L'écotourisme ou le tourisme vert est une des formes du tourisme durable, plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et tourisme rural), voire d'écologie urbaine (jardins écologiques, Espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines et autres aspects de l'écologie urbaine...).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'écotourisme ou le tourisme vert est une des formes du tourisme durable, plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et tourisme rural), voire d'écologie urbaine (jardins écologiques, Espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines et autres aspects de l'écologie urbaine...).
 • Ekoturistika je spojení pojmů turistika a ekologie. Jedná se o turistiku zaměřenou na poznávání přírodních rezervací, národních parků, CHKO atd. A to tak, aby tato státem chráněná místa nebyla prostřednictvím cestovního ruchu poškozována.
 • Екотуризъм е форма на устойчив туризъм, фокусирана на посещения на относително незасегнати от антропогенно въздействие природни територии. Терминът е официално използван за първи път на една конференция на мексиканския еколог Ектор Себальос-Ласкурайн, в първата половина на 80-те години на 20 в.В професионалните (също и в академичните) среди съществуват няколко определения за екотуризъм, сходни по смисъл. „Туризъм с отговорност пред околната среда по отношение на незасегнати природни територии с цел изучаване и рекреация сред природата и културните забележителности, което съдейства за опазването на природата, оказва „меко“ въздействие на околната среда, обезпечавае активното социално-икономическо участие на местните жители и получаването им на преимущества от тази дейност.“ (Международен съюз за опазване на природата) „Отговорен туризъм в природни територии, който съдейства за опазването на природата и подобрява благосъстоянието на местното население.“ (The Ecotourism Society) „Туризъм, включващ пътуване до места с относително незасегната от човека природа, за да се получи представа за природните, културно-етнографските характеристики на дадения район, което не нарушава целостта на екосистемата и създава икономически условия за опазване на околната среда и природните ресурси от местното население.“ (Световен фонд за дивата природа)
 • Ecotourism is a form of tourism involving visiting fragile, pristine, and relatively undisturbed natural areas, intended as a low-impact and often small scale alternative to standard commercial (mass) tourism. Its purpose may be to educate the traveler, to provide funds for ecological conservation, to directly benefit the economic development and political empowerment of local communities, or to foster respect for different cultures and for human rights. Since the 1980s ecotourism has been considered a critical endeavor by environmentalists, so that future generations may experience destinations relatively untouched by human intervention. Several university programs use this description as the working definition of ecotourism.Generally, ecotourism deals with living parts of the natural environments. Ecotourism focuses on socially responsible travel, personal growth, and environmental sustainability. Ecotourism typically involves travel to destinations where flora, fauna, and cultural heritage are the primary attractions. Ecotourism is intended to offer tourists insight into the impact of human beings on the environment, and to foster a greater appreciation of our natural habitats.Responsible ecotourism programs include those that minimize the negative aspects of conventional tourism on the environment and enhance the cultural integrity of local people. Therefore, in addition to evaluating environmental and cultural factors, an integral part of ecotourism is the promotion of recycling, energy efficiency, water conservation, and creation of economic opportunities for local communities. For these reasons, ecotourism often appeals to advocates of environmental and social responsibility.The term 'ecotourism', like 'sustainable tourism', is considered by many to be an oxymoron. Tourism in general depends upon and increases air transportation, contributing significantly to greenhouse gas emissions from combustion placed high into the stratosphere where they immediately contribute to the heat trapping phenomenon behind global warming and climate change. Additionally, "the overall effect of sustainable tourism is negative, where, like ecotourism, philanthropic aspirations mask hard-nosed immediate self-interest."
 • El Turisme ecològic o ecoturisme és el conjunt d'activitats turístiques enfocades en les pràctiques sostenibles, la preservació i l'apreciació del medi (tant natural com cultural) que acull els viatjants. Encara que existeixen diferents interpretacions, en general el turisme ecològic es promou com a un turisme "ètic", en el qual també es considera primordial preservar el benestar de les poblacions locals, que es veu reflectit en l'estructura i el funcionament de les empreses/grups/cooperatives que es dediquen a oferir aquest servei.A causa del seu creixement, l'ecoturisme es va convertir en el segment de creixement més ràpid i el sector més dinàmic del mercat turístic d'abast mundial. Aquest moviment va aparèixer a finals de la dècada de 1980, i ja ha aconseguit atreure l'interès suficient en l'àmbit internacional, fins a tal punt que l'ONU va dedicar l'any 2002 a aquest. La Societat Internacional d'Ecoturisme (TIES) defineix ecoturisme com "un viatge responsable a paratges naturals que conserven l'ambient i milloren el benestar de la població local".L'ecoturisme genuí segueix els set principis següents, tant per als qui operen els serveis com per als qui hi participen: Minimitzar els impactes negatius, per a l'ambient i per a la comunitat, que genera l'activitat; Construir respecte i consciència ambiental i cultural; Proporcionar experiències positives tant per als visitants com per als amfitrions; Proporcionar beneficis financers directes per a la conservació; Proporcionar beneficis financers i enfortir la participació en la presa de decisions de la comunitat local; Crear sensibilitat envers al clima polític, ambiental i social dels països amfitrions; Donar suport als drets humans universals i les lleis laborals.Malgrat la seva curta existència, l'ecoturisme és vist per diversos grups conservacionistes, institucions internacionals i governs com una alternativa viable de desenvolupament sostenible. Existeixen països com Costa Rica, Kenya, Madagascar, el Nepal i Equador (Illes Galápagos), on el turisme ecològic aporta una part significativa dels ingressos de les divises provinents del sector turístic, i fins i tot en alguns casos, de l'economia del país.
 • Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan tapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.Pada mulanya ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan. Proses kunjungan yang sebelumnya memanjakan wisatawan namun memberikan dampak negatif kepada lingkungan mulai dikurangi.
 • Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu TIES (The International Ecotourism Society) ekoturizmi şöyle tarif etmektedir: "Ekoturizm genellikle küçük gruplar halinde yapılır. Konaklama ve yeme içme türü hizmetler çoğunlukla yerel düzeydeki küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından verilir."Uluslar arası Doğa Koruma Birliği’nin tanımına göre ekoturizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir(Kurdoğlu, 2001, s: 4). Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu TIES (The International Ecotourism Society); “ekoturizm, çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı seyahattir” olarak tanımlamıştır. Ekoturizm kavramında, yeşil turizm, alternatif turizm, doğa turizm, yabanıl turizm, macera turizmi, kültürel turizm gibi terimler kullanılmaktadır.Ekoturizm, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin işlettiği küçük tesislerde, geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef almaktadır. Ekoturizm amacına uygun gerçekleştirildiği taktirde, hassas ekosistemlerin korunması ve bu bölgelerin içersinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır. Önemli ekoturizm potansiyeli olan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki köylerde yaşayan halkın yoksulluğu göz önüne alındığında , ekoturizmin sosyal sınıflar arasındaki dengesizliği azaltabilecek bir etken olduğu anlaşılabilir (Altıparmak, 2002, s: 276).
 • Ökotourismus (auch: naturnaher Tourismus) ist eine auf die Belange von Umwelt und ansässiger Bevölkerung besondere Rücksicht nehmende Form des Tourismus.
 • O ecoturismo, segundo a EMBRATUR, é um "segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural ecultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas”.O ecoturismo é um segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo, enquanto o turismo convencional cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo está crescendo entre 15 a 25% por ano. A Organização Mundial de Turismo (OMT) estima que 10% dos turistas em todo o mundo tenham como demanda o turismo ecológico. O faturamento anual do ecoturismo, a nível mundial, é estimado em US$ 260 bilhões, do qual o Brasil se apropriaria com cerca de US$ 70 milhões.Embora o trânsito de pessoas e veículos possa ser agressivo ao estado natural desses ecossistemas, os defensores de sua prática argumentam que, complementarmente, o ecoturismo contribui para a preservação dos mesmos, é um dos principais meios de educação ambiental e permite a integração e desenvolvimento econômico das comunidades locais em áreas de preservação ambiental. O termo já era usado no século de 700a.C e 800a.C para designar rotas com belas paisagens ecológicas na África.
 • Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий.
 • Ecoturismo è la contrazione delle parole turismo ecologico. È una forma di turismo incentrato sull'impegno ambientalista e sociale.
 • El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio.Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo ecológico. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local".El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para quienes operan los servicios como para quienes participan:
 • 생태 관광(ecotourism)은 파괴되기 쉽고, 원시 그대로 이며, 보통 외부의 영향을 거의 받지 않은 보호지역 또는 소규모 지역(대중 관광의 대체물로서)을 책임있게 여행하는 것을 말한다. 생태관광은 여행자에게 교육적 목적과 생태보전에 대한 기금을 제공하여 경제발전에 직접적인 이바지를 하거나 지방 사회에 정치적인 권력을 부여하거나, 다른 문화와 인권 존중을 배양하기 위해 이루어진다. 1980년대 이후로 생태관광은 미래 세대가 인간의 개입으로 비교적 손상되지 않은 곳을 경험할 수 있기 때문에 환경론자들에 열렬한 지지를 받아왔다. 여러 대학 프로그램에서 생태관광의 정의로 이것을 이용한다.생태관광의 정의는 국가마다 다르며, 일본에서는 《생태관광 추진법》이 마련되어 2008년 시행되었다. 일본에서는 "자연 환경과 역사 문화를 대상으로, 그들을 체험하고 함께 배울 수 있는 대상 지역으로 자연 환​​경과 역사 문화 보전에 책임이 있는 관광의 방식"이라고 정의하고 있다. 그러나 대한민국에서는 단지 “우포 늪, 순천만 갯벌 등 우수한 자연자원과 주변의 역사, 문화자원을 체험을 통해 느끼고, 관찰하는 관광”이라고 정의를 하며, 별다른 법률은 지정되어 있지 않다.
 • Duurzaam toerisme is toerisme waarbij behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat. Veel toeristische gebieden zien vervuiling en verlies van cultuur toenemen. Een steeds grotere groep mensen wil geen schadelijke gevolgen teweegbrengen als ze met vakantie is.Duurzame initiatieven zijn bijvoorbeeld: Direct bij de lokale boeren een eerlijke prijs betalen voor biologisch verbouwde groenten en vlees. Een deel van de winst geven aan een lokaal weeshuis. Beperking van de vervuiling die men veroorzaakt.De definitie van een vakantie die onder duurzaam toerisme valt is discutabel. Er zijn verschillende ecolabels die hotels, resorts, trekkings etc. keuren op hun zorg voor de omgeving.Duurzaam toerisme is op vele verschillende manieren uit te leggen. Een erg conservatieve soort is dat je als ecotoerist niet bang bent een handje mee te helpen om de natuur te helpen. Je ondergaat bijvoorbeeld expedities onder begeleiding van een wetenschapper. Je wilt meer weten over de natuur. Of je helpt bij het merken van een dier(soort), om zijn leefgedrag te onderzoeken. Je besteedt je geld enkel bij lokale bedrijven, om de bevolking te helpen, en hebt respect voor hun natuur. Bij je vertrek laat je zo weinig mogelijk sporen na. Een diepzinnige gedachte die je hierbij zou kunnen hebben is dat je als mens zo klein bent, vergeleken met de natuur. Voor zoiets wat al zo lang bestaat hoor je respect te hebben, en het niet zomaar uit te roeien voor eigen plezier.Een tweede soort is de reis zonder beschadiging van de natuur, ook wel ecotoerisme genoemd. Deze definitie is wat beperkter dan de vorige. Ook een busreis met gids door een natuurreservaat behoort hiertoe. De toerist bekijkt de natuur wel voor plezier, met wel in het achterhoofd dat hij begaan moet zijn met deze wildernis.Als derde is er zogenaamd ecotoerisme (een term die vaak door allerhande touroperators etc. misbruikt wordt), als in alle vormen van reizen naar en in de wereld. Zo kun je ook een vliegtuigreis naar Zuid-Amerika noemen, waarbij de toerist onder andere een dagje het Amazonegebied gaat bekijken. Zelfs een vakantie op een privéstrand op een van de Bounty-eilanden kan al ecotoerisme genoemd worden als de touroperator zegt dat het zo is. Bij deze vorm wordt vaak geen waarde gehecht aan de natuur, en hebben zowel de toerist als de lokale bevolking er geen respect voor. Ze doen alles om er zo veel mogelijk geld uit te trekken, omdat dat goed is voor hun economie.De vroege vormen van duurzaam toerisme moeten aan een aantal punten voldoen, om duurzaam toerisme genoemd te kunnen worden: Duurzaam toerisme moet goed zijn voor de welvaart van de lokale bevolking. De natuur moet door de opbrengsten voor de lokale gemeenschappen, autoriteiten of plaatselijke organisaties beschermd worden. Het toerisme moet zo min mogelijk beschadigend zijn voor de natuur. De activiteiten horen klein te blijven. Niet alleen voor de kleine groepen ecotoeristen, maar door kleine organisaties. Dit behoort elke vorm van massatoerisme uit te sluiten.Deze punten kunnen erg breed opgevat worden, waardoor de eigenlijke betekenis wordt vergeten. Je kunt hier wel uit opmaken dat duurzaam toerisme vooral om ontwikkelingshulp en milieuzorg gaat.
 • Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.Ekoturystyka kładzie szczególny nacisk na: rozwijanie aktywności turystycznych związanych z bezpośrednim kontaktem turysty: z przyrodą w obrębie otwartych nie zdewastowanych obszarów (szczególnie przyrodniczych obszarów chronionych), co pozwala na poznawanie, podziwianie i czerpanie przyjemności z piękna krajobrazu naturalnego, ciszy i spokoju, ze społecznością lokalną, co pozwala na poznawanie tradycyjnego stylu jej życia i kultury regionalnej oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich; dostosowanie wielkości ruchu turystycznego do chłonności turystycznej oraz preferowanie małej skali rozwoju w odniesieniu zarówno do grup uczestników ruchu, jak również bazy i urządzeń turystycznych; aktywizowanie życia społeczno-gospodarczego w obrębie obszarów Natura 2000 oraz w ich otoczeniu, poprzez wskazywanie działań związanych z tworzeniem pakietów usług dla różnych form aktywności w ramach ekoturystyki.Według Dominiki Zaręby, autorki pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce ("Ekoturystyka", Dominika Zaręba, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000, 2006 i 2008) ekoturystyka stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Jest "najczystszą" formą podróżowania przyjaznego środowisku, ponieważ odby­wa się zwykle na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajo­brazowych, bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego tych regionów, a jej uczestnikami są ludzie o dużej świado­mości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej. Dominika Zaręba wyodrębnia trzy najważniejsze cechy ekoturystyki wyróżniające ją spośród innych form podróżowania: ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych; ekoturystyka strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odręb­ności kulturowej lokalnych społeczności; ekoturystyka dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie war­tości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej.Przełomowym wydarzeniem był rok 2002, ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Ekoturystyki przez UNEP i Światową Organizację Turystyki (UNWTO). Podczas międzynarodowej konferencji w mieście Quebec w Kanadzie sformułowano Deklarację o Ekoturystyce z Quebecu (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002).
 • エコツーリズム(英: Ecotourism)とは、 自然環境の他、文化・歴史等を観光の対象としながら、その持続可能性を考慮するツーリズム(旅行、リクリエーションのあり方)のことである。
 • Az ökoturizmus vagy fenntartható turizmus a vendégforgalom és a környezet kapcsolatára vonatkozó, komplex fogalom.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3987 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20181 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 91 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110154021 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'écotourisme ou le tourisme vert est une des formes du tourisme durable, plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et tourisme rural), voire d'écologie urbaine (jardins écologiques, Espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines et autres aspects de l'écologie urbaine...).
 • Ekoturistika je spojení pojmů turistika a ekologie. Jedná se o turistiku zaměřenou na poznávání přírodních rezervací, národních parků, CHKO atd. A to tak, aby tato státem chráněná místa nebyla prostřednictvím cestovního ruchu poškozována.
 • Ökotourismus (auch: naturnaher Tourismus) ist eine auf die Belange von Umwelt und ansässiger Bevölkerung besondere Rücksicht nehmende Form des Tourismus.
 • Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий.
 • Ecoturismo è la contrazione delle parole turismo ecologico. È una forma di turismo incentrato sull'impegno ambientalista e sociale.
 • エコツーリズム(英: Ecotourism)とは、 自然環境の他、文化・歴史等を観光の対象としながら、その持続可能性を考慮するツーリズム(旅行、リクリエーションのあり方)のことである。
 • Az ökoturizmus vagy fenntartható turizmus a vendégforgalom és a környezet kapcsolatára vonatkozó, komplex fogalom.
 • El Turisme ecològic o ecoturisme és el conjunt d'activitats turístiques enfocades en les pràctiques sostenibles, la preservació i l'apreciació del medi (tant natural com cultural) que acull els viatjants.
 • Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu TIES (The International Ecotourism Society) ekoturizmi şöyle tarif etmektedir: "Ekoturizm genellikle küçük gruplar halinde yapılır.
 • Duurzaam toerisme is toerisme waarbij behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat. Veel toeristische gebieden zien vervuiling en verlies van cultuur toenemen. Een steeds grotere groep mensen wil geen schadelijke gevolgen teweegbrengen als ze met vakantie is.Duurzame initiatieven zijn bijvoorbeeld: Direct bij de lokale boeren een eerlijke prijs betalen voor biologisch verbouwde groenten en vlees. Een deel van de winst geven aan een lokaal weeshuis.
 • Ecotourism is a form of tourism involving visiting fragile, pristine, and relatively undisturbed natural areas, intended as a low-impact and often small scale alternative to standard commercial (mass) tourism. Its purpose may be to educate the traveler, to provide funds for ecological conservation, to directly benefit the economic development and political empowerment of local communities, or to foster respect for different cultures and for human rights.
 • Екотуризъм е форма на устойчив туризъм, фокусирана на посещения на относително незасегнати от антропогенно въздействие природни територии. Терминът е официално използван за първи път на една конференция на мексиканския еколог Ектор Себальос-Ласкурайн, в първата половина на 80-те години на 20 в.В професионалните (също и в академичните) среди съществуват няколко определения за екотуризъм, сходни по смисъл.
 • 생태 관광(ecotourism)은 파괴되기 쉽고, 원시 그대로 이며, 보통 외부의 영향을 거의 받지 않은 보호지역 또는 소규모 지역(대중 관광의 대체물로서)을 책임있게 여행하는 것을 말한다. 생태관광은 여행자에게 교육적 목적과 생태보전에 대한 기금을 제공하여 경제발전에 직접적인 이바지를 하거나 지방 사회에 정치적인 권력을 부여하거나, 다른 문화와 인권 존중을 배양하기 위해 이루어진다. 1980년대 이후로 생태관광은 미래 세대가 인간의 개입으로 비교적 손상되지 않은 곳을 경험할 수 있기 때문에 환경론자들에 열렬한 지지를 받아왔다. 여러 대학 프로그램에서 생태관광의 정의로 이것을 이용한다.생태관광의 정의는 국가마다 다르며, 일본에서는 《생태관광 추진법》이 마련되어 2008년 시행되었다. 일본에서는 "자연 환경과 역사 문화를 대상으로, 그들을 체험하고 함께 배울 수 있는 대상 지역으로 자연 환​​경과 역사 문화 보전에 책임이 있는 관광의 방식"이라고 정의하고 있다.
 • Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.Ekoturystyka kładzie szczególny nacisk na: rozwijanie aktywności turystycznych związanych z bezpośrednim kontaktem turysty: z przyrodą w obrębie otwartych nie zdewastowanych obszarów (szczególnie przyrodniczych obszarów chronionych), co pozwala na poznawanie, podziwianie i czerpanie przyjemności z piękna krajobrazu naturalnego, ciszy i spokoju, ze społecznością lokalną, co pozwala na poznawanie tradycyjnego stylu jej życia i kultury regionalnej oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich; dostosowanie wielkości ruchu turystycznego do chłonności turystycznej oraz preferowanie małej skali rozwoju w odniesieniu zarówno do grup uczestników ruchu, jak również bazy i urządzeń turystycznych; aktywizowanie życia społeczno-gospodarczego w obrębie obszarów Natura 2000 oraz w ich otoczeniu, poprzez wskazywanie działań związanych z tworzeniem pakietów usług dla różnych form aktywności w ramach ekoturystyki.Według Dominiki Zaręby, autorki pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce ("Ekoturystyka", Dominika Zaręba, Wyd.
 • O ecoturismo, segundo a EMBRATUR, é um "segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural ecultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas”.O ecoturismo é um segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo, enquanto o turismo convencional cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo está crescendo entre 15 a 25% por ano.
 • El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes.
 • Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan tapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis pariwisata itu sendiri.
rdfs:label
 • Écotourisme
 • Duurzaam toerisme
 • Ecotourism
 • Ecoturismo
 • Ecoturismo
 • Ekoturistika
 • Ekoturizm
 • Ekoturystyka
 • Ekowisata
 • Turisme ecològic
 • Turismo ecológico
 • Ökotourismus
 • Ökoturizmus
 • Екотуризъм
 • Экологический туризм
 • エコツーリズム
 • 생태관광
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:touristicSite of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:sitesTouristiques of
is foaf:primaryTopic of