empat kuda. Erikhonius digantikan oleh putranya Pandion I.Ular adalah simbolnya, dan dia digambarkan dalam patung Athena di Parthenon sebagai ular yang bersembunyi di belakang perisai Athena.
 • Erichthonios (griechisch Ἐριχθόνιος), auch Erechtheus I., ist eine Gestalt der griechischen Mythologie.Der Sohn des Hephaistos und der Gaia war König von Attika. Nach der Bibliotheke des Apollodor war nicht Gaia, sondern Atthis, die Tochter des Kranaos, seine Mutter. Homer nennt ihn in der Ilias Erechtheus, weshalb er auch als Erechtheus I. (im Gegensatz zu Erechtheus) bezeichnet wird. Herodot nennt ihn den erdgeborenen (Sohn der Gaia) Erechtheus. Ovid nennt ihn prolem sine matre creatam, also „ohne Mutter gezeugten Nachwuchs“.Athene legte den ihr von Gaia anvertrauten Erichthonios in eine Kiste und übergab ihn so der Pandrosos, einer Tochter des Kekrops I., und deren Schwestern Herse und Aglauros, mit dem Gebot, die Kiste ja nicht zu öffnen. Die Schwestern der Pandrosos öffneten sie jedoch aus Neugierde und fanden das Kind in Schlangengestalt (oder mit Schlangenbeinen oder auch von Schlangen umringelt), worauf Athene die Pflege selbst übernahm.Herangewachsen erlangte Erichthonios die Königsmacht über Athen, nachdem er den Amphiktyon vertrieben hatte. Er heiratete die Nymphe Pasithea (Praxithea) und zeugte Pandion.Erichthonios soll auch die Panathenäischen Spiele in Athen eingerichtet und, da er wegen seines Schlangenunterkörpers keine Beine zum Laufen hatte, das Rad (für einen ihn ziehenden Wagen) erfunden haben. Er fand durch Poseidon den Tod und wurde als Sternbild Fuhrmann an den Himmel versetzt. Nach seinem Tode fand er im Heiligtum der Athene auf der Akropolis seine letzte Ruhestätte, welches daraufhin Erechtheion genannt wurde.Sein Nachfolger wurde sein Sohn Pandion.
 • Erictonio (griego Ἐριχθόνιος, Erichthónios), también llamado Erecteo I, fue el primer rey semi-mítico de Atenas (otras fuentes dicen que fue Cécrope I). Los textos clásicos afirman que era hijo de Hefesto (Vulcano) y Atis o Átide, hija de Cránao; según otras fuentes, hija de Gea, Afirman también que provenía de Sais (Egipto). En unión con Praxitea, Erictonio tuvo a Pandión. Según el mito, cuando Hefesto (Vulcano) intentó violar a Atenea (Minerva), que buscaba un arma en su taller, el semen cayó en el muslo de la diosa, y, al intentar quitárselo ella, fecundó a la Tierra (Gea), y de ella nació Erecteo I o Erictonio (‘nacido de la tierra’).Según Pausanias, Atenea puso a Erictonio dentro de una cesta, que entregó a tres hermanas, llamadas Aglauro, Herse y Pándroso. Les prohibió abrirla, pero Herse y Aglauro la desobedecieron y al ver a Erictonio, con cuerpo de serpiente, enloquecieron y se lanzaron por la parte más abrupta de la Acrópolis de Atenas. También dice que Erictonio podría ser la serpiente tallada junto a la lanza de la Atenea Partenos, esculpida por Fidias y sita en el Partenón.Fue divinizado y se le erigió un templo en dicha ciudad. El mito le atribuye muchas hazañas, bélicas y culturales. Se dice que fue Erecteo I el que introdujo el culto a la diosa Atenea (otras fuentes dicen que fue Cécrope I) y quien fundó el festival o procesión religiosa de las Panateneas que conmemoraba la victoria de Atenea en su lucha contra Poseidón por las tierras del Ática y que se llevó a cabo en tiempos de este mítico rey Erecteo I o Erictonio, entre el 1511 a. C. y 1506 a. C., según la Crónica de Paros. También se le atribuye la introducción del cultivo del trigo.
 • Erichthonios (latinsky Erichthonius, řecky Ἐριχθόνιος, někdy psáno Erichthonios) je v řecké mytologii jméno nejméně dvou postav - Erichthonia z Athén a Erichthonioa z Dardanie.
 • King Erichthonius (also written Erichthonios, Ancient Greek: Ἐριχθόνιος) was a legendary early ruler of ancient Athens, Greece. According to some myths, he was autochthonous (born of the soil, or Earth) and raised by the goddess Athena. Early Greek texts do not distinguish between him and Erectheus, his grandson, but by the fourth century BC, during Classical times, they are distinct figures.
 • Erictónioportuguês europeu ou Erictônioportuguês brasileiro, filho de Atena com Hefesto, foi (segundo algumas versões) primeiro rei mítico de Atenas; segundo outras versões, Erictónio foi o sucessor de Anfictião.Ele reinou de 1487 a.C. a 1437 a.C., e seu sucessor foi Pandíon I.Newton identifica Erictónio a Erecteu, um dos pastores do Egito (os hicsos) que reinou na Ática por volta de 1035 a.C..
 • Erichtonios – w mitologii greckiej heros attycki, król Aten, syn Hefajstosa i Gai (według innych wersji Ateny lub Attis, córki Kranaosa). Wynalazł pług, zaprzęg czterokonny oraz nauczył ludzi wytapiać srebro. Został zabity przez Posejdona lub Zeusa w odwecie za zabicie Traka Himmaradosa podczas wojny Aten z Eleusis. Po śmierci został przeniesiony na niebo jako konstelacja. Następcą Erichtoniosa na tronie Aten został jego syn Pandion.Symbolem Erichtoniosa był wąż.== Przypisy ==
 • Eriktonio (grezieraz Ἐριχθόνιος, Erikhthonios) Atenaseko lehen errege semitarra izan zen (beste iturri batzuek, Zekrope I.a izan zela diote). Testu klasikoek, Hefesto eta Atis, Kranaoren alabaren semea zela diote (beste iturri batzuen arabera, Gearena) eta Egiptoko Sais nomotik zetorrela. Pasitearekin ezkondu ondoren, Pandion I.aren aita izan zen.Greziar historialari goiztiarrek ez dituzte Eriktonio eta honen biloba Erekteo I.a desberdintzen, baina K. a. IV. mendetik aurrera bi pertsonaia desberdin dira. Hala ere, oraindik ere, nahasgarri gertatzen da. Eriktonioren ohorez (ala Erekteo I.aren ohorez?) Atenasen Erekteion tenplua eraiki zen.
 • Эрихтоний или Эрихфоний (др.-греч. Ἐριχθόνιος) — персонаж древнегреческой мифологии . Упомянут в «Илиаде» (II 547) и «Одиссее» (VII 81) как Эрехтей. Царь Афин, которого родила Гея (земля) от пролившегося семени Гефеста. Сын Гефеста без матери или Гефеста и Геи . Воспитан Афиной, которая передала младенца в закрытом ящике дочерям Кекропса — Герсе, Аглавре и Пандросе. Она запретила девушкам заглядывать в ящик, так как Эрихтоний был обвит змеей (или имел нижнюю половину тела змеиную). Царевны нарушили этот запрет и открыли ящик. Аглавра и Герса за это были поражены безумием и покончили с собой, бросившись с акропольской скалы (вариант: были задушены змеей). После этого Афина сама воспитала его в своем храме.Повзрослев, Эрихтоний изгнал из страны Амфиктиона и воцарился в Афинах. Был женат на наяде Праксифее, имел сына Пандиона. Был похоронен сыном на священном участке храма Афины.Афина дала ему при рождении в кольце капли крови Горгоны (две капли жизни и смерти) . Его изображали в облике змеи рядом с Афиной . Изобрел квадригу . Его гробница в храме Афины Полиады . Стал созвездием Возничего . См. Ковалева И.И. Эрихтоний: миф о структуре Панафиней // Вестник древней истории. 2004. № 4. С.129-136.↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • Erittonio (in greco antico Έριχθτόνιος, traslitterato in Ericthònios) è il nome di due figure della mitologia greca.
 • 에리크토니오스(그리스어: Εριχθόνιος)는 아테나이의 초기 군주이다. 전설에 따르면 그는 가이아, 즉 대지에서 태어나 아테나 여신에 의해 길러졌다. 초기 그리스 사학자들은 그와 그의 손자 에렉테우스를 구분하지 못하였는데, 기원전 4세기에는 두 인물이 완전히 구분되었다.트로이아 전쟁 때 아테나는 전쟁에서 사용할 무기 제작을 위해 대장장이 신 헤파이스토스의 대장간에 찾아갔다. 헤파이스토스가 아테나의 아름다움에 반해 그녀를 강간하려 하자 아테나가 놀라 달아났고, 이때 헤파이스토스의 정액이 아테나의 다리에 묻게 되었다. 아테나는 올리브 잎으로 정액을 닦았는데, 이때 정액이 땅에 떨어져 대지의 여신 가이아가 아기 에리크토니오스를 수태하게 된다.뜻하지 않게 아기를 가진 가이아의 성화에 아테나는 아기를 맡아 아들로 삼게 된다. 아테나는 아기를 불사신으로 만들기 위해서 그를 감시하기 위한 뱀과 함께 바구니에 넣고, 아테나이 임금 케크롭스의 딸인 공주 아글라우로스와 자매들에게 아기가 담긴 바구니를 맡기며 절대 열어보지 말라 하였다. 하지만 아글라우로스와 자매들은 호기심으로 인해서 바구니를 열어 보게 되고 두 마리 뱀에게 감긴 에리크토니오스를 보자 실성하여 아크로폴리스의 언덕에서 자살하였다. 아테나는 에리크토니오스를 바구니에서 꺼내 파르테논 신전으로 옮기어 길렀다.다른 이야기에서는 아테나가 팔레네에서 아크로폴리스에 쓸 산을 가져오는 동안 아기가 든 바구니를 케크롭스의 딸에게 맡겼다고 한다. 아테나가 멀리 있는 동안, 아글라우로스와 헤르세는 바구니를 열어보았고, 이때 이것을 본 까마귀가 아테나에게 날아가 보고하자 아테나는 옮기던 산을 떨어뜨려 버린다. 아테나가 떨어뜨려 버린 이 산은 후에 지금의 리카베토스 산이 된다.후에 성장한 에리크토니오스는 12년 전에 크라나오스를 폐위시킨 암픽티온을 몰아내고 아테나이의 왕이 된다. 그는 나이아드인 프락시테아와 결혼하여 아들 판디온 1세를 두게 된다. 에리크토니오스가 왕이 된 동안 아테나는 그를 자주 보호해 주었다. 그는 아테나 여신의 명예를 높이는 파나테이아 축제를 열고, 그녀의 목제 조각상을 아크로폴리스에 세우기도 하였다. 파로스 대리석에 따르면, 그는 말로 모는 수레로 쟁기를 끄는 법을 백성들에게 가르쳐 주었다고 하는데, 이 이야기를 통해서 에리크토니오스가 4두 2륜 전차를 발명하였다고도 한다.에리크토니오스의 뒤는 그의 아들 판디온 1세가 이었다. 에리크토니오스의 상징은 뱀인데, 파르테논의 아테나 조각상에 묘사된 그의 방패 뒤에는 뱀이 숨어있다.
 • Erikhthonios, Erichthonius veya Erechtheus, Yunan mitolojik kahramanlarından biridir.Hephaistos'un oğludur. Hephaistos, Athena'ya tecavüz etmek ister fakat başarısız olur. Semeni yere dökülmüştür ve Erichthonius'un bu yüzden yeryüzünden doğduğu söylenir. Başka bir söylentiye göre semen Athena'nın bacağına gelir. Athena bir parça yün ile semeni silerek yere atar ve Erichthonius böylece bir parça yün ve yerden meydana gelir. Hephaistos'un Athena ile evlenmek istediği ve ilişki sırasında Athena'nın birden ortadan kaybolduğu, Hephaistos'un da semeni bu nedenle yere akıttığı da söylenir. Athena, Erichthonius'un bakımını üstlenir ve daha sonra onu bir kutuya koyar ve Kekrops'un üç kızına (Herse, Pandrosa ve Aglaura) emanet eder. Erikhthonios büyünce çok bilge bir insan olmuş ve Atina krallığını ele geçirmiştir.
 • エリクトニオス(古希: Ἐριχθόνιος, Erichthonios)は、ギリシア神話の人物である。有名な人物が2人知られており、 アテーナイの王のエリクトニオス トロイアの王のエリクトニオスがいる。以下に説明する。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 73781 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5720 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 51 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100516541 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:actuel
 • Érichthonios
prop-fr:commons
 • Category:Erichthonius of Athens
prop-fr:commonsTitre
 • Érichthonios
prop-fr:préc
prop-fr:suiv
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la mythologie grecque, Érichthonios (en grec ancien Ἐρεχθόνιος / Erekhthónios) est le quatrième roi légendaire d'Athènes. Les textes sont souvent confus à son égard, mélangeant son mythe avec celui de son petit-fils, Érechthée. Il est probable qu'il s'agisse d'un seul personnage ensuite dédoublé ou, de manière moins plausible, que les deux aient été confondus par la suite.↑ Chronique de Paros, 9.↑ Gantz, p. 233.
 • Erichthonios (latinsky Erichthonius, řecky Ἐριχθόνιος, někdy psáno Erichthonios) je v řecké mytologii jméno nejméně dvou postav - Erichthonia z Athén a Erichthonioa z Dardanie.
 • King Erichthonius (also written Erichthonios, Ancient Greek: Ἐριχθόνιος) was a legendary early ruler of ancient Athens, Greece. According to some myths, he was autochthonous (born of the soil, or Earth) and raised by the goddess Athena. Early Greek texts do not distinguish between him and Erectheus, his grandson, but by the fourth century BC, during Classical times, they are distinct figures.
 • Erictónioportuguês europeu ou Erictônioportuguês brasileiro, filho de Atena com Hefesto, foi (segundo algumas versões) primeiro rei mítico de Atenas; segundo outras versões, Erictónio foi o sucessor de Anfictião.Ele reinou de 1487 a.C. a 1437 a.C., e seu sucessor foi Pandíon I.Newton identifica Erictónio a Erecteu, um dos pastores do Egito (os hicsos) que reinou na Ática por volta de 1035 a.C..
 • Erichtonios – w mitologii greckiej heros attycki, król Aten, syn Hefajstosa i Gai (według innych wersji Ateny lub Attis, córki Kranaosa). Wynalazł pług, zaprzęg czterokonny oraz nauczył ludzi wytapiać srebro. Został zabity przez Posejdona lub Zeusa w odwecie za zabicie Traka Himmaradosa podczas wojny Aten z Eleusis. Po śmierci został przeniesiony na niebo jako konstelacja. Następcą Erichtoniosa na tronie Aten został jego syn Pandion.Symbolem Erichtoniosa był wąż.== Przypisy ==
 • Erittonio (in greco antico Έριχθτόνιος, traslitterato in Ericthònios) è il nome di due figure della mitologia greca.
 • エリクトニオス(古希: Ἐριχθόνιος, Erichthonios)は、ギリシア神話の人物である。有名な人物が2人知られており、 アテーナイの王のエリクトニオス トロイアの王のエリクトニオスがいる。以下に説明する。
 • Erikhthonios, Erichthonius veya Erechtheus, Yunan mitolojik kahramanlarından biridir.Hephaistos'un oğludur. Hephaistos, Athena'ya tecavüz etmek ister fakat başarısız olur. Semeni yere dökülmüştür ve Erichthonius'un bu yüzden yeryüzünden doğduğu söylenir. Başka bir söylentiye göre semen Athena'nın bacağına gelir. Athena bir parça yün ile semeni silerek yere atar ve Erichthonius böylece bir parça yün ve yerden meydana gelir.
 • Raja Erikhthonios (Bahasa Yunani: Ἐριχθόνιος) adalah raja yang pernah memerintah Kota Athena dalam mitologi Yunani. Dia lahir dari bumi (Gaia) dan dibesarkan oleh dewi Athena. Menurut Apollodorus, Athena mengunjungi Hefaestus (dewa pandai besi) untuk meminta beberapa senjata, tetapi tiba-tiba Hefaestus menjadi bernafsu pada Athena dan ingin menidurinya di bengkel kerjanya. Bertekad untuk menjaga keperawanannya, Athena melarikan diri dan dikejar oleh Hefaestus.
 • 에리크토니오스(그리스어: Εριχθόνιος)는 아테나이의 초기 군주이다. 전설에 따르면 그는 가이아, 즉 대지에서 태어나 아테나 여신에 의해 길러졌다. 초기 그리스 사학자들은 그와 그의 손자 에렉테우스를 구분하지 못하였는데, 기원전 4세기에는 두 인물이 완전히 구분되었다.트로이아 전쟁 때 아테나는 전쟁에서 사용할 무기 제작을 위해 대장장이 신 헤파이스토스의 대장간에 찾아갔다. 헤파이스토스가 아테나의 아름다움에 반해 그녀를 강간하려 하자 아테나가 놀라 달아났고, 이때 헤파이스토스의 정액이 아테나의 다리에 묻게 되었다. 아테나는 올리브 잎으로 정액을 닦았는데, 이때 정액이 땅에 떨어져 대지의 여신 가이아가 아기 에리크토니오스를 수태하게 된다.뜻하지 않게 아기를 가진 가이아의 성화에 아테나는 아기를 맡아 아들로 삼게 된다.
 • Erichthonios van Athene (Oudgrieks: Ἐρεχθόνιος) is de enige Erechtheus waarvan bij Homeros sprake is, een zoon van de aarde (een autochthonos), die Pallas Athena had gevoed en haar een tempel gesticht.Gewoonlijk heet hij echter een zoon van Hephaistos. Zijn moeder heet Atthis, ofwel Hephaistos heeft hem verwekt bij Gaia (de Aarde).
 • Erichthonios (griechisch Ἐριχθόνιος), auch Erechtheus I., ist eine Gestalt der griechischen Mythologie.Der Sohn des Hephaistos und der Gaia war König von Attika. Nach der Bibliotheke des Apollodor war nicht Gaia, sondern Atthis, die Tochter des Kranaos, seine Mutter. Homer nennt ihn in der Ilias Erechtheus, weshalb er auch als Erechtheus I. (im Gegensatz zu Erechtheus) bezeichnet wird. Herodot nennt ihn den erdgeborenen (Sohn der Gaia) Erechtheus.
 • Erictonio (griego Ἐριχθόνιος, Erichthónios), también llamado Erecteo I, fue el primer rey semi-mítico de Atenas (otras fuentes dicen que fue Cécrope I). Los textos clásicos afirman que era hijo de Hefesto (Vulcano) y Atis o Átide, hija de Cránao; según otras fuentes, hija de Gea, Afirman también que provenía de Sais (Egipto). En unión con Praxitea, Erictonio tuvo a Pandión.
 • Eriktonio (grezieraz Ἐριχθόνιος, Erikhthonios) Atenaseko lehen errege semitarra izan zen (beste iturri batzuek, Zekrope I.a izan zela diote). Testu klasikoek, Hefesto eta Atis, Kranaoren alabaren semea zela diote (beste iturri batzuen arabera, Gearena) eta Egiptoko Sais nomotik zetorrela. Pasitearekin ezkondu ondoren, Pandion I.aren aita izan zen.Greziar historialari goiztiarrek ez dituzte Eriktonio eta honen biloba Erekteo I.a desberdintzen, baina K. a. IV.
 • Эрихтоний или Эрихфоний (др.-греч. Ἐριχθόνιος) — персонаж древнегреческой мифологии . Упомянут в «Илиаде» (II 547) и «Одиссее» (VII 81) как Эрехтей. Царь Афин, которого родила Гея (земля) от пролившегося семени Гефеста. Сын Гефеста без матери или Гефеста и Геи . Воспитан Афиной, которая передала младенца в закрытом ящике дочерям Кекропса — Герсе, Аглавре и Пандросе. Она запретила девушкам заглядывать в ящик, так как Эрихтоний был обвит змеей (или имел нижнюю половину тела змеиную).
rdfs:label
 • Érichthonios (Athènes)
 • Erichthonios
 • Erichthonios (Attika)
 • Erichthonios van Athene
 • Erichthonius of Athens
 • Erichtonios (syn Hefajstosa)
 • Erictonio de Atenas
 • Erictónio de Atenas
 • Erikhthonios
 • Erikhthonios
 • Eriktonio
 • Erittonio
 • Эрихтоний (царь Афин)
 • エリクトニオス
 • 에리크토니오스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:préc of
is prop-fr:suiv of
is foaf:primaryTopic of