L’économie de la Pologne a subi de profonds changements, qui ont affecté, à des rythmes divers tous les secteurs, dans le but de se préparer pour l'adhésion à l'Union européenne, dont les négociations ont démarré dès 1994. Au sortir de quarante-cinq années de communisme la Pologne est passée, presque sans transition, d'une économie collectiviste à une économie de marché.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’économie de la Pologne a subi de profonds changements, qui ont affecté, à des rythmes divers tous les secteurs, dans le but de se préparer pour l'adhésion à l'Union européenne, dont les négociations ont démarré dès 1994. Au sortir de quarante-cinq années de communisme la Pologne est passée, presque sans transition, d'une économie collectiviste à une économie de marché. La Pologne a été intégrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004, et est devenue une des économies les plus dynamiques d'Europe. C'est le seul État de l'Union européenne à ne pas avoir connu la récession lors de la crise économique de 2008-2010.
 • Экономика Польши — занимающая 21/18/20-е место экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (на 2012 год). По номинальному объёму ВВП за 2012 год Польша занимает 24-е место (оценка ООН).
 • Tras la caída del comunismo, Polonia siguió un proceso de liberalización económica acorde con el modelo capitalista occidental de la década de los 90. Este proceso tuvo un éxito relativo, ya que la privatización de pequeñas y medianas empresas y la ley para la creación de nuevas empresas ha alentado el desarrollo del sector privado, motor principal del crecimiento económico polaco. Sin embargo, el sector agrícola está debilitado por diversos problemas estructurales, como son el exceso de trabajo, las granjas pequeñas e ineficientes y la falta de inversión. Además, la reestructuración y privatización de ciertos sectores "sensibles", como el de producción de carbón, ha sido lenta, si bien las recientes inversiones extranjeras en la energía y el acero han introducido nuevas tecnologías que dan una oportunidad al futuro de estos sectores.Las reformas en los sistemas de salud, educación, pensiones y administración han elevado la presión fiscal. Las prioridades del gobierno polaco son la mejora de su déficit económico y de su política monetaria. El mayor progreso de la financiación pública depende principalmente de la privatización del resto de los sectores del estado, la reducción del empleo público y la modificación del sistema fiscal para incorporar a los granjeros, la mayoría de los cuales no paga impuestos.La economía polaca se encunentra en el periodo del gran crecimiento que incluye todos los principales sectores de la economía (i.e. servicios, industria, construcción de viviendas). Conforme a los pronósticos del Banco Nacional de Polonia, el incremento de las inversiones extranjeras, como también del consumo, constituyen un gran factor del crecimiento del producto interior bruto (PIB). También se puede observar el gran incremento de las exportaciones y, debido al rápido crecimiento de la demanda interna, también se observa una aceleración en el crecimiento de las importaciones; la relación de exportación neto al nivel del crecimiento general desde Q3 de 2006 permanece negativa. El rápido incremento económico está acompañado por el crecimiento del nivel de empleo y lógicamente la caída del nivel de desempleo. En Q3 de 2007 el PIB creció por 5,8%, el doble que la media de la Unión Europea (2,9%). Polonia ha sido también el único Estado de la Unión Europea que no ha sufrido la recesión económica de 2009-10.Se indica que la tasa de variación anual del consumo privado fue del 5,1%, la tasa de variación anual del consumo público alcanzó el 1,0%. Se produjo un incremento de la inversión bruta en bienes de capital del 20,8%, tal y como se esperaba, este incremento fue inferior al del Q1, que experimentó un crecimiento del 26,2 %.
 • Després de la caiguda del comunisme, Polònia va seguir un procés de liberalització econòmica d'acord amb el model capitalista occidental de la dècada dels 90. Aquest procés va tenir un èxit relatiu, ja que la privatització de petites i mitges empreses i la llei per a la creació de noves empreses ha encoratjat el desenvolupament del sector privat, motor principal del creixement econòmic polonès. No obstant això, el sector agrícola està afeblit per diversos problemes estructurals, com són l'excés de treball, les granges petites i ineficients i la falta d'inversió. A més, la reestructuració i privatització de certs sectors "sensibles", com el de producció de carbó, ha estat lenta, si bé les recents inversions estrangeres en l'energia i l'acer han introduït noves tecnologies que donen una oportunitat al futur d'aquests sectors. Les reformes en els sistemes de salut, educació, pensions i administració han elevat la pressió fiscal. Les prioritats del govern polonès són la millora del seu dèficit econòmic i de la seva política monetària. El major progrés del finançament públic depèn principalment de la privatització de la resta dels sectors de l'estat, la reducció de l'ocupació pública i la modificació del sistema fiscal per incorporar als grangers, la majoria dels quals no paga impostos.
 • A economia da Polónia (ou Polônia no português brasileiro) é diversificada, dividida entre as indústrias de construção naval, produção de carvão, aço e energia elétrica.A mais importante concentração industrial ocorre na Silésia, uma área muita rica em carvão mineral, onde ocorrem indústrias siderúrgicas, químicas e de máquinas. Outras áreas importante são: Varsóvia - indústrias siderúrgicas e mecânicas - e Gdańsk - indústrias de produção naval.A agricultura baseia-se principalmente na produção de batata e beterraba açucareira, juntamente com a criação de gado porcino.Até ao início da década de 90, a Polónia foi uma economia planificada. Após a instauração do regime democrático a economia sofreu profundas reformas e tornou-se numa economia de mercado.Agora a Polônia almeja um desenvolvimento econômico maior. O caminho encontrado é a entrada na União Europeia, mas ainda há uma resistência entre a população, que tem medo do aumento do custo de vida (o Euro é uma moeda muito forte) e da completa desnacionalização da economia. A moeda da Polônia, o Zloty, tem se valorizado, principalmente com a entrada na UE.Em 2002 1 Euro = 4,5 Zloty e em 2007, 1 Euro = 3,4 Zloty.
 • Икономиката на Полша е най-бързо развиващата се в последните години в рамките на Европейския съюз и най-голямата в Централна Европа. Тя е децентрализирана, диверсифицирана и тясно обвързана с тази на ЕС. След настъпването на икономическата криза от 2008 г., тя става и единствената икономика, избегнала рецесията на Стария континент. След влизането си в ЕС през 2004 г., структурните фондове на съюза до голяма степен подпомагат силния растеж, но въпреки това БВП на глава от населението все още е под средното равнище за ЕС, а безработицата е висока. Икономиката на Полша заема 50-то място по свобода в света през 2014 г., коеото е подобрение в сравнение с предходната година. Отчетени са положителни промени в свободата за правене на бизнес, търговия и осъществяване на инвестиционна дейност. След падането на Желязната завеса, Полша възприема модела на свободната пазарна икономика, стремейки се да я либерализира. От 1989 г. до 2007 г. растежът ѝ достига 177 %, задминавайки всички съседни държави от региона и почти се утроява. Премахната е контролът върху цените, държавните заплати са замразени, търговията бива либерализирана, а полската злота става конвертируема. От своя страна предприетите мерки оставят милиони хора без работа, но това спомага държавата да се отърси от лошите практики на комунистическото управление и централизираната планова икономика.
 • ポーランドの経済では、ポーランドの経済について記述する。機械、エレクトロニクス、航空機、鉄鋼、化学製品、自動車、食品、繊維などの工業が主。伝統的に競争力を持つ産業は航空機(部品、とくにエンジンの生産)、鉄鋼、化学製品、食品である。かつては造船、現在は外資が中心となり、自動車生産が盛ん。第二次世界大戦後、東側諸国に組み込まれ、共産主義化が進められ、工業は国有化された。1970年代以降、ギエレク政権は西側諸国との経済協力による経済成長を目指し、1970年代前半には高度成長を実現したが、オイルショックにより成長は減速した。その後、労働者の賃上げストライキなど社会主義経済が限界に達し、1989年に社会主義を放棄、市場経済化を進めている。1996年には経済協力開発機構 (OECD) への加盟を実現した。ポーランドは35歳以下の人口が全体の50%を占め、25歳以下は全体の35%を占める、若者の非常に多い国であり、このことが経済に好影響を与えている。また、大学進学率はヨーロッパ最高レベルであり、教育水準が非常に高いことは特筆に価する。こういったことにより、政治の混乱がみられた2005年9月から2007年10月にかけても経済のダイナミズムが失われることがなく、力強い経済成長を遂げている。
 • Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. W dużym stopniu przeszła transformację z centralnie kierowanej (socjalistycznej) w gospodarkę rynkową (kapitalistyczną) po decyzjach gospodarczych w 1988 roku i zmianach politycznych, które miały miejsce rok później. Prywatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw państwowych i nowe liberalne prawo do zakładania przedsiębiorstw ruszyło budowę prywatnego sektora gospodarki, który jest głównym motorem gospodarczym w Polsce. Restrukturyzacja i prywatyzacja poszczególnych sektorów gospodarki odbywa się w wolnym tempie, mimo tego realizowane są zagraniczne inwestycje w energię i stal.Obecne reformy systemu opieki zdrowotnej, edukacji i systemu płacowego oraz administracji państwowej stawiają większą, niż do tej pory presję fiskalną. Priorytetem polskiego rządu jest utrzymanie niskiego deficytu oraz inflacji.
 • The Economy of Poland is the sixth-largest in the EU, the largest in eastern Europe, and one of the fastest growing economies in the world, with a yearly growth rate of over 3.0% before the late-2000s recession. It is the only member country of the European Union to have avoided a decline in GDP, meaning that in 2009 Poland has created the most GDP growth in the EU. As of December 2009 the Polish economy had not entered recession nor contracted. According to the Central Statistical Office of Poland, in 2010 the Polish economic growth rate was 3.9%, which was one of the best results in Europe.The Polish state has steadfastly pursued a policy of economic liberalization throughout the 1990s, with positive results for economic growth but negative results for some sectors of the population. The privatization of small and medium state-owned companies and a liberal law on establishing new firms has encouraged the development of the private business sector, which has been the main drive for Poland's economic growth. The agricultural sector remains handicapped by structural problems, surplus labor, inefficient small farms, and a lack of investment. Restructuring and privatization of "sensitive sectors" (e.g. coal), has also been slow, but recent foreign investments in energy and steel have begun to turn the tide. Recent reforms in health care, education, the pension system, and state administration have resulted in larger than expected fiscal pressures. Improving this account deficit and tightening monetary policy, with focus on inflation, are priorities for the Polish government. Further progress in public finance depends mainly on the reduction of public sector employment, and an overhaul of the tax code to incorporate farmers, who currently pay significantly lower taxes than other people with similar income levels. Despite some continued systemic problems, Poland has made great economic progress over the last decade, and now is ranked 20th worldwide in terms of GDP. The largest component of its economy is the service sector.
 • Die Wirtschaft Polens ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2010 in Höhe von $ 468,5 Mrd., die zwanziggrößte Volkswirtschaft der Welt und hat damit im vergangenen Jahr die Volkswirtschaft Belgiens von diesem Platz verdrängt. Zugleich ist sie damit die sechstgrößte Volkswirtschaft in der EU.
 • L'economia della Polonia rientra tra le economie avanzate dell'Europa centrale.Nel settore primario il Paese ha una delle percentuali più alte di occupati dell'Unione Europea: il 19%. Il suolo è spesso poco fertile, l'agricoltura non è sufficientemente meccanizzata e si basa su un'organizzazione di piccole aziende contadine che hanno difficoltà a investire per migliorare le tecnologie agricole. Essendo molto vasti i territori coltivati (quasi il 50% del territorio) le produzioni sono quantitativamente rilevanti: si producono molti cereali (la Polonia è la prima produttrice mondiale di segale e la quarta produttrice di avena), patate, barbabietola da zucchero e lino.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 803126 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17633 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 169 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111056640 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:%pibAgriculture
 • 4.0
prop-fr:%pibIndustrie
 • 32.0
prop-fr:%pibServices
 • 64.0
prop-fr:%popAgriculture
 • 17.4
prop-fr:%popIndustrie
 • 29.2
prop-fr:%popServices
 • 53.4
prop-fr:aide
 • 68000000000 (xsd:double)
 • 1.524E9
prop-fr:année
 • calendaire
prop-fr:biensExportés
 • machines et équipements de transport, produits manufacturés intermédiaires, produits manufacturés divers, nourriture et animaux vivants
prop-fr:biensImportés
 • machines et équipements de transport, produits manufacturés intermédiaires, produits chimiques, combustible, lubrifiants, et matériaux relatifs
prop-fr:chômage
 • 10.3
prop-fr:clients
prop-fr:croissance
 • 3.3
prop-fr:dette
 • 57 (xsd:integer)
prop-fr:detteExtérieure
 • 2.012E11
prop-fr:dépensesPubliques
 • 9.347E10
prop-fr:exportations
 • 1.446E11
prop-fr:fournisseurs
prop-fr:fr
 • Generalized System of Preferences
prop-fr:idh
 • 39 (xsd:integer)
prop-fr:importations
 • 1.602E11
prop-fr:industries
 • machines, fer et acier, charbonnage, industrie chimique, construction navale, procédé agroalimentaire, verre, boisson, textile
prop-fr:inflation
 • 0.8
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:légende
prop-fr:monnaie
 • zloty = 100 groszy
prop-fr:organisations
prop-fr:pauvreté
 • 17.0
prop-fr:pays
 • Pologne
prop-fr:pibEnPpa
 • 7.252E11
prop-fr:pibParHabitant
 • 18072.0
prop-fr:popActive
 • 16860000 (xsd:integer)
prop-fr:rang
 • en volume : 23
 • par tête : 70
prop-fr:recettesPubliques
 • 8.368E10
prop-fr:sources
 • 0001-01-18 (xsd:date)
 • 0001-07-15 (xsd:date)
 • 0001-11-01 (xsd:date)
prop-fr:texte
 • Generalized System of Preferences
prop-fr:trad
 • Generalized System of Preferences
 • Generalized System of Preferences
prop-fr:width
 • 280 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’économie de la Pologne a subi de profonds changements, qui ont affecté, à des rythmes divers tous les secteurs, dans le but de se préparer pour l'adhésion à l'Union européenne, dont les négociations ont démarré dès 1994. Au sortir de quarante-cinq années de communisme la Pologne est passée, presque sans transition, d'une économie collectiviste à une économie de marché.
 • Экономика Польши — занимающая 21/18/20-е место экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (на 2012 год). По номинальному объёму ВВП за 2012 год Польша занимает 24-е место (оценка ООН).
 • ポーランドの経済では、ポーランドの経済について記述する。機械、エレクトロニクス、航空機、鉄鋼、化学製品、自動車、食品、繊維などの工業が主。伝統的に競争力を持つ産業は航空機(部品、とくにエンジンの生産)、鉄鋼、化学製品、食品である。かつては造船、現在は外資が中心となり、自動車生産が盛ん。第二次世界大戦後、東側諸国に組み込まれ、共産主義化が進められ、工業は国有化された。1970年代以降、ギエレク政権は西側諸国との経済協力による経済成長を目指し、1970年代前半には高度成長を実現したが、オイルショックにより成長は減速した。その後、労働者の賃上げストライキなど社会主義経済が限界に達し、1989年に社会主義を放棄、市場経済化を進めている。1996年には経済協力開発機構 (OECD) への加盟を実現した。ポーランドは35歳以下の人口が全体の50%を占め、25歳以下は全体の35%を占める、若者の非常に多い国であり、このことが経済に好影響を与えている。また、大学進学率はヨーロッパ最高レベルであり、教育水準が非常に高いことは特筆に価する。こういったことにより、政治の混乱がみられた2005年9月から2007年10月にかけても経済のダイナミズムが失われることがなく、力強い経済成長を遂げている。
 • Die Wirtschaft Polens ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2010 in Höhe von $ 468,5 Mrd., die zwanziggrößte Volkswirtschaft der Welt und hat damit im vergangenen Jahr die Volkswirtschaft Belgiens von diesem Platz verdrängt. Zugleich ist sie damit die sechstgrößte Volkswirtschaft in der EU.
 • Икономиката на Полша е най-бързо развиващата се в последните години в рамките на Европейския съюз и най-голямата в Централна Европа. Тя е децентрализирана, диверсифицирана и тясно обвързана с тази на ЕС. След настъпването на икономическата криза от 2008 г., тя става и единствената икономика, избегнала рецесията на Стария континент.
 • The Economy of Poland is the sixth-largest in the EU, the largest in eastern Europe, and one of the fastest growing economies in the world, with a yearly growth rate of over 3.0% before the late-2000s recession. It is the only member country of the European Union to have avoided a decline in GDP, meaning that in 2009 Poland has created the most GDP growth in the EU. As of December 2009 the Polish economy had not entered recession nor contracted.
 • Tras la caída del comunismo, Polonia siguió un proceso de liberalización económica acorde con el modelo capitalista occidental de la década de los 90. Este proceso tuvo un éxito relativo, ya que la privatización de pequeñas y medianas empresas y la ley para la creación de nuevas empresas ha alentado el desarrollo del sector privado, motor principal del crecimiento económico polaco.
 • Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. W dużym stopniu przeszła transformację z centralnie kierowanej (socjalistycznej) w gospodarkę rynkową (kapitalistyczną) po decyzjach gospodarczych w 1988 roku i zmianach politycznych, które miały miejsce rok później. Prywatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw państwowych i nowe liberalne prawo do zakładania przedsiębiorstw ruszyło budowę prywatnego sektora gospodarki, który jest głównym motorem gospodarczym w Polsce.
 • A economia da Polónia (ou Polônia no português brasileiro) é diversificada, dividida entre as indústrias de construção naval, produção de carvão, aço e energia elétrica.A mais importante concentração industrial ocorre na Silésia, uma área muita rica em carvão mineral, onde ocorrem indústrias siderúrgicas, químicas e de máquinas.
 • L'economia della Polonia rientra tra le economie avanzate dell'Europa centrale.Nel settore primario il Paese ha una delle percentuali più alte di occupati dell'Unione Europea: il 19%. Il suolo è spesso poco fertile, l'agricoltura non è sufficientemente meccanizzata e si basa su un'organizzazione di piccole aziende contadine che hanno difficoltà a investire per migliorare le tecnologie agricole.
 • Després de la caiguda del comunisme, Polònia va seguir un procés de liberalització econòmica d'acord amb el model capitalista occidental de la dècada dels 90. Aquest procés va tenir un èxit relatiu, ja que la privatització de petites i mitges empreses i la llei per a la creació de noves empreses ha encoratjat el desenvolupament del sector privat, motor principal del creixement econòmic polonès.
rdfs:label
 • Économie de la Pologne
 • Economia da Polónia
 • Economia de Polònia
 • Economia della Polonia
 • Economy of Poland
 • Economía de Polonia
 • Gospodarka Polski
 • Wirtschaft Polens
 • Икономика на Полша
 • Экономика Польши
 • ポーランドの経済
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of