PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Italie est un pays industriel à l'économie diversifiée, dont le produit intérieur brut, global ou par habitant, se compare à ceux de pays comme la France ou la Grande-Bretagne. Ce produit intérieur brut de 2 245 706 milliards de dollars en fait la 8e puissance économique mondiale en 2009 derrière les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne et la France.
 • La economía de Italia es la cuarta más grande de la Unión Europea (UE) por encima de España y por detrás de Reino Unido, siendo en términos absolutos la 8ª del mundo. En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se encuentra también entre las mayores del mundo (ver Anexo:Países por PIB (PPA)). El sector secundario o industrial ha sido el motor del desarrollo italiano, y el actual eje de su economía. Como en la economía de muchos de los países europeos, el sector terciario o sector servicios también tiene un gran peso en la economía Italiana.Se puede dividir el país en dos zonas: el norte es más industrializado y desarrollado, dominado por empresas privadas y dónde se ubica el principal centro financiero del país, Milán. Ya el sur es más agrícola, menos desarrollado, dependiente de subsidios del gobierno y tiene una tasa de desempleo más alta.
 • A Itália tem uma economia industrial diversificada e dividida. O norte do país é desenvolvido e industrializado, dominado por empresas privadas, e onde está localizado o centro financeiro do país, a cidade de Milão. Já o sul é menos desenvolvido, agrícola, dependente de subsídios públicos e com elevado desemprego.Até a Segunda Guerra Mundial, a economia da Itália era baseada primariamente na agricultura. Porém, após o fim da guerra, esta passou por grandes mudanças, que tornaram-na um país primariamente industrial. O país foi um dos membros fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e da Comunidade Econômica Europeia, que são os antecessores da atual União Europeia - criada em 1993. Atualmente, o país possui a 11ª maior economia do mundo e a 4ª maior economia da Europa, quando medida pelo seu PIB PPC.Devido ao seu terreno acidentado, a maior parte da Itália não possui solo apropriado para a prática da agricultura, fazendo com que o país seja um importador de alimentos. Além disso, o país possui poucos recursos naturais importantes, tais como petróleo, ferro e carvão, por exemplo, obrigando o país a importar também estes recursos naturais de outros países para o abastecimento de suas indústrias. Também por causa da falta destes recursos naturais, a Itália é obrigada a importar muito da eletricidade consumida no país.Em uma perspectiva histórica, a Itália, que se destacou nos primeiros 500 anos da era Cristã pelo Poder do Império Romano, na Idade Média pela influência do Poder temporal da Igreja Católica, mais tarde, no Renascimento, pela vitalidade econômica das Cidades-Estado, Veneza, Florença e Génova, teve sua vitalidade econômica prejudicada na Revolução Industrial por ter escassez de matérias primas e de fontes de energia e um Mercado insufuciente para desenvolver indústrias competitivas. Com o mercado comum da União Europeia, e sua moeda forte, o Euro, a Itália se destaca em muitos segmentos da indústria do conhecimento, da moda ou da indústria de serviços. O PIB italiano é próximo ao PIB inglês e ao PIB francês, e a renda per capita italiana é aproximadamente a mesma da renda per capita da Alemanha.
 • Italy has a diversified industrial economy with high gross domestic product (GDP) per capita and developed infrastructure. According to the International Monetary Fund in 2014 (see List of countries by past and future GDP (nominal) ) Italy is the 8th-largesteconomy in the world, the fourth-largest in Europe and in EU and the third-largest in the Eurozone in terms of nominal GDP, and the eleventh-largest economy in the world and fifth-largest in Europe in terms of purchasing power parity (PPP) GDP.Italy is a member of the G7 and the Group of Eight (G8) industrialized nations, the European Union and the OECD. It is predicted that Italian GDP will grow 0.6% in 2014, 1.15% in 2015 and 1.25% in 2016.
 • Ekonomika Itálie je vyspělou různorodou průmyslovou ekonomikou, která je rozdělena na rozvinutý průmyslový sever, ovládaný soukromými společnostmi a méně rozvinutý, sociálně závislý zemědělský jih, sužovaný vysokou nezaměstnaností. Italské hospodářství je velkou měrou řízeno malými a středně velkými podniky produkujícími vysoce kvalitní spotřební zboží. Značná je ovšem i šedá ekonomika, která podle některých odhadů činí až 15% HDP. Tyto ilegální aktivity se rozmáhají především v sektorech zemědělství, stavebnictví a služeb.Itálie se pomalu přesouvá k realizaci nutných strukturálních reforem, jako například odlehčení vysoké daňové zátěže nebo přepracování současného strnulého trhu práce. I přes štědrý penzijní systém se zdejší podmínky zhoršily, především kvůli nedávné světové hospodářské krizi. I když se italská vláda snaží o omezení svých vládních výdajů, čelí těžkému hospodářskému omezení. Oficiální veřejný dluh Itálie se pohybuje nad 120% HDP a fiskální deficit, 1,5 % HDP v roce 2007, by se v roce 2009 mohl přiblížit hranici 3%. Itálie by tak čelila politickému tlaku ke stimulaci ekonomiky a musela by vynaložit náklady na redukci svého státního dluhu. Ekonomika bude pokračovat v uzavírání smluv i v roce 2009, napříč světovému poklesu vývozu a poptávky. Letos by měla podle MMF italská ekonomika klesnout o 2,3%.
 • İtalya, kişi başına gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) yüksek, farklı alanlara yönlendirilmiş bir sanayi ekonomisine ve gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve The World Factbook'a göre İtalya, nominal GSYİH olarak dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın dördüncü, Euro bölgesi'nin üçüncü en büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine (SAGP) göre yapılan sıralamada da dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın beşinci en büyük ekonomisidir.II. Dünya Savaşı sonrası dönemde İtalya, tarım ağırlıklı bir ekonomiden dünyanın en sanayileşmiş ve dünya ticaretinin lider ülkelerinden birine dönüşmüştür. İnsani Gelişme Endeksine göre çok yüksek insani gelişmişliğe sahip ülkeler grubundadır. The Economist dergisine göre dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip sekizinci ülkesidir.Eurostat verilerine göre İtalya, ülkelerin kişi başına GSYİH’ye (SAGP) göre sıralanışında Avrupa Birliği (AB) ortalamasına yakın durumdadır. İtalya dünyanın en geniş altın rezervlerine sahip üçüncü ülkesidir. Ülke etkili ve yenilikçi ticaret sektörü, rekabetçi tarım sektörü (İtalya dünyanın en büyük şarap üreticisidir), yaratıcı ve yüksek kaliteli otomobil, sanayi, teçhizat ve moda tasarımı sektörleri ile de tanınır.Tüm bu başarılara karşın ülke ekonomisi bugün pek çok sorunla karşı karşıyadır. 1945 ile 1990 arasında yaşanan gayrisafi yurt içi hasıladaki güçlü büyümeye karşın son iki on yıllık dönemde yıllık ortalama büyüme oranı AB ortalamasının altında seyretmektedir, buna ek olarak İtalya ekonomisi 2000'li yılların sonlarında yaşanan Küresel Ekonomik Krizden daha fazla etkilenmiştir. Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve 1980'lerin sonunda itibaren geniş çaplı kamu harcamaları ile ekonominin canlandırılmasına ilişkin siyasi hamleler kamu borçlarında ciddi bir artışa neden olmuştur. Buna ek olarak ülkenin kuzeyiyle güneyi arasında bariz gelişmişlik farkı vardır; ülkenin kuzey ve orta bölgelerinin kişi başına düşen GSYİH'sı AB ortalamasının üstündeyken, güneyi ise önemli ölçüde bu ortalamanın altındadır. 2000 ile 2006 arasında İtalya, gelişmemiş güney bölgelerini kalkındırmak için Avrupa Kalkınma Fonu'ndan 27,4 milyar € aldı.Özellikle yetersiz kalan altyapı geliştirme yatırımları, piyasa reformları, araştırma yatırımları ve yüksek kamu borçları İtalyan ekonomisinin zayıf yönleridir. Ekonomik Özgürlük Endeksi'nde, yüksek yolsuzluk oranı, aşırı devlet müdahaleciliği ve güçlü iş hukuku nedeniyle dünyada 87. sırayı almıştır. Bunun yanında İtalya, araştırma ve geliştirme yatırımlarının 2011 yılında GSYİH'sına denk gelen yüzde 1,1 oranı ile (dünyada 12. sıradadır) ile 1,7'lik Avrupa ortalaması ile Lizbon Stratejisi'ne göre hedef alınan yüzde 3'ün altındadır. İtalya, karşılaştırılabilir büyüklükteki diğer ekonomilere göre daha az sayıda küresel çokuluslu şirkete sahiptir. Buna karşın, kuzey sanayi üçgeninde (Milano-Torino-Cenova) olduğu gibi, İtalyan sanayisinini belkemiği olan yoğunlaşılmış sanayi bölgelerinde geniş sayıda küçük ve orta ölçekli girişim vardır. İtalya böylece, niş pazarı ve lüks ürünlerin ihracatına odaklanmış bir üretim sektörü ile daha az ama daha kaliteli ürünlerle gelişmekte olan ekonomilerin düşük işgücü maliyetlerine dayanan avantajlarına karşı koyabilmektedir.İtalya 2009 yılında dünyanın en büyük 9. ihracatçısıydı. Sektörlere göre en büyük iharacatçılar ve şirketler; motorlu taşıtlar: (Fiat, Aprilia, Ducati, Piaggio, Iveco), otomobil lastiği: (Pirelli), kimyasallar ve petrokimyasallar (Eni), enerji ve elektrik mühendisliği (Enel, Edison), ev elektroniği (Candy, Indesit), havacılık-uzay ve savunma; (Finmeccanica, Alenia Aeronautica, AgustaWestland, Oto Melara), ateşli silahlar (Beretta, Benelli), moda (Armani, Valentino, Versace, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Benetton, Prada, Luxottica), gıda işleme (Ferrero, Barilla, Martini & Rossi, Campari, Parmalat), spor ve lüks taşıtlar (Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani), yat (Ferretti, Azimut). İtalya'nın diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle güçlü ticari bağları vardır. İtalya'nın toplam dış ticaret hacminde yüzde 59 paya sahip olan Avrupa Birliği ülkelerinin pazar paylarına göre sıralaması şöyledir: Almanya (12.9%), Fransa (11.4%) ve İspanya (7.4%).
 • Италия — высокоразвитая индустриально-аграрная страна. Денежная единица — евро, с 2002 года. Для экономики страны традиционно характерны большие региональные различия по уровню доходов и экономической специализации. После мирового финансового кризиса в 2008 году, страна оказалась втянута в долговременную рецессию, характеризующуюся ростом внешнего долга, увеличением безработицы до рекордных значений, спадом производства и прочей деловой активности.
 • A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, l'Italia ha conosciuto profondi cambiamenti economici che l'hanno portata a diventare, nei decenni successivi, una delle maggiori potenze economiche mondiali, grazie ad un continuo processo di crescita economica, durato fino alla fine degli anni novanta del XX secolo.Durante questa fase, il progressivo ridimensionamento del settore primario (agricoltura, allevamento e pesca) a favore di quello industriale e terziario (in particolare, nel periodo del boom economico, negli anni anni cinquanta-settanta) si è accompagnato a profonde trasformazioni nel tessuto socio-produttivo, in seguito a massicce migrazioni dal Meridione verso le aree industriali del Centro-Nord grazie anche ad una nuova forte spinta all'urbanizzazione, legate alla parallela trasformazione del mercato del lavoro.La fase di industrializzazione è arrivata a compimento negli anni ottanta, quando è cominciata la terziarizzazione dell'economia italiana, con lo sviluppo dei servizi bancari, assicurativi, commerciali, finanziari e della comunicazione.Negli anni 2000 l'economia italiana entra in una fase di sostanziale stagnazione, caratterizzata da una crescita estremamente bassa. Infine, sul finire del decennio, come effetto della crisi economica globale, il Paese entra in un periodo di vera e propria recessione. Nel IV Trimestre del 2013 il paese torna a crescere registrando una crescita del PIL del +0,1% rispetto al trimestre precedente. Per il 2014 si prevede un andamento del PIL del +0,7% e del +1,7% nel 2015, invece per il FMI si prevede lo +0,6% per il 2014 e +1,1% per il 2015.
 • Италия е страна член на Г-7 и Г-8 и е един от основните партньори в Г-20.
 • Włochy – należą pod względem gospodarczym do najważniejszych krajów Europy i świata, chociaż od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ich gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niż przeciętna dla krajów UE. W 2011 roku PKB w tym kraju wyniosło 2,246 biliona dolarów – co czyni Włochy ósmą największą gospodarką Świata. Poważnym problemem gospodarczym jest znaczne bezrobocie (8,2% zasobów siły roboczej w 2011) oraz zadłużenie wewnętrzne kraju o wartości 120% PKB (w 2011 roku).Olbrzymim problemem gospodarki włoskiej jest wybitnie nierównomierny poziom rozwoju poszczególnych regionów kraju. Gospodarczo Włochy wyraźnie dzielą się na wysoko rozwiniętą północ i do niedawna zacofane, dziś nadal słabiej rozwinięte południe. Region przemysłowy Lombardii i Piemontu należy do najbogatszych obszarów świata, a przemysł jest tu bardzo dobrze rozwinięty i nowoczesny, zaś rolnictwo wysoko wydajne. Na południu przeważają tradycyjne uprawy oraz małe i nisko wydajne gospodarstwa rolne, natomiast przemysł jest znacznie słabiej rozwinięty i bezrobocie wysokie. Mimo tych różnic Włochy są siódmą potęgą gospodarczą świata.
 • L'economia italiana, segons el càlcul del seu Producte interior brut en paritat de poder adquisitiu és la vuitena més gran del món, i la quarta més gran d'Europa. D'acord amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, el 2004 Itàlia va ser el sisè exportador més gran de béns manufacturats. L'economia es troba dividida en dues àrees: un nord industrialitzat, dominat per les empreses privades, i una àrea menys desenvolupada principalment agrícola al sud. L'economia submergida, segons el Ministeri de Finances, s'ha estimat que representa prop del 6% del PIB oficial. Itàlia posseeix una economia industrial capitalista diversificada, amb pràcticament la mateixa renda per capita que França i el Regne Unit. S'observa una diferència entre el nord industrial i desenvolupat, l'economia de la qual està dominada per les empreses privades, i el sud agrícola, menys desenvolupat i depenent del suport governamental amb una taxa d'atur del 20%. La major part de les matèries primeres necessàries per a la indústria són importades així com més del 75% de l'energia.Al llarg de l'última dècada, Itàlia ha implementat una política fiscal estricta per assolir els requeriments de les Unions Monetàries i Econòmiques; la inflació i les taxes d'interès s'han mantingut a nivells baixos. El govern actual ha implementat nombroses reformes per tal de millorar la competitivitat i el creixement a llarg termini. Tanmateix, la implementació d'altres reformes a curt termini, com ara reduir la càrrega fiscal i reformar el sistema de pensions, encara són un repte, ateses la desacceleració econòmica i l'oposició dels sindicats. El 2006 l'economia va créixer marginalment i la taxa d'atur encara era elevada.El 2007, el govern italià va implementar diverses reformes importants en el sistema tributari. Primerament, va reduir la taxa del cohort més elevat del impost sobre la renda al 43%. També, va incrementar la capacitat tributària de les regions i els municipis. Tanmateix, l'impost a les empreses, del 33% no ha estat canviat des del 2004. Les regions gaudeixen també de la capacitat de recaptar impostos per a finançar els serveis de sanitat que varia entre el 4,25 i el 5,25%.El valor total dels béns exportats el 2006 va ser de 332.000 milions d'euros i el valor de les importacions va ser de 341.000 milions d'euros, amb un dèficit comercial de 9.000 milions d'euros, mentre que el compte corrent també va mostrar un dèficit de 37.700 milions d'euros, equivalent al 2,6% del Producte interior brut.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2472003 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11017 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 54 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108792335 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:%pibAgriculture
 • 1.9
prop-fr:%pibIndustrie
 • 28.9
prop-fr:%pibServices
 • 69.2
prop-fr:%popAgriculture
 • 5.0
prop-fr:%popIndustrie
 • 32.0
prop-fr:%popServices
 • 63.0
prop-fr:aide
 • 1.0E9
prop-fr:année
 • calendaire
prop-fr:biensExportés
 • produits manufacturés, vêtements, biens d'équipement, véhicules, équipements de transport, produits chimiques, biens alimentaires, minerai et métaux non ferreux
prop-fr:biensImportés
 • produits manufacturés, produits chimiques, équipements de transport, énergie, minerai et métaux non ferreux, vêtements, biens alimentaires
prop-fr:chômage
 • 12.1
prop-fr:clients
 • Allemagne , France , États-Unis , Espagne , Royaume-Uni
prop-fr:croissance
 • +0.4 %
prop-fr:dette
 • 127.100000 (xsd:double)
prop-fr:detteExtérieure
 • 1957 (xsd:integer)
prop-fr:déficitPublic
 • 3.900000 (xsd:double)
prop-fr:dépensesPubliques
 • 788000000000 (xsd:double)
prop-fr:exportations
 • 4.171E11
prop-fr:fournisseurs
 • Allemagne , France , Pays-Bas , Chine , Belgique , Espagne
prop-fr:idh
 • 17 (xsd:integer)
prop-fr:importations
 • 4.287E11
prop-fr:industries
 • machines, produits chimiques, automobile, aéronautique, électronique, vêtements, produits alimentaires
prop-fr:inflation
 • 0.6
prop-fr:monnaie
prop-fr:organisations
prop-fr:pays
 • Italie
prop-fr:pib
 • 1859 (xsd:integer)
prop-fr:pibEnPpa
 • 1773 (xsd:integer)
prop-fr:pibParHabitant
 • 30464.0
prop-fr:popActive
 • 25050000 (xsd:integer)
prop-fr:rang
 • en volume : 10
 • par tête : 29
prop-fr:recettesPubliques
 • 728000000000 (xsd:double)
prop-fr:sources
 • 0001-11-01 (xsd:date)
prop-fr:width
 • 260 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'Italie est un pays industriel à l'économie diversifiée, dont le produit intérieur brut, global ou par habitant, se compare à ceux de pays comme la France ou la Grande-Bretagne. Ce produit intérieur brut de 2 245 706 milliards de dollars en fait la 8e puissance économique mondiale en 2009 derrière les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne et la France.
 • Италия — высокоразвитая индустриально-аграрная страна. Денежная единица — евро, с 2002 года. Для экономики страны традиционно характерны большие региональные различия по уровню доходов и экономической специализации. После мирового финансового кризиса в 2008 году, страна оказалась втянута в долговременную рецессию, характеризующуюся ростом внешнего долга, увеличением безработицы до рекордных значений, спадом производства и прочей деловой активности.
 • Италия е страна член на Г-7 и Г-8 и е един от основните партньори в Г-20.
 • Ekonomika Itálie je vyspělou různorodou průmyslovou ekonomikou, která je rozdělena na rozvinutý průmyslový sever, ovládaný soukromými společnostmi a méně rozvinutý, sociálně závislý zemědělský jih, sužovaný vysokou nezaměstnaností. Italské hospodářství je velkou měrou řízeno malými a středně velkými podniky produkujícími vysoce kvalitní spotřební zboží. Značná je ovšem i šedá ekonomika, která podle některých odhadů činí až 15% HDP.
 • Italy has a diversified industrial economy with high gross domestic product (GDP) per capita and developed infrastructure.
 • İtalya, kişi başına gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) yüksek, farklı alanlara yönlendirilmiş bir sanayi ekonomisine ve gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve The World Factbook'a göre İtalya, nominal GSYİH olarak dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın dördüncü, Euro bölgesi'nin üçüncü en büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine (SAGP) göre yapılan sıralamada da dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın beşinci en büyük ekonomisidir.II.
 • A Itália tem uma economia industrial diversificada e dividida. O norte do país é desenvolvido e industrializado, dominado por empresas privadas, e onde está localizado o centro financeiro do país, a cidade de Milão. Já o sul é menos desenvolvido, agrícola, dependente de subsídios públicos e com elevado desemprego.Até a Segunda Guerra Mundial, a economia da Itália era baseada primariamente na agricultura.
 • A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, l'Italia ha conosciuto profondi cambiamenti economici che l'hanno portata a diventare, nei decenni successivi, una delle maggiori potenze economiche mondiali, grazie ad un continuo processo di crescita economica, durato fino alla fine degli anni novanta del XX secolo.Durante questa fase, il progressivo ridimensionamento del settore primario (agricoltura, allevamento e pesca) a favore di quello industriale e terziario (in particolare, nel periodo del boom economico, negli anni anni cinquanta-settanta) si è accompagnato a profonde trasformazioni nel tessuto socio-produttivo, in seguito a massicce migrazioni dal Meridione verso le aree industriali del Centro-Nord grazie anche ad una nuova forte spinta all'urbanizzazione, legate alla parallela trasformazione del mercato del lavoro.La fase di industrializzazione è arrivata a compimento negli anni ottanta, quando è cominciata la terziarizzazione dell'economia italiana, con lo sviluppo dei servizi bancari, assicurativi, commerciali, finanziari e della comunicazione.Negli anni 2000 l'economia italiana entra in una fase di sostanziale stagnazione, caratterizzata da una crescita estremamente bassa.
 • La economía de Italia es la cuarta más grande de la Unión Europea (UE) por encima de España y por detrás de Reino Unido, siendo en términos absolutos la 8ª del mundo. En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se encuentra también entre las mayores del mundo (ver Anexo:Países por PIB (PPA)). El sector secundario o industrial ha sido el motor del desarrollo italiano, y el actual eje de su economía.
 • L'economia italiana, segons el càlcul del seu Producte interior brut en paritat de poder adquisitiu és la vuitena més gran del món, i la quarta més gran d'Europa. D'acord amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, el 2004 Itàlia va ser el sisè exportador més gran de béns manufacturats. L'economia es troba dividida en dues àrees: un nord industrialitzat, dominat per les empreses privades, i una àrea menys desenvolupada principalment agrícola al sud.
 • Włochy – należą pod względem gospodarczym do najważniejszych krajów Europy i świata, chociaż od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ich gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niż przeciętna dla krajów UE. W 2011 roku PKB w tym kraju wyniosło 2,246 biliona dolarów – co czyni Włochy ósmą największą gospodarką Świata.
rdfs:label
 • Économie de l'Italie
 • Economia d'Italia
 • Economia d'Itàlia
 • Economia da Itália
 • Economy of Italy
 • Economía de Italia
 • Ekonomika Itálie
 • Gospodarka Włoch
 • Olaszország gazdasága
 • İtalya ekonomisi
 • Икономика на Италия
 • Экономика Италии
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of