David Émile Durkheim (15 avril 1858, Épinal - 15 novembre 1917, Paris) est l'un des fondateurs de la sociologie moderne.En effet, si celle-ci doit son nom à Emmanuel-Joseph Sieyès et a été popularisée par Auguste Comte à partir de 1848, c'est grâce à Durkheim et à l'École qu'il formera autour de la revue L'Année sociologique (1898) que la sociologie française a connu une forte impulsion à la fin du XIXe siècle.Formé à l'école du positivisme, Durkheim définit le « fait social » comme une entité sui generis, c'est-à-dire en tant que totalité non réductible à la somme de ses parties.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • David Émile Durkheim (15 avril 1858, Épinal - 15 novembre 1917, Paris) est l'un des fondateurs de la sociologie moderne.En effet, si celle-ci doit son nom à Emmanuel-Joseph Sieyès et a été popularisée par Auguste Comte à partir de 1848, c'est grâce à Durkheim et à l'École qu'il formera autour de la revue L'Année sociologique (1898) que la sociologie française a connu une forte impulsion à la fin du XIXe siècle.Formé à l'école du positivisme, Durkheim définit le « fait social » comme une entité sui generis, c'est-à-dire en tant que totalité non réductible à la somme de ses parties. Cette définition lui permet de dissocier l'individuel du collectif et le social du psychologique, et de fonder logiquement les conditions de possibilité d'une action contraignante de la société sur les individus. « Extériorité, étendue et contrainte caractérisent le fait social » : cette thèse fit de lui le véritable fondateur de la sociologie en tant que discipline autonome et scientifique. Durkheim est à l'origine de plusieurs termes qui sont aujourd'hui très connus, comme anomie et conscience collective.L'apport de Durkheim à la sociologie est fondamental puisque sa méthode, ses principes et ses études exemplaires, comme celle sur le suicide ou la religion, constituent toujours les bases de la sociologie moderne. Toutefois, l'apport de son œuvre va bien au-delà de cette discipline et touche presque toutes les disciplines dans les sciences humaines, dont l'anthropologie, la philosophie, l'économie, la linguistique, et l'histoire.
 • David Émile Durkheim (15 d'abril de 1858 – 15 de novembre de 1917), va ser un sociòleg i antropòleg jueu francès.Durkheim va nàixer a Épinal, a la regió francesa de la Lorena, fill d'un rabí i estava destinat a seguir el camí de son pare, però el seu agnosticisme es va manifestar ben aviat. El 1879 va entrar a l'Escola Normal Superior, on estudià amb Fustel de Coulanges i conegué Henri Bergson i Jean Jaurès. En acabar els estudis es va incorporar al cos de professors de secundària de filosofia. El 1893 es va doctorar amb De la divisió del treball social i dos anys després, el 1895 va publicar Les regles del mètode sociològic. Poc després aconseguí la nova càtedra de Ciències Socials de la Universitat de Bordeus. El 1902 s'incorporà a la Universitat de París, on arribà a ser catedràtic d'Ètica i Moral el 1906. La mort del seu fill durant la Primera Guerra Mundial l'afectà tant que la seua pròpia mort es va produir abans que la guerra acabés.Com Auguste Comte, deia que els fenòmens socials s'havien d'estudiar amb la mateixa objectivitat que un científic estudia les lleis físiques o naturals.Va explicar els conceptes de divisió del treball i d'especialització, els quals, segons ell, feien perdre als treballadors l'esperit col·lectiu de l'època gremial i feien desaparèixer la consciència de classe. Aquest individualisme, conduïa a la societat a un estat d'anomia, és a dir d'absència de lleis i normes i de carència de solidaritat col·lectiva. Aquest fet, juntament amb la pèrdua de la fe i la religió ( que suposava un trencament de l'home amb el seu vincle tradicional, i per tant, el desorientava) va submergir a la societat de l'època en un malestar generalitzat, el màxim exponent de la qual va esdevenir la Primera Guerra Mundial.
 • Émile Durkheim (Épinal, 15 aprile 1858 – Parigi, 15 novembre 1917) è stato un sociologo, antropologo e storico delle religioni francese.La sua opera è stata cruciale nella costruzione, nel corso del XX secolo, della sociologia e dell'antropologia, avendo intravisto con chiarezza lo stretto rapporto tra la religione e la struttura del gruppo sociale. Durkheim si richiama all'opera di Auguste Comte (sebbene consideri alcune idee comtiane eccessivamente vaghe e speculative), e può considerarsi, con Karl Marx, Vilfredo Pareto, Max Weber, Georg Simmel e Herbert Spencer, uno dei padri fondatori della moderna sociologia. È anche il fondatore della prima rivista francese dedicata alla sociologia, L'Année Sociologique, nel 1898.
 • エミール・デュルケーム(Émile Durkheim、1858年4月15日 - 1917年11月15日)は、フランスの社会学者。デュルケム、デュルケイムなどと表記されることもある。オーギュスト・コント後に登場した代表的な総合社会学の提唱者であり、その学問的立場は、方法論的集団主義と呼ばれる。また社会学の他、教育学、哲学などの分野でも活躍した。
 • Émile Durkheim (15 Nisan 1858, Epinal - 15 Kasım 1917, Paris); Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.Sosyoloji adı her ne kadar August Comte tarafından verilmiş olsa da, Fransız Sosyolojisi 19. yüzyılın sonundaki güçlü etkisini ona ve onun kurmuş olduğu L'Année Sociologique isimli yayına borçludur.
 • Давид Эмиль Дюркгейм (фр. David Émile Durkheim, 15 апреля 1858 — 15 ноября 1917) — французский социолог и философ, основатель французской социологической школы и структурно-функционального анализа. Наряду с Карлом Марксом и Максом Вебером считается основоположником социологии как самостоятельной науки.Целостность и связность обществ в условиях модерна, лишённого традиционных и религиозных связей, представляли главный исследовательский интерес Дюркгейма. Первый крупный труд социолога, «О разделении общественного труда», увидел свет в 1893 году, а через два года он опубликовал свои «Правила социологического метода». Тогда же он стал первым профессором социологии первого во Франции социологического факультета. В 1897 году он представил монографию «Суицид», где провёл сравнительный анализ статистики самоубийств в католических и протестантских обществах. Данная работа, положившая начало современным социальным исследованиям, позволила окончательно отделить социологию от психологии и политической философии. В 1898 году Дюркгейм учредил журнал L’Année Sociologique («Социологический ежегодник»). Наконец, в книге 1912 года «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейм представил свою теорию религии, основанную на сопоставлении общественной и культурной жизни аборигенов и современников.Дюркгейм желал видеть социологию широко признанной, полноценной научной областью. Он переработал созданный Контом позитивистский подход и предложил свою методологическую систему, своего рода эпистемологический реализм. Другим предметом его популяризации стал гипотетико-дедуктивный метод. В понимании Дюркгейма социология представала наукой об институтах в широком смысле, то есть об «убеждениях и режимах поведения, установленных коллективно». Целью социологии он видел открытие структурных социальных фактов. Дюркгейм был сторонником структурного функционализма, применимого как в социологии, так и в антропологии.До самой смерти, настигшей учёного в 1917 году, Дюркгейм оставался одной из центральных фигур французской интеллектуальной жизни. Он стал автором многочисленных лекций и публикаций, посвящённых проблемам социологии знаний, образования, религии, права, а также вопросам морали, социальной стратификации и девиантного поведения. Дюркгейм ввёл в научный оборот ряд популярных ныне терминов, в частности, «массовое сознание».
 • Émile Durkheim (Épinal, Francia, 15 de abril 1858 – París, 15 de noviembre 1917) fue un sociólogo francés. Estableció formalmente la disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando Las reglas del método sociológico. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, L'Année Sociologique. Su influyente monografía, El suicidio (1897), un estudio de los tipos de suicidios de acuerdo a las causas que lo generan, fue pionera en la investigación social y sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. En su obra clásica, Las formas elementales de la vida religiosa (1912), comparó las vidas socioculturales de las sociedades aborígenes y modernas, con lo que ganó aún más reputación.Durkheim perfeccionó el positivismo que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones, y su meta era descubrir "hechos sociales" estructurales. Durkheim fue un mayor proponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas; esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos.
 • Émile Durkheim (teljes nevén David Émile Durkheim; Épinal, 1858. április 15. – Párizs, 1917. november 15.) francia szociológus, a modern szociológia és kulturális antropológia atyja, legjelentősebb úttörő egyénisége, klasszikus alakja. Több iskolateremtő könyve és publikációja született általános társadalomelméleti kérdésekben, valamint a bűn, az öngyilkosság, a vallás és a vallásosság tárgyában.
 • David Émile Durkheim (French: [emil dyʁkɛm] or [dyʁkajm]; April 15, 1858 – November 15, 1917) was a French sociologist, social psychologist and philosopher. He formally established the academic discipline and, with Karl Marx and Max Weber, is commonly cited as the principal architect of modern social science and father of sociology.Much of Durkheim's work was concerned with how societies could maintain their integrity and coherence in modernity; an era in which traditional social and religious ties are no longer assumed, and in which new social institutions have come into being. His first major sociological work was The Division of Labour in Society (1893). In 1895, he published The Rules of Sociological Method and set up the first European department of sociology, becoming France's first professor of sociology. In 1898, he established the journal L'Année Sociologique. Durkheim's seminal monograph, Suicide (1897), a study of suicide rates in Catholic and Protestant populations, pioneered modern social research and served to distinguish social science from psychology and political philosophy. The Elementary Forms of the Religious Life (1912) presented a theory of religion, comparing the social and cultural lives of aboriginal and modern societies.Durkheim was also deeply preoccupied with the acceptance of sociology as a legitimate science. He refined the positivism originally set forth by Auguste Comte, promoting what could be considered as a form of epistemological realism, as well as the use of the hypothetico-deductive model in social science. For him, sociology was the science of institutions, if this term is understood in its broader meaning as "beliefs and modes of behaviour instituted by the collectivity" and its aim being to discover structural social facts. Durkheim was a major proponent of structural functionalism, a foundational perspective in both sociology and anthropology. In his view, social science should be purely holistic; that is, sociology should study phenomena attributed to society at large, rather than being limited to the specific actions of individuals.He remained a dominant force in French intellectual life until his death in 1917, presenting numerous lectures and published works on a variety of topics, including the sociology of knowledge, morality, social stratification, religion, law, education, and deviance. Durkheimian terms such as "collective consciousness" have since entered the popular lexicon.
 • Давид Емил Дюркем (на френски: David Émile Durkheim) е френски социолог. Трудът му Правилата на социологическия метод (Les Règles de la méthode sociologique) от 1895 за пръв път дефинира принципите и целите на науката социология.
 • David Émile Durkheim (15. dubna 1858 Épinal – 15. listopadu 1917 Paříž) byl významný francouzský sociolog. Je řazen mezi tzv. otce zakladatele moderní sociologie. Durkheim založil v roce 1895 první katedru sociologie v Evropě a v roce 1898 také jeden z prvních odborných sociologických časopisů L'Année Sociologique.
 • David Émile Durkheim [eˈmil dyʀˈkɛm] (* 15. April 1858 in Épinal, Frankreich; † 15. November 1917 in Paris) war ein französischer Soziologe und Ethnologe. Er war 1887 als Lehrbeauftragter für Soziologie und Pädagogik in Bordeaux der erste mit einer akademischen Stelle an einer französischen Universität. Er gilt heute als ein Klassiker der Soziologie, der mit seiner Methodologie die Eigenständigkeit der Soziologie als Fachdisziplin zu begründen gesucht hat und dessen Selbstmord-Studie zum Paradigma empirischer Soziologie wurde.
 • David Émile Durkheim (lahir 15 April 1858 – meninggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun) dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895, dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, L'Année Sociologique pada 1896.
 • Émile Durkheim (ur. 15 kwietnia 1858, zm. 15 listopada 1917) – francuski filozof, socjolog i pedagog. Był profesorem w Bordeaux, gdzie w 1895 roku objął pierwszą w Europie katedrę socjologii, od 1902 roku wykładał na Sorbonie.
 • Émile Durkheim (Épinal, 15 de abril de 1858 — Paris, 15 de novembro de 1917) é considerado um dos pais da Sociologia tendo sido o fundador da escola francesa, posterior a Marx, que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. É amplamente reconhecido como um dos melhores teóricos do conceito da coesão social.Partindo da afirmação de que "os fatos sociais devem ser tratados como coisas", forneceu uma definição do normal e do patológico aplicada a cada sociedade, em que o normal seria aquilo que é ao mesmo tempo obrigatório para o indivíduo e superior a ele, o que significa que a sociedade e a consciência coletiva são entidades morais, antes mesmo de terem uma existência tangível. Essa preponderância da sociedade sobre o indivíduo deve permitir a realização deste, desde que consiga integrar-se a essa estrutura.Para que reine certo consenso nessa sociedade, deve-se favorecer o aparecimento de uma solidariedade entre seus membros. Uma vez que a solidariedade varia segundo o grau de modernidade da sociedade, a norma moral tende a tornar-se norma jurídica, pois é preciso definir, numa sociedade moderna, regras de cooperação e troca de serviços entre os que participam do trabalho coletivo (preponderância progressiva da solidariedade orgânica).A sociologia fortaleceu-se graças a Durkheim e seus seguidores. Suas principais obras são: Da divisão do trabalho social (1893); Regras do método sociológico (1895); O suicídio (1897); As formas elementares de vida religiosa (1912). Fundou também a revista L'Année Sociologique, que afirmou a preeminência durkheimiana no mundo inteiro.
 • 다비드 에밀 뒤르켐(David Émile Durkheim, IPA: [dyʁˈkɛm], 1858년 4월 15일 ~ 1917년 11월 15일)은 프랑스의 사회학자이며 사회학과 인류학이 형성되는 데 크게 기여했다. 그의 사회학 연보는 사회학이 학계에서 사회과학의 분과로 확립되는 데 일조했다.뒤르케임은 일생동안 학생들을 가르치고 교육, 범죄, 종교, 자살, 사회주의등 사회의 여러 측면에서 수많은 사회학 연구서를 출간했다.초기 연대주의와 길드사회주의를 제창한 사람이기도 하다.
 • Émile Durkheim (Epinal, Frantzia, 1858ko apirilaren 15a - Paris, 1917ko azaroaren 15a) soziologo frantziarra zen, soziologia modernoaren sortzaileetako bat. Gizarte zientziei buruzko lehen aldizkariaren (Année Sociologique) egilea. Familia judu batean hezi zen.1879an École Normale Supérieure-an sartu zen. Auguste Comte(positibismoaren eta soziologiaren sortzailea) eta Herbert Spencer-en obren jarraitzailea izanik( Britaina handiko naturalista, psikologo, filosofo eta soziologoa). metodo zientifikoaz arduratu zen eta 1882an Filosofiako ikasketak amaitu zituen.1885-1886 bitartean Alemaniara joan eta bertatik filosofia eta zientzia positiboekin zerikusia zituzten artikuluak idatzi eta frantziar aldizkarietara bidali zituen. Honi esker, zientzia sozial eta pedagogia irakasgaiaren irakasle arduraduna izendatu zuten Burdeoseko unibertsitatean 1887.1896an, katedra eman zioten eta L'anée sociologique aldizkaria sortu zuen, gizarte zientziei buruzko lehen aldizkaria. 1902an Parisko letren fakultatean heziketa zientzien katedraren irakasle izendatu zuten. Durkheimek, Irakasgai hori soziologiarekin konbinatu zuen haren heriotza arte.
 • Émile Durkheim (Épinal, 15 april 1858 – Parijs, 15 november 1917) kan als de eerste echte socioloog in Europa worden beschouwd, en heeft zich als wetenschapper vooral beziggehouden met het probleem van de sociale cohesie, één van de hoofdvragen in de sociologie.
dbpedia-owl:approach
dbpedia-owl:birthDate
 • 1858-04-15 (xsd:date)
dbpedia-owl:bnfId
 • 11901387t
dbpedia-owl:created
dbpedia-owl:deathDate
 • 1917-11-15 (xsd:date)
dbpedia-owl:education
dbpedia-owl:influenced
dbpedia-owl:influencedBy
dbpedia-owl:knownFor
dbpedia-owl:mainInterest
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:notableIdea
dbpedia-owl:philosophicalSchool
dbpedia-owl:sudocId
 • 026846527
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:title
 • professeur des universités
dbpedia-owl:viafId
 • 56609141
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1085 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 94283 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 290 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110515451 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:aInfluencé
 • Marcel Mauss, Claude Levi-Strauss, Talcott Parsons, Maurice Halbwachs, Pierre Bourdieu, Charles Taylor, Henri Bergson, Emmanuel Levinas, Steven Lukes, Alfred Radcliffe-Brown, E. E. Evans-Pritchard, Paul Fauconnet, Robert Bellah, Edward Tiryakian, W.S.F. Pickering, Lucien Lévy-Brühl, Mary Douglas, Alain Finkielkraut
prop-fr:approche
 • Fondateur de la sociologie française
prop-fr:bnf
 • 1.1901387E7
prop-fr:commons
 • Émile Durkheim
prop-fr:dateDeDécès
 • 1917-11-15 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1858-04-15 (xsd:date)
prop-fr:décès
 • 1917-11-15 (xsd:date)
prop-fr:formation
prop-fr:idéesRemarquables
prop-fr:influencéPar
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Épinal
prop-fr:naissance
 • 1858-04-15 (xsd:date)
prop-fr:nationalité
 • Français
prop-fr:nom
 • Émile Durkheim
prop-fr:principauxIntérêts
prop-fr:région
 • philosophe français
prop-fr:site
prop-fr:sudoc
 • 26846527 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Institut Marcel Mauss à l’EHESS
 • professeur des universités
 • Émile Durkheim
 • Œuvres d’Émile Durkheim
prop-fr:traditionPhilosophique
prop-fr:travaux
 • * De la division du travail social * Les Règles de la méthode sociologique * Le Suicide * Les Formes élémentaires de la vie religieuse
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:url
 • http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/durkheim.html
 • http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Emile_Durkheim
 • http://imm.ehess.fr/
prop-fr:viaf
 • 56609141 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Émile Durkheim
prop-fr:wikisource
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
prop-fr:wikiversity
 • Faculté:Sociologie
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-78-92050
prop-fr:époque
 • et
prop-fr:œuvresPrincipales
 • Les Formes élémentaires de la vie religieuse , Le Suicide , Les Règles de la méthode sociologique , De la division du travail social , L'éducation morale , Pragmatisme et sociologie , Sociologie et philosophie , Le Socialisme. Sa définition - Ses débuts - La doctrine saint-simonnienne
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • David Émile Durkheim (15 avril 1858, Épinal - 15 novembre 1917, Paris) est l'un des fondateurs de la sociologie moderne.En effet, si celle-ci doit son nom à Emmanuel-Joseph Sieyès et a été popularisée par Auguste Comte à partir de 1848, c'est grâce à Durkheim et à l'École qu'il formera autour de la revue L'Année sociologique (1898) que la sociologie française a connu une forte impulsion à la fin du XIXe siècle.Formé à l'école du positivisme, Durkheim définit le « fait social » comme une entité sui generis, c'est-à-dire en tant que totalité non réductible à la somme de ses parties.
 • エミール・デュルケーム(Émile Durkheim、1858年4月15日 - 1917年11月15日)は、フランスの社会学者。デュルケム、デュルケイムなどと表記されることもある。オーギュスト・コント後に登場した代表的な総合社会学の提唱者であり、その学問的立場は、方法論的集団主義と呼ばれる。また社会学の他、教育学、哲学などの分野でも活躍した。
 • Émile Durkheim (15 Nisan 1858, Epinal - 15 Kasım 1917, Paris); Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.Sosyoloji adı her ne kadar August Comte tarafından verilmiş olsa da, Fransız Sosyolojisi 19. yüzyılın sonundaki güçlü etkisini ona ve onun kurmuş olduğu L'Année Sociologique isimli yayına borçludur.
 • Émile Durkheim (teljes nevén David Émile Durkheim; Épinal, 1858. április 15. – Párizs, 1917. november 15.) francia szociológus, a modern szociológia és kulturális antropológia atyja, legjelentősebb úttörő egyénisége, klasszikus alakja. Több iskolateremtő könyve és publikációja született általános társadalomelméleti kérdésekben, valamint a bűn, az öngyilkosság, a vallás és a vallásosság tárgyában.
 • Давид Емил Дюркем (на френски: David Émile Durkheim) е френски социолог. Трудът му Правилата на социологическия метод (Les Règles de la méthode sociologique) от 1895 за пръв път дефинира принципите и целите на науката социология.
 • David Émile Durkheim (15. dubna 1858 Épinal – 15. listopadu 1917 Paříž) byl významný francouzský sociolog. Je řazen mezi tzv. otce zakladatele moderní sociologie. Durkheim založil v roce 1895 první katedru sociologie v Evropě a v roce 1898 také jeden z prvních odborných sociologických časopisů L'Année Sociologique.
 • David Émile Durkheim (lahir 15 April 1858 – meninggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun) dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895, dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, L'Année Sociologique pada 1896.
 • Émile Durkheim (ur. 15 kwietnia 1858, zm. 15 listopada 1917) – francuski filozof, socjolog i pedagog. Był profesorem w Bordeaux, gdzie w 1895 roku objął pierwszą w Europie katedrę socjologii, od 1902 roku wykładał na Sorbonie.
 • 다비드 에밀 뒤르켐(David Émile Durkheim, IPA: [dyʁˈkɛm], 1858년 4월 15일 ~ 1917년 11월 15일)은 프랑스의 사회학자이며 사회학과 인류학이 형성되는 데 크게 기여했다. 그의 사회학 연보는 사회학이 학계에서 사회과학의 분과로 확립되는 데 일조했다.뒤르케임은 일생동안 학생들을 가르치고 교육, 범죄, 종교, 자살, 사회주의등 사회의 여러 측면에서 수많은 사회학 연구서를 출간했다.초기 연대주의와 길드사회주의를 제창한 사람이기도 하다.
 • Émile Durkheim (Épinal, 15 april 1858 – Parijs, 15 november 1917) kan als de eerste echte socioloog in Europa worden beschouwd, en heeft zich als wetenschapper vooral beziggehouden met het probleem van de sociale cohesie, één van de hoofdvragen in de sociologie.
 • Émile Durkheim (Épinal, 15 de abril de 1858 — Paris, 15 de novembro de 1917) é considerado um dos pais da Sociologia tendo sido o fundador da escola francesa, posterior a Marx, que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica.
 • Давид Эмиль Дюркгейм (фр. David Émile Durkheim, 15 апреля 1858 — 15 ноября 1917) — французский социолог и философ, основатель французской социологической школы и структурно-функционального анализа. Наряду с Карлом Марксом и Максом Вебером считается основоположником социологии как самостоятельной науки.Целостность и связность обществ в условиях модерна, лишённого традиционных и религиозных связей, представляли главный исследовательский интерес Дюркгейма.
 • David Émile Durkheim (French: [emil dyʁkɛm] or [dyʁkajm]; April 15, 1858 – November 15, 1917) was a French sociologist, social psychologist and philosopher.
 • David Émile Durkheim [eˈmil dyʀˈkɛm] (* 15. April 1858 in Épinal, Frankreich; † 15. November 1917 in Paris) war ein französischer Soziologe und Ethnologe. Er war 1887 als Lehrbeauftragter für Soziologie und Pädagogik in Bordeaux der erste mit einer akademischen Stelle an einer französischen Universität.
 • Émile Durkheim (Épinal, 15 aprile 1858 – Parigi, 15 novembre 1917) è stato un sociologo, antropologo e storico delle religioni francese.La sua opera è stata cruciale nella costruzione, nel corso del XX secolo, della sociologia e dell'antropologia, avendo intravisto con chiarezza lo stretto rapporto tra la religione e la struttura del gruppo sociale.
 • Émile Durkheim (Epinal, Frantzia, 1858ko apirilaren 15a - Paris, 1917ko azaroaren 15a) soziologo frantziarra zen, soziologia modernoaren sortzaileetako bat. Gizarte zientziei buruzko lehen aldizkariaren (Année Sociologique) egilea. Familia judu batean hezi zen.1879an École Normale Supérieure-an sartu zen. Auguste Comte(positibismoaren eta soziologiaren sortzailea) eta Herbert Spencer-en obren jarraitzailea izanik( Britaina handiko naturalista, psikologo, filosofo eta soziologoa).
 • David Émile Durkheim (15 d'abril de 1858 – 15 de novembre de 1917), va ser un sociòleg i antropòleg jueu francès.Durkheim va nàixer a Épinal, a la regió francesa de la Lorena, fill d'un rabí i estava destinat a seguir el camí de son pare, però el seu agnosticisme es va manifestar ben aviat. El 1879 va entrar a l'Escola Normal Superior, on estudià amb Fustel de Coulanges i conegué Henri Bergson i Jean Jaurès. En acabar els estudis es va incorporar al cos de professors de secundària de filosofia.
 • Émile Durkheim (Épinal, Francia, 15 de abril 1858 – París, 15 de noviembre 1917) fue un sociólogo francés. Estableció formalmente la disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando Las reglas del método sociológico. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, L'Année Sociologique.
rdfs:label
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Émile Durkheim
 • Дюркгейм, Эмиль
 • Емил Дюркем
 • エミール・デュルケーム
 • 에밀 뒤르켐
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Émile Durkheim
is dbpedia-owl:author of
is dbpedia-owl:founder of
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is prop-fr:auteur of
is prop-fr:fondateur of
is prop-fr:influencéPar of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of