L'équateur terrestre est un parallèle, une ligne imaginaire tracée autour de la Terre, à mi-chemin de ses pôles. Il marque la séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La latitude de l'équateur terrestre est par définition de zéro degré. Il s'agit également d'un grand cercle, le seul parallèle qui le soit dans ce cas.Il est également défini comme étant l'intersection de la surface de la Terre avec le plan perpendiculaire à son axe de rotation et contenant son barycentre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'équateur terrestre est un parallèle, une ligne imaginaire tracée autour de la Terre, à mi-chemin de ses pôles. Il marque la séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La latitude de l'équateur terrestre est par définition de zéro degré. Il s'agit également d'un grand cercle, le seul parallèle qui le soit dans ce cas.Il est également défini comme étant l'intersection de la surface de la Terre avec le plan perpendiculaire à son axe de rotation et contenant son barycentre.
 • De evenaar, evennachtslijn of equator is een denkbeeldige lijn op het aardoppervlak in de vorm van een grootcirkel midden tussen de polen. De evenaar verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond. De hemelevenaar verdeelt de sterrenhemel in een noordelijke en zuidelijke sterrenhemel.De evenaar dient als referentie (nul graden NB/ZB) voor het aangeven van de geografische breedte van een positie. De polen liggen daarbij op 90° NB/ZB. De evenaar is 40 076,592 km lang.De snelheid ten gevolge van de draaiing van de aarde is op de evenaar het grootst en bedraagt ongeveer 1670 kilometer per uur. Op de pool is deze snelheid het laagst, namelijk gelijk aan nul. (Iemand die op de pool staat, draait alleen maar om zijn of haar eigen as). Het waait echter niet harder op de evenaar dan elders, omdat de atmosfeer van de aarde net zo hard meedraait.Op de evenaar staat de zon tweemaal per jaar precies recht boven de grond (in het zenit). Dat geldt overigens voor het gehele gebied tussen de beide keerkringen. Daarom is het op de evenaar meestal erg heet en zijn er geen seizoenen zoals die in gematigde gebieden als Nederland en België worden gekend. Wel kent men er vaak een natte en een droge tijd. De zonkracht is op de evenaar gemiddeld het grootst.Een andere bijzonderheid is dat de dag en de nacht rond de evenaar vrijwel even lang zijn. De sterren aan de hemel beschrijven allemaal een halve cirkel, net als de zon. De Poolster, die in noordelijke gebieden vrijwel stil staat doordat de aardas er doorheen wijst, is op en ten zuiden van de evenaar niet te zien.De ligging van de evenaar werd bepaald in de 18e eeuw door een Franse expeditie onder leiding van Charles Marie de La Condamine. Met zijn expeditie wilde hij bewijzen dat de aarde aan de polen is afgeplat. De locatie die hij aanwees als de evenaar ligt echter enkele honderden meters naast de werkelijke helft van de aarde, een fout die door de Ecuadoraanse overheid is vereeuwigd in het monument Mitad del Mundo.
 • El ecuador (del latín æquātōris: igualador), o ecuador terrestre, es el plano perpendicular al eje de rotación de un planeta y que pasa por su centro. Divide la superficie del planeta en dos partes: el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por definición, la latitud del ecuador es 0°. El plano del ecuador «corta» la superficie del planeta en una línea imaginaria (un círculo máximo) que equidista –se encuentra exactamente a la misma distancia– de los polos geográficos (la línea del ecuador equidista del Polo Norte y del Polo Sur geográficos). El círculo ecuatorial de la Tierra mide unos 40 075 km. Su radio es de 6 371 km.
 • Екваторът е мислена окръжност около планета (или друг астрономически обект), на равно разстояние от двата полюса. Екваторът разделя планетата на Северно полукълбо и Южно полукълбо. Екваторът по дефиниция е паралелът на 0° географска ширина. Дължината на земния екватор е около 40 075,0 километра, или 24 901,5 мили. (Изминаването на това разстояние с автомобил при скорост 55 км/ч би отнело около месец.)На 1 градус от екватора отговарят 111 321 метра.Екваторът е един от петте главни паралела според отношението на въртенето на Земята и равнината на орбитата ѝ около слънцето. Освен това, екваторът е единственият паралел, който е голяма окръжност.Слънцето, при сезонното си движение по небосвода, пресича екватора два пъти годишно при пролетното и есенното равноденствие, съответно през март и септември. На екватора на тези дати слъчевите лъчи падат перпендикулярно спрямо земната повърхност.Близо до Екватора се наблюдават най-бързите изгреви и залези в света, продължаващи минути. Също така отношението ден/нощ на тези места е относително постоянно спрямо разположените на по-големи географски ширини места.
 • Az Egyenlítő a Föld leghosszabb szélességi köre (0°), a Föld forgástengelyére merőleges legnagyobb gömbi kör. Hossza körülbelül 40 075 km. (1 gömbi lépés = kb. 111 km.) A Földet két egyenlő félgömbre, az északi és a déli féltekére osztja. Szerepel más földrajzi nevekben is, mint például Egyenlítői-Guinea illetve Ecuador, amely spanyolul Egyenlítőt jelent.Egyenlítője nem csak a Földnek van; egyenlítőnek nevezzük tetszőleges égitest forgástengelyére merőleges gömbi főkörét, mely általában a fokhálózat alapköre. Ennek a körnek a középpontja egybeesik az égitest középpontjával.
 • La línia equatorial, línia equinoccial o equador (del llatí aequātōris: igualador) és una línia imaginària que fa la volta a un planeta (o qualsevol altre cos celeste) mantenint-se equidistant dels dos pols. És una circumferència que divideix l'objecte en dues parts iguals o hemisferis i és perpendicular a l'eix de rotació del mateix. Per definició, la latitud de l'equador es 0º.
 • Der Äquator der Erde ist der auf ihrer Oberfläche angenommene Großkreis, auf dessen Ebene (die Äquatorebene) die Erdachse senkrecht steht. Die Erdoberfläche wird von ihm in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt, woher der lat. Name „Gleichmacher“ (alt dt. „Gleicher“) stammt. Er ist Bezugskreis für die parallelen Kleinkreise, die zur Bemaßung der Erde in Nord-Süd-Richtung mit Hilfe von Breitenkreisen verwendet werden. Er selbst hat die geographische Breite 0°.Der Schnitt der Äquatorebene der Erde mit der um die Erde gedachten Himmelskugel ist der Himmelsäquator.In der Geometrie wird der Begriff Äquator allgemein auf die Kugel in Verbindung mit einer durch ihren Mittelpunkt festgelegten Achse angewendet.
 • Rovník je nejdelší rovnoběžka, čára spojující body s nulovou zeměpisnou šířkou. Rovník je průsečnice zemského povrchu s rovinou, procházející středem Země a kolmou k zemské ose.Jde o pomyslnou čáru vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly. Rovník rozděluje povrch planety nebo jiného nebeského tělesa na dvě polokoule, v případě zeměkoule se jedná o severní a jižní polokouli.Délka zemského rovníku činí asi 40 075 km.
 • Эква́тор — воображаемая линия пересечения с поверхностью Земли плоскости, перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через её центр. Его длина приблизительно равна 40075 км.Так как форма Земли не является строго шарообразной, а представляет собой геоид, Международным астрономическим союзом (IAU) и Международным союзом геодезических и геофизических наук (IUGG) принято условное определение экватора в виде окружности, радиус которой равен стандартизированному радиусу Земли R (а длина, соответственно, 2πR). Согласно геофизическому стандарту WGS-84, R=6378137 м, а согласно стандартам IAU-1976 и IAU-2000 — 6378140 м. Оба определения приводят к длине экватора 40075 км с разницей во второй значащей цифре после запятой. Различие в 3 м отражает реально существующую неопределённость (±2 м) в определении усреднённого радиуса Земли.Экватор делит поверхность земного шара на Северное и Южное полушария и служит началом отсчёта географической широты.Слово «экватор» употребляется также в более общем значении: для геометрического тела (трёхмерной геометрической фигуры), обладающего одновременно осью симметрии и перпендикулярной ей плоскостью симметрии, экватор есть воображаемая линия пересечения этой плоскости симметрии с поверхностью данного тела — например, экватор сфероида; экватор или магнитный экватор звезды или планеты.
 • An equator is the intersection of a sphere's surface with the plane perpendicular to the sphere's axis of rotation and midway between the poles. The Equator usually refers to the Earth's equator: an imaginary line on the Earth's surface equidistant from the North Pole and South Pole, dividing the Earth into the Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Other planets and astronomical bodies have equators similarly defined. Earth's equator is about 40,075 kilometres (24,901 mi) long; 78.7% is across water and 21.3% is over land.
 • 적도(赤道, 영어: equator)는 지구의 중심을 통과하는 지구의 자전축에 수직이 평면이 지표를 나누는 선을 말한다. 북극점과 남극점에서 같은 거리에 있는 곳이다. 적도는 위도의 기준이 되며, 정의상 적도의 위도는 0°이다. 그러므로 적도의 북쪽을 북반구라 하며, 남쪽은 남반구가 된다. 적도는 태양의 직사광선이 많이 받는 일이 많아 상승기류가 생기고, 적도무풍대를 형성하여 높은 온도와 습기가 많은 열대우림기후가 생긴다.
 • Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.W przybliżeniu równik Ziemi jest kołem wielkim kuli ziemskiej. Jest też jej najdłuższym równoleżnikiem. Jego szerokość geograficzna wynosi 0°.Istotne jest zrozumienie faktu, iż podawana w opracowaniach geofizycznych długość równika (40075013,5m) ma charakter teoretyczny, ponieważ południk zerowy przebiega jedynie poprzez (sumarycznie) około 23% lądu stałego Ziemi. Pomiary na morzach z oczywistych względów (panta rhei :) nawet przy wykorzystaniu zdobyczy współczesnej techniki uniemożliwiają tego rzędu dokładność. Jest to uśrednienie specyficznego kształtu Ziemi - geoidy, nie uwzględniające m. in. różnic poziomów wód oceanicznych związanych z pływami, które nie są przecież jednolite dla całego obwodu planety, głównie w związku z aktualną pozycją Księżyca oraz oddziaływaniem grawitacyjnym Słońca, związanym z nachyleniem osi obrotu naszego globu względem płaszczyzny ekliptyki.
 • 赤道(せきどう、英語: Equator、スペイン語: Ecuador、ポルトガル語: Equador)は、自転する天体の重心を通り、天体の自転軸に垂直な平面が天体表面を切断する、理論上の線。緯度の基準の一つであり、緯度0度を示す。緯線の中で唯一の大円である。赤道より北を北半球、南を南半球という。また、天文学では赤道がつくる面(赤道面)と天球が交わってできる円のことを赤道(天の赤道)と呼ぶ。天の赤道は恒星や惑星の天球上の位置(赤緯、赤経)を決める基準となる。以下、特に断らないかぎり地球の赤道について述べる。
 • L'equatore è la circonferenza massima della superficie di un corpo celeste perpendicolare all'asse di rotazione e quindi equidistante dai poli.La latitudine dell'equatore è, per definizione, pari a 0, quindi non ha senso, se ci si trova in corrispondenza dell'equatore, parlare di latitudine Nord o Sud.L'equatore divide un corpo celeste in due emisferi comunemente detti emisfero settentrionale e meridionale.
 • Artikulu hau geografia paraleloari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Ekuador.Ekuatorea edozein planetaren inguruan dagoen alegiazko lerroa da, Poloetatik distantzia berdinera. Ekuatoreak azalera guztia Ipar Hemisferioa eta Hego Hemisferioaren artean banatzen du. Latitudea beti 0º da. Lurreko ekuatoreak 40.075,004 kilometro neurtzen ditu.Ekuador Hego Ameriketako estatuari ekuatoretik datorkio izena (gaztelaniaz ecuador), bertan kokatua baitago.
 • Dalam geografi, garis khatulistiwa (dari bahasa Arab: خط الاستواء) atau ekuator (dari bahasa Inggris equator) adalah sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Garis khatulistiwa ini membagi Bumi menjadi dua bagian belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang ekuator adalah 0°. Panjang garis khatulistiwa Bumi adalah sekitar 40.070 km.Di khatulistiwa, matahari berada tepat di atas kepala pada tengah hari dalam equinox. Dan panjang siang hari sama sepanjang tahun kira-kira 12 jam. Antara equinox Maret dan September, latitud bagian utara Bumi menuju Matahari yang dikenal sebagai Tropik Cancer, bagian bumi paling utara di mana Matahari dapat berada tepat di atas kepala. Bagian selatan Bumi terjadi antara equinox bulan September dan Maret dinamakan Tropik Capricorn.Bagian bumi yang dilewati garis khatulistiwa ini kebanyakan samudra. Beberapa tempat yang dilalui khatulistiwa adalah:Garis khatulistiwa melintasi daratan atau wilayah perairan 14 negara. Dimulai dari garis bujur 0 derajat ke timur, garis khatulistiwa melintasi daerah-daerah berikut:
 • Ekvator, kuzey ve güney yarımküreleri birbirinden ayıran hayalî dairesel hattır. Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir. Ekvator'un enlemi tanım gereği 0° dir. Yerküre'nin ekvatorunun uzunluğu 40.076,4 km'dir. Paralel (enlem) dairelerinin başlangıcıdır. 0° paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye ayırır. Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az olduğu yerdir. Ekvator üzerinde paralellerin (enlemlerin) birbirlerine uzaklığı eşit ve 111 km'dir. Ekvatorun kuzeyinde bulunan 23°27' Kuzey enlemi olan Yengeç Dönencesi ve güneyinde bulunan 23°27' Güney enlemi olan Oğlak Dönencesi arası ekvatoral bölgedir. 21 Haziran günü 23°27' Kuzey enlemi (yengeç dönencesi) güneş ışınlarını tam dik açı ile alır. Yerin eksen eğikliğine ve yıllık hareketine bağlı olarak güneşin tam dik açıyla geldiği alan güneye doğru kaymaya başlar. 23 Eylül günü 0°enlemi olan ekvatora dik gelir ve güneye doğru kaymaya devam eder. 21 AralıkTA ise 23°27' Güney enlemine (oğlak dönencesi) dik açı ile gelir. Bu tarihten sonra ise kuzeye kaymaya başlar 21 Mart günü ise tekrar ekvatora dik gelir. Ekvator enlemi Güneş ışınlarını yılda iki kez tam dik açı ile alır. (21 Mart ve 23 Eylül). Diğer günlerde ise dike yakın açı ile alır. Buna rağmen üzerinde gece ve gündüz süreleri her gün eşittir. Çünkü aydınlanma dairesi her zaman ekvator çizgisini iki eşit parçaya böler. Tropikal alçak basınç alanıdır, 30°Kuzey ve 30°Güney enlemlerinde hakim olan subtropikal yüksek basınç alanlarından, ekvatora doğru sürekli rüzgarlar olan Alizeler eser. Tropikal iklim nedeniyle her zaman yaz mevsimi yaşanır ve yıl boyu yağışlıdır. Ekvatorun üzerinden geçtiği ülkeler; Afrika Kıtasında : Gabon, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali. Asya Kıtasında : Maldivler, Endonezya. Amerika Kıtasında : Ekvador, Kolombia, Brezilya.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 98101 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20318 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 181 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111041191 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Equator
prop-fr:commonsTitre
 • l'équateur
prop-fr:fr
 • Empress of Australia
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • Empress of Australia
prop-fr:trad
 • RMS Empress of Australia
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikt
 • équateur
dcterms:subject
georss:point
 • 0.0 -77.99194444444444
rdf:type
rdfs:comment
 • L'équateur terrestre est un parallèle, une ligne imaginaire tracée autour de la Terre, à mi-chemin de ses pôles. Il marque la séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La latitude de l'équateur terrestre est par définition de zéro degré. Il s'agit également d'un grand cercle, le seul parallèle qui le soit dans ce cas.Il est également défini comme étant l'intersection de la surface de la Terre avec le plan perpendiculaire à son axe de rotation et contenant son barycentre.
 • La línia equatorial, línia equinoccial o equador (del llatí aequātōris: igualador) és una línia imaginària que fa la volta a un planeta (o qualsevol altre cos celeste) mantenint-se equidistant dels dos pols. És una circumferència que divideix l'objecte en dues parts iguals o hemisferis i és perpendicular a l'eix de rotació del mateix. Per definició, la latitud de l'equador es 0º.
 • 적도(赤道, 영어: equator)는 지구의 중심을 통과하는 지구의 자전축에 수직이 평면이 지표를 나누는 선을 말한다. 북극점과 남극점에서 같은 거리에 있는 곳이다. 적도는 위도의 기준이 되며, 정의상 적도의 위도는 0°이다. 그러므로 적도의 북쪽을 북반구라 하며, 남쪽은 남반구가 된다. 적도는 태양의 직사광선이 많이 받는 일이 많아 상승기류가 생기고, 적도무풍대를 형성하여 높은 온도와 습기가 많은 열대우림기후가 생긴다.
 • 赤道(せきどう、英語: Equator、スペイン語: Ecuador、ポルトガル語: Equador)は、自転する天体の重心を通り、天体の自転軸に垂直な平面が天体表面を切断する、理論上の線。緯度の基準の一つであり、緯度0度を示す。緯線の中で唯一の大円である。赤道より北を北半球、南を南半球という。また、天文学では赤道がつくる面(赤道面)と天球が交わってできる円のことを赤道(天の赤道)と呼ぶ。天の赤道は恒星や惑星の天球上の位置(赤緯、赤経)を決める基準となる。以下、特に断らないかぎり地球の赤道について述べる。
 • L'equatore è la circonferenza massima della superficie di un corpo celeste perpendicolare all'asse di rotazione e quindi equidistante dai poli.La latitudine dell'equatore è, per definizione, pari a 0, quindi non ha senso, se ci si trova in corrispondenza dell'equatore, parlare di latitudine Nord o Sud.L'equatore divide un corpo celeste in due emisferi comunemente detti emisfero settentrionale e meridionale.
 • Artikulu hau geografia paraleloari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Ekuador.Ekuatorea edozein planetaren inguruan dagoen alegiazko lerroa da, Poloetatik distantzia berdinera. Ekuatoreak azalera guztia Ipar Hemisferioa eta Hego Hemisferioaren artean banatzen du. Latitudea beti 0º da. Lurreko ekuatoreak 40.075,004 kilometro neurtzen ditu.Ekuador Hego Ameriketako estatuari ekuatoretik datorkio izena (gaztelaniaz ecuador), bertan kokatua baitago.
 • Az Egyenlítő a Föld leghosszabb szélességi köre (0°), a Föld forgástengelyére merőleges legnagyobb gömbi kör. Hossza körülbelül 40 075 km. (1 gömbi lépés = kb. 111 km.) A Földet két egyenlő félgömbre, az északi és a déli féltekére osztja.
 • An equator is the intersection of a sphere's surface with the plane perpendicular to the sphere's axis of rotation and midway between the poles. The Equator usually refers to the Earth's equator: an imaginary line on the Earth's surface equidistant from the North Pole and South Pole, dividing the Earth into the Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Other planets and astronomical bodies have equators similarly defined.
 • Dalam geografi, garis khatulistiwa (dari bahasa Arab: خط الاستواء) atau ekuator (dari bahasa Inggris equator) adalah sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Garis khatulistiwa ini membagi Bumi menjadi dua bagian belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang ekuator adalah 0°.
 • Der Äquator der Erde ist der auf ihrer Oberfläche angenommene Großkreis, auf dessen Ebene (die Äquatorebene) die Erdachse senkrecht steht. Die Erdoberfläche wird von ihm in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt, woher der lat. Name „Gleichmacher“ (alt dt. „Gleicher“) stammt. Er ist Bezugskreis für die parallelen Kleinkreise, die zur Bemaßung der Erde in Nord-Süd-Richtung mit Hilfe von Breitenkreisen verwendet werden.
 • De evenaar, evennachtslijn of equator is een denkbeeldige lijn op het aardoppervlak in de vorm van een grootcirkel midden tussen de polen. De evenaar verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond. De hemelevenaar verdeelt de sterrenhemel in een noordelijke en zuidelijke sterrenhemel.De evenaar dient als referentie (nul graden NB/ZB) voor het aangeven van de geografische breedte van een positie. De polen liggen daarbij op 90° NB/ZB.
 • Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.W przybliżeniu równik Ziemi jest kołem wielkim kuli ziemskiej. Jest też jej najdłuższym równoleżnikiem.
 • Ekvator, kuzey ve güney yarımküreleri birbirinden ayıran hayalî dairesel hattır. Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir. Ekvator'un enlemi tanım gereği 0° dir. Yerküre'nin ekvatorunun uzunluğu 40.076,4 km'dir. Paralel (enlem) dairelerinin başlangıcıdır. 0° paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye ayırır. Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az olduğu yerdir.
 • Екваторът е мислена окръжност около планета (или друг астрономически обект), на равно разстояние от двата полюса. Екваторът разделя планетата на Северно полукълбо и Южно полукълбо. Екваторът по дефиниция е паралелът на 0° географска ширина. Дължината на земния екватор е около 40 075,0 километра, или 24 901,5 мили.
 • El ecuador (del latín æquātōris: igualador), o ecuador terrestre, es el plano perpendicular al eje de rotación de un planeta y que pasa por su centro. Divide la superficie del planeta en dos partes: el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por definición, la latitud del ecuador es 0°.
 • Rovník je nejdelší rovnoběžka, čára spojující body s nulovou zeměpisnou šířkou. Rovník je průsečnice zemského povrchu s rovinou, procházející středem Země a kolmou k zemské ose.Jde o pomyslnou čáru vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly.
 • Эква́тор — воображаемая линия пересечения с поверхностью Земли плоскости, перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через её центр.
 • Equador é o nome dado à linha imaginária que resulta da intersecção da superfície da Terra com o plano que contém o seu centro e é perpendicular ao eixo de rotação.
rdfs:label
 • Équateur terrestre
 • Ecuador terrestre
 • Egyenlítő
 • Ekuatore
 • Ekvator
 • Equator
 • Equatore
 • Evenaar
 • Khatulistiwa
 • Linha do equador
 • Línia equatorial
 • Równik
 • Zemský rovník
 • Äquator
 • Екватор
 • Экватор
 • 赤道
 • 적도
owl:sameAs
geo:lat
 • 0.000000 (xsd:float)
geo:long
 • -77.991943 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:touristicSite of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:sitesTouristiques of
is foaf:primaryTopic of