L'écologisme, ou environnementalisme, est à la fois un courant de pensée (idéologie ou philosophie), un corpus de valeurs et de propositions incluant notamment celles du mouvement écologiste. L'orientation de l'activité politique ou parapolitique vise au respect, à la protection, la préservation ou la restauration de l'environnement dans une forme très poussée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'écologisme, ou environnementalisme, est à la fois un courant de pensée (idéologie ou philosophie), un corpus de valeurs et de propositions incluant notamment celles du mouvement écologiste. L'orientation de l'activité politique ou parapolitique vise au respect, à la protection, la préservation ou la restauration de l'environnement dans une forme très poussée. James Lovelock, père de la théorie Gaïa, est l'un des représentants les plus célèbres de cette doctrine.Ce mouvement éco-centrique a comme projet la conservation de la nature et le « respect » des équilibres naturels. L'environnementalisme et le mouvement écologiste ont parmi leurs priorités : la conservation des ressources naturelles, la préservation de la « vie sauvage » (wilderness), la lutte contre la dégradation, la fragmentation et la destruction des habitats et des écosystèmes au sens le plus large. Ils définissent de nouveaux rapports territoriaux dans les milieux habités par l'humain, dont les milieux urbains considérés comme les habitats potentiels de substitution et comme cadre de vie d'une part grandissante de l'humanité.Ces différentes demandes sociales et politiques, ou même protestations s'expriment dès le début du XXe siècle : en 1902, une convention internationale pour la protection des oiseaux utiles était signée entre 11 pays d'Europe, et en 1913, le congrès de Berne réclamait une « Protection mondiale de la nature », principalement du constat de la dégradation de la nature par l'homme, notamment par la chasse et la surexploitation de la nature, puis par la pollution et la destruction à grande échelle de milieux naturels ([forêts tropicales] notamment.
 • An environmentalist broadly supports the goals of the environmental movement, "a political and ethical movement that seeks to improve and protect the quality of the natural environment through changes to environmentally harmful human activities". An environmentalist is engaged in or believes in the philosophy of environmentalism.Environmentalists are sometimes referred to using informal or derogatory terms such as "greenie" and "tree-hugger".
 • Az ökologizmus egy elképzelés a posztmodern kapitalista rendszer leváltása egy társadalmilag, gazdaságilag és környezetileg is fenntarthatóan működőképes rendszerre, amely a társadalom igényeit a környezet eltartóképességéhez igazítva elégíti ki.Az emberi életminőség elválaszthatatlanul összefügg a biodiverzitás megőrzésével, ugyanakkor éppen a diverzitás az, amelyet a posztmodern civilizáció társadalma a legkedvezőtlenebbül befolyásol.A jelenlegi fajkipusztulás rátája mintegy 400-szorosa annak, amit a nagy földtörténeti korszakok végét kitűző katasztrófák (pl. a krétakor végén, 65 millió évvel ezelőtt) idejéből ismerünk.
 • Ekologismoa, mugimendu ekologista edo mugimendu berdea ingurumena babestearen aldeko ideologia eta praktika politiko anitzen multzoa da, kutsaduraz, espezieen iraungipenaz, janari transgenikoaz, gune naturalen suntsitzeaz, eta gizakia eta natura batera erasotzen dituzten bestelako ingurumen arazoez arduratzen dena. Mugimendu ekologistaren jarraitzaileei ekologista deritze. Bi joera bereizten dira ekologismoan: ekologia politikoan, ingurumen-arazoen oinarrian egitura soziopolitiko bat dagoela baieztatzen da, eta arazo horiek gainditzeko politika eta ekonomia sistema berriak behar direla nabarmentzen; beste batzuek, ordea, ez dute horrela kritikarik egiten, eta, politika-gaietan sartu gabe, kontserbazionismo, ingurumenaren administrazio edo nola edo halako konponbiderako beste jardueretan aritzen dira soilik, ingurumen-arazoen azken funtsa planteatu gabe. Bi mutur horien artean, tarteko ikuspuntuak dituzten ekologistak daude. Ekologismoa ideologia bat izateaz haraindi, norberaren eguneroko bizimodua baldintzatu behar duen praktika multzotzat ere jotzen da, kontsumismoaren aurka, bere komunitatearekin elkartasunean, naturarekiko gizabanakoen arteko harreman berriak sortuz. Praktika hauek orokorrak ez badira ere, ekologismoa lelo moduan gizartean txertatu da eta horrela, XX. mendearen bukaeran europar eta ipar amerikar gehienek ekologistatzat jotzen zuten euren burua. Ekologismoa XIX. mendean abiatu zen, Industria Iraultzak eta Ipar Amerikako lurraldeen ustiapenak berehala ekarri zituzten ingurumen arazoek bultzaturik. Baina hastapen haietan kontserbazionismoaren ikuspuntutik baino ez zen garatu, irtenbidetzat parke naturalen eta antzeko guneen sorrera bultzatzera mugatuta. 1960ko hamarkadan, berriz, ekologisten iritziz gizateriaren ongizate eta existentzia bera kolokan jartzen dituen hondamendi ekologikoaren mehatxuaren aurrean, ekologismoak kontsumo-gizartearen aurka jo zuen, gizarte mugimendu zabala sortuz. XX. mendearen amaieran, alderdi politiko ekologista edo alderdi berde anitz sortu ziren, gizarte-mugimendu gisa ere jarraituz.Egun, gizarte aurreratuetan, kontzientzia ekologista nabarmen zabaldu da gizarteko sektore eta talde guztietara, indarrean den gizarte- eta ekonomia-sistemaren barnean betiere garapen iraunkorraren kontzeptua garatuz, besteak beste. Euskal Herrian, borroka ekologistaren mugarri garrantzitsua izan zen Lemoizko zentral nuklearraren aurkakoa, zentrala geldiaraztea lortu zuena. Egun, ekologismotik betiere, Abiadura Handiko Trenaren aurkako gizarte-mugimendu zabalak dihardu borrokan.
 • 環境主義(英: Environmentalism)とは広がりを持った考え方であり、環境保護に対する関心と現状の環境に対する改善に関する政治思想、社会思想および社会運動である。環境主義および環境への懸念は緑色によって表されることが多い。
 • Environmentalism is a broad philosophy, ideology and social movement regarding concerns for environmental protection and improvement of the health of the environment, particularly as the measure for this health seeks to incorporate the concerns of non-human elements. Environmentalism advocates the preservation, restoration and/or improvement of the natural environment, and may be referred to as a movement to control pollution or protect plant and animal diversity. For this reason, concepts such as a land ethic, environmental ethics, biodiversity, ecology and the biophilia hypothesis figure predominantly.At its crux, environmentalism is an attempt to balance relations between humans and the various natural systems on which they depend in such a way that all the components are accorded a proper degree of sustainability. The exact measures and outcomes of this balance is controversial and there are many different ways for environmental concerns to be expressed in practice. Environmentalism and environmental concerns are often represented by the color green, but this association has been appropriated by the marketing industries and is a key tactic of greenwashing. Environmentalism is opposed by anti-environmentalism, which takes a skeptical stance against many environmentalist perspectives.
 • Environmentalisme adalah filosofi, ideologi dan gerakan sosial yang luas mengenai masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan. Environmentalisme mendukung pelestarian, restorasi dan / atau perbaikan lingkungan alam, dan dapat disebut sebagai sebuah gerakan untuk mengendalikan pencemaran atau melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Untuk alasan ini, konsep-konsep seperti etika lahan, etika lingkungan, keanekaragaman hayati, ekologi dan hipotesis biophilia hipotesis merupakan hal yang dominan. Pada inti nya, environmentalisme adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam di mana manusia bergantung sedemikian rupa sehingga semua komponen mendapat perlakuan yang sesuai untuk kelestariannya. Lingkungan hidup dan masalah lingkungan sering diwakili oleh warna hijau,Pada prakteknya, environmentalism berkaitan erat dengan ekologi, sebab ekologi menyediakan informasi tentang bagaimana kerusakan lingkungan mempengaruhi mahluk hidup dan bagaimana cara memperbaikinya.Salah satu contoh pertama adalah orang-orang Bishnois di Rajasthan, India, yang rela mati demi mencegah penebangan pohon-pohon di desa mereka atas perintah raja.Beberapa tokoh modern adalah John Muir dan Henry David Thoreau. Thoreau tertarik akan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dan mempelajari hal ini dengan cara hidup dekat dengan alam dengan gaya hidup sederhana.
 • Per ambientalismo o ecologismo si intende l'ideologia e l'insieme delle iniziative politiche finalizzate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente naturale. Sotto la dizione di movimenti ambientalisti o ecologisti si annoverano anche i movimenti sociali che operano a tale fine.
 • Ecologisme is een politiek-maatschappelijke stroming die gebaseerd is op de ecologie. Een wetenschap die de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, hun populaties, levensgemeenschappen en omgevingen bestudeert.In het Engels spreekt men meestal van environmentalism, soms vernederlandst tot environmentalisme.
 • Энвайронментали́зм или инвайронментализм (англ. environmentalism от environment — окружающая среда, природа) — социальное экологическое движение, распространившееся в XX веке в европейских странах, направленное на усиление мер по защите окружающей среды, а также теория управления социально-экономическим развитием и окружающей средой, считающая человечество частью биосферы и утверждающая необходимость преобразования природы в интересах человека, отрасль науки, сформировавшаяся в середине XIX века, когда под этим словом понимался ряд новых идей о том, что люди развиваются в значительной мере под влиянием окружающей среды.
 • O ecologismo é uma ideologia política surgida a partir do questionamento sobre o esgotamento dos recursos naturais e o futuro da vida no planeta. O ecologismo pressupõe um olhar ecocêntrico para pensar as políticas públicas. Os ecologistas são conhecidos também como "Verdes".O diálogo entre a ecologia e a política não é recente, mas também está muito longe do seu esgotamento. O primeiro partido ecologista do mundo surgiu na Nova Zelândia em 1976, mas foi somente na década de 1980, principalmente com os Verdes da Alemanha Ocidental, que o movimento ganhou força e notoriedade.Incorporando temas caros aos movimentos sociais emergentes de então (como o ambientalismo, o feminismo, o pacifismo e luta de identidade racial) à prática política, os verdes ocuparam importantes espaços de poder em todo o mundo. Esse fato, acirrou a divisão entre os chamados "realistas" (em geral, defendem o relaxamento de posições em troca de resultados eleitorais imediatos) e os "fundamentalistas" (mais apegados aos temas 'clássicos' do ecologismo).É difícil tentar enquadrar um movimento heterogêneo e complexo dentro de duas ou três categorias. Entretanto, a tensão entre a necessidade dos resultados eleitorais e a manutenção de bandeiras ditas "ruins de voto" pautou grande parte das discussões internas dos partidos verdes pelo mundo, na década de 1990. No Brasil, a flexibilização na formação de alianças partidárias e a incorporação de políticos tradicionais, se por um lado provocou um desgaste de identidade, também resultou na ampliação dos espaços de poder do Partido Verde.
 • Çevrecilik, çevre hareketini destekleme veya katılmaktır.Doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak için lobi faaliyeti yapma, çevre eğitimi, çevreci eylemler ve örnekler geliştirmekle merkezi ve yerel yönetimlerdeki karar alma süreçlerini etkileme arayışında olan sosyal bir harekettir. Çevre ile ilişkili konulardan bazıları; kirlilik, türlerin yok olması, katı atıkların azaltılması, geri dönüşüm, küresel ısınma tehdidi ve genetiği değiştirilmiş ürünler.
 • 생태주의(ecologism)는 전통적인 환경주의보다 더 근본적이고 급진적인 방법으로 환경 문제를 바라보는 사상이다. 즉, 현재의 환경 문제를 기술적 전문성의 적용으로만 해결할 수 있는 것으로 여기며 사회의 근본적 성격이 개선될 필요가 없다고 여기는 환경주의와 달리, 이를 보다 심각하고 심층적인 잘못들이 겹쳐 일어난 문제로 보는 것이다.
 • Environmentalismus (z anglického environment – prostředí) je politické a etické hnutí, které obhajuje zachování, obnovu a/nebo zlepšení přírodního prostředí, někdy je také zmiňován jako hnutí pro kontrolu znečištění či ochranu diverzity rostlin a živočichů. Environmentalismus usiluje o změnu společenských, politických a ekonomických mechanismů, které životní prostředí poškozují. Svým objektem je environmentalismus blízký vědnímu oboru environmentalistika, která se zabývá vztahy mezi přírodou a společností, případně ekologii, která se zabývá vztahu mezi organismy a prostředím.
 • L'ecologisme és una ideologia, amb fonaments ètics i orientació política, que cerca protegir el medi natural a partir de realitzar canvis a les activitats humanes que el danyen o perjudiquen.Les principals àrees de reivindicació i proposta de canvis són entorn a la contaminació, la protecció del medi ambient, el control de la població mundial i la conservació dels recursos naturals. L'ecologisme també cerca orientar l'organització política i econòmica cap a la protecció i restauració del medi ambient.Per via general, es troba molt propera en altres moviments com el moviment antimilitarista, el moviment feminista o el socialisme.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 11778 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27239 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 169 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111036725 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 9782867393754 (xsd:double)
 • 9788861785953 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • fr
 • it
prop-fr:lienAuteur
 • Jean-Marc Lorach
prop-fr:lieu
 • Héricy
 • Trento
prop-fr:nom
 • Gagliano
 • Lorach
prop-fr:prénom
 • Giuseppe
 • Jean-Marc
prop-fr:titre
 • Comment faire des économies avec l'écologie : crédits d'impôts, bonus, subventions, aides et conseils gratuits
 • Il ritorno alla madre terra : l'utopia verde tra ecologia radicale ed ecoterrorismo
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • UNI service
 • Éd. du Puits fleuri
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'écologisme, ou environnementalisme, est à la fois un courant de pensée (idéologie ou philosophie), un corpus de valeurs et de propositions incluant notamment celles du mouvement écologiste. L'orientation de l'activité politique ou parapolitique vise au respect, à la protection, la préservation ou la restauration de l'environnement dans une forme très poussée.
 • An environmentalist broadly supports the goals of the environmental movement, "a political and ethical movement that seeks to improve and protect the quality of the natural environment through changes to environmentally harmful human activities". An environmentalist is engaged in or believes in the philosophy of environmentalism.Environmentalists are sometimes referred to using informal or derogatory terms such as "greenie" and "tree-hugger".
 • 環境主義(英: Environmentalism)とは広がりを持った考え方であり、環境保護に対する関心と現状の環境に対する改善に関する政治思想、社会思想および社会運動である。環境主義および環境への懸念は緑色によって表されることが多い。
 • Per ambientalismo o ecologismo si intende l'ideologia e l'insieme delle iniziative politiche finalizzate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente naturale. Sotto la dizione di movimenti ambientalisti o ecologisti si annoverano anche i movimenti sociali che operano a tale fine.
 • Ecologisme is een politiek-maatschappelijke stroming die gebaseerd is op de ecologie. Een wetenschap die de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, hun populaties, levensgemeenschappen en omgevingen bestudeert.In het Engels spreekt men meestal van environmentalism, soms vernederlandst tot environmentalisme.
 • Çevrecilik, çevre hareketini destekleme veya katılmaktır.Doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak için lobi faaliyeti yapma, çevre eğitimi, çevreci eylemler ve örnekler geliştirmekle merkezi ve yerel yönetimlerdeki karar alma süreçlerini etkileme arayışında olan sosyal bir harekettir. Çevre ile ilişkili konulardan bazıları; kirlilik, türlerin yok olması, katı atıkların azaltılması, geri dönüşüm, küresel ısınma tehdidi ve genetiği değiştirilmiş ürünler.
 • 생태주의(ecologism)는 전통적인 환경주의보다 더 근본적이고 급진적인 방법으로 환경 문제를 바라보는 사상이다. 즉, 현재의 환경 문제를 기술적 전문성의 적용으로만 해결할 수 있는 것으로 여기며 사회의 근본적 성격이 개선될 필요가 없다고 여기는 환경주의와 달리, 이를 보다 심각하고 심층적인 잘못들이 겹쳐 일어난 문제로 보는 것이다.
 • Environmentalism is a broad philosophy, ideology and social movement regarding concerns for environmental protection and improvement of the health of the environment, particularly as the measure for this health seeks to incorporate the concerns of non-human elements. Environmentalism advocates the preservation, restoration and/or improvement of the natural environment, and may be referred to as a movement to control pollution or protect plant and animal diversity.
 • Энвайронментали́зм или инвайронментализм (англ.
 • L'ecologisme és una ideologia, amb fonaments ètics i orientació política, que cerca protegir el medi natural a partir de realitzar canvis a les activitats humanes que el danyen o perjudiquen.Les principals àrees de reivindicació i proposta de canvis són entorn a la contaminació, la protecció del medi ambient, el control de la població mundial i la conservació dels recursos naturals.
 • Environmentalismus (z anglického environment – prostředí) je politické a etické hnutí, které obhajuje zachování, obnovu a/nebo zlepšení přírodního prostředí, někdy je také zmiňován jako hnutí pro kontrolu znečištění či ochranu diverzity rostlin a živočichů. Environmentalismus usiluje o změnu společenských, politických a ekonomických mechanismů, které životní prostředí poškozují.
 • Environmentalisme adalah filosofi, ideologi dan gerakan sosial yang luas mengenai masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan. Environmentalisme mendukung pelestarian, restorasi dan / atau perbaikan lingkungan alam, dan dapat disebut sebagai sebuah gerakan untuk mengendalikan pencemaran atau melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
 • O ecologismo é uma ideologia política surgida a partir do questionamento sobre o esgotamento dos recursos naturais e o futuro da vida no planeta. O ecologismo pressupõe um olhar ecocêntrico para pensar as políticas públicas. Os ecologistas são conhecidos também como "Verdes".O diálogo entre a ecologia e a política não é recente, mas também está muito longe do seu esgotamento.
 • Az ökologizmus egy elképzelés a posztmodern kapitalista rendszer leváltása egy társadalmilag, gazdaságilag és környezetileg is fenntarthatóan működőképes rendszerre, amely a társadalom igényeit a környezet eltartóképességéhez igazítva elégíti ki.Az emberi életminőség elválaszthatatlanul összefügg a biodiverzitás megőrzésével, ugyanakkor éppen a diverzitás az, amelyet a posztmodern civilizáció társadalma a legkedvezőtlenebbül befolyásol.A jelenlegi fajkipusztulás rátája mintegy 400-szorosa annak, amit a nagy földtörténeti korszakok végét kitűző katasztrófák (pl.
 • Ekologismoa, mugimendu ekologista edo mugimendu berdea ingurumena babestearen aldeko ideologia eta praktika politiko anitzen multzoa da, kutsaduraz, espezieen iraungipenaz, janari transgenikoaz, gune naturalen suntsitzeaz, eta gizakia eta natura batera erasotzen dituzten bestelako ingurumen arazoez arduratzen dena. Mugimendu ekologistaren jarraitzaileei ekologista deritze.
rdfs:label
 • Écologisme
 • Environmentalist
 • Ambientalismo
 • Ecologisme
 • Ecologisme
 • Ecologismo
 • Ekologismo
 • Environmentalism
 • Environmentalismus
 • Pelestarian lingkungan hidup
 • Çevrecilik
 • Ökologizmus
 • Энвайронментализм
 • 環境主義
 • 생태주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:but of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:occupation of
is prop-fr:parti of
is foaf:primaryTopic of