Les éléphants de guerre ont été une arme importante, bien que peu répandue, dans l'histoire militaire de l'Antiquité. Ces animaux de guerre ont été utilisés en Asie, au Moyen Âge et jusqu'au XIXe siècle.L'éléphant est le plus grand animal terrestre. Seuls les mâles, plus forts et plus agressifs, étaient domestiqués pour la guerre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les éléphants de guerre ont été une arme importante, bien que peu répandue, dans l'histoire militaire de l'Antiquité. Ces animaux de guerre ont été utilisés en Asie, au Moyen Âge et jusqu'au XIXe siècle.L'éléphant est le plus grand animal terrestre. Seuls les mâles, plus forts et plus agressifs, étaient domestiqués pour la guerre. Ceux des éléphants de forêt d'Afrique et des éléphants d'Asie, principales espèces utilisées, mesurent en moyenne trois mètres au garrot et pèsent jusqu'à cinq tonnes. « Ils sont les seuls animaux que l'homme a domestiqué pour en faire de véritables "chars d'assaut vivants" ».
 • Válečný slon je označení pro slona, který je alespoň základně vycvičen a použit pod lidskou kontrolou v bitvě. Ve starověku hráli váleční sloni významnou roli v řadách vojsk některých afrických a asijských států a po tažení Alexandra Velikého též v řadách řeckých vojsk. Mezi nejznámější uživatele válečných slonů patřili Peršané, Indové, diadochové a jejich nástupci a Kartaginci. První využívání slonů je datováno cca roku 4000 př. n. l., první vojenské využití do cca roku 1100 př. n. l., obojí v Indii. Zhruba kolem roku 1100 se určité primitivní pokusy o použití slonů patrně vyskytly i v Číně. Evropané se patrně poprvé setkali s válečnými slony v bitvě u Gaugamél, kde několik slonů použili Peršané. Posléze se uplatnili v řadách některých řeckých armád, Římané měli příležitost poznat válečné slony ve válkách s Pyrrhem, Kartágem a Persií. Poté začal význam válečných slonů rychle upadat, v oblasti Přední a Zadní Indie se však váleční sloni udrželi ještě do novověku.Sloni byli obvykle nasazování v centru bojiště, nesli přitom poháněče a případně i 1-2 další muže, obvykle lučištníky a metače kopí. Jejich účelem bylo vyvolat paniku v řadách nepřátel a rozbít jejich formaci. Pro nezkušenou pěchotu bylo velmi obtížné udržet formaci tváří v tvář obrovských zvířat, která se na ně valila. Ovšem i slonům se dalo čelit - křikem, ohněm, nebo tím, že disciplinovaná a perfektně vycvičená pěchota (jako ta římská) se před slony prostě rozestoupila (ideálně předtím kopími, šípy a kameny zabila jejich poháněče, armáda Alexandra Velikého vypichovala slonům oči) a nechala je projít, načež se semkla zpět do bojové formace dříve, než k ní došli nepřátelé, kteří si obvykle od vlastních slonů udržovali dostatečný odstup - splašený slon, nad nímž poháněč ztratil kontrolu, totiž mohl vyrazit naprosto kamkoliv - navíc útočil-li v běhu, nebyla mu pěchota s to stačit. U indických států, kde se sloni používali opravdu masově (stovky až tisíce zvířat), byly vytvořeny velmi důmyslné taktiky a zbraně pro boj se slony, včetně speciálních balist.Za první světové války došlo k využití slonů k přesunům těžkého materiálu.
 • Els elefants de guerra foren elefants utilitzats al llarg de la història militar de l'edat antiga. Criats a la natura, només els mascles anaven a la guerra, car eren més forts i ràpids, i també perquè la relació amigable amb les femelles només era possible durant l'època d'aparellament. Els elefants utilitzats eren de l'espècie asiàtica (Elephas maximus) i elefant africà de sabana (Loxodonta africana pharaoensis), una subespècie extinta de l'elefant africà.Els animals eren entrenats perquè no tinguessin por dels combats intensos. Tenien ullals afilats i portaven un punyal a la trompa. Els animals també portaven anelles de bronze a les potes per a evitar que els tallessin els tendons. Foren molt utilitzats pels exèrcits indis, cartaginesos i perses.Els elefants de guerra van ser una arma important, encara que no massa freqüent, en la història militar de l'edat antiga. Eren utilitzats normalment per carregar contra l'enemic, per calcigar a grups d'enemics o trencar les seves línies. Es podien emprar tant elefants mascles com a femelles. Els mascles són animals més grans, però sovint per la seva agressivitat i el seu nerviosisme (sobretot en època d'aparellament) no eren fàcils de manejar.
 • Gajah perang adalah gajah yang dilatih dan digunakan untuk berperang dalam sejarah militer di banyak negara di dunia pada zaman dahulu. Kegunaan gajah perang adalah untuk kendaraan dalam perang serta untuk mematahkan barisan dan menginjak-injak musuh. Penggunaan gajah dalam perang pertama kali dilakukan di India, ketika gajah disediakan sebagai salah satu sayap dari empat sayap dalam militer India. Divisi gajah perang disebut "elefantri."Penggunaan gajah perang kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan ke barat di daerah Mediterania. Pada masa Peradaban Hellenis, gajah digunakan oleh Diadokhoi untuk menangkis serangan kavaleri. Di barat, penggunaan gajah untuk perang yang paling terkenal adalah oleh Jenderal Pirros. Gajah perang dalam jumlah besar juga digunakan oleh pasukan Kartago, terutama di bawah kepemimpinan Hannibal.Seiring perkembangan zaman, taktik perang yang semakin modern ikut menurunkan nilai ofensif gajah. Selain itu, gajah pun semakin sulit didapat. Penggunaan gajah dalam perang di India juga berakhir ketika meriam dipergunakan, gajah pun hanya digunakan sebagai tenaga pembantu.Dalam semua perang yang memakai gajah, umumnya gajah jantan selalu digunakan karena sifatnya yang agresif.
 • Os elefantes de guerra formam armas usadas na história militar da Antiguidade. Os elefantes usados eram de ambos os sexos, com preferência para a utilização de machos nas frentes de batalha da espécie indiana (Elephas maximus) e de uma subespécie extinta (Loxodonta africana pharaoensis) do elefante-africano.Os animais eram treinados a não temerem estrondos muito poderosos, tinhas as presas afiadas e levavam um punhal na tromba. Os animais levavam, ainda, argolas de bronze nas patas para evitar que seus tendões fossem cortados. Foram muito usados pelos exércitos indianos, cartagineses e persas.
 • 전투 코끼리는 군사용으로 사용된 코끼리이다. 주로 인도, 동남아시아나 고대 지중해 세계에서 이용되어 돌격하여 적을 밟아 잡거나 적전열을 무너뜨리는 것을 주목적으로 했다. 코끼리의 사회는 혈연이 있는 암컷의 무리를 기초로 한 모계 사회이기에 암컷 코끼리는 다른 암컷 코끼리를 향해 가는 경향이 있었기 때문에, 군용으로는 수컷 코끼리가 이용되었다. 인도 및 동남아시아에서는 인도 코끼리가, 카르타고 및 그리스에서의 전투 코끼리로는 현재는 멸종된 북아프리카 코끼리가 사용되었다. 한편 수메르와 상에서도 과거 각각의 문명 지역에 살던 코끼리를 이용한 전투 코끼리가 존재했으나, 메소포타미아의 코끼리는 기원전 850년 경 멸종했으며 황허의 코끼리 역시 기원전 500년 경 대부분 황허 남쪽의 종들을 제외하고는 멸종하였기에 전투 코끼리의 사용이 지속될 수 없었다.
 • Krijgsolifanten werden in de oudheid en middeleeuwen toegepast als wapen. Ze dienden om in de charge de vijand te vertrappen en de vijandelijke rangen te breken. Ze werden voor het eerst toegepast in India, waar het korps der olifanten een van de vier klassieke takken vormde van het Indiase leger.In de Hellenistische periode gebruikten de diadochen krijgsolifanten tegen aanvallen van cavalerie. Het hoogtepunt vormde de slag bij Ipsos, waar Antigonus 75 krijgsolifanten inzette en Seleucus zelfs 400. Het bekendst is hun inzet in het Westen door de legers van Carthago, in het bijzonder door Hannibal, die de olifanten in zijn leger door Spanje en over de Pyreneeën en de Alpen meenam naar Italië, waar hij jarenlang campagne voerde tegen Rome. Gaandeweg verloor de olifant zijn overwicht in het gevecht door nieuwe tactieken en wapens als de bijl en als gevolg van het verminderde contact tussen de westerse wereld en het Oosten na het jaar 1000. Het kanon maakte een einde aan de olifant als krijgsdier, zodat alleen zijn rol in de genie en als lastdier overbleef.Vaak wordt aangenomen dat alleen mannetjesolifanten als krijgsdier werden ingezet, aangezien deze over het algemeen agressiever zijn dan vrouwtjes, maar dit was niet het geval.
 • Бойните слонове са слонове използвани в армията за военни цели от различни държави, страни и народи от древността до ново време.В античността и средновековието бойните слонове били огромна военна сила, като имали и страшен психологически ефект върху вражеските бойци, сеейки ужас в противниковите редици, но с появата на огнестрелното оръжие, и в частност на танка, ролята на бойните слонове в армията значително намалява и спада само до ограничената им съвременна употреба само в единични бойни действия в пресечена местност, в които употребата на танкове е невъзможна или пък неефективна (примерно в джунгла). Постепенно в течение на времето използването на слонове в битки се оказва неудачно като цяло тактическо решение и употребата им в армията се свежда изключително за транспортиране на хора и снаряжение, както и за по-бърз преход през пресечени местности.Ефективността от използването на бойни слонове още от древността се поставя в зависимост от различни фактори: дресировка, опитни водачи, възбуждане агресивността им и управлението им на бойното поле, климатични и други природни условия, подходяща среда и храна за отглеждането им и т.н.Не е известно точно в древността от кога започва да се използа слона като бойно средство и оръжие. Първите известни данни за това са от XVI век пр.н.е., след което със сигурност бойни слонове се използват от асирийската армия. В Древен Китай по време на управлението на династията Шан (1600—1027 г. пр.н.е.) също са отглеждани и използвани бойни слонове. Най-значимото и масово използване на бойни слонове е в Индия, където опитомявали индийски слонове за военни нужди, което е отбелязано в древноиндийския епос Махабхарата. В древността и в античността използването на бойни слонове в Индия е масова практика. Към IV век пр.н.е. на специалната дървена платформа качена на гърба на бойните слонове се побирали по четирима бойци въоръжени с дротики и лъкове. Също така от височината на бойниците се предавали лесно команди на войската. Първоначално слоновете се използвали успешно срещу вражеската пехота, а по времето след фалангата на древните македонци и с настъплението на римляните - срещу вражеската кавалерия. На разбеснелите се бойни слонове излезли извън контрол и/или обърнали се срещу своята армия се разбивали със специално длето и чук черепите. Първата среща на европейска армия с бойни слонове била в битката при Гавгамела, при която персите разполагали с 15 бойни слона, след което Александър Македонски зачислил пленените в македонската армия. Постепенно, след походите на Александър Македонски до Индия и срещата му с Пор (разполагал с 150-200 добре обучени бойни слона), тактическата употреба на бойните слонове се променя. Пунически Картаген например използвал бойни африкански слонове в самостоятелни бойни единици за пробиване на вражите линии, като същевременно целял с използването на бойните слонове и постигането на максимален психологически ефект върху противниковите бойци, чийто коне на кавалеристите се подплашвали и бягали подушвайки отделяната миризма от слоновете. Пуните, и в частност съюзените им нумидийци, опитомявали като боен слон изчезнал подвид на днешния африкански слон от саваната, чийто ареал достигал до Средиземно море и бил масово разпространен в Магреб и в цяла Северна Африка по онова време. По него време климатът в Северна Африка бил значително по-мек и влажен, т.е. и по-студен от днешния, което благоприятствало развитието на растителността като масова храна за тези животни. От друга страна употребата и управлението на бойните слонове било във висша степен майсторско изкуство и изсквало много добри познания и опит, а освен всичко останало за издръжката и обоза на бойните слонове се изисквало отделянето на огромни средства от хазната, което било по силите единствено на богати държави. Управлението на бойните слонове се осъществявяло от специални дресировчици и ездачи (махаути), които използвали специални поводи за животните, стигащи до бивните им. За управлението на бойния слон се използвали и специални инструменти - анкус и нож-кинжал, който махаута забивал в меките части на слона, за да го дразни. Като правило преди битка животните се опивали с наркотици и/или алкохол, като се използвали и музикални инструменти издаващи високи тонове-зурли, за да се раздразнят и придобият смелост и решителност тези животни, но ако водачите им били неопитни или възникнели непредвидени обстоятелства, често бойните слонове излизали извън контрол изпадайки в дива ярост и ставали неуправляеми, предизвиквайки жертви най-често сред армията в редовете на която служели като бойци. Като правило за бойни слонове се дресировали само мъжки екземпляри, понеже слониците в природата избягвали стълкновенията с мъжките и при среща с бойните слонове на противниковата армия, напускали полесражението незабавно. Често и хобота на бойните слонове служел като страшно оръжие срещу противниковата пехота и кавалерия.От VII век пр.н.е. започнали да обличат бойните слонове в доспехи от волски кожи. По-сетне, особено в пунически Картаген, започнали да надяват на бойните слонове и желязна броня за предпазване от метателните оръжия и особено от копията на противника, като животните били снаряжени с щит и дротики, а на хоботите на бойните слонове надявали железни пластини с шипове. Пълно бойно снаряжение бойния слон добил в Индия - хат джхул, в т.ч. с доспехи каджим, защита на главата под формата на каска - хаджагаха и на тялото - пакхар. Пълните доспехи на бойния слон се състояли от 8350 пластини с общо тегло 159 кг., като имали и стилизирана художествена украса. През средновековието, бойните слонове се използвали като укрепени и транспортно-снабдителни пунктове на бойното поле за пехотата. Също така огромните животни служели при равнинен терен за наблюдателни и командни пунктове, откъдето пълководците ръководели военните действия виждайки и разбирайки непосредствено какво се случва на бойното поле, като същевременно при неблагоприятен развой на битката, шансът за успешно отстъпление и избягване на плен от страна на военачалниците на кулата-беседка на гърба на слона бил значително по-висок, отколкото ако се намират на земята сред бойците си.Най-известните и решителни битки с бойни слонове се разиграли в античността в битката при Хидасп, битката при Рафия и битката при Зама, като в последната лошо обучените африкански слонове изиграли и лоша шега на господарите си и картагенците се принудили да се примирят с неизбежната си съдба, особено след предходно сполетялото ги въстание на наемниците.
 • A war elephant was an elephant trained and guided by humans for combat. Their main use was to charge the enemy, trampling them and breaking their ranks and instilling terror. An elephantry is a cavalry unit containing elephant-mounted troops.They were first employed in India, the practice spreading out across south-east Asia and westwards into the Mediterranean. Their most famous use in the West was by the Greek general Pyrrhus of Epirus and in significant numbers by the armies of Carthage, including briefly by Hannibal.In the Mediterranean, improved tactics reduced the value of the elephant in battle, while their availability in the wild also decreased. In the east, where supplies of animals were greater and the terrain ideal, it was the advent of the cannon that finally concluded the use of the combat elephant at the end of the 19th century, thereafter restricting their use to engineering and labour roles.
 • 戦象(せんぞう)とは軍事用に使われた象のことである。主にインド、東南アジアや古代地中海世界で用いられ、突撃で敵を踏み潰すか、あるいは敵戦列を破砕することを主目的とした。象の社会は血縁のある雌の群れを基礎とした母系社会であり、それが原因で雌象は他の雌象へ向かって行く傾向があったため、軍用には雄の象が用いられた。
 • Los elefantes de guerra fueron un arma importante, aunque no demasiado frecuente, en la historia militar de la Antigüedad. Eran utilizados normalmente para cargar contra el enemigo, para pisotear a grupos de enemigos o romper sus líneas. Se podían emplear tanto elefantes machos como hembras. Los machos son animales más grandes, pero a menudo por su agresividad y su nerviosismo (sobre todo en época de apareamiento) no eran fáciles de manejar.
 • Gli elefanti da guerra erano armi importanti, anche se non largamente usate, nell'antica storia militare. Venivano principalmente utilizzati nelle cariche per scompaginare i ranghi dei nemici.Gli elefanti da guerra erano esclusivamente animali maschi, scelti perché più veloci, più pesanti e più aggressivi delle femmine.
 • Słoń bojowy – słoń wykorzystywany w działaniach wojennych, przede wszystkim w starożytności. Głównym przeznaczeniem słoni bojowych były szarże, mające na celu wzniecenie paniki w szeregach wroga lub przerwanie jego szyków. Diadochowie używali tych zwierząt także do ochrony własnych wojsk przed atakami jazdy nieprzyjaciela. Oddziały słoni uczestniczyły między innymi w bitwach nad rzeką Hydaspes (326 p.n.e.), Herakleą (280 p.n.e.), Zamą (202 p.n.e.) i Tapsus (46 p.n.e.). Słonie nie były efektywnym środkiem walki, gdyż stosunkowo łatwo się płoszyły i przestawały reagować na komendy kornaków. Nadejście epoki broni palnej oznaczało kres posługiwania się tymi zwierzętami w celach wojskowych. Ostatnie bitwy z wykorzystaniem słoni stoczono w XVIII wieku.
 • Savaş fili, önemli ve güçlü olmasına karşın yaygın olarak kullanılmamış olan, Orta ve Antik çağ savaş birimidir. İlk olarak İndus Vadisi Uygarlığı'nda ve Hindistan'da kullanıldığı sanılmaktadır. Filin sırtına yerleştirilen sandık biçiminde bir sığınağa binen okçular veya kargılı askerler, durdurulması güç bir saldırı imkânı veriyordu.Savaş fillerinin meşhur ve etkin kullanımlarından biri İkinci Pön Savaşı'nda ünlü general Hannibal tarafındandır. Bu savaşta Hannibal savaş fillerini İspanya'dan başlayarak Alplerden geçirip İtalya'nın Kuzeyine kadar götürmüştür. Ordunun en önünde giden savaş filleri orduyu yavaşlatıyordu ancak arkadakiler için güvenli bir ortam oluşturuyorlardı. Hannibal Romalılarla savaşında kullandığı filler Romalıları o kadar korkutmuştu ki Romalılar savaşın sonunda filleri yenmeyi başarmalarına rağmen kendi yönetimlerindeki tüm halklara savaş filleri yetiştirmesini yasaklamıştı.Zaman içinde antik dünyadaki neredeyse bütün orduların savaş filleri oldu. Yunanlılar dahi bu fillerden yaralanıyorladı. Ancak neredeyse tüm ordular daha değerli olan Asya fillerini kullanırken Mısırlılar mecburen Afrika fillerinden faydalanıyorlardı.
 • Kriegselefanten waren eine starke, wenn auch nicht weit verbreitete Waffe in der Militärgeschichte. Es handelte sich in erster Linie um indische Elefanten, seltener um afrikanische Elefanten (Altes Ägypten, Karthago), die zu Kriegszwecken bemannt und gerüstet wurden. Dabei wurden fast ausschließlich männliche Tiere verwendet, da diese schneller und aggressiver als die weiblichen Tiere sind.
 • Боевые слоны — слоны, использовавшиеся в Античности, средневековье и в Новое время для боевых целей в армиях различных государств. В Античности и Средневековье боевые слоны были грозной силой, в том числе благодаря устрашающему эффекту, который они производили на противника, однако с появлением огнестрельного оружия и, в особенности, артиллерии роль слонов стала уменьшаться. Со временем от применения слонов в бою отказались и стали использовать их исключительно для транспортировки людей и снаряжения по труднопроходимой местности.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 104653 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21675 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 137 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109580715 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1957 (xsd:integer)
 • 1972 (xsd:integer)
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Paul Goukowsky
 • Pierre Schneider
prop-fr:doi
 • 10.230700 (xsd:double)
prop-fr:id
 • Fargues2010
prop-fr:nom
 • Schafer
 • Beaubatie
 • Fargues
 • Monestier
prop-fr:numéro
 • 51 (xsd:integer)
 • 76 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 66 (xsd:integer)
 • 310 (xsd:integer)
 • 473 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 289 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Martin
 • Gilbert
 • Cyril
 • Edward H.
prop-fr:publication
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:périodique
 • Oriens
 • Histoire antique & médiévale
prop-fr:revue
 • Bulletin de Correspondances Helléniques
 • Chronique d'Égypte
prop-fr:sousTitre
 • Histoire militaire des animaux des origines à nos jours
prop-fr:titre
 • War Elephants in Ancient and Medieval China
 • De l'Hydaspe à Raphia : rois, éléphants et propagande d'Alexandre le Grand à Ptolémée
 • Le roi Pôros, son éléphant et quelques autres
 • Les Animaux-soldats
 • Les Eléphants dans l'Antiquité
 • Les Éléphants de guerre
prop-fr:url
 • http://jstor.org/stable/1579643
prop-fr:volume
 • 10 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Le Cherche-midi
 • UER des Lettres et Sciences humaines de Limoges
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les éléphants de guerre ont été une arme importante, bien que peu répandue, dans l'histoire militaire de l'Antiquité. Ces animaux de guerre ont été utilisés en Asie, au Moyen Âge et jusqu'au XIXe siècle.L'éléphant est le plus grand animal terrestre. Seuls les mâles, plus forts et plus agressifs, étaient domestiqués pour la guerre.
 • 전투 코끼리는 군사용으로 사용된 코끼리이다. 주로 인도, 동남아시아나 고대 지중해 세계에서 이용되어 돌격하여 적을 밟아 잡거나 적전열을 무너뜨리는 것을 주목적으로 했다. 코끼리의 사회는 혈연이 있는 암컷의 무리를 기초로 한 모계 사회이기에 암컷 코끼리는 다른 암컷 코끼리를 향해 가는 경향이 있었기 때문에, 군용으로는 수컷 코끼리가 이용되었다. 인도 및 동남아시아에서는 인도 코끼리가, 카르타고 및 그리스에서의 전투 코끼리로는 현재는 멸종된 북아프리카 코끼리가 사용되었다. 한편 수메르와 상에서도 과거 각각의 문명 지역에 살던 코끼리를 이용한 전투 코끼리가 존재했으나, 메소포타미아의 코끼리는 기원전 850년 경 멸종했으며 황허의 코끼리 역시 기원전 500년 경 대부분 황허 남쪽의 종들을 제외하고는 멸종하였기에 전투 코끼리의 사용이 지속될 수 없었다.
 • 戦象(せんぞう)とは軍事用に使われた象のことである。主にインド、東南アジアや古代地中海世界で用いられ、突撃で敵を踏み潰すか、あるいは敵戦列を破砕することを主目的とした。象の社会は血縁のある雌の群れを基礎とした母系社会であり、それが原因で雌象は他の雌象へ向かって行く傾向があったため、軍用には雄の象が用いられた。
 • Los elefantes de guerra fueron un arma importante, aunque no demasiado frecuente, en la historia militar de la Antigüedad. Eran utilizados normalmente para cargar contra el enemigo, para pisotear a grupos de enemigos o romper sus líneas. Se podían emplear tanto elefantes machos como hembras. Los machos son animales más grandes, pero a menudo por su agresividad y su nerviosismo (sobre todo en época de apareamiento) no eran fáciles de manejar.
 • Gli elefanti da guerra erano armi importanti, anche se non largamente usate, nell'antica storia militare. Venivano principalmente utilizzati nelle cariche per scompaginare i ranghi dei nemici.Gli elefanti da guerra erano esclusivamente animali maschi, scelti perché più veloci, più pesanti e più aggressivi delle femmine.
 • Kriegselefanten waren eine starke, wenn auch nicht weit verbreitete Waffe in der Militärgeschichte. Es handelte sich in erster Linie um indische Elefanten, seltener um afrikanische Elefanten (Altes Ägypten, Karthago), die zu Kriegszwecken bemannt und gerüstet wurden. Dabei wurden fast ausschließlich männliche Tiere verwendet, da diese schneller und aggressiver als die weiblichen Tiere sind.
 • A war elephant was an elephant trained and guided by humans for combat. Their main use was to charge the enemy, trampling them and breaking their ranks and instilling terror. An elephantry is a cavalry unit containing elephant-mounted troops.They were first employed in India, the practice spreading out across south-east Asia and westwards into the Mediterranean.
 • Бойните слонове са слонове използвани в армията за военни цели от различни държави, страни и народи от древността до ново време.В античността и средновековието бойните слонове били огромна военна сила, като имали и страшен психологически ефект върху вражеските бойци, сеейки ужас в противниковите редици, но с появата на огнестрелното оръжие, и в частност на танка, ролята на бойните слонове в армията значително намалява и спада само до ограничената им съвременна употреба само в единични бойни действия в пресечена местност, в които употребата на танкове е невъзможна или пък неефективна (примерно в джунгла).
 • Gajah perang adalah gajah yang dilatih dan digunakan untuk berperang dalam sejarah militer di banyak negara di dunia pada zaman dahulu. Kegunaan gajah perang adalah untuk kendaraan dalam perang serta untuk mematahkan barisan dan menginjak-injak musuh. Penggunaan gajah dalam perang pertama kali dilakukan di India, ketika gajah disediakan sebagai salah satu sayap dari empat sayap dalam militer India.
 • Os elefantes de guerra formam armas usadas na história militar da Antiguidade. Os elefantes usados eram de ambos os sexos, com preferência para a utilização de machos nas frentes de batalha da espécie indiana (Elephas maximus) e de uma subespécie extinta (Loxodonta africana pharaoensis) do elefante-africano.Os animais eram treinados a não temerem estrondos muito poderosos, tinhas as presas afiadas e levavam um punhal na tromba.
 • Krijgsolifanten werden in de oudheid en middeleeuwen toegepast als wapen. Ze dienden om in de charge de vijand te vertrappen en de vijandelijke rangen te breken. Ze werden voor het eerst toegepast in India, waar het korps der olifanten een van de vier klassieke takken vormde van het Indiase leger.In de Hellenistische periode gebruikten de diadochen krijgsolifanten tegen aanvallen van cavalerie.
 • Savaş fili, önemli ve güçlü olmasına karşın yaygın olarak kullanılmamış olan, Orta ve Antik çağ savaş birimidir. İlk olarak İndus Vadisi Uygarlığı'nda ve Hindistan'da kullanıldığı sanılmaktadır. Filin sırtına yerleştirilen sandık biçiminde bir sığınağa binen okçular veya kargılı askerler, durdurulması güç bir saldırı imkânı veriyordu.Savaş fillerinin meşhur ve etkin kullanımlarından biri İkinci Pön Savaşı'nda ünlü general Hannibal tarafındandır.
 • Els elefants de guerra foren elefants utilitzats al llarg de la història militar de l'edat antiga. Criats a la natura, només els mascles anaven a la guerra, car eren més forts i ràpids, i també perquè la relació amigable amb les femelles només era possible durant l'època d'aparellament.
 • Боевые слоны — слоны, использовавшиеся в Античности, средневековье и в Новое время для боевых целей в армиях различных государств. В Античности и Средневековье боевые слоны были грозной силой, в том числе благодаря устрашающему эффекту, который они производили на противника, однако с появлением огнестрельного оружия и, в особенности, артиллерии роль слонов стала уменьшаться.
 • Słoń bojowy – słoń wykorzystywany w działaniach wojennych, przede wszystkim w starożytności. Głównym przeznaczeniem słoni bojowych były szarże, mające na celu wzniecenie paniki w szeregach wroga lub przerwanie jego szyków. Diadochowie używali tych zwierząt także do ochrony własnych wojsk przed atakami jazdy nieprzyjaciela. Oddziały słoni uczestniczyły między innymi w bitwach nad rzeką Hydaspes (326 p.n.e.), Herakleą (280 p.n.e.), Zamą (202 p.n.e.) i Tapsus (46 p.n.e.).
 • Válečný slon je označení pro slona, který je alespoň základně vycvičen a použit pod lidskou kontrolou v bitvě. Ve starověku hráli váleční sloni významnou roli v řadách vojsk některých afrických a asijských států a po tažení Alexandra Velikého též v řadách řeckých vojsk. Mezi nejznámější uživatele válečných slonů patřili Peršané, Indové, diadochové a jejich nástupci a Kartaginci. První využívání slonů je datováno cca roku 4000 př. n. l., první vojenské využití do cca roku 1100 př. n.
rdfs:label
 • Éléphant de guerre
 • Elefant de guerra
 • Elefante da guerra
 • Elefante de guerra
 • Elefante de guerra
 • Gajah perang
 • Kriegselefant
 • Krijgsolifant
 • Savaş fili
 • Słoń bojowy
 • Válečný slon
 • War elephant
 • Боевые слоны
 • Боен слон
 • 戦象
 • 전투 코끼리
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of