En économie, le concept d'équilibre économique sur un ou plusieurs marchés désigne un vecteur de variables, généralement des prix qui égalisent l'offre et la demande sur l'ensemble des marchés considérés. Cette désignation d'ensemble recouvre en fait des concepts d'équilibre très différents, qui présentent des propriétés différentes et appartiennent à des cadres d'analyse parfois éloignés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En économie, le concept d'équilibre économique sur un ou plusieurs marchés désigne un vecteur de variables, généralement des prix qui égalisent l'offre et la demande sur l'ensemble des marchés considérés. Cette désignation d'ensemble recouvre en fait des concepts d'équilibre très différents, qui présentent des propriétés différentes et appartiennent à des cadres d'analyse parfois éloignés.
 • En economía, un equilibrio económico es un estado del mundo en el que las fuerzas económicas se encuentran equilibradas y en ausencia de influencias externas los valores (de equilibrio) de las variables económicas no cambian. Es el punto en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales. Un equilibrio de mercado, por ejemplo, hace referencia a la condición en la cual el precio de mercado se establece a través de la competencia de modo que la cantidad de bienes y servicios deseados por los compradores es igual a la cantidad de bienes y servicios producidos por los vendedores. Este precio suele denominarse precio de equilibrio y tiende a mantenerse estable siempre que la demanda y la oferta no varíen.
 • In economics, economic equilibrium is a state where economic forces such as supply and demand are balanced and in the absence of external influences the (equilibrium) values of economic variables will not change. For example, in the standard text-book model of perfect competition, equilibrium occurs at the point at which quantity demanded and quantity supplied are equal. Market equilibrium in this case refers to a condition where a market price is established through competition such that the amount of goods or services sought by buyers is equal to the amount of goods or services produced by sellers. This price is often called the competitive price or market clearing price and will tend not to change unless demand or supply changes and the quantity is called "competitive quantity" or market clearing quantity.
 • In economia l'equilibrio economico è semplicemente uno 'stato' del Sistema Economico in cui le forze economiche sono equilibrate e che in assenza di influenze o azioni esterne l'equilibrio dei valori delle variabili microeconomiche e/o macroeconomiche non cambia nel tempo.
 • Cena równowagi rynkowej - cena, przy której występuje zrównoważenie popytu (D) i podaży (S). Krzywa popytu przecina się z krzywą podaży, tworząc w ten sposób punkt równowagi cenowej. Obie krzywe stanowią instrument opisujący dynamikę produktu przy zmianie jego ceny. Gdy cena jest mniejsza od ceny równowagi rynkowej, następuje nadwyżka popytu nad podażą. Natomiast kiedy cena jest większa od ceny równowagi rynkowej występuje nadwyżka podaży nad popytem. Nadwyżki może zlikwidować tzw. skup interwencyjny.W ekstremalnych przypadkach cena może przyjąć nawet wartość ujemną. Tak stało się 3 października 2006 z cenami hurtowymi gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii. Zalanie europejskiego rynku nadwyżkami gazu wpompowanymi w ramach testów do nowo uruchomionego gazociągu zmusiło producentów do dopłacania odbiorcom w zamian za pozbycie się nadwyżek. Ujemne wartości przyjmują regularnie także ceny np. toksycznych odpadów.
 • Piaci egyensúlyról beszélünk, ha egy piacon a kereslet és a kínálat egyenlő.Grafikusan a piaci egyensúly a keresleti és a kínálati függvény metszéspontjaként szemléltethető. A metszéspont vízszintes tengelyen vett koordinátája az egyensúlyi mennyiségnek, függőleges tengelyen vett koordinátája pedig az egyensúlyi árnak felel meg.A mikroökonómia egyik legfontosabb megállapítása, hogy a piaccal rendelkező javak árai és keresett, illetve kínált mennyiségei különböző piaci mechanizmusok révén az egyensúlyi ár, illetve mennyiség felé tartanak. Ha ugyanis egy jószág kínálata magasabb a keresleténél – ez a túlkínálat esete –, annak hatására a jószág eladói kénytelenek csökkenteni az árat, aminek következtében a keresett mennyiség emelkedni fog. Ha pedig a kereslet magasabb a kínálatnál – amit túlkeresletnek hívunk –, az eladók növelhetik az árat, a kereslet pedig csökken. Fontos megállapítás az is, hogy ha egy piacon kialakult az egyensúly, attól a piacot csak külső tényezők (vevői igények, adók, költségek stb.) változásai „téríthetik el”.Persze mindezek a folyamatok csak akkor zajlanak le, ha a piac jellemzői ezt lehetővé teszik. Például a piacon forgalmazott jószág egységeinek homogéneknek (minőségileg nem megkülönböztethetőknek) kell lenniük. Ha ez a feltétel nem teljesül, már egyáltalán nem biztos, hogy a piacon egyetlen, egyensúlyi ár alakul ki.A piaci egyensúly kialakulását és annak mechanizmusait már Adam Smith vizsgálta. Az egyensúly matematikai modellje Alfred Marshalltól származik – az ábrán látható, keresleti és kínálati függvényből álló „alakzatot” máig Marshall-keresztnek hívják.Általános egyensúlyról akkor beszélhetünk, ha a gazdaságban minden piacon egyensúly alakult ki. Az általános egyensúlyelmélet kidolgozása Léon Walras nevéhez fűződik. Walras törvénye kimondja, hogy ha egy kivételével minden piac egyensúlyban van, akkor meghatározott feltételek mellett ez az utolsó piac is egyensúlyba fog kerülni.de:Marktgleichgewicht
 • Ekonomická rovnováha (ekvilibrium) znamená stav, ve kterém jsou ekonomické síly vyrovnané a bez vnějších vlivů se základní ekonomické proměnné (nabídka a poptávka) nezmění. Je to bod, ve kterém jsou si rovny množství nabízeného a poptávaného zboží/služby.Používá se ještě pojem tržní rovnováha, popisující tentýž stav z hlediska trhů. Ceně, za kterou jsou tyto zboží nebo služby poskytovány, se pak říká rovnovážná cena (v angličtině též market clearing – vyčištění trhu). Jako rovnovážný bod se také označuje rovnováha spotřebitele z hlediska jeho příjmů, nákladů a užitku. Je to bod, kdy se rozpočtová křivka spotřebitele dotýká jako tečna indiferenční křivky. V tomto bodě má spotřebitel největší možný užitek ze svých možných zdrojů.[zdroj?]Ekonomická rovnováha může být obecná a částečná (parciální) nebo statická a dynamická. K dynamické rovnováze dochází ve více konkurenčním prostředí, ve kterém se dynamicky mění ceny (včetně případů konkurenčního boje).
 • Serbest piyasadaki Fiyat-Miktar grafiğinde arz-talep eğrilerinin kesiştiği noktaya denir. Bu noktadanın gösterdiği fiyat ve miktar piyasanın denge fiyatı ve denge miktarı olarak kabul edilir. Alfred Marshall'ın teorisinin sonucudur.Şablon:Finans-deneme taslak
 • Экономическое равновесие — это точка, в которой объём спроса и объём предложения равны. В экономике, экономическое равновесие характеризует состояние, в котором экономические силы сбалансированы и, в отсутствие внешних воздействий, (сбалансированные) величины экономических переменных не будут изменяться. Рыночное равновесие — ситуация на рынке, когда спрос на товар равен его предложению; объём продукта и его цену называют равновесными или ценой рыночного клиринга. Такая цена имеет тенденцию в отсутствие изменений спроса и предложения оставаться неизменной. Рыночное равновесие характеризуется равновесной ценой и равновесным объёмом.Равновесная цена (англ. equilibrium price) — цена, при которой объём спроса на рынке равен объёму предложения. На графике спроса и предложения она определяется в точке пересечения кривой спроса и кривой предложения.Равновесный объём (англ. equilibrium quantity) — объём спроса и предложения товара при равновесной цене.
 • O mercado de um produto encontra-se em equilíbrio quando as quantidades oferecidas desse produto são iguais às quantidade procuradas. O preço para o qual as quantidades oferecidas vão ser iguais às quantidades procuradas é o preço de equilíbrio. A quantidade de equilíbrio é a quantidade em que tanto a procura como a oferta são iguais.Quando a oferta é maior que a demanda, ocorre liquidação por parte das empresas como forma de reduzir seus estoques.Quando a demanda é maior que a oferta, as empresas aumentam a quantidade ofertada e, conseqüentemente, os preços dos produtos, fazendo assim com que a demanda diminua.Nesses dois casos, o objetivo da empresa é levar o mercado para o preço e quantidade de equilíbrio.Havendo igualdade entre oferta e demanda, terá uma harmonização entre os variados interesses entre os produtores e os consumidores.
 • В икономиката икономическо равновесие е състояние, при което икономическите сили са балансирани и при липса на външни влияния равновесните стойности на икономическите променливи не се променят. Това е точката, при която количественото търсене и количественото предлагане са равни. Пазарното равновесие, например, се отнася до състоянието, при което пазарната цена е установена чрез конкуренция, такава че количеството стоки и услуги търсени от купувачите е равна на количеството от стоки и услуги произвеждана от провадавачите. Тази цена е обикновено наричана "равновесна цена" и има тенденцията да не се променя, докато трсенето или предлагането не се промени.
 • In de economie is economisch evenwicht een toestand van de wereld, waar de economische krachten in evenwicht zijn en waar in de afwezigheid van externe invloeden de (evenwichts)waarden van de economische variabelen niet zullen veranderen. Het is het punt waar de gevraagde- en aangeboden hoeveelheden van een goed aan elkaar gelijk zijn. Marktevenwicht verwijst bijvoorbeeld naar een toestand, waarin een marktprijs wordt vastgesteld onder invloed van concurrentie, zodanig dat de hoeveelheid van de goederen of diensten die gewenst wordt door kopers gelijk is aan de hoeveelheid goederen of diensten geproduceerd door verkopers. Deze prijs wordt vaak de evenwichtsprijs of marktruimprijs genoemd en zal de neiging hebben om niet te veranderen, tenzij vraag of aanbod veranderen.
 • 「平衡」および「詳細釣り合い」も参照均衡(きんこう、英語: equilibrium)とは、一般には釣り合いがとれた状態を指す。平衡。経済学における「均衡」あるいは「平衡」の意味は、自然科学におけるそれとは異なるため注意が必要である。経済学における均衡は、(A)モデル内における各主体が明確に定義された仮定に基づいて行動し(通常は効用・利潤最大化が仮定されるが、必ずしもこの限りではない)、(B)各主体の意思決定が他の主体の意思決定と整合的である(例えば、ある財の供給量と需要量が等しくなる)状況を指す。経済学における「均衡」の定義においては、たとえば資本の蓄積速度が一定となる状態も含むなど、財の価格や配分などが時間を通じて一定になることや、経済が休止点 (Rest Point) にあることを必要としない。
 • Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga ekuilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 490330 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1820 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108437500 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En économie, le concept d'équilibre économique sur un ou plusieurs marchés désigne un vecteur de variables, généralement des prix qui égalisent l'offre et la demande sur l'ensemble des marchés considérés. Cette désignation d'ensemble recouvre en fait des concepts d'équilibre très différents, qui présentent des propriétés différentes et appartiennent à des cadres d'analyse parfois éloignés.
 • In economia l'equilibrio economico è semplicemente uno 'stato' del Sistema Economico in cui le forze economiche sono equilibrate e che in assenza di influenze o azioni esterne l'equilibrio dei valori delle variabili microeconomiche e/o macroeconomiche non cambia nel tempo.
 • Serbest piyasadaki Fiyat-Miktar grafiğinde arz-talep eğrilerinin kesiştiği noktaya denir. Bu noktadanın gösterdiği fiyat ve miktar piyasanın denge fiyatı ve denge miktarı olarak kabul edilir. Alfred Marshall'ın teorisinin sonucudur.Şablon:Finans-deneme taslak
 • 「平衡」および「詳細釣り合い」も参照均衡(きんこう、英語: equilibrium)とは、一般には釣り合いがとれた状態を指す。平衡。経済学における「均衡」あるいは「平衡」の意味は、自然科学におけるそれとは異なるため注意が必要である。経済学における均衡は、(A)モデル内における各主体が明確に定義された仮定に基づいて行動し(通常は効用・利潤最大化が仮定されるが、必ずしもこの限りではない)、(B)各主体の意思決定が他の主体の意思決定と整合的である(例えば、ある財の供給量と需要量が等しくなる)状況を指す。経済学における「均衡」の定義においては、たとえば資本の蓄積速度が一定となる状態も含むなど、財の価格や配分などが時間を通じて一定になることや、経済が休止点 (Rest Point) にあることを必要としない。
 • In de economie is economisch evenwicht een toestand van de wereld, waar de economische krachten in evenwicht zijn en waar in de afwezigheid van externe invloeden de (evenwichts)waarden van de economische variabelen niet zullen veranderen. Het is het punt waar de gevraagde- en aangeboden hoeveelheden van een goed aan elkaar gelijk zijn.
 • In economics, economic equilibrium is a state where economic forces such as supply and demand are balanced and in the absence of external influences the (equilibrium) values of economic variables will not change. For example, in the standard text-book model of perfect competition, equilibrium occurs at the point at which quantity demanded and quantity supplied are equal.
 • En economía, un equilibrio económico es un estado del mundo en el que las fuerzas económicas se encuentran equilibradas y en ausencia de influencias externas los valores (de equilibrio) de las variables económicas no cambian. Es el punto en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales.
 • Ekonomická rovnováha (ekvilibrium) znamená stav, ve kterém jsou ekonomické síly vyrovnané a bez vnějších vlivů se základní ekonomické proměnné (nabídka a poptávka) nezmění. Je to bod, ve kterém jsou si rovny množství nabízeného a poptávaného zboží/služby.Používá se ještě pojem tržní rovnováha, popisující tentýž stav z hlediska trhů. Ceně, za kterou jsou tyto zboží nebo služby poskytovány, se pak říká rovnovážná cena (v angličtině též market clearing – vyčištění trhu).
 • O mercado de um produto encontra-se em equilíbrio quando as quantidades oferecidas desse produto são iguais às quantidade procuradas. O preço para o qual as quantidades oferecidas vão ser iguais às quantidades procuradas é o preço de equilíbrio.
 • Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga ekuilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya.
 • Cena równowagi rynkowej - cena, przy której występuje zrównoważenie popytu (D) i podaży (S). Krzywa popytu przecina się z krzywą podaży, tworząc w ten sposób punkt równowagi cenowej. Obie krzywe stanowią instrument opisujący dynamikę produktu przy zmianie jego ceny. Gdy cena jest mniejsza od ceny równowagi rynkowej, następuje nadwyżka popytu nad podażą. Natomiast kiedy cena jest większa od ceny równowagi rynkowej występuje nadwyżka podaży nad popytem. Nadwyżki może zlikwidować tzw.
 • Piaci egyensúlyról beszélünk, ha egy piacon a kereslet és a kínálat egyenlő.Grafikusan a piaci egyensúly a keresleti és a kínálati függvény metszéspontjaként szemléltethető.
 • Экономическое равновесие — это точка, в которой объём спроса и объём предложения равны. В экономике, экономическое равновесие характеризует состояние, в котором экономические силы сбалансированы и, в отсутствие внешних воздействий, (сбалансированные) величины экономических переменных не будут изменяться. Рыночное равновесие — ситуация на рынке, когда спрос на товар равен его предложению; объём продукта и его цену называют равновесными или ценой рыночного клиринга.
 • В икономиката икономическо равновесие е състояние, при което икономическите сили са балансирани и при липса на външни влияния равновесните стойности на икономическите променливи не се променят. Това е точката, при която количественото търсене и количественото предлагане са равни.
rdfs:label
 • Équilibre économique
 • Cena równowagi rynkowej
 • Economic equilibrium
 • Economisch evenwicht
 • Ekonomická rovnováha
 • Equilibrio economico
 • Equilibrio económico
 • Equilibrium noktası
 • Equilíbrio de mercado
 • Harga keseimbangan
 • Piaci egyensúly
 • Икономическо равновесие
 • Экономическое равновесие
 • 均衡
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of