Émile Jaques-Dalcroze, né le 6 juillet 1865 à Vienne et mort le 1er juillet 1950 à Genève, est un musicien, compositeur, pédagogue et chansonnier suisse. Il est en particulier le créateur de la méthode de rythmique qui porte son nom.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Émile Jaques-Dalcroze, né le 6 juillet 1865 à Vienne et mort le 1er juillet 1950 à Genève, est un musicien, compositeur, pédagogue et chansonnier suisse. Il est en particulier le créateur de la méthode de rythmique qui porte son nom.
 • Émile Jaques-Dalcroze (Viena, Austria, 1865eko uztailaren 6a - Geneva, Suitza, 1950eko uztailaren 1a) musikagilea, musikaria eta musika pedagogoa izan zen. Mugimenduan oinarritutako metodo bat garatu zuen musika ikasteko.
 • Emile Jacques Dalcroze (Viena, 6 de julho de 1869 - Genebra, 1 de julho de 1950) foi um músico suiço.Foi o criador de um sistema de ensino rítmico musical através de passos de dança, que se tornou mundialmente difundido a partir da década de 1930.
 • エミール・ジャック=ダルクローズ (Émile Jaques-Dalcroze, 1865年7月6日 - 1950年7月1日)はウィーン出身のスイスの作曲家・音楽教育家。運動を通じて音楽を学び経験するという、音楽学習の方法論の一つであるリトミック(仏rythmique)を発展させた。その影響は、「オルフの教育音楽」(w:en:Orff Schulwerk)の理念にも及んでいる。
 • Эмиль Жак-Далькроз, (фр. Emile Jaques-Dalcroze; 6 июля 1865 года, Вена — 1 июля 1950 года, Женева) — швейцарский композитор и педагог. Настоящее имя Эмиль Жак. Издательство его произведений предложило ему несколько изменить свою фамилию, так как в это же время был еще другой композитор, носящий фамилию «Жак», имя которого знают сейчас, вероятно, только узкие специалисты. Далькроз взял фамилию своего друга Валькроза, изменив только первую букву. С тех пор он подписывает свои произведения «Жак-Далькроз».
 • Émile Jaques-Dalcroze (6 Juli 1865 – 1 Juli 1950) adalah seorang komponis, musisi, dan pengajar musik asal Swiss yang mengembangkan euritmika, sebuah metode mengajar dan mengalami musik melalui gerakan. Pengaruh euritmika dapat dilihat pada pedagogi Orff Schulwerk yang umum diterapkan di pendidikan musik sekolah umum di Amerika Serikat.Metode Dalcroze melibatkan pengajaran konsep musik melalui gerakan. Berbagai analogi gerakan dipakai untuk konsep musik demi mengembangkan suasana ekspresi musik yang terintegrasi dan alami. Dalcroze merasa membelokkan badan sesuai instrumen musik yang bagus adalah cara terbaik untuk menciptakan dasar musik yang kuat dan bersemangat. Metode Dalcroze terdiri dari tiga elemen yang sama pentingnya, yaitu euritmika, solfège, dan improvisasi. Menurut Dalcroze, bersama-sama mereka membentuk pelatihan kemusisian yang diperlukan untuk menjadi musisi utuh. Dalam pendekatan yang ideal, elemen-elemen dari setiap subjek menyatu, sehingga menghasilkan pendekatan pengajaran berdasarkan kreativitas dan gerakan.Dalcroze memulai kariernya sebagai seorang pedagog di Geneva Conservatory tahun 1892, tempat ia mengajar harmoni dan solfège. Antara 1903 dan 1910, Dalcroze mulai memberikan presentasi publik mengenai metode ciptaannya. Pada tahun 1910, dengan bantuan industrialis Jerman Wolf Dohrn, Dalcroze mendirikan sebuah sekolah di Hellerau, di luar Dresden, khusus untuk mengajarkan metodenya. Sekolah Hellerau ini menelurkan banyak musisi, termasuk Pangeran Serge Wolkonsky, Vera Alvang (Griner), Valeria Cratina, Jelle Troelstra (putra Pieter Jelles Troelstra), Inga dan Ragna Jacobi, Albert Jeanneret (adik Le Corbusier), Mariam Ramberg, dan Placido de Montelio. Setelah Perang Dunia I pecah tahun 1914, sekolah ini ditutup.Beberapa komposisi buatannya adalah Nocturne untuk biola dan orkestra, Violin Concerto #1 in c dan Poème (2nd Concerto) untuk biola dan orkestra. Dua komposisi terakhir tadi tersedia dalam format CD berlabel Guild.
 • Émile Jaques-Dalcroze (Viena, Àustria, 6 de juliol de 1865 - Ginebra, Suïssa, 1 de juliol de 1950) va ser un compositor suís, músic i educador musical que va desenvolupar l’eurythmics, un mètode d'aprenentatge i d'experimentar la música a través del moviment, anomenat mètode Dalcroze. La influència d'eurythmics pot ser vista a la pedagogia del mètode Orff, comuna a l'educació musical en escoles públiques als Estats Units. El mètode Dalcroze involucra l’ensenyament de conceptes musicals a través del moviment. Una varietat d'anàlegs de moviment són emprats per conceptes musicals, per desenvolupar un sentiment integrat i natural per a l’expressió musical. Girar el cos en un instrument musical ben afinat, va sentir Dalcroze, era el millor camí per a generar una sòlida i vibrant base musical. El Mètode Dalcroze consisteix de tres elements igualment importants: eurythmics, solfeig i improvisació. Segons Dalcroze, aquests tres elements representen l’entrenament musical essencial d’un músic complet. En una aproximació ideal, els elements de cada un d'aquests temes s'uneixen, resultant en una aproximació a l'ensenyament amb arrels en la creativitat i el moviment.Dalcroze va començar la seva carrera com a pedagog al Conservatori de Ginebra el 1892, on va ensenyar harmonia i solfeig. Va ser en els seus cursos de solfeig que va començar a provar moltes de les seves influències i idees pedagògiques revolucionàries. Entre 1903 i 1910, Dalcroze va començar a donar presentacions públiques del seu mètode. El 1910, amb l'ajuda de l'industrial alemany Wolf Dohrn, Dalcroze va fundar una escola a Hellerau, als afores de Dresden, dedicada a l'ensenyament del seu mètode que dirigia la seva exalumna Marie Rambert.A Hellerau va ensenyar a molta gent, entre ells el príncep Serge Wolkonsky, Vera Alvang (Griner), Valeria Cratina, Jelle Troelstra (fill de Pieter Jelles Troelstra), Inga Jacobi i Ragna Jacobi, Albert Jeanneret (germà de Le Corbusier), i Placido de Montelio. Amb l'inici de la Primera Guerra Mundial el 1914, l'escola va ser abandonada.Entre les seves composicions trobem un Nocturn per a violí i orquestra, Concert per Violí núm. 1 en Do i Poème (2n Concert) per a violí i orquestra, estant els dos últims disponibles en format CD a la Guild label.
 • Émile Jaques-Dalcroze (*6 de julio de 1865, Viena –† 1 de julio de 1950, Ginebra), fue un compositor, músico y educador musical suizo que desarrolló eurhythmics, un método de aprendizaje y de experimentar la música a través del movimiento. La influencia de eurhythmics puede ser vista en la pedagogía del Método Orff, común en la educación musical en escuelas públicas de los Estados Unidos.El Método Dalcroze involucra el enseñar conceptos musicales a través del movimiento. Una variedad de análogos de movimiento son usados para conceptos musicales, para desarrollar un integrado y natural sentimiento para la expresión musical. El girar el cuerpo en un instrumento musical bien afinado, sintió Dalcroze, era el mejor camino para generar una sólida y vibrante base musical. El Método Dalcroze consiste de tres elementos igualmente importantes: eurhythmics, solfeo, e improvisación. Juntos, de acuerdo a Dalcroze, comprenden el entrenamiento musical esencial de un músico completo. En una aproximación ideal, los elementos de cada uno de esos temas se unen, resultando en una aproximación a la enseñanza con raíces en la creatividad y el movimiento.Dalcroze comenzó su carrera como un pedagogo en el Conservatoria de Ginebra en 1892, donde él enseñó armonía y solfeo. Fue en sus cursos de solfeo que comenzó a probar muchas de su influencias e ideas pedagógicas revolucionarias. Entre 1903 y 1910, Dalcroze comenzó a dar presentaciones públicas de su método. En 1910, con la ayuda del industrial alemán Wolf Dohrn, Dalcroze fundó una escuela en Hellerau, en las afueras de Dresden, dedicada a la enseñanza de su método. En Hellerau enseñó a mucha gente, entre ellos al príncipe Serge Wolkonsky, Vera Alvang (Griner), Valeria Cratina, Jelle Troelstra (hijo de Pieter Jelles Troelstra), Inga y Ragna Jacobi, Albert Jeanneret (hermano de Le Corbusier), Mariam Ramberg, y Placido de Montelio. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, la escuela fue abandonada.Entre sus composiciones están un Nocturno para violín y orquesta, Concierto para Violín #1 en C y Poème (2.º Concierto) para violín y orquesta estando los últimos dos disponibles en formato CD en la Guild label.
 • Émile Jaques-Dalcroze (July 6, 1865 – July 1, 1950) was a Swiss composer, musician and music educator who developed eurhythmics, a method of learning and experiencing music through movement. (The influence of eurhythmics can be seen in Orff Schulwerk pedagogy, common in public school music education throughout the United States.)[citation needed]The Dalcroze Method involves teaching musical concepts through movement. A variety of movement analogues is used for musical concepts, to develop an integrated and natural feel for musical expression. Turning the body into a well-tuned musical instrument, Dalcroze felt, was the best path for generating a solid, vibrant musical foundation. The Dalcroze Method consists of three equally important elements: eurhythmics, solfège, and improvisation. Together, according to Dalcroze, they comprise the essential musicianship training of a complete musician. In an ideal approach, elements from each subject coalesce, resulting in an approach to teaching rooted in creativity and movement.Dalcroze began his career as a pedagogue at the Geneva Conservatory in 1892, where he taught harmony and solfège. It was in his solfège courses that he began testing many of his influential and revolutionary pedagogical ideas. Between 1903 and 1910, Dalcroze had begun giving public presentations of his method. In 1910, with the help of German industrialist Wolf Dohrn, Dalcroze founded a school at Hellerau, outside Dresden, dedicated to the teaching of his method. In Hellerau were taught a lot of people, among them Prince Serge Wolkonsky, Vera Alvang (Griner), Valeria Cratina, Jelle Troelstra (son of Pieter Jelles Troelstra), Inga and Ragna Jacobi, Albert Jeanneret (Le Corbusier's brother), Mariam Ramberg, and Placido de Montelio. With the outbreak of World War I in 1914, the school was abandoned. After the Second World War, his ideas were taken up as "music and movement" in British schools.
 • Émile Jaques-Dalcroze (ur. 6 lipca 1865 w Wiedniu, zm. 1 lipca 1950 w Genewie) – szwajcarski kompozytor, twórca rytmiki jako dziedziny kształcenia muzycznego.Studia muzyczne odbywał w Genewie, Paryżu i Wiedniu. Jego francuscy nauczyciele to Léo Delibes, Gabriel Fauré, Mathis Lussy. W Wiedniu nauki pobierał u Adolfa Prosnitza i Antona Brucknera i Roberta Fuchsa. Oprócz muzyki studiował także malarstwo, poezję i aktorstwo w Comédie-Française. W 1892 r., mając zaledwie 27 lat, wygrał egzamin konkursowy na profesora solfeżu i harmonii w Konserwatorium Genewskim. Data ta jest początkiem jego pracy pedagogicznej i reformatorskich poszukiwań w nauczaniu solfeżu i muzyki w ogóle. Po kilku latach pracy pedagogicznej, początkowo tylko ze studentami, a następnie również z dziećmi, formułował swe odkrycia twierdząc, że działanie muzyki nie dotyczy tylko słuchu, ale całego systemu mięśniowego i nerwowego, że rytm i dynamika znajdują odpowiednik w systemie mięśniowym i że pierwotnym instrumentem jest ciało ludzkie, toteż wszelkie odmiany tempa i energii muzycznej można odtwarzać ruchami ciała. Pierwsze publiczne wystąpienia Dalcroze'a, w których przedstawił założenia swej metody i zademonstrował "gimnastykę rytmiczną" to: wykłady w Konserwatorium w Lozannie i w Arrau w 1902 r.; wykłady i pokazy ruchowe w Soleur w 1905 r.(oba podczas kolejnych Kongresów Towarzystwa Muzyków Szwajcarskich).W 1912 roku uczestniczył w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury w kategorii muzyka. Nie zajął jednak miejsca na podium, a tytuł jego utworu nie jest znany.== Przypisy ==
 • Émile Jaques-Dalcroze (* 6. Juli 1865 in Wien; † 1. Juli 1950 in Genf) war ein Schweizer Komponist und Musikpädagoge. Jaques-Dalcroze, mitunter auch (falsch) Jacques-Dalcroze geschrieben, gilt als der Begründer der rhythmisch-musikalischen Erziehung. Dalcroze war zeitlebens auf der Suche nach Gesetzmässigkeiten zum künstlerischen Ausdruck.
 • 에밀 자크-달크로즈 (Émile Jaques-Dalcroze,1865년 7월 6일-1950년 7월 1일)는 스위스의 음악가이자 음악 교육가이다. 몸의 움직임을 통하여 음악을 경험하고 학습하는 방식(method)인 유리드믹스(Eurhythmics)를 창안하였다. 이는 음악 자체의 흐름과 신체에서 나오는 흐름과의 연관성에서 출발한 음악교육 방법이다. 이것은 음악 교육에도 쓰이며 근대 체조를 만든 계기가 되었다. 1892년 제네바 음악원 교수가 되고, 1911년 드레스덴에서는 리듬·음악·체육 학교를 창립하여 근대 무용 및 음악 교육에 새로운 장을 열었다.
 • Émile Jaques-Dalcroze, pseudonimo di Emile Henri Jaques (Vienna, 6 luglio 1865 – Ginevra, 1º luglio 1950), è stato un pedagogo svizzero.La sua importanza risiede in particolare nello sviluppo dell'euritmica, un metodo per insegnare e percepire la musica attraverso il movimento.Nel 1899, ha sposato la cantante italiana Maria-Anna Starace, attiva con il nome d'arte di Nina Faliero da cui ebbe un figlio, Gabriel, nel 1909.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5812384 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12622 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 94 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110085407 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Émile Jaques-Dalcroze, né le 6 juillet 1865 à Vienne et mort le 1er juillet 1950 à Genève, est un musicien, compositeur, pédagogue et chansonnier suisse. Il est en particulier le créateur de la méthode de rythmique qui porte son nom.
 • Émile Jaques-Dalcroze (Viena, Austria, 1865eko uztailaren 6a - Geneva, Suitza, 1950eko uztailaren 1a) musikagilea, musikaria eta musika pedagogoa izan zen. Mugimenduan oinarritutako metodo bat garatu zuen musika ikasteko.
 • Emile Jacques Dalcroze (Viena, 6 de julho de 1869 - Genebra, 1 de julho de 1950) foi um músico suiço.Foi o criador de um sistema de ensino rítmico musical através de passos de dança, que se tornou mundialmente difundido a partir da década de 1930.
 • エミール・ジャック=ダルクローズ (Émile Jaques-Dalcroze, 1865年7月6日 - 1950年7月1日)はウィーン出身のスイスの作曲家・音楽教育家。運動を通じて音楽を学び経験するという、音楽学習の方法論の一つであるリトミック(仏rythmique)を発展させた。その影響は、「オルフの教育音楽」(w:en:Orff Schulwerk)の理念にも及んでいる。
 • Émile Jaques-Dalcroze (* 6. Juli 1865 in Wien; † 1. Juli 1950 in Genf) war ein Schweizer Komponist und Musikpädagoge. Jaques-Dalcroze, mitunter auch (falsch) Jacques-Dalcroze geschrieben, gilt als der Begründer der rhythmisch-musikalischen Erziehung. Dalcroze war zeitlebens auf der Suche nach Gesetzmässigkeiten zum künstlerischen Ausdruck.
 • 에밀 자크-달크로즈 (Émile Jaques-Dalcroze,1865년 7월 6일-1950년 7월 1일)는 스위스의 음악가이자 음악 교육가이다. 몸의 움직임을 통하여 음악을 경험하고 학습하는 방식(method)인 유리드믹스(Eurhythmics)를 창안하였다. 이는 음악 자체의 흐름과 신체에서 나오는 흐름과의 연관성에서 출발한 음악교육 방법이다. 이것은 음악 교육에도 쓰이며 근대 체조를 만든 계기가 되었다. 1892년 제네바 음악원 교수가 되고, 1911년 드레스덴에서는 리듬·음악·체육 학교를 창립하여 근대 무용 및 음악 교육에 새로운 장을 열었다.
 • Émile Jaques-Dalcroze, pseudonimo di Emile Henri Jaques (Vienna, 6 luglio 1865 – Ginevra, 1º luglio 1950), è stato un pedagogo svizzero.La sua importanza risiede in particolare nello sviluppo dell'euritmica, un metodo per insegnare e percepire la musica attraverso il movimento.Nel 1899, ha sposato la cantante italiana Maria-Anna Starace, attiva con il nome d'arte di Nina Faliero da cui ebbe un figlio, Gabriel, nel 1909.
 • Эмиль Жак-Далькроз, (фр. Emile Jaques-Dalcroze; 6 июля 1865 года, Вена — 1 июля 1950 года, Женева) — швейцарский композитор и педагог. Настоящее имя Эмиль Жак. Издательство его произведений предложило ему несколько изменить свою фамилию, так как в это же время был еще другой композитор, носящий фамилию «Жак», имя которого знают сейчас, вероятно, только узкие специалисты. Далькроз взял фамилию своего друга Валькроза, изменив только первую букву.
 • Émile Jaques-Dalcroze (July 6, 1865 – July 1, 1950) was a Swiss composer, musician and music educator who developed eurhythmics, a method of learning and experiencing music through movement. (The influence of eurhythmics can be seen in Orff Schulwerk pedagogy, common in public school music education throughout the United States.)[citation needed]The Dalcroze Method involves teaching musical concepts through movement.
 • Émile Jaques-Dalcroze (Viena, Àustria, 6 de juliol de 1865 - Ginebra, Suïssa, 1 de juliol de 1950) va ser un compositor suís, músic i educador musical que va desenvolupar l’eurythmics, un mètode d'aprenentatge i d'experimentar la música a través del moviment, anomenat mètode Dalcroze. La influència d'eurythmics pot ser vista a la pedagogia del mètode Orff, comuna a l'educació musical en escoles públiques als Estats Units.
 • Émile Jaques-Dalcroze (*6 de julio de 1865, Viena –† 1 de julio de 1950, Ginebra), fue un compositor, músico y educador musical suizo que desarrolló eurhythmics, un método de aprendizaje y de experimentar la música a través del movimiento. La influencia de eurhythmics puede ser vista en la pedagogía del Método Orff, común en la educación musical en escuelas públicas de los Estados Unidos.El Método Dalcroze involucra el enseñar conceptos musicales a través del movimiento.
 • Émile Jaques-Dalcroze (6 Juli 1865 – 1 Juli 1950) adalah seorang komponis, musisi, dan pengajar musik asal Swiss yang mengembangkan euritmika, sebuah metode mengajar dan mengalami musik melalui gerakan. Pengaruh euritmika dapat dilihat pada pedagogi Orff Schulwerk yang umum diterapkan di pendidikan musik sekolah umum di Amerika Serikat.Metode Dalcroze melibatkan pengajaran konsep musik melalui gerakan.
 • Émile Jaques-Dalcroze (ur. 6 lipca 1865 w Wiedniu, zm. 1 lipca 1950 w Genewie) – szwajcarski kompozytor, twórca rytmiki jako dziedziny kształcenia muzycznego.Studia muzyczne odbywał w Genewie, Paryżu i Wiedniu. Jego francuscy nauczyciele to Léo Delibes, Gabriel Fauré, Mathis Lussy. W Wiedniu nauki pobierał u Adolfa Prosnitza i Antona Brucknera i Roberta Fuchsa. Oprócz muzyki studiował także malarstwo, poezję i aktorstwo w Comédie-Française.
rdfs:label
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Émile Jaques-Dalcroze
 • Жак-Далькроз, Эмиль
 • エミール・ジャック=ダルクローズ
 • 에밀 자크-달크로즈
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:composer of
is dbpedia-owl:mentor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is dbpedia-owl:writer of
is prop-fr:auteurCompositeur of
is prop-fr:maîtres of
is foaf:primaryTopic of