L’électrotechnique se rapporte « aux applications pratiques de l'électricité, à la science étudiant ces applications ». On peut citer la production, le transport, la distribution, le traitement, la transformation, la gestion et l’utilisation de l’énergie électrique. Parfois appelée génie électrique, on peut situer sa naissance avec l'invention de la dynamo en 1869.↑ électrotechnique, sur le site cnrtl.fr, consulté le 25 septembre 2014

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’électrotechnique se rapporte « aux applications pratiques de l'électricité, à la science étudiant ces applications ». On peut citer la production, le transport, la distribution, le traitement, la transformation, la gestion et l’utilisation de l’énergie électrique. Parfois appelée génie électrique, on peut situer sa naissance avec l'invention de la dynamo en 1869.
 • L'elettrotecnica è una branca della tecnica, in particolare la branca concernente le applicazioni pratiche dell'elettricità. Più specificatamente l'elettrotecnica concerne la produzione, il trasporto e l'utilizzo dell'energia elettrica. Generalizzando l'elettrotecnica è “la tecnica delle correnti forti e di bassa frequenza”.L'elettrotecnica nasce alla fine del XVIII secolo. Spesso convenzionalmente viene considerato come anno di nascita dell'elettrotecnica il 1800, anno in cui Alessandro Volta comunica al presidente della Royal Society Joseph Banks la realizzazione della prima pila elettrica: la pila di Volta. Essa rappresenta infatti la prima sorgente di energia elettrica della storia in grado di fornire quantità apprezzabili di energia elettrica per applicazioni utili. Per la prima applicazione utile della pila elettrica bisogna però attendere il 1837, anno in cui Charles Wheatstone realizza il primo telegrafo elettrico. In quanto oggetto di insegnamento e studio, l'elettrotecnica rientra tra le discipline tecniche.
 • Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik dallarının genel adıdır. Yurtdışında elektrik mühendisliği olarak geçen bölüm, Türkiye'de isim karışıklığı yüzünden Elektrik-Elektronik mühendisliği olarak geçer.
 • Engenharia Elétrica é o ramo da engenharia que geralmente trabalha com os estudos e aplicações da eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica. Este setor surgiu em meados do século XVI aquando da comercialização, da distribuição e utilização da energia elétrica.Nos Estados Unidos da América, a engenharia elétrica é considerada para lidar com os problemas associados com sistemas energia elétrica e sistemas eletrônicos, sendo que as principais instituições, como o Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology e Stanford University, abordam a sistemas elétricos, eletrônica, microeletrônica ou de comunicações de forma integrada à engenharia elétrica. No restante dos países da américa não é diferente. No Brasil, por exemplo, a eletrônica em alguns cursos corresponde a maior parte dos conteúdos abordados durante a graduação em engenharia elétrica. Sendo assim, a distinção entre engenharia elétrica e engenharia eletrônica não ocorre, mas são considerados um curso comum.Na Europa, as matérias relacionadas com eletricidade são tratadas nos cursos de Engenharia Eletrotécnica. A eletrônica e a computação informática não estão no âmbito da Engenharia Elétrica. Os cursos superiores relacionados com estas matérias têm designações tais como Engenharia Electrónica e de Telecomunicações, Engenharia de Sistemas e Comunicações, Engenharia Informática, Engenharia Informática e de Computadores, entre outras.No Brasil, a engenharia elétrica geralmente é cursada em 5 anos, e assim como nos EUA, incorpora a engenharia eletrônica e telecomunicações, tal como reconhecido pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Frequentemente estão presentes disciplinas que podem sobrepor o processamento de energia e processamento de informações, como por exemplo, eletrônica industrial.
 • L'electrotècnia o enginyeria elèctrica és la part de l'enginyeria que estudia les aplicacions de l'electricitat i l'electromagnetisme en general. És una ciència aplicada que es basa en els coneixements de ciències com la física, la química o les matemàtiques però els utilitza des d'un punt de vista pràctic i funcional. L'activitat va néixer a finals del segle XIX després de la comercialització del telègraf elèctric i de l'electricitat.Aquesta disciplina s'ocupa de l'estudi i els desenvolupament de les aplicacions pràctiques de l'electricitat i el magnetisme per a ser utilitzades a diversos àmbits de l'activitat humana, com podrien ser el domèstic o la indústria. A partir del coneixement teòric dels fenòmens electromagnètics s'ocupa de dissenyar i construir circuits elèctrics, aparells elèctrics, màquines elèctriques o instal·lacions elèctriques. Un camp molt important de l'electrotècnia és el de la producció, el transport, la distribució, la transformació i la gestió de la utilització de l'energia elèctrica.
 • Teknik listrik atau teknik elektro (bahasa Inggris: electrical engineering) adalah salah satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknik listrik melibatkan konsep, perancangan, pengembangan, dan produksi perangkat listrik dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Insinyur listrik adalah kaum profesional yang memegang peranan penting dalam mengembangkan dan memajukan teknologi tinggi dalam dunia komputer, laser, penjelajahan angkasa, telekomunikasi, energi, dan aplikasi lainnya dari perangkat dan sistem elektronik. Teknik listrik bekerja sama dengan insinyur dari area lain seperti teknik kimia, teknik mesin, dan teknik sipil untuk merancang, mengembangkan, dan membantu produksi berbagai macam produk dan jasa seperti sistem distribusi energi, komputer pribadi, sistem satelit, radio genggam, sistem radar, mobil listrik, jantung buatan, dan lain-lain yang melibatkan komponen listrik dan elektronik.
 • Электротехника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов , электронных схем и устройств, оборудования и технических систем.Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования.Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века. В настоящее время электротехника как наука включает в себя следующие научные специальности (отрасли науки): электромеханика, ТОЭ, светотехника, силовая электроника. Кроме того, к отраслям электротехники часто относят энергетику, хотя легитимная классификация рассматривает энергетику как отдельную техническую науку.Основное отличие электротехники от слаботочной электроники заключается в том, что электротехника изучает проблемы, связанные с силовыми крупногабаритными электронными компонентами: линии электропередачи, электрические приводы,в то время как в электронике основными компонентами являются компьютеры и интегральные схемы. В другом смысле, в электротехнике основной задачей является передача электрической энергии, а в электронике — информации.
 • Електротехниката обхваща тази част от техниката, която се занимава с всички аспекти на електричеството. Тук се включват производството на електрическа енергия, пренасянето на електрическа енергия, както и всички форми на нейното използване — от задвижваните с електричество машини през всички схеми за командна, измервателна, регулаторна и компютърна техника, та чак до съобщителната техника.Електротехниката е инженерна дисциплина, която се занимава с изучаването и приложението наелектричеството и електромагнетизма.
 • La ingeniería eléctrica es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Aplica conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para diseñar sistemas y equipos que permiten generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. Dicha área de la ingeniería es reconocida como carrera profesional en todo el mundo y constituye una de las áreas fundamentales de la ingeniería desde el siglo XIX con la comercialización del telégrafo eléctrico y la generación industrial de energía eléctrica. Dada su evolución en el tiempo, este campo ahora, abarca una serie de disciplinas que incluyen la electrotecnia, la electrónica, los sistemas de control, el procesamiento de señales y las telecomunicaciones.Dependiendo del lugar y del contexto en que se use, el término ingeniería eléctrica puede o no abarcar a la ingeniería electrónica, la que surge como una subdivisión de la misma y ha tenido una importante evolución desde la invención del tubo o Válvula termoiónica y la radio. Cuando se hace esta distinción, generalmente se considera a la ingeniería eléctrica como aquella rama que aborda los problemas asociados a sistemas eléctricos de gran escala o potencia, como los sistemas eléctricos de transmisión de energía y de control de motores, etc. mientras que la ingeniería electrónica se considera que abarca sistemas de baja potencia, denominados también corrientes débiles, sistemas de telecomunicaciones, control y procesamiento de señales constituidos por semiconductores y circuitos integrados.
 • A villamosmérnök elektromos, illetve elektronikus eszközök, berendezések, létesítmények tervezésén, gyártásán, működtetésén dolgozik. A villamosmérnöki szakma eredményei mindennapi életünket is áthatják, a háztartástól a közlekedésen át, a szórakozás, az ipar különféle területein is meghatározóak. A felsőoktatásban (főiskolán, egyetemen) végzett villamosmérnökök alkalmassá válnak különböző villamos berendezések tervezésére és üzemeltetésére az ipari folyamatirányítás, a digitális rendszerek, telekommunikáció, energetika, a járművillamosság és az űrkutatás területén.
 • Elektrotechnik ist diejenige Technikwissenschaft, die sich ingenieurwissenschaftlich mit der Forschung und der technischen Entwicklung sowie der Produktionstechnik von Geräten oder Verfahren befasst, die zumindest anteilig auf elektrischer Energie beruhen. Hierzu gehören der Bereich der Wandler, die elektrischen Maschinen und Bauelemente sowie Schaltungen für die Steuer-, Mess-, Regelungs-, Nachrichten- und Computertechnik bis hin zur technischen Informatik.
 • Elektrotechniek (Engels: electrical engineering) is een technische discipline die zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden. Mensen die opgeleid zijn in de elektrotechniek heten elektrotechnici.
 • 電気工学(でんきこうがく、英語:electrical engineering)は、電気や磁気、光(電磁波)の研究や応用を取り扱う工学分野である。電気磁気現象が広汎な応用範囲を持つ根源的な現象であるため、通信工学、電子工学をはじめ、派生した技術でそれぞれまた学問分野を形成している。電気の特徴として「エネルギーの輸送手段」としても「情報の伝達媒体」としても大変有用であることが挙げられる。この観点から、前者を「強電」、後者を「弱電」と二分される。
 • Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
 • 전기공학(電氣工學, electrical engineering)은 일반적으로 전기, 전자, 전자기의 연구 및 응용을 다루는 공학 분야이다.현재 이 분야는 전신의 상용화와 전기 공급이 이루어진 뒤 19세기 말에 처음 증명되었다.
 • Electrical engineering is a field of engineering that generally deals with the study and application of electricity, electronics, and electromagnetism. This field first became an identifiable occupation in the latter half of the 19th century after commercialization of the electric telegraph, the telephone, and electric power distribution and use. Subsequently, broadcasting and recording media made electronics part of daily life. The invention of the transistor and, subsequently, the integrated circuit brought down the cost of electronics to the point where they can be used in almost any household object. The personal computer and information technology are the most complex electronics yet to be used in everyday life.Electrical engineering has now subdivided into a wide range of subfields including electronics, digital computers, power engineering, telecommunications, control systems, RF engineering, signal processing, instrumentation, and microelectronics. The subject of electronic engineering is often treated as its own subfield but it intersects with all the other subfields, including the power electronics of power engineering.Electrical engineers typically hold a degree in electrical engineering or electronic engineering. Practicing engineers may have professional certification and be members of a professional body. Such bodies include the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) and the Institution of Engineering and Technology (IET).Electrical engineers work in a very wide range of industries and the skills required are likewise variable. These range from basic circuit theory to the management skills required of project manager. The tools and equipment that an individual engineer may need are similarly variable, ranging from a simple voltmeter to a top end analyzer to sophisticated design and manufacturing software.
 • Ingeniaritza elektrikoa (batzuetan ingeniaritza elektriko eta elektronikoa deitua) elektrizitatearen, elektronikaren eta elektromagnetismoaren ikerketa eta aplikazioetan aritzen den ingeniaritzaren diziplina profesionala da. Eremua hemeretzigarren mendearen azken urteetan identifikatu zen lehenengoz lanbide bat legez, telegrafo elektrikoaren eta energia elektrikoaren hornikuntzaren merkaturatzearekin batera. Gaur egun eremu horren barruan azpi-eremu batzuk daude kokatuta, energiaz, kontrol sistemez, elektronikaz eta telekomunikazioez arduratzen direnak barne.Ingeniaritza elektronikoa ez da beti sartzen ingeniaritza elektrikoaren barruan. Biak bereizten direnean, ingeniaritza elektrikoa eskala handiko sistema elektrikoetako arazoez arduratzen dela esaten da, energia garraioarena eta motor kontrolarena lakoez; ingeniaritza elektronikoa eskala txikiko sistema elektronikoen azterketaz aritzen dena den bitartean, konputagailuena eta zirkuitu integratuena barne. Bien arteko ezberdintasunari begiratzeko beste modu bat hurrengoa da: gogoan izan ingeniari elektrikoek elektrizitatea energia garraiatzeko erabili ohi dutela, ingeniari elektronikoek elektrizitatea informazioa garraiatzeko erabiltzen duten bitartean.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3947438 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5749 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110250172 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’électrotechnique se rapporte « aux applications pratiques de l'électricité, à la science étudiant ces applications ». On peut citer la production, le transport, la distribution, le traitement, la transformation, la gestion et l’utilisation de l’énergie électrique. Parfois appelée génie électrique, on peut situer sa naissance avec l'invention de la dynamo en 1869.↑ électrotechnique, sur le site cnrtl.fr, consulté le 25 septembre 2014
 • Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik dallarının genel adıdır. Yurtdışında elektrik mühendisliği olarak geçen bölüm, Türkiye'de isim karışıklığı yüzünden Elektrik-Elektronik mühendisliği olarak geçer.
 • Elektrotechnik ist diejenige Technikwissenschaft, die sich ingenieurwissenschaftlich mit der Forschung und der technischen Entwicklung sowie der Produktionstechnik von Geräten oder Verfahren befasst, die zumindest anteilig auf elektrischer Energie beruhen. Hierzu gehören der Bereich der Wandler, die elektrischen Maschinen und Bauelemente sowie Schaltungen für die Steuer-, Mess-, Regelungs-, Nachrichten- und Computertechnik bis hin zur technischen Informatik.
 • Elektrotechniek (Engels: electrical engineering) is een technische discipline die zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden. Mensen die opgeleid zijn in de elektrotechniek heten elektrotechnici.
 • 電気工学(でんきこうがく、英語:electrical engineering)は、電気や磁気、光(電磁波)の研究や応用を取り扱う工学分野である。電気磁気現象が広汎な応用範囲を持つ根源的な現象であるため、通信工学、電子工学をはじめ、派生した技術でそれぞれまた学問分野を形成している。電気の特徴として「エネルギーの輸送手段」としても「情報の伝達媒体」としても大変有用であることが挙げられる。この観点から、前者を「強電」、後者を「弱電」と二分される。
 • Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
 • 전기공학(電氣工學, electrical engineering)은 일반적으로 전기, 전자, 전자기의 연구 및 응용을 다루는 공학 분야이다.현재 이 분야는 전신의 상용화와 전기 공급이 이루어진 뒤 19세기 말에 처음 증명되었다.
 • L'electrotècnia o enginyeria elèctrica és la part de l'enginyeria que estudia les aplicacions de l'electricitat i l'electromagnetisme en general. És una ciència aplicada que es basa en els coneixements de ciències com la física, la química o les matemàtiques però els utilitza des d'un punt de vista pràctic i funcional.
 • Teknik listrik atau teknik elektro (bahasa Inggris: electrical engineering) adalah salah satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknik listrik melibatkan konsep, perancangan, pengembangan, dan produksi perangkat listrik dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 • Электротехника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов , электронных схем и устройств, оборудования и технических систем.Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования.Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века.
 • Ingeniaritza elektrikoa (batzuetan ingeniaritza elektriko eta elektronikoa deitua) elektrizitatearen, elektronikaren eta elektromagnetismoaren ikerketa eta aplikazioetan aritzen den ingeniaritzaren diziplina profesionala da. Eremua hemeretzigarren mendearen azken urteetan identifikatu zen lehenengoz lanbide bat legez, telegrafo elektrikoaren eta energia elektrikoaren hornikuntzaren merkaturatzearekin batera.
 • Електротехниката обхваща тази част от техниката, която се занимава с всички аспекти на електричеството.
 • La ingeniería eléctrica es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Aplica conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para diseñar sistemas y equipos que permiten generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica.
 • Engenharia Elétrica é o ramo da engenharia que geralmente trabalha com os estudos e aplicações da eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica.
 • A villamosmérnök elektromos, illetve elektronikus eszközök, berendezések, létesítmények tervezésén, gyártásán, működtetésén dolgozik. A villamosmérnöki szakma eredményei mindennapi életünket is áthatják, a háztartástól a közlekedésen át, a szórakozás, az ipar különféle területein is meghatározóak.
 • Electrical engineering is a field of engineering that generally deals with the study and application of electricity, electronics, and electromagnetism. This field first became an identifiable occupation in the latter half of the 19th century after commercialization of the electric telegraph, the telephone, and electric power distribution and use. Subsequently, broadcasting and recording media made electronics part of daily life.
 • L'elettrotecnica è una branca della tecnica, in particolare la branca concernente le applicazioni pratiche dell'elettricità. Più specificatamente l'elettrotecnica concerne la produzione, il trasporto e l'utilizzo dell'energia elettrica. Generalizzando l'elettrotecnica è “la tecnica delle correnti forti e di bassa frequenza”.L'elettrotecnica nasce alla fine del XVIII secolo.
rdfs:label
 • Électrotechnique
 • Electrical engineering
 • Electrotècnia
 • Elektrik-elektronik mühendisliği
 • Elektrotechniek
 • Elektrotechnik
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnika
 • Elettrotecnica
 • Engenharia elétrica
 • Ingeniaritza elektriko
 • Ingeniería eléctrica
 • Teknik listrik
 • Villamosmérnök
 • Електротехника
 • Электротехника
 • 電気工学
 • 전기공학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of