L'écartement des rails est la distance séparant le flanc interne des deux files de rails d’une voie ferrée. L'écartement standard de 1 435 mm (soit 4 pieds 8 pouces et demi), définissant la voie « normale », est le plus utilisé à travers le monde (60 % des lignes).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'écartement des rails est la distance séparant le flanc interne des deux files de rails d’une voie ferrée. L'écartement standard de 1 435 mm (soit 4 pieds 8 pouces et demi), définissant la voie « normale », est le plus utilisé à travers le monde (60 % des lignes). On parle de voie large lorsque l'écartement est supérieur et de voie étroite lorsqu'il est inférieur (voie métrique pour l'écartement de 1 m).Certaines voies sont équipées de trois, voire quatre files de rails pour permettre la circulation de matériel d'écartements différents. Les points de changement d'écartement créent des ruptures de charge.
 • Per scartamento ferroviario si intende, oggi di norma, la distanza intercorrente tra i lembi interni del fungo delle due rotaie di un binario misurata a 14 mm sotto il piano di rotolamento.Non è sempre stato così tuttavia: nel passato in alcuni paesi fu in uso anche il metodo di misurare lo scartamento ferroviario tra asse ed asse delle due rotaie. In Francia lo scartamento adottato fu quello di 1 500 mm misurati tra le due mezzerie, misura che non dava problemi di circolabilità dei rotabili nelle linee come quelle della Germania che adottavano la misurazione, oggi standard, dello scartamento di 1 435 mm effettuata all'interno.Fu la mancanza di regole comuni che portò a molte delle differenze esistenti in quanto alcune reti misuravano lo scartamento in mezzeria, altre sui bordi interni e talvolta financo su quelli esterni. L'uso di sistemi di misura non decimali come quello inglese produceva il resto: lo scartamento Stephenson, divenuto in seguito lo scartamento normale o standard è infatti corrispondente a 4 piedi e 8 ½ pollici, diffuso in Europa, Cina, Stati Uniti, e Messico che convertito in decimale diviene di 1 435 millimetri.
 • Track gauge is a technical term used in rail transport to define the spacing of the rails on a railway track and is measured between the inner faces of the load-bearing rails.All vehicles on a network must have running gear that is compatible with the track gauge, and in the earliest days of railways selection of a proposed railway's gauge was a key issue.As the dominant parameter determining interoperability, it is still frequently used as a descriptor of a route or network.There is a distinction between the nominal gauge and actual gauge at some locality, due to divergence of track components from the nominal. Railway engineers use a device to measure the actual gauge, and this device is also referred to as a track gauge.
 • Rozchod koleje vyjadřuje vzdálenost mezi vnitřními hranami kolejnic. Udává se v milimetrech, i když historicky používané hodnoty vznikly většinou z měr v anglických jednotkách. Měří se rozchodkou. Jmenovitý rozchod má kolej v přímém úseku trati. Měří se 14 mm pod temenem kolejnice. V obloucích (na normálněrozchodných tratích se to týká oblouků o poloměru 300 m a menších) bývá obvykle rozchod rozšířen, aby jimi snáze projely pojezdy železničních vozidel. Rozšíření se pohybuje od několika milimetrů do několika centimetrů – podle rozchodu koleje a poloměru oblouku. V místech, kde je třeba po jedné trati vést koleje o více rozchodech, se využívá kolejová splítka. Jako normální rozchod je označován tzv. Stephensonův rozchod, který byl v nominální hodnotě odpovídající 1435 mm v Británii uzákoněn jako jednotný roku 1846 a dnes je světově nejrozšířenějším rozchodem.Stejný rozchod koleje ještě neznamená automaticky přechodnost všech vozidel mezi dvěma systémy. Podstatnou překážkou může být i rozdíl geometrie kolejí a kol, průjezdního profilu nebo dalších parametrů (podrobněji v článku Tramvlak). V některých případech naopak mohou přecházet vozidla mezi dvěma systémy s mírnou odlišností nominálního rozchodu (např. Španělsko/Portugalsko).
 • Rozstaw szyn, inaczej, rozstaw toru, prześwit toru – odległość między wewnętrznymi powierzchniami główek szyny. W Polsce, mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni szyn, wynosi na liniach normalnotorowych 1435 mm. Czym innym jest odległość między osiami główek szyn (wynosi 1500 mm).Oprócz rozstawu normalnego, 1435 mm, istnieje kilka podstawowych rozstawów stosowanych w różnych państwach na liniach kolei sieci krajowej: 1000 mm, 1067 mm, 1520 mm, 1600 mm, 1668 mm, 1676 mm.Niejednokrotnie konieczność prowadzenia pociągów różnych rozstawów tą samą trasą spowodowało budowę torów trój- lub czteroszynowych (w splocie). Splot trójszynowy stosować można tam, gdzie różnica rozstawu jest na tyle duża, by dało się umieścić dwie szyny obok siebie.Istnieje pewna tolerancja, z którą pociągi jednego rozstawu mogą korzystać z toru innego rozstawu. Na przykład tor o prześwicie 1520 mm jest praktycznie kompatybilny z torem 1524 mm (ruch między Rosją i Finlandią odbywa się bez zmiany rozstawu kół – 1524 mm tor fiński i dawny rosyjski, tzw. carski). Różnica mogła być jeszcze większa: w USA pociągi rozstawu 1435 mm mogły używać torów o prześwicie 1448 mm. Przy odpowiednio szerokich obręczach kół mogły też używać toru 1473 mm.
 • Lebar jalur kereta api atau lebar trak atau lebar sepur adalah lebar antara sisi dalam kepala rel pada trak kereta api. Hampir enam puluh persen trak kereta api diseluruh dunia menggunakan trak yang lebarnya 1.435 mm(4 ft 8½ in), yang pada akhirnya disebut sebagai lebar trak standar Internasional. Lebar trak yang kurang dari itu disebut sebagai lebar trak sempit (narrow gauge) dan yang lebih lebar disebut sebagai trak lebar (broad gauge).Di beberapa negara ada yang menggunakan lebar trak yang berbeda sehingga pada tempat-tempat tertentu digunakan tiga rel dalam satu trak, sehingga lintasan bisa dipakai bersamaan antara kereta dengan lebar trak yang kecil dan lebar trak yang besar.
 • 軌間(きかん)は、鉄道の線路を構成する左右のレールの間隔である。ゲージ (gauge) ともいう。レールには幅があるため、レール頭部の内側の最短距離と規定される(詳しくは後述)。軌間は鉄道の機能・能力に関わる重要な要素であり、また軌間の異なる鉄道の間では通常は直通運転は不可能である。世界で最も普及している軌間は1435mm(4フィート8.5インチ)で、標準軌と呼ばれる。標準軌より広い軌間を広軌、狭いものを狭軌と呼ぶ。軌間を変更することは改軌と呼ばれる。曲線部では、車輪のフランジがレールに接触することなく走行できるように、レールの間隔を所定の軌間より広げることがある。この増分をスラック(拡度)と呼ぶ。
 • 궤간(軌間, rail gauge)은 두 철로 사이의 간격을 말한다. 전 세계 철도의 60%는 1435 mm (4 ft 8½ in)의 표준궤로 되어 있다. 표준궤보다 넓은 궤간을 광궤, 표준궤보다 좁은 궤간을 협궤라 부른다. 국가에 따라서는 한 나라에 여러 개의 궤간을 철도에 사용하기도 한다.
 • Ширина́ колеи́ — в железнодорожном транспорте, — расстояние между внутренними гранями головок рельсов.В силу различных причин ширина колеи на разных железных дорогах в разных странах мира различна. Это создаёт определённые препятствия для транспортировки грузов и перевозки пассажиров по железным дорогам, имеющим разную ширину колеи.Для преодоления этого используются: перегрузка грузов (пересадка пассажиров) из подвижного состава, предназначенного для использования на железных дорогах одной колеи в вагоны другой колеи; перестановка вагонов на вагонные тележки, предназначенные для движения по определенной колее; различные технологии автоматического изменения ширины колеи.В этих целях, на стыковочных пунктах, а часто и на многие десятки километров в обе стороны могут соседствовать железнодорожные пути с разной шириной колеи, либо совмещённые разноколейные железнодорожные пути.
 • Междурелсието е разстоянието между вътрешните страни на релсите при железопътните линии или метрополитените, мерено перпендикулярно на оста на пътя на 14 mm от горния ръб на релсата. В наши дни най-разпространеното междурелсие, което често се нарича стандартно, е 1435 mm. То се се използва при 60% (по дължина) от железопътните линии по света. Линиите с по-малко междурелсие се наричат теснолинейни или теснопътни.Някои държави по света поддържат линии с различно междурелсие. В Русия, например, то е 1520 mm.
 • Spoorwijdte is de afstand tussen de beide binnenkanten van de koppen van de spoorstaven van een spoorweg. Dit is dus niet de 'spoorbreedte' zoals in foutief spraakgebruik wel wordt gebruikt.
 • Bitola é a largura determinada pela distância medida entre as faces interiores das cabeças de dois trilhos (português brasileiro) ou carris (português europeu) em uma via férrea.
 • El ancho de vía (trocha en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay) de una vía férrea es la distancia entre las caras internas de los carriles, medida 14 mm por debajo del plano de rodadura en alineación recta. Existen diez anchos de vía que se usan como estándar en el mundo. En algunos países pueden coexistir más de uno: 500 mm - Es usado en el turístico Ferrocarril Austral Fueguino (FCAF), al oeste de Ushuaia, en el sur de Argentina. 600 mm - Usado en el Sistema Decauville en Portugal y Brasil, en el Ferrocarril turístico del Alto Llobregat en España, en la red norte de Chile en el extinto Ferrocarril Militar de Puente Alto hasta El Volcán, Cajón del Maipo, y en Argentina hasta 1960 en el Ferrocarril Económico Correntino, y en el siglo XXI en el Tren Ecológico de la Selva. 750 mm - Usado en muchos ferrocarriles industriales y de montaña, por ejemplo el RFIRT y ramales del Ferrocarril Patagónico en Argentina (incluyendo el Ing. Jacobacci - Esquel, popularmente conocido como “La Trochita”), ferrocarriles de montaña en Alemania, Bulgaria, Ecuador, España (Olot-Gerona-San Feliù de Guixols, cerrada en 1969), Estonia, Finlandia, Grecia, Indonesia, Letonia, Lituania, Ucrania y Suiza. 762 mm - Usado en Austria, Bosnia Herzegovina, Eslovaquia, Hungría, India, Polonia, República Checa, Rumania y Sri Lanka. 914 mm (1 yarda)- Usado en Canadá, Colombia, EE. UU., El Salvador, Guatemala, Perú y España (Ferrocarril de Sóller). 1000 mm (trocha métrica o ancho métrico) - Usado en el este de África y África Occidental, Alemania, Argentina (en la red del Ferrocarril General Belgrano), Bolivia, Brasil, norte de Chile, España FEVE y línea Llobregat-Anoia de los FGC, Grecia, India, Irak, Bangladés, Portugal, Suiza, el sudeste de Asia en Myanmar, Camboya, Tailandia, Malasia y Vietnam. 1067 mm (en inglés Cape gauge) - Usado en Angola, Australia, Botsuana, Ecuador, Costa Rica, Filipinas, Ghana, Honduras, Indonesia, Japón, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, República del Congo, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Taiwán, Zambia, Zimbabue y Terranova (hasta septiembre de 1988, en:Newfoundland Railway). 1372 mm (también denominada trocha escocesa) - Usado en antiguamente en Escocia y solo por Japón en la actualidad. 1435 mm (también denominado trocha estándar, trocha media, ancho internacional o ancho UIC) - Usado en el norte de África, Alaska, Argentina, Australia, Canadá, en Chile (Metro de Santiago en todas sus líneas), Colombia (FC del Cerrejón y Metro de Medellín), China, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, EE. UU., en gran parte de Europa (en España, solo en líneas de alta velocidad. en las líneas L2 L3 L4 L5 L9 L10 L11 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, en el Metro de Sevilla y en las líneas L6 y L7 de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña -tren de Sarrià-), Irán, Irak, Israel, Japón (Shinkansen), México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 1520 mm - Usado en Mongolia, Polonia, Rusia y en todos los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética. 1524 mm - Usado en Finlandia y Panamá (antes de 2000, ahora 1.435 mm) 1600 mm - Usado en Australia, Brasil e Irlanda. 1668 mm (ancho ibérico) - Usado en España (a excepción de la alta velocidad, que usa 1.435 mm y otras líneas menores) y Portugal. 1674 mm (ancho ibérico antiguo) - Usado en Cataluña, España, en la Línea 1 del Metro de Barcelona. 1676 mm (trocha ancha) - Usado en Argentina, Bangladés, en la red central y sur de Chile (EFE), India, Pakistán, Sri Lanka y en el Metro de San Francisco, EE.UU.. Pueden existir otros de diferente medida, pero los indicados son los más comunes.
 • Als Spurweite wird im Schienenverkehr der Abstand zwischen den spurführenden Elementen des Fahrwegs bezeichnet. Bei konventionellen Bahnen sind dies die Innenkanten der Schienenköpfe eines Gleises. Manchmal wird auch der Begriff „Spurbreite“ verwendet. Bei Schienenfahrzeugen wird die Spurweite der Gleise angegeben, für die das Laufwerk ausgelegt ist. Der Abstand der Spurkränze wird als Spurmaß bezeichnet.In Deutschland wird die Spurweite nach § 5 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung im Bereich zwischen 0 und 14 Millimetern unterhalb der Schienenoberkante gemessen.Nach TSI HGV Infrastruktur, Punkt 4.3.3.10, ist die Spurweite in einer Höhe von 14,5 Millimetern mit einer Toleranz von 0,5 Millimetern unterhalb der Schienenoberkante zu messen.In der Schweiz wird die Spurweite nach den Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV) für Normalspur und für Meterspur 14 mm unter der Schienenlauffläche, und für Strassenbahnen 10 mm unter der Schienenlauffläche gemessen.
 • L'ample de via d'una via fèrria és la distància entre les cares internes dels rails. Existeixen deu amples de via que s'usen com a estàndard en el món. En alguns països poden coexistir més d'un: 600 mm - Usat en el Sistema Decauville a Portugal i Brasil, en el ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat a Espanya, a Xile en l'extint Ferrocarril Militar de Pont Alt fins al Volcà, Calaix del Maipo, i en l'Argentina fins a 1960 en el Ferrocarril Econòmic Correntino, amb un recorregut de 180 km. 762 mm - Usat a Àustria, Bòsnia i Hercegovina, Eslovàquia, Hongria, Índia, Polònia, República Txeca, Romania i Sri Lanka. 914 mm - Usat en Canadà (Whitepass and Yukon Railroad, White Pass and Yukon Route,), Colòmbia , EE. Units., El Salvador, Guatemala i Perú. 1.000 mm ( trocha métrica o ample mètric ) - Usat a l'est de Àfrica, Alemanya, Argentina, sud-est d'Àsia, Bangla Desh, Birmània, Bolívia, Brasil, Xile, Espanya, Grècia, Índia, Iraq, Pakistan, Portugal, Suïssa i Vietnam 1.067 mm - Usat a Austràlia, Equador, Xile, Costa Rica, Ghana, Indonèsia, Japó, Nigèria , Nova Zelanda, Sud-àfrica, Sudan i Terranova (fins a setembre de 1988, Newfoundland Railway). 1.435 mm (també denominat ample de via normal, ample internacional o ample UIC) - Usat en el nord d'Àfrica, Alaska, Argentina, Austràlia, Canadà, Xile (Metre de Santiago en totes les seves línies), Colòmbia (FC del Serradell i Metre de Medellín), Xina, Corea del Nord, Corea del Sud, EE. Units., a gran part de Europa, Iran, Iraq, Israel, Japó (Shinkansen), Mèxic, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela. 1.520 mm - Usat a Mongòlia, Rússia i a tots els països que formaven part de l'antiga Unió Soviètica. 1.524 mm - Usat a Finlàndia i a Panamà. 1.600 mm - Usat a Austràlia, Brasil i Irlanda. 1.668 mm (ample ibèric) - Usat a Espanya (a excepció de l'AVE, que usa 1.435 mm, i altres línies menors) i Portugal. 1.676 mm - Usat a l'Argentina, Bangla Desh, Xile (EFE), Índia, Pakistan i Sri Lanka.↑
 • Nyomtávolság (vagy nyomtáv, esetleg nyomköz) a vasúti vágány két sínszálának egymástól való távolsága a sínfejek belső oldalai között, a vágánytengelyre merőlegesen mérve.A nyomtávolság névleges mérete a sínfejek érintősíkja alatt: 20 kg/m feletti tömegű Vignoles síneknél 14 mm-rel, ez alatti tömegű Vignoles síneknél 10 mm-rel, vályús (Phoenix és tömb) síneknél 7 mm-rel mérve értendő.
 • Demiryolu hat açıklığı, bir tren hattını oluşturan yük taşıyan iki tren rayı arasındaki mesafeyi tanımlar. Dünyadaki demiryolu hatlarının yüzde atmışı standart hat açıklığı olarak 1.435mm (4 feet 8½ inç) mesafeyi kullanır. Farklı mesafelerdeki hat açıklıkları geniş veya dar olarak adlandırılır. İki farklı hat açıklığına sahip hatların buluştuğu yerlerde hat kesintiye uğrar. Bu yüzden bazı geçiş bölgelerinde farklı hat genişlikleri arasında kolayca geçiş yapılabilmesi için çok sayıda hat içeren kısımlar inşa edilmiştir. Hat açıklığı olmayan tek demiryolu türü monoray olarak adlandırılan hat yapısıdır. Bazı hafif yük taşıyan elektrikli demiryolu hatlarında üçüncü veya dördüncü hat bulunabilmektedir. Esas hattın dışında yeralan bu hat elektrik şebekesinin beslenmesi amacıyla kullanlır.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 121626 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 26462 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 370 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111034962 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'écartement des rails est la distance séparant le flanc interne des deux files de rails d’une voie ferrée. L'écartement standard de 1 435 mm (soit 4 pieds 8 pouces et demi), définissant la voie « normale », est le plus utilisé à travers le monde (60 % des lignes).
 • 軌間(きかん)は、鉄道の線路を構成する左右のレールの間隔である。ゲージ (gauge) ともいう。レールには幅があるため、レール頭部の内側の最短距離と規定される(詳しくは後述)。軌間は鉄道の機能・能力に関わる重要な要素であり、また軌間の異なる鉄道の間では通常は直通運転は不可能である。世界で最も普及している軌間は1435mm(4フィート8.5インチ)で、標準軌と呼ばれる。標準軌より広い軌間を広軌、狭いものを狭軌と呼ぶ。軌間を変更することは改軌と呼ばれる。曲線部では、車輪のフランジがレールに接触することなく走行できるように、レールの間隔を所定の軌間より広げることがある。この増分をスラック(拡度)と呼ぶ。
 • 궤간(軌間, rail gauge)은 두 철로 사이의 간격을 말한다. 전 세계 철도의 60%는 1435 mm (4 ft 8½ in)의 표준궤로 되어 있다. 표준궤보다 넓은 궤간을 광궤, 표준궤보다 좁은 궤간을 협궤라 부른다. 국가에 따라서는 한 나라에 여러 개의 궤간을 철도에 사용하기도 한다.
 • Spoorwijdte is de afstand tussen de beide binnenkanten van de koppen van de spoorstaven van een spoorweg. Dit is dus niet de 'spoorbreedte' zoals in foutief spraakgebruik wel wordt gebruikt.
 • Bitola é a largura determinada pela distância medida entre as faces interiores das cabeças de dois trilhos (português brasileiro) ou carris (português europeu) em uma via férrea.
 • Nyomtávolság (vagy nyomtáv, esetleg nyomköz) a vasúti vágány két sínszálának egymástól való távolsága a sínfejek belső oldalai között, a vágánytengelyre merőlegesen mérve.A nyomtávolság névleges mérete a sínfejek érintősíkja alatt: 20 kg/m feletti tömegű Vignoles síneknél 14 mm-rel, ez alatti tömegű Vignoles síneknél 10 mm-rel, vályús (Phoenix és tömb) síneknél 7 mm-rel mérve értendő.
 • Per scartamento ferroviario si intende, oggi di norma, la distanza intercorrente tra i lembi interni del fungo delle due rotaie di un binario misurata a 14 mm sotto il piano di rotolamento.Non è sempre stato così tuttavia: nel passato in alcuni paesi fu in uso anche il metodo di misurare lo scartamento ferroviario tra asse ed asse delle due rotaie.
 • Track gauge is a technical term used in rail transport to define the spacing of the rails on a railway track and is measured between the inner faces of the load-bearing rails.All vehicles on a network must have running gear that is compatible with the track gauge, and in the earliest days of railways selection of a proposed railway's gauge was a key issue.As the dominant parameter determining interoperability, it is still frequently used as a descriptor of a route or network.There is a distinction between the nominal gauge and actual gauge at some locality, due to divergence of track components from the nominal.
 • Ширина́ колеи́ — в железнодорожном транспорте, — расстояние между внутренними гранями головок рельсов.В силу различных причин ширина колеи на разных железных дорогах в разных странах мира различна.
 • El ancho de vía (trocha en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay) de una vía férrea es la distancia entre las caras internas de los carriles, medida 14 mm por debajo del plano de rodadura en alineación recta. Existen diez anchos de vía que se usan como estándar en el mundo. En algunos países pueden coexistir más de uno: 500 mm - Es usado en el turístico Ferrocarril Austral Fueguino (FCAF), al oeste de Ushuaia, en el sur de Argentina.
 • Lebar jalur kereta api atau lebar trak atau lebar sepur adalah lebar antara sisi dalam kepala rel pada trak kereta api. Hampir enam puluh persen trak kereta api diseluruh dunia menggunakan trak yang lebarnya 1.435 mm(4 ft 8½ in), yang pada akhirnya disebut sebagai lebar trak standar Internasional.
 • Demiryolu hat açıklığı, bir tren hattını oluşturan yük taşıyan iki tren rayı arasındaki mesafeyi tanımlar. Dünyadaki demiryolu hatlarının yüzde atmışı standart hat açıklığı olarak 1.435mm (4 feet 8½ inç) mesafeyi kullanır. Farklı mesafelerdeki hat açıklıkları geniş veya dar olarak adlandırılır. İki farklı hat açıklığına sahip hatların buluştuğu yerlerde hat kesintiye uğrar.
 • Rozstaw szyn, inaczej, rozstaw toru, prześwit toru – odległość między wewnętrznymi powierzchniami główek szyny. W Polsce, mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni szyn, wynosi na liniach normalnotorowych 1435 mm.
 • L'ample de via d'una via fèrria és la distància entre les cares internes dels rails. Existeixen deu amples de via que s'usen com a estàndard en el món. En alguns països poden coexistir més d'un: 600 mm - Usat en el Sistema Decauville a Portugal i Brasil, en el ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat a Espanya, a Xile en l'extint Ferrocarril Militar de Pont Alt fins al Volcà, Calaix del Maipo, i en l'Argentina fins a 1960 en el Ferrocarril Econòmic Correntino, amb un recorregut de 180 km.
 • Als Spurweite wird im Schienenverkehr der Abstand zwischen den spurführenden Elementen des Fahrwegs bezeichnet. Bei konventionellen Bahnen sind dies die Innenkanten der Schienenköpfe eines Gleises. Manchmal wird auch der Begriff „Spurbreite“ verwendet. Bei Schienenfahrzeugen wird die Spurweite der Gleise angegeben, für die das Laufwerk ausgelegt ist.
 • Rozchod koleje vyjadřuje vzdálenost mezi vnitřními hranami kolejnic. Udává se v milimetrech, i když historicky používané hodnoty vznikly většinou z měr v anglických jednotkách. Měří se rozchodkou. Jmenovitý rozchod má kolej v přímém úseku trati. Měří se 14 mm pod temenem kolejnice. V obloucích (na normálněrozchodných tratích se to týká oblouků o poloměru 300 m a menších) bývá obvykle rozchod rozšířen, aby jimi snáze projely pojezdy železničních vozidel.
 • Междурелсието е разстоянието между вътрешните страни на релсите при железопътните линии или метрополитените, мерено перпендикулярно на оста на пътя на 14 mm от горния ръб на релсата. В наши дни най-разпространеното междурелсие, което често се нарича стандартно, е 1435 mm. То се се използва при 60% (по дължина) от железопътните линии по света. Линиите с по-малко междурелсие се наричат теснолинейни или теснопътни.Някои държави по света поддържат линии с различно междурелсие.
rdfs:label
 • Écartement des rails
 • Ample de via
 • Ancho de vía
 • Bitola
 • Demir yolu hat açıklığı
 • Lebar jalur kereta api
 • Nyomtávolság
 • Rozchod koleje
 • Rozstaw szyn
 • Scartamento ferroviario
 • Spoorwijdte
 • Spurweite (Bahn)
 • Track gauge
 • Междурелсие
 • Ширина колеи
 • 軌間
 • 궤간
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:gabarit of
is prop-fr:écartement of
is prop-fr:écartementRails of
is prop-fr:écartementVoie of
is foaf:primaryTopic of