Les éphores (du grec ancien ἔφοροι / éphoroi, littéralement « surveillants », de ὁράω / oráô, « surveiller ») sont un directoire de cinq magistrats annuels à Sparte, dont ils forment le véritable gouvernement.Créé à une date indéterminée (il existe déjà au VIe siècle av. J.-C.), l'éphorat est supprimé en 227 av. J.-C. par Cléomène III, puis rétabli par Antigone III Doson, roi de Macédoine, avant d'être définitivement aboli par l'empereur Hadrien au IIe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les éphores (du grec ancien ἔφοροι / éphoroi, littéralement « surveillants », de ὁράω / oráô, « surveiller ») sont un directoire de cinq magistrats annuels à Sparte, dont ils forment le véritable gouvernement.Créé à une date indéterminée (il existe déjà au VIe siècle av. J.-C.), l'éphorat est supprimé en 227 av. J.-C. par Cléomène III, puis rétabli par Antigone III Doson, roi de Macédoine, avant d'être définitivement aboli par l'empereur Hadrien au IIe siècle.
 • Ephor (bahasa Yunani Klasik Ἔφορος) (dari bahasa Yunani ἐπί epi, "pada" atau "di atas", dan ὁράω horaō, "melihat", dengan demikian maknanya adalah "pengawas") adalah pemimpin Sparta kuno dan berbagi kekuasaan dengan raja-raja Sparta. Lima ephor dipilih setiap tahun, yang "bersumpah atas nama kota", sedangkan raja bersumpah atas nama diri mereka sendiri.Herodotos mengklaim bahwa jabatan ephor dibentuk oleh Lykurgos, sedangkan Plutarkhos menganggapnya dibentuk beberapa lama setelah masa Lykurgos. Jabatan ephor kemungkinan dibentuk berdasarkan kebutuhkan akan pemimpin ketika para raja sedang berperang. Ephor dipilih oleh rakyat, dan semua warga resmi Sparta berhak ikut memilih. Setiap ephor hanya boleh menjabat sekali saja. Ephor menjadi penyeimbang bagi dua raja, yang jarang bekerja sama. Plato menyebut mereka tiran yang memerintah Sparta sebagai despot, sedangkan raja nyaris tak lebih dari sekedar jenderal.Menurut Plutarkhos, setiap musim gugur, di krypteia, para ephor secara pro forma menyatakan perang kepada para helot sehingga setiap warga Sparta dapat secara bebas membunuh helot tanpa perlu takut dihukum.Para ephor tidak perlu berlutut di hadapan Raja Sparta dan amat dihormati oleh rakyat, karena tingginya kekuasaan mereka dan karena peran suci yang mereka peroleh. Para ephor mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas, sehingga kebijakan Sparta dapat berubah dengan cepat, jika suara salah satu ephor berubah, misalnya pada tahun 403 SM ketika Pausanias meyakinkan tiga ephor untuk mengirim pasukan ke Attika. Ini merupakan perubahan haluan dalam politik Lysandros.Kleomenes III pernah menghapuskan jabatan ephor pada tahun 227 MS, namun jabatan ephor kembali dibentuk oleh raja Makedonia Antigonos III Doson seusai Pertempuran Sellasia. Jabatan ini pada akhirnya benar-benar dihapuskan pada abad ke-2 M, kemungkinan oleh kaisar Romawi, Hadrianus.
 • Efor (stgr. ἔφορος éphoros–nadzorca) – jeden z pięciu najwyższych urzędników w spartańskiej polis, reprezentujących żywioł oligarchiczny w jej ustroju. Pochodzenie urzędu eforatu nie jest bliżej znane, choć przypuszcza się, że pięciu eforów powołano w końcu VII wieku p.n.e. Istnieje hipoteza, że pierwotnie reprezentowali oni pięć osad, z których składała się Sparta i służyli pomocą królowi. Od VI w. p.n.e. byli wybierani przez obywateli spośród ich grona. Prawdopodobnie w jakimś związku z wojnami meseńskimi w ich ręce przeszła władza administracyjna, kierowanie polityką zagraniczną oraz sądownictwo. Mieli prawo zwoływania zgromadzenia ludowego, tak zwanej apelli i to do nich należało interpretowanie wyników jej głosowania. Przewodzili także geruzji. Urząd swój piastowali przez jeden rok. Po zakończeniu kadencji, ze swojej działalności składali sprawozdanie i w razie nadużyć mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności.=== Przypisy ===
 • Ефорите (на старогръцки: ἔφορος, ἔφοροι, éphoroi, Ephoren, „Наблюдатели“) са служители в Древна Спарта.Ефорите са пет мъже, които свикват Народно събрание и организират дебати. Царете дават на ефорите части от цивилното право. Те наблюдават храненето, здравето и външния вид на младите мъже. Всяка година се избират пет мъже за ефори без значение от произхода им, които трябва да се кълнат във вярност всеки месец. Те водят преговорите с чуждестранните делегации. Двама от тях придружават също царете по време на война. Ефорите са избирани само за една година и не могат да бъдат отново избрани. През тази година те се ползват с имунитет. Особено добрите ефори могат да бъдат избрани за Геронти.През 227 г. пр. Хр. Клеомен III избива всички ефори с изключение на Агесилай, който избягал в един храм.По времето на господството на македоните и по-късно на римляните ефоратът изчезва от живота на Спарта.
 • De eforen (Oudgrieks: έφοροι, 'opzichters') waren de vijf hoogste ambtenaren van de Spartaanse staat. In het klassieke Sparta van de 6e en 5e eeuw v.Chr. controleerden ze de naleving van de Spartaanse levenswijze.De oorsprong van het eforaat was duister. Hoewel men vanaf 754 v.Chr. een lijst van eforen bijhield, werden ze in de grondwet niet vermeld. Toen waren de eforen nog kleine ambtenaren die toezicht hielden op de wetten en zeden. Tegen het einde van de 7e eeuw bedienden ontevredenen zich van het eforaat om toegevingen af te dwingen bij de adel. Het volk heeft de eforen in het zadel geholpen om zijn belangen te behartigen en hun bevoegdheden werden geleidelijk uitgebreid. Zo werden de eforen de hoogste ambtenaren van Sparta die ondanks hun macht weinig vermaardheid verwierven. Van de 1580 eforen tussen 500 en 184 v.Chr. zijn er slechts 72 namen bekend. Er werden vijf eforen verkozen door de apella, de Spartaanse volksvergadering. Ze kregen een mandaat van één jaar en konden niet afgezet worden. Na de termijn kon iedereen eventuele misbruiken aanklagen. Herverkiezing was uitgesloten. De eforen stonden in voor het dagelijks bestuur van de Spartaanse staat: Zij waakten over alle aspecten van de Lycurgische wetten. Ze duldden geen inbreuk op de Spartaanse levenswijze zoals weelde, luiheid, losbandigheid of individualisme. Op binnenlands vlak stonden zij aan het hoofd van de ambtenarij. Ze hieven belastingen en hielden toezicht op de staatsfinanciën. In de rechtspraak oordeelden ze over burgerlijke zaken. Op buitenlands vlak organiseerden zij de oorlogsvoering. Ze bereidden de veldtochten voor, mobiliseerden de troepen en onderhandelden over verdragen. Traditioneel kozen de eforen voor een defensieve politiek. De eforen konden altijd de apella bijeenroepen, als ze niet akkoord gingen met de beslissingen van de koningen en de geronten. Zij waren verantwoordelijk voor het ordelijk verloop. De koningen en de geronten mochten de Spartaanse staat leiden; de eforen waren hun tegenpolen. Zij legden de eed af dat ze het koningschap niet zouden aantasten, wanneer de koningen hun plichten nakwamen. Alleen als de koningen misstappen begingen, hadden de eforen de bevoegdheid om in te grijpen. De eforen hoefden niet op te staan bij de binnenkomst van de koningen en zagen erop toe dat de koningen iedere maand opnieuw de eed op de grondwet aflegden. De koningen zwoeren dat ze zouden regeren volgens de wetten van de stad. Dit illustreert dat de koningen in de 6e eeuw de eforen als lastige oppassers naast zich kregen. Ze moesten de koningen scherp controleren. Twee van hen trokken mee met de koningen op hun veldtochten. De eforen konden de koningen dagvaarden, geldboetes opleggen, arresteren en zelfs afzetten. Een koning werd geëvalueerd tijdens het ritueel van de vallende ster. Om de negen jaar kozen de eforen een wolkenloze nacht uit om naar de hemel te kijken. Wanneer een ster van de ene naar de andere kant van de hemel schoot, was dat een teken dat de koning gezondigd had tegen de goden. Dan konden ze hem ontzetten uit zijn ambt. Hoewel de eforen zware conflicten uitgevochten hebben met de koningen en daarin soms steun vonden bij het volk, waren ze geen revolutionairen die het volk tot actie aanzetten. Ze waren in de eerste plaats bestuurders van de staat die dachten aan het welzijn van de hele gemeenschap. Ze werkten samen met de oude adellijke machten, beraadslaagden met de gerousia en bemiddelden tussen adel en volk. Wanneer geronten en eforen tot een akkoord gekomen waren, legde de apella zich daarbij neer.
 • Эфоры (от др.-греч. ἔφορος, «надзирающий») — в Древней Спарте, а позже и в Афинах — выборные должностные лица (эфорат из 5 эфоров), обладавшие широким и не всегда чётко зафиксированным кругом полномочий.
 • Gli efori (in greco antico Ἔφορος, traslitterato in Èforos, "sorvegliante", composto di ἐπί, epì, "sopra", e ὁράω, horàō, "vedere") furono la più importante delle magistrature spartane di età classica (dalla metà del VI secolo a.C.), anche se potevano vantare un'origine molto antica.
 • Éforo (del griego Ἔφορος, formado por ἐπί, "sobre" y ὁράω, "ver", "aquel que supervisa") era el nombre dado a ciertos magistrados de los antiguos Estados dorios de Grecia. Entre ellos, los más importantes eran los éforos de la antigua Esparta. En Esparta existían cinco éforos, elegidos anualmente, que juraban cada mes respaldar a los reyes, mientras que éstos, a su vez, juraban respetar las leyes.
 • エフォロイ (古典ギリシア語: Ἔφορος) とは、古代ギリシアのスパルタで設置されていた公職であり、スパルタ王と共に権力を分け合った。エフォロイは定員5人であり、スパルタ市民の公選により選出された。エフォロイの語源は、「ἐπί」(アルファベット表記:「epi」、"on" or "over")と「ὁράω」(アルファベット表記:「horaō」、"one who oversees")から構成されている。エフォロイは複数形で、単数形はエフォロス。日本語では監督官と訳されることが多い。
 • Os éforos em grego antigo: Ἔφορος (ἐπί epi, "sobre" e ὁράω horao, "ver", ou seja "aquele que prevê") eram líderes da antiga Esparta que compartilhavam do poder com os reis de Esparta. Cinco éforos eram eleitos anualmente, ele "juravam em nome da cidade", enquanto os reis juravam por si mesmos.
 • Efor, Sparta'nın üst düzey sulh yargıçlarına verilen addır. Beş kişilik bir heyet her yıl dönemlik seçilirdi ve bu kişiler her ay krallarının emirlerine uyacaklarına yemin ederlerdi. Aynı şekilde Sparta kralı da kanunlara uyacağına yemin ederdi. Bazı durumlarda eforlar krallarından bile daha üstün güce sahip olmuşlardır. I. Leonidas'ı Termopylae Muharebesi savaşına göndermeme kararını eforlar vermiştir.
 • Az ephoroszok ("felügyelők", a görög ἐπί, epi, "valamin", és ὁράω, horaō, "lát",azaz aki "átnéz, felügyel" valamit) az ókori Spárta főhivatalnokai voltak. Öt ephoroszt választottak évente, akik fenntartják a spártai királyok hatalmát, amíg a királyok pedig felesküdtek, hogy fenntartják a törvényekét. Az i. e. 6. századi Khilónnak ephoroszként nagy szerepe volt a spártai államrendszer kiépítésében.
 • The ephors (Greek Ἔφορος) (from the Greek ἐπί epi, "on" or "over", and ὁράω horaō, "to see", i.e. "one who oversees") were leaders of ancient Sparta and shared power with the Spartan kings. Five ephors were elected annually, who "swore on behalf of the city", while the kings swore for themselves.Herodotus claimed that the institution was created by Lycurgus, while Plutarch considers it a later institution. It may have arisen from the need for governors while the kings were leading armies in battle. The ephors were elected by the popular assembly, and all citizens were eligible for election. They were forbidden to be reelected. They provided a balance for the two kings, who rarely cooperated with each other. Plato called them tyrants who ran Sparta as despots, while the kings were little more than generals. Up to two ephors would accompany a king on extended military campaigns as a sign of control, even gaining the ability to declare war at some points in Spartan history.According to Plutarch, every autumn, at the crypteia, the ephors would pro forma declare war on the helot population so that any Spartan citizen could kill a helot without fear of blood guilt.The ephors did not have to kneel down before the Kings of Sparta and were held in high esteem by the citizens, because of the importance of their powers and because of the holy role they earned throughout their functions.Since decisions were made by majority vote, this could mean that Sparta's policy could change quickly, when the vote of one ephor changed (e.g. in 403 BC when Pausanias convinced three of the ephors to send an army to Attica). This was a complete turnaround to the politics of Lysander.Cleomenes III abolished the ephors in 227 BC, but they were restored by the Macedonian king Antigonus III Doson after the Battle of Sellasia in 222 BC. While Sparta fell under Roman rule in 146 BC, the position existed into the 2nd century AD, when it was probably abolished by the Roman emperor Hadrian and superseded by Imperial governance as part of the province of Achaea.
 • Èfor foren uns magistrats de l'antiga Grècia, propis de les ciutats dòriques, com Tera, Cirene, Esparta i altres. Heròdot diu que a Esparta fou instituït per Licurg però probablement ja existien i sota Licurg van rebre nous poders. Una tradició atribueix la institució a Teopomp (vers 770-720 aC) que l'hauria creat per limitar l'autoritat dels reis. Un altra tradició diu que inicialment eren funcionaris judicials nomenats pels reis durant la seva absència a les guerres messèniques i que progressivament van assolir més poder. Els primers èfors foren elegits entre la classe alta.En temps històrics els èfors eren cinc i sembla que el nombre mai va canviar i estaria relacionada amb les cinc divisions: Esparta, Limnes, Mesoa, Pitana i Cinosura. Eren d'elecció popular i sortien també del poble sense límit d'edat o propietat. Iniciaven l'ofici al solstici de tardor i el principal dels èfors donava nom a l'any. Entre les seves funcions estava l'autoritat judicial per casos civils; a Cirene tenien a més a més funcions de censors.Els èfors tenien un control sobre les lleis, les quals promulgaven i en certa forma interpretaven. Més tard van rebre el privilegi de convocar escrutinis sobre tots els magistrats; els magistrats podien ser escrutats abans d'acabar el seu període i els èfors els podien deposar. Fins i tots els reis podien passar davant els èfors per ser escrutats, però no estaven obligats a comparèixer; en alguns casos els èfors podien llençar l'acusació contra el rei o magistrats i portar-los davant la gran cort de justícia. Quan ells mateixos eren jutges només podien imposar multes i forçar el seu pagament.Disposaven d'altres poders que els feien els virtuals caps de l'estat; feien tractats, rebien ambaixadors, decidien sobre el govern de les ciutats dependents, subscrivien acords de pau i en temps de guerra enviaven tropes, tot com a representants de l'estat i agents de l'assemblea del poble, i de fet com poder executiu. Després d'una declaració de guerra eren els èfors els que assignaven un exèrcit a un rei o un general al que donaven instruccions i als que podien cridar (el primer deure al retornar era visitar als èfors).Progressivament els èfors van ocupar l'autoritat reial, ja que els reis estaven sota el seu control; Agesilau I fou multat pels èfors, i a altres reis se'ls va limitar la seva decisió sobre afers domèstic com matrimonis. En la guerra els reis anaven escortats per dos èfors membres del consell de guerra mentre els tres que romanien a Esparta eren els encarregats del botí que s'ingressava al tresor, custodiat pels cinc èfors. Sobre la base religiosa (una espècie d'auspicis amb observació dels núvols i el cel) podien destituir temporalment a un rei si els presagis eren desfavorables, fins que un altre oracle establia la seva reposició.Degut a la seva autoritat els reis els van haver de complaure, i progressivament el govern aristocràtic va esdevenir democràtic - oligàrquic i va acabar amb la dissolució de l'estat. L'èfor Epitadi fou el primer que va establir el dret d'herència de les propietats en contra de la llei de Licurg. Progressivament els èfors sostenien principis oligàrquics i privilegis d'una part del poble i es van oposar a l'extensió de privilegis a la població en general. Els intents d'Agis IV i Cleòmenes III per restablir l'antiga constitució van passar per l'enderrocament de la institució dels èfors; aquestos foren assassinats per Cleòmenes III i el càrrec abolit (225 aC), però després foren restaurats pels romans.
 • Ephoren (griech. ἔφορος, „Aufseher“) waren Beamte im antiken Sparta. Die Funktion des Ephorates ist nicht genau bekannt. Die Posten der Ephoren wurden wahrscheinlich auf Drängen der Apella geschaffen, um der Macht der Gerusia und der Könige etwas entgegenzusetzen. Die Ephoren riefen die Volksversammlung ein und organisierten die Debatten. Die Könige überließen den Ephoren Teile der zivilen Rechtsprechung. Die Ephoren traten auch als Ankläger in schweren Vergehen und staatlichen Prozessen in der Gerusie auf. Sie überwachten die Ernährung und die Gesundheit wie auch das Aussehen der jungen Männer.Gewählt wurden die fünf Ephoren von jedermann, auch konnte sich ein jeder Vollbürger zur Wahl stellen. Hiervon ging ein besonderer partizipativer Reiz des ganzen Systems aus, da für andere Posten starke Beschränkungen galten (Abstammung der Könige, Alter über 60 der Geronten). Die Könige und das Ephorat waren Garanten für den Bestand des Staates, diese Aufgabe wurde zwischen diesen beiden Institutionen durch einen monatlichen Eid stets aufs Neue bekräftigt. Es wurden jedes Jahr fünf neue Ephoren gewählt. Ihre Entscheidungen fällten sie mehrheitlich in ihrem Gremium.Dies konnte auch bedeuten, dass sich Spartas Politik jederzeit ändern konnte, wenn eine Ephoren-Stimme umschwenkte. So z.B. im Jahre 403 v. Chr., als Pausanias drei der Ephoren überredete, eine Armee nach Attika zu senden. Dies war eine totale Kehrtwendung zu Lysanders und auch der damaligen Politik Spartas.Die Ephoren spielten in der Außenpolitik eine bedeutende Rolle. Sie führten die Verhandlungen mit ausländischen Delegationen und bestimmten, wer von den Gesandten vor der Apella sprechen durfte. Die Spartaner zeigten ihre Wertschätzung für die Ephoren, indem sie das laufende Jahr nach dem Vorsitzenden der Ephoren nannten. Die Ephoren wurden im Laufe der Zeit zu einflussreichen Beamten. Zwei von ihnen begleiteten auch die Könige bei deren Kriegszügen. Ob das der Überwachung des Herrschers diente, ist unbekannt.Es sind Fälle bekannt, in denen die Ephoren schwere Strafen bis zur Verbannung gegen spartanische Könige aussprachen. Um Machtmissbrauch vorzubeugen, war die Amtszeit der Ephoren auf die Spanne von einem Jahr beschränkt, deren Verlängerung nicht möglich war. Die Ephoren genossen während ihrer Amtszeit Immunität, diese erlosch allerdings nach einem Jahr. Die Nachfolger in diesem Amt konnten die ehemaligen Ephoren dann wegen Amtsvergehen belangen. Verdiente bzw. angesehene ehemalige Ephoren konnten nach ihrer Amtszeit zum Geronten ernannt werden.227 v. Chr. stürzte Kleomenes III. das Ephorat, indem er auf die amtierenden Ephoren einen Anschlag verüben ließ, bei dem vier von ihnen getötet wurden. Antigonos III. Doson stellte es aber wieder her, als er nach der Schlacht von Sellasia Sparta besetzte.Unter der Herrschaft der Makedonen und später der Römer verschwand das Ephorat aus dem Leben Spartas.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 77972 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6872 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107132683 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les éphores (du grec ancien ἔφοροι / éphoroi, littéralement « surveillants », de ὁράω / oráô, « surveiller ») sont un directoire de cinq magistrats annuels à Sparte, dont ils forment le véritable gouvernement.Créé à une date indéterminée (il existe déjà au VIe siècle av. J.-C.), l'éphorat est supprimé en 227 av. J.-C. par Cléomène III, puis rétabli par Antigone III Doson, roi de Macédoine, avant d'être définitivement aboli par l'empereur Hadrien au IIe siècle.
 • Эфоры (от др.-греч. ἔφορος, «надзирающий») — в Древней Спарте, а позже и в Афинах — выборные должностные лица (эфорат из 5 эфоров), обладавшие широким и не всегда чётко зафиксированным кругом полномочий.
 • Gli efori (in greco antico Ἔφορος, traslitterato in Èforos, "sorvegliante", composto di ἐπί, epì, "sopra", e ὁράω, horàō, "vedere") furono la più importante delle magistrature spartane di età classica (dalla metà del VI secolo a.C.), anche se potevano vantare un'origine molto antica.
 • Éforo (del griego Ἔφορος, formado por ἐπί, "sobre" y ὁράω, "ver", "aquel que supervisa") era el nombre dado a ciertos magistrados de los antiguos Estados dorios de Grecia. Entre ellos, los más importantes eran los éforos de la antigua Esparta. En Esparta existían cinco éforos, elegidos anualmente, que juraban cada mes respaldar a los reyes, mientras que éstos, a su vez, juraban respetar las leyes.
 • エフォロイ (古典ギリシア語: Ἔφορος) とは、古代ギリシアのスパルタで設置されていた公職であり、スパルタ王と共に権力を分け合った。エフォロイは定員5人であり、スパルタ市民の公選により選出された。エフォロイの語源は、「ἐπί」(アルファベット表記:「epi」、"on" or "over")と「ὁράω」(アルファベット表記:「horaō」、"one who oversees")から構成されている。エフォロイは複数形で、単数形はエフォロス。日本語では監督官と訳されることが多い。
 • Os éforos em grego antigo: Ἔφορος (ἐπί epi, "sobre" e ὁράω horao, "ver", ou seja "aquele que prevê") eram líderes da antiga Esparta que compartilhavam do poder com os reis de Esparta. Cinco éforos eram eleitos anualmente, ele "juravam em nome da cidade", enquanto os reis juravam por si mesmos.
 • Efor, Sparta'nın üst düzey sulh yargıçlarına verilen addır. Beş kişilik bir heyet her yıl dönemlik seçilirdi ve bu kişiler her ay krallarının emirlerine uyacaklarına yemin ederlerdi. Aynı şekilde Sparta kralı da kanunlara uyacağına yemin ederdi. Bazı durumlarda eforlar krallarından bile daha üstün güce sahip olmuşlardır. I. Leonidas'ı Termopylae Muharebesi savaşına göndermeme kararını eforlar vermiştir.
 • Az ephoroszok ("felügyelők", a görög ἐπί, epi, "valamin", és ὁράω, horaō, "lát",azaz aki "átnéz, felügyel" valamit) az ókori Spárta főhivatalnokai voltak. Öt ephoroszt választottak évente, akik fenntartják a spártai királyok hatalmát, amíg a királyok pedig felesküdtek, hogy fenntartják a törvényekét. Az i. e. 6. századi Khilónnak ephoroszként nagy szerepe volt a spártai államrendszer kiépítésében.
 • The ephors (Greek Ἔφορος) (from the Greek ἐπί epi, "on" or "over", and ὁράω horaō, "to see", i.e. "one who oversees") were leaders of ancient Sparta and shared power with the Spartan kings. Five ephors were elected annually, who "swore on behalf of the city", while the kings swore for themselves.Herodotus claimed that the institution was created by Lycurgus, while Plutarch considers it a later institution.
 • Ефорите (на старогръцки: ἔφορος, ἔφοροι, éphoroi, Ephoren, „Наблюдатели“) са служители в Древна Спарта.Ефорите са пет мъже, които свикват Народно събрание и организират дебати. Царете дават на ефорите части от цивилното право. Те наблюдават храненето, здравето и външния вид на младите мъже. Всяка година се избират пет мъже за ефори без значение от произхода им, които трябва да се кълнат във вярност всеки месец. Те водят преговорите с чуждестранните делегации.
 • Èfor foren uns magistrats de l'antiga Grècia, propis de les ciutats dòriques, com Tera, Cirene, Esparta i altres. Heròdot diu que a Esparta fou instituït per Licurg però probablement ja existien i sota Licurg van rebre nous poders. Una tradició atribueix la institució a Teopomp (vers 770-720 aC) que l'hauria creat per limitar l'autoritat dels reis.
 • Ephoren (griech. ἔφορος, „Aufseher“) waren Beamte im antiken Sparta. Die Funktion des Ephorates ist nicht genau bekannt. Die Posten der Ephoren wurden wahrscheinlich auf Drängen der Apella geschaffen, um der Macht der Gerusia und der Könige etwas entgegenzusetzen. Die Ephoren riefen die Volksversammlung ein und organisierten die Debatten. Die Könige überließen den Ephoren Teile der zivilen Rechtsprechung.
 • De eforen (Oudgrieks: έφοροι, 'opzichters') waren de vijf hoogste ambtenaren van de Spartaanse staat. In het klassieke Sparta van de 6e en 5e eeuw v.Chr. controleerden ze de naleving van de Spartaanse levenswijze.De oorsprong van het eforaat was duister. Hoewel men vanaf 754 v.Chr. een lijst van eforen bijhield, werden ze in de grondwet niet vermeld. Toen waren de eforen nog kleine ambtenaren die toezicht hielden op de wetten en zeden.
 • Efor (stgr. ἔφορος éphoros–nadzorca) – jeden z pięciu najwyższych urzędników w spartańskiej polis, reprezentujących żywioł oligarchiczny w jej ustroju. Pochodzenie urzędu eforatu nie jest bliżej znane, choć przypuszcza się, że pięciu eforów powołano w końcu VII wieku p.n.e. Istnieje hipoteza, że pierwotnie reprezentowali oni pięć osad, z których składała się Sparta i służyli pomocą królowi. Od VI w. p.n.e. byli wybierani przez obywateli spośród ich grona.
 • Ephor (bahasa Yunani Klasik Ἔφορος) (dari bahasa Yunani ἐπί epi, "pada" atau "di atas", dan ὁράω horaō, "melihat", dengan demikian maknanya adalah "pengawas") adalah pemimpin Sparta kuno dan berbagi kekuasaan dengan raja-raja Sparta. Lima ephor dipilih setiap tahun, yang "bersumpah atas nama kota", sedangkan raja bersumpah atas nama diri mereka sendiri.Herodotos mengklaim bahwa jabatan ephor dibentuk oleh Lykurgos, sedangkan Plutarkhos menganggapnya dibentuk beberapa lama setelah masa Lykurgos.
rdfs:label
 • Éphore
 • Efor
 • Efor
 • Eforen
 • Eforo
 • Ephor
 • Ephor
 • Ephoren
 • Ephorosz (tisztség)
 • Èfor (govern)
 • Éforo
 • Éforo
 • Ефори
 • Эфоры
 • エフォロイ
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of