L'édition (du bas latin editio : « action de publier ») consiste à présenter, reproduire, puis commercialiser la production intellectuelle d'un auteur. Éditer, au sens large, recouvre toutes formes de textes : littéraire, scientifique, partition musicale, code informatique, image, etc. Le support final est aujourd'hui multimédia, et non plus seulement papier.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'édition (du bas latin editio : « action de publier ») consiste à présenter, reproduire, puis commercialiser la production intellectuelle d'un auteur. Éditer, au sens large, recouvre toutes formes de textes : littéraire, scientifique, partition musicale, code informatique, image, etc. Le support final est aujourd'hui multimédia, et non plus seulement papier.
 • A kiadás az a folyamat amely során az információ és az irodalmi szövegek elérhetővé válnak a nyilvánosság számára. Bizonyos esetekben a szerző saját maga kiadója is lehet, azaz a szerző a tartalom fejlesztőjével biztosítja a média felületet, a megjelenést és a tartalom szállítását is.Hagyományosan a kifejezés olyan nyomtatott kiadványokra utal, mint a könyvek (könyv kereskedelem, ipar, piac) és az újságok. A digitális információs rendszerek és az internet megjelenésével a kiadás hatásköre is kiterjesztődik az elektronikus erőforrásokra, mint például a könyvek és folyóiratok elektronikus változataira, a mikrokiadásra, honlapokra, blogokra, videojátékokra is és ehhez hasonló forrásokra.A kiadás magában foglalja a fejlődés fázisait, az adatgyűjtést, másolat szerkesztését, grafikai tervezést, gyártást, nyomtatást (és annak elektronikus megfelelőit), marketinget és az újságok, magazinok, könyvek, irodalmi, zenei művek terjesztését, szoftvereket, valamint az elektronikus médiát is.A kiadás, mint jogi fogalom is fontos:mint hivatalos értesítési folyamat egy jelentős szándékról, pl. a házassági szándék vagy csődeljárás;mint egy alapvető előfeltétel becsületsértés állításáról; azaz a feltételezett becsületsértés közzé tétele;a szerzői jog érdekében, ahol különbség van a kiadott és kiadatlan munkák védelmében.
 • Die Edition (lat. editio ‚Herausgabe‘) oder Ausgabe einer Publikation bezeichnet die Vorbereitung zur Veröffentlichung oder diese Veröffentlichung selbst. Das Edieren von Texten, Musik und anderen Werken geschieht in der Regel durch Verlage und Herausgeber. Wenn sich die Aufmachung und der Inhalt einer Publikation nicht oder nur geringfügig von vorigen Ausgaben unterscheiden, spricht man eher von der Auflage einer Publikation. Hoch geschätzt sind regelmäßig die Erstausgaben von Werken, die eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Auch frühe Ausgaben von Druckwerken, wie etwa Inkunabeln, sind wegen ihrer Seltenheit sehr gesucht.
 • 출판(出版, publishing)이란 판매·배포를 목적으로 문서나 도화(圖畫)를 복제해, 이를 서적이나 잡지의 형태로 발행하는 것을 말한다. 출판은 일반적으로 인쇄에 의해 행해진다. 신문도 같은 방법으로 발행되지만 유통 경로가 달라 보통은 출판이라고 부르지 않는다. 다만, 현재 대부분의 신문사에서는 별도로 잡지, 서적의 출판도 다루고 있다.출판은 신문이나 라디오, 텔레비전에 비해 정보 전달의 속보성 면에서 뒤떨어지고 있지만, 반면에 정확성과 축적성 면에서 뛰어난 미디어이다.fa:نشرsv:Bokförlag
 • La edición de libros es la industria relativa a la producción y difusión de todo tipo de libros (literarios, técnicos, enciclopédicos, de entretenimiento, cómics, informativos, etc.). La edición del libro no incluye la actividad de poner en circulación la información disponible al público en general, es decir, la distribución. En algunos casos, los autores pueden ser sus propios editores.En español tradicionalmente se confunde el término «edición de libros» con la publicación misma de los libros y periódicos.En la cultura anglosajona sí existe una clara diferencia entre edición (edition) y publicación (publishing). Con el advenimiento de las computadoras digitales, la edición se ha extendido a nuevos escenarios como en el mundo de Internet, expandiéndose a versiones más modernas de la escritura tales como sitios web, blogs y similares.También se denomina «edición» (del inglés edition: ‘corrección’) al acto mediante el cual se modifica una obra.La impresión posee dos acepciones o significados: la primera consiste en el proceso previo de publicación, y la segunda en el proceso por el cual se crean los originales mecánicos en la imprenta o tipografía, el cual consta de la composición o elaboración del texto en tipos móviles, de dos correcciones, las galeradas y las compaginadas, y del proceso físico de confección del libro.Una obra divulgada previamente en formato de libro puede volver a editarse si así se desea. Estrictamente hablando, si se vuelve a imprimir o divulgar esa obra sin cambios, se denomina reimpresión; si, por el contrario, sufre algún tipo de modificación sustancial, como ampliaciones, revisiones, correcciones, supresiones, añadidos u otra modificación cualquiera, se denomina nueva edición o re-edición, agregándo el número oportuno (primera, segunda, tercera edición). Si las diferencias son mínimas y no sustanciales, se denomina a estas diferencias de estado.En la edición antigua, una misma edición podía contar con diferencias significativas entre una tirada y otra u otras, que se debían a advertencias del impresor o del autor de errores o a otros deseos de los implicados en la edición (por ejemplo, dedicar parte de la edición a un personaje, por lo cual se debía encabezar un número de los ejemplares con una dedicatoria diferente, por ejemplo) durante el mismo proceso de impresión de la obra.El arte de la edición de textos o arte editorial se denomina ecdótica.
 • Publishing is the process of production and dissemination of literature, music, or information — the activity of making information available to the general public. In some cases, authors may be their own publishers, meaning: originators and developers of content also provide media to deliver and display the content for the same. Also, the word publisher can refer to the individual who leads a publishing company or imprint or to a person who owns a magazine.Traditionally, the term refers to the distribution of printed works such as books (the "book trade") and newspapers. With the advent of digital information systems and the Internet, the scope of publishing has expanded to include electronic resources, such as the electronic versions of books and periodicals, as well as micropublishing, websites, blogs, video game publishers and the like.Publishing includes the stages of the development, acquisition, copy editing, graphic design, production – printing (and its electronic equivalents), and marketing and distribution of newspapers, magazines, books, literary works, musical works, software and other works dealing with information, including the electronic media.Publication is also important as a legal concept:As the process of giving formal notice to the world of a significant intention, for example, to marry or enter bankruptcy;As the essential precondition of being able to claim defamation; that is, the alleged libel must have been published, andFor copyright purposes, where there is a difference in the protection of published and unpublished works.There are two categories of publisher:Non-Paid Publishers : The term non-paid publisher refers to those publication houses which do not charge author at all to publish the book.Paid Publishers : The author has to meet with the total expense to get the book published and author has full right to set up marketing policies. This is also known as vanity publishing.
 • Издателската дейност или публикуването е процесът на издаване на написан материал (роман, разказ, справочник, статия, статия във вестник и т.н.), което позволява на автора на произведението да достигне до неограничен кръг от читатели.Традиционно с издателската дейност се свързва разпространението на печатни издания като книги и вестници, но развитието на интернет през последните десетилетия прибави нови областти на приложение включвайки електронните източници, като например електронни версии на книги и периодични издания, а също и уеб страници, блогове, видео игри и др.
 • Editoração é o gerenciamento da produção de publicações de caráter periódico e não periódico, como livros, revistas, boletins, prospectos, álbuns, cadernos, almanaques etc. Mais recentemente, a produção editorial foi elevada a todo tipo de material de comunicação impresso ou eletrônico, reproduzido em gráfica ou em série, como CDs, fitas e até websites e CD-Roms.A editoração de um livro é o processo de transformar as idéias de um determinado autor em informação acessível e útil para um certo grupo que compreende as etapas de: seleção de originais, preparação dos originais, projeto gráfico, diagramação e produção gráfica para a impressão. Porém não se deve confundir editoração de qualquer tipo de conteúdo com design visual (especialização da carreira de desenho industrial). Também não se deve confundir o conceito de Editoração com o de Editoração eletrônica, uma das fases do processo de produção editorial que compreende a diagramação/composição e a pré-impressão.
 • Издательское дело — деятельность, отрасль экономики, специализирующаяся на подготовке, создании, издании (выпуске) и массовом распространении информации в печатной, музыкальной и других формах продукции.Изначально издательское дело было связано с печатанием и распространением книг, журналов, брошюр, газет, буклетов, художественных альбомов, нотных изданий, визиток и открыток.С появлением цифровых информационных систем и Интернета масштабы издательской деятельности расширились и теперь включают электронные ресурсы, такие как электронные версии книг и периодических изданий, а также веб-сайты, блоги, справочные системы на электронных носителях, аудио-, видеодиски, кассеты, компьютерные игры.Классическая издательская деятельность включает: поиск рукописей и авторов, приобретение авторских прав, подготовку рукописи к печати (редактура, корректура, оформление), печать (и его эквиваленты в электронной форме), а также маркетинг и распространение.На практике издательская деятельность может заключаться только в посредничестве между автором и типографией.
 • L'editoria è l'attività imprenditoriale di produzione e gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione e commercializzazione in forme trasmissibili attraverso i media (e oggi anche attraverso le reti telematiche). Il soggetto che esercita tale attività è detto editore.L'editoria è il processo di trasformazione delle idee di un determinato autore in contenuti accessibili e disponibili a tutti. Comprende le seguenti fasi: selezione degli originali, preparazione delle bozze, cura del progetto grafico, stampa. Se nel XIX secolo l'editoria, libraria, periodica e musicale, proponeva al pubblico un oggetto con evidenti caratteri materiali (libro, giornale, disco), oggi il termine indica anche la produzione di CD-ROM ipertestuali, eBook e file digitali.
 • Penerbit atau penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi- atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik.Penerbit dari sistem penerbitannya dibedakan sebagai penerbitan umum (konvensional) dan juga penerbitan dengan sistem indie, dimana penulis sebagai penerbitnya.Secara tradisional, istilah ini mengacu kepada usaha pendistribusian dari usaha percetakan seperti buku dan surat kabar. Dengan perkembangan sistem teknologi informasi, istilah penerbitan mengalami perluasan makna, dimana memasukkan unsur-unsur buku elektronik, seperti e-book dalam sebuah website ataupun blog.Dalam perkembangannya, penerbit buku memiliki segmen pasar tersendiri. Ada buku umum, bukpel (buku pelajaran), maupun buku-buku agama, semisal buku Islami, buku rohani, dan sebagainya.Sedangkan penerbit buku Islami sekarang ini sedang booming, dalam arti kata banyak yang mendirikan penerbit buku Islami karena pasar yang masih sangat terbuka lebar. Bukti boomingnya buku-buku Islami dapat dilihat pada pameran Islamic Book Fair yang padat pengunjung dan tentunya penerbit banyak menangguk untung.Penerbit buku Islami di Indonesia yang sudah besar semisal; Mizan, Gema Insani Press (GIP), Pustaka Al-Kautsar, dan sebagainya. Selain penerbit besar, masih banyak penerbit buku Islami yang sedang dan menengah.
 • 出版(しゅっぱん、英語:publishing)とは、販売・頒布する目的で文書や図画を複製し、これを書籍や雑誌の形態で発行することで、上梓(じょうし)、板行(はんこう)とも呼ばれる。上梓の「梓(し)」とは、カバノキ科のミズメのことではなくノウゼンカズラ科のキササゲのことで、古く中国で木版印刷の版材にキササゲが用いられたことに基づく。書籍や雑誌など出版されたものを出版物と呼び、出版を事業とする企業を出版社と呼ぶ。出版(複製)は一般に印刷によって行われる。新聞も同様の方法で発行されるが、流通経路が異なり、普通は出版とは呼ばない。ただし、現在ほとんどの新聞社(またはそのグループ会社)では雑誌、書籍の出版も手がけている。出版(書籍、雑誌)は新聞やラジオ、テレビに比べて情報伝達の速報性などの点で劣っているが、一方で正確性、蓄積性などに優れたメディアである。
 • Basılı olmayan eserler için yayın maddesine bakınız.Yayımcılık ya da yayıncılık, basılı medya yoluyla bilgi ve edebiyat yayma işi. Yayımlanan bilgi umuma açık olmalıdır. Bazen yazarlar yayımcılığı da üslenir.Yayımcılık basma, satın alma, copy editing, grafik tasarımı, üretim – basım (ve elektronik eşdeğerleri), pazarlamayla gazete, mecmua, kitap, edebî eser ve müzik eserleri, yazılım gibi enformasyonla ilgili elektronik basın ürünlerinin dağıtımını da içerir.Yayımcılık, aynı zamanda yasal bir kavram olarak şu amaçlarla da kullanılır: Nikâh veya iflas gibi önemli bir duyuruları yaymak için; Hakaret veya iftira olduğunu iddia edebilmek için temel şarttır. Yani yapılmış olan hakaret veya iftiranın yayımlanmış olması gerekir. Telif açısından yayımlanmış olan bir çalışmayla yayımlanmamış bir çalışma farklıdır.
 • L'edició és el procés de producció i publicació d'obres; sovint és sinònim de indústria editorial. En aquesta accepció concreta, el mot català edició equival a l'anglès publishing, a l'espanyol edición, al francès édition, a l'italià editoria, al portuguès editoração, etc., etc. Per norma general, l'edició fa referència a la creació la distribució de treballs impresos, com ara llibres, revistes, diaris. Tot i així, el desenvolupament de nous sistemes digitals d'informació han ampliat en gran mesura l'abast de l'edició com a activitat comercial. Quan parlem de recursos electrònics, però, parlem d'edició digital. També en aquest cas es tracta de la creació i publicació de llibres i diaris, a més de webs, blocs, jocs i productes semblants.L'edició inclou diverses etapes: desenvolupament de continguts, negociació de drets, traducció (si escau), correcció d'estil, composició, correcció de galerades i compaginades, disseny gràfic, producció, impressió (o l'equivalent electrònic), venda i distribució.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 173319 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14042 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 79 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105307040 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'édition (du bas latin editio : « action de publier ») consiste à présenter, reproduire, puis commercialiser la production intellectuelle d'un auteur. Éditer, au sens large, recouvre toutes formes de textes : littéraire, scientifique, partition musicale, code informatique, image, etc. Le support final est aujourd'hui multimédia, et non plus seulement papier.
 • 출판(出版, publishing)이란 판매·배포를 목적으로 문서나 도화(圖畫)를 복제해, 이를 서적이나 잡지의 형태로 발행하는 것을 말한다. 출판은 일반적으로 인쇄에 의해 행해진다. 신문도 같은 방법으로 발행되지만 유통 경로가 달라 보통은 출판이라고 부르지 않는다. 다만, 현재 대부분의 신문사에서는 별도로 잡지, 서적의 출판도 다루고 있다.출판은 신문이나 라디오, 텔레비전에 비해 정보 전달의 속보성 면에서 뒤떨어지고 있지만, 반면에 정확성과 축적성 면에서 뛰어난 미디어이다.fa:نشرsv:Bokförlag
 • Издателската дейност или публикуването е процесът на издаване на написан материал (роман, разказ, справочник, статия, статия във вестник и т.н.), което позволява на автора на произведението да достигне до неограничен кръг от читатели.Традиционно с издателската дейност се свързва разпространението на печатни издания като книги и вестници, но развитието на интернет през последните десетилетия прибави нови областти на приложение включвайки електронните източници, като например електронни версии на книги и периодични издания, а също и уеб страници, блогове, видео игри и др.
 • Издательское дело — деятельность, отрасль экономики, специализирующаяся на подготовке, создании, издании (выпуске) и массовом распространении информации в печатной, музыкальной и других формах продукции.Изначально издательское дело было связано с печатанием и распространением книг, журналов, брошюр, газет, буклетов, художественных альбомов, нотных изданий, визиток и открыток.С появлением цифровых информационных систем и Интернета масштабы издательской деятельности расширились и теперь включают электронные ресурсы, такие как электронные версии книг и периодических изданий, а также веб-сайты, блоги, справочные системы на электронных носителях, аудио-, видеодиски, кассеты, компьютерные игры.Классическая издательская деятельность включает: поиск рукописей и авторов, приобретение авторских прав, подготовку рукописи к печати (редактура, корректура, оформление), печать (и его эквиваленты в электронной форме), а также маркетинг и распространение.На практике издательская деятельность может заключаться только в посредничестве между автором и типографией.
 • 出版(しゅっぱん、英語:publishing)とは、販売・頒布する目的で文書や図画を複製し、これを書籍や雑誌の形態で発行することで、上梓(じょうし)、板行(はんこう)とも呼ばれる。上梓の「梓(し)」とは、カバノキ科のミズメのことではなくノウゼンカズラ科のキササゲのことで、古く中国で木版印刷の版材にキササゲが用いられたことに基づく。書籍や雑誌など出版されたものを出版物と呼び、出版を事業とする企業を出版社と呼ぶ。出版(複製)は一般に印刷によって行われる。新聞も同様の方法で発行されるが、流通経路が異なり、普通は出版とは呼ばない。ただし、現在ほとんどの新聞社(またはそのグループ会社)では雑誌、書籍の出版も手がけている。出版(書籍、雑誌)は新聞やラジオ、テレビに比べて情報伝達の速報性などの点で劣っているが、一方で正確性、蓄積性などに優れたメディアである。
 • Editoração é o gerenciamento da produção de publicações de caráter periódico e não periódico, como livros, revistas, boletins, prospectos, álbuns, cadernos, almanaques etc.
 • La edición de libros es la industria relativa a la producción y difusión de todo tipo de libros (literarios, técnicos, enciclopédicos, de entretenimiento, cómics, informativos, etc.). La edición del libro no incluye la actividad de poner en circulación la información disponible al público en general, es decir, la distribución.
 • Die Edition (lat. editio ‚Herausgabe‘) oder Ausgabe einer Publikation bezeichnet die Vorbereitung zur Veröffentlichung oder diese Veröffentlichung selbst. Das Edieren von Texten, Musik und anderen Werken geschieht in der Regel durch Verlage und Herausgeber. Wenn sich die Aufmachung und der Inhalt einer Publikation nicht oder nur geringfügig von vorigen Ausgaben unterscheiden, spricht man eher von der Auflage einer Publikation.
 • Basılı olmayan eserler için yayın maddesine bakınız.Yayımcılık ya da yayıncılık, basılı medya yoluyla bilgi ve edebiyat yayma işi. Yayımlanan bilgi umuma açık olmalıdır.
 • Penerbit atau penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi- atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik.Penerbit dari sistem penerbitannya dibedakan sebagai penerbitan umum (konvensional) dan juga penerbitan dengan sistem indie, dimana penulis sebagai penerbitnya.Secara tradisional, istilah ini mengacu kepada usaha pendistribusian dari usaha percetakan seperti buku dan surat kabar.
 • L'edició és el procés de producció i publicació d'obres; sovint és sinònim de indústria editorial. En aquesta accepció concreta, el mot català edició equival a l'anglès publishing, a l'espanyol edición, al francès édition, a l'italià editoria, al portuguès editoração, etc., etc. Per norma general, l'edició fa referència a la creació la distribució de treballs impresos, com ara llibres, revistes, diaris.
 • Publishing is the process of production and dissemination of literature, music, or information — the activity of making information available to the general public. In some cases, authors may be their own publishers, meaning: originators and developers of content also provide media to deliver and display the content for the same.
 • A kiadás az a folyamat amely során az információ és az irodalmi szövegek elérhetővé válnak a nyilvánosság számára. Bizonyos esetekben a szerző saját maga kiadója is lehet, azaz a szerző a tartalom fejlesztőjével biztosítja a média felületet, a megjelenést és a tartalom szállítását is.Hagyományosan a kifejezés olyan nyomtatott kiadványokra utal, mint a könyvek (könyv kereskedelem, ipar, piac) és az újságok.
 • L'editoria è l'attività imprenditoriale di produzione e gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione e commercializzazione in forme trasmissibili attraverso i media (e oggi anche attraverso le reti telematiche). Il soggetto che esercita tale attività è detto editore.L'editoria è il processo di trasformazione delle idee di un determinato autore in contenuti accessibili e disponibili a tutti.
rdfs:label
 • Édition (activité)
 • Edició
 • Edición de libros
 • Edition
 • Editoração
 • Editoria
 • Kiadás
 • Penerbit
 • Publishing
 • Yayımcılık
 • Издателска дейност
 • Издательское дело
 • 出版
 • 출판
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:autresActivités of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:secteursD'activités of
is foaf:primaryTopic of