L'Église vieille-catholique, dite aussi Union catholique internationale d'Utrecht, regroupe depuis 1870 des fidèles qui s'affirment catholiques mais qui refusent le dogme de l'infaillibilité pontificale et surtout la juridiction universelle de l'évêque de Rome.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Église vieille-catholique, dite aussi Union catholique internationale d'Utrecht, regroupe depuis 1870 des fidèles qui s'affirment catholiques mais qui refusent le dogme de l'infaillibilité pontificale et surtout la juridiction universelle de l'évêque de Rome. Ces Églises autocéphales se sont rassemblées à partir de 1889 et forment une unité autour de l'IBK (Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz, en français Conférence internationale des évêques vieux-catholiques ou CIE) sur la base de la Déclaration d'Utrecht. Les membres de cette Église, particulièrement en Suisse, préfèrent la dénomination Église catholique-chrétienne. Il existe aussi d'autres groupes se proclamant « vieux catholiques », mais qui ne sont pas membres de l'Union d'Utrecht.
 • Altkatholische Kirche, in der Schweiz Christkatholische Kirche, bezeichnet die Gemeinschaft selbständiger katholischer Kirchen, die in der Utrechter Union zusammengeschlossen sind.Die altkatholischen Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden aus Protest gegen die dogmatischen Definitionen des Jurisdiktionsprimats und der päpstlichen Unfehlbarkeit, die auf dem Ersten Vatikanischen Konzil am 18. Juli 1870 in der Dogmatischen Konstitution Pastor Aeternus verkündet wurden. Diejenigen römisch-katholischen Christen, die die neuen Dogmen ablehnten, verfielen der Exkommunikation. Sie nannten sich – unter Bezugnahme auf die Alte Kirche – „Alt-Katholiken“, um sich von der aus ihrer Sicht „neuen“ römisch-katholischen Kirche abzugrenzen. Ab 1872/73 kam es zur Gründung eigener Gemeinden und Ortskirchen.Eine besondere Bedeutung innerhalb der altkatholischen Kirchengemeinschaft kommt der Alt-Katholischen Kirche der Niederlande zu. Das Erzbistum Utrecht ist die älteste altkatholische Kirche (seit 1723 von Rom unabhängig), von der alle anderen altkatholischen Kirchen die Bischofsweihe in apostolischer Sukzession empfingen, so dass nach (römisch-katholischem) kanonischem Recht die Weihen, die von altkatholischen Bischöfen vorgenommen werden, gültig, aber im Falle von Bischofsweihen unerlaubt sind, da ihnen die päpstliche Bestätigung fehlt. Ebenso erkennen die orthodoxen Kirchen die Gültigkeit der altkatholischen Weihen dem Grunde nach an, sofern sie nicht an oder durch eine Frau gespendet werden.
 • Старокатолицизм — группа национальных церквей, возникших в 1870-е годы вследствие неприятия частью духовенства Римско-католической церкви решений Первого Ватиканского собора: догмата о непогрешимости папы римского и догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. Старокатолики отвергают также филиокве — догмат об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына.
 • Os termos Velha Igreja Católica, Antiga Igreja Católica ou Igreja Veterocatólica referem-se às Igrejas Católicas nacionais e às Católicas independentes surgidas após o Concílio Vaticano I (1869-1871), sob a orientação do papa Pio IX.Atualmente, a Igreja Veterocatólica não está em comunhão com a Santa Sé. Entretanto, encontra-se em plena comunhão com a Comunhão Anglicana e é um membro do Conselho Mundial das Igrejas.
 • La Iglesia Católica Antigua o Veterocatólica es un grupo de iglesias cristianas que se separó de la Iglesia Católica en el siglo XIX y cuyos integrantes son llamados viejos católicos. Actualmente, las iglesias veterocatólicas de los diversos países se agrupan en la Unión de Utrecht, con un total de unos 2.300.000 miembros.[cita requerida] Están en plena comunión con las iglesias anglicanas.Surgió a partir de 1871, cuando, en el contexto del Kulturkampf, algunos intelectuales católicos de Austria, Suiza, Polonia y Alemania rechazaron la doctrina de la infalibilidad papal, proclamada en el Concilio Vaticano I (1869-1870). Los viejos católicos respetan el ministerio del Papa como obispo de Roma, pero no lo reconocen como la única persona que tiene la potestad de definir la doctrina en cuestiones de fe y moral, debido a la no creencia en la doctrina de la infalibilidad papal. Una figura importante en el desarrollo de la doctrina veterocatólica fue Elias C. Lubvman, historiador especializado en el cristianismo primitivo.La doctrina veterocatólica abarca el conjunto de creencias y costumbres católicas anteriores a las reformas llevadas a lo largo del siglo XIX, que se plasmaron en el Concilio Vaticano I. Algunos de los elementos que se pueden considerar característicos de esta tendencia podrían ser que se aceptan mujeres como sacerdotes, que no creen en la Inmaculada Concepción y que no se considera obligatoria la confesión.En su disciplina, administración y procedimiento, los viejos católicos se diferencian de la Iglesia Católica en varios aspectos. Por ejemplo, el celibato sacerdotal es opcional, los varones casados pueden ser ordenados y en ocasiones el clérigo puede contraer matrimonio después de la ordenación, con previo consentimiento episcopal. La expresión litúrgica es una cuestión determinada por el obispo ordinario. Por lo tanto, algunas viejas comunidades católicas han adoptado la renovación litúrgica promulgada después del Concilio Vaticano II y mantienen la Liturgia Tridentina en latín o aceptan traducciones a lenguas contemporáneas. Hay viejas parroquias católicas de rito oriental que siguen la liturgia antigua.
 • 復古カトリック教会(ふっこカトリックきょうかい、ドイツ語: Altkatholische Kirche, 英語: Old Catholic Church)は、1870年の第1バチカン公会議で決定された教皇不可謬説などに反対し、ローマ・カトリック教会から分離して成立したキリスト教の教派。おもに1870年代に、ローマ・カトリック教会から離れた、ドイツ語圏のカトリック教会から構成された。オランダ・南ドイツ・スイス・オーストリアなど中欧圏を中心に信者がいるほか、アメリカなどにも教会がある。古カトリック教会とも。また同教会の運動・主張を指す場合、復古カトリック主義とも呼称される。初期の著名な指導者にドイツの神学者ヨハン・イグナツ・フォン・デリンガーがいる。「:en:Old Catholic Church」および「:de:Altkatholische Kirche」も参照
 • Az ókatolikusok a római katolikus egyházból váltak ki, mert az I. vatikáni zsinat után elutasították a pápai tévedhetetlenség (lat.: infallibilitas) tanát, amely a pápa (kizárólag hit és erkölcs dolgában való) tévedhetetlenségét mondta ki. Nevüket az új dogmával való szembeállás miatt választották. Első kongresszusukat 1871-ben tartották, ahol elhatározták az önálló egyház megalapítását. Második kongresszusukon bizottságot hoztak létre a püspökválasztás előkészítésére. 1873-ban került sor a püspökszentelésre; a püspöki jogfolytonosságot a janzenista holland egyház révén nyerték el. 1889-ben megalakul az Utrechti Unió, amely kibocsátja az ókatolikus egyház alapokmányát. Istentiszteletüket nemzeti nyelven végzik, két szín alatt áldoznak, és papjaikat nem kötelezik nőtlenségre.A nők pappá szentelése kérdésében a német ókatolikus püspöki szinódus már 1989-ben állást foglalt arról, hogy a papi pályát a nők előtt is meg kell nyitni, amiről a végső határozat 1994-ben született meg, 1996 pünkösdjén pedig fel is szenteltek két nőt ókatolikus pappá.Az ókatolikusok sok országban különálló egyházat alkotnak. Néhány helyen működnek – nem bejegyzett egyházként. Ma már nincs jelentős számú magyar tagja Szlovákiában. Magyarországon 2010-ben indult újra az ókatolicizmus, 2011-ben pedig már érvényesen fölszentelt püspökkel, önálló szervezetként működik a Magyar Ókatolikus Misszió. 2012 novemberében jött létre a Magyarországi Keresztény-katolikus Misszió, amely az ókatolikus Scrantoni Unió része. 2014 januárjától a Magyarországi Ókatolikus Egyház nevet viseli.
 • Il vetero-cattolicesimo è la dottrina cristiana professata dalle comunità cattoliche che si separarono dalla Chiesa romana nel 1870 – 1871 in opposizione alla proclamazione del dogma dell'infallibilità papale, promosso dal papa Pio IX e definito dal Concilio Vaticano I con la costituzione dogmatica Pastor Aeternus.L'espressione "vecchi cattolici" fu usata per la prima volta nel 1853, in riferimento ad alcuni cattolici di Utrecht che si rifiutarono di riconoscere la legittimità del nuovo arcivescovo nominato dal papa. Queste comunità aderiscono all'Unione di Utrecht delle Chiese vetero-cattoliche.
 • The term Old Catholic Church originated with groups which separated from the Roman Catholic Church over certain doctrines, primarily concerned with Papal authority. These churches are not in full communion with the Holy See of Rome, but their Union of Utrecht of Old Catholic Churches is in full communion with the Anglican Communion and a member of the World Council of Churches. Nevertheless, according to Roman Catholic teaching, the Old Catholic churches of the Utrecht Union have maintained apostolic succession and valid (albeit illicit) sacraments. The formation of the Old Catholic communion of Germans, Austrians and Swiss began in 1870 at a public meeting held in Nuremberg under the leadership of Ignaz von Döllinger, following the First Vatican Council. Four years later episcopal succession was established with the consecration of an Old Catholic German bishop by a prelate of the Church of Utrecht. In line with the "Declaration of Utrecht" of 1889, they accept the first seven ecumenical councils and doctrine formulated before 1054, but reject communion with the pope and a number of other Roman Catholic doctrines and practices. The Oxford Dictionary of the Christian Church notes that since 1925 they have recognized Anglican ordinations, that they have had full communion with the Church of England since 1932 and have taken part in the ordination of Anglican bishops.The term "Old Catholic" was first used in 1853 to describe the members of the See of Utrecht who did not recognize any infallible papal authority. Later Catholics who disagreed with the doctrine of Papal Infallibility as made official by the First Vatican Council (1870) had no bishop and so joined with Utrecht to form the Union of Utrecht.
 • Església Catòlica Antiga, en anglès:Old Catholic Church, també coneguts informalment com a Catòlics vells o veterocatòlics, es fa servir per designar un gran nombre d'esglésies cristianes que es va originar per separació de l'Església Catòlica Romana per estar en desacord amb certes doctrines d'aquesta i especialment per la infal·libilitat del papa establerta per votació en el Concili Vaticà I l'any 1870. Aquestes esglésies no estan en comunió amb l'Església Catòlica Romana però l'Església Unió d'Utrecht, que és una de les que integren l'Església Catòlica Antiga, ho està amb la Comunió anglicana i és membre del Consell Mundial d'Esglésies.La formació de la comunió dels vells catòlics alemanys, austríacs i suïssos començà l'any 1870 sota el lideratge d'A. Döllinger i amb l'anomenada declaració d'Utrecht de 1889 on acceptaven els set primers concilis ecumènics i la doctrina formulada després de l'any 1054, però refusant la comunió amb el Papa de Roma i un gran nombre de doctrines i pràctiques de l'Església Catòlica Romana.Anteriorment a 1870 ja existia a Holanda una església anomenada Catòlics Vells que es va integrar amb el temps a l'Església Catòlica Antiga sorgida a partir de 1870.
 • Oudkatholieke Kerken is de benaming voor de autocefale Kerken die hun ontstaan danken aan afwijzing van het Romeinse kerkcentralisme en in een later tijdperk - vanaf 1870 - van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid (Eerste Vaticaans Concilie), tezamen met het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854).In Nederland ontstond een eerste anti-centralistische beweging na de afzetting door Rome (in 1702) van de apostolisch vicaris Petrus Codde, die van jansenisme, een dwaling volgens de Kerk van Rome, was beschuldigd. In 1723 leidde de anti-centralistische beweging in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot de bisschopswijding van Cornelius Steenoven zonder toestemming van Rome, hetgeen tot conflict en verregaande verwijdering leidde.
 • 고 가톨릭교회의 설명은 다음과 같다. 교회의 시작은 오순절 마가 다락방의 성령 강림으로 발현된다. 고대교회는 2세기 이후, 교회의 체제가 조직적으로 구성되기 시작했으며 오늘날 27권의 신약성경이 정경으로 형성되었고 유대교로부터 계승한 구약성서(舊約聖書)을 포함하여 66권의 신·구약성경이 이단과 이교의 혼탁한 상황에 맞서 기독교의 유일한 정경으로 채택된다. 이 시기 이후, 중세 가톨릭 교회의 부패와 타락으로 인하여 '성경으로 돌아가자'는 취지의 종교개혁이 일어 났으며 개혁을 거부한 당시 서방교회의 중심인 로마대교구와 개혁을 위장한 교회 내에서의 '가톨릭 개혁운동'의 영향은 지금의 로마 가톨릭교회로 고착화 되었다. 이후, 로마 가톨릭 교회와 엄격히 구분하여 고(古) 가톨릭교회 또는 가톨릭교회라고 부른다..
 • Starokatolická církev je křesťanskou církví, která se v několika fázích s gradací v 2. pol. 19. století oddělila od římskokatolické církve pro nesouhlas v základních doktrinárních otázkách, především pak v oblasti papežské neomylnosti. Starokatolické církve v jednotlivých zemích jsou autokefálními církevními společenstvími. Některé z nich jsou sdruženy v Utrechtské unii starokatolických církví v čele s arcibiskupem v Utrechtu.
 • Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 185800 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12249 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 94 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109112802 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'Église vieille-catholique, dite aussi Union catholique internationale d'Utrecht, regroupe depuis 1870 des fidèles qui s'affirment catholiques mais qui refusent le dogme de l'infaillibilité pontificale et surtout la juridiction universelle de l'évêque de Rome.
 • Старокатолицизм — группа национальных церквей, возникших в 1870-е годы вследствие неприятия частью духовенства Римско-католической церкви решений Первого Ватиканского собора: догмата о непогрешимости папы римского и догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. Старокатолики отвергают также филиокве — догмат об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына.
 • Os termos Velha Igreja Católica, Antiga Igreja Católica ou Igreja Veterocatólica referem-se às Igrejas Católicas nacionais e às Católicas independentes surgidas após o Concílio Vaticano I (1869-1871), sob a orientação do papa Pio IX.Atualmente, a Igreja Veterocatólica não está em comunhão com a Santa Sé. Entretanto, encontra-se em plena comunhão com a Comunhão Anglicana e é um membro do Conselho Mundial das Igrejas.
 • 復古カトリック教会(ふっこカトリックきょうかい、ドイツ語: Altkatholische Kirche, 英語: Old Catholic Church)は、1870年の第1バチカン公会議で決定された教皇不可謬説などに反対し、ローマ・カトリック教会から分離して成立したキリスト教の教派。おもに1870年代に、ローマ・カトリック教会から離れた、ドイツ語圏のカトリック教会から構成された。オランダ・南ドイツ・スイス・オーストリアなど中欧圏を中心に信者がいるほか、アメリカなどにも教会がある。古カトリック教会とも。また同教会の運動・主張を指す場合、復古カトリック主義とも呼称される。初期の著名な指導者にドイツの神学者ヨハン・イグナツ・フォン・デリンガーがいる。「:en:Old Catholic Church」および「:de:Altkatholische Kirche」も参照
 • 고 가톨릭교회의 설명은 다음과 같다. 교회의 시작은 오순절 마가 다락방의 성령 강림으로 발현된다. 고대교회는 2세기 이후, 교회의 체제가 조직적으로 구성되기 시작했으며 오늘날 27권의 신약성경이 정경으로 형성되었고 유대교로부터 계승한 구약성서(舊約聖書)을 포함하여 66권의 신·구약성경이 이단과 이교의 혼탁한 상황에 맞서 기독교의 유일한 정경으로 채택된다. 이 시기 이후, 중세 가톨릭 교회의 부패와 타락으로 인하여 '성경으로 돌아가자'는 취지의 종교개혁이 일어 났으며 개혁을 거부한 당시 서방교회의 중심인 로마대교구와 개혁을 위장한 교회 내에서의 '가톨릭 개혁운동'의 영향은 지금의 로마 가톨릭교회로 고착화 되었다. 이후, 로마 가톨릭 교회와 엄격히 구분하여 고(古) 가톨릭교회 또는 가톨릭교회라고 부른다..
 • Starokatolická církev je křesťanskou církví, která se v několika fázích s gradací v 2. pol. 19. století oddělila od římskokatolické církve pro nesouhlas v základních doktrinárních otázkách, především pak v oblasti papežské neomylnosti. Starokatolické církve v jednotlivých zemích jsou autokefálními církevními společenstvími. Některé z nich jsou sdruženy v Utrechtské unii starokatolických církví v čele s arcibiskupem v Utrechtu.
 • Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
 • Oudkatholieke Kerken is de benaming voor de autocefale Kerken die hun ontstaan danken aan afwijzing van het Romeinse kerkcentralisme en in een later tijdperk - vanaf 1870 - van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid (Eerste Vaticaans Concilie), tezamen met het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854).In Nederland ontstond een eerste anti-centralistische beweging na de afzetting door Rome (in 1702) van de apostolisch vicaris Petrus Codde, die van jansenisme, een dwaling volgens de Kerk van Rome, was beschuldigd.
 • Az ókatolikusok a római katolikus egyházból váltak ki, mert az I. vatikáni zsinat után elutasították a pápai tévedhetetlenség (lat.: infallibilitas) tanát, amely a pápa (kizárólag hit és erkölcs dolgában való) tévedhetetlenségét mondta ki. Nevüket az új dogmával való szembeállás miatt választották. Első kongresszusukat 1871-ben tartották, ahol elhatározták az önálló egyház megalapítását. Második kongresszusukon bizottságot hoztak létre a püspökválasztás előkészítésére.
 • The term Old Catholic Church originated with groups which separated from the Roman Catholic Church over certain doctrines, primarily concerned with Papal authority. These churches are not in full communion with the Holy See of Rome, but their Union of Utrecht of Old Catholic Churches is in full communion with the Anglican Communion and a member of the World Council of Churches.
 • La Iglesia Católica Antigua o Veterocatólica es un grupo de iglesias cristianas que se separó de la Iglesia Católica en el siglo XIX y cuyos integrantes son llamados viejos católicos.
 • Altkatholische Kirche, in der Schweiz Christkatholische Kirche, bezeichnet die Gemeinschaft selbständiger katholischer Kirchen, die in der Utrechter Union zusammengeschlossen sind.Die altkatholischen Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden aus Protest gegen die dogmatischen Definitionen des Jurisdiktionsprimats und der päpstlichen Unfehlbarkeit, die auf dem Ersten Vatikanischen Konzil am 18. Juli 1870 in der Dogmatischen Konstitution Pastor Aeternus verkündet wurden.
 • Il vetero-cattolicesimo è la dottrina cristiana professata dalle comunità cattoliche che si separarono dalla Chiesa romana nel 1870 – 1871 in opposizione alla proclamazione del dogma dell'infallibilità papale, promosso dal papa Pio IX e definito dal Concilio Vaticano I con la costituzione dogmatica Pastor Aeternus.L'espressione "vecchi cattolici" fu usata per la prima volta nel 1853, in riferimento ad alcuni cattolici di Utrecht che si rifiutarono di riconoscere la legittimità del nuovo arcivescovo nominato dal papa.
 • Església Catòlica Antiga, en anglès:Old Catholic Church, també coneguts informalment com a Catòlics vells o veterocatòlics, es fa servir per designar un gran nombre d'esglésies cristianes que es va originar per separació de l'Església Catòlica Romana per estar en desacord amb certes doctrines d'aquesta i especialment per la infal·libilitat del papa establerta per votació en el Concili Vaticà I l'any 1870.
rdfs:label
 • Église vieille-catholique
 • Altkatholische Kirche
 • Església Catòlica Antiga
 • Iglesia católica antigua
 • Old Catholic Church
 • Oudkatholieke Kerk
 • Starokatolická církev
 • Starokatolicyzm
 • Velha Igreja Católica
 • Vetero-cattolicesimo
 • Ókatolikusok
 • Старокатолицизм
 • 復古カトリック教会
 • 고 가톨릭교회
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:religiousOrder of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:culte of
is foaf:primaryTopic of